Advertentie

Adieu aandelenbeurs..


x

beurs amsterdam mercurius beeld

Is het Beursgebouw op het Beursplein in Amsterdam straks geschikt voor vluchtelingen uit alle landen? Want worden aandelen ook vluchtig? Vlucht het geld naar andere gebieden? Een beschouwing van Ronald Jan Heijn, van wie je hier op de site al verschillende artikelen kunt vinden. Ronald Jan was een van de sprekers tijdens de Occupy-protesten in 2011, tegen de huidige manier waarop het financiële stelsel in de wereld is opgesteld en functioneert. En ten gunste van een paar procent superrijken in de wereld, de overgrote meerderheid in armoede stort en hun levens tot een gevangenis maakt..!

 

x

* * *

x

x

Adieu aandelenbeurs..

2015 © Ronald Jan Heijn / deze versie © Wanttoknow.nl/.be

x

Ronald Jan Heijn, even strijdbaar als altijd.
Ronald Jan Heijn, even strijdbaar als altijd.

De financiële voorspeller Martin Armstrong gaat er in ieder geval van uit dat in oktober en het najaar van 2015 de beurs weer onderuit gaat. De documentaire over zijn bijzondere leven werd onlangs op tv uitgezonden, The Forecaster. Armstrong staat bekend om zijn heldere analyses van de samenleving tussen staatsschulden, economische crises en oorlog. Zo heeft hij als een van de weinigen de verschillende economische crises voorspeld, op basis van een wiskundig patroon dat hij heeft ontdekt.

Hij heeft duizenden internationale economische gegevens van voor de jaartelling in de computer gestopt en zag tot zijn eigen verbazing dat het geen lineair, maar een terugkerend cyclisch patroon was. ‘Alles heeft een samenhang, je kunt het volgen als een ballet of als een Shakespeare toneelstuk, al eeuwen opgevoerd, de acteurs wisselen, maar het plot is altijd hetzelfde.’

Hij ontdekte een patroon van crashes die economieën ondergingen. (Hierin blijkt ook het magische getal pi een belangrijke rol te spelen.) Want crashes zijn er dus altijd – inherent aan het systeem – en geen enkele economie ontkomt hieraan, het is een onvolmaakt en gebrekkig systeem. Tevens beschuldigde Armstrong regeringen ervan – met gevaar voor eigen leven – dat zij een piramidespel (Ponzifraude) spelen met hun staatsschulden.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard
Armstrong heeft het over een mondiale vertrouwenscrisis aan het eind van 2015 en hij staat dit keer niet alleen. Miljoenen burgers over de hele wereld voelen aan dat het einde nabij is van de huidige opzet van de maatschappij in het algemeen en het economische systeem in het bijzonder. Occupy was een uiting daarvan en nu weer met de demonstraties tegen het vrijhandelsverdrag TTIP. De maat is vol en we zijn er nu definitief achter gekomen: de economie is niet in crisis, de economie is de crisis. Of zoals het bekende Occupyspandoek liet zien: ’The system isn’t broken, it was build this way’.

TTIP troje

Er zit niemand in de cockpit..!
Het volk én Armstrong krijgen bijval van een groep economen die constateren dat er een nieuwe bubbel aan het ontstaan is, wellicht nog verraderlijker dan die van 2008. Dat is heel aannemelijk als we Joris Luyendyk mogen geloven met zijn opmerking over de financiële wereld: er zit niemand in de cockpit. Tevens heeft de financiële wereld er weinig van geleerd, beweert Luyendijk, dus grote kans dat we weer op ramkoers zitten, want er is niets wezenlijk veranderd.

Ook uit de kosmologische invalshoek wordt de visie van Armstrong ondersteund en deze gaat zelfs verder: het is het einde en totale ondergang van een tijdperk en daarmee van een manier van denken. Niet alleen astrologische voorspellingen, maar ook de vertegenwoordigers van de Leringen van de Oude Wijsheid weten dat het tweeduizend jaar durende Vissentijdperk op de allerlaatste benen loopt.

Volgens de Meester van de esotericus Benjamin Creme zitten we daar nu echt heel dicht tegen aan (eind 2015). Maar ook de komende wereldleraar Maitreya heeft in de jaren tachtig voorspeld dat het nieuwe Watermantijdperk zich gaat aandienen en dat de instorting van de aandelenbeurzen een van de eerste stappen zal zijn van de grote verandering die gaat plaatsvinden.

Met het wegtrekken van de Vissentijdperk-energie is natuurlijk ook al jaren geleden de stuwende kracht uit het kapitalisme getrokken. Er zit geen energie meer achter, het is daardoor nog nooit zoveel aangevallen en alle (bewuste en onbewuste) leugens over het marktdenken komen aan de oppervlakte. Amerikaanse journalist Chris Hedges: ‘Dat er onder de oppervlakte van het mondiale kapitalisme iets kolossaals broeit, is onmiskenbaar. Het staat op instorten. Als verslaggever weet je dat de lont er al is, maar je weet nooit waardóór hij gaat ontbranden’.

vluchteling earthVluchtelingencrisis
Het is het grote falen van het oude denken dat zich overal manifesteert, dus ook in de economie en politiek. We zitten nu in deze overgangsfase van het Vissen- naar het Watermantijdperk met als meest schrijnende recente voorbeeld, de vluchtelingencrisis. In al zijn aspecten toont deze crisis aan dat de wereld niet zozeer een sociaal, armoede of economisch probleem heeft, maar een diep spiritueel probleem: het is een bewustzijnscrisis.

Het speelt zich af over de hele linie: het is onze manier van kijken naar de wereld die tekort schiet: we weten niet wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we heengaan. Het is daarom een existentiële crisis: we weten niet wat de zin van het leven is – anders zouden we bijvoorbeeld de vluchtelingen en het ontstane probleem heel anders benaderen.

Vanuit de ruimere visie (bewustzijn) van het Watermantijdperk weten we dat we allen één zijn en dus broeders en zusters van elkaar. De oorlog en/of de armoede waar zij voor vluchten is door het rijke westen veroorzaakt, al eeuwen geleden begonnen. Net als vluchtelingen is bijvoorbeeld ook het terrorisme niet een oorzaak, maar een gevólg van een zeer onrechtvaardige verdeling in de wereld. Net als de terrorist, hebben we ook de vluchteling gecreëerd. We zitten in hetzelfde schuitje. Wij zitten ook in die boot die de Middellandse Zee oversteekt.

We are the Ones we’re waiting for…
We-are-the-ones-Het westen heeft veel goed te maken en moet geen muur opwerpen maar hen allemaal welkom heten. En tegelijkertijd (!) moeten we werken aan het wegnemen van de oorzaak van een onrechtvaardige wereld, met als begin: het samen delen van de energie- en voedselbronnen in de wereld. Hiermee halen we de oorzaak weg van de onrechtvaardigheid. Als we dan werkelijk ervaren dat we één familie zijn, kan het vertrouwen groeien, dat essentieel is voor het verdwijnen van armoede en voor het ontstaan van duurzame vrede.

De wedijver en concurrentie daarentegen heeft een zeer vijandige wereld geschapen, een wereld van afgescheidenheid, ik en de ander. Het denken in eigen belang, status en geld. Laat dit nu precies het type denken van onze persoonlijkheid zijn. Maar er is hoop, want het licht van onze ziel is aan het doorbreken. We beginnen te beseffen dat we een bewustzijn zijn en dat de onwetendheid daarover de eigenlijke crisis is. We zijn eeuwenlang ‘vluchteling’ geweest: als het ware op de vlucht voor ons werkelijke licht, onze liefdevolle raadgever en essentie.

Op dit moment zitten we met de situatie dat in zo’n overgangsperiode altijd sprake is van twee groeperingen: degenen die vanuit de oude Vissenenergie de status quo willen behouden, meestal de machthebbers en anderen die er baat bij hebben en die vaak geen enkel duister middel schuwen om dit te behouden. Wist je, dat toen Armstrong bleef volharden in het aankaarten van schandalen van het systeem en zijn elite, hij in 1999 van de radar verdween en 12 jaar in de gevangenis werd opgesloten..?

Econometrist Martin Armstrong trekt essentiële conclusies uit zijn berekeningen
Econometrist Martin Armstrong trekt essentiële conclusies uit zijn berekeningen

De andere groepering is vooral het volk dat steeds meer wordt geïnspireerd door de Watermanenergie, die ondermeer voor samenwerken en synthese staat. Het is de energie die het hart-denken stimuleert, getuige de opkomst van de ethiek en milieu, en het werkelijk meeleven met anderen.

Gelukkig is de bewustzijnsgroei van de wereldbevolking echt indrukwekkend: we zijn wakker aan het worden. We zien het eerste begin van ‘de stem van het volk’ die de leiders aan het leiden is. De schandalen in de wereld waren nooit aan het licht gekomen als wij allen op de oude manier in het leven waren blijven staan. Power to the people. Het is de weg van het hoofd naar het hart, van de persoonlijkheid naar de ziel. We zijn eindelijk begonnen met onze werkelijke missie.

Het is een zeldzaam wonderlijke tijd. Een ‘once in a lifetime’ of nog beter: een ‘once in an era’, de wisseling van de wacht van een tijdperk. Velen ervaren een raar en onbestemd gevoel. Is dit nu de beroemde ‘stilte voor de storm’..? Ik zou zeggen: Ja, want namens ons allen gaat Martin Armstrong gelijk krijgen. Hij zegt vanaf oktober – nu dus, en dat zou zomaar kunnen – het gaat in ieder geval niet lang meer duren en dan kan de storm beginnen: de liefdevolle doch onverbiddelijke rivieren van Waterman zullen de oude Vissenstructuren één voor één wegspoelen. Grote kans dat het begint met het casinospel dat geen enkele meerwaarde aan de samenleving geeft: de aandelenbeurzen. Er is geen ontkomen meer aan.

Wie belt staatsecretaris Dijkhof (vluchtelingenbeleid) dat er een beursgebouw vrijkomt? 🙂

Ronald Jan Heijn

www.helloaquarius.org

* * *

we are the 99 percent

Ronald Jan Heijn was één van de sprekers op het Beursplein in Amsterdam in 2011, toen de Occupy-beweging een duidelijk teken aan de wereld gaf, waarin duidelijk werd gemaakt, dat we de manipulaties en zelfverrijking niet langer pikken. Maar veranderingen zijn nauwelijks in zicht, noch in aantocht. Slechts wat striktere regels en een sterke morele afkeuring door de bevolking en zakenlieden, van de graaizucht van sommige bankiers, die opnieuw de kop lijkt op te steken.. Maar fundamenteel-structurele veranderingen zijn er niet. Het bewustzijn van de mensheid groeit echter me de dág..!

Hieronder de redevoering van RJH van bijna 4 jaar geleden, van 22 oktober 2011.

x

55 gedachten over “Adieu aandelenbeurs..

 1. Ware woorden van Ronald Jan Heijn, die hij al vele jaren cq decennia verkondigt, maar `het Licht`wordt door de meeste mensen nog steeds niet gezien.
  Toch is het goed dat hij blijft `zaaien`want elk mens dat geraakt wordt door zijn inzichten staat voor dat steentje in de vijver dat steeds meer kringetjes veroorzaakt en zo dus ook die oh zo belangrijke inzichten weer verder verspreidt.
  Evolutie is een eeuwigdurende kracht die werkt met trial en error en dus zijn alle gebeurtenissen die plaats vonden en vinden… de opmaat naar de uitkomst…… wanneer dat ooit zal plaatsvinden ligt, gezien de ontwikkelingen de afgelopen miljarden jaren wellicht nog evenvele jaren in de toekomst, edoch, er vinden ook `stroomversnellingen`plaats die eventueel `de boel wat versnellen`, niemand weet (dat ik Repelsteeltje heet) en niemand weet wanneer de algehele verlichting der mensheid zal plaatsvinden.
  Wel is het zo dat vallen en opstaan, en schade en schande, iets doen met het algehele besef dat er wel iets moet veranderen wil men tenminste niet wèèr vallen en schade ondervinden… hoewel de mens wel vrèselijk hardleers is! Nu ja, kleinigheidje hou je toch, en als je altijd blijft doen wat je deed blijf je krijgen wat je kreeg…… ben je daar blij mee…? ga dan gerust zo door, ben je dat nìet…. dan Moet je dr wat an doen!

  1. Jenne je weet dat het Aquarius tijdperk begonnen is (intrede van de photonbelt, ofwel, planeet Aarde is opgestegen naar hogere regionen) en je ziet het hoeveel er boven water komt. Er is nog veel meer gaande maar dat zullen we zeer binnenkort horen. De ‘gevestigde’ types (op drijfzand) die goed gedijen bij het oude systeem wat voor geen milimeter klopt, proberen ook hier alles wat krom is recht te blijven praten. Zaken als chakra’s, pijnappelklier zijn voor hen ook al zaken waar wij niets mee te maken hebben maar iets uit het antieke verre Oosten hahahaha! Hoe kortzichtig wil je het hebben! Ergens wel logisch dat volgzame types er niet verder bij nadenken want dat is uit alle oude schoolboeken en medische boeken gehaald, net als de werking van de Schuman resonantie. Omdat het niet zou bestaan… Het feit alleen al dat ze dat zelf nooit verder bekeken en onderzocht hebben nu dit algemeen bekend is, maar wel vreselijk druk druk zijn om op alle alternatieve media sites hun bekrompen visies te deponeren, bevestigd dat ze zelf ook het einde van dit zieke systeem wel aan zien komen. Anders zouden ze zich er niet zo druk om maken.

   @Anna, je weet zelf ook wel wie de grootste uitzuigers zijn.

   @ Koekje: nou okee dan: de photonbelt. Taadaa!!
   Niet in mijn eigen woorden want ik laat dergelijke zaken liever aan proffesionals over, ik mocht eens iets vergeten.

   http://in5d.com/david-wilcock-the-solar-system-is-moving-into-a-new-area-of-vibration/

   @ Hoihoi Hoopmaaktzijneigenmagie, jij ook hier? groetjes terug.

 2. Ik sluit mij volledig aan bij dit stuk. Er mag verandering plaatsvinden maar ik denk toch dat de heersende macht geen verandering zal tolereren op 1 of ander manier.

  1. De heersende macht is niet meer. Dat zegt Ronald Jan toch? Aan je reactie te lezen heb je niet eens gelezen waar je op reageert. Of is het nog niet ingedaald en besef je het nog niet. Of misschien moet je nog begrijpend leren lezen. Nog een keer: We zitten in de wisseling van de wacht van een tijdperk. Velen ervaren een vreemd en onbestemd gevoel. Is dit nu de beroemde stilte voor de storm?
   Ik zou zeggen ja, want namens ons allen gaat Martin Armstrong gelijk krijgen.
   Hij zegt dat vanaf oktober, nu dus, en dat zou zomaar kunnen, het gaat in ieder geval niet lang meer duren en dan kan de storm beginnen. De liefdevolle maar onverbiddelijke rivieren van Waterman zullen de oude Vissen structuren een voor een wegspoelen. Grote kans dat het begint met het casino spel dat geen enkele meerwaarde aan de samenleving geeft, genaamd de aandelenbeurzen. Er is geen ontkomen meer aan. Zal het iemand worst wezen of die losers het tolereren of niet.

  2. Nou nou Guru Faith, je naam is juist gekozen, faith in wat, de toekomst het heden wat voortkomt uit het verleden, we zullen misschien veranderingen meemaken, maar die kunnen alleen maar cosmetique zijn, het oude kwaad is zo diep verworteld in onze leefsystemen, en ik moet zeggen ik zie ontwikkelingen die mij bang maken, die pseudo 1%, is in wezen alles omhelsend via hun handlangers cq lobbyisten, mijn ouders waren van de oude Communisten, daar heen gedreven door armoede kansloos zijn, lees Karl Marx het “das Kapital” het is de droom van velen nu, die naar een sociale gerechtigheid streven, maar het mag door de sociaal democraten niet worden benoemd als zodanig, het corrupte in de mens zal ook dit weer opnieuw te niet doen, ik bewonder je moed ! Jenne

 3. Een goed stuk, met veel inzicht en waarheid. Als eerste of tweede stap zeer nuttige informatie. Daarmee wil ik tevens aanduiden dat er nog meer detaileerde informatie bestaat. De beweging van het vissentijdperk naar het watermantijdperk is een chronologische en energetische beweging, waarin bepaalde principes, zoals vrijheid, gelijkheid en broederschap de wind in de zeilen hebben.

  Daaronder bevinden zich echter een aantal universele principes, die binnen elk tijdperk onverandert blijven en waarin de elite in en buiten deze wereld zeer geschikt de mensheid manipuleert. Het zijn vooral de geraffineerde manupulaties waaruit de persoonlijkheid (het afgescheiden ik) ontstaat. Zodra ons bewustzijn in een lichaam incarneert is onze psyche tegelijkertijd verbonden met een aantal natuurlijk basisbehoeftes, die bij mens in elke cultuur hetzelfde zijn. Lichaamsbewustzijn is B.v. zo’n basisbehoefte. Elke baby heeft de natuurlijke behoefte zijn lichaam te voelen en als instrument te leren gebruiken.

  Deze basisbehoeftes zijn in beginsel niet verbonden met een idee van “persoonlijkheid”, maar zijn een natuurlijk aspect van ons geincarneerde bewustzijn. De natuurlijk stroom (motion) en ontwikkeling van deze basisbehoeftes wordt door de elite (en al hun handlangers)gericht afgebroken, waardoor er een E-Motion (afgekapte beweging)ontstaat. Deze manupulatie begint b.v. al bij een ziekenhuisgeboorte (soms al in de moederbuik) en laat daar al de eerste traumatische sporen in het lichaamsbewustzijn van het pasgeboren kind achter. Al deze E-Motions worden deel van het onderbewustzijn en zijn altijd verbonden met een overlevingsangst.

  Met deze angst kan de mensheid gericht gestuurt en verder gemanipuleerd worden. Als we hier niet gedetaileerd naar kijken zal dit process gewoon doorgaan, wel of geen watermantijdperk.

 4. Het begin van de beursen was het risico dragend vermogen zo veel mogelijk te spreiden, als er één schip uitvoer om goederen te kopen, het zei kruiden, diamanten, etc, kon je daar een X bedrag in steken, en kreeg je vaak 1000% winst uitgekeerd, zo ontstond kapitaal ook bij de gewone man.
  Wat er nu plaats heeft is ondoorzichtig, en als iets oncontroleerbaar is, wordt het zwendel bij de meeste mensen.
  In mijn familie van boeren/vissers/varende kooplieden, later diamant slijpers en handelaren, was het de gewoonte om niet de banken te vertrouwen, en het kapitaal in goud/diamant beschikbaar te houden, dit denken werd nog versterkt toen de goudstandaard werd verlaten.
  Om handel te drijven heb je kapitaal nodig, bij sommige groepen/minderheden, is dit een vanzelfsprekendheid, keep it in the famelie, ook oud Nederlandse families deden dit, en nog, de banken stonden buiten spel, er werd/wordt iets aangeschaft als er geld voor handen is, dit houd je vrij in denken en doen !
  En sparen is nog steeds een hele goede manier om vrij te zijn zeker in je handelen, en dit spaargeld is prima te beleggen bezijden de banken, goud en zilver, zal nooit/ooit niets waard zijn, zo als met bedrukt papier of een A é tje wel het geval kan zijn, de overheid kan ten alle tijden overal zijn hand op leggen, behalve op waar ze geen notie van hebben.

 5. Dit http://www.ninefornews.nl/de-rijkste-indier-in-amerika-is-bezig-de-wereld-te-redden-maar-toch-ken-je-hem-waarschijnlijk-niet/ is het echte delen.
  Naar een rijk stink land gaan om daar je slag te slaan is nog uit het vissentijdperk.
  De echte vluchtelingen daarmee wegdrukkend is nog meer uit het vissentijdperk.

  Hekken neerzetten is geen oplossing, maar na Griekenland ook de rest van Europa kopje onder laten gaan is dat evenmin.
  Vindt u het normaal dat Griekenland overspoeld wordt door vluchtelingen waarvan veel denken overal recht op te hebben?
  Dat de inwoners daar wanhopig een evenwicht proberen te vinden tussen menselijkheid en voor zichzelf opkomen?
  Vindt u het normaal wat in het dorp Oranje is gebeurd?
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/08/lalala_geld.html komt niet zomaar uit de lucht vallen.

  Zo een tweespalt krijgen wij ook.

  “Gelukkig is de bewustzijnsgroei van de wereldbevolking echt indrukwekkend: we zijn wakker aan het worden.”
  Zoiets dus.

 6. Met een beetje medeleven met vluchteling of hebzucht is het duidelijk dat dit niet goed kan gaan. Het zijn die 1% die tegen de stroom inroeien. Het is nu eenmaal een natuurlijk cosmisch
  proces, oorzaak geeft gevolg, wat men zaait , zal men oogsten.
  Wie klopt zal open worden gedaan. Wie geeft, zal ontvangen.
  Al mijn broeders en zusters hebben de zelfde rechten , zoals iedereen.
  Antra pas panton metro
  De oorzaak zijn wij allen , het gevolg zullen wij delen
  Ik hoop dat velen eindelijk beginnen te begrijpen, dat de rekening onder in de zak zit
  Die komt er kennelijk aan in November 2015

  1. Dat zeiden veel Duitsers ook na WO II.
   Zelden zo’n getraumatiseerd verkrampt volk meegemaakt. Dat er eigenlijk niet van zichzelf mag zijn. En dit allemaal onder een mooi vernisje van het Deutsche Wirtschaftswunder.
   Duitsland is in feite nog steeds bezet door de USA.

   Wie zaait zal oogsten… Ga dat maar uitleggen aan Nederlanders die hun hele leven al onder het bestaansminimum zitten. Die het steeds moeilijker krijgen.
   Wie ben jij Emmy, dat je meent anderen die al genoeg ellende aan hun hoofd hebben van nog meer ellende te mogen voorzien.
   Bah, ik vind je verhaal zo’n ongelofelijk hypocriet gezever. Sorry.

  2. ‘De oorzaak zijn wij allen, het gevolg zullen wij delen…’ Is dat zo?
   Volgens mij is de oorzaak een relatief kleine club uitzuigers.
   Alle heilige schriften en natuurvolkeren zitten verschillen van visie’s in maar over een ding zijn ze het allemaal met elkaar eens. De Hopi’s zeggen het het kortst en krachtigst. Over deze tijd: ”if you’re not spiritually evolved, you’re not gonna make it.”
   Er gaat dus een scheiding plaatsvinden die het kaf van het koren gaat scheiden. Logisch ook, anders komen we nooit van hebzucht, egoisme en het kortzichtige rangen en standen denken, (wie-veel-geld-heeft-staat-hoger-in-aanzien-ook-al-is-het-op-een-achterbakse-manier-over-de-ruggen-van-anderen-verkregen-denken) af. Dat is nu juist waar de eindtijd over gaat. Eerlijkheid en gerechtigheid voor allen. Die tijd gaan we nu in. Hallelujah! Eindelijk!

  3. Faith! Wat ontzettend fijn om je reacties hier te lezen nu. Groetjes,

  4. Emmy, heb eerder het idée dat die 1% ons die roeiriemen voor veel geld verkopen, terwijl zij weten dat er tegen een stormvloed niet te roeien is !

  5. Faith, volgens mij is de oorzaak niet een kleine club uitzuigers, maar een hele grote club uitzuigers, namelijk de gemiddelde mens, die liever zijn ziel aan de duivel verkoopt dan eerlijk en oprecht zijn keuzes maakt….

  6. “eerlijk en oprecht zijn keuzes maakt”

   Dat opent ongekende perspectieven: Als ’t maar onder de noemer ‘eerlijk en oprecht’ valt is heel veel mogelijk 😀

   Volgens mij maakt de ‘gemiddelde’ mens, zo die al bestaat helemaal geen keuzes en doet slaapwandelend, gewillig allerlei duivelse dingen. Soms valt er ook bitter weinig te kiezen, en vaak is er geen informatie voor handen.
   Met andere woorden, wij zijn allen mensen, tegelijkertijd groots en kwetsbaar, goed en slecht, wijs en kortzichtig…. .

 7. quote:[“moeten we werken aan het wegnemen van de oorzaak van een onrechtvaardige wereld, met als begin: het samen delen van de energie- en voedselbronnen in de wereld.”]

  Wie zijn dan eigenlijk “we”, genoemd in de tekst?
  Of is het weer het grootgraaiers rapaille wat zich verschuild achter het grote “we”!

 8. Helemaal eens met Ronald Jan Heijn.
  Chapeau!!! Iemand moet het doen!
  De tijd is nu rijp, dat mensen meer inzicht krijgen
  Door een verhoogd bewustzijn.
  Kijk naar de dierenwereld die meer Liefde tonen
  Aan andere diersoorten, die altijd vijandig waren!!
  Ook hun bewustzijn is verhoogd! We “zitten” in een evolutiesprong,
  Waardoor dit allemaal kan gebeuren. Sta daarvoor open!!!

  1. Dat de dieren meer liefde tonen was mij nog niet opgevallen.
   Hoogstens dat er meer doodgaan.
   Misschien schort er nog iets aan mijn bewustzijn, of anders wel aan hun bewustzijn, waardoor zij de kwantumsprong niet mogen meemaken 😉

  2. Een kat die denkt dat ie een hond is en hondentaal doet. Honden die niet gelijk onbeschoft hun neus in het achterwerk van de kat steken (hondentaal). Oeps, wat kregen die allemaal te eten????

 9. Ronald Jan Heijn stelt een duidelijke diagnose van het menszijn in onze samenleving. De vraag is “hoe komt het dat het verkeerde denken in de mens is?” We maken immers allemaal deel uit van die mensheid.
  De zin van het leven is om Elohim (God) lief te hebben en Hem te gehoorzamen. En om onze medemensen lief te hebben. Niet zoals de kerk als instituut het eeuwenlang heeft gedaan, maar als een “organisme” aangestuurd door het Hoofd.
  Alleen Gods regels zullen zegenrijk werken. Maar de mens bepaalt zijn eigen regels en daarom gaat het mis.

  1. Geweldig. Alleen, WIE bepaalt wat gods regels zijn en wat mensen regels zijn????
   En WIE gaat die de mensen opleggen????

   Jaha, pijnlijk.

  2. Ook regels zijn onderhevig aan veranderingen, de evolutie is overal, regels zijn nodig om een samenleving te behoeden voor chaos, maar ze worden vaak zo door één ieder op zijn eigenwijze geinterpreteerd, die hem cq hen goed uitkomt !, en dan zijn het geen algemeen geldende regels meer.
   Het is gezien de menselijke historie heel goed te begrijpen dat er regels zijn ontstaan, en dat daar dan de hand aan werd gebouden, dat de high preasts dit al snel onderkenden om hun gezag uit tebreiden is duidelijk en logisch, en dan ontstaat het dogmatische denken en gaat het fout !

 10. In de laatste zin van ‘adieu aandelenbeurs’ schrijft Ronald Jan Heijn: ‘structureel-fundamentele veranderingen zijn er niet’. Ik wil warm in zijn aandacht aanbevelen het e-boek ‘een @nder soort geld’, Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel (van STRO = Social TRade Organisation). Daarin wordt op heldere wijze een fundamenteel ander financieel-economisch systeem geschetst. Het systeem bestaat reeds; je kunt je inschrijven en met een @ander soort geld – dat niet de nadelen van de €, en het huidige bankensysteem (rente) heeft – aan de slag. Veel handels-plezier!

  1. Maar Odette, dit topic gaat notabene over ‘Adieu, aandelenbeurzen.’ Naast dat het toch duidelijk in de alternatieve media bekend is dat de boel binnenkort instort, wil je mij beschuldigen van dat ik dat wil zien, wat ik probeer neer te zetten zoals jij het formuleert en je vraagt waar ik dat van heb? Dat voelt toch iedereen dat er iets onbestendigs in de lucht hangt Odette. Lees nog eens wat Ronald Jan Heijn heeft geschreven. Best naar dat je zo’n megalomane mondiale verschuiving die jouw kennelijk slecht uit komt, mij in de schoenen probeert te schuiven. Terwijl ik er part noch deel aan heb. Hoe krijg je het bij elkaar verzonnen onder dit topic nog wel! Hahaha!!! Jij gaat nog verwonderd op je neus kijken als je dit niet aan ziet komen. Je een beetje te lang in de maling laten nemen…Knuf.

  2. Ik, en misschien nog wel meer mensen zijn inmiddels reuze benieuwd naar jouw omschrijving van de photonbelt, Faith.
   Dat er iets ‘onbestendigs in de lucht hangt’ heb ik Odette niet horen ontkennen.
   Kom op Faith. De photonbelt. Tadaaaa!!!!

   Mag je een al of niet persoonlijk geblokkeerd chakra van mij even laten voor wat het is 😕

  3. Huh? J’accuse? Ik begrijp niets dan ook niets van je houding, je beschuldigingen. Nou ja, het beste dan maar…

  4. Coz, we hebben het in verleden hier wel eens over gehad weet je nog?
   Hier is alweer de volgende, het is en blijft?

  1. Bedankt Hydra. Geweldige presentatie.

   @ Odette: Mooie naam, vedette-achtig en blijft hangen door zijn chique-heid. Faith=the bird that feels the light when the dawn is still dark. ~Rabindranath Tagore~
   Faith is taking the first steps even when you don’t see the whole staircase. ~St. Augustine.

   Deze professional, Wilcock, doet het verhaal over waar de photonbelt zoal voor staat op een uitstekende manier uit de doeken. Het is voor mij ondoenlijk om beknopter en informatiever te zijn.
   Tegelijk kun je het er nog dagenlang over hebben.
   Maar je hangt al zo lang op de alternatieve media rond Odette, hoe kan het dat je dan aan mij gaat vragen hoe het zit? Kun jij niet zelfstandig denken? Is jouw intuitie geblokkeerd? Hoe is het anders mogelijk dat je nog steeds niets van David Wilcock, Dolores Cannon, Gregg Prescott, Benjamin Fulford, David Icke en vele anderen hebt geleerd? Of je hebt het geheugen van een vergiet. Dit is geen persoonlijke aanval naar jou toe maar ik snap je echt niet.

  2. David Wilcock, Dolores Cannon, Gregg Prescott, Benjamin Fulford, David Icke worden allemaal verdacht van Controlled Opposition. Al hun beweringen zou je beter kunnen lezen met de nodige scepsis, Faith… .

   Ik beweer niet direct dat ze allemaal altijd onzin uitkramen, maar gebruik ook bij deze mensen je eigen gezonde verstand en intuïtie.

  3. @ 0’dette, in mijn tweede taal, dette ; somme due, of ; obligation morale envers quelgu’un.
   Soms zijn er mensen die een stukje Latijn in hun réactie invoegen, hier om je BAC te halen, is ook latijn en fylosofie aan de orde, geeft de kinderen cq jonge mensen een plusje, weten is macht over de materie, door het vak fylosofie krijgen zij toch andere en bredere inzichten, ’t is jammer dat ze er zo weinig zin in hebben, mijn schoondochter afgestudeerde fylosoof en benoemd aan de Sorbonne in Paris, heeft het daar vaak over, even dit terzijde, groet Jenne

  4. Faith in wat, heb geen van deze auteurs hun literatuur gelezen, zo gauw als iets een zweem van het dotrinaire in zich draagt, wijger ik dit te lezen en tot mij te nemen, ooit van de grote Franse Fylosoof Jean Paul Satre geleerd,
   zijn existentialisme ; het zijn van de mens in de kosmos, dat beleefd wordt als een ‘geworpen zijn’, geeft dit aan houd je geest schoon vrij van doctrinaire denken, bezoedeld je intuïtie niet, die je wijs doet leven.
   De genoemde schrijvers, en anderen, plakken hun ex-li’bris in jouw denken, zo dat je hen gaat uitdragen als iets door de goden gegeven, of te wel een hersenspinsel.

  5. @ Koekje 16.01: Uiteraard gezond verstand en intuitie gebruiken. Die duiden mij dat ze het bij het rechte eind hebben. En heb zelf ook interdimensionale ervaringen, die helaas niet aantoonbaar te bewijzen zijn.
   Niet dat het mij wat uitmaakt of anderen deze stuff geloven of niet.

   Voor IndigoRevolution(!) Micky, oprichter, webmaster, misleider 1e klas, die op een andere site beweerd dat er geen bewijzen voor de pijnappelklier zijn. Hoezo Indigo? Hoezo Revolution? Elk nieuwetijdsmens voelt op zijn klompen aan dat dit een commercieele jongen is die zijn eigen kortzichtige visie aan de man wil brengen omdat hij zelf zo goed gedijt bij de oude tijd.
   Dat er chakra’s zijn hebben acupunctuur en acupressuur al bewezen.

   https://www.youtube.com/watch?v=KxOdEXSSDAM

  6. Het wordt nu bijna een morele verplichting om te reageren 😉
   Als klein meisje was de frase “Retteketet, naar bed Odette” bijna iedere avond omdat ik een nacht-brakertje was. Ik vond het altijd leuker bij grote mensen te zijn omdat ze zoveel meer interessante dingen te zeggen hadden dan mijn leeftijdsgenootjes. Dat mocht later, nachtenlang bomen met mijn vader over alles wat tussen hemel en aarde gebeurde, mooie tijd…
   Als je mij al langer kent van mijn aanwezigheid op het internet, dan zal er altijd een rode draad geweest die je niet mag zijn ontgaan, energie! Energie in alle vormen maar het liefst in de vorm van universele, Bron energie, ik werk daar graag mee. Er is op dit forum heel wat over gepraat, discussies soms heftig anderzijds prachtig en openhartig. Veel van de blijvende lezers weten dit, sommige nog hier en andere helaas verdwenen…..
   Ik wilde alleen je reactie uitlokken wat je weet beste Faith. Je zal toch moeten weten dan dat deze energie voor íedereen aanwezig is! Want ten eerste is alles energie. Geen planeet of photonbelt (die trouwens een hoge frequentie heeft) of wat dan ook kan dit tegenhouden omdat het is. Als de cabal, wat je hier probeert neer te zetten door deze belt hun energie geblokkeerd ziet (waar heb je dat van?) moet ik je teleur stellen. Je energie kan alleen geblokkeerd zijn als een betreffende chakra geblokkeerd is. Dat kan net zo goed bij jou zijn. Er is nog zoveel te ontdekken voor je. Geniet van de reis en laat je verwonderen en niet in de maling nemen 😉 Hartegroet, Odette

  7. Hallo volgens mij ben ik even het spoor bijster.
   Chakra’s en acupunctuur hebben te maken met eeuwen oude geneeskunde, waar (wij) westerlingen volgens mij nog steeds de ballen van snappen.
   Mogelijk is er een relatie tussen, maar dat het ene het andere bewijst???

   Verder is het beroep van de door jou, Faith, aangehaalde personen het uitdragen van hun (deels gejatte) theorieën. Daar verdienen ze hun dagelijks brood mee. Helemaal prima, maar is niet iets om zomaar klakkeloos aan te nemen.
   Mensenwerk, uitnodigend om zelf op onderzoek uit te gaan.

   Het was fijn geweest als je het verhaal over de photonbelt in je eigen woorden had kunnen samenvatten, dat scheelt misschien een hoop langs elkaar heen gepraat 😉

  8. Faith…
   “Voor IndigoRevolution(!) Micky, oprichter, webmaster, misleider 1e klas, die op een andere site beweerd dat er geen bewijzen voor de pijnappelklier zijn.”
   Heb jij ze wel???
   En Mickey een misleider noemen vind ik persoonlijk wel vergaand…
   Ik vind Mickey iig iemand die probeert alle aannames omdat een een of andere guru of oosterse gek beweerd dat er chakra’s en wat niet meer nog is, van zijn persoonlijke kanttekening en eigen ervaring te voorzien, een zeer welkome interactie op al het ”Ik-weet-het-zo-goed” danwel “Ik-weet-het-beter” egomind gelul 😉

  9. En dat er chakra’s zijn is volgens mij niet bewezen…
   Dat er op die aangewezen plekken endocriene klieren zitten wel….

  10. vervelende klieren?

   http://www.deondernemer.nl/UserFiles/image/2013/201303/20130315/voorpublicatie.breinwijzer.sociale.contacten.stress.geluk.425.150.jpg

   http://gevoeligheidgrootbrengen.nl/wp/wp-content/uploads/2015/08/Vervelend-kind.jpg

   maar euh nu we toch in onze eigen woorden bezig zijn wat precies betekent ‘controlled opposition’? wie kan mij dat uitleggen.

   en een photon belt is een licht riem plat vertaald, nou geloof ik wel dat onze zon achtervolgd wordt door een zooitje planeten spiraalsgewijs als een vortex in z’n zonne kielzog, dat we ongemerkt wat afreizen in de korstmos zonder dat we het ten volle beseffen, misschien zitten we al in de buurt van Aldie-Baron, daar hebben ze zeker gouwe lichtdonderstalen met haken bliksem schichten van Thor of zo, dat je daar beter van gaat denken, dat we weer Common Law de bescherm wet van het volk terug willen bijvoorbeeld en weg met die absurde dooie dingen wetgeving van de romeinse keizer koning admiraal poeplah kennen we allemaal op zee, en even die organische grondwet Constitution van de republiek terug aub, niet dat stinky corparatieve oplichtersnepdinggeval overgeschreven in blokletters in 1871 door de london city paus en consorten. de eerste 13 amerikaanse kolonie staten zijn 95 jaar vrij geweest. juist in die tijd geen analfabeten geen werkloosheid en academisch niveau op 12 jarige leeftijd, daar wil ik meer van weten, dat of die tijdswindow, Ik vind Mickey juist een begenadigd goede schrijvert, kan daar weinig kwaadaardigs in ontwaren. new-age showbizz gossip newsz queen, nouh jah zolang juh fokkable bent of doet mag je alles, boohoohbooh wet.

   http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1043-=

   The voice of Holland: Sanne met stomheid geslagen
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/1445631900/1

  11. Iedereen die een andere mening of visie heeft een desinformatieagent noemen…. hmmmm. Zegt meer over jezelf en jouw “vertrouwen” 😉 dan over die anderen. Uch.

  12. We moeten daarom niets geloven gewoon omdat een ander het zegt. Maar aangezien ons inzicht beperkt is, hebben we allen een verschillende benadering van de waarheid. Alleen vanuit een lege geest kunnen we onze zoektocht naar het Zelf beginnen, naar mijn of jouw eigen waarheid én niet die van een ander!
   Op die manier ontstaat er een nieuw mensbeeld….

   En nog even ter aanvulling:
   Photon/Foton; Foton (of biofoton, afkomstig van een levend wezen) is een zuiver statisch magnetisch informatieveld.
   Uit experimenten blijkt, dat het foton een ‘gebeurtenis’ is waarbij een energiekwantum wordt overgedragen van ether naar materie of omgekeerd, en die wordt gekarakteriseerd door een frequentie van elektromagnetische-veld activiteiten.

  13. Koekje 11,7,
   Als jij onze west Europese Middenlandse zee menselijke historie niet kent, wil dit niet zeggen dat deze niet heeft bestaan.
   Het weg zetten van ons weten tegenover bijvoorbeeld de Chinese Acupunktuur, of het onduidelijke Chakra’s, is niet goed, verdiep je in de oude kennis van onze voorouders je zal versteld zijn wat je gaat vinden.

  14. Mijn beste Jenne,
   Heb ik ergens aangeven om welke (oost, west, noord, zuid) oude geneeskunde/kunst het ging? In mijn beleving ging het alleen om het oost gedeelte.

   Maar blijkbaar ben jij expert in oude westerse geneeskunde/kunst.
   Kun/wil je mij een paar sites, boeken aanraden?

  15. Beste Koekje,

   ben gevlijd door het mij benoemen als expert, nou ik moet je teleurstellen, zou mezelf echt op geen enkel gebied expert kunnen noemen.
   Een serie oude boekjes als je ze te pakken kan krijgen, in het Engels 8 deeltjes, geschreven door twee Oxford hoogleraren Harold Peake en Herbert John Fleure, uitgerver Claredon Press Oxford, deze boekjes behandelen het hele menselijke leef avontuur, prachtige uitval basis naar ander weten.
   Verder is het Smitsonian instituut in de Verenigde Staten een bron van weten, en anders blijft de Bibliotheek, of het Internet je bron van weten.
   Je moet je zelf wapenen, tegen de oosterse brain storm, natuurlijk waren en zijn zij belangrijk voor de menselijke ontwikkeling, maar je staat soms versteld hoe simpel wij voor bij gaan aan ons eigen weten.
   Zoek ze maar op onze grote Griekse Fylosofen, stuk voor stuk de moeite van het lezen waard, maar wie kent ze nog, soms worden ze ingevlochten door snel op het internet te lezen, maar op onze scholen zijn ze onvindbaar.
   Groet Jenne

 11. @Anna, die Micky voelt voor mij niet goed aan, sorry. Alsof Gor Inc. hun hachie in opdracht zitten te verdedigen. Als ze dan ook nog gaan beweren dat er niets veranderd is in de wereld ondanks al die vredesmeditaties, dat ze niets uitgehaald hebben en dat er alleen maar meer rotzooi in de wereld is gekomen dan heb je wel oogkleppen op en wil je ook alleen maar ellende zien, en snap je nog niet dat de mens doelbewust in angst gehouden wordt door de msm. Want hoeveel is er al niet boven tafel gekomen wat verborgen had moeten blijven. Maar wie willen er alleen maar ellende zien? Alleen degenen die baat bij dit zieke systeem hebben, dat snapt een kind. En er gaat nog veel meer boven water komen, hoe lang denkt die Micky dat het nog duurt voordat de hele boel in elkaar stort? Of verwacht/hoopt hij dat alles bij het oude blijft? Maar dat is onmogelijk! Het is ook wel apart om te lezen hoe deze bijzondere tijd door mensen die totaal anders in het leven staan, beleefd wordt.

  1. @correctie, niet alleen in de msm maar ook in de alternatieve media zetten ze doelbewust angst neer. Bijv. Xandernieuws. Je haalt ze er zo uit. Want wie hebben er baat bij een angstig volk? Juist. Dat we allemaal maar op Wilders gaan stemmen. Maar dan zijn onze uitkeringen in een mum van tijd gehalveerd en zijn we zo onze huursubsidie en zorgtoeslagen kwijt! Dat moet allemaal naar onze ‘sterren’ die het zgn. ‘verdienen.'( ons dom denken te houden, leugens verspreiden, geld uit onze zakken schudden en in the picture staan onder het mom van entertainment.) Wolven in schaapskleren. Net als die Micky.
   Gelukkig is dat plan gedoemd te mislukken. Ze hebben nu de tijd tegen. Iets met hogere energieeen die geen negativiteit dulden.

  2. Misschien is het handig als je niet over maar met mensen praat…daardoor bestaat misschien de kans dat het allemaal toch anders zit dan dat je nu denkt.

  3. @Faith:
   Als jij denkt, dat Micky bezig is met angst zaaien, heb je 0,0% begrepen van wat hij überhaupt schrijft.

  4. Faith.
   Faith niemand is al wetend ook jij niet ook al doe je het hier wel zo overkomen.
   Eerst doe je mee aan een discussie die niet over het artikel gaat om vervolgens anderen de les te lezen dat het niets met het onderwerp van doen zou hebben.
   De aanval op Odette is beneden alle peil en gaat helemaal nergens over.
   Door je deelname aan de discussie heb ook jij geschreven over dingen die niet op het artikel van toepassing zijn daarom kijk eerst eens naar je eigen handelen eer je andere mensen voor van alles en nog wat gaat uitmaken.
   Ook persoonlijke aanvallen op mensen hier hebben totaal niets met het artikel te maken maar lijkt meer een uiting van ongenoegen omdat zij dingen anders zien/beleven dan jij.
   Kom liever met een goed en onderbouwd verhaal waar we wat mee kunnen.

  5. Faith, geweldig zoals je dit beschrijft. Jouw reacties geven vaak hoop, dank daarvoor. De laatste tijd gaat het vlug met het veranderen van de energieën, vind ikzelf. En gelukkig maar, hoe sneller hoe beter.

 12. Mijn visie over beurzen is simpel maar komt wel op hetzelfde neer dat de beurs zijn langste tijd heeft gehad.
  De welbekende elite hebben naar mijn mening zoveel geld/vermogen dat zij instaat zijn om koersen te beinvloeden al naar gelang hun wensen waardoor zij voordeel konden en kunnen behalen.
  Iedereen weet dat wanneer er veel aanbod is de prijs zal dalen bv van goud.
  Wat stelt het dan voor om in een keer de markt te overspoelen waardoor de prijs zal dalen en handelaren tot koop of verkoop zal aanzetten?
  Als je dit op voorhand weet kun je dat uitbuiten/misbruik van maken.
  Dat dit geen onzin is hebben de elite in het verleden al bewezen want was het niet zo dat de Rotschilds in 1815 (slag bij Waterloo)hetzelfde kunstje hebben uitgevoerd waardoor hun vermogen in een keer met 37 werd vermenigvuldigd waardoor zij meer vermogen dan de bank of Engeland verkregen en daarmee meer zeggenschap?
  Daarom denk ik nu dat we op een punt zijn beland dat de beurs eigenlijk geen waarde meer voor hen heeft omdat ze toch al bijna alles in hun bezit hebben waardoor het ineen storten van de beurs voor hen in ieder geval geen ramp zal zijn en zelfs dan zal het kapitaal van de verliezers bij hen in de zakken verdwijnen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.