Advertentie

De Alzheimer Aanpak..!


Amy Berger is afgestudeerd in voeding. Ze is gediplomeerd voedingsdeskundige en voedingstherapeute. Ze diende in de Amerikaanse luchtmacht en als veteraan deed ze jarenlang, wat volgens gezondheidsdeskundigen ‘juist is’ om gewicht te verliezen en optimaal gezond te blijven. Maar tot haar ontsteltenis, bleven de verwachte resultaten helaas uit. Wat was er met haar aan de hand.. Omdat ze wilde begrijpen waarom de reguliere adviezen over caloriearme, vetarme diëten en lichaamsbeweging, bij haar niet de verwachte resultaten opleverden, ging ze op onderzoek uit.

Amy Berger

Toen kwam ze erachter, dat er met háár lijf weinig mis was, maar dat de huidige ‘gezonde diëten’ voor het merendeel door en door ongezond zijn! Nadat ze zelf deze leerschool had doorlopen, is ze anderen duidelijk gaan maken dat om stralend gezond te worden het niet nodig is om jezelf uit te hongeren, je van alles te ontzeggen of dag en nacht in de sportschool door te brengen. En wat heel duidelijk is geworden: zowel volwassenen als kinderen kunnen niet alleen op sla leven; echte mensen hebben echt voedsel nodig!

Met haar werk en nieuwe boek, presenteert gediplomeerd voedingsdeskundige Amy Berger een revolutionaire aanpak voor het bestrijden van de ziekte van Alzheimer door middel van eet- en leefwijzemaatregelen. Haar fundamentele onderzoek toont aan, dat alzheimer het gevolg is van brandstoftekort in de hersenen. Dit gebeurt als zenuwcellen niet meer in staat zijn energie uit glucose te halen; dan verschrompelen ze en sterven af, hetgeen leidt tot klassieke symptomen als geheugenverlies en gedragsveranderingen.

Aangezien het een stofwisselingsprobleem is, is de effectiefste manier om alzheimer te behandelen een veelzijdige aanpak om de energieopwekking in de hersenen te herprogrammeren door over te schakelen op een koolhydraat-arme, vetrijke eetwijze. Het boek ‘De Alzheimer Aanpak’ laat ons zien dat cognitieve aftakeling niet onvermijdelijk is, en als deze toch optreedt, hoeven we niet stil te zitten en af te wachten terwijl het proces zich voortzet. Een boek dat de nieuwste wetenschappelijke bevindingen aanreikt, om dierbaren en mantelzorgers van alzheimerpatiënten te inspireren. Een baken van hoop en licht te midden van een labyrint van de duistere voedingsadviezen en -aannames.

x

* * *

x

x

x

‘De Alzheimer Aanpak’

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Het splinternieuwe boek ‘De Alzheimer Aanpak’ van onze collega’s van Succesboeken, is het gevolg van jarenlange studie van voe­dings­des­kun­dige Amy Berger, die tot de conclusie kwam dat de ziekte van Alzheimer de zoveelste welvaartsziekte is, die ontstaan is door verkeerde voeding, die gebaseerd is op de verkeerde voe­dings­ad­vie­zen die als ‘waarheid’ worden rondgebazuind.

Eén van de locomotieven die de cholesterol-mythe-trein in volle vaart lieten denderen. Time Magazine-cover van januari 1961 met de ontdekker van het ‘Cholesterol-gevaar’, Dr. Ansel Keys op de cover. Feitelijk was zijn onderzoek ernstig frauduleus door het opzettelijk weglaten van data die het cholesterolonderzoek een volledig andere uitkomst gegeven zouden hebben.

Het zijn de adviezen waarmee we o.a. door de overheid en voe­dings­industrie vanaf de jaren 1950 zijn suf gebombardeerd. Ze hebben geleid tot heel veel o­ver­ge­wicht en miljoenen zieke mensen. De medisch-wetenschappelijke onderzoeken die openbaar zijn voor iedere arts en geïnteresseerde, zijn door auteur Amy Berger bestudeerd. Door de wetenschappelijk context, zijn ze voor het grote publiek bijzonder lastig te lezen. Maar daarom niet minder essentieel! Amy Berger ontdekte namelijk, dat er volledig ANDERE uitkomsten tevoorschijn komen, dan die we gewend zijn te krijgen. Een ‘complot’..? Je zou het bijna gaan denken..

Die ‘andere’ voe­dings­ad­vie­zen zijn echter zo her den der wel af en toe te lezen. Ze zijn gericht op veel vet, een beetje eiwitten en echt ‘n beetje koolhydraten. Zeker geen ge­raf­fi­neer­de koolhydraten, zoals witte suiker! Maar wat te denken van de decennialange misleiding om de juiste vetten in te gaan ruilen voor kunstboters (zoals ‘halvarines’) en de verkeerde (bak)vetten. Daarbij zijn we echt bergen koolhydraten gaan eten: bij alle maaltijden en tussendoortjes krijgen we de on-nodige koolhydraten binnen.

Het resultaat van dit hele proces, is volgens Amy en honderden we­ten­schap­pers dat vele wel­vaarts­ziek­ten de kop hebben opgestoken. Dat er potten vol pillen geconsumeerd worden en dat er sprake is van structureel over­ge­wicht. En… dat méér dan de helft van de wereldbevolking (!!) een of meerdere chronische ziekten heeft. Daar­van is de beruchte Alzheimer er een.

Daarbij is vooral cholesterol de meest verkeerd begrepen, belasterde en door het slijk gehaalde voe­dings­stof in de hele ge­zond­heids­we­ten­schap. Want daarbij zijn we vooral voor deze stof sinds de vijftiger jaren op het verkeerde been gezet. En wat heeft de far­ma­ceu­ti­sche industrie aan deze misleiding miljarden dollars en euro’s verdiend aan bijvoorbeeld ‘cholesterol-verlagende’ middelen.. En wat is er daarbij een ellende ont­staan door het slikken van die onnodige, ge­vaar­lij­ke pillen die gewoon niet helpen.

Een voorbeeld is de –zoals wij het noemen- ‘statineplaag’.. Toen deze statines enkele de­cen­nia geleden werden ge­ïn­tro­du­ceerd werd gezegd – zo vertelt de medische literatuur – dat het risico op bijvoorbeeld spier­pijn en bijwerkingen 0,01 tot 0,1% zou zijn. Maar nu weten we dat ± 2 miljoen men­sen, alleen al in Nederland deze pillen slikken, waarvan er meer dan 20% hevige spierpijn-bijwerkingen hebben! We spreken dus over een groep van bijna een half miljoen mensen. En dit is maar één van de bijwerkingen..! De spierklachten va­rië­ren van stijfheid in armen en benen tot flinke spierpijn die mensen belemmert in hun dagelijkse activiteiten.

Wereldwijd worden cholesterolverlagers door meer dan 100 miljoen mensen geslikt: wat een ellende veroorzaakt deze pil! Maar nog steeds is volgens de industrie en de meeste artsen – die helaas zeggen wat de industrie ze influistert – dit medicijn nodig om je cholesterol in je bloed te verlagen, waardoor het risico op hart- en vaat­ziek­ten kleiner wordt. Het eerste klopt: het medicijn verlaagt je cho­les­te­rol in je bloed, maar het tweede klopt absoluut niet: het is nog nooit wetenschappelijk aan­ge­toond dat het aantal gevallen van hart- en vaat­ziek­ten door statines kleiner is geworden.

BECEL pro-activ, een door Unilever ‘uitgedokterd botersmeersel’. Of… Hoe ‘lekker’ ook ONgezond kan zijn?

Het is wel aangetoond dat er miljoenen mensen ellendige bijwerkingen hebben ervaren tot aan de rolstoel aan toe door die rottige pillen. En dat terwijl je juist cholesterol nodig hebt. Amy Berger, auteur van dit boek ‘De Alzheimer Aanpak’, over het ‘fenomeen’ cholesterol:

“Veel van de in deze voe­dings­strategie benadrukte voedingsmiddelen – eieren, roomboter, vette stukken dierlijk eiwit – hebben een hoog cholesterolgehalte. Het is be­lang­rijk dat je je angst laat varen om deze voedingsmiddelen, die voorheen taboe waren, weer in je voedingspatroon op te nemen. Er is bijna niets dat voedzamer is voor naar voeding snakkende hersenen dan cholesterol.

Dit punt kan ik niet genoeg benadrukken: cho­les­te­rol is niet de gevaarlijke stof waarvoor hij wordt uitgemaakt.Precies het tegenovergestelde zelfs. Als je ziet voor hoeveel levensbelangrijke functies in ons lichaam cholesterol nodig is – en vooral in onze hersenen – kun je je voorstellen wat er gebeurt bij een langdurig tekort, zoals kan wor­den teweeggebracht door een heel cho­les­te­rol­arm voedingspatroon of statines of andere cholesterolverlagende medicijnen.
Myeline, de beschermlaag en omhulsel van je zenuwen, bestaat voornamelijk uit cholesterol. Als er niet genoeg cholesterol in het lichaam is om dit myeline te produceren en te behouden, dan maken zenuwcellen ‘kortsluiting’, net als niet-geaarde elektrische leidingen. Het logische gevolg van zenuwcellen die e­lek­tri­sche im­pul­sen niet goed afvuren en niet in staat zijn met elkaar te communiceren, is precies het soort geheugenverlies, verwarring en ge­drags­ver­an­de­rin­gen die een milde cognitieve stoornis en de ziekte van Alzheimer karakteriseren.”

Uit de inleiding van het boek, dr. David Perlmutter, arts. Neuroloog en bestuurslid van het American College of Nutrition.

dr. David Perlmutter

“Wat je in dit boek zult tegenkomen is een heel ander verhaal. Amy Berger is er fantastisch in geslaagd het allernieuwste onderzoek samen te vatten waaruit blijkt hoe cruciaal de rol is die leefwijzefactoren niet alleen spelen in het bepalen van het risico op alzheimer, maar ook in het banen van de weg voor daadwerkelijke klinische verbetering bij mensen die de ziekte al hebben.

Als zodanig staat De Alzheimer Aanpak in schril contrast met het pessimistische vooruitzicht dat patiënten en hun dierbaren meestal te horen krijgen als de diagnose wordt gesteld. Het boek daagt ons uit de vastgeroeste overtuigingen los te laten en de opvatting te omarmen dat bijvoorbeeld voedingsvet niet de boosdoener is waarvoor het wordt uitgemaakt. En dat door gezonde vetten weer op tafel te brengen we de manier waarop de hersenen zichzelf van energie voorzien versterken − een fundamentele tekortkoming bij de ziekte van Alzheimer.

Cholesterol, lang gedemoniseerd als oorzaak van talloze gezondheidsproblemen, wordt eindelijk en terecht weer gehuldigd als belangrijke speler in het opbouwen, handhaven en repareren van kwetsbare hersencellen. Suiker en koolhydraten, die nog steeds de basis van het westerse voedingspatroon vormen, worden eindelijk op het matje geroepen vanwege de verwoestende uitwerking op de gezondheid van de hersenen, met een duidelijke uitleg over wat ze met de ziekte van Alzheimer te maken hebben.

Ook de amyloïde-hypothese − die behelst dat de ophoping van een specifiek eiwit, bèta-amyloïde − een belangrijke rol in het veroorzaken van de ziekte van Alzheimer speelt, wordt op basis van de feiten terecht op losse schroeven gezet. Het is zelfs zo dat bij proefonderzoeken met als doel een effectief medicijn te ontwikkelen om de hersenen van bèta-amyloïde te ontdoen in de hoop de ziekte van Alzheimer te genezen, bijna unaniem de mate van de cognitieve aftakeling bij menselijke proefpersonen blijkt te stijgen.

De belangrijkste verdienste van De Alzheimer Aanpak is dat in dit boek het meest gerespecteerde wetenschappelijke onderzoek is benut om een gebruiksvriendelijke strategie op te stellen om het lot van de gezondheid van onze hersenen te herschrijven. En dit programma is geschikt voor iedereen, of deze ziekte nu al is geconstateerd, er een hoog risico voor bestaat of zelfs als zij niet in de familie voorkomt. Het risico op alzheimer is zeker hoger voor mensen met een familielid dat aan de ziekte lijdt, de miljoenen mensen met diabetes en mensen met een voedingspatroon waarin koolhydraten overheersend zijn ten opzichte van vet. Maar het alzheimerrisico komt in de buurt van een verbluffende 50% voor ons allemaal als we 85 worden.

Een Duitste cartoon inzake cholesterol-bestrijding laat aan duidelijkheid niets te wensen over.. De Big Pharma-omzet die omgekeerd evenredig stijgt, met de daling van het cholesterol-gehalte..

Reductionisme, zoals toegepast in de voedingswetenschap, concentreert zich op de rollen van macronutriënten, zoals vet, koolhydraten en eiwit, alsmede micronutriënten, zoals vitaminen en mineralen, met betrekking tot cellulair metabolisme. We weten nu dat onze voedselkeuzen een veel belangrijkere rol spelen en de gezondheid van onze hersenen sterk beïnvloeden. De voedingsmiddelen die we consumeren staan in wisselwerking met ons DNA, en veranderen de expressie van onze genen van moment tot moment, ten goede of ten slechte. In dit opzicht is voedsel informatie, en de instructies die onze voedselkeuzen aan ons DNA geven reguleren processen als ontsteking, ontgifting en de productie van antioxidanten, allemaal cruciaal voor de gezondheid of het verval van de hersenen.

En het is vanuit dit gezichtspunt dat de voedingsadviezen in dit boek het meest waardevol zijn. Want het voedingsplan dat Amy Berger zo eloquent verschaft, een eetwijze die gezond vet terug op tafel brengt ‘De Alzheimer Aanpak’ en suiker en geraffineerde koolhydraten bijna helemaal uitbant, mikt specifiek op de genexpressie om ontsteking tot bedaren te brengen, het lichaam te helpen zich te ontdoen van gifstoffen die de hersenen kunnen beschadigen, en de productie te verhogen van antioxidanten die de hersenen beschermen. Deze genetische paden bestaan in ons allemaal, klaar om de hersenwerking te helpen beschermen, versterken en zelfs herstellen. En op deze bladzijden vind je de uiterst effectieve hulpmiddelen waarmee jij zeggenschap kunt krijgen over je genetische en cognitieve lot.”

Kortom: een waanzinnig belangrijke boek, met name als je familie en/of vrienden hebt die lijden aan deze vreselijke hersenziekte. Wapen jezelf met deze kennis.

De Alzheimer Aanpak
– auteur Amy Berger
– 432 pagina’s
ISBN: 9789492665133 – Uitvoering: Softcover

(klik HIER voor link naar de uitgever om het boek direct te bestellen)

x

AANBEVELINGEN

“Fantastisch … In De Alzheimer Aanpak is het meest gerespecteerde wetenschappelijke onderzoek benut om een inspirerende, gebruiksvriendelijke strategie op te stellen om het lot van de gezondheid van onze hersenen te herschrijven. En dit programma is geschikt voor iedereen, of deze ziekte nu al is geconstateerd, er een hoog risico voor bestaat of zelfs als zij niet in de familie voorkomt … En op deze bladzijden vind je de uiterst effectieve hulpmiddelen waarmee jij zeggenschap kunt krijgen over je genetische en cognitieve lot.”

David Perlmutter, MD,
schrijver van Grain Brain, #1 New York Times bestseller

* * *

“Er is maar weinig dat mensen meer vrezen dan kanker, met mogelijk neurodegeneratieve ziekten als de ziekte van Alzheimer als uitzondering. Niet alleen bekort alzheimer uiteindelijk levens, maar steelt in feite de persoonlijkheid lang voordat iemand sterft. Traditionele behandelmethoden zijn op hun best glansloos  gebleken, maar er is hoop. De Alzheimer Aanpak is een gedegen wetenschappelijke methode op basis van de eet- en leefwijze die alzheimer op moleculair niveau bestrijdt. Als jij of iemand die je kent aan alzheimer lijdt, beveel ik dit boek ten zeerste aan.”

Robb Wolf,
New York Times bestsellerschrijver van The Paleo Solution en Wired to Eat

* * *
x
“Eindelijk is er echte hoop en echte hulp. Amy Berger legt op zeer deskundige wijze uit wat het verband is tussen voeding en dementie, in gewone taal en vanuit elke denkbare gezichtshoek. Zo bewapent ze je met de wetenschappelijke kennis en de praktische strategieën die nodig zijn om de loop van je toekomst te veranderen. De Alzheimer Aanpak zal de manier waarop je denkt over de ziekte van Alzheimer totaal veranderen.”

Georgia Ede, MD,
psychiater en voedingsspecialist
x
* * *
X
“Amy Berger legt op elegante wijze uit dat alzheimer, een verwoestende ziekte die nagenoeg elke familie treft (of binnenkort zal treffen) veel meer is dan gewoon een normaal verschijnsel van oud worden, en dat de behandeling ervan veel meer zou moeten inhouden dan alleen maar cholinesteraseremmende medicijnen. Ze gaat diep op alzheimer in als complexe stofwisselingsziekte, die sterk kan worden verbeterd, en waarschijnlijk geheel vermeden, met de juiste combinatie van aanpassingen aan onze leefwijze. Berger biedt uitgebreide behandelingen die veel verder gaan dan wat de meeste patiënten van hun artsen te horen krijgen. Dit boek had al lang moeten verschijnen en zowel professionele zorgverleners als leken moeten het gelezen hebben.”

David M. Brady, ND, CCN, DACBN,

schrijver van de Amazon bestseller The Fibro Fix;
vicepresident voor gezondheidswetenschappen en
directeur van het Nutrition Institute, University of Bridgeport
X
* * *
X
“Amy Berger toont een fris, nieuw gezichtspunt voor het steeds groter wordende probleem van de ziekte van Alzheimer. Ze stelt een natuurlijke behandeling voor, die naar mijn mening een veel grotere kans op klinisch succes heeft dan standaard medicijnen. De Alzheimer Aanpak is een geweldig boek.”

Jason Fung, MD,
schrijver van The Obesity Code
X
* * *
X
“Er komt steeds meer bewijs waaruit blijkt dat insulineresistentie in de hersenen sterk verband houdt met de ziekte van Alzheimer. In De Alzheimer Aanpak geeft Amy Berger een duidelijk beeld van de ziekteverschijnselen van alzheimer en verklaart hoe een koolhydraatarme, vetrijke leefwijze het cognitieve vermogen kan verbeteren en de levenskwaliteit kan verhogen door de alzheimerhersenen een alternatieve brandstof te bieden: ketolichamen. Dit bijzonder goed geschreven, goed onderbouwde boek moet door alle familieleden en mantelzorgers van mensen met alzheimer worden gelezen.”

Franziska Spritzler, RD, CDE

* * *


LEESTIP; OOK BIJ SUCCESBOEKEN VERKRIJGBAAR

(Klik op de illustratie voor link naar boeken Anthony William)

1 gedachte over “De Alzheimer Aanpak..!

  1. Alzheimer, is af te remmen, maar niet tegenezen, verouderde versleten hersencellen, die niet snel genoeg herplaatst worden, als een auto snelweg, er bestaan enkele planten die helpen, het verzachten, het oponthoud zo als dit heet, te vergroten, als je bij de oudere garde hoord ; les vieux des veilles, zo als Napoleon hen noemde, weetje van de hoed en de rand van Alzheimer, je maakt ze dagelijks mee in je omgeving vrienden kring, het beste medicijn is respect en liefde voor je mede mensen, er boeken overschrijven spekt de persoonlijke kas, maar helpt deze Alzheimers niet,
    dan komt met overdonderend geraas het verbale geweld los, van Guido en anderen, wat doe je wel op deze site, nou doe wat ik denk te moeten doen, mijn denken en gevoelens weergeven, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.