Advertentie

Aan hen die willen dienen in dit tijdperk


Een boodschap van de Grote Raad van Grootmoeders

Aan hen die dienstbaar wensen te zijn in deze tijden.

Grandmothersspeak.com

— Een web van licht omvat nu de Aarde —

vertaling Guido Jonkers © WantToKnow.nl/februari 2011

x

Wij roepen je op om nu dienstbaar te zijn. Door het hele Universum, door je bloedsomloop en in elk levensdeeltje op Aarde, is een groot netwerk verweven, een maas van licht. Wij hebben eerder gesproken over het ‘Net van Licht’ en daarbij vertelt dat het de Aarde zou omvatten en het in balans zou houden tijdens deze tijden van veranderingen, waar jullie middenin zitten.
We roepen je op dit moment op, omdat er meer mensen nodig zijn om dit netwerk te activeren. De conditioneringen van jullie culturen heeft ervoor gezorgd, dat jullie niet geleerd is om te werken op de wijze die nu noodzakelijk is; daarom zullen we het uitleggen.

‘A Bouquet of Grandmothers’ by Madelaine Sklar © 2011

Omdat dit Net alles met elkaar verbindt, zul je, wanneer je je focust op dit Net van Licht, haar kracht activeren, waardoor je het Leven overal ondersteunt. En omdat zoveel mensen vandaag de dag in angst leven, zich afgesneden voelen van de Bron, moet het Net van Licht worden geactiveerd. Ieder van jullie heeft in zijn eigen leven ook tijden gehad dat er een gevoel was van isolatie van alles om je heen, dus je weet hoe rot dat voelt. Zulk lijden, is echter niet noodzakelijk, omdat de gedachte dat je alleen bent in een vijandige omgeving, één grote leugen is. Elk van jullie is een elementair Zijns-onderdeel, onderdeel van het stralende Net van Licht.

Wanneer je je uiteindelijk opent voor de realiteit van het Net van Licht, zal elke ademtocht van je resoneren met Licht. Je zult Wéét  krijgen van de oprechtheid van jouw bestaan. Bovendien zal alles op Aarde beginnen te ontwaken, als jij ontwaakt in jouw verbinding met ‘de Bron’, omdat het Net van Licht niet alleen jou omhelst maar al het leven.

Er wordt geen grote inspanning van je gevraagd om met het Net van Licht te gaan werken. Je kunt de verbinding niet maken met je Ego, je persoonlijkheid, noch door een bepaalde inspanning; het werken met het Net van Licht vergt geen inspanning. En omdat het activeren van het Net van Licht zo belangrijk is, zullen we je onderwijzen hoe je de verbinding kunt maken.

Je kunt beginnen door te denken aan, of je voor te stellen dat er een verbinding is met ons, de Grote Raad van Grootmoeders, met Allah, met Jezus, met Buddha of met ongeachte welke vorm van Liefde die jouw aantrekt. Deze vorm van Goddelijkheid zal onmiddellijk je hart raken en je DIRECT verbinden met het Net van Licht. Je kunt ook direct intunen op het Net, door het voor te stellen als een groot visnet dat om de Aarde ligt.

Neem de tijd om deze verbinding te maken en let op de response die je voelt in jezelf; let op je gevoelens. Ga vervolgens zitten, met een open lichaam, je handpalmen in een komvorm, en vraag te ontvangen van ‘de Bron’, hetgeen eenvoudig zal gaan, omdat deze lichaamshouding de ontvangst stimuleert.

Adem de goedheid in, die afkomstig is van dit Net van Licht; terwijl je dit doet, zul je automatisch datgene uitademen, wat je weerhoudt van het ontvangen ervan. Deze goedheid is niets minder dan je geboorterecht, en de fysieke houding die je aangenomen hebt, zal je bemoedigen om het te absorberen.

Je lichaam zal jou niet alleen leren, hoe je het Licht kunt ontvangen, het zal ook dátgene opslaan wat plaatsvindt binnen in jezelf, als je je opent voor het nieuwe Net van Licht. Als je gaat ontvangen van het Net van Licht, zul je je meer en meer ÉÉN voelen met de Bron en als dit gebeurt, zal stress en andere spanning simpel verdwijnen.

Als je een tijdje hebt gezeten, vraag dan het goddelijke om je de kwaliteiten aan te reiken, die je persoonlijk nodig hebt. Als je meer moed nodig hebt, vráág er dan om en je zult worden vervult van moed. Neem je tijd om deze moed-adem op te nemen en angst uit te ademen, tótdat je je vervuld voelt met de overdracht van deze energie.

Ga daarna door naar een andere kwaliteit die je wilt ontvangen en/of versterken; als je kracht wilt ontvangen, vráág erom en de zwakheid zal haar terrein prijsgeven. Als je vrede wilt, laat jezelf dan vervullen met Vrede en observeer daarbij dat je zorgen verdwijnen. Je werkt op dat moment met de Bron-van-al-dat-is, dus je mag vragen wat je wilt.

Als je dat hebt gedaan, leg jezelf dan te rusten in de omarming van het Net van Licht. Let er op hoe je je voelt. Ontspannen, warm, koel? Je kunt dit Net waarnemen als een sprankelende hangmat of een bed, waar je kunt gaan rusten en licht gaan absorberen.

Omdat jij een deel-van-het-geheel bent, is jouw verbinding met het Net van Licht fundamenteel. Dit Net van Licht is onder je, om je heen, boven je en binnen-in je. Het is de uitstraling van je hart, die het Net van Licht bekrachtigd en het is omgekeerd de uitstraling van het Net van Licht dat jouw hart bekrachtigd. Als jij denkt aan de versterking van jouw vereniging met het Net van Licht, dan zul je ook haar vereniging met alles dat leeft bekrachtigen. En omdat mensen, dieren, planten en mineralen zijn verbonden met het Net, gebeurt dit automatisch. De Grote Houder van het Net wiegt jou en wiegt alles.

Omdat het ‘werk’ dat bestaat uit het bekrachtigen van het Net van Licht zo belangrijk is, vragen we je om er nu mee te beginnen. We wéten dat we je een boel gegeven hebben, dat allemaal nog op zijn plek gaat vallen, maar dit is slechts het begin.. We zullen je snel meer informatie aanreiken. Maar voor, laat je je eenvoudig in het Net van Licht liggen en laat je het  jouZelf omhullen, en terwijl liefde en licht door je heen stromen, let jij op  hoe jouw lichaam hierop respondeert.
Als jij je meer opent voor de Liefde die zich binnen dit Net van Licht bevindt, vraag dan of al het Leven zich mag openen en deze Liefde mag ontvangen. Intentie is de basis van alles. Daarom zal jouw intentie, die de gedachte behelst om alles te verenigen met de Grote Liefde/het Grote Net, anderen in staat stellen om hetzelfde te doen. Doe het.
Door het Net van Licht aan te roepen, zegen je jeZelf en zegen je alle leven.

Wij, de grote raad van Grootmoeders, zijn hier gekomen om jou op te roepen dit werk te doen. Grootsheid is nu binnen handbereik en we nodigen jou uit om jouw rol te spelen in het ontwaken van de Grootsheid!”

* * *

x

De grootmoeders zeggen: ‘Elk persoon is één punt in het Grote Net van Licht en elk punt vormt een netwerk waaraan al het leven is verbonden. Yin en Yang zijn verschuiving begonnen en tijdens deze moeilijke tijden, zal het Net van Licht’ de Aarde bijeen houden. Een meditatie voor het ‘Net van Licht’. Gebruik het om elkaar te ondersteunen, om de Aarde te ondersteunen, en om de energie van Yin op de planeet te bekrachtigen. Weet dat dit Net een realiteit is, omdat dóór jouw weten en er één mee te worden, je op een wezenlijke manier helpt!”

Deze ‘Net of Light’-video, gemaakt voor de ‘Grandmothers Speak’ door Daina, in Litouwen. De kracht van vrouwen. Sharon McErlane drumt en spreekt de inspirerende meditatie uit over het ‘Net van Light’!

64 gedachten over “Aan hen die willen dienen in dit tijdperk

 1. Licht en liefde is het grootste goddelijke goed. Plaats kristallen met licht, liefde en healing in rivieren zee sloten waar water maar stroomt.Zo kan de energie van healing opgenomen worden door onze moeder Aarde en verdampen naar vader Hemel, zo weer neerkomen als helende regen overal op onze moeder aarde en de heling geven aan al het leven. We hebben de schatten van kristallen jaren mogen gebruiken voor persoonlijke healing en bewustwording. Nu is het tijd ze terug te geven aan onze moeder Aarde. Maak groepen en wijd ceremonieen aan de kristallen en het terugplaatsen. Neem ze mee op reis en plaats ze ook in de andere landen. Als wij dit met z’n allen doen verspreid dit wereldwijd.En helpen we onze moeder Aarde en al het leven op haar te healen.Er zijn al meer groepen die het doen en het kunnen er nooit teveel zijn. hoort zegt het voort. Licht, liefde en healing voor ieder van jullie. Deva

 2. Oh, wat word ik hier moe van.
  Laten we gewoon zijn wat we zijn in essentie, liefde/licht, het is nog veel mooier, het is vrijheid uit stille vrede, nee nog mooier… niet te benoemen.
  Als geweld nodig is, gebruik het, als verstand nodig is, gebruik het. Medelijden, niet nodig, angst voor wat komen gaat, niet nodig. Liefde is de kern en sluit niets uit. Toch mag iedereen zijn eigen weg gaan als andere manifestatie.
  Ieder mag zijn leven zelf invullen, compleet vrij.
  Liefde is niet te gebruiken, je kan het alleen maar zijn.
  Aandacht kun je geven uit liefde, liefde geven is onmogelijk.

  1. @ martijn
   Wanneer is geweld nodig? Ik zie niet een antwoord. En liefde kan je niet geven?? Denk dat je daar een steekje laat vallen, liefde geven is essentieel. Maar misschien versta ik jouw woorden verkeerd .

  2. @Marcel

   “Wanneer is geweld nodig?

   Kun je hier nou werkelijk waar zelf geen antwoord op verzinnen?
   Iemand met zo’n enorme fantasie als jij?

  3. en een ander mooi zinnetje van Martijn ter overpeinzing voor de ‘5d fanatici’

   “als verstand nodig is, gebruik het”

   Wel doen he?

  4. @ hashashin
   Ik begrijp dat je je laat irriteren door mij. Dat geeft mij de gelegenheid om je duidelijk te maken dat dat toch echt je eigen keuze is. Jij ziet dat waarschijnlijk heel anders door je slachtofferrolbrilletje maar dat is jouw probleem. Niet het mijne,zoals je maar al te vaak doet voor komen.
   Ik heb je al eerder gevraagd je eigen wereldbeeld onder de loep te nemen en te onderzoeken op vooroordelen, opgelegde visies,aannamen, zogenaamde wetmatigheden en opgelegde rolpatronen, hetgeen je schijnbaar nog niet gedaan hebt. Jammer het maakt je tot een zwakke medespreker in het geheel. Je produceert namelijk slechts dat wat andere willen dat jij denkt en zegt en neemt niet de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en uitspraken. Dat alles heb ik ver achter mij gelaten en dat is wat jou schijnbaar zeer doet, het onvermogen uit de put te klimmen en een nieuwe eigen keuze te maken, jammer. Maar als ik langs drijf en jij roept dat ik me moet vasthouden aan de oever ,zie je dat ik weiger de zelfde bagger als jij te omhelzen en lekker meedrijf in het heldere water van de stroom. Als je mee wilt hoef je dat alleen maar te zeggen en de oever los te laten(ik hou je hoofd wel boven water). Wil je aan de oever gekleefd blijven ook goed dan drijf ik verder.

   liefdevolle groet marcel

  5. Liefde kan niet gegeven of gekregen worden. Je kan het aanwakkeren bij de ander of bij jezelf, het is de essentie van alles. Geweld gebruiken is een laatste redmiddel net als vluchten. Meestal niet nodig maar je weet nooit…

  6. @ martijn
   ik kan het helaas niet met je eens zijn . Ik voel dat liefde ontvangen en dus ook gegeven kan worden. en weet dat geweld niets oplost maar geweld aantrekt. Dan raak je dus nog verder van huis.

  7. Tja, dat kan. Toch heb ik vroeger vaak genoeg door een gewelddadige houding, juist geweld voorkomen. Gasten die je treiteren en willen meppen, nou, dat durfden ze dan niet meer. Gewoon bereid zijn om ze allemaal tegelijk te pakken. Heb nog nooit een tik gehad.

  8. @Marcel

   Degene die me irriteert ben jij
   Degene met een brilletje op ben jij
   Degene met een probleem ben jij
   Degene die nodig zijn wereldbeeld eens opnieuw in beschouwing zou moeten nemen ben jij
   De zwakkeling ben jij
   Degene die hersenloos anderen napraat ben jij
   Degene die ernstig misleid is ben jij

   Op zich allemaal je goed recht en normaal gesproken zou het niet aan mij zijn om daar wat van te zeggen.
   Het feit dat jij pretendeert de waarheid in pacht te hebben en het nodig vindt om iedereen hier continue mee lastig valt brengt daar echter verandering in.

  9. @ hashashin
   Wie pretendeert hier nou DE WAARHEID in pacht te hebben ? Ik geef mijn visie en jij weerlegt dat met (in jouw ogen) DE WAARHEID , je gaat er gemakshalve van uit dat jouw perceptie de juiste en enige waarheid/realiteit is die telt . Je hebt niet de moed of het vermogen je in de waarheid van een ander te verplaatsen. En als die ander ( in dit geval mijn persoon) niet meegaat in jouw denkbeelden leeft hij/zij in een fantasie wereld en is niet helemaal lekker. Dan wordt je boos en gaat moeilijk doen en veroordelen , van mij mag je maar wederom ik doe daar niet aan mee.
   Voor de duidelijkheid
   Ik irriteer jou niet ,je laat je irriteren door mij.(eigen keuze)
   Ik draag idd een brilletje (slechte ogen helaas)
   Ik heb geen probleem ,jij wel met mij.(wederom je eigen keuze)
   Van wie MOET ik mijn wereldbeschouwing herzien? Van jou toch ( ook jouw keuze duidelijk niet de mijne)
   Vanwege wat ben ik een zwakkeling? omdat ik sta voor een eigen nogal afwijkende mening?
   Wie praat ik na ik heb namelijk al vaker gezegd dat ik weet vanuit een voelen, jij daarentegen spraat over zaken vanuit het verleden en omdat het toen zo gin g gaat het nu weer zo .Was jij bij de revolutie van stalin of lenin of heb je daarover gelezen? wie praat dan na?
   Omdat ik een positieve levenshouding verkies boven een negatieve ben ik misleid? wanderlijk!

   dan nog even je laatste opmerking
   Op zich allemaal je goed recht en normaal gesproken zou het niet aan mij zijn om daar wat van te zeggen.
   Het feit dat jij pretendeert de waarheid in pacht te hebben en het nodig vindt om iedereen hier continue mee lastig valt brengt daar echter verandering in.
   Wie ben jij om voor ieder andere lezer hier te bepalen dat ik hen met mijn wereldvisie “lastig val”? En ben jij dan gevraagd mij te stoppen ,zoja door wie dan wel ,en kunnen zij het niet zelf zeggen?
   Kortom doe als ik en praat namens jezelf of hou je mond.

  10. Vraag van HASHASHIN in http://www.wanttoknow.nl/universum/de-space-weather-polis-welke-verzekeraar-durft/#comment-54099:

   Ik houd er bijvoorbeeld zelfs voor 0.001% rekening dat jij misschien gelijk wel kan hebben… Hoe hoog schat jij de kans in dat jij het misschien mis hebt?

   Antwoord van Marcel

   De kans dat ik het mis heb is 0%

   Je maakt jezelf een beetje belachelijk zo hoor Marcel. Je pretendeert continue DE WAARHEID in pacht te hebben en vervolgens ontken je dat ook nog eens gewoon.
   Ik laat ten minste nog ruimte voor de mogelijkheid dat ik het mis kan hebben, hetgeen naar mijn idee getuigt van een gezonde psyche. Wat het tegenovergestelde suggereert mag je zelf proberen te bedenken.

   Jij bent degene die continue mensen aanvalt omdat ze jouw ideeën niet delen (en inderdaad: ik val jou daar op aan).
   De aannames over anderen , die jij je zo vaak denkt te kunnen veroorloven, ondersteunen het beeld wat er steeds duidelijker van jou ontstaat: Een bekrompen onderontwikkelde geest die krampachtig probeert wat anders te zijn.

  11. @ hashashin
   Jouw jammerlijke aanvalletjes en verkeerde interpretaties van mijn gedachtegoed ten spijt ,ga ik niet in op je uitnodiging om te strijden. Jij ziet en leest maar wat je denkt te lezen ,ik heb verder geen enkele behoefte om jouw verdraaingen te weerleggen.
   Ook hier wens ik jou liefde wijsheid en kracht liefs marcel

  12. 😆

   omdat je jammerlijk verliest Marcel.

   Je weet verder ook donders goed dat ik niets verdraai, zo nodig sla ik je elke keer met quotes om je oren.

   Ook hier wens ik je wijsheid, ontwaken en de nodige zelfreflectie.

  13. @ hashashin
   Ik wist niet dat het om winnen of verliezen ging ,heb ik wat gemist? En je slaat maar raak lieve jongen ,mij kun je niet raken al zou je dat graag willen. En weet je waarom dat is? Ik sta het niet toe ,das dan weer mijn eigen keuze.
   Net zoals ik me niet wens te ergeren aan jouw domme redenaties,die komen geheel voor jouw rekening.

   liefdevolle groet marcel

  14. Marcel, lees hier al het nodige geweld, het uitdrukken op zich in welke vorm dan ook, tis maar wat je van de definitie geweld maakt.

   Maar stel je nou eens voor, die Hashasin zoekt je op om je eens ff flink in elkaar te slaan, of iemand anders wil je kinderen wat aandoen. Dan gebruik je toch geweld?
   Of blijf je dan op ze inpraten met woorden in de hoop dat ze nog even van standpunt gaan veranderen, denk het niet.

   Laten we maar hopen dat we een zo geweldloos mogelijk bestaan mogen hebben met elkaar, iedereen liefst op deze wereld. Dit heeft natuurlijk met intelligentie te maken maar zo lang niet iedereen zo intelligent is, zullen we soms toch van ons af moeten slaan, tis niet anders.

  15. @martijn
   geweld roept geweld op dat is niet anders . Als je dus geweld aanhangt of nodig vindt heb je al een paar mogelijke stappen gemist. Je kan immers vaak al inschatten dat je je in een mogelijk gewelddadige situatie gaat begeven, als je daar al je keuze maakt om weg te gaan van die situatie scheelt dat al. Vervolgens kun je idd door praten mogelijk geweld in de kiem smoren. Dan kan je nog gewoon weglopen, en op die manier het geweld uit de weg gaan . De momenten van geweld die dan nog overblijven zijn in een leven vaak op een hand te tellen ,en lopen zelden zo gewelddadig af als van te voren verwacht. En helemaal als je een zelfbewuste houding aanneemt van iemand die mogelijk geweld niet schuwt.
   Al met al is de angst om in een geweld situatie te geraken de grootste geweld oproepende factor.
   En dan hoor ik al weer hele hordes F001 en martijnen en hashashins roepen ja maar als….. En daar heb ik maar een antwoord op. Als je de angst voor geweld laat bestaan in je gedachten trek je het zeker aan. Immers je voed het met je gedachten energie ,sta je jezelf dergelijke gedachten niet toe roep je het geweld ook niet op. Kruist het dan toch je pad is liefde en vergeving imo je enigste optie als je totaal geweldloos wilt blijven.
   Ik voor mij weet dat ik een mens met een glimlach op mijn mond kan doden, alleen om daarmee te leven is erger dan het leven met vergeving van een daad door een ander begaan(hetgeen mij idd makkelijker afgaat).
   En wederom is de keuze aan de mens zelf(wens niet daar nog eens op getest te worden overigens)

   @martijn
   Je gebruikt wel heel veel woorden en geschetste situaties terwijl je er heilig van overtuigd bent dat het allemaal illusie is . In die zin zou jouw stelling hierboven ook illusoir zijn en derhalve eigenlijk niet de moeite waard om overdacht te worden. Of twijfel je aan je eigen samengaan met “dat wat niet te benoemen valt”? En het feit dat alles illusie is dat achter “ik ben”komt?

  16. Dank je Marcel, nu weet ik ook waarom ik nog nooit in een geweld situatie ben gekomen. Je hebt volkomen gelijk. In mijn moeilijke pubertijd wel eens ruzie gekregen omdat ze mij niet mochten of omdat ik niet tegen oneerlijkheid kan en er dan tussen spring. Nog nooit een klap gehad, zelfs niet toen ze me al een uur voor gek zaten te zetten met voetbaltraining. 8 jongens van een andere club, ze wachtten mij op, ik dacht, ik loop er niet omheen, gewoon erdoorheen, de kortste weg, opzoeken. Het bijdehandje van de groep, kop groter dan ik, deed of die mij zou slaan, ik keek hem heel fel aan, zo van, jij bent dood zometeen, hij deinsde terug en ik ging naar mijn brommertje. Sindsdien nooit meer last van ze gehad. Moest alleen wel even vanuit mijn tenen pissed off reageren. Ging vanzelf, you’re right.

 3. Vandaag heb ik ook een erg mooie boodschap gevonden. Het heeft mij in ieder geval erg geraakt en voelde alsof het een persoonlijk toon had. Erg bijzonder;

  Er is oorlog en geweld gaande in de wereld van vandaag
  en de toekomst ziet er somber uit. Maar heel sereen en rustig gebeurt er in het verborgene iets anders. Er is een innerlijke revolutie gaande. En sommige mensen horen de roep van een hogere bestemming. Het is een stille revolutie, van binnen uit; vanaf de basis.

  Dit is een wereldwijde beweging. Een spirituele samenzwering. Er zijn slaper cellen in ieder land van deze planeet. Je ziet ons niet op T.V. Je leest niet over ons in de krant. Je hoort niet van ons op de radio.

  We zijn niet uit op roem of eer. We dragen geen uniform. We zien er alledaags uit, dik en dun, blank en zwart. In allerlei soorten kleding en stijlen. De meesten van ons werken anoniem. We werken rustig achter de schermen In ieder land en cultuur van de wereld. In steden groot of klein, bergen en dalen, Op het land en in de dorpen, bij stammen en op afgelegen eilanden.

  Je zou een van ons kunnen ontmoeten op straat en het niet eens opmerken. We werken in het verborgene, We blijven achter de schermen. Het interesseert ons niet wie de eer krijgt, Maar alleen dat het werk gedaan wordt. Af en toe herkennen we elkaar op straat, Een eenvoudig knikje en we gaan verder.

  1. -vervolg-
   Overdag doen velen van ons net alsof we een normale baan hebben Maar achter de valse façade doen we ons echte werk ’s nachts.

   Sommigen noemen ons het Bewustzijnsleger. We scheppen langzaam een nieuwe wereld met de kracht van onze gedachten en harten. We volgen, met liefde en plezier. Onze opdrachten komen van de Centrale Spirituele Intelligentie.

   We gooien zachte, geheime liefdesbommen wanneer niemand kijkt. gedichten ~ knuffels ~ muziek ~ fotografie ~ films ~ aardige woorden ~ glimlachjes ~ meditatie en gebed ~ dans ~ Sociale activiteiten ~ websites ~ blogs ~ Willekeurige aardigheidjes.

   We drukken onszelf individueel uit, met onze eigen unieke gaven en talenten. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld. Dat is het motto dat onze harten vult. We weten dat het de enige manier is waarop echte transformatie plaats vind.

   We weten dat we de stille en nederige kracht van alle oceanen samen hebben. Ons werk is langzaam en gedetailleerd
   zoals het ontstaan van bergen. Op het eerste gezicht is het niet eens zichtbaar. Maar hierdoor zullen hele tectonische platen verschoven worden in de eeuwen die komen.

   Liefde is de nieuwe religie van de 21st eeuw. Je hoeft niet hoogopgeleid te zijn of uitzonderlijke kennis te bezitten, om het te begrijpen. Het komt voort uit de intelligentie van het hart, ingebed in de tijdloze evolutionaire impuls van alle menselijke wezens. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld. Niemand anders kan het voor je doen.

   We zoeken nieuwe leden.
   Misschien sluit je je bij ons aan –
   Misschien heb je het al gedaan.
   Iedereen is welkom, De deur staat open.

   Afzender; anoniem

  2. Kijk, jij, ik, wij, we zijn niet zo speciaal. Alle mensen veranderen naar verlichting, anders gaan ze dood of worden ziek. De weg van geen verzet is mooi. Je kan en mag het voortouw nemen maar zorg ervoor dat je werkelijk jezelf bent.
   Soms lijken dingen goed, soms slecht, uiteindelijk brengt het ons altijd weer een stap verder, als we maar onszelf durven te zijn. Wie zijn we zelf, wat is echt aan ons idee van onszelf, uiteindelijk niets. Er blijft iets miraculeus over wat niet te benoemen is maar toch alle vragen en antwoorden overstijgt.

  3. Jaaaa dit is de bom dit verhaal, in 1 teug zonder ademhalen opgelezen, opgevreten bijna helemaal met huid en haar, dit is het, zo gaat het gebeuren, daar wil ik wel lid van zijn, ze hebben geen naam, ze vragen geen contributie maar je geeft je eigen bijdrage zoals je het ingegeven krijgt, any time any day op elk moment dunken die bal zoals het je goed dunkt, ik doe mee, aan mij heb je geen kind meer, grote mensen noemen het de freubel kamer, ik noem het het grootste levende netwerk haakwerk laboratorium dat ooit heeft kunnen bestaan, dat zijn de keltische knoopjes in mijn zilveren kruis polis die om m’n nek bungelt als reminder van iets uit het verleden dat in de toekomst van het nu had gekeken, dat ik het niet zou vergeten wat mijn pad al lang was, het verboden pad, het pad zonder de focus op papieren aandelen in het walgelijkste poker spel ooit uitgevonden om alle fut alle drive alle motivatie alle opwellingen onder een stevige kurk te houden, het is tijd voor champagne, niet alles vermorsen, wat in het vat zit verzuurt niet.

   Janet Jackson – Anytime, Anyplace
   http://www.youtube.com/watch?v=jnWPmk76PcU

  4. ‘Onze opdrachten komen van de Centrale Spirituele Intelligentie.’

   Dit teruglezend had anoniem beter;
   Geheel Omvattende Database (ofzo) kunnen gebruiken.
   Nu staat er CSI. Daar wil ik echt niet lid van zijn. Geeft meteen zoveel bloed.
   😉

  5. Crime Scene Investigation

   Corny One Liners;

   ‘Corny’ betekent zoiets als afgezaagd, niet echt, nep plastic siliconen praat

   je mag alleen gestandaardiseerd praten in zinnen die voor jou opgeschreven zijn.
   Dat is niet alleen voor hollywood movie acteurs natuurlijk.
   Toen ik in Amerika was merkte ik al snel dat de jeugd alleen in One Liners kon praten die ze gezien en onthouden hadden van films en songs….
   Alles was nagepraat, dat is onze praat software die ze ons dagelijks door de strot duwen in die verschrikkelijke Snakie Soap Series, dat kan ik niet verdragen omdat ik nogal overgevoelig ben voor grimassen in gezichten, je kan zo goed zien dat het geacteerde grimassen zijn, mensen gaan dat na doen in het ‘echte’ leven, dan word ik gek omdat ik meteen zie dat het totaal fake isz, ze lachen maar ze huilen, ze huilen maar ze lachen, ze doen lief maar ze zijn vals, ze doen spontaan maar zijn opgezegd, ze zijn zakelijk maar doen het als een robot, hopeloos, ze moeten een schop hebben, al die software moet er uit, elektro shock, misschien helpt dat.

   http://www.youtube.com/watch?v=_sarYH0z948

  6. Yep, die ‘nep’ mensen het is net een ziekte. Opgedoft, afgestoft, opgepimpt, net als een haan of kip. Ze praten ook vaak zo. Nou betrap ik mezelf erop dat ik niet echt aardig ben tegenover deze mensen. Misschien hebben ze dat niet echt verdiend. Ooit was ook ik bezeten van het virus. Werd er op school gewoon ingeramd; wees volgzaam, modetrends, socialiseren, normaliseren en vooral zijn zoals alle andere vierkanthoofden. Nooit rond, zacht en creatief. Nooit vragen stellen, nooit om snoep vragen. En wat bleek achteraf, gvd al die bijdehandte vragen gewoon wel om snoep en ze krijgen het ook! Massa’s snoep en andere bling bling, ping ping en als wat met ding of ring begint. Maar zoals Janee hier ergens al met een verhaal over een koe heeft gebracht; ik berust mij in het feit dat snoep je tanden bederft. Dat is achteraf je tanden niet waard. Verder hebben maskermensen een beperkte houdbaarheids datum. Daarna is er alleen nog maar te leven met botox.
   Ach ja… lang leve het onderwijssysteem.

  7. Mooi ouder worden, mooier ouder zijn is ook mooi van binnen zijn.
   Dan zijn de groeven op het gelaat als sieraden.
   Met jou durf ik wel ouder te worden Dawn.
   T*ring jij schrijft ook als een klinkende klok zeg.
   Niet verlegen worden van dit compliment.
   Leest zo heerlijk weg, zou Paul zeggen, is wel zo, het leest als gesneden kruidkoek, pittig maar niet te scherp en zeker niet slap.
   Oh jah mijn makke is dat ik me te vaak ‘verplicht’ voel om te proberen aardig te doen tegen die beton koppen.
   Probeer ik af te leren door te zien dat het bij beton platen niet uitmaakt hoe hard je er op slaat.
   Zie zo voor me hoe jij dat aanpakt Dawn, je bent m’n Heldin daarom alleen al.

   Motherland – Natalie Merchant
   http://www.youtube.com/watch?v=A2JbLUVt0Z0

  8. Is “Home Schooling” de oplossing denk je Dawn?
   Toen ik nog in het school systeem verstrikt geraakt was moest je leren over alternatieven zoals Jena Montessori Dalton Vrije School etcetera
   Ik was er al snel achter dat dat ook niet alles was, wel elementen maar niet als totaal pakket.
   Hoe voorkom je dat een jong iemand niet verziekt wordt door het Pruisische zieke school systeem?
   Het Psycho breekpunt komt altijd midden in de vierde klas van de middelbare school.
   DAt weten die leraren allemaal.
   Sindsdien is er iets in mij geweest dat geweigerd heeft om er verder in mee te gaan.
   Nog vele jaren daarna in schoolse vormen gebivakkeerd wegens mijn ijzeren marine Professor Pappie en Mams ook trouwens hoorrr.
   Wel fysiek maar in m’n hoofd was ik al lang weg.
   Is behoorlijk verscheurend, scheiding tussen mind & body, enorme littekens, je ziet het niet makkelijk aan de buitenkant, ik snap die mensen niet die hun Vierde klas Breaking Point Jeugd hebben vergeten; 95% van de klas had het ook; daarna hebben de meeste elkaar verraden; ik wist zeker dat het een tijdje gedeeld werd, dat we gebroken werden en dat het helemaal mis ging en dat we voor elkaar op zouden komen; ik kan er met m’n kop nog steeds niet bij dat sindsdien iedereen ineens weg was, ik snap ze niet, jah het huis de auto de bling bling wintersport vakanties shoppen duur doen tegen de buren, dat zal de drive wel zijn voor gezamenlijk geheugenverlies

   The Dandy Warhols – Bohemian Like You
   http://www.youtube.com/watch?v=nTcihBUWIVA

  9. Verlegen ben ik niet snel, maar wel gevoelig voor complimenten. Helemaal fout natuurlijk want dan moet ik het egobeest weer temmen. Dat rotding steekt steeds weer zijn kop op en dan moet ik weer uithalen en laten zien wie hier de baas is. Best een rottig gevecht soms.

   Wat kan ik zeggen; dank je wel voor het compliment dat had ik best nodig vandaag. Lastiger om dingen te krijgen als om te geven, dat is een rare tik van deze klinkende klok. Krijgen maakt je soms zo stil en dankbaar, best wel…

   Blijf vooral jezelf en als je aardig wilt doen tegen betonkoppen – waarom ook niet? Maar ik begrijp ondertussen zelf ook wel dat je de wereld nu eenmaal niet kan veranderen door er hard tegenin te gaan. Sommige dingen zijn zoals ze zijn. Enne hoe ik dat aanpak? Geen idee, het vreemde is dat die types met de grootste mond ineens errug stil worden in mijn buurt. Altijd al last van gehad. Alsof ze in hun fysieke verschijning lichtelijk krimpen ofzo. Echter andere mensen die sprankelende ogen hebben en geen maskers dragen die mensen die groeien, ik zie ze letterlijk bloeien. Hoe raar is dat dat ik mij dit nu pas realiseer. Dank je wel Hyper daarvoor. Verbazingwekkend…

  10. @Hyper
   Je schrijft zo mooi- zo zuiver en eerlijk. Inderdaad, zo echt dat ik het bijna zelf beleef. Gek genoeg is dat ook zo, een herkenning van het fysiek aanwezig zijn in de klas, maar alleen fysiek! Daarmee heb ik het gered in deze vreemde omgeving van bloeddorstige competitie. De gave om mijn fysieke aanwezigheid te tonen en toch ergens anders te zijn. Tis pas sinds kort dat ik realiseer dat dit de redding is geweest. De vorming ging over mij heen, het kwam nooit goed aan. In de klas klinken alleen klinkers- losse onsamenhangende zinnen, onlogisch. Later ben ik mezelf gaan scholen, de bieb, ik zat voor mijn plezier dagen in de bieb. I.p.v. in de schoolbanken. Dan kreeg ik op m’n kop omdat ik spijbelde –pffff, hoe dom klinkt dat! Ik heb maanden en maanden gespijbeld tijdens het voortgezet. Toen begreep ik al dat antwoorden op mijn vragen niet te vinden waren in het klaslokaal. Schooling is napraten en indoctrinatie. Overvloedig promoten van 1 hersenhelft. Met een been ben je een gehandicapte maar voor je hersenen heet dat ineens vorming. Feitelijk zijn de vierkantshoofden met hun bling ding en hun moe-bieltje geestelijk gehandicapte medemensen. Om dat te maskeren dragen ze maskers. Dat is het geheim denk je niet?

  11. Zo dat was het enige wat we nodig hadden.
   Een moment van echtheid.
   Dat was niet meer te krijgen op school.
   Daarna ook niet meer.
   Als je Dat dan alsnog zomaar krijgt van niet zomaar Iemand.
   Dan is dat een prettige aardverschuiving van mijn langdurig gescheiden hersenhelften.
   Een prettige samenkomst vergezeld door een passende deun.

   Hij komt ook bij mij goed aan Dawn, als een warme deken op de Noordpool, Dawn Deep Down (Triple Double Dee) zijn we eigenlijk purring spinnende poessies, alleen ze maakten ondergronds gevaarlijke leeuwen van onsz, kwestie van continu de verkeerde knoppen indrukken. Wij deden allesz verkeerd, zogenaamd altijd het verkeerde moment, de verkeerde vragen, de verkeerde opmerkingen, de verkeerde kleding, het verkeerde tempo, de verkeerde fascinaties, de verkeerde hartstochtelijke heerlijkheden, de verkeerde vrienden, als we die überhaupt al hadden laat staan kregen, dat was alleen maar voor de meester, in het geniep als het even kon, je kon het ruiken tijdensz de gymles, weet je nog wel die gymles, die zoete lucht, dat was niet voor onsz toen, dat was alleen voor de ouderlingen van de openbare staats saturnus gevangenis, de OSG in mijn geval, de staats kerk, met hun plechtige zwarte pijen tred, met die foute paperassen tas op de verkeerde hoogte gedragen, te laag bij de grond, de benen ongecoordineerd vreemde achtjes draaiend, dat was alleen bij oudere ouderlingen, volgens mij was het vroegtijdige hersenbeschadiging door gewelddadige gedachten, het was hun selectie, wie wat wanneer…
   Het waren de matten, en “De Kast”; maar dat was na sluitingstijd, wisten wij veel, onze neuzen waren nog prima, daar had de schoonmaak ploeg niet het juiste antwoord op, dat wrijf je niet weg met een half dopje Andie in een Emmertje met een goedkope spons.

   Binnen een half uur moest de zaal weer klaar zijn voor de volgende lichting, voor de volgende selectie, voor het volgende jaar ook, jah ik heb voor een korte tijd met een medium (keltisch blond knap jah, cheek bones engelen haar, grote ogen, media darling zeg maar) mogen bivakkeren, ze was ‘laag geschoold’, ze bevestigde dat het waar wasz wat ik niet wilde weten, ze had er wel van genoten toen zei ze, ze wist toen niet beter, sorry daarvoor zei ze, pas jaren later wasz ze echt verkracht, dat was in een ziekenhuis, welleswaar onder narcose, maar daarna had ze nachtmerries van wat ze met haar gedaan hadden, en daarna kon ze “het” niet meer zoals vroeger, het was geblokkeerd geraakt, vind je het gek, ik was inderdaad geen partij toen, niet van de partij ook, ik werd niet alleen met basketball als laatste gekozen (1 van de), dat was het allerergste nog niet, kortom je moet met mij niet fukken als verkalkte ouderling, mijn neus is altijd vrij scherp geweest, je kan wel mijn hersenhelften uit elkaar duwen met geweld maar niet mijn benen, vroeger niet en toen niet, voor sommigen maakte dat allemaal niet uit, toen niet en nu niet, die verrotte mentaliteit zwerft door alle leeftijden en generaties heen.

   Dat is voor mij het verschil tussen zorgeloos apenkooien en het gerotzooi met zware shag en tweetakt benzine na de brugklas…

   In de brugklas kwam de gymleraar altijd even kijken of wij ons wel goed aan het omkleden waren, aan het eind van het jaar bleek dat hij dat niet alleen bij de jongens deed, dat hoorde wij wel later van die meiden maar het ging niet in het koppie, het leek niet zo erg, dat was het ook niet, maar door de jaren heen gaat het alleen maar verder en verder, het wordt allemaal steeds structureler en zwarter en zwarter, totdat je beseft Sweet Sixteen dat je dan helemaal Niets meer mag weten van wat er werkelijk gaande isz, anders ga je letterlijk niet meer over, dan moet je alleen nog maar overgeven, maar wel blijven lachen, anders maakte de mentor zich zorgen, dat was belangrijk, die mentor die wild vreemde kerel die alleen je ouders even spraken, 5 minuten per jaar, die mentor die er verder het hele jaar nooit was, die je ook niet kende, maar die 5 minuten per jaar, die waren overtuigend genoeg voor je ouders om te denken dat dat onze vertrouwens ouderling wasz, de spil van je beroepskeuze moment ook, zogenaamd…

   zo ging dat toen en zo gaat dat nog, doe maar net of je neus bloed, neeh ik ben nog even niet in de stemming voor Rob de Nijs, komt nog wel, eerst dit, het heeft er te lang onder gezeten, dat tapijt weet je wel. Oh ja dit is geen aanklacht tegen de gymleraar, dat meen ik, ik hoop dat hij er waarlijk van genoten heeft, 3 maal per week minimaal, zonder probleem, daar had ze de leeftijd voor, zo soepel als gras, go with the flow, en hij had mooie blauwe ogen, die ALO gast, die iets had wat niet rijmde, het rijmde net niet met die gast, je moest eigenlijk geen jongen zijn, tenzij je snelle tijden kon hardlopen, dan kwam je op het scoreboard en in de schoolkrant. We waren niet gek.

   Was ik maar minder gretig goedgelovig geweest, ik wist het wel maar wilde het niet weten, weet je toen ik nog helemaal heel wasz, zoals aangeboren, dan alsz je iemands vertrouwen ernstig schaadt, dan gaat er een atoom bom af, dan speel je met je leven, als je iemand maar lang genoeg opsluit gaat de levenswil weg, dusz ook de levenskracht achter pure zuivere woede, dan gaat dat naar een andere dimensie, uit die dimensie tap ik nu, iedereen krijgt terug wat ie verdient..

   Oh ja bedankt thnx dat dit forum bestaat en ik probeer er op mijn manier met alle zorg mee om te gaan, ik screen mezelf regelmatig door m’n postings terug te lezen, en ik neem flinke time outs, niet alles tegelijk. Dit is geen aanklacht tegen Wie of Wat voor instantie dan ook, dit is een geslaagde poging om iets Heler te worden, in ieder geval in m’n koppie, daar is het voor, rechters daar geloof ik niet in. In Dawn & Mirakel en nog wel een aantal daar geloof ik wel in. Ga er maar vanuit dat je niet wil weten wat er werkelijk achter de ogenschijnlijk luchtige ‘wereld literatuur’ van de nieuwe (Franka Treur) en oude Maarten het Harten schuil gaat, dat gaat niet alleen over het gebroken hart van de schrijver in kwestie, daar zijn hele steden mee gemoeid, de schrijver weet dat, dat is de eindeloze uitwaaierende kleurige olievlek die je bij je draagt verpakt in soms onderhoudende joligheid.

   http://www.psychologiemagazine.nl/upload/564a4362-6641-4e54-9133-d4d2fb471bc4_psy07_treur.jpg

   Neko Case – Things That Scare Me
   http://www.youtube.com/watch?v=nql3TXTozsk

  12. Voor Dawn & Mirakel en nog wel een aantal, ik ben blij dat jullie er zijn vandaag, ik ben aan het puinruimen in mezelf, in m’n eigen tempo, als ik het nu niet doe dan hoeft het niet meer, voordeel is dat er massa’s materialen naar boven komen voor de enthousiaste geletterde ambachtelijke beeldende letter beeldhouwers onder onsz, Martijn bedankt voor het aanbieden van veel Zon & Licht buiten de verse plak letters om, ook dat is nodig.

   ” Your moment of Zen to Teardrop by Massive Attack. These are fractured images from the Hubble Space Telescope.”

   Massive Attack – Tear DRop
   http://www.youtube.com/watch?v=yftOy8kz7aE

  13. Ik schrik nu effe van de tekst van deze song, kwam gewoon voorbij deze song, ben bang dat het de waarheid isz, kan er ook niks aan doen, sorry hoorrr, de elementalen gooien dit nu in mijn schoot, dusz nu onze schoot, terug naar de moeder schoot, leve het nieuwe netwerk, we gaan het met z’n allen een keer opnieuw proberen… Nooit bewust eerder gehoord dit nummer, bizarre wel, in tune with the kozmosz?! Tjah dit is het bewijs, ik weet de waarheid deep down, nee het druipt er wel van af, dat lekt wel door die gelikte letters heen daar kom je niet omheen, voor de goede verstaander, maar ik kan het niet letterlijk zeggen, dat gaat niet, dat zit vast, King David heeft het al gezegd voor mij, nou dat komt goed uit dan… Alles wat moest gebeuren moet nog gebeuren maar is al gebeurd, dat is het geheim, jammer dat ik weet dat die David hoogst waarschijnlijk iets met enge Adams Family Aleister Crowley te maken heeft, ik kan dat nog niet helemaal plaatsen, dat vereist studie, dat betekent studeren 2.0, dat gaat via andere wegen dan schoolse wegen, daar heb ik jullie voor nodig, als de tijd daar is komt het terug, niet alleen vanwege de Mmmmmm van de schel fluitende Merel.

   David Bowie – I’ve been waiting for you
   http://www.youtube.com/watch?v=FBTzNzTHFYA

  14. Hèh ouwe gitaar gek Neil doet hem ook al die song.
   Lekker voor het slapen gaan.
   Hoe zal die ouwe Neil dit liedje vertolken?
   Goeie gouwe ouwe Neil is wel clean volgens mij, ik bedoel die houdt zeer zeker niet van Aleister Crowley, kan me niet voorstellen, is het het type niet voor, toch? Neuh anders had ie niet jaren lang een echte indianen orgel speler in z’n band gehad, crazy horse heet die gast dacht ik te weten zo uit de losse pols, zelfs dronken gevoerde indianen houden niet van zwarte kraaien Crowleys. De man die onze tijdlijnen naar de filesteinen heeft geholpen door te knoeien met tijd ruimte dimensies en dan verkeerde wezens oproepen met als culminatie de nazies, schijnt allemaal met elkaar te maken te hebben…

   Tjah jah dat is andere ontbijtkoek dan dat gortdroge gezever in de geschiedenis lessen. Slag bij Waterloo 1815, wij hoefden die jaartallen niet eens meer te kennen, tegenwoordig weet ik dat de WEreld verkocht is door vals pokerspel van de meneren met het rode schild, dat was dus Waterloo, doen alsof je verloren hebt en dan heel Engeland opkopen voor een knaak, zo zijn wij aan ons huidig wanstaltige onderwijs gekomen, dat heeft allemaal met elkaar te maken, bewijs? het bewijs is dat dit niet in de lessen beschreven staat, daar doen de educatieve uitgeverijen niet aan, het is de hand die je geld geeft die je niet bijt. Wolter Kluwersz, het is inderdaad 1 grote bol wol, 1 kluwen van onontwarbare gordiaanse brei knopen, het is 1 grote grijze brei van halve onwaarheden gemengd met wat oppervlakkige waarheids splinters, dat is het gemalen blubberende spinnen papje dat in de grote heksen ketel is gaar gestoomd voor de gretige mondjes die graag gevoed willen worden met dat wat nou éénmaal het gemakkelijkst voor handen isz,

   een soort supermarkt maar dan voor de grijze massa, happen met pijnenberg, hook and sinker, trek die dobber naar beneden en wacht tot je opgehaald wordt door de hoogst biedende werkgever. En klasgenoten? Die zijn er alleen om elkaar kapot te maken, daar zorgen de specifieke uitgekiende incentives wel voor, daar is een beloningssysteem voor uitgedacht, dat doe je door de leeftijden al vroeg van elkaar te scheiden, leeftijds segregatie heet dat technisch in de germaanse psycho laboratoria van de 19e eeuw, heel belangrijk, dat geeft onmiddellijke desoriëntatie in de tijd, je referentie kader voor groei is daarmee weg, lichamelijke en sociale geestelijke groei,

   verder geef je punten voor naar aandacht snakkende snavel pikjes, 3 keer pikken met je snavel is 3 plak punten van de juf, dat verlegt namelijk je aandacht naar de sergeant van de platoon. Omdat er geen werkelijke winst meer te behalen is dat met iets levendigs te maken heeft ga je elkaar lastig vallen, met steelse blikken, met groteske geforceerde openingen als doorgeefluik naar de grote broddelaar beoordelaar, juf hij kliert mij, zeg Jantje dit is de laatste keer…
   Het is de zieke treiter klein geestigheids fabriek van Pink Floyd, voor alles en niets ga je eerst kijken of je kan punten slijpen, nitpicken, zeurze*ken, ja maar hij zei dit en ik weet het veel beter, kijk mij nou eens Juf, doe ik het nu goed zo, wat interesseert Juf het wat jij doet, die zit daar alleen maar voor haar uur salaris, elke dag weer en dat voelen de sensitieven onder ons donders goed, daar moet je dan medicijnen voor slikken om het er onder te houden, dat onbehagen.

   Gelukkig had mijn mam niet het benul om mij te willen geloven en of te begrijpen wat ik werkelijk zei, schreeuwen helpt niet, dat leerde ik al de eerste maanden, wel jaren door gegaan met schreeuwen en headbangen tegen de muur, fluisteraar Ogilvie weet er meer van maar die was toen zelf nog een broekkie, kon ie mij niet helpen, die medicijnen waren voor mij ver uit het zicht, gelukkig maar.

   Nina Hagen Unbehagen
   http://www.youtube.com/watch?v=BWGmtWMWppo

   Neil Young – I’ve Been Waiting For You – 2001
   http://www.youtube.com/watch?v=TI_k8fqbYtc

  15. Die blonde van Abba lijkt als 2 druppels water op dat medium waar ik het over had.
   Dat trekt aandacht.
   Dat houdt de gemoederen bezig en verhit, das logisch.
   Dat loopt niet altijd goed af, dat is nog al eens bij de wilde beesten en spinnen af, daar is geen plaats voor in onze opleidingen, dat mag je allemaal lekker zelf uitzoeken, en als je er dan éénmaal achter bent dan ben je de laatste en te laat, dan moet het zakelijke leven nog beginnen maar het onzalige koekkie monster onder de lessenaar is al lang langs geweest, precies zoals je het al wel had kunnen bedenken, je moest vrolijk zijn, laten we vrolijk zijn met elkaar, bak ellende, die voc Fokkemast Mentaliteit, maar er was niets om vrolijk over te zijn, ik deed het niet voor minder, de aandeelhouders ook niet, ik hield niet van tweede keus, met de eerste de beste vadertje en moedertje spelen, de grootgrutters ook niet, het was een gelopen race, je moest punten halen volgens hun, het scoren deden ze voor de vuist weg na het schoonmaken van het sanitair, wat was de concièrge er eigenlijk voor 1, een laag betaalde gesjeesde snoever op een goedkope japanse motor, dat was het enige wat hem nog op de been hield, een vroeg afgekeurde timmerman, zoals gewoonlijk gewend aan een hongerloontje, als laatste de deur dicht doen maar wie wasz de werkelijke sleutelbeheerder, hoe leerde je elkaar te belatafelen met bella, bella Russia, ze heeft vanavond gewonnen, Martina Sablikova, CZ, het land van Mmm Martin, kijk eens naar haar postuurtje,

   in CZ heb je grof weg 2 typen, de groffe en de fijne versie, de donkere gedrongen en de lange slanke blonde, hoe ik dat weet? Dat wil je niet weten, that’s life folks, that’s all for now, het verschil is ik hou m’n bek er never nooit niet over en ik kan het wel brengen zonder in de valkuil van de wikipedia feiten flauwekul te verzanden, naam en toenaam doen er niet toe zoals Jessca al zei, het gaat om de essentie, wat jij er uit haalde, niet wat de boevige producenten voor ogen hadden, het is mijn film als ik kijk, niet de hunne, dat kunnen ze me niet afnemen, de rest is al lang weg, schade jammer op z’n Duits uitgesproken, Martina mocht vandaag live haar eigen wereld record op het score board van de Salty Dog Mmmmasters of the universe plaatsen, wat een eer, arme meid, ze mag er wezen, ik herkende haar nu wel, met dank aan het geboefte van de Industrie, ik zoek de pijn, om te herbeleven, zij denken dat ik het genot zoek, vette pech voor hun, ik ben ik en zij zijn zij, daar komt niets tussen, zelfs het goor geldelijke genot niet.

  16. Goh ik wist niet dat Bobbie van die indringende blauwe ogen had.
   Niemand kan z’n sound nadoen.
   Al die covers zijn meestal verschrikkelijk.
   Is niet goed na te doen.
   Een heel boek in 4 minuut 27.
   Ik weet bij god niet waar hij het over heeft, het klinkt wel goed.
   Z’n stem en z’n woorden bijten in je kuiten, zoals het hoort, zeldzaam uniek en gedreven alsof de duivel hem op z’n hielen zit, zoals het hoort, een complete Tornado in a nutshell en een glas water. Als het jouw kop of tea niet is dan is het voor jou de niks aan de hand show van Linda de Trol met botox beton op haar platte televisie plaat.

   ” This is one of his songs that’s like a novel compressed into 4 minutes. Storyteller of pure blood! ”

   Bob Dylan – Tangled Up In Blue
   http://www.youtube.com/watch?v=h8y3aUgDY6c

 4. Doe nog eens een stapje terug en zie dat het net van licht in jouw opkomt. Wie ben jij dan? Alles komt in jouw op.
  Moeilijke shit voor de denker, toch is het zo voor degene die werkelijk zichzelf is.

 5. Waar ik nou benieuwd naar ben, hoe dient iedereen hier dit tijdperk. Allemaal druk bezig om de wereld te veranderen?
  Hoe doen jullie dat? Word ik echt nieuwsgierig van.
  Ik maak elke week veel mensen blij op een misschien materialistische manier, al zijn er velen die gewoon even gezellig in een goede sfeer willen verkeren. Ik praat met honderden mensen elke week en probeer bij zoveel mogelijk mensen een vriendelijk zaadje te leggen, ze mogen zichzelf zijn. Vertel mij nou eens wat jullie weg is om alles beter te krijgen op aarde.

  1. Ik geloof Martijn, dat heel veel mensen worden gestoord in het ’terugvinden’ van hun ‘doel’ op Aarde. Er ligt, en dat wordt door velen bevestigd, een sluier over de Aarde. (En we kunnen binnenkort gaan spreken over ‘lag’..!!! Wait and see)

   De grap is dat er 2 instrumenten zijn die je daarin, het terugvinden van je weg, als een kompas de weg kunnen wijzen. Deze instrumenten zijn ‘Plezier’ en ‘Passie’. Als je je Passie volgt, geeft die de koers aan, die je ‘systeem’ het prettigst vindt. Voel je daarbij Plezier, dan ben je helemaal uitgelijnd, so to say.
   Dit is voor mij een waardevolle weg.

  2. @ Guido

   Je lopt van verreweg geheel achter, De R.N.F. is je al lichtjaren je voor, ze wisten de weg al reeds van te voren en bewandelde deze weg al in vol eer betoon, maar gezien dat de sluier idd aan het verdwijnen is, zitten wij allang dik en breed in 5D.

   Nu jij nog….

  3. Guido, enthousiasme is prachtig, of het nu om iets kleins gaat of iets groots. Uiteindelijk zul je er een ander ook mee aansteken. Mijn weg is de weg die voor mij openbaart, ik kan hier en daar een keuze maken maar maak ik die of wordt die gemaakt. Ja, het leven is beleven, hopelijk ook genieten voor iedereen binnenkort. Iedereen zichzelf.

  4. Hoe ik tracht de wereld te veranderen Martijn? Ik spreek nu voor mezelf… armzalige pogingen doe ik, ik doe dit op kleine schaal. Ik sta mensen waar ik kan bij, op welk terrein dan ook, mits dit binnen mijn vermogen ligt. Wanneer krachten gebundeld worden zijn veel ‘problemen’ vaak gemakkelijk op te lossen. Als je het probleem van ‘die ander’, als je hun probleem als het jouwe beschouwd, spreek je je eigen mogelijkheden tot het oplossen hiervan aan. Ben ik zelf niet in staat om bij te dragen aan een oplossing, spreek ik desnoods mijn eigen netwerk aan. Wanneer deze niet bij machte zijn, kennen zij vaak wel weer iemand, of die kent weer iemand die wellicht…snap je? Heel vaak lukt het op die manier om voor de persoon an sich een problematische situatie vrij eenvoudig om te buigen naar een oplossing. Wordt ik belazerd dan laat ik die persoon keihard vallen, is hij niet van mij af, zijn levensles, niet de mijne.

   Ik leef zo veel mogelijk naar mijn intuïtie. Wanneer iets niet goed voelt binnen communicatie met, of dit nu instanties zijn of privépersonen, zég ik wat ik voel. In het contact met instanties komt het vaak voor dat je aan het lijntje gehouden wordt. Ik zeg dan dat ik dat gevoel heb, en dat ik het heel erg voor die persoon vind als mijn gevoel zou kloppen. Dat ik daar zelf niet mee zou kunnen leven om mensen maar met een kluitje het riet in te sturen en ga dan inhoudelijk in op hetgeen gezegd is of beloofd wordt. Blijf altijd vriendelijk, maar o zo to the point wanneer ik bespeur dat men onverschillig is, of evident liegt. Zeg rustig ‘ik geloof u niet’ of ‘maak het dan waar ook’ of ‘u liegt toch niet hé?’ Nee, nee, natuurlijk niet krijg ik dan te horen. Doe dan wat je beloofd, doe wat je toezegt, prove me wrong! Behandel me zoals je zelf behandeld wil worden en bewijs dat ik op je kan rekenen.

   Privépersonen die naar mij toe kwaad spreken over anderen of het gedrag van hen veroordelen, vraag ik wat ik aan die informatie heb. Wat ze van mij verlangen nu ik blijkbaar op de hoogte ben…Vraag ze of het niet beter zou zijn hun misnoegen rechtstreeks aan die persoon te adresseren ipv van trachten via een omweg deze persoon cumulatief diskrediet te bezorgen. Tegen privépersonen die overduidelijk tegen mij liegen zeg ik dat liegen een nare gewoonte is. Een gewoonte welke er toe kan leiden dat je straks de realiteit helemaal niet meer ziet. Dat je straks zelf in je leugens gaat geloven en dat het van kwaad tot erger gaat komen als je niet met dat liegen stopt. Ik zeg dan dat ik niet vatbaar ben voor de hallucinaties welke hij of zij liever als realiteit zou zien.

   Nou ja, ik weet het ook niet of ik goed bezig ben hoor. Vrienden verloren met deze levenswijze, dat wel. Maar ook nieuwe vrienden nu. Bij mij aankloppen mag altijd, maar ze moeten eerst zelf kloppen, snap je?

  5. EErlijke vragen en mooie teksten die ik hierboven tegenkom , heerlijke openhatrigheid !
   Zelf deal ik ook vaak met die vraag , enerzijds moet ik me beschermen in een verhardende maatschappij , aan de andere kant zijn er zoveel eerlijke echte mensen , en de natuur en het dierenrijk kan bij mij helemaal niks fout doen .
   Daarbij nog mijn eigen schaduwzijde waar ook nog zat mee te doen is .
   Door een stevige ontmoeting met ijzige Hein ben ik wel wat anders in het leven gaan staan ,pluk het NU als het ware , want ik kwam er achter dat plannen maken en uitstellen van zaken tot spijt kunnen leiden . Ooit is het een keer over en tussen de plankjes gaan met spijt over dingen staat me niet aan.
   Zweverig als het misschien klinkt ben ik me er van bewust dat iedere gedachte , woord en daad in het universele veld telt . Door vriendelijk te zijn tegen iemand die je misschien nooit meer tegen zal komen kan je misschien iemand afhelpen van vreselijke gedachten zoals moord of zelfmoord .
   Als we dan toch in karma moeten geloven is je liefdevol opstellen naar je medeschepselen iets wat als actie>reactie een heel mooi domino-effect kan hebben .
   Ik las ergens een spreuk : wees iedere dag een engel in iemands leven . Dat sprak me erg aan , geven zonder terug te verwachten , gewoon vertrouwen .
   Soms loop ik door een groepje jongelui waar de drugs en agressie vanaf stralen , mijn honderiem al om mijn hand gebonden , klaar om als het nodig is erin te klimmen met wat atemi slagen , maar ik zeg gewoon vriendelijk gedag . Gebeurt niks , ja ze zeggen vriendelijk goedenavond terug ,hun agressie is niet op mij gericht maar tegen autoritaire onderdrukkende personen . Het zijn gewoon jongelui net als wij vroeger , alleen de tijdgeest is wat veranderd .
   Wat ik hiermee bedoel is ; wees niet naief , alles is mooi mooi mooi , maar focus op het universele positieve , voedt het en geef geen energie aan het negatieve dramacreërende .
   http://www.youtube.com/watch?v=OQfjIw3mivc

  6. @ Cozmic

   Ach waren we vroeger zelf ppk niet hang jongeren die uit werden gescholden als een beduchte groep die rond hingen op onze opgevoerde Kreidlers, Yamaha’s, Thomos, Zundapps, Pichs, Moybeletten, Honda’s en ruige Solexen?

   Met onze grease lichtning vetkuifen, spijkerkleding, lasbrillen, potjes en wilhemhelmpies en shaggies rokende boerenzakdoekjes als opgewonde tieners die maar al te graag een Cheech & Chong quaterpounder naar binnen zogen?!

   Toen de huiverde als menig buurt kijfwijf en geroemde katholieke-protestanse burgervader aan ons dan we niet meer dan wat onaangename schoffies waren met onze gewilde neger en punkmuziek, laat staan dat we met ska dansen op de zondagmiddag lokale danszaaltjs onveilig maakte met wat mad one stepbeyondachtige stijve passen.

   Ach wat toen was is nog steeds het zelfde alleen in een ander kleurtje en in een iets bleker tintje met een vermeend ander achtergrond cultuurtje, veel is niet veranderd alleen wij wel omdat we niet open staan voor vernieuwing in mind en geest, liefst blijven we plakken in oude stink gewoontes.

   Maar als je verder kijkt dan je rock ’n Roll kuif lang is, dan weet je dat er meer achter die horizon steekt, dan dat je korte neus dat zelf kan waarnemen.

   Yello – More (Rockability Mix)
   http://www.youtube.com/watch?v=1mDhCDM74g8&feature=related

  7. Ooh Cozmic help mij mee met de mooiste gedichten schrijven.
   Het is nog niet te laat.
   Het barst hier namelijk van de mooiste vrouwen, volgens mij wel.
   Alleen ze zijn bij de foutste goeroes die je kunt bedenken in een vreemde eeuwige asshhhtttttHyperTentie111D sneeuw witje slaap terecht gekomen.
   Aan jou en mij vanaf nu de taak om ze allemaal op te wekken.

   JOep heeft ook niet lang meer, als hij zo door gaat, zoekt in de verkeerde zalen in de verkeerde dorpen en hij heeft het al bijna opgegeven, we moeten hem ook redden hoor, die arme briljante bulderbaan Joep, hij heeft de helft van het land op 1 avond bijna gered dusz alleen al karmisch gezien moeten we nu proberen wat terug te geven.

  8. @Martijn,

   Leuke open vraag die je daar staat en goede openhartige antwoorden.

   Wat ik er aan doe?
   What can a man or woman do?

   Ik vind het idee -er iets aan doen- nogal lastig, want veel om ons heen, ook op WTK, suggereert dat we nog steeds een inferieur wezen zijn
   – Onze genen zouden nog niet geactiveerd zijn
   – We gebruiken maar 10 % van onze hersenen
   – Veel spirituele denkwijzen suggereren continu dat we onszelf als persoon kunnen verbeteren en niet goed zijn zoals we zijn.
   – Dan is daar nog die elite of een NWO die ons domineert al dan niet afkomstig out of space.

   In mijn beleving kan ik daar niks mee, allemaal issues om je in de greep te houden. Alles is illusie daaromtrent, maar de dagelijkse beleving omtrent bijvoorbeeld brood op de plank krijgen zeker niet.
   Zittend achter een scherm de hele dag wijsheden te zitten spuwen helpt ook niet mee mensen te helpen zich te ontworstelen aan dit inferieure gevoel. Sterker nog vaker voelen ze zich overvallen en denken dat ze door al die zogenaamde gemiste wijsheid in het eigen leven nog steeds tekortkomen.
   We zijn niet inferieur, we zijn domweg een verscheidenheid vanuit een bron die één is.

   Dat inzien en terugkeren naar de bron kan alleen als we onszelf laten inzien dat ons denken hetgeen is ons inferieur maakt. Noem het 5D, maakt niet uit, elk label laat ons weer strijden met woorden en is daarmee zinloos.

   Liefde naar jezelf en je omgeving door ervoor ze te zijn en te helpen en een luisterend oor te bieden, dat is het hoogst haalbare, de rest is bullshit.
   En je omgeving is in principe eindeloos….

  9. @ Hyperalert
   ik vond nog een oud kladje , je wilde wat poëtry ?
   ik hoop dat je het waardeert

   Dwalend in de catacomben
   de catacomben van mijn ziel
   zoek ik naar een spiegel
   een spiegel die niet liegt
   geen leugens meer alsjeblieft
   slechts de naakte waarheid
   zonder toegevoegde waarde
   zonder compensaties of gedraal
   een spiegel die mij kan vertellen
   zeggen wie ik werkelijk ben
   die het laatste beetje liefde
   dat ik van binnen voel
   nog kan reflecteren
   zodat ik opnieuw kan waarderen
   wie ik werkelijk ben

   uitgeholt , gebroken en teleurgesteld
   gegeven wat ik had of heb
   zal ik staren en hervinden
   wat mij ooit gedreven heeft
   naïviteit of pure liefde
   of die twee in slechte mix
   staren zal ik naar het laatste sprankje hoop
   de hoop en het verlangen
   die mij ooit hebben gedreven
   om niet te nemen maar te geven
   te geven en los te laten van verwachting
   om iets terug te ontvangen daarvoor
   en te vertrouwen op de kosmos
   opdat een ieder zal ontvangen
   hetgeen hem is bedeeld
   zonder plussen , zonder minnen
   maar zoals in den beginnen
   alles in balans

   http://www.youtube.com/watch?v=etundhQa724&feature=related

  10. Dank je Burke, zo beleef ik het ook.
   Het denken (iemand te zijn) geeft een hoop problemen al kan het ook gewoon heel handig gereedschap zijn.
   Er gewoon zijn voor je omgeving, voor diegene die dat nodig hebben of gewoon fijn vinden, is genoeg.
   Toch heeft iedereen zijn eigen vorm en gedachten en deze kunnen nog wel eens botsen. Geen probleem, de volgende keer vloeien dingen weer samen en is het weer goed. Alles is veranderlijk maar kan uiteindelijk geen kant op, zelfde oorsprong zelfde einde.

  11. @ cozmic

   Wow! Je bent zeker een gevoelsmens.
   “Oud kladje” zeg je…een momentopname. Ben je nu zo ver, er nu aan toe, een nieuwe pagina met andere woorden te vullen? Ik resoneer wel met je tekst. Heb ook dergelijke teksten ooit geschreven. Wanneer ik ze teruglees wordt ik nog steeds een beetje verdrietig, maar aan de andere kant ook blij. Blij omdat het een oud kladje is. Nu is het anders, mijn situatie is anders dan toen, ik ben anders dan toen. Mijn verhaal van nu, van dit moment op papier zetten, daarvan zal ik als ik het over jaren weer teruglees ook wel weer verdrietig en blij tegelijkertijd worden denk ik omdat ik dan ook weer anders ben geworden. Groeien heet dat geloof ik.

  12. En of ik dat waardeer Cozmic!!!

   Joh dat gedichtje verwoord compleet waar ik nu nog mee bezig ben, op sommige momenten ben ik dan wel door de pijn en teleurstelling heen, dan voel ik me heel veel lichter en fijn, die momenten komen en gaan steeds sneller, ik laat het allemaal op me inwerken nu.

   Wat Martijn ook zo mooi zei net, gewoon er zijn voor je zelf en voor een ander is vaak op zich al Goud waard. DAt begreep ik vroeger nooit goed, nu wel, als ik iemand nu zie waar ik wat mee heb dan kan ik zo blij als een kind worden, echt, had ik vroeger niet, zelfs ook hier als ik namen zie, van zowel mannen als vrouwen hoor, dan ben ik benieuwd wat er staat en dan krijg ik een puur geluksgevoel als ik een verbinding voel, jah met Wattenstaaffie ook en Mirakel sowieso en Cozmic en Lianne en Paul mis ik ook al, als hij er een tijdje niet isz, Dawn heeft het te druk nu, misschien komt ze weer eens terug, soms moet je eerst strijd leveren met iemand om daarna beter tot elkaar te kunnen komen, gaat nu goed hier op Wtk, iedereen wordt steeds opener en eerlijker en echter, echt heel mooi…

  13. @ wattenstaafje
   Ja het zijn natuurlijk momentopnames , ff snel geinspireerd voormezelf op papier geknalt . De hopeless romantic vanbinnen laat zich over het algemeen niet zo snel aan de buitenkant zien . En wat je zegt , het is leuk om af en toe eens terug te kijken in je eigen gevoelsleven wat je op die manier vastgelegd hebt in de zoektocht van het leven .
   Hyper , ik vind het leuk dat het je aanspreekt , deze was niet uitgezocht , het was toevallig de enige die ik in het Nederlands kon vinden . En over opener , eerlijker etc : be the Wizard that you are . ; hoe maak ik nou zo’n knipoog ? ;

   http://www.youtube.com/watch?v=3vlAdMeZSfw

 6. Soms komt er geweld om de hoek kijken, kijk maar eens naar het journaal, waar mensen in strijd gaan om rechtvaardigheid, vrijheid terug te eisen. mensen hebben hun leven daarvoor opgeofferd!!

  Het is tijd om op te staan, datgene te doen wat we moeten doen, wat het ook kost! Onze geest laten breken, onze vrijheid opgeven is al eeuwen aan de gang om de macht te geven en ons leven aan de machthebbers in de wereld. Nou mooi niet, we willen weer vrij zijn, onze geest wil vrij zijn zodat we kunnen doen wat we moeten doen!! Wat heb jij hiervoor over, wat zou jij doen hiervoor?

  Ariën

 7. Ik ben ook een grootmoeder en voel dat ik op het pad van mijn bestemming ben gekomen d.w.z.dat ik mag dienen.Het gaat hier niet om het oma zijn in mijn familie maar dienen op weg naar het licht.Wat een prachtige presentatie van de vrouwelijke kracht en eeuwigheid!Vriendelijke groet,mieke.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.