Advertentie

Tja, zien we de positiviteit in déze berichten..?


Zomaar 3 berichten die, zeker wanneer je ze in elkaars verlengde ziet, een prachtig beeld schetsen, dat je niet vaak op nieuwsberichten zult horen of zien.. Nee, daar lijkt het te moeten gaan over ellende, angst en slecht nieuws vooral.. Waarom..? Zeg jij het maar..?

Wij proberen hier op de site een evenwichtig beeld te geven van de ‘krachten achter de schermen’, die nauwelijks of geen respect hebben voor mensenlevens. Nauwelijks tot geen compassie aan de dag leggen met betrekking tot menselijk lijden. En zich ver verheven voelen bóven het menselijk gepeupel. Macht, onderdrukking en het zaaien van angst, om de mensheid in een negatieve spiraal te houden, zijn hun doel. Maar het is afgelopen..! De machthebbers zien hun spelletjes voor hun ogen verdampen.. Natuurlijk is er nog téveel lijden op deze wereld, maar de positieve scheppingskracht van ieder individu is niet meer tegen te houden.

Wij vinden in dat kader de volgende artikelen, zoals gezegd in dit plaatje passen.. Plezier ermee!

* * *

x

‘Scholieren scoren goed op sociale vlak’

x
Nederlandse scholieren functioneren goed op sociaal gebied. Die conclusie trekt Cito, dat onder meer de kwaliteit van het onderwijs onderzoekt, uit onderzoek uitgevoerd in 2011. Volgens Cito is het voor het eerst dat het sociale functioneren van leerlingen zo breed in kaart is gebracht. Wetenschappers onderzochten het sociaal functioneren aan de hand van 66 kenmerken, zoals zelfbeeld, motivatie, het verwerken van sociale informatie, sociaal gedrag en probleemgedrag. Ook de beleving van de school, de leerkracht en de klasgenoten en de mate waarin de leerling betrokken is bij agressief gedrag in de klas zijn onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de leerlingen een positief tot zeer positief beeld van zichzelf heeft. Veel leerlingen vinden het leuk op school en denken positief over hun leerkracht als persoon en docent. Ze ervaren hun klasgenoten overwegend als aardig, behulpzaam en respectvol. Agressieve gebeurtenissen komen in de klassen zeer weinig voor. Leerlingen hebben over het algemeen weinig last van emotionele en depressieve symptomen, aldus Cito.

Het positieve beeld van het sociale functioneren geldt uiteraard niet voor alle leerlingen. Zo heeft volgens leerkrachten ruim 10% van de leerlingen te kampen met concentratieproblemen, overactiviteit of impulsiviteit. En daarnaast is er een kleine groep leerlingen die ‘normoverschrijdend’ gedrag goedpraat, de ernst ervan onderschat en zich niet of nauwelijks in een ander kan verplaatsen.

* * *

x

Veel minder patiënten in ziekenhuis

x

Waar is de geneeskunst gebleven; verworden tot geneeskunde?

Ziekenhuizen behandelen veel minder patiënten dan verwacht. Het Financiële Dagblad meldt dat de groei van het aantal patiënten achterblijft bij de verwachtingen. Sommige ziekenhuizen hebben zelfs te maken met een daling van het aantal patiënten, terwijl de afgelopen jaren een groei van 5 tot 7% heel normaal was… Van de 25 door het FD ondervraagde ziekenhuizen gaven er 14 aan dat ze een echte kentering in de zorgvraag zien. Bij hen daalt het aantal patiënten of groeit het nauwelijks. Zes ziekenhuizen gaven aan dat ze naar verwachting met enkele procenten zullen groeien. De rest van de ziekenhuizen had geen antwoord op de vraag naar de patiëntenaantallen.

De ziekenhuissector staat voor een raadsel.
De bestuursvoorzitter van het Tilburgse Elisabeth Ziekenhuis zegt in het FD: “We snappen er niets van. Er wordt minder geopereerd en er komen minder mensen bij de poliklinieken. En bij de ziekenhuizen in de omgeving zie je precies hetzelfde, dus het is niet alsof die patiënten daar naartoe zijn gegaan. Ze zijn gewoon weg.

Berden heeft het idee dat patiënten langer wachten met een behandeling. Tegen de NOS zegt hij. “Ik hoor van specialisten in het ziekenhuis dat patiënten van een behandeling afzien als ze horen dat ze eigen risico moeten betalen. Ze stellen hun behandeling uit.” Berden denkt dat 2013 daarom het jaar van de waarheid wordt. Hij is erg benieuwd of de groei van het aantal patiënten opnieuw daalt, of dat mensen zich dan alsnog laten behandelen.

* * *

x

Daling jeugdige daders van criminaliteit

x

Na een jarenlange stijging wijzen alle bronnen erop dat het aantal daders van delinquent gedrag onder de minderjarigen (12- tot en met 17-jarigen) voor het eerst lager is dan in het voorgaande jaar. Dit blijkt uit onderzoek dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd. Niet alleen het aantal aangehouden verdachten van een misdrijf en strafrechtelijke daders van misdrijven waarbij het OM strafvervolging zinvol achtte, is in 2008 gedaald. Ook het aantal jongeren dat zegt zich in het afgelopen jaar schuldig te hebben gemaakt aan een delict is in 2010 lager dan in 2005.

Verder is ook onder jongvolwassenen (18 tot en met 24 jaar) het aandeel aangehouden verdachten en daders tegen wie een rechtszaak is afgedaan na een jarenlange stijging in 2008 voor het eerst afgenomen. Er zijn geen aanwijzingen dat zich veranderingen hebben voorgedaan in regelovertredend gedrag onder kinderen tot twaalf jaar (10- en 11-jarigen).

Afname in minderjarige daders
Het percentage minderjarigen dat aangeeft zich in het afgelopen jaar schuldig te hebben gemaakt aan lichte en vaak voorkomende delicten is in 2010 duidelijk lager dan in 2005. Ook het aantal aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders van een misdrijf is in 2008 voor het eerst afgenomen, maar is nog niet terug op het niveau van 2003. Deze ontwikkelingen worden in de onderstaande figuren gevisualiseerd. De afname in het aantal aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders wordt zowel bij de minderjarigen als bij jongvolwassenen gesignaleerd en geldt ongeacht sekse of herkomstgroep, met uitzondering van Marokkaanse jongvolwassenen. Onder deze laatste groep neemt het aandeel verdachten echter nog steeds toe. Mogelijke achtergronden van de trends in het aantal jeugdige verdachten van criminaliteit voor de periode 1997 tot en met 2007 zijn wel onderzocht.

Afname vermogenscriminaliteit
De gesignaleerde daling is het meest duidelijk voor vermogenscriminaliteit. Het aantal daders van vermogenscriminaliteit onder minderjarigen laat in alle bronnen een afname zien en blijkt ook uit slachtofferenquêtes. Daarom is het verdedigbaar te stellen dat hier sprake is van een werkelijke afname. Ook onder de 18- tot en met 24-jarigen is sprake van een afname in het aantal verdachten en daders van vermogenscriminaliteit. Verder laat het aandeel daders van geweldscriminaliteit onder de minderjarigen een afname zien, maar dat aandeel blijft onder de jongvolwassenen gelijk.

Minder daders van ernstige feiten
De enkele jaren voorheen ingezette daling in het aantal zware sancties, zoals vrijheidsstraffen, continueert onder minderjarigen en jongvolwassenen. Dit wijst erop dat er minder daders van ernstige delicten met justitie in aanraking komen. Het aantal door de rechter opgelegde taakstraffen neemt nog steeds toe onder beide leeftijdsgroepen. Om te kunnen stellen of sprake is van een dalende trend, is meer inzicht nodig in de achtergronden van de trends in de jeugdcriminaliteit. Op basis van deze studie kunnen de achtergronden van de meest recente daling echter (nog) niet worden geduid. Het kan zijn dat het werkelijk aandeel daders van een strafbaar feit onder jongeren is afgenomen, maar ook de vernieuwde registratiesystemen van de politie en het OM kunnen mede oorzaak zijn van de afname in de statistieken. (bron van dit bericht HIER)

Advertentie

19 thoughts on “Tja, zien we de positiviteit in déze berichten..?

 1. Alle 3 berichten hebben statistiek in hun fundament.
  Alle 3 berichten proberen je te overtuigen door instituten te noemen, Cito, Het Financiële Dagblad, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  Wat je uit deze drie berichten kunt afleiden is dat de PTB een mijlpaal hebben bereikt in de realisatie van socialenginering, namelijk de acceptatie. De kinderen in school vinden het leuk op school, zieken blijven liever thuis dan dat ze naar een kwakzalver huisarts of ziekenhuis gaan, en jeugdige criminelen zijn massaal overgestapt op het lucratievere cybercrime, logisch dat er geen aangiften gedaan wordt, je moet ze eerst kunnen pakken.

  De realiteit is subjectief en de schijnbare objectiviteit is slechts een benadering op basis van statistische waarschijnlijkheid en historische consistentie.

  Statistieken vormen de wol dat over je ogen getrokken wordt om je te verblinden voor de waarheid. Geloof wat je geloven wil, do what thou wilt.

  1. Guido, ik ben niet van de snelle antwoorden.
   De vraag “Tja, zien we de positiviteit in déze berichten..?” kun je op elk gewenste wijze uitleggen en beantwoorden omdat de vraag dubbelzinnig en onvoldoende specifiek is.

   Bijvoorbeeld: Wat verstaat de vragensteller onder “de positiviteit”?

   Positiviteit moet op basis van echtheid zijn, want valse positiviteit heet negativiteit.
   Positiviteit is open, opwekkend (soms zelfs alarmerend), wakkermakend.
   Deze berichten zijn gesloten, deprimerend (vanwege de leugens) en slaapverwekkend (hebben tot doel om je te laten indutten).
   Mijn conclusie is dat deze berichten vals zijn.

   Over valse berichten (in mijn opinie) is een discussie over positief/negatief niet erg nuttig.

  2. @ shaun
   positief en negatief zijn beide sbjectief en derhalve persoon,plaats en tijd gebonden .Het hanteren van dergelijke termen houd het dualisme in stand en versterkt het, dat moet je maar willen.

 2. Het allermooiste positieve bericht, is dat ik de toegang tot het leven gewoon deel. Onvoorwaardelijk. Heeft niets te maken met de macht of met de economie of wat dan ook. Samen levenstoegang, is aan onszelf.

  En het mooie is, dat iedereen dat kan doen in het hier-en-nu, overal ter wereld.

  Meer hebben we niet nodig.

  Toegang tot het leven.
  We hebben geen verhalen nodig.
  We hebben alleen maar levenstoegang nodig.

  We kunnen de toegang tot het leven zelf met elkaar delen.
  Dan lost de macht vanzelf op.

  Zo simpel….

  Dat niet doen.. maar vooral andere dingen er voor in de plaats zetten, ja, dat is het verhaal dat we al duizenden jaren leven.

  1. Je hebt niet eens geluisterd naar wat hij zegt in dat filmpje he…
   Elke natuurlijke voedselbron is een superfood, je hoeft er geen boeken voor te kopen.
   Zoals vaker blijkt kijk je niet veel verder dan de titel.

  2. Het feit dat Flip Flop een youtube post met zijn mening , betekent nog niet dat hij gelijk heeft , of dat een ander ongelijk heeft .
   Hebben we mooie kleurenmonitors , wordt nog alles in zwart/wit bekeken .

 3. Een poos geleden las ik van een Hoge Piet hierboven via een hoge piet hier beneden, dat in principe iedere re-actie ego is. Volgens mij is dat hartstikke waar, dus hier bèn ik weer…..

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.