Advertentie

Jouw unieke ‘sterrenpoort’.. de pijnappelklier..!


-Inleiding-

De rol van de pijnappelklier in mystieke ervaringen

(Inleiding door Saskia Bosman, bioloog)

x

Oude spirituele tradities zoals Yoga en Tantra beschouwen de pijnappelklier als een ‘kosmische antenne’ via welke wij in contact staan met een diepere, mystieke realiteit. De wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn.

Onze pijnappelklier (epifyse), een klein orgaan in het centrum van het brein, staat in de neurowetenschappen bekend als een hormoonklier die een scala aan hormonen (serotonine, melatonine, DMT, 5meo-DMT en pinoline.1-5) produceert, hormonen die gereguleerd worden door onder andere de licht-donker (dag-nacht) cyclus.

Diep in de hersenen opgeborgen, de menselijke kosmische antenne, de pijnappelklier. (engels: Pineal Gland)

Deze hormonen verbinden zich met de serotonine-receptoren in vele gedeelten van de hersenen. Dit leidt tot complexe patronen van elektrische activiteit. De betreffende persoon krijgt dan innerlijke ervaringen, die variëren van hallucinaties via dromen tot en met mystieke ervaringen. Er is aangetoond dat met name de slaapkwabben complexe electrische activiteitspatronen vertonen tijdens mystieke ervaringen.

Er zijn nog vele vragen, die wetenschappelijk onderzocht worden: Welke hersenstructuren worden actief vóór de pijnappelklier de hormonen gaat produceren die betrokken zijn bij de mystieke ervaring? En welke activiteit vertoont de pijnappelklier zelf?

De mechanismen en zenuwbanen die een rol spelen in de stimulering en remming van de hormoonproductie en elektrische activiteit van de pijnappelklier als gevolg van de licht-donker-cyclus, zijn reeds bekend. Maar onbekend zijn de mechanismen die de productie van bepaalde pijnappelklier-hormonen teweegbrengen bij mystieke ervaringen! Ook is er bij mijn weten nog geen poging gedaan om de elektrische activiteit van de pijnappelklier tijdens mystieke ervaringen te meten..

Dr. Saskia Bosman, biologe,

(Oorspronkelijk artikel HIER en referenties zie ook onderaan dit artikel)

x

Het buitenwerking stellen van onze pijnappelklier!
x

Wereldwijd worden pogingen ondernomen om de werking van onze pijnappelklieren negatief te beïnvloeden. Vooral het heftige gebruik van fluor heeft een uiterst negatieve invloed op deze klier; calsificaties (verkalking) van de klier, en daarmee het terugbrengen van de mogelijkheden van multi-dimensioneel contact, zijn het gevolg..!

Je hebt mogelijkerwijs al de film ‘Operation Trojan Horse’ gezien, bij het artikel over het Denver Airport (HIER). In het laatste deel van deze film komt duidelijk naar voren, dat dáár de invloed van ‘krachten achter de schermen’ op gericht is! Hoe vreemd het wellicht ook mogen klinken, het gaat daarbij voor een zeer groot deel om jouw pijnappelklier!!  Waarom?
Het is essentieel dat onze spiritiuele groei voor deze krachten beperkt blijft. Onze ‘gevangenschap’ binnen de Aardse lichtkooi kan daardoor gehandhaafd blijven.. Kijk naar dit deel van Operation Trojan Horse, waarin dit duidelijk naar voren komt..

x

* * *

Persoonlijke Sterrenpoort: Werking en Activatie Pijnappelklier

oorspronkelijke artikel/vertaling Earthwatcher.nl HIER.

x

Ieder mens heeft een persoonlijke ‘sterrenpoort’, namelijk de pijnappelklier. De pijnappelklier, kruinchakra, is het centrum van onze hersenen, achter de hypofyse van ons derde oog. Wanneer de Kundalini vanuit onze eerste chakra vanaf de stuit is gestegen naar de derde oog chakra, kan het derde oog daadwerkelijk worden geopend.

Het derde oog openen
Deze opening vindt plaats door de combinatie van fysieke energieën van onze eerste tot en met zesde chakra’s en de multidimensionale energie die de pijnappelklier vanuit de kruinchakra binnengaat. Wanneer het derde oog is geopend, wordt de pijnappelpoort op een langzame of snelle manier gereactiveerd.

Iedereen heeft interdimensionale reizen gemaakt in zijn of haar leven, vooral in de kinderjaren. Je bent alleen de meeste hiervan weer vergeten omdat je de ervaringen niet kon rijmen met je dagelijkse leven. Er worden nu steeds meer kinderen geboren met een geopend derde oog en een volledig geactiveerde pijnappelklier. Omdat onze samenleving nu meer geopend is hoeven deze kinderen niet meer ‘dicht te slaan’, wat vele volwassenen hebben moeten doen om door te kunnen gaan met hun dagelijkse overleving.

‘Overleven’ is een term die snel uit onze vocabulaire zal worden verwijderd, omdat iedereen zich dan weer herinnert dat we onsterfelijk zijn. De pjinappelklier is onze innerlijke vortex die ons interdimensionale reizen laat maken terwijl we nog steeds een fysiek lichaam hebben. Wanneer planetaire Ascentie plaatsvindt wordt het fysieke lichaam vervangen door een lichtlichaam en is interdimensionaal reizen ‘normaal’.

De pijnappelklier bevindt zich centraal in onze hersenen, als kruispunt tussen onze verticale en horizontale verbinding.

De pijnappelpoort
De pijnappelklier is gevuld met vloeibaar licht en microkristallen gemaakt van calciet. Dr. Marcel Joseph Vogel toonde aan dat kristallijne groei veranderd kan worden door de denkpatronen van mensen te veranderen, omdat mensen in patronen denken. Deze patronen zijn energetisch en hebben bepaalde frequenties. Patronen gebaseerd op angst dragen een lage frequentie, terwijl patronen van liefde van een hogere frequentie zijn.

Gedachten kunnen worden opgepikt, opgeslagen en uitgezonden door kristallen, zoals de microkristallen in de pijnappelklier. Kristallen hebben tevens een geheugen, waardoor ze gebruikt kunnen worden om softwareprogramma’s op te draaien of denkpatronen in op te slaan. Op deze manier kan een angstig of liefdevol patroon worden opgeslagen op de ‘harde schijf’ van de hersenen die je aanmoedigen om het patroon te herhalen.

De meeste frequenties die de pijnappelklier opvangt vallen buiten het spectrum waarbinnen de mens waarneemt. Daarom worden de meeste boodschappen vanuit de hogere dimensies opgevangen in kleur en geluid. Wanneer de mens weer meester wordt over haar eigen gedachten wordt de pijnappelklier aangepast aan de hogere frequenties van liefdevolle gedachten. Vervolgens kun je dan meer boodschappen uit de hogere dimensies vertalen.

Wanneer je de pijnappelklier voor het eerst opent ontvang je mogelijk alleen geluid, of een pieptoon. Wanneer je dit geluid wilt omzetten in licht, dien je de frequentie van het geluid met 40 octaven te verhogen. Hoe kun je dit doen? Het antwoord is dat je je overgeeft aan je ziel wanneer je je bewustzijn verruimt. Omdat alles is gerelateerd aan de snelheid van het licht, Einstein’s E=mc kwadraat, zal de hogere frequentie de resonantie van de lagere verhogen wanneer twee frequenties met elkaar in aanraking komen.

Het overgeven aan de ziel is belangrijk om open te staan voor het kosmische licht en de onvooraardelijke liefde zodat het je pijnappelpoort kan binnentreden en deze energie de resonantie van je hersengolven kan verhogen. Hierdoor veranderen onze denkpatronen en percepties en wordt het bewustzijn dusdanig verhoogd dat we de hogere octaven van de taal van het licht kunnen waarnemen.

Een ander belangrijk punt aangaande onze persoonlijke poort en het kunnen waarnemen in de hogere dimensies is de piëzo-elektrische eigenschap van de microkristallen in de pijnappelklier. Piëzo-elektriciteit is de lading die accumuleert in bepaalde vaste materialen, zoals kristallen, keramiek, botten, DNA en verschillende proteïnen.

Door deze eigenschap kunnen bepaalde kristallen gebruikt worden voor bepaalde meetinstrumenten, oscillatoren, resonatoren, enz. Kristallen hebben ook de mogelijkheid om polarisatie van licht te roteren naar de hogere frequentie van ultraviolet. Ultraviolet is de hoogste frequentie binnen het driedimensionale spectrum van licht. Daarom dient het als een poort naar de hogere dimensies.

Wetenschappers hebben het Globale Systeem voor Mobiele Telecommunicatie (GSM) afgeleid van de microkristallen in de pijnappelklier. GSM is een digitale technologie waarbij je maximaal acht telefoongesprokken tegelijk kunt voeren op hetzelfde kanaal. Dit geeft al het potentieel van de pijnappelklier aan. De pijnappelklier controleert je focus of attentie op de innerlijke wereld van slaap en meditatie en de externe wereld van de fysieke realiteit.

Deze mogelijkheid laat je diverse boodschappen ontvangen die je kunnen assisteren contact te maken met je innerlijke zelf terwijl je tegelijkertijd een connectie met je fysieke leven onderhoudt.

Prachtig kunstwerk van Alex Grey, waarin hij de kosmische ontvangerfunctie van de pijnappelklier uitbeeldt.

De grote hersenen (cerebrum) zijn onze persoonlijke ‘slapende reus’ omdat het het centrum is van de elektromagnetische kracht van ons fysieke lichaam. De pijnappelklier is het positieve contactpunt en fungeert als een neuro-endocrien doorgeefluik, die haar multidimensionale informatie doorstuurt naar de hypofyse. Vervolgens werkt de hypofyse als het negatieve contactpunt om de informatie te ontvangen en door de grote hersenen te verspreiden.

Voorts verzamelt de cortex van de grote hersenen de verschillende frequenties van de informatie in de hersencellen die zijn ontwikkeld om elektromagnetische frequenties om te zetten in elektrische stromen. Deze elektrische stromen dicteren je gedachten, acties en gedrag en worden in je realiteit geprojecteerd middels je intenties.

Wanneer deze getransmuteerde kosmische energie in aanraking komt met het huidige grid van de Aarde, wordt het opnieuw geabsorbeerd door de pijnappelklier wat de illusie van een lineaire tijd/ruimte matrix in stand houdt van de driedimensionale realiteit. Er wordt in 2012 echter een nieuw grid geactiveerd wat je hersenen door middel van de pijnappelklier tenminste twee extra octaven van licht laat absorberen.

Een nieuwe ontvanger groeit dan in de hersenen om de verhoogde lichtfrequenties te kunnen kanaliseren. Dit leidt tot interdimensionale ervaringen en zal onze realiteit drastisch doen veranderen

Het endocrien systeem
Om een hogere staat van bewustzijn te verzekeren, creëren de hormonen van de pijnappelklier een gevoel van vrede, kalmte en zelfs gelukzaligheid. Het hormoon melatonine verzamelt licht in het ‘oog’ van de pijnappelpoort. Het is dit licht wat je ziet wanneer je mediteert of in een staat van gelukzaligheid verkeert. Serotonine, het hormoon wat je kalm en in balans laat voelen, is ook terug te vinden in de pijnappelklier.

Metatonine helpt je om ‘wakker’ te blijven in je droomstaat en DMT (dimethyltryptamine), wat ook wordt gevonden in de Ayahuasca plant en gebruikt wordt voor Sjamanistische reizen, laat je andere dimensies en realiteiten ‘zien’ gedurende je slaap en/of meditatie.

Terwijl je pijnappelklier de inkomende boodschappen van licht deelt met je hypofyse (Meesterklier), deelt zij op haar beurt het geschenk met je hele lichaam via de endocriene klieren van het endocrien systeem. Terwijl deze cyclus van multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde een hoger bewustzijn produceert, en derhalve liefdevolle gedachten en emoties, stijgt de resonantie van de materie in je fysieke lichaam continu. Op deze manier verander je je fysieke lichaam langzamerhand in een lichtlichaam.

Samenvattend kun je stellen dat je geboren werd met een geopende pijnappelpoort, maar dat het leven in de derde dimensie deze alleen maar heeft gesloten. Vele mensen hebben deze persoonlijke poort weer geopend door hun resonantie te verhogen door middel van meditatie, spirituele oefeningen en een gezond leven. Verder worden nu door de verhoogde frequentie van Gaia vele kinderen geboren die hun volledig geopende pijnappelklier open kunnen houden.

Deze geopende poort stelt de frequentie van de hersengolven vast. Niet de 3D bèta hersengolven, maar de multidimensionale thèta hersengolven en hoger. Als je de keuze had om door de kosmos te reizen en met je ziel te spreken, zou je dan je kamer willen opruimen, je huiswerk willen doen of je klaar willen maken om naar school of naar het werk te gaan? Het universum is een school voor de ontwaakte mensen en maar weinig mensen binnen het onderwijs zijn genoeg ontwaakt om zich met deze kinderen te kunnen verbinden. Ook ouders worstelen nog vaak met deze uitdaging.

Dit probleem zal echter spoedig verholpen zijn als ook meer en meer ‘volwassenen’ ontwaken en ontwaakte kinderen volwassen worden. Deze ontwaakte ouders bezoeken liever de hogere dimensies en hun galactische families dan dat ze naar het werk gaan, in het verkeer zitten, rekeningen betalen en het huis schoonmaken. Hierdoor wordt vanzelf een geheel nieuwe realiteit gecreëerd. Jij verandert de realiteit, wat je nu doet.

Zorg voor en onderhoud van de persoonlijke poort

x

De zorg voor je pijnappelpoort lijkt erg op de zorg voor je fysieke lichaam, door te kiezen voor goede voeding, beweging, meditatie, voldoende slaap, weinig stress en tijd doorbrengen in de Zon. Maanlicht is ook goed. Je pijnappelklier is je interdimensionale poort naar je multidimensionale zelf en het heeft een gezond lichaam nodig om de veranderingen in je leven te integreren wanneer je deze poort opent.

.

Een volledig geopende pijnappelklier creëert een staat van diepe meditatie (thèta hersengolven) gedurende het waakbewustzijn. Dit is waarom je je vreemd of gedesoriënteerd kunt voelen terwijl je je aanpast aan het gewone leven met een hoger bewustzijn. De grootste uitdaging is om geaard te blijven in je fysieke realiteit terwijl je een ‘normaal leven’ leidt met de verhoogde staat van bewustzijn (thèta hersengolven). Dit bewustzijn kan elke dag wonderen creëren omdat je energie vormt met je intentie en onvoorwaardelijke liefde.

De ‘brandstof’ om deze poort open te houden is het endocrien of hormoonsysteem. De hormonen van het endocrien systeem zenden het multidimensionale licht en de onvoorwaardelijke liefde door je lichaam middels de cerebrospinale vloeistof en de bloedstroom. Deze hormonen reguleren de energie en het functioneren van het fysieke lichaam. Wanneer het endocrien systeem overgestimuleerd wordt, produceert het energiestoten waardoor men uit balans kan raken.

Veel mensen ervaringen deze ‘stroomstoten’ in hun pijnappelklier, vanwege de elektromagnetische emissies uit het galactische centrum. Deze schokken kunnen het endocrien systeem gemakkelijk overbeladen wat stress, angst en afname van het immuunsysteem kan veroorzaken. De pijnappelklier en hypofyse werken samen als een bio-energetische printplaat voor het biologische computerbrein. De pijnappelklier ontvangt de torsiegolven van het galactische centrum en stuurt ze vervolgens door naar de hypofyse.

De hypofyse reguleert de afscheiding van hormonen voor het gehele endocrien systeem. Wanneer het kosmisch licht van de pijnappelklier ontvangt, distribueert het dit door het gehele lichaam om een hormonale balans te behouden. Wanneer de hypofyse overgestiumleerd raakt, kan het tijdelijk de schildklier (keelchakra) en de bijnier (wortelchakra) overbelasten, waardoor men energieschokken kan voelen alsof men ‘high’ is.

Overstimulatie van het endocrien systeem kan ook leiden tot extreme fysieke vermoeidheid wanneer de schildklier boven of beneden haar capaciteit produceert, in een poging om de energetische fluctuaties van het lichaam te reguleren. Het kan ook depressie en angst teweeg brengen, omdat chemische stoffen in het brein zoals serotonine dan ook uit balans raken. Dientengevolge kan iemand extreme fysieke en emotionele symptomen ervaren terwijl het lichaam naar een manier zoekt om met deze nieuwe evolutionaire energie om te gaan.

De thymusklier regelt ons immuunsysteem en is de energetische poort van het hogere hart waar het multidimensionale licht ervaren kan worden als onvoorwaardelijke liefde. Vanwege deze connectie kan ‘liefde genezen’. Het hartchakra regelt ook de longen. Daarom kan het fysieke ademhalen door je hogere hart voelen alsof je onvoorwaardelijke liefde inademt. De beste manier om je lichaam te kalmeren is door ademhaling. Wanneer je inademt door je geopende derde oog zuig je kosmische torsiegolven naar binnen die zich verweven met serotonine om je te kalmeren en metatonine en DMT om je te verlichten.

Wanneer je uitademt door je hogere hart verruim je je ervaring door onvoorwaardelijke liefde terwijl je het geschenk deelt met al het leven. Dit type ademhaling laat multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde door je hele lichaam stromen. Dit gevoel balanceert het teveel aan elektrische stimulans in de pijnappelklier door een gevoel van kalmte, vrede en liefde te bewerkstelligen. Hoe beter je leert om diep adem te halen, om een ‘bewuste ademhaler’ te worden, des te meer activeer je de functie van de thymusklier, die niet alleen gevoelens van onvoorwaardelijke liefde versterkt, maar ook je fysieke immuunsysteem ondersteunt.

Onthoud dat je pijnappelpoort twee kanten op werkt. Het neemt de torsiegolven op die vanuit het galactische centrum stromen en neemt je mee naar huis voor een bezoek aan jezelf. Je kunt het beste zorgen voor je poort door jezelf te visualiseren, niet als een mens die de hogere dimensies bezoekt, maar als licht wat je aardse lichaam bezoekt. Met andere woorden: zie jezelf als een individuele foton in de eenheid van multidimensionaal licht.

Bron: Multidimensions.com

* * *
x

Tom Kenyon helpt je de pijnappelklier weer te activeren.!!
x

Tom Kenyon is een medicus die zich volledig heeft toegelegd op natuurlijke geneeswijze, de geneeskunst dus! Hij is psychotherapeut, musicus, sound-healer, sjamaan, auteur en wetenschapper. Maar Tom is ook, met een stem van bijna 4 octaven in staat helende trillingen te produceren. Zijn ‘soundhealing’ wordt internationaal gerespecteerd, in vele lagen van de wetenschap en de alternatieve geneeskunst. We plaatsten hier op de site al eerder 2 artikelen zijn hand HIER. en HIER

Veelzijdige medicus Tom Kenyon is ook een channel voor ‘The Hathors’ en verzorgt ook deze pijnappelklier-activatie.

Tom Kenyon is ook wetenschappelijk werkzaam was in het veld van hersenonderzoek. Tom kreeg, in een meditatie, zo’n 20 jaar geleden, contact met een groep van interdimensionale en intergalactische wezens. In het begin was hij uiterst terughoudend, maar de informatie bleef komen.
Heel sceptisch heeft Tom sinds die tijd hun informatie gevolgd en keer op keer moest hij inzien dat de inhoud waardevol was en is. Deze groep had zich inmiddels bekend gemaakt als ‘The Hathors’.

Ook komt er licht- en geluidsinformatie door, resonantie in de vorm van klanken. Tom geeft deze klanken vaak weer via zijn stem en deze klanken worden aangepast aan de groepen waar Tom mee werkt; deze klanken blijken keer op keer te helen. Zijn meetings zijn ver van te voren volgeboekt en inmiddels mag hij zich verheugen in de status van internationaal gerespecteerd medium..

Het prachtige van dit verhaal vind ik, dat wetenschappers er steeds meer achter komen, dat geluid aan de basis ligt van creatie. Op onze site kun je ook veel werk in deze richting vinden van Drs. John Consemulder, die op dit vlak baanbrekend werk verricht. (zie o.a. HIER, één van zijn waardevolle artikelen)

Hier de officiële website van Tom Kenyon, waar je ook de achtergrond over de ‘Hathors’ kunt vinden is. Hier

* * *

Afstemming van de pijnappelklier door Tom Kenyon!

Instructie.
Het doel van het luisteren naar deze opname van 5:47 is het stimuleren en het verkrijgen van een verhoogd bewustzijn, en het activeren van energetische potentialen, die in de microscopische kristalstructuren van onze pijnappelklier liggen. Vanuit een esoterisch oogpunt, is de pijnappelklier dus een soort ‘kosmische antenne’, die we kunnen richten op hogere, vibrationele lichtsferen. Dit is het feitelijke doel van het luisteren naar deze psycho-acoustische katalysator.

Het beste kun je deze opname beluisteren met een koptelefoon, maar het is niet  noodzakelijk. Maar je kunt je voorstellen dat juist het stereogeluid, diep in je hersenen zijn werk kan doen. Als je gaat luisteren, focus dan je intentie op het midden van je hoofd, dáár waar de pijnappelklier dus ligt. Stel je daarbij voor dat het geluid UIT je pijnappelklier komt (terwijl hij natuurlijk feitelijk via je koptelefoon BINNEN komt..) Deze perceptuele verschuiving zal een krachtigere verandering van je mind-setting opleveren.

Je kunt -als dat goed voelt voor je- meerdere keren achter elkaar naar de opname luisteren. MAAR LET OP! Besef dat het herhaaldelijk luisteren naar dit geluidsfragment, een intense psycho-spirituele schoonmaak kan veroorzaken..! Wanneer je dit waarneemt, je er niet goed bij voelt, stop dan simpelweg met luisteren. Neem even rust en luister vervolgens een keer per dag naar deze opname, totdat je energetische systeem zich heeft aangepast aan de verhoogde lichtactivatie van je pijnappelklier!

Belangrijk punt. Normaal worden in het proces van geluidsmastering, bepaalde frequenties gedempt, zodanig dat de opname afgespeeld kan worden op een groot aantal verschillende geluidssystemen. Maar in dit geval is natuurlijk geen enkele frequentie teruggeschroefd! Dat betekent wel dat wanneer je dit geluidsfragment afspeelt op een kwalitatief mindere installatie, zonder koptelefoon, de speakers van deze installatie het zwaar kunnen hebben met het ‘afhandelen’ van de toestroom van al deze frequenties.

Met andere woorden, het kan best zijn, dat een dergelijk installatie de geluiden kan vervormen, zodanig dat er zelfs een bepaalde ‘brom’ of ‘gonzen’ uit de speakers te horen is! Het beluisteren van het deze geluidsactivatie met koptelefoon zal dit fenomeen voorkomen, en is daarom de beste wijze van beluisteren.

(KLIK OP DIT MP3-ICOON
om de opname af te laten spelen)

x

* * *

Natuurlijk zijn er meer manieren om je pijnappelklier te activeren. Kijk o.a. HIER en HIER naar meer informatie.
En surf ook over het internet, als je er meer van wilt weten.

* * * * * * *

Referenties Inleiding Saskia Bosman:

Referenties:

 1. W.B. Quay, ‘Pineal Chemistry (in cellular and physiological mechanisms)’, Charles Thomas Publishers, Springfield, IL, USA, 1974, ISBN 0-398-02802-8.
 2. R.J. Wurtman, J. Axelrod, D.E. Kelly, ‘The Pineal’, Academic Press, New York, London, 1968, LCCCN 68-26632
 3. Russel J. Reiter, ‘The Pineal – 1977’, Eden Press, 1977 (from series: “Annual Research Reviews, distr. Churchill Livingstone: The Pineal, Vol. 2, 1977), ISBN 0-443-01706-9
 4. Lukas Buehler Ph.D.:  ‘Drugs and Their Receptors’, HIER
 5. Genevieve Lewis Paulson, ‘Kundalini and the Chakras’, Llewellyn Publications, St. Paul, Minnesota, USA, 1996, ISBN 0-87542-592-5
 6. J.C. Callaway, ‘A Proposed Mechanism for the Visions of Dream Sleep’, Medical Hypotheses Vol. 36 (1988) p. 119-124
 7. R. McClay, ‘The Pineal Gland, LSD and Serotonin’, 19 March 1976 (from a pharmacology paper)
 8. R. Strassman, M.D., ‘Update on the University of New Mexico Studies: DMT and Psilocybin’
 9. T. McKenna, D. McKenna, ‘The Invisible Landscape’, Harper San Francisco, 1993, ISBN 0-06-250635-8
 10. M.A. Persinger: ‘Neuropsychological Bases of God Beliefs’, Praeger, New York, 1987.
 11. S. Bosman, T. Kuiper: ‘Innerlijke beelden en het brein’/’Inner Images and the Brain’  (Dutch), Bres147, p. 94-102
 12. J. Karhu & C. Tesche, ‘Characterization of Hippocampal and Cerebellar Activity’, HIER
 13. 306-kanaals neuromagnetometer from Finland: HIER
 14. T. M. Peters: ‘Image-Guided Surgery: From X-Rays to Virtual Reality’
 15. R. Stufflebeam and W. Bechtel: ‘PET: Exploring the Myth and the Method’
 16. D. Balériaux: ‘Neuroradiology: Past, Present and Future’
 17. S. Bosman: ‘A Holistic Research Project on the Role of the Pineal Gland as an Intermediary Between the Physical and Metaphysical Worlds of Experience.’ Foundation of Environmental Consciousness, The Netherlands, 2000.
 18. Robert Endroes: ‘Die Strahlung der Erde’, Paffrath Verlag, Remschied (D), 1988

170 gedachten over “Jouw unieke ‘sterrenpoort’.. de pijnappelklier..!

 1. M.a.w. je pijnappelklier is een onderdeel van je Repetilianbrain, dat stukje hersenen wordt door zoveel omzeiled als iets engs, opgelegd door degene die je willen misleiden tot het niet gebruiken ervan, de waarheid kan altijd gespiegeld worden om de rest ook te gebruken.

  1. Still love you Paul, sorry dat ik weer een tijdje pleite ben, heb nog een hoop te doen buiten deze cyberworld.

   Het reptillian brain heeft ons gebracht waar we zijn.
   Ik heb een prachtige litho cadeau gekregen van een zeer vrolijk dier, een kameleon, met als naam: Reptile.
   Dit gaf me weer een goed gevoel, haha.

  2. Gelukkig dat het nog een litho is anders had je em waarschijnlijk nooit meer terug gevonden in het echt….

   Goed om je weer eens te zien schitteren in een stukje tekst !

 2. ja als je mensen wilt overtuigen kun je twee dingen doen:
  – feiten en eenvoudige verklaringen geven die iedereen begrijpt óf
  – zoveel onzin bij elkaar voegen dat niemand het meer snapt en dan maar denkt “ze zullen wel gelijk hebben”

  Het is een bekende strategie :
  “if you can’t convince them, confuse them”
  (als je niet kunt overtuigen, verwar dan)

  Jammer hoor het leek me een interessant onderwerp maar de tekst onzin er omheen doet me realiseren dat we met keuze twee te maken hebben. Gewoon E=Mc² erbij plakken, altijd interessant, freqenties roteren jahoor, en ga zo maar door. Moet je bij een technicus als ik (en vele andere vakgebieden) niet mee aankomen.

  Ik hoop dat dit artikel snel van de site verdwijnt, het doet jullie imago geen goed.
  C.

  1. Door 20x te zeggen dat je het onzin vindt, máákt het nog geen onzin. Wellicht dat jouw onzinnige reactie onderbouwd kan worden met feitelijkheden..! Wat een vreemde reactie ‘corrector’..!
   Wat de ‘corrector’ zegt over aan te brengen ‘correcties’, zegt meer over de ‘corrector’, dan over de ‘correcties’…!

  2. @corrector (er moet veel gecorrigeerd worden)

   En wie zegt, dat wat jij meent “te hebben geleerd” correct is?
   Naar mijn weten is bijna alles wat we mee hebben gekregen vanaf de geboorte één grote leugen, en we leven nog steeds in een grote leugen. Wacht maar tot men officieel toegeeft dat niets klopt wat het “lijkt” te zijn. De apocalypse is om de hoek, pas er maar voor op!

   Je kunt ook eens proberen, alles van een andere “hoek” te bekijken, day heb ik ook gedaan. Veel wat ik “dacht” te hebben geweten, was een grote onzin. Je leeft in een beperkte 3D gedachtegang, wees ontvankelijk voor ook “nieuwe” percepties, en je zult merken dat alles anders is, dan je “denkt” te denken. Denken, denken, denken, denken… das niet echt spiritueeel ;-

 3. “Omdat alles is gerelateerd aan de snelheid van het licht, Einstein’s E=mc kwadraat, zal de hogere frequentie de resonantie van de lagere verhogen wanneer twee frequenties met elkaar in aanraking komen.”

  Dit slaat werkelijk nergens op. Wat heeft E=mc2 in hemelsnaam hiermee te maken :s Deze hele zin moet lekker wetenschappelijk klinken maar voegt echt totaal niets toe aan het overigens met goed doordachte artikel. Zonde.

  1. Hoi Ricardo,

   Ik kan me voorstellen dat de synthese E=MC2 icm bewustzijns verruiming – wetenschappelijk bekeken – merkwaardig kan overkomen – maar:

   Ons leven speelt zich af binnen de formule E=MC2. Wanneer ons fysiek lichaam zich beweegt richting de snelheid van het licht zullen onze atomen steeds langzamer gaan bewegen. Zie het tweelingenexperiment (tijddilatatie).

   Wij mensen worden minder snel oud naarmate onze atomen langzamer gaan. De lichtsnelheid kunnen wij met ons huidige fysieke lichaam niet aan (wellicht wel bereiken). Op dit niveau staat dan namelijk ons hart stil en zitten we het dichtst tegen het moment NU aan, maar zijn dan wel aards bekeken dood. Zoals je wellicht weet bestaat ons leven uit louter NU momenten. Tijd en afstand zijn illusies van de hersenen (zie oa. documentaire van Noorderlicht – Julian Barbour in Killing Time- hier te zien: http://www.youtube.com/watch?v=WKsNraFxPwk).

   Tijd is een van de grotere problemen om een theorie van alles te kunnen creëren (unificatietheorie). Barbour kwam met de geniale ingeving tijd uit de theorieën en formules weg te laten – de weg ligt plots weer open om dichter bij een unificatietheorie te komen.

   Goed, dit besproken hebbende, wat heeft dit alles te maken met hogere frequenties die ervoor zorgen dat lagere frequenties ook verhogen?

   De kwantummechanica kent het begrip instantaan. Tijd en afstand blijken geen vat te hebben op een verandering van een atoom (ik houd het nu simpel) die zich aan de ene kant van de wereld bevindt tov een atoom die tegenovergesteld zich op de wereld bevindt. Een verandering aan de een is instantaan een verandering aan de ander. Dit strookt niet met de klassieke natuurkunde.

   Snelheid is de enige factor die ons leven beïnvloedt en absoluut geen tijd en afstand. Zie het experiment met de atoomklokken van Keating en Hafele en dus de Lorentzfactor = tijddilatatie.

   Wanneer wij worden blootgesteld aan een hogere snelheid dan de lichtsnelheid (zwaartekracht icm zwart gat krijgt E=MC2 niet meer kloppend – de cumulerende massa is in geen verhouding met de aantrekkende kracht die E=MC2 doet vermoeden. Een zwart gat trekt nl. het licht naar ‘binnen’ wat impliceert dat, wanneer het licht uit een zwart gat zou willen ontsnappen, dus een grotere snelheid moet hebben dan de aantrekkende kracht van het zwarte gat). Tevens is de oerknal hiermee op losse schroeven komen te staan. Hoe kan een oerknal plaatsvinden wanneer er grotere aantrekkende krachten blijken te zijn dan die van het licht? De knikker waaruit de oerknal voort zou moeten zijn gekomen had in zichzelf moeten verdwijnen. Weg theorie.

   Doordat de pijnappelklier in verbinding staat met hogere trilling dimensies / frequenties heeft dit direct invloed op onze omgeving die volledig bestaat uit E=MC2. Wanneer deze frequenties hun intrede doen in onze werkelijkheid blijkt er van alles ‘opgestart’ te worden. Onze fysieke lichamen (en ook flora & fauna) resoneren met deze hogere frequenties waardoor ons fysiek veranderd maar ook ons ‘contact’ met hogere trillings frequenties / dimensies.

   Wij leven in een laag trillings gebied en daarbuiten zit een hoog trillinsg gebied (meerdere en wellicht ontelbare hoge trillings gebieden / dimensies – zie holografisch universum theorie). Onze lage trilling werkt net als bij de modulatie van de radio. Een lagere golf zit besloten in een hogere golf en er treedt modulatie en demodulatie op. In Jip en Janneke taal – een uitzending van een radiostation wordt gemoduleerd verzonden en ‘op de radio’ weer omgezet naar muziek wat we dan kunnen horen (net als bij een modem).

   Wat wij dus nu aan het doen zijn in het ascentieproces is een signaal uit een hoger trillingsgebied / dimensie – om te zetten ‘iets’ wat wij kunnen begrijpen en interpreteren.

   E=MC2 maakt dus wel degelijk onderdeel uit van het totale proces waar wij inzitten icm de verbinding met hogere trillingsgebieden. Dit alles is de verklaring voor de vele ascensie verschijnsselen waar ons fysieke en mentale staat mee te maken krijgen. Waaronder het langzamer gaan kloppen van ons hart – atomen gaan langzamer trillen naarmate snelheid groter wordt.

   Ik beschrijf dit gehele proces inclusief ontwaken in mijn boek Egoloos ME – de Waarheid over Ontwaken (in februari overal verkrijgbaar). Want dit gehele proces is onder het traject Ontwaken te plaatsen.

   David Bohm gaf al aan dat er een sterke opschuiving gaat plaatsvinden van de benadering van ons leven. We schuiven op van de oude mechanische en analytische denkwijze naar de esoterische psychologie – compleet andere koek.

   Hartelijke groet,
   Marco

  2. Ben ik nog even.

   Dit is ook de reden dat men er schijnbaar jonger uit komt te zien. We worden niet jonger in het ascensieproces maar we verouderen langzamer en zullen ongetwijfeld hierdoor ook een langere levensduur kennen of ‘ervaren’.

  3. Klopt helemaal Guido ;-)In de impliciete orde zitten verleden heden en toekomst opgevouwen. Linker hersenhelft is verleden en toekomst – lineair, methodologisch gericht en rechter hersenhelft is NU en parallel gericht.Uitvouwen van impliciete orde is synchroniciteit en serendipiteit.

   Tijdreizen is btw geen enkel probleem, we doen dagelijks niet anders – denk niet in tijd, denk in snelheid.

   Zie deze TED voordracht van Jill Taylot – http://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

   en dit filmpje van Idiot Savant Stephen Wiltshire –
   http://www.youtube.com/watch?v=a8YXZTlwTAU

 4. @Ricardo; fijn te weten dat er nog normale mensen bestaan.

  Btw (by the way, niet; bruto toegevoegde waar haha) :
  de ‘kwadraat-toetsen’ ² of ‘cubieke-toetsen’ ³ combinatie is ALT-graphics (rechter alt-toets) met 2 of 3.

  Ja zo herken je de échte wetenschappers….

  1. Heb je wel eens een normaal iemand ontmoet?!

   En beviel dat?!

   Loesje.

   ps saai heel erg saai dat soort mensen die erg gewoon zijn, zo inhoudloos…

  2. @ corrector

   Je VETER zit los!

   Een normaal mens had er allang een knoop in gemaakt, alleen jij wilt weer ruimschoots hier opvallen dus…

  3. @ corrector ,
   als we dan toch aan het muggenziften zijn ; BTW = Belasting over de Toegevoegde Waarde . ( dus niet bruto toegevoegde waar )
   ja , en zo herken je de echte ondernemers )P

  4. lol Marcel ,
   ik denk dat jij al weet waar ik je zou vertellen dat baantje in te steken .
   Hint ; the sun doesnt shine overthere
   btw wel 2 x 180 en een 170 finish

 5. Hmmm! Kijk je hebt een pijn-appel en je hebt een Adams-appel.
  Het geloof is afgevallen van de kerstboom op je kruin door een denne-appel.
  Maar in je hypovieze hersenskwabben bleef hij pijnlijk steken vandaar de pijn-appel.
  Vroeger in oude tijden konden we de aardappel niet goed verteren en bleef hij steken als Adams-appel.
  toen gebruikten we Druïdische EnTheogenen en ontdekten we de doorn-appel.
  Maar de Doorn-appel was te heftig voor de Sinus frontalis en maakten we in Atlantis de Sinas-appel.
  Dit werd door Aristocratische malloten aangeduid als het Christen/Democratische-Appel…
  CAPISCHE ? Hashisch is het geluid van de pijnappel-Nies.
  http://www.youtube.com/results?search_query=amanita%20pineal%20gland&search=Search&sa=X&oi=spell&resnum=0&spell=1

  1. Appel moes? Geef mij maar Paddomoes
   Dan werkt de pijnappelklier beter en tjennel je met de paddestoelklier

   Heya Amanita
   EnTheogene Paddestoel met die mooie wonderlijke naam Amaniet
   Met als achternaam Muscaria een Aria zoals Mens het doorgaans niet ziet
   Inbegrijpelijk dat het waarlijk mogelijk is dat ik zo van je geniet
   Wat heeft U ons toch aangedaan dat U zo bent geraakt in het verschiet?

   Ach mijn liefste Budhy, Wat ben ik blij dat jij er bent.!
   Bedankt voor je mooie woorden, ook daarin ben je een natuurtalent
   De angsten voor ons soort wezens is de mensheid zwaar ingeprent,
   wat ergens best begrijpelijk is want wij zijn een Heilig instrument
   Misschien dat jij kan zorgen dat De Mensheid ons beter kent.?

   Oeps! Gij Amanita, Namaste voor Uw compliment maar wat? kan ik doen
   Ook ik heb zo mijn angsten, U bent niet bepaald veilig, zelfs niet eens groen
   Uw rood met witte verschijning Waarschuwt mij te houden aan een fatsoen
   Een spiritueel enigma, Sta stil met Pareltjes van zuiverheid en dit in het plantsoen
   U zegt een Heilig instrument, voor mij een giftig gift en in mijn geboorteseizoen[/b[/color]]

   Toemaar een Gift in Dubbel schrift, VoorseiZoenend Licht absorberend fruit ligt klaar
   Jouw Angst is De Engel des VoorZicht in heil zelfs voor druiven een voldoend Altaar
   Bronontluikend Soms Soma-gelijkend voor Religare zingeving rood. Vandaar !
   Het antwoord aller Enigma’s is voor elk een Spirituele strijder gelijkend een Barbaar.
   Trek je zwaard onthoofd Mij maar en gebruik daarbij jouw ratelaar?

   Daar drink ik als kraai graag zeker De Soma, op License to kill Gij Vliegenzwam
   Moge de ontwakende Mensheid de Sjamanendood sterven zonder enig gedram
   Opdat de Apocalyptische Gnosis wetende indaald als zijnde de mosterd van Abraham
   Zodat een nieuw begin ontspruiten zal vanuit den Eeuwige en Heiligste Vlam
   Voor de vooruitgang aller mensen zielen in overeenstemming met het hoogste program.

   Correct en klaar waargenomen, mijn hoedig Mutsaard verbergt zich innabij het takkenwoud
   Vaak verlichtend openbaart de rijkste Geest het buitenaardse in Mens als zielens roodGoud
   Het delven langs laagste spheren door ritueel ceremonisch innemen wordt Welbeschouwd
   De wijsheid die door kennis kan worden upgelift afhankelijk van de bejegening des psychonaut
   Ik Groet je mijn beste Broeder met dank aan de voorzienigheid voor de wederkerige eenvoud.

   Amanita & Budhy-Amanito

  2. @Budhy

   Gewoon lekker feel “FLUOR” slikken joh. Dat helpt pas goed…. de andere kant op dan.

   Nee, geef je helemaal gelijk in je stukkie.

 6. De pijnappelklier wordt in mystieke zin beschouwd als het “verstoffelijkte” derde oog, ingekapseld in het brein.

  De kleine hersenen wijzen naar onze dierlijke oorsprong.

  1. Tuurlijk jij hebt ook zo’n heldere KIJK op ‘alles’ dat je ‘alles’ ook zo goed kunt verklaren, weer zo’n ‘alles’ niet zeggende mening.

  2. Zo’n reactie hangt volledig in het luchtledige F001.. Evenals de pijnappelklier wellicht..? (Dan zie ik tenminste een verband.)

  3. Dit is een goed filmpje F001, mag je iedereen verklaren waarom al deze signs in de wereld zo overduidelijk aanwezig zijn, ik, Guido of Marcel w in 5D, hebben dit soort dingen niet verzonnen of geplaatst, dus… ff verder kijken voorda je weer je gal hier uitspuwt (wordt volgend onderwerp)

   http://www.youtube.com/watch?v=TN1reb_Lzi8

 7. Ik denk, dat paranormale activiteiten je misschien ook zouden kunnen bereiken, wanneer de andere wereld dit wil. Ik denk dat misschien kennis van de signalen vooral heel handig zou kunnen zijn. Deze kun je ook wel een beetje op internet vinden. Wanneer iemand een kei van een spirituele ervaring heeft, dit aftdoet met dat het maar toeval is, dan ontwikkel je je denk ik op dit gebied ook niet. Ik denk dat wanneer je dit wilt ontwikkelen, dat het handig zou kunnen zijn om er open voor te staan. Open in de zin van een gezonde openheid denk ik (veiligheid). Dat je spirituele ervaringen verwelkomt.
  Je kan enorm gevoelig zijn, maar als je de signalen niet oppikt, dan heb je er ook niet zoveel aan.

  Ik denk dat wanneer je dat wilt dat je niet alleen even een klier bewust moet activeren, om die ervaringen op te doen. Ik denk dat het een plaatje zou kunnen zijn van totale bewustwording met toestemming van je eigen ziel, en leren de signalen te herkennen en weten dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn denk ik.

  Ik werd trouwens wel rustig van de muziek hier. Is dat een bijwerking? Ik vind het een goed artikel, het sluit wel aan, bij mijn zoektocht naar de startsleutel zeg maar.

  1. Mijn bedoeling vooral met het artikel Mirakel, is te laten zien, dat er heftige pogingen worden ondernomen om onze pijnappelklier te beschadigen. Dat dát o.a. de dieperliggende reden is voor fluoridering. En niet omdat dat zo goed zou zijn voor je tanden. Lulkoek van het zuiverste water, knowwhatImean? Dát er dus redenen zijn ieder mens’ kosmische antenne te bezoedelen.. In gevangenissen is het contact met de ‘buitenwereld’ ook uiterst begrenst!

  2. Okay, Guido, is me helder nu wat jij hiermee bedoeld. fijn dat je dit even uitlegt.

  3. @Mirakel

   EIgenlijk we grappig dat ik deze mp3 van Tom Kenyon al een jaar of 1,5 in bezit heb?? Kan me nog herinneren tijdens mijn werk in Wageningen toen ik er even genoeg van had, dit nummer opzette via mijn mobiele telefoon. Ze zijn nog steeds ergens goed voor, al is het nog in deze situatie’s 😉
   Het kalmeerde me altijd wel, maar ik luister nu veel naar Dolfijn geluiden of muziek van Sri Vasudeva met de “AUM” klant. Ook goed voor meditatie!

   Ik ga never geen paddo’s gebruiken ook al zijn ze puur natuur. Ben wat dat betreft stront eigenwijs, me eigen lichaam zal alles ervaren, maar om mijn eigen manier 😉

   Moet nog wel ff me ego laten bezinken zo af en toe, anders mag ik geen leuke ervaringen krijgen. Weet namelijk wel precies hoe het werkt en hoe het zit, maar ffkes dat ego-ke aan de kant schoeven en kalmeren hehehe.

   Deze speciaal voor jouw Sandra: http://www.youtube.com/watch?v=VZXZJB_1UV8

   Geniet ervan. Persoonlijk vind ik het overheerlijk!

   Heb thuis ook een officiële CD met nog meer rustgevende dolfijnen muziek.

  4. @Guido

   Heb ’t net gezien, wel leuk boek lijkt mij.
   Heb nog zat lettertjes te lezen hier thuis voorlopig 😉

   @Mirakel

   Graag gedaan hoor =)
   Vannacht heb ik mijn dolfijntjes ook weer laten praten tijdens mijn inslapen.

 8. Dit probleem zal echter spoedig verholpen zijn als ook meer en meer ‘volwassenen’ ontwaken en ontwaakte kinderen volwassen worden. Deze ontwaakte ouders bezoeken liever de hogere dimensies en hun galactische families dan dat ze naar het werk gaan, in het verkeer zitten, rekeningen betalen en het huis schoonmaken. Hierdoor wordt vanzelf een geheel nieuwe realiteit gecreëerd. Jij verandert de realiteit, wat je nu doet.

  Goed artikel, erg interessant maar bovenstaande is echt dom.
  Met dit soort standpunten worden ook de laatste intellegente wezens om de tuin geleid. Ga er maar lekker bij liggen, zoek lekker naar hogere dimensies en hun glactische families en laat de rest maar naar de klote gaan, is alleen maar 3d.

  Tuurlijk, daarom komt er ook niks van terecht omdat ze gaan zoeken in zelf geschapen werelden die oh zo verheven boven de rest zijn. Ga toch weg, daarom zijn wij hier niet.
  Stelletje new age rukkers, wordt wakker en leef je leven.

  De zin van het leven is: zin hebben in het leven.
  Je bent een ziel en hebt een lichaam. Je ziel wil ervaren, jij wil dus ervaren, dat wat zich nu afspeelt.

  Dat wat je wil ervaren, ervaar je NU.
  Wees vrij, wees blij en wees vooral niet bang.
  Alles is zoals het moet zijn. Je ziel is bewustzijn die wat beleven wil, anders wordt het zo saai.

  Al die zweefteven gaan te vroeg dood aan gruwelijke ziektes omdat ze niet luisteren naar hun lichaam, de tempel van het licht. Wees jezelf en geniet, geniet je niet, aanvaard dan dat wat is. Denken en piekeren zijn lage trillingen.

  http://www.youtube.com/watch?v=GUcXI2BIUOQ&playnext=1&list=PLA5913075D3DF4B44&index=15

  1. Still love you too, was even helemaal weg en niet alleen in cyberworld, het leven blijft een conflict en zal dit altijd wel blijven, dit wist ik nog niet. Wakker blijven dus.

   Ben eindelijk wakker geworden, of ik slaap nog steeds, haha.
   Doesn’t matter, it’s a fine joke after all.

  2. @ Wout

   Je wordt er al ‘High’ van als je er alleen al naar kijkt.

   Daarom dat ik altijd hier aan de lachgas zit…

 9. ik wil er niemand tot aanzetten maar je kunt mediteren wat tijd kost (al lijkt me dat de beste weg) of je kunt voor de versnelde weg gaan en dan bedoel ik paddo`s eten in een pshedelische paddo zit ook de stof dmt alleen dan met een fosfor staart het verschilt dus 1 monocuul ik ben voor mijn gevoel ook buiten mezelf geweest en heb andere realiteiten gevonden in mezelf niet elke realiteit is leuk en kan zeer beangstigend zijn (badtrip) maar je moet je daar niet tegen verzetten hoe moeilijk het ook is want hoe meer je je verzet hoe erger het word,dat wetende brengt verlichting accepteer het gevoel ontarm het go with te flow en je krijgt prachtige beelden of inzichten te zien the choice is yours

  1. @ jeroen
   Als je niet weet waar je mee bezig bent (en met paddo’s zijn dat er velen ) zijn psychedelische middelen een ramp voor je geestelijke ontwikkeling. De badtrip waar jij het over hebt is een uitings vorm van onbegrip en onkunde bij het gebruik van die middelen. Het steld je namelijk open voor een realiteit waar je eigenlijk nog niet aan toe bent. Ben je er wel aan toe deze realiteit te ervaren heb je geen paddo’s meer nodig, en verdwijnt de kans op een badtrip bijna volledig.

   Het is niet voor niets dat in vroeger dagen een sjamaan die paddos gebruikte zijn leerlingen dit verbood tot zij een hoger inzicht hadden verworven uit zichzelf. Pas dan mochten zij de urine drinken(waar een verzwakte werking vanuit ging)van de sjamaan nadat hij de paddo’s had gebruikt.

   Ook was het een normale procedure bij het gebruik van paddo’s om dag een te beginnen met 1 paddo dag 2 rust te houden dag 3, 2 paddo’s ,dag 4 rustdag , dag 5 ,4 paddos enz. En natuurlijk dit niet volhouden voor hele lange tijd (vergiftiging ligt dan op de loer)

   Samengevat is het gebruik van paddo’s als katalisator voor bewustzijnsverruiming een ,op zijn zachts gesteld, risico volle manier van spirituele groei. Het is namelijk niet eigenhandig verworven kennis maar een deur die je opengooit zonder te weten waar je aan begint. Veel mensen gebruiken deze middelen zonder de eerbied en achtergrond kennis te hebben. Dan is het een recreatief of genotmatig gebruik van een in potentie heel krachtig middel, en kan het leiden tot een psychose of verwrongen geestelijke groei.

   Het is maar welk risico je wilt nemen. Overigens ontraad of raad ik het niemand aan, die keuze is aan ieder persoonlijk. Ook zal ik niemand om gebruik veroordelen(ook jou dus niet)daar ik zelf ook ruime ervaring heb met paddo’s en ook de gunstige effecten ervan heb ervaren. Dat echter wel na een gedegen achtergrond onderzoek over het gebruik van deze middelen.

   vriendelijke groet marcel( ex psychonout)

  2. Helemaal met je eens Marcel Bij de meesten rinkt niet eens een Bij-Bel.
   Dat het geen kickmiddel is of zelfs een drug die je zomaar gebruiken moet op goed geluk.
   Velen kunnen er ook niet tegen en/of weten zelfs niet Hoe het te bejegenen.
   Ik ken mensen die door de gevolgen Totaal “gek” of dood zijn gegaan,
   Bewuste of onbewuste “Zegens” kunnen je Zeer vreemd doen laten gaan.
   Niet voor niets dat Paddo’s verboden zijn, zelfs Maryhuana kan gevaarlijk zijn.
   Zeker die rotzooi die ze in opgefokte koffieshops verkopen.
   Waar velen elke dag naar toe doen lopen.
   Mens weet meestal niet wat Entheogenen zijn of welk voedsel juist is voor een “afkickend” brein.
   Staat men niet open voor spirituele of Geestelijke wetten.
   Dan weet mens vaak ook niet waar men in een “Trip” op moet letten.
   Ennuh!!! Weg met die Lampen weed want dat is Het NIET!!!

   http://www.youtube.com/watch?v=3iopYddFOtc

  3. @ budhy
   Over gebruik valt voor vele nog te leren .
   Hoe zij de deva’s met een paddo bezoek moeten eren.
   Uiteindelijk is het niet als snoepgoed
   Waar ook een klein kind zich aan te goed doet.
   Het is niet voor niets dat verhaal van de sjamaan.
   Alleen als je ver genoeg bent kan je paddo’s aan.
   Dan ook nog eens alleen met respek(t)
   anders ga je geheid een keer op je bek.

   groetjes marcel

  4. @ Marcel in 5B

   Zeg wat doe je eigenlijk als je naast paddo’s ook kabouters gaat zien en andere trollen?

  5. 🙂 Mooi Mooi!!!
   http://i1210.photobucket.com/albums/cc411/Budhymann/GreenMann.jpg
   Ach een keer op je Bek is niet zo’n probleem
   Maar bij velen lijkt het wel een hersens eczeem.
   En respect moet men aan alle kanten verdienen,
   en je niet op laten leggen door hen die menen te dienen.
   Terwijl ze in feite aan “slachtoffers” verdienen.
   Een maatschappelijk probleem dat op vele frequenties zo is.
   En ook onder het mom van “onvoorwaardelijke” liefde een ergernis.

   http://www.youtube.com/watch?v=zNk_TE15KE4&playnext=1&list=PL902DC08814A02EBB&index=7

  6. Persoonlijk vind ik het “pure ego tripperij” om een of ander middel te gebruiken om “iets moois te willen ervaren” of “ergens bij te horen”. Deze verhalen heb ik maar al te vaak gehoord.

   Ik heb nog nooit gerookt in mijn leven, noch een of ande psychedelisch middel gebruikt en ben het ook nooit van plan.
   En eigenlijk ja, daar mag ik trots op zijn.

   Ik ben puur en wil graag zo blijven en geloof in het Universum. Immers ben ik overtuigd dat alles wat wij nodig hebben om “gelukigzaligheid” te ervaren in ons zit.

   Eigenlijk naar mijn gevoel is “iets” externs willen gebruiken om een mystieke ervaring of een andere werkelijkheid te ervaren, meer een teken dat je het zelf nog niet helemaal lekker hebt zitten. In mijn ogen althans.

  7. @Budhy

   Bedankt voor je opinie Budhy! Ik stel het op prijs, maar ik ben niet zo’n type dat hier snel iets mee doet. Kan ik van een eerder leven mee hebben gepikt, of iets wat ik mee heb gemaakt. Desalniettemin ben ik overtuigd dat alles wat ik nodig heb, in mij heb zitten.

   Klinkt ook vrij logisch eigenlijk, als ik mijn eigen woorden lees. Maar goed, wie weet!? Wellicht alleen als ik een bezoekje zou nemen aan de sjamanen in zuid-amerika, en in het bijzijn van hen, wel iets probeer. Maar dat weet ik nog niet zeker 🙂

  8. @ Budhy Geen smoes voor een drugsverslaving! wij trappen daar gewoon niet in, en zijn verder niet van drugs gediend! Wanneer je op de linker muisknop drukt van het artikel, ergens onderaan, kun je en even op vakantie en werken aan je gezondheid. Ziet eruit als een prachtig kuuroort in de zon! Zoals je weet schijnt de zon als basis mee te werken aan een goede spirituele gezondheid! No drug zone!

   http://www.geensmoezen.nl/?gclid=COaYraiFv6YCFYJE3godxXH9IA

  9. @ mirakel
   Wat nou, derde persoon meervoud, Wij mirakel van wtk? Je praat toch hopelijk wel alleen voor jezelf? Of mis ik de humor in het stukje, kan natuurlijk ook.
   groet marcel

  10. @ Marcel w in 5xD

   ‘Wij’ staat voor 5D en lid willen worden van de R.N.F. de meervoudige eengeszinheidsbewustzijnsgevoel wat natuurlijk een nieuwe basis behoefte gaat worden.

   Hoe meer zielen des te groter de club wordt in 5D.

  11. @ mirakel Je bedoeld dus ze bestonden…. Of was dat slechts een kleine delegatie van het volkje?
   Lol leuke link ( en bij deze was het humor gehalte onmiskenbaar aanwezig )

  12. @ Paul, die laatste afsluiter van jou was een goeie, zeer lachwekkend!

   @ Marcel, Misschien had ik inderdaad voor mezelf moeten praten. goeiiiie voor de volgende keer!

  13. @ cozmic 8D

   Helemaal raak, daardoor krijg ik weer zin om te gaan Trollen!

   Ah nee moet weer eens serieus gaan worden, tis niet altijd om een ‘Leuke Uitmundende Leraar’ te zijn op wtk.

  14. @ Paul, lief hoor, je zit ook in mijn hart, met je geweldige inzichten en humor!

   Cosmic, leuke boskabouter, super! lachwekkend!

  15. @ Burke

   Zulke dingen maken weer helemaal kind van mij, zit te genieten van jullie allemaal, wat een overgafe van heerlijke humor recht uit jullie hart.

 10. @Guido – nog even mijn reactie wat zichtbaarder geplaatst 😉 Cheers

  @Ricardo

  Ik kan me voorstellen dat de synthese E=MC2 icm bewustzijns verruiming – wetenschappelijk bekeken – merkwaardig kan overkomen – maar:

  Ons leven speelt zich af binnen de formule E=MC2. Wanneer ons fysiek lichaam zich beweegt richting de snelheid van het licht zullen onze atomen steeds langzamer gaan bewegen. Zie het tweelingenexperiment (tijddilatatie).

  Wij mensen worden minder snel oud naarmate onze atomen langzamer gaan. De lichtsnelheid kunnen wij met ons huidige fysieke lichaam niet aan (wellicht wel bereiken). Op dit niveau staat dan namelijk ons hart stil en zitten we het dichtst tegen het moment NU aan, maar zijn dan wel aards bekeken dood. Zoals je wellicht weet bestaat ons leven uit louter NU momenten. Tijd en afstand zijn illusies van de hersenen (zie oa. documentaire van Noorderlicht – Julian Barbour in Killing Time- hier te zien: http://www.youtube.com/watch?v=WKsNraFxPwk).

  Tijd is een van de grotere problemen om een theorie van alles te kunnen creëren (unificatietheorie). Barbour kwam met de geniale ingeving tijd uit de theorieën en formules weg te laten – de weg ligt plots weer open om dichter bij een unificatietheorie te komen.

  Goed, dit besproken hebbende, wat heeft dit alles te maken met hogere frequenties die ervoor zorgen dat lagere frequenties ook verhogen?

  De kwantummechanica kent het begrip instantaan. Tijd en afstand blijken geen vat te hebben op een verandering van een atoom (ik houd het nu simpel) die zich aan de ene kant van de wereld bevindt tov een atoom die tegenovergesteld zich op de wereld bevindt. Een verandering aan de een is instantaan een verandering aan de ander. Dit strookt niet met de klassieke natuurkunde.

  Snelheid is de enige factor die ons leven beïnvloedt en absoluut geen tijd en afstand. Zie het experiment met de atoomklokken van Keating en Hafele en dus de Lorentzfactor = tijddilatatie.

  Wanneer wij worden blootgesteld aan een hogere snelheid dan de lichtsnelheid (zwaartekracht icm zwart gat krijgt E=MC2 niet meer kloppend – de cumulerende massa is in geen verhouding met de aantrekkende kracht die E=MC2 doet vermoeden. Een zwart gat trekt nl. het licht naar ‘binnen’ wat impliceert dat, wanneer het licht uit een zwart gat zou willen ontsnappen, dus een grotere snelheid moet hebben dan de aantrekkende kracht van het zwarte gat). Tevens is de oerknal hiermee op losse schroeven komen te staan. Hoe kan een oerknal plaatsvinden wanneer er grotere aantrekkende krachten blijken te zijn dan die van het licht? De knikker waaruit de oerknal voort zou moeten zijn gekomen had in zichzelf moeten verdwijnen. Weg theorie.

  Doordat de pijnappelklier in verbinding staat met hogere trilling dimensies / frequenties heeft dit direct invloed op onze omgeving die volledig bestaat uit E=MC2. Wanneer deze frequenties hun intrede doen in onze werkelijkheid blijkt er van alles ‘opgestart’ te worden. Onze fysieke lichamen (en ook flora & fauna) resoneren met deze hogere frequenties waardoor ons fysiek veranderd maar ook ons ‘contact’ met hogere trillings frequenties / dimensies.

  Wij leven in een laag trillings gebied en daarbuiten zit een hoog trillinsg gebied (meerdere en wellicht ontelbare hoge trillings gebieden / dimensies – zie holografisch universum theorie). Onze lage trilling werkt net als bij de modulatie van de radio. Een lagere golf zit besloten in een hogere golf en er treedt modulatie en demodulatie op. In Jip en Janneke taal – een uitzending van een radiostation wordt gemoduleerd verzonden en ‘op de radio’ weer omgezet naar muziek wat we dan kunnen horen (net als bij een modem).

  Wat wij dus nu aan het doen zijn in het ascentieproces is een signaal uit een hoger trillingsgebied / dimensie – om te zetten ‘iets’ wat wij kunnen begrijpen en interpreteren.

  E=MC2 maakt dus wel degelijk onderdeel uit van het totale proces waar wij inzitten icm de verbinding met hogere trillingsgebieden. Dit alles is de verklaring voor de vele ascensie verschijnsselen waar ons fysieke en mentale staat mee te maken krijgen. Waaronder het langzamer gaan kloppen van ons hart – atomen gaan langzamer trillen naarmate snelheid groter wordt.

  Ik beschrijf dit gehele proces inclusief ontwaken in mijn boek Egoloos ME – de Waarheid over Ontwaken (in februari overal verkrijgbaar). Want dit gehele proces is onder het traject Ontwaken te plaatsen.

  David Bohm gaf al aan dat er een sterke opschuiving gaat plaatsvinden van de benadering van ons leven. We schuiven op van de oude mechanische en analytische denkwijze naar de esoterische psychologie – compleet andere koek.

  Hartelijke groet,
  Marco

  1. Dank je Lianne – het is geen gemakkelijke kost om uit te leggen, maar ontzettend simpel als je de eenheids ervaring hebt meegemaakt. Meer en meer mensen zullen dit gaan mee-maken en perplex staan

   Hier nog een reactie welke ergens helemaal beneden staat van mij – m.n. de filmpjes zijn bijzonder om naar te kijken.

   In de impliciete orde zitten verleden heden en toekomst opgevouwen. Linker hersenhelft is verleden en toekomst – lineair, methodologisch gericht en rechter hersenhelft is NU en parallel gericht.Uitvouwen van impliciete orde is synchroniciteit en serendipiteit. Hoe meer je leeft in het NU hoe meer synchroniciteit en serendipiteit op je pad zullen komen.

   Tijdreizen is trouwens geen enkel probleem, we doen dagelijks niet anders – denk niet in tijd, denk in snelheid.

   Zie deze TED voordracht van Jill Taylot – http://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

   en dit filmpje van Idiot Savant Stephen Wiltshire –
   http://www.youtube.com/watch?v=a8YXZTlwTAU

 11. Er sterven jaarlijks zo’n 1200 mensen aan alcohol, en dit is legaal. Er is 1x een krant die beweert dat een toerist na gebruik van paddo’s het raam uit zou zijn gesprongen (affin dat is tegenwoordig normaal, de media beweert dat Bin Laden 9/11 heeft veroorzaakt en The War on terror is een feit….) en direct staat de 2de kamer op haar achterste benen en wordt paddo d.m.v. wetgeving verboden……

  In de tussentijd van het 2de kamer debat en de uiteindelijke wet waren paddo’s nog legaal en bleef het ijselijk stil in de media over ongelukken met paddo’s…..Ze waren er gewoon niet en de toerist bleek in een dronken toestand zijn val uit het raam gemaaakt te hebben.

  Affin en dan is er hier in de reactie’s te lezen dat hij heeft meegemaakt dat mensen gek werden van enteogenen en dat hij zelfs mensen kent die er dood aan zijn gegaan. En dat paddo’s niet voor niets verboden zijn…….

  Wel Budhy (14:08 15 januari 2011) , ik denk dat je KLINKLARE NONSENSE aan het verkopen bent, het is slechts stemmingmakerij.

  Maar ik geef je een kans, als jij voor 21 januari om 12:00 uur mij het dood certificaat overlegd van jouw kennis waar als doodsoorzaak enteogeen staat vermeldt deponeer ik jou 500 Euro.
  Enne heb je de 2de kamer al aangeschreven om, nu er door alcohol 1200 maal meer doden vallen dan bij vermeend enteogeen gebruik, alcohol net zoals paddo’s te verbieden ?

  Entheogenen en wiet zijn geestverruimende middelen, alcohol is geest-dodend, dat was de reden van het verbod.

  Nog wat onzin wat ik tegenkwam, de urine bevat juist een hogere dosis hallucinerende stof dan de paddo zelf, dit komt omdat de nieren de onzuiverheden er uit hebben gehaald. (en dus niet een lagere dosis)

  Want to Know thanks voor het plaatsen van deze info.

  1. @ charles
   Tis wel een beetje appels met peren vergelijken wat je doet, alcohol of paddo’s. Heb in mijn leven gehoorlijk wat alcohol genuttigd ,in en achter bars gewerkt,en nooit iemand of mezelf een spirituele ervaring gehad zien hebben van de drank. Dat heb ik met paddo’s meer gezien. Ook kontakt maken met de rijken der deva’s zie ik een beschonken mens minder gauw doen dan een onder invloed van paddo’s.

   Verder is de urine verdund ten opzichte van de portie paddo’s die genuttigd worden dus een hogere concentratie in urine bestaat niet. Aan die logica valt moeilijk te ontkomen.(10 gram paddo’s in een mens op 1 leter urine voor zeg 10 mensen)

 12. @marcel ja ik weet dat een badtrip minderd nadat je dat hebt meegemaakt maar aan de andere kant kan een badtrip ook veel goeds doen als je die angst durft te verwelkomen en apcepteren kan je op inzichten komen om ook andere angsten te doorstaan ik ben daardoor bijvoorbeeld van mijn verlegenheid afgekomen het heeft mij ook geholpen om van mijn sigaretten verslaving af te komen ik gebruik nu 9 jaar paddo`s ik neem ze om het half jaar alleen of met vrienden in een bos ik heb diepe respect voor psychedelische middelen (wiet,paddo`s,lsd,salvia,dmt)en merk tot nu toe alleen nog maar verbeteringen ik weet dat ik deurtjes in mijn geest open gooi maar ik draai ze nooit meer op slot (iets wat je niet verwerkt wordt groter en dan gooit het vanzelf de deur open) Het draait allemaal om set en setting als je je daar aan houd kan er weinig mis gaan, ik weet dat uiteindelijk ik het ben die die deurtjes open gooit ik gebruik alleen de psychedelische middelen als sleutels

  1. @ jeroen
   mooi verwoord ik lees idd tussen de regels door een diep respect voor de middelen. Ook de frequentie van gebruik die je aangeeft is imo een goede. Ikzelf gebruik nu niets meer(heb het ook niet nodig) ik heb de sleutels in mijzelf gevonden.

   liefdevolle groet marcel

 13. Ach, leef je leven zoals je het leeft.
  Wees jezelf, de vorm en je denken zijn slechts voertuig en gereedschappen. Je kan hoogstens je materiaal kwijtraken, nooit jezelf.

  Vind je het hier wel geinig, onderhoudt dan je gereedschappen en je voertuig, vind je het niets? dan vreet het zichzelf gauw op.

  Als de mensen zoveel aandacht aan hun lichaam en aan hun dierbaren zouden besteden als dat ze nu aan hun materie en status doen, dan zou de wereld prachtig zijn.

  1. Goed zo Martijn, jij bent de weg voor je zelfen wij lopen met je mee hand in hand, de fleurige wijde wereld in, tussen al dat moois in.

 14. Las vanmiddag een boekje van Tony Parsons.

  Citaat ;

  Overal en op elke plek ben ik helemaal omringd en omvat door stilte, onvoorwaardelijke liefde en eenheid.

  Goddelijke Liefde intuitie is voortdurend beschikbaar door haar toe te laten.

  Liefde;
  Wanneer ik haar toelaat,is zij er,wanneer ik haar ontloop,is zij er.

  Er is geen inspanning voor nodig , ze eist geen normen en heeft geen voorkeuren.

  Omdat zij tijdloos is, ziet zij geen pad dat belopen moet worden,geen schuld die betaald moet worden. Omdat zij goed nog kwaad erkent, erkent zij
  evenmin oordeel of schuld. Haar liefde is absoluut onvoorwaardelijk. Zij kijkt eenvoudig toe met helderheid, mededogen en verrukking als ik weer
  naar haar terugkeer.

  Zij is mijn geboorterecht. Zij is mijn thuis. Zij is al wat ik ben.

  Verlichting heeft nog een eigenschap die de brug is tussen het tijdloze en mijn valse gevoel van afgescheidenheid. Die eigenschap is aanwezigheid.
  Aanwezigheid is onze constante aard, maar meestal verstoren we die die door te leven in een staat van verwachting,motivatie of interpretatie.
  We zijn bijna nooit thuis. Om onze vrijheid terug te vinden moeten we deze projecties loslaten en de mogelijkheid van aanwezigheid toelaten.

  Aanwezigheid is een kwaliteit van verwelkomend, open gewaarzijn dat toegewijd is aan wat er maar is. Er kan nog wel iemand zijn die gewaar is en er is ook datgene
  waarvan hij zich bewust is… het geluid van stromend water, de smaak van thee, het gevoel van angst, of het gewicht en het gevoel van het zitten op een stoel.
  En dan kan er een loslaten zijn van degene die gewaar is,en is alles wat er overblijft aanwezigheid . Dit alles gaat volkomen zonder oordeel, analyse, verlangen
  naar resultaat of om iets te worden. Er is geen handelen en geen verwachting. Er is gewoon wat er is.

  In het begin is het genoeg om een toegewijd gewaarzijn van wat er is te laten ontstaan. Het loslaten van degene die gewaar is kan daar makkelijk op volgen, maar
  kan nooit een opdracht zijn.

  Ik kan aanwezigheid niet doen,omdat ik gewoon aanwezigheid ben. Er is geen werkwijze te leren, omdat ik niets kan leren of bereiken wat ik al ben.

  Aanwezigheid is volstrekt moeiteloos en is mij nader dan ademhalen. Aanwezigheid kan alleen maar worden toegelaten en herkend. Waar ik meestal toe
  neig is haar ontwijken of verhinderen.

  Zonder aanwezigheid zou er geen bestaan zijn. Ik ben aanwezigheid en jij bent aanwezigheid. Als we niet aanwezig ware, was er ook geen bestaan.

  Aanwezigheid komt voort uit de bron van alles wat bekend of onbekend is. En dat zijn wij. Wij zijn de enige bron van onze eigen unieke manifestatie.

  1. @ Janee

   Geef maar toe dat je ook al in 5D zit, het kan niet anders vriend, je hebt ons aangestoken met je Love virus 5D vaccin.

  1. Nog maar ’n linkje dan (voor diegene die méér wil weten hieromtrent):

   http://www.crystaldimensions.nl/nicoappelmangeheimenvanhetvaticaan3.html

   Lees voor een goed begrip van bovenstaande ook deel 1 en deel 2 op dezelfde site aub.

   Deel 1:
   http://www.crystaldimensions.nl/nicoappelmangeheimenvanhetvaticaan1.html

   Deel 2:
   http://www.crystaldimensions.nl/nicoappelmangeheimenvanhetvaticaan2.html

   Wattenstaafie is weer terug in de box hoor. (Was er ook niet uitgevallen… Probeert slechts iets duidelijk te maken.)

  2. Wat een heerlijk mannetje ben je ook Staafie, zo vol met van alles om enkel je zelf maar te kunnen zijn, dat doet me heel erg goed.

   Dank je voor je mooie links!

  3. @ Paul

   dank je!
   Maar heb je het werkelijk allemaal gelezen, gezien en het verband ook gezien? Ik plaats dit allemaal immers niet voor mezelf.

  4. Ik ben niet zo een gladjakker die alles maar ook even globaal het doorneemt, neem er uit gebreid de tijd voor, bemediteer vaan dingen en laat ze inzinken, lees het over nieuw en zie dan vaak de dingen die ik eerst niet zag.

   Voor goede zaken neem ik altijd de tijd, dus wees gerust als ik tot antwoorden kom.

  5. Ja het doet me ook weer terug denken aan The Arrivals, zelfde verhaal zelfde aansturing.

   Kijk eens voor de gein naar deze 6 deeltjes met in en out of the box denken, zie wat we ergens over het hoofd zien dan enkel gericht naar de Amerikanen toe, er is ook nog een stukje van de andere wereld die we doen vergeten omdat ze minder ontwikkeld zijn in ons westers denken van de blanke man.

   http://www.youtube.com/watch?v=yKzA4AMEKPQ&feature=recentf

  6. Ik bén gerust Paul. Voel je niet geraakt. ‘Jij gladjakker’ is niet wat ik bedoel. Ik ben niet ongerust over jou. Ook ongerustheid mbt anderen heb ik (meestal) niet. Ze slapen immers en wakker geschud worden vinden ze alleen maar vervelend dus hou ik meestal mijn mond maar. Soms kan ik mijn mond niet houden maar dan vind ik het tijd om te gaan. Dit kan zowel zich voordoen in de communicatie met gelijkgestemden als met andersdenkenden, snap je? Men moet het ervaren vooraleerst men er enig idee van heeft. Ik ga dan weg in de hoop dat mijn weggaan als signaal juist wordt geïnterpreteerd. Meestal niet, lange weg te gaan dus nog. (Voor beiden.)

  7. Als je niet weet wie je bent, waar je bent, en waar je vandaan komt blijf je op zoek naar jezelf je plekje alhier en je afkomst.
   Dat is wat ik voelde bij het zien van ‘The Visitors’ Maar dat even terzijde.

  8. Inderdaad en dat zijn nou fijne zaken om zo de feiten op de tafel uit te spreiden, dan kom je tot een totaal overzichtelijk geheel, je kan dan over elkaars schouder mee kijken hoe de ander er tegen aan kijkt van uit zijn perceptie, ook de aanvulling is dan belangrijk als er mogelijkheden tot verdieping en inzicht tot stand brengt, anders ken je maar een enkelzijdig verhaal, terwijl je ook de rest wilt weten.

   Ben daarom liever een schubbenjack waar het een en ander blijft aan haken.

  9. En toch, ‘weglopen’ is niet liefdeloos. Het is bedoeld om de ander tot nadenken/navoelen te stemmen. Liefde is blind zegt men soms. Echte liefde is echter niet blind. Echte liefde kan slechts bestaan vanuit begrip voor de tekortkomingen van jezelf en voor die van de ander.

  10. Echte liefde kan slechts bestaan vanuit begrip voor de tekortkomingen van jezelf en voor die van de ander.

   Als liefde op de proef wordt gesteld.

  11. Je zelf zijn en daarom hang ik hier dus ook rond met mijn eigen naam, dat is voor niemand weglopen, dat is staan blijven en durven de ander liefdevol in de ogen aan te kijken, zonder angst of schaamte, want eerlijkheid duurt het langst en daar heb ik geens chaamte voor, door te durven te zijn wie ik ben.

 15. Over trippen zonder pilletje gesproken…
  Ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik , wanneer ik mijn ogen dicht doe er allemaal leuke gekleurde nebula-achtige vlekken in mijn ‘gezichtsveld’komen . Later begreep ik dat niet iedereen dat heeft , maar dat terzijde .
  Toen ik een keer na het werk even ging liggen , op m’n rug , kwamen die indigo-blauw-violet kleurige vlekken weer . Uit verveling ging ik er mee spelen en kwam er achter dat ik ze met mijn ademhaling kon beïnvloeden . Na een poosje zeer rustig ademen en de vlekken met mijn mind vasthouden was het hele veld indigo gekleurd , ook achter , boven en onder mij , ik was in een volledig indigo veld . Het leek of ik fysiek een halve meter boven het bed zweefde en mijn hele lichaam vibreerde alsof het één groot orgasme beleefde …… fantastich gevoel .
  Zoals aan alles kwam ook hier een einde aan , toen ik realiseerde wat ik eigenlijk aan het doen was klapte het hele veld in elkaar . Later heb ik het ook nooit meer zover gekregen , iets zal me wel tegenhouden .
  Nou , dat wou ik ff delen ..

  1. @watt
   Ik heb geprobeerd die link te kijken , maar hij werd zo langzaam geladen , misschien moet ik effe met dat zwarte tele2 schaap babbelen . Wat ik er van meekreeg is dat hij beweerde dat sommige plekken een soort wormholes/stargates zijn , om eerlijk te zijn , ik mocht zijn kop al niet !! Need i say more ?
   Wat ik probeerde te vertellen , delen eigenlijk , is , teruggekoppeld aan het item ‘ieder zijn eigen sterrenpoort’er waarschijnlijk meerdere methodes zijn om deze te openen . Mijn ervaring was een spontane opgewekte ervaring , zonder intentie die ervaring op te wekken .
   ik hoefde er niet voor naar Peru , geen mescaline of datura of peyotil , nee gewoon ademhalen en visualiseren .
   Ik ben geen heilige , ik heb in mijn leven ook wel een paar plantjes naar het Nirvana geblowd en genoeg keren tussen de lege flessen wakker geworden , nou ja , wakker ?
   Waarom werkt mijn linky niet , grrrr
   ok dan gewoon zo ; dreamtheater/ the spirit carries on ;SCORE; zoek maar op

  2. Jongens!

   Ik heb hier ook zo’n 38 Gateway, tis me eigen voordeur, kan er alleen doorheen reizen naar een binnen of buiten dimensie als ik iets wil gaan ondernemen, meestal is mijn post bezorger de key tot magic en de reclame jongen mijn portal keeper, de rest jaag ik weg als het Jehova’s zijn of schoonouders.

 16. Bijzonder interessant voor mij. Ik kom laatste tijd wel vaker op deze site, vind het allemaal erg interessant. Ben bijna 21 maar heb mijn zin des levens nog niet gevonden. Worstel enorm laatste jaren.. Niet dat ik ongelukkig ben maar ik ben nou niet de ideale zoon. Heb enorm veel moeite met school en het kiezen van het juiste. Heb nog steeds geen idee wat ik in de toekomst moet doen ondanks dat ik wel mijn havo diploma heb gehaald. Ik heb het altijd maar onzinnig gevonden wat wij in het onderwijs moeten leren en mij hier altijd tegen afgezet. Misschien kan mij dit helpen opzoek naar mijn ware ik? Volg dit soort artikelen altijd met veel interesse. Misschien eens wat mee doen dan.

  1. Ja, hier 28 jaar, ook havo gedaan, eigen bedrijf begonnen, ach, die studies zijn allemaal leuk als je weet wat je wilt in je leven, alleen, als je werkelijk je zelf bent komt alles vanzelf.
   Wie weet word je nog eens heel groot in iets, wie weet word je alleen groot voor je vrouw en kinderen. Doet het er iets toe?
   Live your life and everything comes to you!

 17. Thanx voor de reacties. Als mij 1 ding duidelijk is geworden laatste jaren is dat geforceerd gelukkig of succesvol willen zijn niet werkt. Het enige wat er dan gebeurd, in mijn ervaring dan, is dat je verder weg raakt van je innerlijke zelf. Ik begin maar eens opzoek te gaan naar de basis van wie ik echt ben. Verheug mij eigenlijk wel op deze reis en laat alles rustig op mij afkomen.

  1. Heel veel succes gewenst, hou je chakra’s en energiepunten in balans en gaan met die banaan. Een innerlijke reis.

   Ik kwam deze site tegen toen ik op zoek was naar 13 chakra’s.
   Misschien heb jij of iemand anders er ook wat aan.
   Om je lichaam, de tempel in balans te houden op je reis.

   http://www.chiflow.nl/index_bestanden/Page1323.htm

 18. Ik zie het zo, de pijnappelklier, het 6e chakrapunt, 3e oog, is het punt van waarnemen. Alle waarnemingen komen in dat verschrompelde erwtje in ons hoofd en alle uitdrukkingen naar de omgeving eveneens.

  Wanneer we dit inzien en ff verder kijken dus dan 3d en 4d, de normale wereld en de paranormale wereld, door de chakrapunten, dan is de waarnemer, de pijnappelklier slechts een tussenfase.

  Voorbij waarnemen, dan ga je toch dood? Is dat zo?

  Het kruinchakra, daar waar spirituele energie, dat wat niet te benoemen is, binnenkomt, is weer een stapje verder.

  Dan blijk je langzamerhand alles zelf geschapen te hebben wat je ooit hebt waargenomen. Dan vallen tijd en ruimte ook weg en wordt alles één verhaal, gewoon, omdat het zo leuk is om waar te nemen, blijven we in leven en genieten we met elkaar als verschillende waarnemens in dat ene.

  1. Heel mooi Paul, ik voel het door het nummer heen, alle blokkades die er nog waren in mijn waarnemen losten op in liefde. Het mooiste was toen de muziek stopte, we are one.

 19. Wat ik ook nog even kwijt wou is dit:

  Wanneer men denkt dat dit 3e oog het einde is, of een hoger punt dan andere punten (in je lichaam of daarbuiten), dan ga je óf iets forceren, óf iets te ver openzetten. Blijf dus alert, anders kunnen dromen ons overdag ook van alles wijs maken.
  De paranormale wereld, de spirituele wereld, is niet altijd even fris te noemen, blijf dus helder en alert.

  Zie dat je hele lichaam één grote pijnappelklier is, dat geen chakrapunt of ander energiepunt in je lichaam ondergeschikt is.
  Veel leraren op spiritueel gebied vergeten nog wel eens dat hun lichaam de tempel is waar alles binnenkomt en weer uitstroomt en niet alleen dat kleine erwtje in je hoofd, of je hersenen e.d. Zoals in ons lichaam alles samenhangt, hangt ook de kosmos en cellen, atomen, etc. samen door iets wat niet te benoemen is.

  1. Kijk eens naar de ruimte waar alles in op komt.
   De ruimte geeft mogelijkheden, net als in vaatwerk.
   Een vol glas kan niets in, een leeg glas is compleet ontvankelijk.

  2. door onze vorm en onze vorm van denken zijn we beperkt in het begrijpen van de oneindige vormloze oneindigheid

  3. Af en toe vraag ik me af , waar leidt dit allemaal naartoe ?
   Als kind had ik al onzichtbare vriendjes , die meer wisten dan al de volwassenen om mij heen . Later kwamen er op 7 jarige leeftijd een soort engelen in mijn kamer om mij te informeren over de aankomende tijd
   Dromen en voorgevoelens komen uit , oftewel : tijd is relatief .
   Natuurwezens staan oog in oog met me , en we kunnen ook communiceren .
   Ben ik nou zo anders , of zijn de meeste mensen zo anders ?
   Recentelijk heb ik geaccepteerd dat ik gewoon anders ben , en ik hou ervan , ik ben ik , en ik heb iets te vertellen .
   wie daar een probleem van wil maken heeft bij mij geen ingang meer .
   God heeft mij op deze aarde gezt met deze gaven , en ik ga ze niet ontkennen , soms twijfel ik aan het nut , maar dan weet ik diep van binnen dat dingen op energienivo heel anders werken .
   dus , yes , wij zijn allen een sterrenpoort , zoek je coördinaten , en ga daar waar je wezen moet/wil .

   ik hoop dat iemand dit ECHT begrijpt ,
   who ever

  4. Doe maar geen moeite Cozmic, kan je prima volgen, youre NOT alone!

   Er is zoveel veel meer gaande dan enkel wat zich in 3D allemaal afspeelt, wat je ervaren hebt, hebben zoveel kinderen ervaren en nog steeds.

   Ik zelf kan me talrijk zelfde soort situaties herinneren alleen gooi het niet zomaar te grabbel overal neer, veel dingen hou ik voor me want er zijner maar weinig met wie je het idd kan delen.

   In iedergeval ik sta helemaal open voor je ervarigen.

  5. weet je Paul , ik ben te grabbel .
   Waarom ? dit spelletje wat ik heb gezien van mensen die denken iets meer te weten etc .
   ik heb het doorzien , ik ben lekker ik , geen pretenties ,ik zeg in 10 woorden waar anderen een boek voor nodig hebben . fuck it , lol . im a rebel !!!

  6. Ok , ik zou hier niet moeten zitten te typen , om 6 uur mot ik me nest uit .
   Waarom zou je niet jezelf laten zien ?
   Wat proberen we te delen als we onszelf niet durven te laten zien ?
   Cyber to cyber ? lekker fn echt !!
   Schrijf de juiste woordjes en je krijgt een schouderklopje van de moderator , kots pis schijt , tyfus , pleur op , steek ze lekker in je hol ! ( Niet persoonlijk naar jou guido , at all )
   Jezelf zijn in de maatschappij is juist heel belangrijk .
   De massa is als kruiend ijs , resistance is futile , totdat je bemerkt dat dat kruiende ijs wordt gestuwd door een kracht . Shitty thing , happens to be …. die kracht is een recht dat je zelf kortgeleden uit handen hebt gegeven door toe te geven aan het gezag zonder geweten…

  7. Bedankt Cozmic,

   Aah nou komt de aap uit de Pauw Mouw, alles wat er toe doet dat houden we achter.
   Waar doet mij dat nou toch aan denken.
   De Hidden History op micro niveau verklaard, zo begint zich dat na verloop van tijd op macro maatschappelijk niveau te manifesteren in discrete geheime golden (chat) clubjes.
   De verdere resultaten op wereld niveau (“United” Nations) hoef ik toch niet nader toe te lichten?
   Bij de eerst volgende middelmatige carnavals blob van wie dan ook zal ik hier aan denken.
   De onbelangrijke ‘outsiders’ mogen zichzelf natuurlijk wel zomaar ’te grabbel’ gooien voor de goegemeente.
   Dat is altijd lachen joh.

  8. @ Cozmic 8D & Hyper

   Kijk dat is nou een heel goed voorbeeld wat ik er mee bedoel hoe jullie erop reageren, als ik met iets langszij kom varen waar ik zelf ook me ervaringen mee heb, dan kan je altijd een sneer krijgen en te horen dat je spelletjes aan het spelen bent.

   Het te grabbel gooien is dat anderen er niet mee kunnen omgaan als je bepaalde ervaringen te verwerken heb gekregen en er van alles maar van maken, zeker in de toon waar me je reactie is gerelanteerd beste Hyper schiet je bij mij heel ver je doel voorbij.

   Cozmic je bent je zelf en daar mee wat je ervaart dat ben jij, niks megatiefs mee bedoeld vriend, dat is me allang overduidelijk, liep alleen even met je op en deelde een klein stukje van mezelf, dat mag toch? of ben ik immoreel niet wijs ?!

   Was goed bedoeld naar je toe Cozmic, niet om je een poot uit te draaien, nee in tegendeel.

   @ HyperSnert

   Wat een onzin weer wat je uitraaskalkt, de chatbox die we hadden is allang niet meer bestaand, te weinig animo en te weinig serieuze mensen die gelijk denken dat er van alles achter kleeft, het was eerder opgezet om de site te ontlasten voor dit soort off-topic comments welke niet aan het artikel gewijd zijn, ook gelijk een plek is waar je zonder masker de anderen kan leren in het echt wie wat is en of het uitruilen van een mail.

   Maar goed het was geen debunk place en zeker niet een plek waar we shapeshift rituelen aan het doen waren, zelf heb ik daar meer aan gehad door sommige mensen van hier te leren kennen in het echt, die me beste vrienden zijn geworden, door hun zijn, heb ik eerder weer de energie gekregen om verder te kunnen komen in het leven.

   M.a.w. ik bewonder nog steeds al het werk van Guido ten zeerste en voel me geroepen als ik vrijwillig daar een steentje aan kan bijdragen en zoniet kan ik het beter maar allemaal gaan loslaten omdat het toch eerder een virus blijkt te zijn dan een serieus zelfde ervarings plek als een goed kope spirituele site/chatbox constructie.

   Grappige is dus dat ik nu met dit idee geheel in mijn nek wordt aangekeken als iemand die spelletjes speelt en mensen zeker niet in hun waarde laat, je bent nog al trots als je iemand een sneer kan geven welke niet gestoeld is op waarheid.

   Jouw aap schiet echter nog verder uit de mouw omdat je eigenlijk niet eens inpacht bent om te begrijpen dat er ook nog mensen rondlopen met genoeg fatsoen om iets te willen zijn als mede dienst voor een ander.

   Als je een reactie geeft bevat het altijd ondertoon welke niet eens een score geeft aan mijn perceptie maar aan de jouwe hoe vast je met je zelf eigenlijk over hoop ligt, je hebt de kans gehad om hier iets op te zetten alleen je pakt het niet met beide handjes aan om er iets leuks en gewilds van te maken, zelf probeer ik met vallen en opstaan dat wel te doen, al komt het vaak niet zo over bij mensen vibrerend op een status veel lagere frequentie denken.

   Aan dat soort behoeftes heb ik altijd geen trek meer om me steeds te moeten aanpassen zoals anderen me steeds maar willen zien, daarom laat ik mensen maar los die lpen aan te zooien met hun commetaren, wil ook weer iets met me leven doen dan steeds maar debunken in meuk, het tis dat je het weet, want het kan ook heel anders.

  9. @ Cosmic en HyperAlert

   Waarom iemand altijd nog ff een schop na geven, om altijd boven een ander te willen staan of te zijn. In bepaalde chatrooms is het ook vrijwel altijd hetzelfde de ene wilt beter zijn dan de ander, en draait veelal om Jaloersheid, van de ene naar de ander. Men komt over ’t algemeen overal wel gezeur en gezeik tegen. Er zijn namelijk inderdaad mensen die o.a meer kennis in zicht hebben zitten en kunnen andere dat niet hebben. Sommige mensen zijn helderziend, voelend of horend, maar als je dat bent wordt dat ten dank weer van je afgenomen en als zover boelshit beschouwd. Het is er zoveel mogelijk boven staan en zo heeft iedereen zijn eigen bezienswaardigheid. Waarom moeten er altijd mensen zijn die dan een ander een trap na geven, mede omdat degene die de trap na geeft niet helemaal misschien mee kan komen, er zijn altijd wel mensen die bepaalde dingen niet serieus nemen, en begrijp ik ook zeer goed de medemens die dat niet altijd naar buiten brengen, om dan daarna allemaal weer schit over zich heen te krijgen.

   Omhels je eigen kwetsbaarheid en ontdek de kracht die erin verscholen zit.
   Delen wat men weet is Kennis. Delen wat men ervaart is Wijsheid

  10. @ hyper alert
   Sommige informatie wordt pas dan inzichtelijk en begrepen wanneer je daar aan toe bent.( das tenminste mijn ervaring) schreeuwen dat je het allemaal wilt weten helpt dan niet. Sterker nog het sluit je af. Is dus contra productief,dat moet je niet willen. Je gaat dan de informatie niet begrijpend weggooien omdat je niet het belang daarvan ziet.
   Vergelijk het met een gesprekje met b.v. een figuur als Einstein , gaat die vol op zijn nivo met je praten begrijp je er geen hout van en is de kans dus groot dat je hem wegzet als een volslagen doorgedraaide prof. Laat je echter de door hem begrepen informatie stukje bij beetje binnendringen in jezelf en maak je het je eigen deel voor deel, ben je na een tijdje in staat op eenzelfde nivo met hem van gedachte te wisselen, en zie je hem mogelijk als het genie dat hij is.

   liefdevolle groet marcel

  11. @ Paul
   Uhhhm , eh , als je goed leest wat ik schreef , dan schreef ik alleen naar jou “ik ben te grabbel ” De rest ging absoluut niet over jou , maar overmezelf kwetsbaar/onkwetsbaar opstellen . Ik las ook niets negatiefs in jouw reactie , eerder begrip en bemoediging .
   Nu ik het zelf teruglas , snap ik wel dat het anders geïterpreteerd kan worden , maar toch , dat was absoluut de intentie niet . ( zegt waarschijnlijk meer over de interpretator haha ) Maar goed , bij deze hoop ik dat dit vuiltje uit de lucht is . ik ga nu de rest ff lezen

  12. Ja, het blijft een lastig medium, heb zelf ook vaak dat ik iets neerschrijf wat dan anders wordt opgepakt.
   Veel dingen die we meemaken zijn niet goed onder woorden te brengen. Soms gewoon levenslessen die heel raar klinken.

   Zo was ik dus druk bezig met de symboliek van de slang. Was bij mijn ouders op visite geweest, hierover gesproken, heerlijke ouders. Mijn moeder zei nog, doe je voorzichtig met dat drukke hoofd van je op de weg.

   Rij ik daar naar huis met een gangetje van 90, geen harses te zien en toch werd ik heel alert. Schiet me daar niet een roofvogel (en geen kleintje) voor mijn auto langs, ik zag heb al aankomen van opzij. Vol in de rem, ging echt rakelings.
   Verderop zat een roofvogel me rustig aan te kijken vanuit een boom langs de weg. Zo van, laat je slang eens vleugels krijgen, alert blijven he! De tranen stonden in mijn ogen.

   Zo heb je wel eens van die dingen, die je niet goed bewoorden kan aan een ander.

  13. Ok , uitgelezen .
   Nou dat was duidelijk , er was al lawinegevaar , de eerste beste vogel die op de sneeuwhelling poepte , veroorzaakte de lawine . Nou jongens en meisjes , ik hoop dat het gewoon bij sneeuwballen gooien blijft !
   Wat ik dus bedoelde met “ik ben te grabbel ” is ; in mijn opinie en ervaring is het juist heel belangrijk om visies , ervaringen , persoonlijke inzichten en noem het maar op , te delen .
   Veel ervaringen zijn in het dagelijks leven vrijwel niet te delen , daardoor raken mensen geïsoleerd op gevoelsnivo .
   Door het ‘niet delen ‘wordt men in de armen gedreven van die paar lui die een boek hebben geschreven over wat zij denken te weten , en daarmee in het hele land volle zalen trekken met hun oude wijn in nieuwe zakken .
   Zo’n wetenschappelijk geschreven artikel als bovenstaand , kan levend en warm gemaakt worden door mensen en hun ervaringen , herkenbaar in het dagelijkse leven . Of gewoon de simpele vraag van : leuk zo’n sterrepoort , maar wat moet ik er mee ? of : Waar leidt die sterrenpoort me naartoe dan , wil ik daar wel heen ?
   Weet je dat een kleine gebeurtenis je leven een andere wending kan geven ? Zo ook kan wat hier gedeeld wordt iemands leven intens beïnvloeden . Dat stukje herkenning waardoor iemand die je nooit hebt gezien , nooit zal zien , maar wel de intentie van jouw woorden heeft gelezen , dat ene zinnetje of wat dan ook kan iemand vooruit helpen en dat ene inzicht geven waardoor diegene een belangrijke koersverandering maakt in zijn/haar leven , en uiteraard alle levens die aan zijn /haar leven gekoppeld zijn .
   Hyper heeft bv wel eens een paar linkjes gegooid die voor mij nieuwe deuren openden , zelf weet ie dat niet , maar toch nog bedankt gabber !
   Uit ervaring weet ik ook dat wanneer je iets post , en er geen reactie op komt , dat dat helemaal niets slechts is .
   Iets delen doe ik niet voor complimentjes of reacties , delen is delen .
   nou ja , dat wou ik ff delen…

  14. Zie, roofvogels zijn wel wijs. Sleutels op mijn pad.
   Ze hebben me al zo vaak geholpen op mijn levenspad en nog nooit hebben ze een woord gezegd. Alleen al die ogen, ze kijken zo scherp. De natuur heeft gelukkig niet zoveel woorden nodig.
   Het maakt de natuur allemaal niet zoveel uit wat er gebeurd, als de balans er maar is.

  15. Delen is het mooiste wat er is, ook met anderen…. Alleen die communicatie, pfff. Woorden, wat een verspilling eigenlijk.

   Ik leer steeds meer dat mijn mind niet in staat is om te delen, mijn mind is slechts een hulpmiddel van de ziel en zorgt ervoor dat het pad niet recht loopt maar voortdurend afwijkt, springt voortdurend in een duaal standje. Des te meer we denken 5D te zijn, des te geniepiger de duaale standjes zich manifesteren.

   Mijn ziel snapt diep van binnen dat echt delen betekent alles loslaten, ondanks wat de mind je allemaal probeert aan te smeren, iets wat uitstekend vibreert buiten de mind om, maar niet in de mind.

   Er is geen hogere staat van snappen, er is alleen een eigen weg die uiteindelijk terug leid naar de bron, je ziel kent de weg. Hoe dat pad gelopen moet worden? Vraag het dus maar niet aan je EGO, die belt weer aan bij de mind… Je bent ZELF de enige die dit kan afleggen, soms zijn er mensen die je helpen, soms mensen die je afleiden. Heerlijk zo’n eigen pad. Daarom zijn we allemaal zo eigenWIJS en eigenAARDIG en anders maar o zo gelijk, stiekem geniet ik daar enorm van.

   Veel woorden om eigenlijk te zeggen..ik begrijp jullie allemaal!

  16. En toch vind ik dat jullie zo hele Mooie Beeldende Literatuur Proza schrijven.
   Als je de beperkingen van het Woord maar ziet en beseft.
   Woorden zijn ook als zwaarden, niets kan zo vernietigend vlijmscherp zijn als Woorden.
   Vergelijk het met Japans Zwaardvechten.
   Een Kunst apart, en als je er erg goed in bent weet dat je nog steeds 2 handen hebt.
   Bijna een wonder dat we nog 2 handen hebben met al dat geZwaai naar elkaar.
   Ooh jaa het gevaarlijkste wapen dat ooit is uitgevonden schijnt nog steeds de pen te zijn.
   En je weet het, diegenen die ruzie met elkaar maken houden extra van elkaar, alleen ze willen het niet toegeven.

   Wat is Katori Shinto Ryu?
   http://www.katsujinken.nl/nl/watiskatori

  17. Blonde Mirakel en Donkere Dawn zijn zich weer eens Vilein Vlijmscherp Victoriaal Japans aan het uitleven Burke!
   Toch wel erotisch dat gecatfight, ze mogen mijn baard wel komen scheren hoor.

  1. Hele interesssante beredenatie onder deze link.

   Interessant te noemen is de eigenschap van de dubbele breking van calciet. Kristallen met deze eigenschap worden gebruikt in experimenten in de quantummechanica om de ‘entanglement’ van deeltjes te bestuderen. Entanglement is de eigenschap dat gesplitste deeltjes op elk moment en op willekeurige afstand (nanometers of lichtjaren) toch elkaar gelijktijdig wederzijds beïnvloeden. Maakt dit het bijvoorbeeld mogelijk waarnemingen te doen over de kosmos zonder de belemmeringen van afstand?

  2. Blijkt je bewustzijn te verruimen nooit op te houden, niks verlichting is een eindstadium, het is het begin.
   De verlichting is in 3d vorm al tijden aan de gang omdat er verlichten waren, tijden lang geleden, back to the roots.
   Verlicht bewustzijn is de oorsprong van alle dingen en kan dus ook alle dingen doorgronden, net waar we ons waarnemen op richten.

  3. Heb ooit eens apatiet gehad van iemand, welke is gebruiken moest, het ergste was dat ik zo ziek er van werdt dat ik dagen en nachten lang zwaar beroerd om het kleinste kamertje van het huis (mijn kantoor) heb gezeten.

   De steen bleek later helemaal verkeerd geladen te zijn, waardoor het een en ander lichamelijk behoorlijk mis ging, stom van me dat ik het zo maar heb aangenomen en niet goed gereignigd heb, de steen ligt inmiddels diep in de grond.

  4. Jeetje, dat klinkt heftig. Kun je wel nagaan hoe heftig die shit in ons hoofd is. Alertheid en helderheid zijn gewenst.
   Er gaat weer een nieuwe wereld voor me open, die website is opgezet door een Feng Shui architect zag ik bij nader onderzoek.
   Interessant dat het 3d manifest toch de vormen geeft om heerlijk mee te spelen of om compleet aan kapot te gaan.
   Dan te weten dat de hogere machten op deze wereld hier weet van hebben. Zet me weer aan het nadenken. Oplossing is het hogere bewustzijn die ons zal leiden als een adelaar in de lucht.

 20. Beste mensen,

  Hier een 12-delige opname van David Wilcock te LA – Hilton met Nederlandse ondertiteling. Ik had hem een tijd geleden al gezien en het schoot zojuist pas door mijn hoofd.

  http://www.youtube.com/watch?v=MxiGozSgM8M

  Pijnappelklier is nagebouwd in het Looking glass project en dit is geen geintje. Leuke presentatie en goed onderbouwd.

  En o ja, mijn boek Egoloos ME – wat verhaalt over lichtsnelheid vs bewustzijn en ook de pijnappelklier, kan je nu overal bestellen. Bij cosmox.nl geen bezorgkosten!

  Fijn weekend allemaal en veel kijkplezier!

  Hartelijke groet,

  Marco

 21. Ik zit met een vraag over het geluidsfragment van Tom Kenyon.

  In de begeleidende tekst lees ik dat alle frequenties in het geluidsfragment zijn opgenomen (“niets teruggeschroefd”). Ik zie echter dat de mp3-kwaliteit op 128 kbps staat (wordt vaak gebruikt op internet ivm bestandsgrootte). Voor zover mijn kennis op dit gebied reikt is dit een behoorlijk sterke compressie van het geluid.

  In hoeverre zijn bij deze sterke compressie frequenties verloren gegaan?

 22. Dit lijkt me wel een goede verklaring voor al de gewaarwordingen die ik tot nu heb mogen ervaren. En waar ik steeds beter mee weet omtegaan.
  Hoog Gevoelig in mijn Persoonlijkheid blijk ik te zijn en voor zo ver ik dat kan relateren aan dit artikel ben ik sinds vndg een stuk wijzer in mijn juiste bevindingen van de afgelopen jaren.
  Ik ga dit dieper definieeren en dank u voor deze uitleg die de pijnappelklier betreft.
  Vriendelijke groeten,

  1. Volgens mij zijn we pas “geheeld” als we accepteren dat ieder mens zowel “Goed als Kwaad” in zich heeft. Doorslaan in het ene of het andere maakt de pijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.