Advertentie

RTL-Z-journalist bedreigd om column!


x

Columnist Rene Tissen (Nyenrode) bedreigd voor schrijven van de waarheid

 x

Micha Kat © 2011 – AccountingWEB NL

x

.

Rene Tissen (foto) die al jaren voor RTL Z columns en commentaren verzorgt over de economie waarbij hij -naast de site van AccountingWEB.nl– vrijwel de enige is die de waarheid durft te verkondigen, blijkt te zijn bedreigd om de inhoud van zijn stukken. Dat bekent René Tissen in zijn laatste column (De zaak is al lang out of control (zie hieronder)) waarin hij opnieuw het einde aankondigt voor de Euro. Hiermee wordt eens te meer het in de kern criminele karakter onderstreept van het ‘financieel-economische establishment’ waartoe ook de accountancy behoort en de NBA.

Aanhoudende fraude
Jaar in jaar uit is de NBA en diens voorganger het NIVRA gewezen op het bedrog van de Register Aaccountants (RA) en de aanhoudende fraude bij de audits (controle-onderzoeken) van met name beursgenoteerde ondernemingen en banken. Met name bij de audits van de banken is gezwendeld op een dermate structurele en consequente manier, dat thans openlijk wordt toegegeven dat er niemand meer is met enig zicht op de werkelijke situatie op de balansen..!

‘Verdienstenmachine’
De Europese Commissie en de Europese bankentoezichthouder weten dus niet precies hoe gezond grote banken in Europa zijn. Dat vormt momenteel een belemmering voor de gewenste snelle besluitvorming over een gecoördineerde kapitaalversterking van banken zo moest het FD melden. Nooit hebben de ‘belangenbehartigers’ van de RA’s willen luisteren: de corrupte ‘verdienmachine’ moest in hun accountantsbureaus kennelijk blijven doordraaien tot de laatste snik, tot de allerlaatste euro uit de zakken was geperst van de kleine stakeholder. Nu het is allemaal te laat.

Pay Day
Het einde is nabij, zoals Tissen schrijft:
“Ik vrees daarom dat het moment van de waarheid voor burgers aanstaande is, namelijk het moment dat duidelijk wordt dat er in feite maar één partij is die de rekening zal moeten betalen en dat is de bevolking. Weg autonomie, weg welvaart, weg toekomst. Naar goed politiek gebruik zullen de voorstellen keurig ‘verpakt’ worden in complexe (en niet uit te leggen) financiële constructies en voorzien worden van een overdaad aan politieke ego-retoriek om onkunde te kunnen verbergen.”
Juist inzake de door Tissen genoemde ‘complexe en niet uit te leggen financiele constructies’ hebbend de accountants een misdadige rol gespeeld, aangevoerd door de NBA.

‘Repo-accounting’-fraude.
Met de val van Dexia in België is het begin van het einde ingeluid. Deloitte was de accountant van deze rampenbank, maar we zijn het stadium al lang voorbij dat we nog geïnteresseerd zijn in onderzoeken naar hoe de ‘controleurs’ van Deloitte de zaak bij Dexia hebben lopen flessen.

In elk geval zullen de jaarcijfers van de grootbank van 2010 wel zijn afgetekend ‘zonder voorbehoud’ net als die van 2007 van Lehman door Ernst & Young. Op Zerohedge wordt in elk geval onthuld dat de ‘repo-accounting fraud’ die een cruciaal onderdeel vormde van de Lehman-zwendel na 2008 gewoon bleef worden toegepast door de big four. Deloitte zal dus ook wel dergelijke trucages hebben toegepast bij Dexia. Moet wel. Hoe kan een bank anders enkele maanden na een goedkeurende ‘er –is-niets-aan-de-hand-verklaring’ opeens kopje onder gaan?

Beklaagdenbankjes
Het is te hopen dat er als de ergste puinhopen van de financiele meltdown zijn opgetrokken er een soort van Neurenberger processen komen waarin de hoofdschuldigen worden berecht. Accountants nemen dan een belangrijke positie in in de beklaagdenbankjes.

* * *

Dit is de column van Rene Tissen die kennelijk aanleiding is voor bedreigingen:

x

De politieke situatie in Europa is hachelijk.

We zijn met z’n allen aan het einde van de rit gekomen

en denken allemaal anders over de toekomst; 

zie daar maar eens uit te komen..

© René Tissen, 17 Oktober 2011 RTL-Z

x

Chaos
Europa is in chaos. Niet vanwege de terechte –en naar ik hoop aanhoudende- protesten van burgers tegen de macht van het grote geld, maar vanwege de politieke impasse waarin de westerse wereld terecht is gekomen. De G-20 bijeenkomst van de afgelopen week was ondubbelzinnig. Europa heeft nog maximaal een week om met een allesomvattende oplossing voor de schuldencrisis te komen. Zo niet dan is het einde oefening voor Europa en de Euro.

IMF in de buitenspelval
De G-20 trok tegelijkertijd de handen van Europa af, door geen steun aan een voorstel van het IMF te verlenen om het beschikbare steunfonds op te schroeven van zo’n 550 miljard dollar naar het dubbele, zo niet drievoudige. Daarmee is de rol van het IMF uitgespeeld. Vanaf nu mag niet veel meer van deze organisatie worden verwacht en gelukkig maar. Want ‘abstract’ geld drukken en met geld smijten kunnen we allemaal. Dat blijkt wel uit het recente verleden en heeft de schuldencrisis alleen maar verergerd.

Hoe lang stralen deze lichtjes nog bij de ECB..?

Harakiri
Van de ECB mag eveneens niet veel meer verwacht worden, nu ook deze centrale bank aan het einde van de rit is gekomen maar zich desalniettemin gedwongen ziet om volop liquiditeitssteun aan de problematische lidstaten en de Europese bankensector te blijven verlenen. Omdat niemand anders het doet. De ECB kan inmiddels niet meer voor- of achteruit.

Duitse arrogantie
Op hun beurt mag van de bankensector ook niet veel meer worden verwacht en dat is even begrijpelijk als schokkend. In kort tijd is de voorzitter van Deutsche Bank –Joseph Ackermann- uitgegroeid tot spreekbuis van financieel Europa. Hij verzet zich tegen nog meer ‘haircuts’ voor de Europese banken. Hij –en met hem de sector- vindt een afwaardering van de Griekse staatschuld met 21% wel genoeg, zelfs meer dan genoeg. Ackermann weet zich gesteund door het International Institute of Finance (IIF). Dat zet heel eenzijdig de toon door vast te stellen dat de Euro ontploft als de banken gedwongen worden om afwaarderingen van 50% of meer te accepteren. Dan is het ‘game over’.

Extra lasten, dunne schouders
Verder deed bondskanselier Merkel de afgelopen week wederom een duit in het zakje door te blijven aandringen –zij aan zij met Nederland- op een extra belasting voor de banken, de zogeheten Tobin Tax. Daar wil Frankrijk weer niets van weten en ook Amerika en Engeland bliezen het voorstel tijdens de G-20 bijeenkomst van tafel.

Afwaarderingen
Tot overmaat van ramp regende het de afgelopen week van afwaarderingen door de kredietbeoordelaars, van onder andere Spanje en het Franse BNP. Europa haalde de schouders op. De realiteit laat echter zien dat vele lidstaten en banken allang door de schuldencrisis besmet zijn geraakt. Dus gewoon ziek zijn.

Hachelijk
De politieke situatie in Europa is hachelijk te noemen. Voor de Europese regeringsleiders was het daarom goed nieuws dat premier Berlusconi nog een poosje aan mocht blijven, ook al heeft hij niet langer het vertrouwen van de bevolking. Zou hij hebben moeten aftreden, dan was de beerput open gegaan en dat had het acute einde van Europa betekend. Zo nijpend is de situatie. Geen wonder (maar wel jammer genoeg) dat de Italiaanse protesten van afgelopen zaterdag gewelddadig verliepen. Gewone Italianen weten immers dat het spel over hun ruggen gespeeld zal gaan worden, zolang de gevestigde politieke elite aan de macht blijft en zichzelf telkens weer de bal toe eigent.

23 Oktober de première van 'Greece'... Met Sarkozy en Merkel in de hoofdrollen!

Het uur U
Op 23 oktober zullen de Europese regeringsleiders ongetwijfeld met een voorstel komen om de Griekse staatschuld verder af te waarderen, om de bankensector te herkapitaliseren, om het EFSF om te vormen en uit te breiden, om daarmee een ‘cordon sanitaire’ rondom Portugal, Spanje en Italië aan te leggen en –nog veel gewaagder- om Europa tot een fiscale unie om te vormen, inclusief de daarvoor benodigde verdragswijzigingen.

Hard gelag
Ik vrees daarom dat het moment van de waarheid voor burgers aanstaande is, namelijk het moment dat duidelijk wordt dat er in feite maar één partij is die de rekening zal moeten betalen en dat is de bevolking. Weg autonomie, weg welvaart, weg toekomst. Naar goed politiek gebruik zullen de voorstellen keurig ‘verpakt’ worden in complexe (en niet uit te leggen) financiële constructies en voorzien worden van een overdaad aan politieke ego-retoriek om onkunde te kunnen verbergen.

Waar gaat dit over?
Vaak wordt ik gevraagd naar mijn beweegredenen om telkens weer argwanend –zo niet ronduit wantrouwend en afwijzend- over de aanpak van de Europese schuldencrisis te schrijven. Dat komt omdat ik geen geloof hecht aan oplossingen die het huidige financiële systeem in stand houden, dan wel dat systeem via een beetje regulering en bonusgeschreeuw in de pas probeert te laten lopen. Als een kaartenhuis instort is er op een gegeven moment geen houden meer aan. En dat moet je willen inzien. Om er vervolgens iets aan te kunnen doen.

Burgers?
In tientallen columns heb ik over alternatieve oplossingen geschreven, altijd vanuit hetzelfde perspectief, namelijk dat van de bevolking. De ‘gewone man of vrouw’, zo u wilt. Ik reken mijzelf daar ook toe. Europa is wat mij betreft een eenheid van burgers en niet van instituties. Ik heb niets op met de Europese Commissie in het kader van deze schuldencrisis en heb net zo min iets met machtswellustige ego-politici (Sarkozy, Berlusconi) die op hun laatste democratische benen lopen. Geen van mijn oplossingen zijn echt serieus genomen. Er werd doorgaans flauw op gereageerd, soms met venijn en bedreigingen aan mijn persoonlijke adres. In ieder geval net zo flauw als er nu op de ‘occupy’ beweging wordt gereageerd.

Protesten
De wereldwijde protesten van afgelopen zaterdag werden onmiddellijk als slappe hap bestempeld. Omdat deze beweging zogenaamd zelf niet weet waartegen geprotesteerd wordt. Op TV verschenen interviews met demonstranten die inderdaad rijp en groen door elkaar haalden. Maar die één ding met elkaar gemeen hadden, namelijk hun zorgen over allerlei crises die zich momenteel gelijktijdig voordoen, variërend van mislukte militaire interventies tot het milieu en alles wat daar tussen zit, waaronder religie, staat en cultuur. Mensen spraken niet over een enkelvoudige crisis maar over een netwerk van crises. De zaak is allang ‘out of control’.

Splijtzwam
Een bevriende collega sprak mij laatst aan over de huidige gespannen situatie. “Jede Konsequenz führt zum Teufel” sprak hij somber, maar treffend. Hij gaf goed aan dat er geen allesomvattende oplossing is, simpelweg omdat niemand zijn of haar verlies wil nemen of erkennen. Daarbij komt dat geld momenteel de werking van een splijtzwam heeft. Geld zet het individualisme in mensen sterk aan. Omdat geld een probleem is geworden van iedereen.

Het einde is zoek
Daarom is er geen politicus die een einde kan maken aan de vertrouwenscrisis die het westen momenteel hard treft. We zijn met z’n allen aan het einde van de rit gekomen en denken allemaal anders over de toekomst. Zie daar maar eens uit te komen.

Wat een ‘pest die mist’, ach die trekt wel ‘op die mist’

De cover van het indrukwekkende boek van Micha Kat en Pieter Lakeman. (kijk onder het artikel voor link naar de uitgever)

Vaak wordt mij verweten dat ik een aanhanger ben van de ‘einde wereld’ theorie, bijvoorbeeld van de Maya-kalender die zegt dat het in 2012 met ons gedaan zal zijn. Ik ben niet van dat denken. Helemaal niet zelfs. Ik ben geen optimist. Maar ook geen pessimist. Ik geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Maar dan moet het wel een samenleving zijn die ons en onze (klein-) kinderen dient. Echt dient.

René Tissen

Business Universiteit Nyenrode

PS. Lees het boek van Micha Kat en Pieter Lakeman over de grootschalige boekhoudfraudes, waarmee we al sinds 2 decennia om de oren worden geslagen. Frauderende besturen van grote multi-nationals en erger nog: accountantbureaus die de geautoriseerde goedkeuring geven aan dit gedrag en zich hiermee onder de witte-boordencriminelen scharen..!

 

36 gedachten over “RTL-Z-journalist bedreigd om column!

 1. Ik hou van eerlijke mensen die bij hun principes blijven, zoals blijkbaar deze René. Alleen eerlijkheid brengt je verder. Het is meestal de moeilijke weg, maar op de duur levert het je voor jezelf het meeste op, en dus ook voor de ander. Gaan voor waarin je gelooft. Dit mens verdient respect. Dank je wel voor je eerlijkheid.
  Namasté

  1. Alle conflicten komen voort uit het conflict van het individu. En wat is de echte bron van dit innerlijke conflict? Het is het gebrek aan bewustzijn van onze ware natuur, de ene levende Waarheid die in ons leeft en waarvan wij allen deel uitmaken. En hier speelt spiritualiteit, de ware religie een rol: namelijk om dit bewustzijn wakker te maken en ons te helpen kwaliteiten te ontwikkelen als liefde, mededogen, verdraagzaamheid, eerlijkheid, geduld en nederigheid.

  1. Serveren ze er ook nog OUZO & Retsina d’r bij?? Anders staat de boel weer zo DRROG…

  2. “Άλλος σπέρνει και τρυγάει, κι άλλος πίνει και μεθάει.”
   “One seeds and harvests and another drinks and gets drunk.”

 2. Net of de Griekenland het enige failliet land is. Alle landen zijn failliet.
  Alleen de één wat meer dan de ander en volgens mij is Griekenland alleen maar een zondebok, wel handig om de aandacht af te leiden en met z’n allen (in Europa) de focus op Griekenland te leggen. Degene met grote schulden pompt geld in de ander met grote schulden. Geld is alleen nog maar “vertrouwen” op dit moment. Het is een kleine stap om ons af te vragen of we echt geld (en daarmee schuld) nodig te hebben om te vertrouwen….

  1. Liever een arme binnenwereld die snapt wat armoede in de wereld is en daar met open hart vanuit kan functioneren.

  2. @Lieve Paul dat bedoel ik precies met die RIJKE binnenwereld, zo snel ontstaat dus miscommunicatie.
   Als je een arme binnenwereld hebt, heb je toch totaal geen inlevingsvermogen?

 3. De grote oorzaak van het probleem is, dat we geen democratie meer zijn. Politici dienen ook de bevolking niet meer. Een WOB verzoek aan Donner, wordt bv. gewoon niet beantwoord (want dan komt het gebrek aan democratische rechtstaat naar buiten). Het is jammer, dat we van een mooi land en mooi volk als Nederland is, zoveel kapot laten maken. Dat kan ook alleen maar gebeuren als de media niet meer naar buiten brengt wat het echte probleem is in Den Haag. De bevolking denkt nergens over na, want die heeft geleerd de kranten en instanties te geloven. Wake up. Het kan alleen maar anders als: Of de media op gaat staan en meer gaat vertellen van wat er echt gebeurt. Of als het hoger opgeleid deel van de bevolking wel meedoet met het ‘actievoeren’ (daar verwacht ik oplossingen van met een breder draagvlak, we weten echt wel wat er mis gaat). Het eerste kan gebeuren nog voor de crisis verder afzakt, het tweede gebeurt alleen als er nog veel meer misgaat en meer mensen geraakt worden.

 4. ieder die de verantwoording buiten zichzelf neer legt, is een slaaf van het satanische systeem.
  dankzij de naakte keizer van het verloren gewaande romeinse rijk, heeft satan zijn rijk kunnen bouwen.
  bestudeer je heilige schrift voor het beste medicijn, en de grote verlossing.
  besef wel dat ‘god’ ons persoonlijke hogere weten betreft, en de duivel ons verstandige ego.
  deze Hollandse sjamaan heeft op zijn kruistocht tegen het Vaticaan al van alles uit de doeken gedaan.
  geniet van deze eind strijd tussen goed en kwaad, en zorg dat je in het winnende kamp zit 😉

  Paramani

 5. Juist René Tissen daar draait het dus om bij de Mayakalender, 2012 is niet het einde van de mensheid of de wereld.
  Het gaat erom dat de mensheid stopt met de god Mamon (geld) te aanbidden en begint met de mensheid te dienen!
  Zonder dat u een aanhanger bent van de Mayakalender zegt u dus precies waar het om draait in 2012! GEWELDIG!!!
  Dank voor deze belangrijke laatste alinea, dat geeft de burger en actievoerders van de Occupy-beweging goede moed!!
  Blijf gewoon de waarheid zeggen…juist de bedreiging duidt aan dat u op het juiste spoor zit. The truth will set you free.

  1. Dus volgens de Maya kalender gaat de wereld in 2012 stoppen met geld aanbidden? Interessant. Ik weet niet of u bekend bent met andere ‘complottheorieën’, maar een hoop mensen zeggen dat er een nieuwe wereldmunt aankomt, zijnde de SDR (al dan niet ondersteund door goud) van het IMF.

   Hij ligt al klaar trouwens: http://www.google.nl/imgres?q=sdr+imf&um=1&hl=nl&safe=off&sa=N&biw=1133&bih=564&tbm=isch&tbnid=UHQo_Xf5Yp9s7M:&imgrefurl=http://timesofthesigns.wordpress.com/2010/04/16/10041602/&docid=4xgph3HHCYuz0M&imgurl=http://timesofthesigns.files.wordpress.com/2010/04/sdr12.jpg&w=640&h=480&ei=IpqlTvWiHtHo-gaXoYCpBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=604&vpy=244&dur=406&hovh=194&hovw=259&tx=146&ty=120&sig=105036551706926927640&page=1&tbnh=111&tbnw=151&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:0

   Lees de website ook even!

   Het financiële systeem is nu zo ver, dat het me eigenlijk nog zou verbazen als we het gaan redden tot volgend jaar. Woensdag het uiteindelijke plan van de Euro? Als Duitsland niet gaat betalen, gaat dan gewoon de geldpers aan? En als de SDR komt, wie gaat dat dan beheren? IMF? BIS? Wereldbank? Of zelfs een nieuwe centrale bank zoals waar het vaticaan voor pleit: http://uk.mobile.reuters.com/article/topNews/idUKL5E7LO1LS20111024

  2. de voorspelling is dat de armen en rijken gelijk zullen zijn.
   Wij gaan weer naar ons zelf en daar speelt het geld geen rol.
   De aarde energie is hoger geworden en wij moeten daarin meegroeien.
   Wij moeten onze rugzakje afgooien.Blijf op twee benen staan ,blijf bij jezelf.
   Wij gaan een hele mooie tijd tegemoet,maar er moet nog veel gebeuren.

 6. Wil je een oplossing dan zul je eerst de banken uit ONS geld moeten halen.

  Hoe komt ons geld initieel in circulatie? Via de ECB, en haar netwerk van aangesloten commerciele banken. Als schuld en tegen rente. Anders zou er niet eens geld zijn om jouw en mij te betalen voor ons werk. Dus, geld = schuld. Kun je volgen?

  Nu is het zo dat deze banken de hoofdsom in circulatie brengen MAAR NIET DE RENTE. Hoofdsom + Rente is SCHULD

  Echter de schuld kan NIET terugbetaald worden uit alleen de hoofdsom.

  Om een dergelijk systeem in stand te kunnen houden moet er steeds opnieuw geld als schuld in circulatie worden gebracht. Gevolg is onoplosbare schuldenbergen waar we nu mee te maken hebben omdat de hoofdsommen zich voortdurend blijven vermenigvuldigen DOOR RENTE.

  Dit systeem van exploitatie kan decennia lang werken maar we zitten nu aan de expiratie datum. En gedurende de achter ons liggende decennia hebben de banken via de rente onze productie opgeslokt.

 7. Onze eis: Circuleer ons geld vrij van rente aan de hand van eem model genaamd Mathematically Perfected Economy. Geen monetaire inflatie of deflatie, en geen systematische manipulatie van ons geld en eigendommen.

  Her-financier volgens het MPE model. Verreken alle tot nu toe betaalde rente met de nog uitstaande hoofdsommen waardoor veel partijen meteen schuldenvrij zullen zijn.

  We hebben geen banken nodig. Banken zijn het probleem. Alles wat we nodig hebben is een boekhoudkantoor om onze betalingsbeloftes aan elkaar bij te houden. Oprotten met die gelegaliseerde tussenpersonen die eerlijke handel tussen mensen uitbuiten en daarmee het systeem terminaal van karakter maken.

 8. Tja. Er zijn allang oplossingen bedaccht en uitgeprobeerd, bijv. zoals bescheven in m’n paragraaf http://www.avoratio.nl/Opvoeding/12_Geld/?topic=Oostenrijk

  En op mijn voorstel voor een nieuw systeem kwam geen enkele reactie. Zie http://www.avoratio.nl/Opvoeding/12_Geld/?topic=Voorstel_nieuw_systeem

  En in de bijbel staan verschillende passages over de keuze tussen dienstbaarheid aan medemens en het leefmillieu aan de ene kant en egoïsme en geld aan de andere kant, zie http://www.avoratio.nl/Opvoeding/12_Geld/?topic=Matthew

  En dat Jezus de geldwisselaars in de synagoge verdreef, waar ze dus in de kerk met een glimlach over preken (met een zoethoudertje zoals een pepermuntje dat er uitziet als een geldmunt) maar vervolgens met een zwart zakje komen beleden om je een duit in het zakje te laten doen…

  Het komt vast wel terecht bij “de bank van god”, zoals de de bank van het vaticaan werd genoemd (die volgens mijn informatiebronnen overigens jarenlang ook de bankzaken behartigde van de maffia…): http://janstevens.wordpress.com/2010/11/05/bank-van-god/

  Ik kom opvallend vaak het jaartal 1933 tegen, in diverse topics. Daaraan gerelateerd het artikel over de geheime eed die advocaten in Amerika blijkbaar moeten afleggen: Never question the money-system… http://hardtruth.navhost.com/secretoath.html

  Vier bedrijven bepalen wat u eet, wat u drinkt, welke medicijnen u krijgt, welk vervoersmiddel u rijdt, welk besturingssysteem uw computer draait, wat voor computer u heeft, waar oorlog is, waar naar olie wordt geboord, hoe uw huis ingericht is, wat er op televisie komt, welke films in de bioscoop draaien en hoeveel benzine kost, maar de namen van de families die de ‘grote vier’ aansturen verschijnen nooit (volgens http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1448:de-grote-families-die-de-wereld-regeren&catid=15:financieel&Itemid=28 )

  The love of money is the root of all evil. — 1 Timothy 6:10. Feitelijk heeft men het m.i. over egoïsme.

  En andere systemen zijn in andere delen van de wereld gewoon, zie http://www.just-think-it.com/emry.htm#14

  Ik had het al geconcludeerd (zie http://www.avoratio.nl/Opvoeding/12_Geld/?topic=Slavernij ): we worden door bepaalde “personen (?)” beschouwd als slaven, als dingen, en bij de geboorte al “verkocht”: http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1421:niburu-tv-de-soevereine-mens&catid=51:niburutv&Itemid=67

  Slavernij is er eigenlijk al zo’n 6000 jaar: http://www.avoratio.nl/Research/Mindcontrol/?topic=History

  Maar goed, het kan heel moeilijk zijn om psychopaten te doorzien: die willen de baas zijn, en DAT VINDEN ZE ZOOO BELANGRIJK dat als iemand zich daar niks van aantrekt, de psychopaten manieren zoeken om zonder eigen risico schade toe te brengen aan de autonome persoon, zoals vaccinaties, zodanig te misleiden dat de persoon alcohol of andere drugs gaat gebruiken, via ongezonde voeding zoals vlees en geraffineerde suikers en allerlei andere industriële troep, een lastercampagne, schade aan gezondheid door de autonome persoon langdurig onder zware stress te krijgen en te houden, onder invloed van onnodige “medicijnen” te manipuleren, valse aangiftes bij politie, enz. enz.

  http://www.avoratio.nl/Research/Ziekte/Psychopatie/

  En nou komt men van de Kamer van Koophandel vertellen dat ik uit het register geschrapt zal gaan worden omdat de balstingdienst mijn bedrijfje aanduidt als non-actief… Tja, het levert ze te weinig waangeld op (beter bekend als BTW, zie http://www.avoratio.nl/Opvoeding/12_Geld/?topic=Btw )

  Dus “ze” doen net of hun neus bloedt en denken waarschijnlijk: het zal wel weer overwaaien…

  1. Prima reactie!

   ¨the greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function”

  2. @pfMPE,

   Hoe maar op met die uitspraak van dr. Bartlett. Het is kansloos!. Ik heb een jaar lang om me heen mensen proberen uit te leggen dat de groeiprocessen in de wereld exponentieel werken ipv lineair…Heb er zelfs een boek over geschreven. Het is werkelijk een tekortkoming van het menselijk ras.

   Het wil maar niet landen bij de meeste mensen, men blijft maar doorhalen over groei….vooral die mainstream economen snappen t niet…

   Maar goed wie ben ik…

   Voor de liefhebber die dit toch niet geloofd, Google maar eens op het sprookje van de lelievijver…dat legt het goed uit….

  1. Er is echt wel een oplossing, begin maar eens met het maken van geld bedrukt op hennep papier……. 😉

 9. We leven in een zionistische Rothchild wereld, één groot Ponzi Scheme van fractional reserve banking. De financiele wereld is een kriminele farce, maar aangezien dit al minstens 3 eeuw aan de gang is, valt het niemand meer op.

  Reuze bedankt Rene, voor deze berichtgeving over de bankier en rijksaccountant boefjes in het kielzog van de echte grote boeven, namelijk de wereld bank, het IMF en de Rothchild clan.

 10. ik ben maar een simpele burger.
  Maar al het geld wat op de beurzen rondwaard is gewoon een exel bestand.
  Er zit geen harde valuta of grondstoffen achter. net als de letters van wordfeud

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.