Advertentie

Bouwen


Bouwen

Weet dat er een vragende oproep ligt besloten
in al wat gaande is.
Het is een oproep om waarlijk stil te staan
bij uw eigen besef van rechtvaardiging.

Volsta daarom niet alleen met hulp te bieden
in materiële zin waar nodig.
Maar besef ook dat uw innerlijk besef en groei van ú vraagt
om in zuiverheid voor een gemeenschappelijk belang te gaan staan.

Waarin respect waarmaken in verbinding met uzelf
én uw naasten voorop mag gaan.

Ontmantel uw hoegenaamde betrokkenheid enkel vanuit het woord.
Besef dat uw innerlijke én uiterlijke doelgerichtheid
op waarlijk integratie van ‘de verschillen’
van wezensaard is aangebroken.

Bouw daarom aan deze nieuwe gemeenschap in wording
en verlaat de begrenzingen welke in toenemende mate worden opgeworpen.
Want voor waar, deze zullen meer kwaad dan goed doen.

Úw hulp wordt gevraagd voorbij uw eigen grenzen
waarlijk in ontmoeting te gaan.
Zó bouwt u mee aan een nieuwe wereldorde.
Úw bijdrage hoe klein ook is van wezenlijk belang.

Hecht daar aan.

x

bijen_syngenta