Advertentie

Lichtbrenger


Lichtbrenger

In u allen is een lichtbrenger aanwezig.
Want zie, u bent van het licht.

Zij die zichzelf gekend weten,
ervaren dit diepe weten.,
daar zij voorbij het eigenbelang alleen,
het gemeenschappelijk belang dienende zijn
en/of op weg zijn hun bijdrage daaraan
gestalte te geven.

Weet dat u bij machte bent
het eigen licht toe te voegen
door u vrij te geven zonder inhouding,
en in respect wat u ontmoet.
Ook bij zaken die u ongewillig zijn.

Het is de moed die u helpt
om uzelf te (her) ontdekken,
om zo het wezenlijke wat ú te brengen heeft,
toe te voegen.

Zo, richt uzelf op om voorbij de bekommernissen
en overdenkingen te treden,
die u hoegenaamd vasthouden.

Want zij zijn immer van voorbije aard.
Ú heeft eeuwigheidswaarde
die alles doet overstijgen.