Advertentie

Natuurlijk


Natuurlijk

Van nature heeft u alles in zich
om tot ontwikkeling te komen,
zowel in uw aardegang als in de Geest.

Door oorzaken, omstandigheden zowel van buitenaf
als innerlijke ongerechtigheden,
zo weerhoudt zich menigmaal de natuurlijke gang.

Het is u weliswaar gegeven,
in uw eigen maat van ontwikkeling,
dát te doorgronden wat maakt dat u vrij komt
en gezaghebbend een nieuwe fase binnentreedt.

Help uzelf en de ander en uw leefklimaat
om vanuit het eigen beleven opwaarts gericht te zijn
naar de vernieuwing welke u voorgaat.

Bezie de omstandigheden niet als vijandig
maar vanuit een natuurlijke gang van evenwichtzoekende.
Opdat zó de reikwijdte van uw inzet vergroot zal worden,
zowel voor uw eigen ontwikkeling als van de omstandigheid.

Zo, waak over uw natuurlijke eigenheid
opdat u zich herkent weet
en zo meer kan doorschouwen
wat de buitenwereld nodig heeft
in háár natuurlijke gang.

Vetrouw uzelf daarin.

x

waterlelie banner