Advertentie

Lieve dokter Hans Moolenburgh sr.: ‘Rust zacht’…


x

x

Rust zacht, lieve dokter Hans Moolenburgh sr.,

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Het is 1 november 2014 en voor het symposium over vaccinaties, getiteld ‘Prik mij maar lek’, waar Hans Moolenburgh sr. zou gaan spreken, had ik afgesproken met co-organisator/spreker John Consemulder, dat ik dr. Moolenburgh en zijn vrouw Anneke, thuis in Haarlem op zou halen en meenemen naar Centrum Zonnewijzer in Kudelstaart. Voor de mooie woning van dr. Moolenburgh lieten we, zoals afgesproken deze beide ‘oudjes’ instappen en toen waren we ‘onderweg’. Wat een heerlijk rust straalde er van deze man, dit mooi stel af; heel bijzonder om te beleven.

Het lijkt me nu achteraf een soort ‘vanzelfsprekendheid’, dát deze lieve mensen de respectabele leeftijd hebben gehaald, die ze hébben gehaald. Ondanks alle stress van het hedendaagse leven, waar dr. Moolenburgh nog midden-in stond, tóch deze rust kunnen blijven behouden, is in mijn ogen al een levenskunst op zich..!

En toch was dat de levensinstelling van Moolenburgh; ook toen hij -met hulp van een aantal gelijkgestemden- erin slaagde Nederland af te houden van het fluorideren van ons drinkwater. Hans Moolenburgh handelde vanuit deze rust en vooral vanuit de innerlijk waarheid, ZIJN innerlijke waarheid, handelen en niet-versagen..! In alle rust..

(klik voor link)

Het was 1968 en Nederland voegde voor het eerst fluor aan het drinkwater toe. Toen Moolenburgh waarschuwde voor de toename van kanker, als gevolg van een dosis fluor in IEDERE Nederlander, omdat dit in allerlei medische tijdschriften werd besproken, kwam hem dit op een reprimande van de gezondheids-inspectie te staan. Hoe bizar ook.. Maar ondanks deze sabotagepoging van de overheid, trokken Moolenburgh cs. aan het langste eind. In 1976 werd de toevoeging van fluor aan drinkwater gestaakt.

Mocht je over deze waardevolle erfenis van Hans Moolenburgh willen lezen, in het kader van zijn strijd tegen het fluorideren van ons drinkwater, dan verwijzen we je naar ons artikel over deze belangrijke episode in de ontwikkeling van de bewuste gezondheidszorg in Nederland. HIER.

En wat blijkt nu? Steeds méér wetenschappelijke studies tonen onomstotelijk aan, dat fluoride als gif dient te worden gekwalificeerd.. Dus je kunt je voorstellen wat deze ‘erfenis’ van dr. Hans Moolenburgh voor ALLE Nederlandse burgers -bewust of onbewust- betekent..! Een visionaire man, die toen al wist dat het schandalig was om een ‘vermeend medicijn tegen tandbederf’ toe te voegen aan drinkwater..!

“Waarom stoppen we er niet meteen ook een buisje Asperine in, voor al die mensen die er hoofdpijn van krijgen”.. Dát schijnt een uitspraak te zijn, die Moolenburgh destijds óók in dat verband gebruikte.. Prachtig toch?

Vergeefs ook verzette hij zich op late leeftijd, nog niet zo lang geleden, óók nog tegen de komst van de gruwelijke gtsm-masten en bleef hij waarschuwen tegen het toedienen van vaccinaties op zeer jeugdige leeftijd. Want het immuunsysteem van een baby krijgt dan een oplawaai, doordat het niet de kans krijgt zich goed te ontwikkelen, zo was zijn gefundeerde bezwaar. Moolenburgh zette zijn dokterspraktijk tot ver na zijn pensionering voort.

Hans Moolenburgh sr. en zijn lieve vrouw Anneke hebben het bijzonder naar hun zin, bij het symposium ‘Prik mij maar lek’ (zaterdag 1 november 2014). Ze waren 67 jaar getrouwd en hadden 5 kinderen.

x
We nodigen je uit, naar de registratie van de lezing te kijken, op het genoemde ‘Prik mij maar lek’-symposium, die dr. Moolenburgh daar hield, op die zaterdag 1 november 2014. Je krijgt dan een perfect beeld van de karakteristieke stijl van presenteren van Hans Moolenburgh. Ter zake, met hier en daar een kwinkslag, maar vooral… Vooral die erudiete oase van rust en een soort vanzelfsprekendheid in zijn informatie. Zódanig, dat je eigenlijk telkens het woord ‘logisch’ zou willen toevoegen, aan wat hij vertelt. En precies dát was zijn grote verdienste in mijn ogen: hij beheerste de materie vanuit een diepgeworteld talent om het natuurlijke proces van het leven, te dienen in al zijn manifestaties. Dát precies maakte hem tot een autoriteit, een meesterlijke vertegenwoordiger van natuurlijk leven én genezen.

’s Avonds brachten we beide lieve mensen weer naar huis, en ondanks het feit dat we niet eens zoveel spraken in de auto, voelde deze rit tóch als een mooi cadeau. Vooral door de stilte, onuitgesproken ‘vanzelfsprekendheid’ van onze ontmoeting. Wat me bijstaat, is dat hij duidelijk maakte, dat hij persoonlijk niets had met de verbinding met de digitale snelweg en dat hij nog steeds alles handmatig deed en zijn info, ‘ouderwets’, bij elkaar haalde via bibliotheek, boeken, tijdschriften en wat dies meer zij. En precies die ouderwetse, vertrouwde sfeer, was het, die zo aanwezig was. In álle rust..!

Zijn boodschap en het vaccinatie-monster..
Ik zou jou als lezer van deze persoonlijke ‘in memoriam’ willen oproepen, het onderstaande verhaal, de presentatie van Hans Moolenburgh, HELEMAAL te bekijken en lering te trekken uit de feiten die hij aandraagt. Maar méér, te luisteren naar wat dokter Moolenburgh tussen de regels door aan ons meedeelt!

In de eerste plaats laat/liet Moolenburgh ons continue en overduidelijk merken, dat hij geen hoge pet op had van de medische wetenschap, zoals die zich de laatste decennia heeft ontwikkeld; vanuit het hoofd, in plaats van het hart. Dáár gaat heel veel verloren aan wijsheid.. Ook het huwelijk van de gezondheidszorg met de farmaceutische industrie, had wat hem betrof, per direct in een scheiding mogen eindigen; tegengestelde belangen van beide partijen, werken niet samen. Zoveel mogelijk ‘pillen en poeders’ verkopen, staat in schril contrast met iemand zo snel mogelijk beter maken..

‘Het is verbazingwekkend om te zien hoe deze behandelmethode zoveel lijden van kinderen en hun ouders kan oplossen.

Hopelijk tonen deze verhalen aan dat anderen deze methode ook succesvol kunnen toepassen.’

Tinus Smits (1946-2010)

In dat kader en in de tweede plaats laat Moolenburgh vooral weten, dat we VOLLEDIG op de verkeerde weg zijn geraakt, waar het het instrument van de vaccinaties betreft. Zijn referentie aan zijn tien jaar ervoor overleden collega Tinus Smits, is voor mij een aanrader om je nader over te informeren. Wij schreven over deze onvolprezen Tinus Smits, de uitvinder van de vaccinatie-ontstoringen, in dit artikel HIER. En hoe Moolenburgh, zo blijkt uit dat artikel, Tinus Smits op handen draagt, voor diens hartverwarmende werk om kinderen van vaccinatiestoringen af te helpen.!

Dokter Tinus Smits, vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!!

En ja, noem het rustig een vaccinatie-monster, wat nu rondwaart..
Moolenburgh zélf zou wellicht nooit deze kwalificatie zo hebben gebruikt, maar vast en zeker dácht hij er wel zo over. En dat is niet vreemd natuurlijk, wanneer je tientallen kinderen op consult hebt gehad, met hun rádeloze ouders, waarbij duidelijk was dat de kort daarvóór toegediende vaccins, schuldig waren aan het veroorzaken van heftige lichamelijke reacties bij deze kinderen..!

Je hoort Moolenburgh spreken over deze schandalige doofpot, die tot op de dag van vandaag doorgaat..! Het is in mijn ogen een taak van jou en mij, om het erfgoed/de kennis en ervaringen van Moolenburgh hierover te blijven delen. Ook het ontstoren van vaccinaties, in relatie tot het werk van Tinus Smits en diens samenwerking met dokter Moolenburgh, dient in mijn ogen een essentieel onderdeel te blijven van ELKE vaccinatiediscussie, waarbij de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiency van vaccins als ‘vanzelfsprekend’ wordt aangenomen..! Lees deze zinnen uit het voorwoord, dat dr. Moolenburgh in het boek van Tinus Smits schreef:

“Wat u met dit boek in handen heeft, is een van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw, daar durf ik mijn reputatie om te verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale afwijking, één die door het gehele medische establishment als ongeneeslijk wordt beschouwd. Het is een uit de genen voortkomend noodlot, dat het slachtoffer en zijn ouders en grootouders in een levenslang diep leed dompelt.

Het meesterwerk van Tinus Smits, dat FEITELIJK ELKE OUDER zou moeten lezen, over de verwoestende invloed die vaccins kunnen hebben op onze jongste kinderen..!! Klik voor lead naar onze bookshop.

Tinus Smits noemt het echter een ‘aandoening’, die met flink wat doorzettingsvermogen, en met de juiste aanpak enorm kan verbeteren en zelfs in vele gevallen geheel kan genezen..! Een van zijn dankbare leerlingen ben ikzelf. Ik begon zijn therapie toe te passen bij de vele kinderen met lelijke neurologische klachten door de vaccinaties en zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.”

Zijn nalatenschap..
Naast een indrukwekkende serie boeken van hemzélf, was Hans Moolenburgh sr. ook in staat zijn gedachtegoed, bestaande uit zijn kennis, ervaringen en inzichten, te delen in mooie presentaties. De presentatie die Moolenburgh gaf op 1 november 2014, tijdens het vaccinatiesymposium, is door John Consemulder online gezet, als eerbetoon. Wij bieden je deze presentatie hieronder aan, met trots, want als mede-organisator, zien en voelen we duidelijk, dat deze informatie tot de essentiële kern behoort, van de nalatenschap van Hans Moolenburgh sr. over met name vaccinaties en vaccins.

Het is aan de onvolprezen inzet van John Consemulder te danken, dat er een aantal mooie  interviews op YouTube te vinden is, met en over Hans Moolenburgh. In dat kader ook deze opname van het gesprek -ook uit 2014- tussen beide heren, waarin je Hans Moolenburgh in alle rust zijn waarheid hoort delen.

Geen blad voor de mond, ook niet als hij het heeft over de (vak)kennis van onze gezondheidsautoriteiten.. Zoals de oud-minister Hans Hoogenvorst, die hij -net als andere ministers van volksgezondheid- de vakkennis rondom gezondheidszorg toedichtte, vergelijkbaar met die van een eskimo over de kamelenhandel… Kijk zelf en geniet van deze heerlijke, lieve Hans Moolenburgh sr.

De sprekerslijst van het symposium ‘Prik mij maar lek’ van 1 november 2014.

Ik laat de introductie van de presentatie van Moolenburgh tijdens dit symposium op video, graag aan drs. John Consemulder over:

“Warme herinneringen aan een bijzonder ‘Prik Mij Maar Lek’-vaccinatiesymposium en aan een bijzonder mens. Mijn dank gaat ook uit naar Guido Jonkers van WantToKnow.nl en onze filmhelden Dagmar Scheeres en Ingolf Kruseman die namens HealingSoundMovement deze dag filmden voor ons! En natuurlijk naar alle sprekers, dus ook naar Coos Beunk, Désirée Röver en Door Frankema en…JOU!
Lieve Hans, het RIVM liet een ballonnetje op, wij lieten bij jouw viering veel ballonnetjes op, nu is jouw tijd gekomen om vanuit de hemel verder te mogen vieren vanwege al je verdiensten hier op aarde (duw af en toe maar een ballonnetje terug naar beneden). Je wordt gemist, maar je werk leeft voort! Dank je wel voor alles…”

John Consemulder

Toen ik ruim een jaar later, op 11 november 2015, in het Leids Universitair Medisch Centrum, aanwezig was bij de presentatie van het grensverleggende boek van professor dr. Peter Götsche, getiteld ‘Dodelijke medicijnen’, was daar ook een aantal bekende gezondheids’autoriteiten’ aanwezig; ook Hans Moolenburgh sr. Toen na afloop mensen bij de boekentafel stonden om een exemplaar te bemachtigen van het boek, stond daar ook Moolenburgh te praten met een bekende. Toen ik langs hen liep, keek hij met een open gezicht mijn kant op, reikte mij de hand en zei: “Dag Guido, alles goed?”..

Onvoorstelbaar, dat hij me -ruim één jaar later dus- nog zo duidelijk wist te plaatsen, als 90-jarige en als mens, die dagelijks vele mensen aan zich voorbij zag trekken.. Het maakte dezélfde indruk op me, als de veelzeggende stilte in de autorit van Haarlem naar Kudelstaart, een jaar ervoor.. Ik hoop van harte dat deze stilte zich nog vaak in mijn herinnering mag laten horen als stille herinnering aan deze lieve man. Want dát was hij vooral! Een heel lieve man..

* * *

 

5 gedachten over “Lieve dokter Hans Moolenburgh sr.: ‘Rust zacht’…

  1. Dr. Hans Moolenburgh sr heeft zijn mooie leef tijd bereikt. Hij heeft zijn Missie voltooid.
    Dag lieve Hans, wat heb ik veel van je mogen leren…dank je wel voor je inzet, je kennis, je geneeskunde en genees wijze, je meedeleven en je doorzettings vermogen.
    Een engel op ons pad…
    Bedankt voor je zienswijze en wat jij Hans voor de mensheid en de gemeenschap hebt betekend, een voorbeeld van geneeskunde vanuit je hart gegeven. In vele harten leef je voort. Rust zacht lieve Hans 🌹✨🙏💫

  2. Ben onder de indruk van deze wijze uitspraak, de essentie ervan, en wil het daarom graag hier aanhalen.
    “God heeft me geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst!” Arend Zeevat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.