Advertentie

Bejegening


Bejegening

Lieve mens, u allen zijn op weg
om in eenheid te geraken.
Want u bént van de Eenheid.

Door uw eigen afgescheidenheid
blijvend voor te staan,
zo zal er geen vredegang op gang komen
en zal verdeeldheid en onzuiver handelen
daar zijn.

Bejegen elkaar vooreerst als waarlijk gelijken.
Gelijken van een ieder in ontwikkeling.
Gelijken in de leer van zelfkennis-vergaring
over wat werkelijk in liefde is
en waartoe de liefde in staat is.

Zie daarom uzelf aan
en volg uzelf in de dag,
welke daden van liefde ú laat liggen
en welke u uitdraagt.

Leer zo voorbij het oordeel te gaan staan,
opdat u zelf in verbinding treedt
met zij die uw pad kruisen
in waarlijke toenadering
en liefdesgetuigenis.