Advertentie

In rust keren


In rust keren

Geef uzelf de ruimte
om meer dan voorheen
de rust en ruimte in te passen
als dagelijks besef van eigen liefde
en trouw aan uzelf.

Want zie, momenten van rust
bieden u de mogelijkheid
om uzelf dieper te leren verstaan
en de omstandigheden vanuit een ander perspectief
gewaar te worden en tegemoet te treden.

Zeker, u heeft uw denken over en verstand nodig
om bespiegelingen te begrijpen
en gericht keuzes te maken.

Echter het is uw dieper bevoeldheid
die u de weg zal wijzen.

Geef uzelf ook de ruimte
om hoe en waar dan ook
naar buiten te treden
om uzelf op te laden
op een natuurgetrouwe manier.

Want zó zal rust en ruimte
uw leidsman zijn in uw vervolg,
opdat u zich meer gezien doet weten
en beter kan handhaven
ten opzichte van al wat tot u komt.

x