Advertentie

Beweegredenen


Beweegredenen

Veel bent u gewaar
en veel valt buiten uw blikveld.

U zelf kent uw eigen overwegingen
wanneer u zélf uw eigen keuzes
wenst te maken.

Daar waar uw afhankelijkheid speelt,
dient u te beseffen
dat u hoe dan ook het verdient
zeggenschap over uw eigen leven te hebben
en te behouden.

Want úw leven is úw leven.

Breng dan ook immer
uzelf naar voren
als maat van eenheid.

Doorbreek uw afhankelijkheid
en doorzie in scherpte
de beweegredenen van de ander.

Laat dezen niet als vanzelfsprekend
de maat aangeven voor ú.

Het is van orde
om uw eigen diepere weten
aan te spreken,
opdat u zo uw kennis over
waarachtig doet maken
en kan u doorbreken
wat voorbij uw bevoelde waarheid
wordt aangeboden.

x

rose2