Advertentie

Verborgen agenda’s


Verborgen agenda’s

In uw mens-zijn,
in uw menselijk verkeer
wordt veel gezegd en beluisterd.

Dit op een wijze
waarop niet immer duidelijk is
wat het wezenlijke van de inhoud
en bedoeling is.

De nieuwe weg naar
elkaar werkelijk te verstaan
is een weg die u zélf in kunt slaan
door immer uw ware zielsinformatie
bloot te leggen en uit te dragen.

Spreek transparant,
zeg werkelijk welke gevoelswaarde
u met zich mee brengt.

Doorzie uw eigen bedoeling
meer als een gemeenschappelijke opstanding
en waardetoevoeging
in plaats van enkel het eigen belang
voorop te stellen.

Duid uw mening niet als dé waarheid
en toon uw inzet als toevoegende waarde
in vrijheid gegeven.

Opdat niet enkel het verborgene spreekt
maar de oprechtheid
van uw wezenlijke bedoeling
en belevingswaarde.

Zó zullen oude patronen verdwijnen
en verborgen agenda’s geen vat meer hebben.

Sta zo voor uw eigen eerlijkheid
en zuiverheid van uw levenskracht.

x