Advertentie

Agressieve wezens leven van angst en opwinding..!


De Archonten worden genoemd in de Nag Hammadi-geschriften, die gevonden werden als perkamentrollen, bewaard in luchtdichte kruiken.

Voor velen is het een brug té ver. De mogelijkheid dat er wezens zouden bestaan, die we niet kunnen zien en zich dus ophouden in een ánder lichtspectrum. Wezens die bovendien zich ook nog eens bedienen van een parasitair systeem om zichzelf te voeden. En doordat ze energetisch zijn, zijn ze niet in de materie aanwezig. En kunnen zich dus niet voeden met stoffelijke zaken, zoals de producten die wij eten om onszelf in leven te houden in deze materiële wereld. Planten en dierlijke producten, zoals groente en vlees, melk en fruit.

Voor hen is het zéker zaak dit artikel eens te lezen en op te letten wat er in hun levens gebeurt. Niet een artikel om nou bang van te worden, want zoals bij veel parasitaire wezens (zoals bijv. lintwormen, muggen etc.) is deze vorm van overleven, een karakteristiek van dié levensvorm. Dat jij als mens hier nou de dupe van bent (geworden), zegt in essentie net zoveel over jouw kwetsbaarheid, die te herstellen is, als van de agressiviteit van de parasitaire levensvorm. Met andere woorden, jouw kracht om energetisch deze wezens te weerstaan, is volledig aanwezig.

Het is Rudolf Steiner, de ziener en menslievende levensbeschouwer, die ons het onderstaande artikel onder de neus legt in dit verband. Deze krachten zijn in veel oude geschriften al omschreven. Noem ze (nooit..) ‘archonten’ (HIER) of noem ze ‘duiveltjes’, ‘energetische kuitenbijters’ of ‘donkere energie’. Het maakt niet veel uit; het gaat allemaal over hetzelfde fenomeen. Maar dat deze wezens niet dom zijn, is voor velen onduidelijk. Zoals álle parasitaire wezens, zijn ze uiterst slim, om hun prooi te benaderen en zich te voeden aan de levensenergie van die ‘prooi’. Lees het verhaal van Rudolf Steiners’ visie op deze wezens.

* * *

Een dergelijk energetisch grid is door de Archonten rondom onze Aarde ‘geweven’.

x

x

Agressieve wezens leven van angst en opwinding..!

2018 © WantToKnow.nl/be (origineel o.a. HIER)

x

Angst, depressie en spanning in mensen en tussen mensen, verwoest veel vandaag de dag, inclusief alle oorlogen die voortkomen uit deze menselijke emoties. Maar écht weinigen namen de tijd om te overwegen, dat naast de materiële invloeden in ons leven, we ook onder de invloed kunnen staan van bewustzijnswezens die bestaan ​​in dimensies buiten onze gewone waarneming. Want er is ‘natuurlijk’ veel meer in de realiteit dan wat we kunnen zien, voelen, horen, proeven en aanraken. 

In feite onthult een analyse van de materie waaruit het universum bestaat, dat ruim 70% ervan bestaat uit donkere energie, en dat daarboven nog eens ruim 20% bestaat uit donkere materie. Beide energieën, kunnen we niet zien, noch begrijpen. Daarbij kan het menselijk oog slechts zo’n 0,0035% van het gehele spectrum van elektromagnetische (EM) straling zien. Dat betekent, dat als we naar de hemel kijken, we 96% ervan NIET ZIEN; die is onzichtbaar voor ons. Neem hierin, dáár boven en óm ons heen, de spirituele rijken mee en er is een heel universum van mogelijkheden dat buiten onze vijf zintuigen bestaat.

“Als mensen zonder angst en vrees zijn,
verhongeren deze wezens.”

Rudolf Steiner

Er zijn maar weinig wetenschappers vandaag de dag, die bereid zijn om de metafysica te onderzoeken om het leven voorbij de gewone waarneming te onderzoeken. Zodat er een ​​verbinding gemaakt kan worden, tussen het zichtbare en het onzichtbare.

Het werk van Rudolf Steiner bevat een vanzelfsprekendheid inzake de verbindingen tussen de geziene en ongeziene werelden..

Steiner, de ziener..
Rudolf Steiner, een van de meest productieve en begaafde wetenschappers, filosofen en esoterici van zijn tijd, wijdde veel van zijn werk aan de taak om achter deze sluier te turen, zijn inzicht te delen in de diepere aard van het leven en van de wereld daarbuiten.

Wat angst en depressie betreft, sprak Steiner zelfs over ‘vijandige wezens in de spirituele wereld’ die in staat zijn de menselijke emoties te beïnvloeden en te voeden; een concept dat de meesten vandaag botweg hebben afgewezen. De mens is toch geen energetische melkkoe? Nee, dat concept is té benauwd kennelijk om waar te kunnen zijn..

Toch geldt deze analyse ook voor sjamanen en anderen die toegang hebben tot de spirituele dimensies om het mentale lijden voor hun patiënten te verlichten. Veel healers zijn bekend met het begrip energievampiers, of mensen die je energie opzuigen en je negatieve emoties voeden. Over het bestaan ​​van soortgelijke entiteiten die in andere dimensies bestaan, schreef Steiner:

“Er zijn wezens in de spirituele rijken voor wie angst en spanningen die uitgaan van menselijke wezens hen welkom voedsel bieden. Wanneer mensen geen angst en spanningen hebben, verhongeren deze wezens. Mensen die nog niet voldoende overtuigd zijn van deze verklaring, zouden kunnen begrijpen dat het alleen maar verhoudingsgewijs bedoeld is. 

Maar voor degenen die bekend zijn met dit fenomeen, is het een realiteit. Als angst en spanning van mensen uitgaan en ze in paniek losbreken, dan vinden deze wezens welkome voeding en worden ze steeds machtiger. Deze wezens zijn vijandig tegenover de mensheid. Alles dat zich voedt met negatieve gevoelens, met angst, vrees en bijgeloof, wanhoop of twijfel, zijn in werkelijkheid vijandige krachten in bovenzinnelijke werelden, die wrede aanvallen op mensen lanceren, terwijl ze worden gevoed. 

Daarom is het vooral noodzakelijk om te beginnen dat de persoon die de spirituele wereld binnenkomt, angst, gevoelens van hulpeloosheid, wanhoop en angst overwint. Maar dit zijn precies de gevoelens die horen bij de hedendaagse cultuur en het materialisme; omdat het mensen vervreemdt van de spirituele wereld, is het vooral geschikt om hopeloosheid en angst voor het onbekende bij mensen op te roepen, en daarbij de bovengenoemde vijandige krachten tegen hen op te roepen. “

Het schilderij ‘De heilige familie’ van Leonardo da Vinci bevat een verborgen Archontische entiteit. Onduidelijk is wat Da Vinci ons wilde tonen..

Negatieve emoties zijn dus voedsel voor vijandige geesten.
Zoals al gezegd: een concept als dit wordt niet snel geaccepteerd in het alledaagse gesprek. Gesprekken die vaak worden gestuurd door rigide scepsis en wetenschappelijk materialisme. Voor velen is wetenschap in dat opzicht een ‘metenschap van materiële zaken’ en bestaan zaken niet, ‘als ze niet wetenschappelijk zijn aangetoond’!

De tradities van vandaag proberen oude metafysische wijsheden en de praktische toepassing ervan, uit onze levens te verdrijven. En hoewel wetenschappelijk onderzoek buitengewoon waardevol is, heeft spirituele waarneming altijd deel uitgemaakt van onze ervaringen. Denk eens aan dromen en onze intuïtie, dat in de moderne managementwereld de veelzeggende titel ‘onderbuikgevoelens’ heeft meegekregen..

Maar wist je dat de omgang met buitenzintuiglijke of hyper-dimensionale wezens al heel lang een deel van onze geschiedenis is. En dat deze direct toegankelijk zijn, voor een ieder van ons, wanneer de juiste praktijk en aandacht wordt besteed aan deze zaak/zaken. Er zijn massa’s mensen die je kunnen vertellen over hun ervaringen met sjamanisme in de plantgeneeskunde. Denk eens over de wezenlijk ervaringen van mensen met ayahuasca, de plant die een poortfunctie vervult naar deze werelden.

De sjamanistische kennis van deze plantgeneeskunde, zorgt ervoor, dat het goed mogelijk is, diverse bewustzijnstaten binnen te gaan, waar hele kosmologieën van het leven bestaan ​​en beschikbaar zijn om mee te communiceren. Daarbij is het essentieel, dat het bewustzijn dat deze reis maakt, zichzelf blijft ‘zien’ en beschermt. In positieve zin gesproken, daarbij niet ‘aangetast’ wordt door extern-energetische krachten.

Klassieke afbeelding van een sjamaan (m/v). Vandaag de dag lopen ze misschien op een eigentijdse wijze naast je in de stad..De gave van sjamanen is, om door en ‘achter’ de dagelijkse realiteit te kijken,

Echter wanneer mensen zichzelf bevinden in een spiraalsgewijze sleur van negatieve zelfspraak, van depressie, een verlammende angst hebben, of een oncontroleerbare, irrationele angst, is dat vaak een teken, zoals Steiner opmerkt, dat er een ‘ontkoppeling’ heeft plaats gevonden, van onze ware spirituele aard, die wordt verergerd door wezens die opereren in de spirituele rijken. Dit is waarom sommigen dergelijke stoornissen worden beschouwd als spirituele ziekten. Waarbij de gevoelens de neiging hebben te verergeren en iemand verder in de stress brengen, totdat de kloof is genezen met de juiste aandacht voor de ontwikkeling van de geest.

Uit het artikel dat we plaatsten over archonten (HIER), citeren we Alloya Huckfield:

‘Lichtwerkers worden op dit moment enorm aangevallen door Archonten.
Ze zorgen ervoor dat lichtwerkers dalen in bewustzijn; Archonten wakkeren oude onopgeloste kwesties aan, om een ‘voet tussen de deur’ te krijgen. Of ze manipuleren anderen, te handelen in de geest van de Archonten-agenda. Lichtwerkers krijgen de schuld van dingen die ze niet hebben gedaan en andere mensen projecteren hun problemen op hen.  Dit kan veel stress veroorzaken, deze moeten zich vervolgens verdedigen. Archonten kiezen daarvoor mensen uit, die dicht bij deze Lichtwerkers staan, om hen van hun pad te duwen.

Gewoon mensen die deel uitmaken van hun ziele-familie. Is de schade gedaan, dan verdwijnt de Archont naar een andere dimensie en de persoon die was overgenomen heeft geen herinnering aan het spel dat werd gespeeld. Archonten kunnen ook meerdere mensen rondom je beïnvloeden, zodat je het gevoel kunt krijgen dat ‘het’ aan jezelf moet liggen en waarbij je aan jezelf gaat twijfelen. Als een lichtwerker geïsoleerd raakt, dan is hun taak tot een goed einde gebracht..!

Hoe hoger op de ladder jij klimt, hoe meer je aan jezelf werkt, hoe lichter je wordt, hoe meer je een doel wordt voor deze Archontische aanvallen. Als motten naar een vlam. Hoe groter de vlam, des te meer motten je zult zien. Archonten pikken jou uit de zee van het collectieve bewustzijn en gebruiken hun tentakels om je aan te vallen, hetzij rechtstreeks via je eigen gedachten, of door negatieve gedachten van een ander.

Archonten kunnen onze geest beïnvloeden door onbewuste conditioneringstechnieken. De tactieken van de Archonten bestaan o.a. uit het invoeren van ‘mentale vooroordelen/fouten’ (intellectuele virussen, valse ideologieën, religieuze doctrines) en simulatie; Archonten zijn nietsontziende rasplunderaars.

De eerste kennismaking met de dementoren uit de Harry Potterfilms. Kennelijk wist schrijfster J.K. Rowling veel meer, dan dat ze tot nu toe vertelt over deze parasitaire wezens, en die naadloos passen op de verhalen over archontische krachten op Aarde..!


Een diagnose stellen is moeilijk. Ze kunnen jouw geest sturen, je mond woorden laten zeggen, waarvan je denkt dat het jouw eigen woorden zijn. Ze kunnen in jouw onderbewustzijn kijken. Ze kunnen je chakra’s overnemen en de een na de andere besmetten. Vooral de zonnevlecht is een favoriete ‘deur’, om je van daaruit uit balans te brengen..! Mensen die compleet zijn overgenomen door Archonten hebben machtige posities op Aarde.. Mensen die letterlijk dus zichzelf niet meer zijn..! Het lijkt een horrorscenario, maar bedenk dat je nog altijd in staat bent om het onderscheid te maken. Letterlijk en figuurlijk. Vanuit je basis-liefdeskracht.

Heb je je ooit afgevraagd waar negatieve gedachten vandaan komen? Die stem in je hoofd die je negatief toespreekt of op anderen neerkijkt, die ervoor zorgt dat je jezelf en anderen negatief veroordeeld. Heb je je ooit afgevraagd waarom je gemakkelijker negatieve gedachten denkt dan positieve? Heb je je ooit afgevraagd waarom die negatieve gedachten leiden tot angst en zorgen, vooral in je zonnevlecht? Gevoelens van slopende zwaarte in je lichaam? Dat is een teken van infectie door Archonten.’

Hoe de ene mens de ander hierbij kan helpen maar moet oppassen..
Met empathie, het vermogen om andermans emoties te herkennen en te voelen, komt het nadeel om de hoek, van het ‘mee’-lijden en de negativiteit van de anderen om je heen. Wanneer dit gebeurt, kan je vermogen om optimaal te functioneren aanzienlijk worden beïnvloed. En zelfs een persoon die niet zo empathisch is, energetisch kan worden beïnvloed in de buurt van negatieve of dramatische mensen.

Het absorberen van deze negatieve energie van anderen, of andere ‘entiteiten’, kan net zo giftig zijn voor een persoon als het innemen van ongezond voedsel, en misschien zelfs wel merkbaar meer. Het kan dus een waardevolle vaardigheid zijn om te leren hoe je dit kunt voorkomen. We reiken hiervoor vijf voorbeelden aan, die je kunt gebruiken, om minder negatieve energie van ‘anderen’ te absorberen.

1) Wees selectief met de mensen die jij in je leven toestaat.
Je moet inzien dat niet iedereen van je houdt en dat je geen vrienden hoeft te worden met iedereen die je ontmoet. Daarbij hoef je jezelf niet onder druk te zetten om perse bevriend te raken met iedereen die je ontmoet. Op je werk, via bestaande vrienden of via je kinderen bijvoorbeeld. Natuurlijk wil je beleefd zijn, maar vertrouw daarbij op je intuïtie wanneer je nieuwe mensen ontmoet. Je hoeft geen tijd met mensen door te brengen, alleen omdat je ze via-via hebt leren kennen..!

Bovendien, als je merkt dat het een ‘vriend’ is, die consequent negatief is over het leven, of je het gevoel geeft dat zo iemand in je leven regelmatig profiteert van je, of onvriendelijk is, dan is het misschien de hoogste tijd wat afstand te creëren. Sommige vriendschappen of relaties zijn gewoon niet goed voor je, en dat moet je kunnen accepteren.

Pas wanneer je dát doet, kun je de vrienden en kennissen die hun negativiteit op je dumpen, loslaten. En door te leren loslaten en ‘nee’ te zeggen tegen mensen die uw tijd en aandacht niet verdienen, krijg je meer tijd voor degenen die dat wel doen, inclusief je familie en jezelf!

De artikelen hier op de site van Marianne, tonen aan hoe sluw het energetische ‘spel’ door de energetische vampiers wordt gespeeld. (voor artikelen klik op illustratie)

2) Probeer niet Iedereen te ‘pleasen’..!
We hebben allemaal maar zoveel uren in een dag, dus wees selectief over wie je tijd ontvangt. Verspil het niet aan mensen die niet om je lijken te geven, je het moeilijk vinden of te kritisch over je zijn. Net zoals je bepaalde individuen niet leuk vindt, zullen er ook mensen zijn die je niet leuk vinden of je niet vriendelijk behandelen.
Richt je op het ontwikkelen van relaties die op natuurlijke wijze lijken te gedijen, in plaats van te werken aan mensen die van nature niet van jou houden. Dit laatste laat je niet alleen leeglopen, maar heeft waarschijnlijk ook invloed op hoe je jezelf waarneemt.

3) Pas op voor de ‘Energie Vampiers’..
Zoals al eerder gezegd, je kunt bestaande vrienden die altijd negatief zijn over het leven, maar bedenk dat sommige mensen zijn kan nog giftiger. Deze types kunnen worden genoemd energie vampiers omdat ze zuigen je droog van alle positieve energie en laat je met al hun negativiteit. Dat is wat hen in beweging houdt. Pas dus op voor de energievampieren, die altijd negatieve woorden en negatieve emoties op je richten. Probeer goed op te letten en merk welke ‘vrienden’ continue negatieve taal gebruiken of je behandelen als klankbord voor hun negatieve gevoelens. Waarschijnlijk absorbeer je al die tijd al, hun negativiteit, telkens als je ze ziet.

Dit betekent natuurlijk niet dat je er niet meer moet zijn voor een vriend in nood, maar dat je moet letten op degenen die profiteren van een vriendelijk oor of geneigd zijn om altijd negatieve taal te gebruiken. Laat hen weten hoe u staat tegenover al het pessimisme. En als deze ‘vrienden’ niet begrijpen dat ze je leegdrinken, dan zijn ze misschien niet echt je vrienden..!

Cameron Day over de energetische parasieten: “Een volledig bewust menselijk wezen dat zijn Goddelijke Innerlijke Zelf kent, kan op geen enkele wijze door deze parasitaire wezens gedomineerd worden. De enkelbijters zouden bij wijze van spreken een metaforisch pak voor hun broek krijgen en weggestuurd worden als stoute kinderen.” (klik op illustratie voor volledig artikel)

4) Verantwoordelijk zijn voor jezelf
Jij bent de enige die controle heeft over hoe jij je voelt. Je hebt in elke situatie de keuze hoe je reageert en wat je doet. Sommigen zeggen dat het jaren trainen kost om je gevoelens te beheersen, maar het begint allemaal redelijk simpel, met bewustwording, die je op elk moment kunt beoefenen. Wees bewust. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf betekent dat je je bewust moet worden van hoe je voelt als bepaalde mensen om je heen zijn. En dan niet bang zijn om  vervolgens actie te ondernemen.

Als je tijd doorbrengt met iemand die je een slecht gevoel geeft of je gedraineerd achterlaat, is het waarschijnlijk de hoogste tijd om enige afstand te creëren tussen jou en die persoon. Wees en voel je geen slachtoffer, want je hebt de kracht over hoe jij het leven ervaart. Dat kan een ander je NIET vertellen of zelfs wijs maken..! Je zal meer goedheid en minder negativiteit absorberen als je echt nadenkt over hoe mensen, plaatsen en situaties je doen voelen, en dan actie ondernemen om te veranderen wat jou niet dient.!

5) Breng ook tijd alleen door..!
Om de een of andere reden is de westerse samenleving persoonlijke kenmerken zoals introversie, verlegenheid, terughoudendheid, etc. gaan denigreren. Je dient je te uiten, stilte is uit den boze. Echter, tijd alleen, en de persoonlijke ontdekking van wat je nou precies gebeurt in deze tijd, kan heel genezend en regenererend werken op je psyche.

Zo simpel is het dus feitelijk..!!

En voor sommigen is eenzaamheid vrij moeilijk, omdat het dan een tijd is, waarin een persoon echt begint te kijken naar wat er gebeurt met zijn eigen zelf. Toch is deze eenzaamheid noodzakelijk als je het bewustzijn wilt cultiveren dat je nodig hebt om te identificeren wanneer je negatieve energie opneemt en wie in je leven een energievampier is. Ken jezelf en doorzie het proces van welke energie van jou is en welke niet..!

Denk aan eenvoudige hulpmiddelen zoals langzaam ademhalen, rustige meditatie, het lezen van een goed boek, en lekker in de natuur je tijd doorbrengen. Ze zijn allemaal gratis beschikbaar voor je. Zodat je kunt leren genieten van eenzaamheid. Dit zijn de hulpmiddelen die je ten dienste staan als je klaar bent, actie te ondernemen om jezelf te ontdoen van ongewenst energetisch ‘vergif’ en je jezelf wenst te versterken en je geest te bekrachtigen

x

 

 

19 gedachten over “Agressieve wezens leven van angst en opwinding..!

 1. Mooi artikel Guido.J , maar het is (BIJNA) onbegonnen werk de mensen, die dit aangaat, te waarschuwen, en op deze manier proberen te beschermen.
  Vriendelijke groet Jenne

  1. Ja beter laat dan nooit, ik dacht niet dat dit je eerste publicatie was over deze parasieten cq demonen !

 2. Samen met mijn broer hebben we ze ontdekt.
  Ik weet nu uit eigen ervaring dat deze parasieten inderdaad de mensheid overgenomen hebben via onze mind en deze mind hebben we vanaf onze geboorte en dan is het bijna onmogelijk om erachter te komen.
  Je denkt dat je gedachten van jezelf afkomstig zijn maar ik durf nu wel te stellen dat alle negatieve gedachtes, beelden en emoties ingegeven worden door deze parasieten die ons van binnenuit aanvallen, sturen en controleren.

  We leven in de grootste science fiction film ooit en de meerderheid van de mensen slaapwandelt er fijntjes doorheen omdat ze niet in zichzelf kijken en hoe het daar werkt want dat is de plek waar je ze kan ontdekken en daar is alles op gericht in deze wereld om dat te voorkomen.
  Zodra je ze ontdekt hebt is het een gamechanger, dan gebruik je hun systeem om jezelf te controleren want daar gaat het om, je moet je eigen mind controleren anders doen zij het wel voor je en dit is misschien ook wel een van de zwaarste taken, de discipline hebben om je mind te leren controleren.

  Eigenlijk ben ik niet eens boos toen ik ze ontdekte. Meer bewondering over hoe ze ons controleren.
  Gaat het de mensheid lukken om op tijd wakker te worden? Of gaan we het Borg collectief in en vernietigen moeder Aarde omdat deze entiteiten dat proberen via ons?

  Mensen moeten beseffen en erbij stilstaan dat niet elke aanval een fysieke aanval hoeft te zijn waarbij je met je zintuigen je aanvaller waarneemt.
  Deze aanval is van binnenuit en dat maakt het zo ongelooflijk sneaky. Dat niet alleen maar hoe kan je erachter komen wat je echte menselijke mind is als je die nog nooit ervaren hebt en alleen maar geleefd hebt met de parasitaire mind?
  Was daar niet het stukje tekst dat ooit zij dat in het einde der tijden het grootste gevecht plaatsvond in our mind? A battle for our mind?

  De Aarde is een uitdaging, wat een fantastische uitdaging was dit, bewondering ervoor.
  Ik ben zo blij en uitermate dankbaar dat ik nu hier mag zijn om het zelf te ervaren.
  Dank je universum, dank je parasieten, dank je mensen en moeder Aarde, ik voel niks anders dan liefde en dankbaarheid en met een oog gericht op de wereld ben ik benieuwd of er meer mensen achter gaan komen dat ze in de grooste science fiction film ooit leven.
  Happy mindhunting.

  1. Het fenomeen ‘ongeziene gevangenis’, die ons laat denken dat we vrij rondlopen, is een fenomeen imo, dat hierbij hoort. Dat wordt door deze wezens en lagere in stand gehouden, om uiteindelijk onze scheppingskracht te ontfutselen. Dat die ALLEEN vanuit liefde, compassie en werkelijke vrijheid kan floreren, is hen vreemd. Manipulatie, onderdrukking en parasitair gedrag zijn hun gereedschap. Helaas wint de ‘zwakkere broeder’ het in het VOOR HEN, ongelijke gevecht. Love will prevail.

  2. De scheppingskracht die wij bezitten is fantasie en creativiteit, datgene wat het meest onderdrukt wordt momenteel op Aarde.
   Deze creaturen bezitten dat niet maar door ons te controleren misbruiken ze onze krachten om hun realiteit te creeeren.

   Maar ik vraag me af waarom nu? Waarom zien we dit? Zijn er meer mensen die dit nu ervaren en zich er bewust van worden?
   Je artikel was wel een hele grote synchroniteit dat het wel een beetje speelt.
   Hun kracht gaat ervan uit dat ze vanuit de schaduw ongezien opereren in onze mind en dat ze doodsbang zijn om ontdekt te worden.
   Op zich is dat al een hele grote clue, we hoeven ze alleen maar te ontdekken en dan is al hun gemanipuleer ongedaan gemaakt.
   Het werkt net zoals met alles hier op Aarde dat in duisternis opereert, zodra het lampje erop schijnt dan veranderd het want dan kan het niet meer doorgaan als vanouds, het kon alleen maar gebeuren omdat het juist ongezien gebeurde.
   Wat een wonderlijke tijd om in te leven.

  3. Heel simpel (relatief 😉 ). Het vermogen van de mens, te scheppen met deze ‘fantasie’ en ‘creativiteit’ is ongekend en niet gebaseerd op ‘logica’. Wél de totstandkoming van die fantasie natuurlijk in 3D bijvoorbeeld.
   Dat vermogen te ‘bezitten’ is het doel van de onderdrukking imo. Dus te bestuderen in een ‘gevangenisopstelling’, waarbij de illusie is gemaakt, dat de mens ‘vrij’ zou zijn. Zich dus gaat gedragen alsof hij zich volledig in zijn kracht voelt..

  4. Hoi Guido,
   Ik heb ervaring met deze entiteiten en heb er eens over na kunnen denken want een van deze parasieten had zich in mijn solar plexus genesteld en deze heb ik ontdekt en heb er tegen gezegd dat het moest vertrekken.
   Het gaf mij even het gevoel dat als ik het weg zou sturen ik een deel van mezelf zou missen en dat gevoel wat ik erbij kreeg was ongelooflijk triest.
   Ik heb het ondanks deze psychische aanval toch weg kunnen sturen en wat mij dit vertelt is dat als het echt kwaadaardig en gemeen was dan had het net zo goed kunnen blijven zitten en zeggen, ‘probeer me maar eens weg te krijgen.’

   Het voelt voor mij meer aan als een test. Op Aarde wordt onze ziel getest om te zien of we op eigen kracht hier bewust van kunnen worden door het benodigde ‘ken jezelf’ werk erin te stoppen en om ze te zien hoe ze in onze gedachten werken en boven hen uit te stijgen.
   Dit is de duisternis die alom aanwezig is, dit is de test voor de zielen en ze kunnen ons beinvloeden en overnemen van binnenuit of we kunnen ‘wakker’ worden en ze zien voor wat ze zijn, gewoon een test, meer niet.

   We moeten het allemaal zelf en individueel ontdekken door discipline en zelfwerk te doen, dit is de keuze die de mens heeft hier op Aarde, doe je het werk of laat je je meenemen op een egotrip van de innerlijke parasiet tot je uiteindelijk zelf tot de ontdekking komt dat er maar een weg is, de terugweg naar waar je vandaan komt en er werk voor gaat doen.

   Ik voel ook geen enkele negativiteit voor deze entiteiten, ze doen gewoon hun ding wat in hun aard ligt en een hogere macht maakt hier gebruik van om onze ziel erin te dompelen en te zien wat we doen. Misschien doen we het zelf wel als ultieme keuze om te zien waar we uit gemaakt zijn en gooien ons er vol in met onze ziel wetende wat ons te wachten staat.
   Is toch mooi die test? Ik vind het geweldig en als je dan wakker wordt en het ziet, deze ervaring zou ik niemand willen ontnemen, dat is de apotheose, de beloning en je kan niet iemand meenemen naar level 70, we moeten het allemaal zelf doen, niemand kan het voor een ander en er zijn geen afkortingen.

   Apocalypse – Aan het einde der tijden zal alles aan het licht komen en alles wat duisternis was dat in het licht komt veranderd want het kan niet meer doorgaan op die manier. Dat is nu aan de gang, kijk maar eens hoeveel geopenbaard wordt aan de wereld momenteel.Alles wat in duisternis zijn ding deed wordt aan de mens getoond en dan moet het veranderen, het kan niet anders.

   Nu de regeringen/banken/religieen enz enz, straks het hoogtepunt, de parasieten en dan gaan we alles zien waar het om ging.
   En dan gaat het licht aan, wordt er feest gevierd en dan is er een grote reunie want onze reis langs de precessie der equinoxen zit er dan op en stapt een nieuwe zielengroep in voor hun reis en kijken we van afstand toe hoe het hun vergaat want je begrijpt natuurlijk wel dat Aarde altijd een speciaal plekje in ons hart zal hebben.

  5. Heel mooi verhaal Lokiban!
   Wat dóór je verhaal heensijpelt imo, is je onvoorwaardelijkheid en de afwezigheid van je behoefte om te oordelen. Precies dáár zit imo de essentie van ons leven.
   Je hoeft ze niet weg te jagen idd, maar JIJ bent toch de baas over jouw leven/ziel/manifestatie. Zij zijn parasitair en dat doen ze ook niet voor niets; zo leven ze en ze kunnen het kennelijk zélf niet. DÄT heb jij in essentie begrepen en compassie getoond.

   MAAR TOCH.. Jij bent geen parasietenvoer, noch heb je een dergelijk dierentuin nodig die aan je fiets hangt.. IN essentie voegen zij niets toe, maar het PROCES waarin je zat/zit is van wezenlijk belang. En daar, hoe gek het wellicht ook klinkt, mag je hen idd dankbaar voor zijn. Lees het indringende verhaal van WantToKnow.info-oprichter Fred Burks die in een bikram-yoga-sessie het ‘kwaad’ uitnodigt met hem te communiceren!! Precies zoals jij het omschrijft. Besef dat ze zo werken en dat ook dát een goddelijke schepping is..
   https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/over-het-integreren-van-onze-schaduwkant/

   Het toont de goddelijke creatie zoals die is. Onvoorwaardelijk en zonder oordeel. DANK voor je mooie spiegeling!!

  6. klopt als een t1 volksbussie, in wezen wezenlijk hulpeloos hopeloos daardoor onwezenlijk geworden gewezen en bang voor afgewezen maar wel bereid om de weg te laten wijzen maar wie wil dat doen voor een deels hopeloos deels ingebeelde kwart gemankeerde die denkt nix meer te kunnen terwijl er maar een klein duwtje de goede richting op nodig is om het geloof in eiguh para kunnen te kunnen herkrijgen verwezenlijken daardoor geen wees meer op de wereld alleen dat rot gevoel dat het veroorzaakt daardoor geforceerd gezelschap pakken ipv van gewoon ontmoeten uit eigen waarde vertrouwen dat het goede ook zelfs tot jou waardeloosje mag komen. DRINKIE DRINKIE https://www.youtube.com/watch?v=oR_BeTNHheQ AC/DC-Have A Drink On Me https://www.youtube.com/watch?v=C2lZB3ook7A en nu proberen van wat toegeschoven broodkruimels een broodje van Quukelequuh te bakken on bakerstreet.

  7. en nu effuh fijn trippen op deze late saturnus avond, SOFI TUKKER – Drinkee https://www.youtube.com/watch?v=wqd-Y6m5xEc maakt me niet uit wie of wat denkt de hoogste macht in de klauwen te hebben, was het de doorgedraaide mudtaler niet was het wel een ander half belegen doorgezeten uitgewoond cult klupje, waar het om gaat hoe kregen ze het uiteindelijk zo voor elkaar; zwaar verlies en vernedering moeten dragen voor duizenden jaren geeft hunkering naar superioriteit zonder scrupules maakt niet uit op wat voor manier meer, het verschil is wie had de intel knobbel om dat werkelijk te bereiken met eindeloos geduld, al hadden wij de verliezers maar een fractie van hun geduld gehad, elke dag verschopt leek niet meer uit te maken voor de wel vretende goegemeente maar in een miljoen van dat soort dagen zat hun opleiding verstoten verschoten verschopt zo lang dat ze het zichzelf zelfs gingen aandoen where ever they go, de best denkbare verliezer met een onzichtbaar oplettend oog heeft dat kennelijk bereikt na al die tijd, tijd dat de ongeduldige onnadenkende grazertjes in het paddock eens wat van dattum tot zich hadden kunnen laten doordringen; ik was effuh een tijdje op vakantie maar heb ondertussen wel een week 0f 4 weer zitten nadenken over een recent artikel van Arend, vandaar, it irks me, omdat het ken wel zo wezen misschien maar dan verder, waren het geen neocons dan waren het wel chinezen of andersoortige problematische pimpampetters met een agenda uit misschien oorspronkelijk wel een noodzaak, het gaat er om dat die top dogs dat voor elkaar gekregen hebben, de vraag is hoe waarom hoe lang en waarom snappen de meedogenloze sufferdjes in de grootste groep het maar niet, it is in your face all the time; daar bedoel ik mee, ondanks dat ik als kleuter nix wist had ik al een vieze smaak in de bek van alleen al “de kleuterschool”, hoe het daar toe ging en meer, en over de toenmalige zogenaamde volwassenen begin jaren 70, laat staan van wat voor systeem sjit er daarna op mij stond te wachten waar ik het zacht gezegd niet op had, je kunt wel opzettelijk verstoken worden van info en kennis en inzicht maar gevangen gezet proeven dat het niet te vreten is wat je geforce feed door de strot geduwd krijgt zou toch duidelijk genoeg moeten zijn, okay later voornamelijk door internet vrijwillig eindelijk veel verhelderende kennis op mogen doen, waarin die vieze smaak in een context geplaatst kon worden van sjaah wat verwacht je anders met zo’n agenda 21 op de achtergrond, weinig goeds voor de mensheid. en eg nieh alleen complot verhandelingen maar minstens zo belangrijk voor mij was door onder andere veel commentaren onder ogen te zien hoe op wat voor manier veel anderen kennelijk denken, geen notie van gehad dat het zo erg gesteld is met de meest zeer tegenstrijdige niet toerekeningsvatbaarheid van veel zogenaamd hoger opgeleiden, het vermoeden had ik maar dat het zo erg was, daarvoor onder andere dank aan het voormalige nujij platform, dat daarom niet meer op die manier mag bestaan, dat geeft te veel inzicht in te korte tijd. Het wtk vax artikel van Jaap ging er bij mij in 1 teug in, vakmanschap wat een taligheid, geen reacties tot nu toe, het beste van het beste wordt misschien niet eens opgemerkt. https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/hoe-is-het-mogelijk/ heerlijk trouwens om laatst talkshow host Pauw eindelijk eens echt oprecht live razend kwaad te zien worden over die wanstaltig dreigende uitzetting van die kinderen.

  8. Hyper 7.
   Nou ben ik geen fan van Mark Rutte en eigenlijk niet van alle bestuurders zowel binnen als buiten Nederland terwijl soms toch ook goede bestuurders naar voren treden die wel correct lijken te zijn.Mark Rutte heeft gezegd : Soms moet je hard zijn.
   Heeft hij gelijk of niet vraag ik me af want zelden lijkt hij iets goeds te doen voor het volk.
   Je spreekt in 7 over Pauw en dan wordt ik al argwanend omdat die bij mij in de catagorie MSM valt die zelden de waarheid vertellen,feiten verdraaien en ertoe doende vragen vergeten te stellen.Nou haal ik zelf vaak berichten naar voren van bv de NPO waar ik dan mijn mening over geef of vragen bij stel omdat zij die bij dergelijke instituten als journalist werkzaam zijn dat vaak lijken te vergeten terwijl nog steeds het grootste deel van het Nederlandse volk hun berichten nog steeds voor waar aannemen.
   https://ejbron.wordpress.com/2018/09/08/soms-moet-je-hard-zijn
   Wanneer je in deze verwijzing linksboven klikt op “video Dr.Nicolaus Fest: over de leugens van de pers(+ vertaling)” zie je hoe MSM te werk kan gaan en gaat.
   In Nederland hebben we hetzelfde gezien met de seperatist en het poppetje die als monster werd neergezet terwijl dat niet zo was.
   Gelukszoekers,verkrachters en misdadigers die uit het buitenland naar Nederland komen moeten natuurlijk Nederland worden uitgezet daar zal naar ik aanneem geen twijfel over bestaan alleen is het de vraag of het ook gebeurd.
   Met de kinderen kan op het gemoed gewerkt worden waardoor velen zich door emotie kunnen laten leiden en mogelijk dat de MSM daarom zoveel ophef over deze kinderen heeft veroorzaakt.https:// dementor.kro.ncrv.nl/artikelen/lili-het-is-moeilijk-vrienden-maken-omdat-ik-al-zo-vaak-ben-verhuisd Lili (10) en haar broer 11 zijn geboren in Rusland nou is 2018 -11= 2007 en de moeder is hier in 2005 gekomen wat dan zou betekenen dat toen de moeder hier kwam de kinderen nog niet geboren waren.
   Waarom is de moeder in 2005 naar hier gekomen? (Ik heb gezocht maar niet kunnen vinden tot nog toe) misschien dat iemand anders kan helpen?
   Doordat er zoveel media aandacht voor deze aangelegenheid is vanuit de MSM zou dat mogelijk bedoelingen kunnen hebben over de rug van deze kinderen.
   Mogelijk gebeurd het zelfde met de zaak Nicky Verstappen om mensen klaar te stomen DNA af te staan. Bewust op het gemoed werken van mensen heet dat.
   Was het verstandig van de moeder van Lili en haar broer om kinderen te maken terwijl de moeder zelf nog niet eens wist of zij kon blijven?(Natuurlijk heeft iedereen het recht om kinderen te krijgen dat staat buiten kijf maar waren het de juiste omstandigheden?).
   Geeft deze zaak geen signaal af naar anderen om hetzelfde te doen waardoor niet alleen economische vluchtelingen naar Nederland kunnen komen maar ook misdadigers en anderen die willen profiteren? Vooral nu er al sprake is dat de moeder ook terug naar Nederland zou moeten komen om met haar gezin herenigd te worden.

  9. https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/lili-het-is-moeilijk-vrienden-maken-omdat-ik-al-zo-vaak-ben-verhuisd Mogelijk dat de leeftijden niet kloppen wat dan een ander licht op deze kwestie zou kunnen werpen.Maar op de foto staat Lili (10) en haar11 jarige broer Howick terwijl dit artikel 06 september 2018 is geplaatst vandaar dat ik van die leeftijden uitging.
   Mocht ik het verkeerd hebben dan mijn excuses en gelijk de vraag of iemand wel de juiste data kan geven aub omdat dat toch wel van belang is.

  10. Nogmaals bied ik mijn excuses aan omdat ik niet goed heb opgelet.Maar nou verwacht ik ook niet van een verslaggeefster die artikelen plaatst voor KRO-NCRV dat zij zo onduidelijk bericht.Waarom in de foto staat Lili (10) en haar 11-jarige broer Howick zijn geboren in Rusland en al sinds 2005 in Nederland/” is mij nog steeds een raadsel maar klopt niet en zou naar mijn mening bij een verslaggeefster op haar niveau niet mogen voorkomen want dan heeft zij geen feiten gecheckt ook al schrijft ze een eindje verder dat ze in 2016 Lili en Howick in Leiden heeft ontmoet toen Lili 10 jaar en Howick 11 jaar oud waren en dat zij al sinds 2008 in Nederland zijn inplaats van zoals in de foto staat 2005.
   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zijn-lili-en-howick-het-slachtoffer-van-de-nieuwe-flinkheid-bij-asielprocedures-~ba470330/ dan klopt deze berichtgeving waarschijnlijk wel ivm leeftijd en komst naar Nederland.Maar goed ik had beter moeten opletten en daarom neem ik de woorden “nou is 2018-11=2007 en de moeder is hier in 2005 gekomen wat dan zou betekenen dat toen de moeder hier kwam de kinderen nog niet geboren waren”en “was het verstandig van de moeder van Lili en haar broer om kinderen te maken terwijl de moeder zelf niet eens wist of zij kon blijven” terug.
   Iedereen maakt wel eens fouten ook ik en dan is dat in zo,n delicate kwestie extra pijnlijk.

 3. Daarom een groot “”Te Deum”” voor onze Christelijke geloofs éénheid, daar hebben ze niet van terug, zij hebben het bewerkt stelligt dat de mensen zich afwenden van God, de Islam en Zionisme
  zijn volkomen in hun handen, de Zon aanbidders zo’n 7000 jaar voor onze jaartelling, wisten van een kracht, de Zon, de Créateur van het leven, nu deze créateur heeft zijn zoon gestuurd om ons te verlossen van deze créaturen, maar helaas ze bleken te sterk, hij werd vermooed en vele na hem, ’t is een lange strijd die we nog niet gewonnen hebben, maar houd moed, Jenne

 4. Wat LokiBan uitlegt is een groot deel waar, maar niet te min een moeilijke materie, om uit te leggen, in werkelijkheid bestaan die eigenlijk niet, net zoals de duivel of satan niet bestaat, en ook sferen niet, waar de overgegane mensen naar toe gaan, en het gaat nog veel verder en nog ingewikkelder, maar het komt kort gezegd hier op neer, dat het alleen maar bestaat, in onze eigen creatie, dus is het een grote illusie, en als je het kunt omzetten, in je bewustzijn, dat dit een grote illusie is, zullen die creaties ook geen vat krijgen. maar eigenlijk is alles een creatie van ons eigen scheppings- kracht

  1. Adam, in je hele verhaal, waar ik weinig aan toe kan voegen, is alleen het woord ‘illusie’ een valstrikje.. Immers als je zélf alles ‘waar’ maakt, is de illusie OOK een waarheid.. 😉 In feite zeg je dat anders in de laatste regel.

 5. De vader van de Atoom bom, Robert Oppenheimer, na de eerste Atoom bom explosie in de USA !

  We knew the world would not be the same, A few people laughed, a few people cried, most people were silent. I remember the line from the Hindu scripture, the Bhagavad- Gita, Vishnu is trying to persuade the Prince that he should do his duty to impress him takes on his multi-armed form and says, “Now I am become Death, the destroyer of worlds,” I suppose we all tought, one way or another.

  Een ander citate van Oppenheimer : Genius sees the answer before the question !

  Mijn vraag is waarom dacht Oppenheimer op dat moment aan de Hindu figuur Vishnu, hij wist veel meer als wij ooit zullen weten, het hele oude gevecht van de Ariërs tegen de Archonten,
  het goede tegen het kwaad, tegen de vele vervuilde religies, hij als Jood zijnde kon dat weten, daarom practiseerde hij ook niet, a fin zo maar wat verstrooide gecachten, Groet !

 6. Halo mensen ,een mens is een ontvangststation van goede en slechte gedachten. De gedachtestroom die negatief is, lijkt op schreeuwen en herhaalt zich constant, zodat je meegetrokken wordt in negatieve emoties. De goede gedachtes zijn zacht en als je niet oplet zijn ze vervlogen(de stille stem) omdat het Goede, jouw vrije wil respecteert. Respect!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.