Advertentie

De invloed van vaccinaties op kinderen van deze nieuwe tijd..


Marianne Lucardie-Uyldert (1952) heeft samen met echtgenoot Peter een praktijk voor natuurlijke geneeskunde. Beide zijn zelfstandig therapeut en aangesloten bij de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT). Marianne had ‘eigenlijk’ helemaal geen plannen in deze richting, maar werd gediplomeerd natuurgeneeskundig-therapeut, nadat ze rond haar tweeëndertigste tot de ontdekking kwam, dat ze een paranormale begaafdheid heeft. Daarna kon ze, in combinatie met de kennis uit veel opleidingen, o.a. op het gebied van anatomie, fysiologie, pathologie en homeopathie, haar gave gaan gebruiken om mensen te helpen.

pmlucardieInmiddels is zij energetisch therapeut en aldus werkzaam in haar eigen praktijk sinds 1988. Haar talent is dat ze de resonanties van geneeskundige middelen en van mensen kan voelen en daarbij in staat is te constateren wat een storing veroorzaakt of waar juist behoefte aan is. Of dit nu een olie, een homeopathisch middel , een vitamine of een bloesemremedie is. Ze ontwikkelde daarbij een speciale methode, de bloesemregressietherapie. Marianne werkt alleen met natuurlijke middelen, zoals bloesemremedies en homeopathie en is tevens gespecialiseerd in het ontstoren van de bijwerkingen van vaccinaties. Vooral jonge kinderen, de zg. ‘Nieuwe-tijdskinderen’ blijken het er regelmatig, in dit kader, stevig van langs te krijgen…

In 1998 kwam Marianne erachter dat vaccinaties toch niet zo goed waren als werd beweerd en sindsdien behandelt ze, naast haar bloesemregressietherapie , ook mensen met een post-vaccinaal syndroom. In de loop der jaren werd het haar duidelijk hoe mensen verwijderd worden van hun bron, hun spiritualiteit, en dat er steeds meer energetisch gewerkt zou moeten worden om de verbinding met de bron weer te herstellen. Daarover schreef zij het onderstaande artikel, dat we je van harte aanbevelen!

x

* * *

Nieuwetijdskinderen komen met een indringend bericht

x

Vanuit een spiritueel standpunt:

De invloed van vaccinaties op
kinderen van deze nieuwe tijd,

xx
2013 © Marianne Lucardie – Uyldert

x
In de afgelopen decennia werd een geheel nieuwe lichting kinderen geboren: kinderen van de nieuwe tijd. Ze verschillen van de kinderen die daarvoor geboren werden: ze zijn heel gevoelig, zijn op een bepaalde manier heel wijs, blijken zelfs al heel jong paranormaal begaafd te zijn en stellen vaak de meest ‘moeilijke’ vragen. Er werden al snel allerlei benamingen voor deze kinderen bedacht: Nieuwetijdskinderen, Indigo-kinderen, Sterrenkinderen etc. Voor mij blijven het ‘gewoon’ kinderen, kinderen echter, die de evolutiesprong al voor hun geboorte gemaakt hebben.

Onlangs zijn we in een nieuw tijdperk beland, het Watermantijdperk. De energie van dit tijdperk gaat ervoor zorgen dat we ons bewust worden dat we geen mensen met een ziel zijn, maar zielen met een mens als voertuig. Dat al deze zielen energetisch verbonden zijn en dat we allemaal puur energie zijn, dat ons lichaam energie is, dat gedachten energie zijn, emoties energie zijn en dat ziekte niets anders is dan een verzameling informatie, die de vrije loop van energie blokkeert…

Deze wijsheid zit bij die kinderen van de nieuwe tijd in hun hart verankerd.
Nu hebben ze de ‘ pech’ geboren te worden in de laatste stuiptrekkingen van die oude tijd, de tijd van het Vissentijdperk. In dit tijdperk werden we ons bewust van onze ratio en gingen we hoe langer hoe meer onze linkerhersenhelft benutten, zo veel, dat we op een gegeven moment bijna vergaten dat we ook nog een rechterhersenhelft hebben.

Er zijn bijzonder grote verschillen tussen de functies van onze linker- en onze rechterhersenhelft!
Er zijn bijzonder grote verschillen tussen de functies van onze linker- en onze rechterhersenhelft!

Deze linkerhersenhelft heeft ons een wat verbogen wereldbeeld gegeven: waar men vroeger wist dat het WETEN in het hart zetelde, had men nu de WETEN-schap in de linkerhersenhelft geplaatst. Natuurlijk is verstand bijzonder belangrijk, maar het kan ook wel eens doordraaien. Gaat het nog wel om gezond verstand? Het kan zelfs zover gaan, dat hele volksstammen ideeën als waarheid gaan aannemen, die,  als de mens zich niet verbindt met dat veld van die zogenaamde ‘WAARHEID’,  maar met de waarheid van  hun hart, die ‘WAARHEID’ eigenlijk helemaal niet zo ‘waar’ blijkt te zijn .

Het Vissentijdperk is het tijdperk van Isaac Newton en René Descartes: alles wordt vanuit de materie benaderd met een heleboel verstand en bijna niets anders. Vanuit die visie is elk levend wezen een machine met onderdelen en die onderdelen kunnen gerepareerd of vervangen worden. De mens mag niet meer ziek zijn en zelfs het sterven moet zoveel mogelijk vermeden of uitgesteld worden. Koste wat het kost dient de machine gerepareerd te worden met methoden die soms het hele doel voorbij schieten. Wat blijft er over van die oude eed van Hippocrates? (*)

Eind vorige eeuw introduceerde de Engelse wetenschapper Rupert Sheldrake het begrip ‘morfische velden’. Deze velden zou men kunnen voorstellen als energievelden met een bepaalde informatie en, als men in resonantie is met zo een bepaald veld, is men in staat de informatie uit dit veld op te pikken. Zo heeft een mierenheuvel een eigen morfisch veld, waardoor de mieren, verbonden met dit veld, weten wat hun taak is en zou men dit morfisch veld van de mierenheuvel de communicatie, het geheugen, het bewustzijn van het hele mierenvolk kunnen noemen.

Zo heeft de mensheid ook zijn eigen morfische velden, een familie heeft een morfisch veld, een ziekte, een dorp, een land, de aarde de kosmos, ALLES! Al deze velden zijn onderling ook weer ergens verbonden met elkaar. Kinderen van deze nieuwe tijd zijn heel erg gevoelig voor deze velden en pikken heel snel informatie uit deze velden op. Kijk eens hoe snel een kind met een computer kan omgaan, of met een ander ‘ingewikkeld’ apparaat  waar wij vroeger, ik weet niet hoe lang mee zaten te puzzelen.

Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met 'Het Veld' aantoont..
Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met ‘Het Veld’ aantoont..

Met deze wetenschap is het ook te verklaren waarom opeens zoveel mensen tegelijk in de angst kunnen schieten voor bijvoorbeeld een ‘gevreesde’ ziekte. Die ziekte heeft een eigen morfisch veld: hoe meer men zich ermee bezig houdt, des te meer informatie het veld gaat bevatten. Ook angst in een onderdeel van dit veld. Angst voor de ziekte, angst voor dood, angst voor pijn en Joost mag weten wat er nog meer allemaal voor ellende omheen zit. Door je bezig te gaan houden met die ziekte, verbind je je met het morfisch veld ervan, met gevolg dat je úit de verbinding met je EIGEN weten gaat en meegaat met dat veld. Dit beïnvloedt je immuunsysteem, waardoor je, als je niet uitkijkt, de ziekte zelf naar binnen haalt.

Dan wordt het een fluitje van een cent om heel veel mensen tegelijk zover te krijgen, dat ze er van alles aan willen gaan doen om die ziekte maar niet te krijgen. Vaccineren bijvoorbeeld. Baby’s zijn nog niet verbonden met dat angstveld. Baby’s leven nog vanuit hun bron, hun hart en hun weten!

Heel veel baby’s worden nu met 6- 8 weken gevaccineerd tegen 7 verschillende ziekteverwekkers. Zoals ik al eerder vermeldde, zijn deze kinderen veel intuïtiever en daarmee zijn ze veel gevoeliger voor morfische velden. Op het moment dat deze kinderen die inenting krijgen, ontvangen ze een overdosis aan informatie (ook vaccins zijn energie, bevatten daardoor ook informatie en zijn verbonden met morfische velden). Niet alleen de informatie van de ziekten, maar ook van de hulpstoffen, die een schadelijke frequentie voor het systeem bevatten, omdat ze meestal giftig voor ons zijn in grote doses. Maar ook een heel kleine dosis bevat die informatie en is daarom ook al schadelijk voor een gevoelig mens(enkind).

Telepathisch krijgen deze kinderen de informatie of boodschap mee, dat hun zelfhelend vermogen niet deugt en dat de maatschappij er wel even voor zal zorgen dat ze niet ziek worden. Hierdoor wordt de verbinding met hun BRON, hun zelfhelend vermogen, gedeeltelijk afgesloten en hoe meer vaccins er bij komen, hoe minder die bron te bereiken wordt.

Het ‘licht’ kun je dan niet meer IN je zelf vinden, maar je wordt afhankelijk van het licht BUITEN je. Dat is lastig, want zo licht is het buiten niet altijd… Dat verklaart de grote behoefte aan antidepressiva die we tegenwoordig kunnen waarnemen bij veel mensen; steeds meer mensen kunnen geen contact meer maken met het licht in zichzelf, met hun bron, zodat hulp van buitenaf gezocht wordt, hulp die je eigenlijk alleen maar verder van ‘huis’ brengt.

Doordat het jonge kind de informatie van de ziekten ingespoten kreeg, wordt het meteen ook verbonden met het veld van die ziekten. De angst, onzekerheid en onrust erover krijgt het kind er meteen bij cadeau. Die informatie verzwakt de toegang tot het zelfhelend vermogen nog meer, beïnvloedt het immuunsysteem en zorgt voor een verzwakte gezondheid en vaak ook voor een grote innerlijke onrust.

babyDeze factoren zorgen er ook voor dat het kind in feite van zijn of haar zielepad raakt en zijn of haar spiritualiteit niet voldoende kan ontwikkelen in de loop van het leven. Het innerlijk kan niet voldoende gehoord worden en daardoor wordt er steeds meer en meer buiten zichzelf naar het licht gezocht. Dit verbindt dan weer met morfische velden, die ons met een wereld van illusie verbinden.

Ik heb nu heel wat kinderen ontmoet die niet ingeënt waren of kinderen die zo goed ontstoord waren dat de negatieve informatie van de vaccinaties niet meer aanwezig was. Bij al deze kinderen valt het niet alleen mij, maar ook vaak de ouders op dat de meeste kinderen meer stralen, dat er een twinkel in de ogen zit (‘De ogen zijn de spiegel van de ziel’) en dat hun zelfhelend vermogen en hun immuunsysteem beter kan werken. En als je dan ook nog eens bedenkt dat die bron waarmee zij goed in contact staan de meest zuivere vorm van liefde is, kun je je voorstellen dat die kinderen meestal één en al liefde zijn.

Vanuit mijn optiek is het overmatig vaccineren een verouderde techniek en is de linkerhersenhelft van de wetenschap wat al te ver doorgeschoten, zoveel zelfs dat er totaal geen oog was voor het veranderende tijdbeeld.

We komen  langzamerhand in een tijd waarin we ziekten energetisch kunnen gaan benaderen en  waarin we gaan werken met de principes van de kwantumfysica in de gezondheidszorg. Een tijd waarin we waarachtig gezonde mensen gaan krijgen, in plaats van een mensheid die gevangen zit in ideeën van angst en pijn en die er alles aan doet om de pijn maar niet te voelen en daardoor niet kan zien dat het ook anders kan. Om zover te komen zal er een verandering in bewustzijn nodig zijn en voor zover ik het kan overzien, zijn er al een heleboel mensen goed op weg. Ik hoop met hart en ziel dat deze ontwikkeling doorzet, zodat heel veel kinderen van de nieuwe tijd hun zielsopdracht zonder kunstmatige obstakels kunnen vervullen.
X

Januari 2013

Marianne Lucardie

Spiritueel Genezer en Natuurgeneeskundig Therapeut

 

(*) De eed van Hippocrates:

“Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:
Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.

Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.

Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.

Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.”

(In 2003 is deze eed aangepast. Zie HIER)

23 gedachten over “De invloed van vaccinaties op kinderen van deze nieuwe tijd..

 1. Oh Marianne, hier ben ik echt helemaal stil van, wat een prachtig, duidelijk, zuiver en vooral liefdevol verhaal is dit. Het is zo hoopgevend en o zo waar. Het is zelfs hoopgevend voor de linkerhersenhelft mensen, zoals ik..:-)
  Bravo! En kus van mij,
  Anja

 2. Vandaag een brief ontvangen van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu met de vooraankondiging: Binnenkort ontvangt uw dochter een uitnodiging voor de inenting tegen het HPV-virus. Dit is een virus die baarmoederkanker kan veroorzaken. Zij ontvangt deze uitnodiging omdat zij dit jaar 13 jaar wordt. Deze inenting is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma en wordt *gratis aangeboden door de overheid. Het advies is verder… om samen met onze dochter de folder te bekijken/ bespreken en daarna te besluiten wel of niet te laten inenten, het is immers niet verplicht! Lekker is dat, mag ik onze dochter gaan uitleggen….dat het echt onverstandig is, wat ik overigens al meerdere malen hebben uitgelegd, maar ja nu met mooie folder! Ze is haar allerliefste Opa verloren aan Kanker en het is een meisje van de nieuwe tijd en leeft met angsten! Fijn… aan de andere kant overwint haar (innerlijke)wijsheid en haar overheersende rechterhersenhelft! Lieve eigenzinnige groet van mij.

 3. Wat een fijn en duidelijk verhaal om te lezen! Het is eerlijk en respectvol geschreven en dat voelt waardevol! Ik herken de tekst als mijn eigen waarheid maar heb het nog nooit zo mooi verwoord gezien. Het voelt erg goed om dit door te sturen en te vertellen. Dankjewel Marianne! Ik wens vele ouders toe dit verhaal eens goed te lezen. Zelf ben ik erg blij dat mijn dochters de HPV vaccinatie niet hebben genomen. Daarnaast wens ik de ouders van de baby’s van nu heel veel wijsheid toe wat betreft het vaccinatie programma. Verdiep je er in en neem niet alles klakkeloos aan wat je wordt voorgeschoteld! In Nederland kunnen we op dit gebied gelukkig een vrije keuze maken!

 4. Geweldig helder en duidelijk geschreven! Er is heel veel behoefte aan deze goed geschreven informatie! Ik weet ook dat hechting problematieken mede ontstaan door de inentingen. De symptomen daarvan lezen we dagelijks in de krant en zie ik in het onderwijs om mij heen. Gelukkig is er wat aan te doen. Het wordt wel hoog tijd dat we deze kennis preventief gaan gebruiken. Wanneer ga je je kennis nog meer overdragen Marianne? Ik ga het delen, maar we kunnen mensen ook opleiden. Zullen we een opleiding voor de vrouwen op de consultatiebureau’s gaan maken ? Liefs Lynda

 5. Fantastisch bewustzijnswerk!
  Bovenstaande al gedeeld, ook al eerder de info van Verontruste Moeders en baarmoederhalskanker etc.
  Zelf heb ik nu inmiddels de 2e oproep voor mammografie afgeslagen, dwz papier in de papierdoos! “Iets” zei me dat het niet goed kon zijn, dat Iets is mijn Ziel en later mocht ik bewijzen lezen dat het inderdaad gevaar vormt voor de gezondheid!
  Ga vooral door met je pionierswerk en weet dat je gesteund bent!
  Licht en Liefde!
  Mira

 6. Gelukkig worden er, mede door dit soort mooie artikelen, steeds meer mensen bewust (zij het langzaam) van de gevaren van vaccinaties en hoe gevoelig de nieuwetijdskinderen zijn voor de giftige stoffen die erin verwerkt zijn.

  Ik vind het een schande dat deze informatie niet gedeeld wordt met ouders die hierover vragen stellen bij het consultatiebureau en iedere keer dat ik er kom en weer een huilende baby zie die net in gevaccineerd, draait mijn maag om. Mijn beide kinderen (van 3,5 en 5 maanden) zijn niet gevaccineerd en ik heb nog geen dag spijt van die (weloverwogen) beslissing! Door mij goed te informeren (lezen, lezen, lezen) durfde ik volmondig NEE te zeggen tegen het vaccinatieprogramma ondanks de sterk afkeurende toon van de kinderarts….

  Iedere ouder heeft het recht op juiste, wetenschappelijk onderbouwde informatie inzake de gevaren van vaccineren en die wordt mijns inziens angstvallig verborgen gehouden voor het grote publiek.
  Ook de mogelijkheid tot ontstoren (die ik direct adviseer als ik vermoed dat een kind last heeft van post-vaccinaal syndroom) is bij weinig ouders bekend en wordt nog vaak als ”’geitenwollen sokken advies” gezien terwijl het zeer goede resultaten heeft opgeleverd bij door mij doorverwezen kinderen!

  Laten wij zoveel mogelijk onze kennis delen en de wereld wakker schudden! De (gevoelige) kinderen rekenen op ons:-)

 7. Hallo Marianne,

  Dit artikel is zo duidelijk geschreven, met zoveel wijsheid en waarheid. Dit is een artikel, dat elke ouder, leerkracht… Iedereen zou moeten lezen. Ook hier in België is er nood aan dergelijke informatie. Het artikel zal ik zeker delen. Hoopgevend…
  Knuffel uit België

 8. Hallo marjanne,

  Ik ben een christen, en ik kan me aardig vinden in jou verhaal. Het feit dat er cellen van longen van geaborteerde foetussen in de vaccinaties zit doet mij heel veel. Het is immers weefsel van een dode ziel. Wat krijgen onze kleintjes dan aan foute en negatieve informatie mee? Ik heb helaas mijn kinderen ook blind gevaccineerd, nooit wetende van het andere geluid. De jongste kan ik gelukkig nog voor wat vaccinaties beschermen. Maar soms huilt ze zonder duidelijke oorzaak en mijn gevoel zegt dan dat het met de dode zielen te maken kan hebben…
  Ik vindt dit zo ongepast, deze grote ethische informatie achterwegen laten. Niemand lijkt hier van op de hoogte te zijn. Op het cb was de verpleegkundige ook verbaast en vol ongeloof. Lekker als je alle baby´s injecteert en je weet niet eens wat er allemaal in zit. Het zal je beroep maar zijn…
  Ik ben zo woest op het feit dat ik niet alle feiten wist voordat ik aan het vaccineren begon…
  zucht, wanneer worden we wakker?

 9. Mooi artikel, bedankt. Het sterkt me weer in onze keuze. Want ook ik zat en zit soms nog gevangen in de angst die hardnekkig verspreid wordt.

  Ervaring leert me dat dit een zeer lastig onderwerp is om te delen.
  Keiharde, afkeurende reakties.
  Mensen die uit een streek komen waar niet is gevaccineerd en polio is uitgebroken,
  hun eigen kinderen uit liefde hebben ingeent, om dat vreselijke niet weer te laten gebeuren, kunnen het niet begrijpen.
  Velen die niet zich verdiepen, niet geloven dat er nieuwe problemen uit voortkomen (adhd, allergieen, constitutioneel exceem, etc.)
  Het onderwerp wordt vaak niet gewaardeerd als je niet met de stroom meegaat.
  Persoonlijk voel ik mij erg ongemakkelijk bij gesprekken over vaccinaties. Wellicht om een stukje angst dat zo’n ziekte toch in ons gezin komt en de reacties.

  Maar ik weet ook dat dit onderwerp bij die mensen nog niet kan ‘aankomen’ omdat zij in hun eigen bewustzijnsontwikkelingsproces zitten en er blijkbaar op dat moment niet aan toe zijn evenals ik zelf in mijn proces van bewustwording zit.
  Overigens ben ik het ontstoringstraject ingegaan, ik zou dat een ieder aanbevelen.

  1. Lieve Marianne,

   Een artikel naar mijn hart, dankjewel!
   Ik ben onlangs naar het seminar van Dr. Tim O’Shea geweest, Chiropractor, expert en vooraanstaand publicist op het gebied van de vaccinatieproblematiek. Hij hield een zeer verhelderend betoog en hoewel ik al dacht veel te weten over de mythe van vaccineren zijn mij na die dag de schellen volledig van de ogen gevallen.

   Wij nemen met zijn allen maar aan dat het veilig en wetenschappelijk zou zijn om microben in een baby te injecteren zonder er verder maar bij na te denken. Maar injecties zijn een totale inbreuk op de natuur van de mens. Het is, zoals hij stelt, niet wetenschappelijk om de natuur te vervuilen!

   Het feit is dat vaccins een van de meest beschermde geheimen in de industrie is. Ouders hebben geen idee wat er in hun kind wordt gespoten. Dat is de harde waarheid. En als je weet dat er jaarlijks voor 50 miljard aan verdiend wordt, en dat ConsultatieBureaus hun (voort)bestaan danken aan vaccinaties, dan begrijp je ook wel waarom deze mythe in stand wordt gehouden! Dit is een enorme economische motivatie om ieder jaar weer mensen te beïnvloeden hun kind te laten inenten. Het is de beste MARKETING campagne ooit!

   1 van de allerbelangrijkste uitspraken die hij deed was de volgende:
   Als een baby wordt geboren heeft hij de eerste 2 jaar geen ontwikkeld immuunsysteem. Als je je kind onder deze leeftijd laat vaccineren betekent dit dat je het kind ”handicapt” met neurotoxische stoffen die zorgen voor allerlei nare chronische effecten als allergien. Om nog maar te zwijgen van allerlei neurologische aandoeningen die op termijn kunnen optreden.

   Wat veel mensen ook niet weten is dat de vaccins die onze kinderen ingespoten krijgen in laboratoria gemuteerd zijn en in de verste verte niet meer het originele virus bevatten (was dat maar zo). Dit is extra gevaarlijk omdat hieruit nieuwe ziektes ontstaan zoals de nieuwe variant van de kinkhoest bijvoorbeeld. Eigenlijk zijn de gevaccineerde kinderen een gevaar voor de ongevaccineerde kinderen! Jaja, dat is nog eens een boute uitspraak….naar ik durf em te maken…nu wel!

   Dr. Tim O’Shea heeft een nieuw boek geschreven: Vaccinatie is geen Immunisatie. Een diepgravend, uitstekend onderzocht overzicht van de vaccinatie industrie, het schandalige verleden van de farmaceutische industrie, de overdreven rol die vaccinaties in de afgelopen 100 jaar hebben gespeeld en de vaccinatieschade bij kinderen die zorgvuldig verborgen wordt gehouden voor het grote publiek. En nog veel, veel meer.

   Al bij de eerste 30 blz van dit boek viel ik van de ene in de andere verbazing en begon mijn bloed te borrelen. Wij worden met zijn allen voorgelogen, voor de gek gehouden, met valse informatie bestookt, bang gemaakt!

   Maar 50 miljard is een uitstekende motivatie om ons slapend te houden!
   Wakker worden lieve ouders en dit boek gaan lezen is mijn dringend advies.

   Voor dit seminar durfde ik niet stellig te zijn over bovenstaande…..want het is een beladen onderwerp waar veel ouders direct van in de stress schieten. Maar na Dr. Tim O’Shea gezien, gehoord en gesproken te hebben, heb ik daar geen schroom meer voor.

   Deze medicus zegt het zelf: I am they (ik ben hen…de medische industrie bedoelt hij hiermee). Hij weet waar hij over praat en dat wordt hem in de medische wereld niet in dank afgenomen. Maar door mensen zoals hij, kunnen wij ons inlezen en een mening vormen over de belangrijkste beslissing die je als ouder ooit zal nemen: laat ik mijn baby/kind wel of niet inenten?

   Ik hoop dat je na het lezen van zijn boek daar een geheel eigen standpunt over in durft te nemen. Want zoals Dr. Tim riep: ”only the correctly informed will survive”! Ik ben het grondig met hem eens.

   Voor meer informatie zie zijn site: http://www.thedoctorwithin.com

 10. Mijn ervaring met vaccinaties is volgens mij veelzeggend.
  Mijn kind had 5 dagen na de geboorte zeer ernstige problemen veroorzaakt door een dodelijke ziekenhuisbacterie, net niet dodelijk in elk geval, hij is er nog.
  Mede om die reden hebben wij gekozen voor vaccinaties via de huisarts.
  Hierbij krijg je een recept die je zelf afhaalt bij de apotheek en gaat naar de huisarts die deze injecteert, dit ging prima en mijn kind had nergens last van en vertoonde nooit reacties hierna.
  1 maal de fout gemaakt dit via het consultatiebureau te doen met het volgende resultaat.
  Zodra de “arts” de vaccinatie uitpakte zag ik dat deze anders was dan bij de apotheek en verzocht dit even te laten zien, ik heb nog nooit iemand zo snel iets zien wegstoppen en met de andere hand werd de vaccinatie in mijn kind geramd, die lag op tafel.
  Te snel om in te grijpen.
  Gillen van pijn natuurlijk en ’s avonds 2,5 uur luid krijsen, dat had hij nog nooit gedaan en zelfs huilen was sowieso sporadisch.
  Hij heeft nu (11 jaar) ernstige leer en concentratie problemen.
  Wat de echte reden is weet ik niet natuurlijk maar het zet je wel tot denken.
  Hierbij dus mijn advies om te vaccineren via huisarts en apotheek, Dit geeft dan de mogelijkheid tot controle, blijkbaar zijn er verschillen in de vaccinaties.

  1. Beste Johny,
   Dat krijsen van je kind na die vaccinatie heet “hersenhuilen”, dit betekent dat hij schade aan de hersenen kan hebben opgelopen.Er is een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat elke vaccinatie een lichte hersenontsteking veroorzaakt.Als een kind ooit zo gekrijst heeft na de prik,zou je hem of haar eigenlijk nooit meer moeten laten inenten, omdat de kans op schade dan erg groot is. Dit verklaart misschien zijn concentratieproblemen. Met homeopathie (de verdunde en gepotentieerde vorm van de vaccinatie,die eigenlijk een nosode heet )is misschien nog het één en ander recht te trekken. Waarschijnlijk is er ook iemand in jouw buurt die vaccinaties ontstoort.Als je dat nog niet hebt laten doen, zou ik dat zeker doen.

 11. Mede door dit soort artikelen ben ik steeds opnieuw weer blij dat wij gestopt zijn met het vaccineren van onze dochter vanaf haar 4de jaar. Helaas heeft ze de eerste vaccinaties wel gehad,wij wisten toen niet beter. Gelukkig zijn we ons in gaan lezen en zelf gaan zoeken naar info, en hebben ons (op heel veel gebieden) los gemaakt van maatschappelijke verwachtingen en het ´moeten´ meedoen met de kudde.
  We zijn al een aantal jaren met een heel goede homeopaat bezig om de boel te ontstoren, letten goed op het eet en drinkpatroon zodat wij allemaal zo schoon als mogelijk blijven.
  Kinderziektes heeft ze gehad, en dat is goed voor haar immuumsysteem.
  De laatste keer bij het consultatie bureau hebben we aan gegeven dat er geen vaccinaties meer komen voor onze dochter, we zouden uit het programma geschreven worden. Helaas, het rivm heeft hard geld nodig en blijft dus af en toe inentings kaarten sturen, met enkele herinneringen. Ach….de prullebak is er goed voor…

  1. Een aantal jaren bezig om te ontstoren, en een hele goede homeopaat. Jaja. Laat dat ‘hele goede’ maar weg, zou ik zo zeggen.

 12. Ik doe niets liever dan a.s. ouders proberen kennis bij te brengen over het risico van ‘de prik’, ook heb ik iemand gewaarschuwd over het risico van de onzinnige prikkerij. Ondanks de waarschuwingen hebben ze dat baby’tje toch laten volbatsen met die rotzooi. Resutaat…avasie. En bedankt ouders….
  Brengt mij gelijk bij het thema incarnatie.
  Als het al zo is dat je je leven en ouders uitkiest voor je geboorte, hoe kan het dan bestaan dat je ouders uitkiest die jou vervolgens naar de prikbank van Baal brengen? Of wordt je belazert en veranderen die ouders snel van mening zonder dat je tevoren had kunnen ‘weten’?
  Of het hele thema reïncarnatie kan op de schop de bak in?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.