Advertentie

De bizarre geschiedenis van glyfosaat..


Hoe heeft dit verhaal zich een weg gebaand door de keuring van de EU en waarom is dit middel niet gewoon verboden, wereldwijd! We hebben het over glyfosaar, een middel dat al sinds zijn gebruik als onkruidbestrijder werd aangekeken als zwaar giftig en verwoestend voor het leven, menselijk, dierlijk en/of plantaardig.. Dat het middel de sleutel is voor een bedrijf als Monsanto, dat zich bezig houdt met het genetisch manipuleren van voedsel- en andere gewassen, is alleen maar vreemder.

Want hoe is het mogelijk dat een dergelijk middel door de keuringen komt wereldwijd.. Is dit te wijten aan de lobby die Monsanto zich kan veroorloven..? Is dit te wijten aan de slapende schapen in de politiek.. Die zich láten lobby’en…? Hoe het ook zij, Monsanto deze sleutel afnemen, het gebruik van glyfosaat verbieden dus, betekent dat onze maatschappij een stuk verlicht zal gaan worden van ziekten, waarvan we nu nog naar de oorzaken raden..! Lees het stuk van de site van Mike Adams, ‘Natural News, van zijn reporter L.J. Devon.

x

GMO_tracking_activistsx

x

De chemische schuldige van hedendaagse ziekten..!
X

De bizarre geschiedenis van glyfosaat..
x

Natural News/L.J. Devon © 2014
2014 © NL-vertaling Frank Bleeker
2014 © deze versie: WantToKnow.nl

x

Het is zo simpel om kennis te verbergen voor het publiek als je juist die industrie runt, waarvan mensen het idee hebben dat zij deze nodig hebben. Er wordt zoveel kennis over glyfosaat weggestopt of genegeerd omdat het publiek op dit moment denkt dat de chemische stof ‘Roundup’ noodzakelijk is voor zowel de landbouw als voor de verzorging van het gazon. De industrie die van glyfosaat een absolute noodzaak heeft gemaakt is dezelfde industrie die genetisch gemodificeerde zaden heeft gecreëerd. Zaden, die werden uitgevonden om glyfosaat te weerstaan, ​​waardoor een voortdurende behoefte aan deze chemische stof werd gecreëerd.

monsanto cartoonDe waarheid is echter, dat glyfosaat zich een weg baant naar hedendaagse ziekten door het vernietigen van zowel de bodem-microbiologie als de menselijke darm-microbiologie. Op dit moment is vrijwel elk voedsel in het voedingspatroon van de westerse wereld besmet met resten van glyfosaat. De microbiologie van de bodem-systemen die worden gebruikt voor het verbouwen van voedsel zijn zo uitgeput, dat de natuurlijke voedingswaarden van ons voedsel worden vernietigd.

Monsanto creëert een tweeledig monopolie met glyfosaat
Hoe kan het toch dat dit antibioticum-herbicide zo alomtegenwoordig is in de westerse wereld? Enkele van de meest intelligente en meest achterbakse zakenlieden in de wereld hebben een manier bedacht om in de landbouw een behoefte te creëren voor deze chemische stof.

Hoe kunnen deze ‘meesterbreinen’ dit dan afdwingen? Zij begonnen in het laboratorium plantaardig genoom te manipuleren om zodoende genetisch gemodificeerde gewassen te ontwikkelen die specifiek gemaakt zijn om bestand te zijn tegen glyfosaat. Zo zouden complete landbouwsystemen glyfosaat moeten accepteren als vereiste om voedsel te verbouwen.

roundup_monsato_10235
Het middel ‘RoundUp’ vermoordt de wortels.. Tja, hoe symbolisch wil je het hebben..?!

In 1974 verscheen Roundup op de markt – een glyfosaatbrouwsel[1] dat een kant-en-klaar antwoord op een nieuwe wereld van gepatenteerde GMO zaden zou worden. Deze zakelijke manoeuvre zorgt ervoor dat de landbouw afhankelijk wordt van zowel genetisch gemodificeerde (gemanipuleerde) gewassen als van het chemische[2] verdelgingsmiddel glyfosaat, een idee van niemand anders dan de beruchte Monsanto Company.

Vandaag de dag wordt maar liefst 80% van de genetisch gemodificeerde gewassen, met name maïs, soja, canola, katoen en suikerbieten gecreëerd met specifieke genen die resistent zijn voor glyfosaat, oftewel: zij zijn ‘Roudup ready’ (klaar voor Roundup).

Wereldbankier: vermindering bevolking door ziekte!
Voordat glyfosaat de monstrueuze agrarische noodzaak werd die het vandaag is, werd het gebruikt als een reinigingsmiddel om kalk- en andere afzettingen te verwijderen uit industriële leidingen. In 1970 ontdekte John E. Franz, organisch chemicus werkzaam bij Monsanto, dat glyfosaat tevens een krachtig herbicide is. Twee jaar later gaf het hoofd van de Wereldbank, Robert McNamara, een verklaring uit ter ondersteuning van bevolkingscontrole, die werd gepubliceerd in het Franse tijdschrift J’ai Tout Compris.

“Men moet draconische maatregelen treffen inzake demografische reductie, tegen de wil van de bevolking in. Het verlagen van het geboortecijfer blijkt onmogelijk, of is in ieder geval niet voldoende. Derhalve dient het sterftecijfer te stijgen. Hoe? Door natuurlijke oorzaken: hongersnood en ziekten.”
Robert McNamara: “Men moet draconische maatregelen treffen inzake demografische reductie, tegen de wil van de bevolking in. Het verlagen van het geboortecijfer blijkt onmogelijk, of is in ieder geval niet voldoende. Derhalve dient het sterftecijfer te stijgen. Hoe? Door natuurlijke oorzaken: hongersnood en ziekten.”

Hij stelde in die verklaring: “Men moet draconische maatregelen treffen inzake demografische reductie, tegen de wil van de bevolking in. Het verlagen van het geboortecijfer blijkt onmogelijk, of is in ieder geval niet voldoende. Derhalve dient het sterftecijfer te stijgen. Hoe? Door natuurlijke oorzaken: hongersnood en ziekten.”

Slechts twee jaar daarna ontving het glyfosaatonderzoek belangrijke financiële steun van de Rockefeller Foundation en werd het door Monsanto in de markt geïntroduceerd, waarna het al snel een ‘agrarische zegen’ werd. Het waargenomen voordeel van een hogere gewasopbrengst overschaduwde haar donkere kant van een vernietigde bodemmicrobiologie en van de menselijke darmmicroben[1]. Van toen af aan kreeg de Westerse wereld te maken met allerlei snel toenemende ziekten als gevolg van een goedkoop, met chemische ingrediënten gevuld voedingspatroon.

Bevolkingsgroei decimeren met glyfosaat..??
Zijn genetisch gemodificeerde zaden niet ‘gewoon’ een dekmantel voor het gebruik van glyfosaat als een experiment op de menselijke bevolking? Consumenten van vandaag roepen om het labelen van genetisch gemodificeerde organismen, maar het labelen zou het gebruik van dit transgene materiaal alleen maar rechtvaardigen en het feit dat glyfosaat, de echte brandstof voor het toxische hellevuur van ziekten die de wereld teisteren, onder het vloerkleed vegen.

Zou het misschien zo kunnen zijn dat de ontwikkeling van ggo-zaad eigenlijk alleen maar een dekmantel is om glyfosaat te gebruiken als een destructief populatiecontrole-instrument?Het kan zijn dat de consument niet in de gaten heeft dat glyfosaat een groot gevaar voor de gezondheid van de mens is en een prominente rol speelt in het massale GGO eugenetica experiment dat op dit moment op het menselijk DNA wordt uitgevoerd.

Waarom glyfosaat de weg is naar de hedendaagse ziekten

En daar staat hij weer.. Barack Obama, met zijn 'senior advisor' inzake voedselveiligheid.. Kun je het je voorstellen..??! Deze meneer is kennelijk ook op de hoogte van dit rapport van UNCTAD. Maar of hij het aan de Amerikaanse bevolking zal presenteren..?
En daar staat hij weer.. Barack Obama, met zijn ‘senior advisor’ inzake voedselveiligheid.. Kun je het je voorstellen..??!
Deze meneer is kennelijk ook op de hoogte van dit rapport van UNCTAD. Maar of hij het aan de Amerikaanse bevolking zal presenteren..?

Op dit moment beginnen wetenschappers te begrijpen hoe glyfosaat de sluisdeuren opent naar een hele reeks van problemen die zich voordoet in het immuunsysteem, maar ook naar psychische stoornissen, gastro-intestinale stoornissen, de ziekte van Alzheimer en kanker. Laten we beginnen met glyfosaat cytochroom P450 (CYP-enzymen). Deze enzymen spelen een cruciale rol in de biologie van de menselijke darmbacteriën, die belast zijn met het ontgiften van lichaamsvreemde stoffen.

En doordat glyfosaat dit ontgiftingsproces in de darmen beperkt, verhoogt het in wezen de effecten van andere milieu-toxines en chemicaliën in het lichaam, waardoor zij het immuunsysteem overnemen. Dit is een ‘goede’ basis voor ontstekingen en beschadigingen aan het cellulaire systeem. Hierdoor krijgen gevaarlijke stoffen toegang tot het bloed waar zij praktisch alle organen kunnen vergiftigen en zelfs de bloed-hersenbarrière kunnen passeren.

De industrie achter dit glyfosaat wil niet dat jij te weten komt dat deze chemische stof werkt als een doorgeefluik voor ziekten. Bij veiligheidsstudies worden onderzoekers betaald om aan te tonen dat schade die door glyfosaat wordt aangericht aan planten, via de shikimaat-route[1] loopt, waarbij zij duidelijk melden dat deze niet bij de mens aanwezig is.

Wat zij echter ‘vergeten’ te vermelden is, dat shikimaat-route WEL aanwezig is in de menselijke darmbacteriën. En het allerbelangrijkste is wel dat deze bacteriën een geïntegreerde bio-semiotische[2] relatie met de menselijke gastheer bezitten en helpen bij de spijsvertering, de permeabiliteit van het maagdarmkanaal, de synthese van vitaminen, detoxificatie van xenobiotica en de algehele homeostase van het immuunsysteem. Dus, als glyfosaat deze microbiologie vernietigt, vernietigt het in essentie het menselijk ras – van binnenuit – en heel stilletjes. Waarom wordt dit dan niet vermeld door de producent, de overheid of de mainstream media?

xobama monsanto lobby

De fabeltjes van Monsanto:
Elk jaar is een steeds groter deel van ons voedsel afkomstig van de GMO-bron.. Het zijn de bedrijven als Monsanto, Dow, Bayer, DuPont en andere biotech-giganten, die van de GMO-industrie een multi-miljardenbusiness hebben gemaakt. Onder steun van.. de Amerikaanse president zelf.. Allereerst werd GMO-modificatie toegestaan door George Bush sr. in de jaren 1990. Sindsdien liegen en bedriegen deze bedrijven over de zegeningen van deze industrie..

Hun producten zouden veilig zijn, gezond en economisch verantwoord. Hier zijn die 5 leugens..

1. GMO’s zouden meer mensen voeden. Wetenschappelijk feit ná wetenschappelijk feit blijkt het volstrekt tegenovergestelde aan te tonen..! GMO-gewassen zorgen niet voor grotere oogsten. Een stevig rapport (2009 report), opgesteld door de ‘Union of Concerned Scientists’, laat zien dat zowel ‘gewone’ sojabonen als mais absoluut niet beter scoren als GMO-product..!

Maar het heeft geen commerciële waarde, telkens onderzoeken te citeren die deze GMO-leugen ontmaskeren, maar het heeft voor deze GMO-cowboys wel zin om hun leugens hieromtrent te blijven promoten.. Het grote publiek blijft maar ingehamerd krijgen, dat GMO-voedsel meer voedsel oplevert voor deze hongerige wereld..!

2. GMO’s zouden het gebruik van pesticide terugdringen. Ondanks al hun beweringen, blijkt ook deze claim van de Monsanto’s van deze wereld een leugen.. Ook hier is het omgekeerde zelfs waar; deze 2008 study liet zien dat biologische landbouw met bijna geen of heel weinig (organische) mest het vermogen hadden de oogsten met 116% te verhogen..!

3. Er GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK BEWIJS van de onschadelijkheid van GMO-voedsel..!

Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat GMOvoedsel als zodanig gelabeld mag worden..
Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat GMOvoedsel als zodanig gelabeld mag worden..

De veiligheid voor mens, dier en natuur, is NIET gegarandeerd bij gebruik van GMO-producten.. Integendeel ook weer hier..! Kijk eens naar de foto’s van deze ratten, die een tijdlang op een dieet werden gezet van GMO-mais.. Een studie die door de GMO-industrie met groot geweld werd aangevallen..! Kijk naar de onderstaande video en zie hoe de ‘Voedseltsaar’ Michael Taylor, oud-topman (vice-voorzitter van de Raad van Bestuur) van Monsanto, het inmiddels verdomd om GMO-voedsel te laten testen door de Food & Drug-Administration in de VS. Een basisvoorwaarde voor goedgekeurd voedsel, zou je toch zeggen.. En Obama? Die steunt hartvochtig de Monsanto-kliek..!

4. Er zou geen verschil zijn tussen GMO- en traditionele kweekmethoden van zaden..!
De GMO-wijsneuzen blijven maar doordrammen dat hun in het laboratorium gemanipuleerde zaden en gewassen, dezelfde natuurlijke kracht hebben, als zaden die van generatie op generatie zijn doorgegeven en hun kracht en potentie hebben bewezen..  Feitelijk wordt er in de GMO-laboratoria maar wat aan ge-Frankensteint.. Wat er van bekend is, is dat er heel veel onbedoelde genetische combinaties ontstaan, door het bijna in het wildeweg muteren van mais-, soja, bieten en nog veel meer gewas- en zaadsoorten..!

5. Het labelen van GMO is een slecht idee.. (Volgens de GMO-kliek..!!)
Dat GMO-afkomstige producten niet als dusdanig hoeven te worden gelabeld, is natuurlijk een super-leugen van de GMO-boeven. Het zou volgens hen mensen maar onnodig angst aanjagen en onzeker maken.

Maar als een simpele bedmatras al wettelijk moet gelabeld zijn met wat er in die matras zit, waarom dan geen voedsel labelen met GMO-stickering..? Natuurlijk zijn de GMO-manipulatoren er heftige tegen, omdat hiermee een split ontstaat in natuurlijke en GMO-producten.. En Obama..? Die laat zich niet horen..! In tegenspraak met zijn verkiezingsbelofte..! Mensen hebben simpelweg het GRONDWETTELIJKE RECHT om te weten wat ze voor eten kopen..!  Een logica die voor een 14-jarig meisje de gewoonste zaak is van de wereld, maar niet voor een volwassen kerel kennelijk.. Kijk de video:

x

 x

Het indringende Glyfosaat-rapport van Kees Beaart van Natuurverrijking..
Voorzitter Kees Beaart maakte, samen zijn ‘Stichting Natuurverrijking’ een indringend rapport over Glyfosaat.. De stichting Natuurverrijking zet zich in tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en levert daartoe gerichte informatie over de gevaren van de verschillende chemische bestrijdingsmiddelen. Deze publicaties bieden de nodige informatie over de gevolgen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en geven een handvat om het gebruik van deze middelen te verminderen, dan wel te beëindigen.

Alle gemeenten in Nederland ontvingen met regelmaat deze publicaties en Natuurverrijking houdt een lijst bij van gemeenten die geheel of gedeeltelijk ‘gifvrij’ zijn. Daarnaast ageert de ‘Stichting Natuurverrijking’ tegen de misleidende reclame die gebruikt wordt in de bestrijdingsmiddelensector. Regelmatig procedeerde de Stichting dan ook bij de Reclame Code Commissie. Zo ook werd door deze stichting het middel Glyfosaat aangepakt en verscheen een indringend rapport over dit gif.

sophia-monsanto-3

Wij vinden het niet alleen getuigen van respect naar deze stichting toe, én naar de opsteller van het rapport, Kees Beaart, deze informatie hier met jou te delen. Dit is het voorwoord van het rapport, dat je hieronder kunt downloaden. (pdf)

‘In 1995 verscheen het rapport ‘Round-up Glyfosaat’ met als doel, de gevaren en bezwaren van glyfosaat bekend te maken. Dit planten-dodende middel wordt wereldwijd -en in Nederland het meest!!- gebruikt. Aan het slot van deze uitgave van Natuurverrijking werd de hoop uitgesproken dat de overheden liever vandaag nog dan morgen de ernstige gevaren van het middel dienen te onderkennen. Van een verantwoordelijke overheid mag verwacht worden dat zij de hand aan de ploeg slaat bij de Round-up (opruiming) van Roundup (het bekendste glyfosaat bevattende merk) kan aanvangen.

Na het verschijnen van het ‘Round-up Glyfosaat’-rapport, is door de ‘Stichting Natuurverrijking’ bij de Minister van Landbouw bezwaar gemaakt tegen de verlenging van de toelating van ‘RoundUp’ en bij de Minister van Milieu tegen het nemen van veldproeven met genetische gemanipuleerde suikerbieten. Bij de Reclame Codecommissie werden opnieuw klachten ingediend tegen misleidende reclame voor het middel ‘Roundup’.

Het spijt Natuurverrijking zeer te hebben moeten constateren dat diverse medewerkers van overheidsinstellingen, zoals het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen en de Plantenziektenkundige Dienst, opkomen voor de belangen van Monsanto, de fabrikant van het middel ‘Roundup’ en daarbij niet schuwen misleidende en onjuiste gegevens te verstrekken. In gewoon Nederlands gezegd: medewerkers van de overheid liegen of frauderen ten gunste van toelating en gebruik van ‘Roundup’..! In deze uitgave wordt, na een korte inleiding over ‘Roundup’, inhoud gegeven aan deze ernstige beschuldiging.

Maar gelukkig tonen steeds meer particulieren, biologische boeren en tuinders, provinciale besturen en gemeenten in de praktijk aan dat het gebruik van ‘Roundup’ en ander gif onnodig is. De gemeenten en provincies die het goede voorbeeld geven en de ‘Stichting Natuurverrijking’ hebben medegedeeld, geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken in openbaar groen en/of op bestrating, zijn opgenomen in de tiende versie van de ‘Groene Lijst’. Natuurverrijking hoopt met deze uitgave ertoe bij te dragen, dat meer overheden zo spoedig mogelijk gaan beseffen dat het gebruik van glyfosaat beperkt/verboden dient te worden en maatregelen genomen dienen te worden, waardoor glyfosaat niet het DDT van de 21-ste eeuw zal worden..!’

Wil je het rapport van deze Stichting Natuurverrijking downloaden (pdf), klik dan HIER.

roundup and birth effects

Professor Dr. Lucas Reinders over Glyfosaat

Prof. Dr. Lucas Reijnders is een Nederlandse biochemicus. Hij is emeritus hoogleraar milieukunde en studeerde biochemie aan de Universiteit van Amsterdam.
Prof. Dr. Lucas Reijnders is een Nederlandse biochemicus. Hij is emeritus hoogleraar milieukunde en studeerde biochemie aan de Universiteit van Amsterdam.

“De eerste keer dat ik werd geattendeerd op de risico’s van glyfosaat was aan het begin van de jaren tachtig. Een Wageningse onderzoeker benaderde mij toen uit ongerustheid over de afbreekbaarheid van deze stof. Hij stuurde mij een aantal wetenschappelijke publicaties waaruit blijkt dat glyfosaat, wanneer het eenmaal in een plant zit, zeer slecht afbreekt. Bij de toelating van glyfosa­at had men dat genegeerd, aldus de onderzoeker in kwestie.

De toelatingsinstantie hechtte volledig geloof aan de bewering van Monsanto dat het onder de merknaam ‘Roundup’ gefabriceerde glyfosaat goed en snel afbreekbaar is. Door de slechte afbreekbaarheid in plantaardig materiaal bevatte stro destijds een hoog gehalte ‘Roundup’. De gevolgen daarvan kwamen kort daarna op dramatische wijze boven tafel door het gebruik van ‘champost’. Dit van stro vervaardigde champost, werd ge­bruikt bij de teelt van champignons en afgedankte champost vond zijn weg naar tuinen. En in die tuinen bleek dat het middel ‘Roundup’ nog alleszins intact was en als alle plantendoder fungeerde.

Dit incident zette de toon voor de discussie over glyfosaat tot nu toe. De voornaamste fabrikant ervan, Monsanto houdt bij hoog en bij laag vol dat het gaat om een mens- en milieuvriendelijk be­strijdingsmiddel. Het zou niet gevaarlijker zijn dan keukenzout, zo kan men op de Monsanto website lezen. En bij verkoop­praatjes wordt wel gezegd dat men er best een glas van kan drinken…

En bij de introductie van ‘Roundup-resistente gen­tech-soja’ door Monsanto werd met droge ogen door deze firma volgehouden dat deze een grote winst voor het milieu betrof. Bedrijven als Unilever papegaaiden dat simpelweg na. De toelating van glyfosaat in Nederland berust nog altijd op het materiaal dat Monsanto en andere fabrikanten van dit spul overleggen. Grotendeels gaat het daarbij om onderzoek dat niet door de zeef van wetenschappelijke tijdschriften is gegaan.

De RoundUp-winstpakker... Jaja, pak je winst.. Of één van de andere heftige ziekten die je van dit spul krijgt. Inclusief onvruchtbaarheid..!
De RoundUp-winstpakker… Jaja, pak je winst.. Of één van de andere heftige ziekten die je van dit spul krijgt. Inclusief onvruchtbaarheid..!

Vanuit een oogpunt van betrouwbaarheid is deze informatie duidelijk in het nadeel vergeleken bij publicaties in de weten­schappelijke literatuur. Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) dat in Nederland de toelating verzorgt trekt zich daar in de praktijk niets van aan. Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften die een minder florissant beeld geven van glyfosaat worden door het CTB nog altijd grotendeels genegeerd!

Deze vorm van blindheid heeft ruime navolging.
Het Centrum voor Landbouw en Milieu vaart in zijn milieu-meetlat eveneens blind op wat de fabrikanten ons willen laten geloven. Het verzoek om onderzoeksmateriaal uit de wetenschappelijke vakliteratuur serieus te nemen wordt daar sinds jaar en dag genegeerd. En heel wat gemeentes en boeren die inmiddels aan glyfosaat verslaafd zijn geraakt geloven de fabrikanten daarvan eveneens voetstoots.

Daarom is het een goede zaak dat Natuurverrijking een uitste­kend gedocumenteerd boekje van auteur Caroline Cox uitgeeft. Het geeft een goed beeld van de huidige weten­schappelijke kennis inzake glyfosaat. Het beeld dat daaruit oprijst is zeer veel somberder dan wat de fabrikanten ons willen doen geloven. Voor het CTB zou deze informatie ruimschoots voldoende moeten zijn om de toelating van glyfosaat te beëindigen..!\

Voor ge­meentes en boeren is er, gezien wat Caroline Cox ten berde brengt, alle reden om te stoppen met het gebruik van glyfosaat. Natuurverrijking heeft bij de Reclame Code Commissie inmiddels acht zaken over misleidende reclameteksten van Monsanto voor Roundup op vele punten gewonnen. Wie het boekje leest zal geen moeite hebben te begrijpen waarom!   

Lucas Reijnders

Bronnen voor dit artikel zijn:
thelibertybeacon.com
mdpi.com
science.naturalnews.com
Littman, D.R.; Pamer, E.G. “Role of the commensal microbiota in normal and pathogenic host immune responses.” Cell Host & Microbe. 2011, 10, 311-323.

[1] Shikimizuur of shikimaatki- is een belangrijke metaboliet in planten en micro-organismen en afwezig bij dieren. Shikimaat is belangrijk voor veel biosynthetische processen met inbegrip van folaat, aromatische aminozuren en ubiquinone. Dit is omdat chorismaat, de voorloper van deze paden is gesynthetiseerd uit shikimaat.

[2] Biosemiotica (van het Griekse bios betekent “leven” en semeion betekent “teken”) is een groeiend veld van de semiotiek en de biologie dat de productie en de interpretatie van tekens en codes in de biologische wereld bestudeert. Biosemiotics probeert de bevindingen van de biologie en de semiotiek te integreren en stelt een paradigmatische verschuiving in de wetenschappelijke kijk op het leven, waaruit blijkt dat semiosis (teken-proces, met inbegrip van betekenis en interpretatie) een van de immanente en de intrinsieke kenmerken is.

[1] naturalnews.com/human.html

[1] naturalnews.com/glyphosate.html

[2] naturalnews.com/chemical.html

x

monsanto glyfosaat

[bol_product_links block_id=”bol_54a82d9b2fbbe_selected-products” products=”1001004005395817,9200000020101625,9200000034720073,9200000011438832,9200000030047617,666870259,1001004006530254″ name=”monsanto natural news” sub_id=”” link_color=”995137″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”2F44CC” deliverytime_color=”005C00″ background_color=”C9FF94″ border_color=”4F20D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

8 gedachten over “De bizarre geschiedenis van glyfosaat..

 1. globalresearch.ca
  heeft al de nadeligegevolgen aangegeven, dat er door dit middel een toename van onvruchtbaarheid van de grond optreedt ten gevolge van een ‘filmlaag’over de gewassen en toename van algen

 2. Het overgrote deel van gmo voer met glyfosaat komt in eerste instantie bij de vleeseters, en met name de kiloknallerconsumenten, op het bord. Soort van instant karma 😉

 3. Dame met lef

  ‘In 2025 zal de helft van de baby’s autistisch zijn’. En dat zou het gevolg zijn van GMO-gewassen die aangepast zijn aan een onkruidverdelger.

  Die gedurfde uitspraak deed de Amerikaanse toxicoloog Dr. Stephanie Seneff, senior research scientist aan het bekende Massachusetts Institute of Technology (MIT), in de week voor Kerst tijdens een conferentie. Seneff is de auteur van 170 als deugdelijk erkende wetenschappelijke artikelen, schrijft Alliance for Natural Health. Haar wetenschappelijke credits maken dat we op zijn minst naar haar zouden moeten luisteren, lijkt het blad te willen zeggen.

  Seneff uit haar zorgen over glyfosaat al geruime tijd en dringt nu door tot de grotere media. Daarmee zorgt ze voor nieuwe olie op het vuur. Omdat ze geen harde conclusies omtrent de oorzakelijke relatie tussen glyfosaat en autisme aan haar onderzoek kan ontlenen, ontmoette ze in The Huffington Post reeds begin dit jaar felle kritiek vanwege de bad science die ze zou praktizeren.

  http://www.foodlog.nl/short-news/detail/door-gmos-zal-in-2025-de-helft-van-de-babys-autistisch-zijn/

 4. Het is voor mij onbegrijpelijk dat graan, ons dagelijks brood, en oa nog een week voor de oogst wordt bespoten met een middel als roundup.
  Waar blijft het ingrijpen van de overheid? Zij zouden ons toch moeten beschermen?

 5. Onze VVD stemmers hebben gestemd op collecteurs van “Der Rat der Götter”.

  https://youtu.be/WuhbyHE8mDg

  http://www.profit-over-life.org
  http://www.katjaswager.com/2014/02/28/kankerindustrie-in-kankerland-eens-goed-uitgelegd/

  Onze christencultuur verkwanseld, oliegeld lobbyisten roeit ons uit om plaats te maken voor aanhangers haatpredikers, Europa en commercieel Nederland vallen in hun eigen mes: VVD/hebzucht: actief zolang de kassa rinkelt, zonder visie, zonder principes.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.