Advertentie

Loskomen uit de programma’s; samen een nieuwe wereld bouwen..


Het elektromagnetisch raster van de Aarde kan worden gevisualiseerd als een serie magnetische krachtlijnen met daarin ingebed onzichtbare scalaire of aetherische energie. Een dynamisch proces met een menselijke invloed..! Door onze krachtige verbinding ermee

x

x

Loskomen uit de programma’s en..

samen een nieuwe wereld bouwen

2017 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Het wordt steeds duidelijker dat de film “the Matrix” uit 1999, die ondergebracht is in de afdeling Science Fiction, geplaatst dient te worden onder de documentaires. We zijn met zijn allen geprogrammeerd door programma’s die vanaf de conceptie zijn ingeladen. Hier zijn we ons nooit bewust van geweest met als gevolg dat we geleefd worden in plaats van dat we een leven leiden waarin we onze passies volgen en gelukkig zijn.

Harriet Algra

In de afgelopen twee jaar zijn het o.a. Martijn van Staveren, Bruce Lipton en Gregg Braden geweest die mij door hun ervaringen en onderzoek het totale plaatje duidelijk hebben kunnen maken. Het was een zoektocht die eigenlijk al mijn hele leven aan de gang is maar nu eindelijk vorm begint te krijgen waardoor ik in staat ben weer de schepper van mijn eigen wereld te zijn.

Dat we geleefd worden, heeft te maken met het feit dat we gedurende de dag maar 5% bewust leven en de resterende 95% geleid worden door de programma’s uit ons onderbewustzijn die we hebben opgebouwd tijdens de zwangerschap en eerste 6jaar van onze kindertijd. Negatieve programmering is in staat de beste relaties te saboteren. Hier tegenover staat dat bewust ouderschap in staat is deze door geweld geteisterde planeet te helen.

Historisch perspectief.
In 1990 concludeerde James W.Prescott, oud directeur van”the National Institutes of Health’s section on Child Health and Human Development” dat in de meest vreedzame culturen op aarde, ouders aanwezig zijn, die een liefdevol fysiek contact met hun kinderen onderhouden. Zoals het gedurende de hele dag meedragen van kinderen op buik of rug als ze klein zijn. In deze culturen wordt seksualiteit niet onderdrukt zoals in het Westen.

Kinderen leren van kleins af aan hoe ouders een liefdevolle band met elkaar hebben waardoor ze leren door te kopiëren hoe ze zelf een succesvolle en liefdevolle relatie kunnen aangaan. Hij ontdekte verder dat kinderen en dieren die liefdeloos opgroeien niet in staat zijn hun stresshormonen te onderdrukken waardoor gewelddadig gedrag ontstaat.                  Prescott zijn onderzoek is volledig genegeerd door de ‘Westerse’ landen waar ‘natuurlijke’ bevallingen volledig zijn verdreven door ingeleide ziekenhuisbevallingen waar moeder en kind onmiddellijk worden gescheiden en waar kinderen moederziel alleen opgroeien met de TV of computer als surrogaatouder. Een maatschappij waar ouders wordt geleerd hun kind te laten huilen anders raken ze verwend. Waar ouders leren hun kinderen te straffen om ze zo tot betere resultaten aan te zetten. En.. waar ze worden wijsgemaakt dat genen onze toekomst bepalen..!

In de landbouw komen we hetzelfde fenomeen tegen.
De moderne landbouw werkt veelal met GMO producten en onkruidverdelgers als ‘Round-Up’. Deze vernietigen de aarde waardoor jaarlijks meer en meer ziekten en onkruid ontwikkeld worden en de boeren dwingen alsmaar hogere leningen af te sluiten om het hoofd boven water te kunnen houden. Biologische landbouw houdt de natuurlijke balans in stand waardoor onze achterkleinkinderen net als wij kunnen gaan genieten van een gezonde voedingsbodem.

Een prachtig voorbeeld hiervan is ORGANIC INDIA in Azamgarth (HIER), opgericht door Bharat Mitra en Bhawani, die in 1997 een revolutie zijn gestart tegen Monsanto dat met haar GMO-producten en het middel Round-Up, al aan meer dan 200.000 boeren tot zelfmoord heeft gedreven, doordat hun land door gifstoffen totaal onvruchtbaar werd en zij de patentgelden op de Monsanto-zaden niet konden betalen. (kijk HIER voor volledig artikel erover)

De natuurlijke balans was verdwenen waardoor ze niet langer in staat waren hun hoofd boven water te houden. In Azemgarth heeft ORGANIC INDIA alleen al 1000 boeren die weer geheel biologisch werken en in heel India ruim 20 duizend. Hun verhalen zijn ontroerend. De aarde is weer vruchtbaar, het vee een stuk gezonder, minder miskramen bij de vrouwen en stralende opgroeiende kinderen die gaan inzien dat dit de enige manier is om deze prachtige planeet in stand te kunnen houden.

Van klein naar groot..
Baby’s worden geboren met bepaalde gaven en instincten zoals het zuigreflex maar dienen nog heel wat te leren willen ze zich hier zelfstandig kunnen handhaven. Kleine kinderen tot 6 jaar hebben een enorm vermogen om snel te kunnen leren. Vanaf hun 6de jaar wordt dit minder, afhankelijk hoe de jaren hiervoor zijn verlopen. Kinderen die veel stress hebben ervaren, blijken een lager IQ te ontwikkelen dan kinderen die opgroeien in een liefdevolle harmonieuze omgeving. Een manier om dit op te meten is met behulp van een EEG (elektro-encefalogram). De hersenen van volwassenen beschikken over 5 verschillende frequentiegolven variërend van de laagste, de Deltagolven, tot aan de hoogste de Gammagolven.

In de baarmoeder en in het eerste levensjaar zijn het hoofdzakelijk de Deltagolven, wat niet zo vreemd is omdat baby’s deze periode grotendeels slapend doorbrengen. Deltagolven ervaren we tijdens onze diepste slaap waarin we dromen en nauwelijks wakker te krijgen zijn. Van 2 tot 6 jaar zijn het voornamelijk de Theta-golven die geassocieerd worden met een enorme verbeeldingskracht. Zie je een kind met een bezem waarbij het je meedeelt dat dit zijn paard is, spreek dit nooit tegen. Hoe meer het kind fantaseert hoe gezonder het is. Theta-golven worden ook geassocieerd met een staat van hypnose waarin informatie rechtstreeks in het onderbewustzijn kan worden gedownload.

Kinderen die in de theta-staat verkeren, wat dus een zeer programmeerbare staat is, nemen enorme hoeveelheden informatie op wat ze nodig hebben om te kunnen overleven. Ze kopiëren letterlijk alles. Denk bijv. aan een scheldwoord wat je plotseling uit de mond van je kind hoort komen. Dit ingenieuze download-programma kan echter gehackt worden. Dit was al een paar honderd jaar bekend bij de Jezuïeten die de uitspraak hebben :’ Geef mij een kind als hij zeven is en ik toon je de man.’ Ook kan dit gebeuren door overkritische ouders die uitspraken doen om hun kind tot betere prestaties aan te zetten zoals:

Je verdient niet om…..

-Je bent stout, gemeen etc.

-Je bent een slecht kind etc.

Ze bedoelen dit natuurlijk niet letterlijk maar een kind in deze fase is niet in staat dit onderscheid te maken en neemt het serieus en gaat hierna leven. Deze ouders hebben geen idee dat ze op deze manier hun kind veroordelen tot het idee dat ze het niet waard zijn om van gehouden te worden. Hierdoor zullen deze kinderen niet in staat zijn van zichzelf te houden. En ben je niet in staat om van jezelf te houden op een bewust of onbewust niveau, hoe kan iemand anders dan van jou gaan houden. Dit draag je mee in je energieveld en is de belangrijkste sta in de weg voor een harmonieuze, gelijkwaardige relatie. Wanneer ouders zelf het goede voorbeeld geven en inzien hoe belangrijk het is hun kind, die met een schone lei geboren wordt, te vrijwaren van de problemen die ze zelf als kind hebben ervaren is, dan leert het kind alles wat het nodig heeft om te kunnen overleven in deze wereld.

Rond het 7de levensjaar worden kinderen minder vatbaar voor de hypnoseprogramma’s omdat hun hersenen beginnen te functioneren in een hogere trilling, het Alpha bewustzijn. Dit correleert met staten van een ‘kalm’ bewustzijn. Het kind begint nu eindelijk een ervaring te krijgen van het ‘zelf’. Ze nemen niet langer letterlijk aan wat er tegen ze gezegd wordt omdat ze nu hun bewustzijn kunnen gebruiken om de situatie te evalueren.

Geen enkel programma wat je hebt gedownload voor je 7de jaar kwam voort uit wensen, verlangens of inspiraties. Het kwam voort uit de observaties van je ouders en de gemeenschap waarin je opgegroeid bent. Dit verklaart ook waarom sommige mensen altijd de verkeerde partner kiezen en niet in staat zijn een langdurige relatie te hebben en waarom anderen in staat zijn een levenslange liefdevolle partner te hebben. De chaos in de wereld van vandaag is ontstaan omdat overheden niet langer luisteren naar wat hun onderdanen nodig hebben. Hierdoor ontstaat veel onvrede, vervuiling, armoede en ga zo maar door. De maatschappij is letterlijk ziek geworden.

Exact hetzelfde gebeurt in ons lichaam.
Ons brein is te vergelijken met de overheid. Alle triljoenen cellen in ons lichaam vertegenwoordigen de inwoners. Wanneer er een miscommunicatie tussen brein en cellen gaat plaatsvinden, ontstaat een ziekte. Het brein wordt aangestuurd door de programma’s van ons onderbewustzijn. Nu begrijp je waarschijnlijk ook waarom het zo belangrijk is alle negatieve programmering uit die periode te wissen. Om blijvend van de oude programma’s in je onderbewustzijn af te komen af te komen vergt inzet van jezelf omdat je je onderbewustzijn moet gaan herprogrammeren. met bijv. onderstaande link:

101 positive thoughts to live an awesome life (Louise Hay)

De Nederlandse vertaling tref je HIER aan. Deze kun je natuurlijk ook dagelijks aan elkaar gaan voorlezen. Beluister de geluidsopnames minimaal 30dagen totdat ze een deel van je zijn geworden. Doe dit bijv. in de auto op weg naar je werk. Of je zet ze op een MP3speler zodat je er s’ nachts naar kunt luisteren als je wakker ligt en toch niets beters te doen hebt. Mocht je in slaap vallen geen enkel probleem, je onderbewustzijn neemt alles op. Op deze manier zul je in staat zijn een leven te creëren die gebaseerd is op liefde, vreugde, rust en overvloed.

Vandaag is de 1ste dag van een nieuw begin waarin je al je beperkingen gaat loslaten. Ook jij bent in staat je leven te veranderen door simpelweg je gedachten en geloofsovertuigingen te veranderen waarbij je alles gaat omzetten in iets positiefs. Het is het startpunt voor verandering. Hierdoor neem je zelf de verantwoordelijkheid terug voor je manier van leven en ben je niet langer een slachtoffer. Je dient heel bewust met je woorden om te gaan en ben je terdege bewust dat iedere klacht die je uit, in stand wordt gehouden.

Je woorden en gedachten creëren een trilling die in geometrische beelden wordt omgezet. (Dit wordt prachtig aangetoond door het werk van Robert Boerman met zijn waterklankbeelden (www.waterklankbeelden.nl) Je dient dus als het ware een nieuwe taal te leren spreken.) We hebben in feite nooit geleerd hoe we moeten denken en praten. Heel vroeger communiceerde iedereen zonder woorden en gebeurde alles telepathisch. Sinds het woord is ingevoerd zijn we enorm gehandicapt omdat woorden beperken en nooit exact het beeld kunnen weergeven wat je wenst over te brengen. Langzamerhand begint duidelijk te worden wat de kracht achter woorden en gedachten zijn.

Affirmaties, zaadjes die je plant..!
Mensen die beweren dat affirmaties niet werken hebben nooit geleerd hoe je deze dient te gebruiken en door er aan te twijfelen, creëer je een op zichzelf staande affirmatie. Het zal ook niet werken als je er maar een deel van de dag er mee bezig bent en jij je de rest van de dag negatief blijft uiten. De negatieve affirmaties zullen het namelijk altijd winnen van de positieve. Dit is de reden waarom het zo belangrijk is je gehele denkwijze om te gooien in een positieve.

Het zijn net zaadjes die je plant. Plant je ze in een voedingsarme bodem dan zal er nauwelijks iets opkomen. Plant je ze echter in een rijke bodem dan zul je overvloedig kunnen gaan oogsten.Start de dag met de affirmatie waarin je aangeeft hoe dankbaar je bent voor al het goede en mooie het leven je dagelijks schenkt. Blijf in het ‘NU’ omdat dit het enige moment van de dag is waar je controle over hebt en waarin je in staat bent de toekomst te veranderen. Niemand is in staat om voor jou te denken, net zo min als jij dat voor iemand anders kunt doen.

Kwaadheid, bitterheid, schuld, verdriet en jaloezie etc. verbreken het contact met je bron van overvloed. Het universum voert letterlijk uit wat je denkt of wat je uitspreekt. Hier staan de meeste mensen niet bij stil. Affirmaties als “Ik wil graag ”, “Ik wens ”, “Ik krijg ” etc. zullen nooit werken om de eenvoudige reden dat dit soort zinsconstructies aangeven dat je het nog niet hebt. Het universum houdt het dus ook zo. Als je aangeeft dat je niet langer ziek of pijn wenst te hebben is dit niet een juiste affirmatie om je gezondheid te verbeteren.

Wel werkt het als je zegt dat je je lijf toestaat volledig gezond te zijn. “Ik houd van mijn lichaam en ik verzorg het dagelijks optimaal om het gezond te houden”. Het werkt ook niet als je zegt: “Ik haat mijn auto”. Je dient je heel specifiek uit te drukken. Wat wel werkt is als je zegt;”Ik houd van mijn auto. Hij voldoet aan al mijn eisen om er ontspannen en plezierig mee te kunnen rijden.” Benadruk dus nooit je tekortkomingen omdat ze zo in stand worden gehouden. Ook is het zinloos anderen de schuld te geven van je problemen.

Een andere oorzaak die maakt dat affirmaties niet goed werken is dat je het gevoel hebt dat je het niet waard bent om een liefdevol, overvloedig leven te mogen leiden. Werk dan eerst aan dit specifieke thema bijv. met: “Ik hou van mezelf en waardeer mezelf en ik verdien het allerbeste in het leven”. Deel je affirmaties nooit met anderen die er niet in geloven tot het moment dat het zichtbaar wordt voor de buitenwereld.

Oefening
Bedenk wat voor gedachten je gelukkig maken en schrijf ze op. Je gaat als het ware een dagboek voor de toekomst schrijven waarmee je je de zaadjes plant voor een gezond gelukkig en overvloedig leven. Deze kun je met onderstaande oefening die je ook dagelijks herhaald gaan activeren: Om te beginnen ga je een zeer gedetailleerde lijst maken met alles erin beschreven hoe jij wenst dat je leven eruit moet komen te zien. Deze oefening dien je een aantal keren per dag te doen met name vlak voor het slapen gaan en voordat je ’s morgens opstaat.

Sluit je ogen en haal diep adem tot onder in je buik. Besef dat je een tijdreiziger bent die altijd heeft geleefd en altijd zal leven.
Vervolgens ga je naar het centrum in je hoofd wat je vindt door met gesloten ogen even scheel te kijken.
Geef allereerst het commando dat alle programma’s, inserties, mind control, straling, parasieten en entiteiten die zonder jouw uitdrukkelijke toestemming in je lichaam en of energieveld zijn geplaatst, met onmiddellijke ingang worden geneutraliseerd.

Haal nu alles uit je huidige leven tevoorschijn wat je wenst te wissen. Dit thema wordt gezien met de aandacht in je hoofd. Laat alle beelden die hiermee te maken hebben langskomen totdat het rustig en neutraal wordt. Zodra ik bijv.zelf in staat ben om de zee te visualiseren weet ik dat ik klaar ben.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Vervolgens ga je met je aandacht naar je hartstreek waar je alles kunt scheppen wat mogelijk is. Je ziet jezelf daar aankomen lopen en er straalt een fel licht vanuit de plek waar je hart zit. Dit ben je echt, de schepper die alles kan creëren wat nodig is. Haal nu de lijst tevoorschijn waarop jij hebt beschreven hoe je leven er vanaf nu dient uit te zien en visualiseer deze thema’s stuk voor stuk waarna je even diep uitademt. Vervolgens zet je het thema bij een diepe inademing neer in al je cellen en bij een uitademing geef je het beeld over aan de Bron en opent je ogen.

Doe dit in het begin bij alle thema’s. Zodra je in staat bent deze thema’s te dromen kun je volstaan met 1 ademhalingsronde.

De oorspronkelijke bewoners van Amerika hebben hun eigen methode. Zo wordt het Gordeldier gezien als het krachtdier dat je leert je vast te stellen wat je bereid bent te ervaren. Als je je niet overweldigd wil voelen, hoef je alleen maar een beroep op het gordeldier te doen. Dit doe je als volgt:

Teken een cirkel op een stuk papier. Zorg dat de cirkel geen opening heeft en dus volledig is gesloten. Stel je voor dat deze cirkel een Schild van Kracht is. Binnen de cirkel schrijf je alles op wat je graag wilt doen, hebben en ervaren. Schrijf ook alles op waar je blij van wordt. Hierdoor stel je grenzen vast waardoor uitsluitend die ervaringen worden toegelaten waarvoor jij hebt gekozen. Deze grenzen vormen het schild dat op een onbewust niveau aan anderen weerspiegelt wat je bent en wat je wilt. Buiten de cirkel kun je alles neerschrijven wat je uitsluitend wenst te ervaren als jij daar toestemming voor geeft.

Zonder grenzen loop je gevaar een spons te worden en allerlei gevoelens van anderen op te nemen. Is dit het geval sta je zelf dan toe om de wapenuitrusting van Gordeldier tussenbeide te laten komen, waardoor je je zelfgevoel weer terugkrijgt. ( Medicijnkaarten: Dieren als symbolen van Helende Kracht)

De metamorfose
In deze chaotische tijden waarin we leven is het heel belangrijk om jezelf niet te isoleren maar samen te werken met anderen. Het is een tijd waarin we samen kunnen groeien om deze verandering tot stand gaat brengen. Dit proces is te vergelijken met de metamorfose van een rups in een vlinder. Een rups bestaat uit 7miljard cellen ( inwoners). Iedere cel heeft een specifieke taak. Sommige cellen werken in de afdeling stofwisseling, anderen werken op de afdeling spieren en ga zo maar door en ze worden allemaal betaald. De rups groeit en bloeit net als onze economie in de 80 en 90-tiger jaren. Het kan niet op.

Plotseling stopt alles. De rups eet en beweegt niet meer. De cellen verliezen hun baan en de samenleving begint uit elkaar te vallen. Cellen raken in paniek en velen kiezen voor zelfmoord. De hoog ontwikkelde structuur van wat eens een rups was veranderd in een brei van onsamenhangende cellen die eens een gezamenlijke structuur vormden. Bepaalde cellen die volledig identiek zijn aan de anderen gaan anders reageren. Midden in de chaos ontstaat een nieuwe visie die door hun wordt gezien. Zij worden de nieuwe leiders. Van het ene op het andere moment beginnen cellen weer samen te werken waarbij iets veel mooiers, meer ontwikkeld dan de rups gecreëerd wordt. Een prachtige vlinder komt tot leven.

De mensheid verkeert nu als het ware in de fase vlak voor de ontpopping waar we met zijn allen een hele nieuwe toekomst kunnen neerzetten gebaseerd op gelijkwaardigheid en harmonie.

Harriet Algra
sept.2017

www.totalhealthfoundation.nl

 

 

1 gedachte over “Loskomen uit de programma’s; samen een nieuwe wereld bouwen..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.