Advertentie

9/11-Consensuspanel in het Nederlands!!


De tweede inslag op de WTC-torens. Een projectiel, dat 'geacht wordt' een passagiersvliegtuig van aluminium te zijn, zou zich om aan de andere kant, ongeschonden zoals je ziet, weer tevoorschijn te komen..
Een screenshot uit de YouTube, waarbij je het tweede projectiel in het tweede WTC-gebouw ziet vliegen.. Precies op het moment-supreme stilgezet. Je kijkt naar één van de bewijzen van de ‘andere-versie van 9/11’, waar nog nooit een officieel onderzoek naar is gedaan. De tweede inslag op de WTC-torens. Een projectiel, dat ‘geacht wordt’ een passagiersvliegtuig van aluminium te zijn, zou aan een kant de WTC-toren zijn ingevlogen, om na een ‘ritje’ van ruim 60 meter, dóór zware, stalen-balkconstructies heen, aan de andere kant, ongeschonden zoals je ziet, weer tevoorschijn te komen.. Het projectiel steekt in ieder geval zo’n 20 meter uit de toren, voordat het -een fractie van een seconde later- met een mega-explosie wordt vernietigd..

X

X

September 2015:

x

Nieuw bewijs van voorkennis van de aanvallen van 11 September
x

van de experts van het Consensuspanel 11 September

 x

New York, 9 september 2015 – Veertien jaar na de wereldschokkende gebeurtenissen van 11 september 2001 heeft het Consensus-panel van 23 professionele onderzoekers, weer nieuw bewijs boven water gehaald dat de officiële lezing betwist. Vandaag publiceert het ‘Consensuspanel 11 September’ twee nieuwe Consensuspunten waarin bewijs wordt overlegd dat er sprake was van voorkennis van de aanvallen.

Het eerste punt (punt H-2), gaat over de operatie ‘Able Danger’, de codenaam voor een hoog niveau inlichtingenoperatie, opgezet door de generaals Hugh Shelton en Peter Schoonmaker, Opperbevelhebbers van het commando ‘Bijzondere Operaties’ van het Ministerie van Defensie (SOCOM). ‘Able Danger’ bracht naar voren dat de man die werd geïdentificeerd als ‘Mohamed Atta’ al sinds januari/februari in het land was, ongeveer 18 maanden voor de aanslagen van 11 September, terwijl de officiële lezing zegt dat hij in juni 2000 aankwam.

Hoe dan ook: Het bewijs dat ‘Able Danger’ opleverde vóór de aanslagen op 11 september 2001, werd stelselmatig door overheidsambtenaren genegeerd. En dat niet alleen; ook de ‘Commissie 11 September’ zwijgt er achteraf over in hun Eindverslag; en de inspecteur-generaal van het Ministerie van Defensie stopte deze gegevens later in de doofpot. Voormalig directeur van de FBI noemde de bewering van deze Commissie 11 September, dat dit bewijs historisch niet van belang was, ‘verbijsterend.’

Het tweede nieuwe Consensuspunt (punt Pent-4), toont aan dat de aanval door een aantal mensen werd verwacht voor deze plaatsvond. Een aantal militaire oefeningen, gehouden voor 11 September, waar virtueel vliegtuigen in het Pentagon werden gevlogen, suggereren dat een dergelijke aanval totaal niet onverwacht was. Verder verschenen er nieuwsberichten dat uit veiligheidsbronnen, ambtenaren van het Pentagon en door andere overheidsdienaren, waarschuwingen waren afgegeven om niet te gaan vliegen op 11 September..

Pentagon-correspondent van NBC Jim Miklaszewski werd werd vooraf gewaarschuwd door een official van de militaire inlichtingendienst, die zei: “Ik zou de rest van de dag wegblijven van de E-ring (de buitenste ring van het Pentagon, waar het kantoor van NBC was gevestigd), want nu zijn wij aan de beurt.”

Op de ochtend van 11 September voorspelde Minister van Defensie Donald Rumsfeld een aanval op het Pentagon. Er werd bericht dat hij, gezeten in zijn kantoor en kijkend naar een televisieverslag vanuit New York, zei: “Geloof me, dit is nog niet voorbij. Er komt nog een aanval, misschien wel hier.” Vervolgens vindt die aanval op het Pentagon daadwerkelijk plaats. Daarbij, heel bizar, binnen minuten na de aanval, en ondanks zwaar verstopte verkeersaders, arriveert de FBI op verschillende locaties, om videobanden van beveiligingscamera’s in beslag te nemen! Deze camera’s staan (deels) gericht op het deel van het Pentagon, dat net daarvoor was geraakt.

Pentagon-correspondent van NBC Jim Miklaszewski werd werd vooraf gewaarschuwd door een official van de militaire inlichtingendienst, die zei: “Ik zou de rest van de dag wegblijven van de E-ring (de buitenste ring van het Pentagon, waar het kantoor van NBC was gevestigd), want nu zijn wij aan de beurt.”

Eerdere Consensuspunten die betrekking hebben op voorkennis gaan onder andere over het instorten van Gebouw 7, over handel met voorkennis, en over de rollen van Vice President Dick Cheney en burgemeester van New York Rudy Giuliani. Het Consensuspanel maakt gebruik van een methode die in de medische wetenschap wordt gebruikt om te komen tot consensusverklaringen van het beste bewijs aangaande specifieke onderwerpen. Tijdens het onderzoek blijven de deelnemende experts blind van elkaar, dit gedurende drie ronden van herziening en terugkoppeling.

Over een periode van vier jaar heeft het panel inmiddels 46 bewijspunten gepubliceerd, die de officiële lezing van de gebeurtenissen van 11 september 2001 betwisten. Neem eens een kijkje op deze waardevolle site. Wij plaatsten in 2013 het onderstaande artikel over dit panel en de achtergronden van dit onderzoek.

* * *
x

2013: Informatie over het Consensuspanel

 

Een nieuw panel met top-wetenschappers en maatschappelijk hoog in aanzien staande burgers van de VS, hebben het ‘Consensuspanel 911′ opgericht. Dat berichtten wij in DIT ARTIKEL op 28 Mei jl. Inmiddels is er heel goed nieuws voor waarheidszoekers, mensen die op zoek zijn naar keiharde weerlegging van de leugens en het bedrog dat de officiële versie van de gebeurtenissen op 11 September 2001 omgeeft.. En het goede nieuws bereikte ons vandaag, dat dit panel voortaan ook in het Nederlands te volgen is. Een reuzenstap dichterbij voor al die Nederlanders die de essentie van de contra-bewijzen rondom 9/11 willen weten, maar de Engelse taal niet bij machte zijn!

Maar eerst even de achterkant van dit ‘Consensus-Panel’x


Professor David Griffin, vechter voor openheid en vooral voor onze open-mindness...!
Professor Dr. David Griffin, vechter voor openheid en vooral voor onze open-mindness…! Met een gesloten mind, vooringenomenheid kom je niet ‘achter’ de 9/11-feiten. (Dr. Griffin is één van de oprichters van het ‘Consensus-Panel’ én medewerker van WantToKnow.info)

Waar gaat het over; de achtergronden van het panel.
Professoren, ingenieurs, doktoren, fysici, gepensioneerde top-legerfunctionarissen etc. etc. maken dus deel uit van een nieuw panel, het ’9/11 Consensus Panel’. Hun doel is de wereld duidelijke statements aan te bieden, rondom de gebeurtenissen van 11 September 2001. Deze statements zullen gebaseerd zijn op onafhankelijke bronnen en zullen vaak in volledige contradictie staan met de officiële lezing rondom de aanslagen van die dag.

Het panel heeft hiermee voor ogen, dat er voor alle media ter wereld, en niet in de laatste plaats, voor de burgers van de VS én de wereld, één bron is die wetenschappelijk, op bewijs gefundeerd onderzoek in het openbaar overlegt rondom de wérkelijke gebeurtenissen van 11 September 20o1. Dit wetenschappelijk onderzoek kan afkomstig zijn van het publiek, de media, de universiteiten en/of welk ander onderzoeksinstituut of -lichaam dan ook.

De autoriteit van dit ’9/11 Consensus Panel’ ontstaat doordat een consensus bereikt wordt in het bestuderen van de onderliggende feiten van onderzoek. Deze feiten worden op een zogenaamde ‘Delphi-methode’ met elkaar vergeleken. En dat gebeurt doordat 20 panelleden, onbekend met elkaars identiteit en feiteninterpretaties, elk wetenschappelijke conclusie iut 9/11-onderzoek waarderen op een schaal van 1 tot 6. En dat doen ze 3 keer, zodat er een gedegen bestudering en feedback van de feiten heeft plaatsgevonden..

DezeDelphi-methode is een standaardinstrument om consensus te bereiken en deze methode gebruikt een geaccepteerde methodologie om geavanceerd wetenschappelijk onderzoek te duiden op terreinen zoals medicijnen. Je kunt er bij deze methode vanuit gaan, dat de consensus punten van het onderzoek, kunnen rekenen op de instemming van 90% van de 20 panelleden (18 leden dus!). In wetenschappelijke literatuur is 90% een bijzonder hoog percentage.

George Bush met één van de helden van de aanslagen. Wiliam Rodriguez. Hij is de conciërge van de WTC-torens en werd eerst door Bush als een held geëerd. Totdat.... Totdat Rodriguez de realiteit vertelde die niet overkwam met de realiteit zoals Bush die wilde verspreiden.
George Bush met één van de helden van de aanslagen. Wiliam Rodriguez. Hij is de conciërge van de WTC-torens en werd eerst door Bush als een held geëerd. Totdat…. Totdat Rodriguez de realiteit vertelde die niet overkwam met de realiteit zoals Bush die wilde verspreiden. (klik voor volledig artikel over deze man, die NOOIT is gehoord door de 9/11-commissie!)

Samen met een professionele videoclip, die elk punt ondersteunt, zal elk door de panelleden gecontroleerd onderzoek, helpen om de verwarring en controverse rondom de gebeurtenissen van 11 September 2001 te verminderen. Hierdoor zal een waarheidsdruk op de media worden gelegd om beide kanten van deze aanslag te belichten..!
Daarnaast zullen de bereikte ‘Consensus punten’, ook bijdragen aan een substantiële lijst met gedocumenteerde referenties, in de vorm van getuigenverklaringen, mondelinge verslagen van bijv. politie- en brandweermannen, actuele kranten- en Tv-rapportages en boeken en artikelen uit boeken en tijdschriftenartikelen.

Wij van WantToKnow vinden het belangrijk je van deze ontwikkeling op de hoogte te brengen en bieden je daarom ook, naast deze bovenstaande introductie van het ‘Consensuspanel 9/11′, een eerste artikel aan van dit panel. Dit verscheen op de website van de Wall Street Journal en dat geeft het artikel meteen de autoriteit die het verdient. Het artikel spreekt volledig voor zichzelf.

We raden je aan hier op de site sowieso eens rond te snuffelen, mocht je zelf nog steeds overtuigd zijn van de waarheid van de officiële versie van de 9/11-aanslagen, die de VS én de wereld in een, op valse gronden gebaseerde oorlog hebben gesleept. Ten koste van al meer dan 1.500 MILJARD dollar, maar vooral, ten koste van veel leed, angst en de levens van meer dan 1,5 miljoen mensen, waaronder vanzelfsprekend de jonge soldaten, jongens en meiden, die hun levens moesten geven voor deze ‘valse oorlog’. Een oorlog waarbij Nederland, via de onnavolgbare acties van toenmalig premier JanPeter Balkenende ook betrokken werd..

Het is daarom zaak, de mensen van dit ‘Consensus Panel 9/11′ te blijven steunen, alleen al door hun berichten regelmatig te lezen en/of op jouw website te plaatsen. De wereld en dus wij allen verdienen de waarheid; de tijd van leugens, bedrog en manipulatie is voorbij!

x

persbericht

27 november 2013: website ‘Consensus911.org in het Nederlands..!!

2013 WantToKnow.nl

x

Nu de rook van 9/11 is opgetrokken, laat het rookgordijn rondom de werkelijke toedracht steeds meer kale plekken zien. De waarheid is steeds verder aan het licht gekomen! Dit soort plaatjes waren koren op de molen van de angstzaaiers..
Nu de rook van 9/11 is opgetrokken, laat het rookgordijn rondom de werkelijke toedracht steeds meer kale plekken zien. De waarheid is steeds verder aan het licht gekomen! Maar dit soort plaatjes waren koren op de molen van de angstzaaiers..

Het Consensuspanel 11 September is blij aan te kunnen kondigen dat hun website in zijn geheel is vertaald in het Nederlands, Consensus911.org/nl/the-911-consensus-points-nl. Het streven van het Consensuspanel 11 September is de wereld een duidelijke verklaring te verschaffen, gebaseerd op de onafhankelijke mening van experts, aangaande het meest duidelijke bewijs dat haaks staat op de officiële lezing over 11 september.

Het is het doel van het Consensuspanel een gerede bron te verlenen van op bewijzen gebaseerd onderzoek aan elk onderzoek dat kan worden uitgevoerd door het publiek, de media, de academische wereld, of elk ander onderzoeksorgaan of instelling.

De Consensuspunten zijn ontleend aan de zogenaamde ‘Delphi-studie’ onder meer dan 20 deskundige panelleden die, zonder op de hoogte te zijn van de identiteit van de andere panelleden en hun inhoudelijke reactie, elk van de voorgestelde punten hebben beoordeeld op een schaal van 1-6, gedurende drie ronden van herziening en terugkoppeling.

De Delphi-methode is een standaard gereedschap voor consensus dat gebruik maakt van een methodiek voor de voortgang van wetenschappelijke kennis op gebieden als de medische wetenschap. Wetenschap is een manier van denken: onderzoekend, open, gebalanceerd, met respect voor het bewijs, en op de hoede zijnd voor vooroordelen.

Door het inlassen van 3-4 ronden van anonieme terugkoppeling door 20 deskundigen heeft dit wetenschappelijke proces een ongekende graad van betrouwbaarheid opgeleverd voor de specifieke bewijspunten die haaks staan op het officiële verhaal over de gebeurtenissen op 11 september 2001. Dit moet het voor de media mogelijk maken om een serieuze discussie aan te zwengelen over dit wereldveranderende fenomeen.

Neem een kijkje en abonneer je op de nieuwsbrief!! Warm aanbevolen.

* * *

Het officiële 9/11-rapport, dat pas onder grote druk van de Amerikaanse bevolking samengesteld mocht worden, méér dan 450 dagen ná de aanslagen, is feitelijk een vodje.. Opnieuw manipulatie door het vertellen van de halve waarheid, de waarheid en leugens en het volledig weglaten van de waarheid. (zoals het weglaten van de ineenstorting van Building no. 7)
Een mooie foto-manipulatie van de cover van het officiële 9/11-rapport.. Het officiële rapport dat pas onder grote druk van de Amerikaanse bevolking samengesteld mocht worden, méér dan 450 dagen ná de aanslagen. Maar feitelijk is dit rapport een vodje.. Eén van de belangrijkste data van die dag, het instorten van WTC-gebouw no. 7, wordt NIET EENS GENOEMD in het rapport..! Opnieuw manipulatie door het vertellen van de halve waarheid, de waarheid mixen met leugens én het volledig weglaten van de waarheid. (zoals inderdaad het weglaten van de ineenstorting van Building no. 7)

19 gedachten over “9/11-Consensuspanel in het Nederlands!!

 1. Het is natuurlijk een heel ander gebeuren, maar ik zie er een synchroniciteit in met de Kennedy moord, wat moest er verdoezeld worden? Wat voor vuil spel wordt hier gespeeld?

 2. Geweldig belangrijk dat dit er is! Vertaling ook zeer behoorlijk. Is er ook een plaats waar de video’s van de Architects en Engeneers in het Nederlands te krijgen zijn?

 3. Je hoeft niet te geloven in complotten. Je moet gewoon je verstand laten werken en je ziet dat het in ieder geval NIET een actie kan zijn geweest van moslimterroristen. Gebouwen storten niet zomaar in ( alle drie niet…) en het best beveiligde gebouw van de wereld (Pentagon)zou NORMAAL gesproken geen aanval hebben toegestaan. Iedereen die faalde in de beveiliging is bevorderd!Het laten falen is kennelijk reden voor een bevordering. Dus: opdracht uitgevoerd?

  1. Het grootste complot is waar we met z’n allen in leven.. Probeer dáár maar eens doorheen te prikken..

 4. Nu op de buis: de documentaire ‘102 Minutes that Changed America’… Heftige beelden over 9/11. Maar is dit alles wat er over 9/11 te zeggen valt?

  Wil je meer weten wat er echt allemaal heeft plaatsgevonden achter de schermen!? Kom dan vrijdagavond naar Centrum Zonnewijzer naar een speciale lezing (ism WantToKnow.nl!)over dit onderwerp en meer:

  http://www.wanttoknow.nl/aanbieding/vrijdagavond-11-september-lezing-mind-control-911/

 5. We worden allemaal voor de gek gehouden door een kleine groep Elite Phychopaten die denk onze wereld te regeren en ons kapot te maken!

  KIJK naar deze film A.U.B.>>> https://www.youtube.com/watch?v=vbl6_g_HTnI

  Hierin kun je zien dat niets is wat het lijkt en alles al vooraf bepaalt
  is en zelf 911 reeds jaren vooraf al in films werd aangegeven!
  Zoals in de film BACK TO THE FUTURE…!!!
  Deze film is alles omvattend..!!!
  KIJKEN en begrijpen dat we MOETEN OPSTAAN tegen deze duistere Elite krachten die dood en vederf zaaien omdat ze zelf complete Phychopaten zijn die gewoon echt niet beter weten dan wat SATAN van ze wil…!!!

 6. Prachtig, overzichtelijk artikel, Guido. Complimenten. Nu nog wachten op Tweede Kamer-leden met lef die dit lezen en er consequenties aan verbinden. Wat dadelijk moeten we ook weer met diezelfde Amerikanen gaan meebombarderen in Syrië!

 7. “Een screenshot uit de YouTube, waarbij je het tweede projectiel in het tweede WTC-gebouw ziet vliegen.. Precies op het moment-supreme stilgezet. Je kijkt naar één van de bewijzen van de ‘andere-versie van 9/11’, waar nog nooit een officieel onderzoek naar is gedaan. De tweede inslag op de WTC-torens. Een projectiel, dat ‘geacht wordt’ een passagiersvliegtuig van aluminium te zijn, zou aan een kant de WTC-toren zijn ingevlogen, om na een ‘ritje’ van ruim 60 meter, dóór zware, stalen-balkconstructies heen, aan de andere kant, ongeschonden zoals je ziet, weer tevoorschijn te komen.. Het projectiel steekt in ieder geval zo’n 20 meter uit de toren, voordat het -een fractie van een seconde later- met een mega-explosie wordt vernietigd..”

  Dit lezen bovenaan het artikel bij de foto.

  Tja, eenieder die een beetje ingelezen is in 911 weet dat onder anderen het landingsgestel dwars door de tweede twin tower ging en honderden meters verderop is terug gevonden. Dat dat op video te zien is, is dan ook niet vreemd. Op andere videos is overigens veel beter te zien hoe ver het projectiel nog weet te komen voordat het neerkomt. Volgens mij is het terecht gekomen op het gebouw waar later de ground zero moskee gevestigd zou worden. Dat gebouw is sinds 911 niet gebruikt vanwege de schade door dat landingsgestel.

  1. Een landingsgestel is heel wat anders dan de neus /cockpit van een vliegtuig.Het een bestaat uit titanium of andere harde metaalsoorten en de cockpit uit alluminium en koolstof een stukj lichter en breukgevoeliger .

 8. “George Bush met één van de helden van de aanslagen. Wiliam Rodriguez. Hij is de conciërge van de WTC-torens en werd eerst door Bush als een held geëerd. Totdat…. Totdat Rodriguez de realiteit vertelde die niet overkwam met de realiteit zoals Bush die wilde verspreiden. (klik voor volledig artikel over deze man, die NOOIT is gehoord door de 9/11-commissie!)”

  Ook onjuist, Rodriguez is nog steeds een gevierde held van 911. Zo was hij gastspreker bij de opening van het 911 memorial museum op ground zero, in de aanwezigheid van de Clintons en Obama’s.
  Verder is Rodriguez wel gehoord door de 911-commissie en door NIST. Van die laatste is het transcript van hun gesprek te vinden op de website van NIST.

  1. Raar dan dat nist niets over explosieven zegt in haar rapport , daar rodriques wel vermeld dat er verschillende explosies hebben plaatsgevonden.

 9. Feiten en nogmaals feiten. Jammer dat niemand reageert . En de wereld draait gewoon door toch. Niemand wil het weten. En de boeven kunnen hun gang blijven gaan en De velen die vermoord zijn en hun nabestaanden die nog heel lang met de pijn en het gemis rondlopen en de vele nutteloze oorlogen waarbij veel mensen vooral moslims om helemaal niets vermoord of gedood zijn door nutteloos oorlogs geweld en gewetenloze bendes. Zelf Obama hoor je hier niet meer over . Nee dat kan hij ook niet want dan wordt ook hij door de corrupte machtige boven de wet staande lobby vermoord. De macht die zelfs instaat is zenders als CNN en NBC naar hun hand te zetten en te gebruiken voor hun smerige propaganda en praktijken
  om zo hun wandaden te rechtvaardigen en alle macht naar zich toe te trekken en de wereld op die manier in hun greep houden en ons allen maar schrikbelden voorspiegelen over terrorisme.

 10. Toen ik destijds naar de beelden keek van het WTC, dat een hele tijd op een plek rustig brandde, maar plotseling vlak onder de brand in rap tempo in elkaar begon te zakken, dacht ik, dat kan toch niet? Ook dat vliegtuig dat in het WTC “smolt”. En zag ik niet achteraf een gebouw dat gewoon in elkaar zonk? En dan die andere kapingen, het Pentagon, en een ander neergestort vliegtuig. Het was gewoon teveel. De media praatte eroverheen, Osama had het gedaan, punt. Ik dacht: hoe kan dit gebeuren in het best beveiligde land ter wereld? Osama vanuit zijn grot in Afghanistan? Hoezo? En de kapers kwamen toch uit Saoedi-Arabië (nota bene een bevriend land van Amerika)? Waarom werd Irak dan aangevallen? Geen terroristen daar, geen massavernietigingswapens … En Afghanistan, en nu Syrië en Jemen. Al die arme vluchtelingen, die niemand wil opnemen. Welk land is straks aan de beurt? Waarom gebeurt dit allemaal? En waarom doen wij eraan mee?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.