Advertentie

Ontvouwen


Ontvouwen

In alles wordt u getoond wat in waarde,
waarheid of anderszins gaande is.
Niet alles wat tot u komt is van waarde voor u.

Zeker, uw lerend vermogen past zich aan,
aan dat wat u raakt.
Weet echter dat hieraan voorbij,
vernieuwing gaande is, ook in ú.

Want daar waar uzelf een scheiding kunt maken
in uw denken, voelen en handelen
bij hetwelk wat niet meer dienstbaar is aan u,
zo veroorzaakt u een ander veld van bewustheid
en opwaartse gang.

Laat hierbij uw vertrouwen zich ontvouwen
in openheid en met open vizier.

Spreek u vrij uit zonder terughouden,
niet om uw gelijk te bewijzen
maar juist om dát in waarheid
en waarde te laten ontvouwen wat nodig is
vanuit een nieuwe fase in uw wereld van verandering.

x

Hoeveel pijn is 'nodig' om te ont-poppen..? Of is pijn een onlosmakelijke factor bij 'geboorte'..?