Advertentie

‘Met Obama hebben jullie ook voor een nieuw tijdperk gekozen’


Medium Gabriela Levin zegt dat ze sinds 2000 boodschappen van Maria, Jezus en Maria Magdalena (MJM) ontvangt. Regelmatig krijgt zij nieuwe openbaringen ‘binnen’. Inmiddels zijn veel van deze openbaringen gebundeld in de boeken ‘Over de Goddelijkheid van de mens’. Onderstaande openbaring aan Gabriela van MJM op 10 november 2008, is n.a.l.v. de verkiezing van Barack Obama als president van de Verenigde Staten en de invloed daarvan op de mensheid. MJM: ‘Het einde van een tijdperk van intriges en manipulaties is aangebroken.’ Lees onderaan dit stuk het commentaar van het WantToKnow-team.

Verkiezingen belangrijk voor de mensheid

“Lieve mensen, met vreugde delen we met jullie de huidige ontwikkelingen op Aarde. De mensheid beweegt zich steeds meer in de richting van eenheidsbewustzijn. De Verenigde Staten en de internationale gemeenschap hebben gedurende de onlangs afgeronde Amerikaanse presidentsverkiezingen een bijzondere ontwikkeling ondergaan. Dit proces is veel verder gegaan dan het simpelweg kiezen van een president. Met het oog op de centrale rol die de Verenigde Staten binnen de internationale gemeenschap spelen, zijn deze verkiezingen van wezenlijk belang voor de mensheid in het algemeen geweest. Toch hebben de laatste presidentsverkiezingen een extra speciale betekenis gehad. De hele wereld conformeerde zich aan het bewustzijnsproces dat zich binnen de VS afspeelde. Jullie hebben, met z’n allen, niet alleen een nieuwe president, maar in wezen voor een nieuw tijdperk gekozen. Een tijdperk waar jullie samen in willen stappen. Jullie hebben gekozen voor wie jullie in essentie willen zijn en dus niet alleen een nieuwe president voor de VS.”

Einde aan tijdperk van intriges en manipulaties

“Aangezien deze belangrijkste baan op Aarde een zeer sterke invloed heeft op de wereld die jullie met zijn allen voor ogen hebben, is het voor jullie toch belangrijk om je te realiseren dat deze persoon en hetgeen hij wil realiseren in wezen een spiegel is van jullie eigen verlangens. Barack Obama heeft zich beschikbaar gesteld voor de transformatie die jullie als internationale gemeenschap wensen, maar het is niet hij die verantwoordelijk is voor deze transformatie, maar dat zijn jullie zelf. Hij heeft met zijn persoonlijkheid, talenten, vaardigheden en presentatie als een veelomvattende spiegel voor jullie hartverlangens gefungeerd. Door in zijn spiegel te kijken hebben jullie eigenlijk in de spiegel van je eigen hart gekeken. Jullie weten nu echt wat jullie wensen zijn. Jullie verlangen naar eenheid, respect, verbondenheid, zelfacceptatie, trots op jezelf kunnen voelen, gelijkwaardigheid en vooral eerlijkheid. En hoewel er nog een lange weg te gaan is, is het begin van het einde van het tijdperk van intriges en manipulaties aangebroken. De keuze voor Barack Obama, los van waartoe hij wel of niet in staat zal zijn tijdens zijn regeringstermijn, is een keuze voor verbroedering en verzustering, voor eenheidsbewustzijn. Door deze keuze hebben jullie een collectieve stap gemaakt op weg naar een concrete realisatie van eenheidsbewustzijn op Aarde tijdens jullie huidige incarnatie.”

Barack Obama heeft zich beschikbaar gesteld voor de transformatie die jullie als internationale gemeenschap wensen, maar het is niet hij die verantwoordelijk is voor deze transformatie, maar dat zijn jullie zelf.

Naast leiders blijven jullie zelf verantwoordelijk

“Het is belangrijk voor jullie om te beseffen dat een leider, hoe goed hij of zij dan ook is, het niet alleen kan doen. Jullie blijven zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van de wensen van je hart in je eigen leven, zowel op individueel als op collectief niveau. Nu, meer dan ooit, is het essentieel dat jullie je scheppingskracht bewust uitoefenen en niet uitstellen. In deze tijd, die om zoveel transformaties vraagt, is het juist nodig dat jullie met zijn allen vormgeven aan de wereld van de nieuwe tijd. Dit is een wezenlijk verschil met vroeger, toen jullie iemand uitkozen en vervolgens dachten: ‘Nou laten we hem of haar het werk maar doen.’ In deze tijd zijn gemeenschappelijke veranderingen nodig om het collectieve bewustzijn op een hoger niveau te stabiliseren en vanuit eenheidsbewustzijn te helpen functioneren. Het is nodig om vanuit dat eenheidsbewustzijn vorm te geven aan allerlei aspecten van jullie dagelijkse leven. Door er zo mee bezig te zijn worden jullie je steeds bewuster van de stappen die voor transformatie nodig zijn. Aan sommige gewenste zaken in het leven kunnen jullie direct een vorm geven. In andere gevallen kunnen jullie de meest bekwame en voor de hand liggende persoon op de noodzaak en het belang van een bepaalde transformatie attenderen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gebruik van deze brandstoffen houdt een disbalans en armoedebewustzijn in de wereld in stand. Echte gelijkwaardigheid wordt namelijk pas bereikt wanneer elk land op een gelijkmatige manier van energiebronnen gebruik kan maken.”

Een nieuwe wereldorde op basis van het hart

“Zo zijn er talloze voorbeelden van wereldwijde aandachtspunten die voor een transformatie komen te staan. Voor al deze punten is er maatschappelijke betrokkenheid, aandacht en toewijding nodig, en niet alleen van één betreffend land, maar van de gehele internationale gemeenschap. Een nieuwe wereldorde op basis van het hart vraagt om doelgerichtheid en vastbeslotenheid. De oplossingen voor alle wereldproblemen hebben in wezen met waarden en normen te maken en niet met de beschikbaarheid van bronnen of geld. Wanneer jullie erin slagen om een wereldwijd beleid te realiseren dat zich kenmerkt door op onvoorwaardelijke liefde gebaseerde waarden, dan zijn alle praktische problemen in korte tijd opgelost. De basis van al jullie problemen ontstaat in het gebrek aan gemeenschappelijke afstemming met jullie Goddelijk hart. Echter, dit is een kwestie van tijd en een noodzakelijke fase in jullie bewustzijnsontwikkeling.”

Een punt achter machtsmisbruik zetten

“Op bewust en onbewust niveau hebben jullie reeds een balans opgemaakt. Jullie hebben besloten om een punt achter machtsmisbruik in de wereld te zetten. Met machtsmisbruik bedoelen we dat door de internationale gemeenschap aan wereldleiders uitgeleende macht in werkelijkheid slechts ten goede komt aan de belangen van een kleine groep. Dit misbruik heeft een krachtige rol gespeeld bij het uitwerken van slachtoffer- en daderrollen op individueel en op collectief niveau en bij het ervaren van armoedebewustzijn en andere vormen van ongelijkwaardigheid in de wereld. Dankzij deze ervaringen en de prestaties van vele ‘bedriegers’ en ‘manipulatoren’ hebben jullie in de spiegel kunnen kijken en als gevolg daarvan kunnen beslissen dat jullie aan een nieuwe koers toe zijn. Elke machtsmisbruiker heeft jullie uitgedaagd om in je eigen kracht te komen en voor liefde in je leven te gaan staan. Door hun gedrag dagen deze mensen jullie uit om voor jezelf op te komen en de kracht van onvoorwaardelijke liefde in de wereld te zetten. Op spiritueel niveau vervullen ze een zeer dienstbare functie. Ze weerspiegelen jullie niveau van betrokkenheid en toewijding aan de verlangens van je hart. En het is aan jullie om een vorm te geven aan het leven dat je wilt en aan de wereld die je voorstaat.”

Elke machtsmisbruiker heeft jullie uitgedaagd om in je eigen kracht te komen en voor liefde in je leven te gaan staan. Door hun gedrag dagen deze mensen jullie uit om voor jezelf op te komen en de kracht van onvoorwaardelijke liefde in de wereld te zetten.

Tijd voor ontwaken

“De macht, die elke leider heeft, is uitsluitend door jullie ‘uitgeleend’ voor een bepaalde periode. Hij of zij is slechts een spiegel van jullie niveau van bewustzijn en betrokkenheid. Dit proces van uitlenen van invloed ontslaat jullie niet van jullie ware verantwoordelijkheid. Jullie bepalen de waarden en normen van jullie gemeenschap, jullie bepalen het niveau van bewustzijn en de concrete vorm die je bewustzijn in het dagelijkse leven aanneemt. Jullie zijn de echte scheppers van jullie individuele en collectieve realiteit. Het is nu is de tijd van ontwaken, voor het nemen van jullie ware rol en voor het aanvaarden van jullie scheppingskracht. Als je er aan toe bent, sta voor onvoorwaardelijke liefde in je leven, sta voor je hartenwens! En onthoud: Jij bepaalt! Jij bent God! In liefde en verbondenheid, Maria, Jezus en Maria Magdalena.”

Commentaar WantToKnow-team

Beste lezer, houd bij het lezen van channeling altijd je eigen gevoel goed in de gaten. Haal eruit wat jij waardevol vindt, wat als het ware resoneert met jouw waarheid. Ikzelf (Tessa) doe dat ook altijd op deze manier. Niemand buiten jouzelf kan bepalen wat ‘de waarheid’ is. Zelfs niet als berichten van boven afkomstig zouden zijn van Jezus of Maria. Tijdens onze zoektocht naar de waarheid zijn we wel eens geneigd om deze buiten onszelf te zoeken.  Maar een een goede vriend van mij verwoorde het laatst treffend: ‘Het gaat erom dat mensen zich openstellen voor zichzelf, want dat is de deur naar buiten.’