Advertentie

Het goede


 

Lieve mens doe het goede.

Verlaat u niet meer door dát te doen waartoe u zich niet meer opgeroepen voelt.

Bescherm uw nieuwe zijn door uzelf te richten op het goede te doen en te ervaren dat het anders kán.

Elke dag brengt nieuws tot u.

Elke dag heeft u de keuze om voorbij te zien aan wat u te neer doen slaan of op doet liften.

Bezwaar uzelf niet meer, maar bezie al wat om u is als een nieuwe weg om in te slaan.

Vestig uw eigen record om in vastheid het goede te zien en te geloven,
opdat u weder in onschuld zult verkeren,

opdat zo recht wordt gedaan aan uw vermogen tot onvoorwaardelijk liefhebben
en in liefde te staan voor al wat u bereikt.

Om allentwil.

x
* * *

Jules: Wat heeft dit mij te zeggen?

“Dat we in staat zijn zelf het goede aan te brengen wanneer we voorbij kunnen zien aan wat ons doet neerslaan en zo de onschuld weer leren ontdekken in ons zelf en de ander om waarlijk de liefde blijvend toe te laten en als uitgangspunt  van ons spreken en handelen te beschouwen.

Advertentie