Advertentie

Pinokkio en.. de pijnappelklier!Pinokkio en de pijnappelklier

2023 © Harriet Algra | WantToKnow.nl/be
*

Harriet Algra

Elke planeet die het leven in stand houdt, heeft wat gewoonlijk een ‘planetaire matrix’ wordt genoemd. Deze verbindt alle levende organismen met elkaar. Ook bezit elke planeet die leven in stand houdt een etherische laag, waarin het bewustzijn zich ontwikkelt en groeit. Deze belichaamt alle toestanden van de materie, variërend van mineraal, plantaardig tot dierlijk. Deze etherische sfeer is afhankelijk van de planetaire matrix, omdat een zaadbewustzijn zijn groei zal ervaren, in dezelfde planetaire matrix waar die is ontstaan. Het tweede stadium voor een bewustzijn, of ‘IS-Be’ wordt bereikt, wanneer het voldoende volwassen is geworden.

Verschillende lagen van bewustzijn/ontwaken

Het kan nu gaan beslissen of het zijn ervaringsveld  wil vergroten door op andere werelden te incarneren, in een andere planetaire matrix. Dan wordt het wat we een ‘Starseed’ noemen.

Fase drie vindt plaats wanneer een Is-Be besluit niet langer te incarneren en weer op te gaan in de Bron. Deze verschillende stadia hebben dus allemaal met de evolutie van het bewustzijn te maken. Hier op Aarde treffen we vooral leven aan uit de eerste twee groepen en we staan op het punt om met zijn allen, inclusief onze planeet, naar een hogere trilling door te schuiven.

Vele mensen denken wakker te zijn maar het wordt mij steeds duidelijker hoeveel verschillende lagen van bewustwording er wel niet zijn. De matrix heeft er hier op Aarde alles aan gedaan om ons gevoel volledig uit te schakelen met als gevolg dat de meeste mensen alles mentaal proberen te beredeneren.

Het is vooral in deze groep waar een vorm van ongeduld is te bespeuren. Zij willen het liefst datum-en-tijd horen.. Zijn ook puur gericht op die eindstreep. Ze missen echter het totale plaatje en houden er een door hun ego-gestuurde mening op na, die hen veelal door de alternatieve media wordt opgelegd..

Ontwakend bewustzijn..
Vervolgens is er een grote groep bij wie het gevoel begint te ontwaken en die in staat is te doorvoelen welke informatie wel en welke niet klopt. Zij doorzien de leugens en de misleiding die ons zolang gevangen heeft weten te houden. Wat bij deze groep nog ontbreekt is het spirituele plaatje en de informatie dat we deel uitmaken van een grote Galactische familie.

De meest wakkere groep zijn degene die beginnen te beseffen dat we niet alleen zijn in dit universum, dat de dood niet bestaat en dit enkel een manier was om ons in angst en beperking te houden. Zij zijn aan het ontdekken hoe ze hun scheppende vermogens kunnen inzetten om actief mee te helpen aan de opbouw van een geheel vrije en harmonieuze wereld.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Zij realiseren zich dat ze bewust voor deze reis hebben gekozen om ervaring op te doen. Zij zijn in staat deze ervaring te zien als een reis voor de ziel om te kunnen evolueren naar een hoger bewustzijn. Hierbij gaat het dus niet om het einddoel maar om de reis daarnaartoe. En natuurlijk heb je talloze subgroepen. We zijn tenslotte allemaal uniek en ontwaken op onze eigen specifieke manier.

De oncomfortabele Waarheid..
De échte waarheid zal gevonden worden als je transformeert naar een hoger bewustzijn dat in staat is de waarheid die je vindt te assimileren, en er actief iets mee te doen. Kennis is de sleutel tot alles maar je moet ernaar willen zoeken, en dat is precies hetgeen de mensheid op dit moment verdeelt. Want wat je zal bevrijden is niet zozeer de waarheid zelf maar de kennis van die waarheid. Er is moed voor nodig om de waarheid te vinden omdat je deze onder ogen moet durven zien, ook als die oncomfortabel is.

Alle emoties die daarbij vrijkomen dienen te worden doorvoeld om ze te verwerken. Alleen dan maak je kans op vrijheid. Kennis van de waarheid is slechts de eerste stap. Het begrijpen is de volgende. Je dient deze kennis vervolgens intern te verwerken en de implicaties ervan te begrijpen om ze actief in je leven toe te kunnen passen.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen geloven is wijsheid niet de kennis van de waarheid maar de toepassing van die waarheid. Wijsheid is wanneer je gedachten, gedreven door kennis, gecombineerd met de emoties die gedreven worden door de verwerking van die kennis, weerspiegeld worden in je daden. Dus met andere woorden:

Wijsheid is de situatie, waarbij je
gedachten, emoties en acties,
perfect op elkaar zijn afgestemd. 

En daar is moed, discipline en doorzettingskracht voor nodig omdat dit je leven radicaal zal veranderen doordat je energie verandert. Allerlei patroonverslavingen zullen wegvallen zoals bijvoorbeeld je beste vriend continu gebruiken als klankbord voor al je klachten; of je partner continu proberen te veranderen etc. Je zult stoppen met het zoeken van de oorzaken buiten jezelf om de specifieke emoties die daaraan gekoppeld zitten te kunnen creëren.

Levenskracht, je bewustzijnsmotor..
Die veranderde houding zal je energieveld, dus je aura, radicaal veranderen, omdat de trilling-match die er bestond  tussen jou en die realiteit, zal gaan wegvallen omdat deze niet langer wordt gevoed. Het is belangrijk dat je gaat beseffen, dat naarmate je een probleem meer aandacht geeft, des te meer dit gaat groeien als gevolg van jouw emoties die gekoppeld zijn aan dat probleem. En daarmee geef jij je levenskracht weg.

Deze levenskracht heb je nodig om je eigen elektromagnetische veld te kunnen opbouwen. Dus om dat te voorkomen, is het noodzakelijk dat je niet langer je energie aan dat probleem of die persoon geeft. En wanneer jij in staat bent om je eigen veld op te bouwen, en dat veld vervolgens laat verbinden met de mensen om je heen, dan zal de energie in de ruimte waarin je verkeert gaan stijgen. Het trillingsveld dat er bestond, tussen jou en je collega/baan/baas/partner, die dat patroon in stand hield, zal wegvallen omdat je er niet langer emotioneel en energetisch mee verbonden bent..!

Al deze patronen zullen ontrafelen.
Dit zal in eerste instantie chaos tot gevolg hebben omdat chaos gewoon een onvoorspelbare orde is, om vervolgens  in iets geheel nieuws te veranderen. En wat is niet te voorspellen. Alle potentiëlen in het kwantumveld zijn mogelijkheden die bestaan als elektromagnetische potentiëlen. Jij gaat nu een duidelijke intentie combineren met een verheven beweging waarbij de gedachte de elektrische lading is, en het gevoel de magnetische lading.

Open je hart om dat brede veld te gaan produceren. Door de gedachte aan een nieuwe toekomst en deze gedurende 21 dagen 3 maal daags hardop tegen jezelf uit te spreken verander jij je energie. Zodra je hersenen en hart coherent beginnen te synchroniseren, krijgen ze een sterk WiFi-signaal omdat je daarmee een zeer laser-coherent signaal uitzendt.

En als er een synchronisatie is tussen jouw energie en dat potentieel dat in de toekomst bestaat, dan bestaat het ook in het huidige moment omdat het al bestaat in het kwantumveld. Nu zul je synchroniciteiten in je leven gaan zien omdat je gesynchroniseerd bent met een toekomst. Deze zullen zich voordoen als kansen die je stimuleren door te gaan op je, nieuw, ingeslagen route.

Soms kun je even terugvallen, doordat je met het verkeerde been uit bed stapt of gefrustreerd raakt door iets, waardoor je de oude emoties uit het verleden weer voelt. Op zo’n moment ben je even losgekoppeld van de energie uit je toekomst en terug bij de energie uit je verleden waar je nog geen verwachtingen had dat er iets zou kunnen veranderen in je leven. Zodra jij je hier op betrapt, keer dan terug in de hersen/hart-coherentie door de uitademing langer te laten duren dan de inademing.

Dit is een signaal voor het lichaam dat het veilig is. Adem in, in 5-6 tellen en adem uit in 8-9 tellen. Hiermee herstel jij je afstemming. Dat is de overwinning. De sleutel ligt dus in het blijven synchroniseren tot het punt bereikt wordt dat het vertrouwd begint te worden. Meditatie kan daarbij helpen. Het woord mediteren betekent namelijk letterlijk: vertrouwd raken met..! Nu ben je aangekomen in je nieuwe vertrouwde staat van zijn. Je zult vertrouwd raken met een nieuwe reeks gedachten, nieuwe intenties en nieuwe emoties en je hart zal zich meer gaan openen.

Je immuunsysteem verbetert en je genen reguleren omdat je hartcoherentie verbetert. Je energieveld of aura zal groeien omdat je meer verbonden bent. Alles wat je weet krijgt meer diepte omdat je de programma’s aan het veranderen bent en je deze in je leven zult zien plaatsvinden zonder dat het je moeite kost. Dit brengt je in de 5de dimensionale dichtheid.

Wat stress doet met je ‘systeem’..
Laat jij je echter leven door stresshormonen, dan zullen die stresshormonen ervoor zorgen dat je uitgeput raakt. Je zintuigen versterken hierdoor en je wordt materialistisch omdat je focus is gericht op de oorzaak. Dit wordt vervolgens je werkelijkheid en maakt dat je gevangen komt te zitten in een 3 dimensionale realiteit waar stress en angst de boventoon voeren.

Dit heeft tot gevolg dat jij je lichaam om van het ene punt van bewustzijn waar jij je bevindt, naar het andere punt van bewustzijn waar je toekomst en dromen zich bevinden, door de ruimte heen moet slepen. Dat zal tijd en energie gaan kosten.

De tijd is aangebroken om alle onzin en negatieve doemverhalen achter je te laten en op te komen voor wat waar is. Ook in de alternatieve media is ontzettend veel misleiding met angst oproepende berichtgeving. Deze zijn geen haar beter dan de reguliere Media (MSM). Beide proberen je in de lage 3D frequentie te houden. Alle politieke leiders die werkzaam waren voor de DeepState zijn verdwenen en vervangen door acteurs of klonen.

Voor anderen is het slechts een kwestie van tijd wanneer ze opgepakt zullen worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de mensen die de beslissingen nemen in de media. Deze worden momenteel volledig uitgefilterd.

De meeste mensen geloven pas iets, wanneer ze het zelf ervaren.
Dus wat we nu zien is niets anders dan een film die zich aan het afspelen is, met de bedoeling zoveel mogelijk mensen wakker te schudden. Het is tijd om elke leugen ongedaan te maken en de waarheid te laten zien. Biden, Obama, de Clintons en Soros zijn al allemaal dood net als de Verenigde Staten van Amerika, de Federal Reserve en de IRS (Belastingdienst).

Het verhaal van Pinokkio kan ons helpen op deze reis.
Het verhaal van dit sprookje, beschrijft het transformerende avontuur waarin Pinokkio probeert te ontdekken wat nodig is om een écht mens te worden. Wist je dat de naam ‘Pinokkio’ in het Italiaans ‘pijnappelklier’ betekent. (‘Pino’ is pijnappelklier en ochiccio is ‘oog’ ) Wij zijn in feite de houten Pinokkio die weer een echt mens willen worden..! Wij verlangen er naar -net als Pinokkio-  om de beperkingen van ons huidige bestaan in de 3D-wereld te kunnen overstijgen.

Pinokkio’s beproevingen symboliseren de uitdagingen, waarmee we worden geconfronteerd op ons pad naar persoonlijke groei. Door geconfronteerd te worden door deze interne en externe hindernissen leren we de lessen, die nodig zijn om de pijnappelklier te activeren. En net als Pinokkio moeten we de gevolgen van onze daden onder ogen durven zien, omdat we van onze fouten leren en de waarheid in onszelf leren te omarmen.

Alleen door authenticiteit te cultiveren en de lagen van bedrog en zelfbedrog af te werpen, zijn we daartoe in staat. Persoonlijke groei is dus niet slechts een oppervlakkig streven, het is een innerlijke zoektocht, een reis van zelfontdekking  en zelfrealisatie. Door de beproevingen en de lessen ontwaakt de transformatieve kracht die in ieder van ons sluimert.

De Pijnappelklier..
In het centrum van onze hersenen ligt een kleine maar zeer krachtige klier verborgen. Dit is de pijnappelklier en de toegangspoort tot oneindig bewustzijn. Het fungeert als een mystieke sleutel die de deur naar de hogere dimensies ontgrendelt en die je bewustzijn uitbreiden voorbij de beperkingen van de fysieke wereld. Om deze te kunnen openen is het nodig om aan een diepgaande reis van zelfonderzoek te beginnen, de lagen van conditionering af te pellen en de waarheden te ontrafelen die in deze innerlijke pelgrimstocht verstopt liggen.

De waarheid wordt hierin je kompas en eerlijkheid je bondgenoot en dat ontsteekt de vonk van het echte ontwaken. Wanneer je de maskers van illusie afwerpt en jij je authentieke zelf omarmt, begint je pijnappelklier te trillen met hernieuwde vitaliteit. De adder die onder het gras ligt is ons Ego, dat is de meester-illusionist. Deze zal proberen om je af te leiden, je te verleiden met bedrog door je in het doolhof van illusies te lokken. Je dient dus waakzaam te blijven door de trukendoos van het ego te overstijgen, en je macht terug te winnen door middel van zelfbewustzijn en onderscheidingsvermogen.

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

We leven in een samenleving waarin we worden gebombardeerd met circussen en shows die ons verleiden met beloften van onmiddellijke bevrediging en oppervlakkige genoegens. Deze externe afleidingen leiden onze aandacht af van het pad van spirituele groei en houden ons gevangen in een cyclus van vluchtige bevrediging.

Focus terug winnen? Kill the illusion..
Om je focus terug te winnen is het belangrijk dat je deze illusoire valstrikken gaat herkennen. Hiervoor is het nodig dat jij je loskoppelt van maatschappelijke invloeden. Hier is moed voor nodig want alleen dan zul je in staat zijn je energie te richten op innerlijke helderheid die je helpen die lagen van bedrog los te laten. Alleen dan zul je in staat zijn jezelf te bevrijden uit het web van de illusie.

Om ons opnieuw af te kunnen stemmen is het noodzakelijk dat we onze externe reis minder aandacht geven. Er zal een significante verandering in je plaats gaan vinden wanneer je de culturele verwachtingen loslaat, en je persoonlijke ontwikkeling gaat omarmen. Je zult begrijpen dat het noodzakelijk wordt je lichaam, hersenen en ziel te gaan verzorgen.

En door te investeren in je spirituele welzijn zul je de aangeboren wijsheid ontdekken die het verborgen potentieel ontsluiten. Je zult bereid moeten zijn om al je verslavingen los te laten. De meest schadelijke zijn sigaretten, alcohol, drugs en cannabis etc. Maar denk ook aan koffie en slaapmedicatie e.d. Ze vertroebelen je met een sluier van Duisternis die de activering van de pijnappelklier belemmert.

De bekende fysieke verslavingen

Deze verslavingen zijn valse bondgenoten die een tijdelijke verlichting beloven maar die de verbinding met de het Hogere Zelf belemmeren. Nuchterheid wordt een essentiële metgezel op deze reis. Door een heldere geest en een gevoed lichaam kunnen we ons verdiepen in de diepten van ons bewustzijn en weer in verbinding komen met de Universele kennis. We dienen ons lichaam door middel van gezonde voeding, yoga, lichaamsbeweging en meditatie terug in een gezonde staat te brengen.

Hier is zelfdiscipline en opmerkzaamheid voor nodig.
Dat worden  je standvastige metgezellen die je naar helderheid en de hogere staten van bewustzijn leiden. Door het cultiveren van een gefocuste geest en een gedisciplineerde levensstijl creëer je de ideale omgeving voor de activering van de pijnappelklier. Bij het openen van dit ‘Derde Oog’, ofwel de activatie van de pijnappelklier, beginnen er vreemde dingen met je te gebeuren.

Je begint namelijk langzamerhand de tot dan toe verborgen wereld van energie waar te nemen. Deze kunnen niet met de fysieke ogen worden gezien omdat die enkel de materiële dingen waarnemen. Het grootste gedeelte in dit universum bestaat echter uit allerlei verschillende vormen van energie. Je zult toegang krijgen tot verschillende mystieke krachten zoals het kunnen lezen wat er in iemand zijn hoofd omgaat. Al je verwarring zal daarmee verdwijnen. Je wordt glashelder omdat je intuïtie nooit faalt..!

Je zult nu kunnen voelen hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn en hoeveel verschillende energieën er wel niet zijn. Je krijgt daarmee volledige controle over je geest. Ook wordt het mogelijk om buitenlichamelijke ervaringen te hebben. Deze worden opgewekt door de hormonen serotonine en melatonine die door de pijnappelklier worden vrijgegeven en die verantwoordelijk zijn voor het beheersen van ons slaappatroon.

De afscheiding van deze hormonen is voornamelijk afhankelijk van zon en maanlicht omdat de pijnappelklier nauw verbonden is met het licht. Je zult in staat zijn objecten zo klein als quarks waar te nemen. Quarks zijn de elementaire deeltjes die samen subatomaire deeltjes vormen zoals protonen en neuronen. Signalen die laten zien dat je 3de oog zich aan het openen is zijn:

  • Een gevoel van een lichte druk tussen de wenkbrauwen..
  • Je hebt regelmatig last van hoofdpijn. Geleidelijk zal de frequentie en intensiteit daarvan toenemen, omdat de kundalini-energie ‘opstijgt’ en zich ophoopt in de buurt van je pijnappelklier. Meditatie en energetische heling kunnen deze hoofdpijn verlichten.
  • Je intuïtie verbetert. Deze wordt zo sterk dat je bijna altijd zult weten wat er gaande is en wat er gaat gebeuren. Dit zal je helpen de juiste beslissingen te nemen die onaangename momenten zullen vermijden.
  • Je wordt gevoeliger voor licht en geluid. Je zult het moeilijker vinden om met luide muziek en felle lichten om te gaan en je begint dan ook dit soort plaatsen te mijden. Ook zul je een breed scala aan kleuren kunnen waarnemen.
  • Je begint synchroniciteiten in je leven waar te nemen. Je gaat begrijpen dat er geen toevalligheden bestaan in je leven. Je zult de juiste mensen op het juiste moment ontmoeten om je te begeleiden datgene te leren wat op dat moment nodig is. Hierdoor ontstaat een dieper begrip van leven. Alles wat er plaatsvindt is in overeenstemming met een Goddelijk plan.
  • Wanneer jij je ogen sluit zie je lichten en geometrische patronen. Blauw, indigo en wit zijn de meest voorkomende kleuren die mensen beweren te zien. Deze kunnen de oorzaak zijn dat het moeilijker wordt om in slaap te vallen.
  • Je wordt je meer bewust van je voeding. Je lichaam doorloopt een proces van aanpassing en het opnieuw in evenwicht brengen van de vibratie omdat we weten dat voeding energie is. Daar zijn bepaalde trillingen en vibraties aan verbonden. Je zult je steeds meer aangetrokken voelen tot zuivere, verse biologische voeding die je vibraties verhogen.
  • Je dromen worden levendiger en bevatten verborgen boodschappen. Wanneer je wakker wordt, probeer je dromen te analyseren en de verborgen boodschappen te achterhalen. Mogelijk droom je over gebeurtenissen of emotionele pijn uit je verleden die nog dienen te worden opgelost. Ook kun je hints krijgen over je toekomst. Probeer daarom contact te leggen met de mensen of de locaties die je in je dromen hebt gezien.
  • Je krijgt telepathische vermogens. Je zult bijvoorbeeld kunnen voelen wanneer iemand aan je denkt. Ook kun je de gedachten van andere mensen lezen, want wat er in iemand zijn hoofd omgaat wordt verder opgehelderd door zijn non-verbale lichaamstaal.

Wanneer onze pijnappelklier weer actief zal zijn zal dit onze DNA strengen activeren.
Hiermee   worden we ons eigen tijdreisvoertuig. We hebben namelijk het natuurlijke vermogen om de tijd te verkennen, afstanden te annuleren en de sluiers van de dichtheden en dimensies op te lichten. We zullen ons gaan herinneren wie we werkelijk zijn en dit zal de verborgen technologieën die door de oude Seeders zijn achtergelaten gaan activeren. We gaan een fantastische, niet voor te stellen, toekomst tegemoet. Dus ben je bereid en klaar om aan deze reis van oneindige mogelijkheden te beginnen……..?

Harriet Algra
september 2023

thenewstrain.org

* * *

Bronvermelding:

The Seeders door Elena Danaan

https://t.me/LauraAbolichannel

https://www.tiktok.com/@consciousalignment/video/7234724749883051306?_r=1&_t=8fMmKNovnf0 Change your energy , change your life Dr. Joe Dispenza

“Pinocchio The PINEAL GLAND” – If you are ready to understand, you will change. https://youtu.be/puYdY-38kHc

9 Strange Things You will Experience if Your Third Eye is Opening – Third Eye Opening https://youtu.be/PrmbVebU_jo

https://www.afkickkliniekwijzer.nl/top-10-meest-verslavende-drugs-alcohol-het-meest-schadelijk/s

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.