Advertentie

Schofterig en fascistoïde politie-optreden..!


Wellicht denk je, dat we een heftige kop boven dit artikel hebben geplaatst.. Dan raden we je in ieder geval aan het onderstaande artikel te lezen, maar in ieder geval de beelden te bekijken van het politie-optreden, afgelopen zondag 14 maart op het Malieveld in Den Haag. Dan zul je wellicht nóg heftiger woorden gebruiken, die wij hier niet plaatsen..Waarom wordt dit schofterige optreden van de ME en politie niet in ALLE MEDIA uitgebreid besproken en AFGEKEURD..!!

Waar zijn we in beland met dit kabinet Rutte..? Een regelrechte fascistoïde afgrond gaapt voor ons; als het doorgaat met dit soort ‘ordehandhavers’, dan is een val in het FASCISTENRAVIJN een fluitje van een cent. OVERDREVEN? Nee hoor, want nogmaals, kijk de beelden. Voor ons zijn de woorden ‘schofterig’ en ‘fascistoïde’ hier vooralsnog lading dekkend. De vraag die dan meteen opkomt, is WAAROM er zó weinig aandacht aan dit optreden is besteed door de reguliere media..?

IS DIT NORMAAL DAN..??

Wij vonden dit artikel bij RTLZ, dat slechts de vraag stelt, of het allemaal wel kies was, dit optreden.. Mijn hemel, het is gewoon een volslagen onrechtvaardig en EXTREEM BUITENSPORIG GEWELDSUITBARSTING. Wie zijn deze mensen, in die monsterpakken, die dit kunnen doen. Onbewapende mensen, keer op keer hard in het lijf slaan. Een politiehond boven op een man zetten, die weerloos op de grond ligt.. Hebben deze mensen wellicht iets gezegd, wat we niet weten..? Maar is dat dan, ongeacht wát ze gezegd hebben, reden om zo extreem smerig en schofterig tekeer te gaan..?? Jij bepaalt wat voor jou ‘waar’ is, maar voor ons is dit FASCISTOÏDE EN SCHOFTERIG GEWELD, DAT ALLE PERKEN TE BUITEN GAAT..!

x
* * *


X
X

Het grondrecht op demonstratie

Politiegeweld alle perken te buiten

2021 © Door Frankema-VaccinVrij | deze versie WantToKnow.nl/be

x

We hebben als Nederlandse bevolking, het GRONDRECHT om te demonstreren. Maar de politie/ordehandhavers schenden dit recht door vanaf half januari 2021, systematisch en vroegtijdig op uiterst gewelddadige wijze, vreedzame bijeenkomsten te verstoren en te beëindigen. Het is zelfs zo erg dat integere politiemensen zich zorgen maken over de ‘hooligan-politie’, die meedoet aan georganiseerd geweld tegen de burger. In dit artikel de do’s en dont’s van politieoptreden tijdens demonstraties; en de motivatie van de demonstranten zelf om bijeen te komen.

Onze vrijheid staat op het spel, want Nederland is in minder dan een jaar tijd verandert van een democratie naar een medische dictatuur. Het toekomstbeeld is somber – nog even en we zitten in een medische apartheid. Op de vraag: “Waarom demonstreert u?” – is het antwoord bijna eenduidig: “Het behoud van onze vrijheid.”

Gewelddadig politieoptreden

Er zijn twee dingen opvallend aan de demonstraties: de demonstranten zijn liefdevol en de politie is gewelddadig..!!
Heb je ooit een ‘demonstratie’ gezien, waar de deelnemers harten met zich meedragen? Waar ze zingen? Dansen? Het is heel bijzonder – elke keer weer. Deze ‘demonstraties’ waar we op doelen, zijn bijeenkomsten van bewuste, beschaafde en bezorgde burgers, die gewoon bereid zijn om de 1,5 meter afstand te respecteren. Maar de zittende macht heeft gezagshandhavers/de politie/ME de opdracht gegeven, sinds half januari, systematisch en met veel machtsvertoon en excessief geweld, deze bijeenkomsten te verstoren en vroegtijdig te beëindigen. Daarmee overtreedt zij op fragrante wijze de grens van haar bevoegdheden.

En afgelopen zondag, 14 maart werd een dieptepunt bereikt

Een indruk van wat er toen gebeurde…
Deze volledig ongewapende man met de fiets, meldde dat zijn achterwiel niet goed draaide en er ws. modder in zijn derailleur zat.. Dat hij daarom zo traag weg kon komen.. Meteen krijgt hij een wapenstok tegen het lijf. De rest is duidelijk zichtbaar..

Buitenparlementaire onderzoekscommissie..!
Het filmpje breekt helaas abrupt af. De laatste persoon is Pedro Kuit, oprichter van de buitenparlementaire onderzoekscommissie in Nederland. BPOC 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19 en het coronavirus. De commissie verhoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren. De volgende vragen staan centraal:1

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege
Covid19-beperkende maatregelen in ons land opgelegd?
Zijn deze maatregelen effectief?
S
taan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte,
die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

Inmiddels hebben ook tientallen politieagenten verklaringen afgelegd. Zij hebben zich uitgesproken tegen de verharding en het politiegeweld tegen “wappies”. Het tussenrapport is aangeboden aan Mark Rutte en kun je HIER bestellen. Uitspraken van politieagenten die een verklaring hebben afgelegd circuleren op sociale media.

* * *

Werk voor Amnesty international in Nederland

 

“Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden,
komt Amnesty in actie:
Wij onderzoeken onrecht, voeren campagnes,
lobbyen bij regeringen en we geven voorlichting.”

– Amnesty International –

Amnesty International is een wereldwijde beweging die in meer dan 150 landen actie voert voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Zij hebben een lijst opgesteld van 6 basisregels waar de politie zich bij demonstraties aan moet houden. De regels zijn gebaseerd op twee richtlijnen van de Verenigde Naties: de Code of Conduct for Law Enforcement Officials’ (HIER), en de Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement (HIER)2

1. De politie moet vreedzame demonstraties faciliteren
Mensen hebben het recht om in het openbaar voor hun mening uit te komen. Politieagenten moeten de duidelijke instructie krijgen dat ze demonstraties moeten faciliteren. Als een demonstratie is verboden maar vreedzaam verloopt, moet de politie het gebruik van geweld vermijden. Als de inzet van geweld wel nodig is, bijvoorbeeld om zichzelf en anderen te beschermen, dan moet dat minimaal zijn en voldoen aan de Basic Principles van de VN.

KIJK EENS WAT EEN HELDEN.. DE MOBIELE EENHEID gaat erop los.. Onbewapende betogers, met 2 man tegelijk EN POLITIEHOND AANVALLEN.. Deze man ligt op de grond en wordt geslagen en getrapt.. Voor ons geen andere woorden dan ‘SCHOFTERIG GEDRAG’..!!

2. De politie moet vreedzame demonstraties beschermen
Kleine overtredingen van demonstranten, bijvoorbeeld vanwege schade die ze veroorzaken, mogen niet leiden tot het uiteendrijven van de demonstratie. Mensen die zich schuldig maken aan overtredingen kunnen uiteraard vervolgd worden. De politie mag een demonstratie alleen uiteendrijven als er geen andere manier meer is om de openbare orde te handhaven, of om geweld te voorkomen. Als een kleine groep een vreedzame demonstratie gewelddadig probeert te maken, moet de politie de vreedzame betogers beschermen en het geweld van sommigen niet gebruiken als reden om het recht om te demonstreren van de grote groep te schenden.

3. De politie moet de-escalerend optreden
Goed overleg tussen de politie en de organisatoren en demonstranten, zowel voor als tijdens de demonstratie, is een goed middel om geweld te voorkomen. Als de politie (gerechtvaardigd) besluit om de demonstratie uiteen te drijven, moet ze die beslissing goed communiceren en uitleggen. Demonstranten moeten voldoende tijd krijgen om uiteen te gaan.

4. De politie mag alleen worden ingezet voor wettige doeleinden
De politie mag geen geweld gebruiken omdat een demonstrant een bevel niet opvolgt of alleen omdat hij aan demonstratie deelneemt. Aanhouding en detentie mag alleen plaatsvinden op basis van wettelijke procedures. De politie mag mensen niet arresteren om de deelname aan een vreedzame demonstratie te voorkomen of om mensen te straffen voor hun deelname aan een protest.

5. De politie moet de gezondheid van demonstranten beschermen
De politie mag nooit vuurwapens inzetten om een demonstratie uiteen te drijven. Ze mag ook geen wapenstokken en dergelijke inzetten tegen vreedzame demonstranten. Als er geen andere mogelijkheid is dan het gebruik van de wapenstok, moet de politie er alles aan doen om ernstige verwondingen te voorkomen. De politie moet zeer terughoudend zijn met de inzet van geweldsmiddelen als rubberkogels en traangas. Traangas mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt in een afgesloten ruimte en rubberkogels mogen niet op het hoofd worden afgevuurd. De politie moet zonder vertraging medische hulp verlenen aan gewonde mensen, of dat toestaan.

6. De politie moet verantwoording afleggen over haar optreden
Als de politie geweld heeft gebruikt tijdens een demonstratie, moet dat onderzocht worden. Klachten over het politieoptreden moeten op de juiste manier in behandeling worden genomen. Politieagenten moeten tijdens de inzet bij een demonstratie individueel identificeerbaar zijn. Beschermende kleding zoals helmen mag niet worden gebruikt om de identiteit van politieagenten te verhullen.

Volgens Amnesty International wijst op de gruwelijke beelden van het politieoptreden van zondag 14 maart, op het Malieveld in Den Haag. Dit geweld was in één woord disproportioneel. Precies dáárom roept Amnesty het Openbaar Ministerie (OM) en de Haagse VVD-burgemeester Jan van Zanen daarom op, gedegen onderzoek te doen, naar het optreden van de politie te doen. Een woordvoerder van Amnesty:

“Meerdere agenten sloegen mensen met de wapenstok op het hoofd. Levensgevaarlijk en vrijwel nooit te rechtvaardigen. Ook de inzet van politiehonden roept vraagtekens op. Veel honden laten niet op commando los. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen. De drempel om een politiehond in te zetten ligt te laag.”

Deze hond illustreert het door POLITIE VEROORZAAKTE ESCALERENDE GEWELD..
Tijdens de demonstratie van Nederland in Verzet tegen de coronamaatregelen raakten twee demonstranten gewond nadat politiehonden tegen hen waren ingezet omdat zij weigerden te vertrekken. Daarbij werd ook een waarschuwingsschot gelost door een politieagent, toen een hondengeleider tijdens een charge werd belaagd door demonstranten. Zijn hond werd geschopt en zelf werd hij belaagd door een vechthond. Daarop werd het schot gelost, maakte de politie eerder bekend. De eigenaar van de vechthond gaat volgens berichtgeving door het AD/Haagsche Courant (HIER) aangifte doen tegen de politie.

Zoals iedereen weet, is het Recht op Demonstratie een GRONDRECHT, geborgd in de Nederlandse democratie.. Vandaar de tekst ‘FASCISME’, dat duidelijk gekenmerkt wordt, door AUTORITAIRE GEZAGSUITOEFENING..!
Amnesty vraagt zich vooralsnog af of de politie voldoende heeft gedaan om escalatie (vooral door hen zélf veroorzaakt!) te voorkomen. Ook wil Amnesty in het onderzoek antwoord op de vraag wat gemeenten en politie bij een volgende demonstratie anders kunnen doen. Dit bericht is het officiële standpunt van Amnesty International:

Amnesty International trekt de ‘gepastheid’ van het
politiegeweld op het malieveld inmiddels in twijfel.1

“Meerdere agenten sloegen mensen met de wapenstok op het hoofd. Levensgevaarlijk en vrijwel nooit te rechtvaardigen”, meldt Amnesty op sociale media. Ook de inzet van politiehonden roept vraagtekens op. “Veel honden laten niet op commando los. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen.” De drempel om een hond in te zetten ligt te laag.” – nu.nl3

* * *

BlueTruth – voor en door politiemedewerkers

Politieagenten maken zich zelf ook zorgen over het politiegeweld..!
Er is een website opgericht voor en door politieagenten en ME’ers (of ex), die niet achter dit politiegeweld staan en ook twijfelen over de maatregelen. Zij stellen zichzelf als volgt voor:

Welkom op de site van burgerinitiatief BlueTruth!
 
“Wij zijn het burgerinitiatief BlueTruth en bestaan uit mensen die in de politieorganisatie werken of gewerkt hebben en zich, naar aanleiding van de Corona-crisis, zorgen maken over de huidige situatie in Nederland en hoe daarmee om te gaan als politiemens.”
 
BlueTruth dient als vangnet voor de politiemensen die vragen hebben, vastlopen of gewoon een luisterend oor nodig hebben. De roep hierom wordt steeds luider. Dat merken wij aan het toenemende tegengeluid van politiemensen via de (sociale) media en het contact dat zij zoeken met andere politiemensen met soortgelijke zorgen.

Kijk naar deze volgende video: wat een moed! Vier agenten vertellen in Blue Tiger Studio dat ze het zat zijn hoe hun collega’s zich opstellen naar demonstranten. Al sinds de boerendemonstraties ontsporen demonstraties stelselmatig in steeds beangstigender en grover politiegeweld. Aan tafel analyseren ze met Tom Zwitser de gedaanteverandering qua bevoegdheden, bevelsstructuur en groepsdwang die de politie de laatste jaren heeft ondergaan.

Er heerst een verstikkende sfeer in het korps, waar het opmaken van valse processen-verbaal (pv’s), intimidatie van burgers en militarisering van het korps volstrekt normaal zijn geworden. Agenten die ongelukkig zijn geworden in deze geweldmachine kunnen zich, al dan niet anoniem, aansluiten bij het initiatief BlueTruth. Dan staan ze nooit alleen, want er zijn meer collega’s om hen heen die ongelukkig zijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren, en de totale ontsporing van de politie gedurende het afgelopen jaar. BlueTruth verenigt agenten met een geweten, en zorgt ervoor dat ze steviger komen te staan!

Meer informatie op de site van BlueTruth (HIER)

Onbeantwoorde vragen

Wie geeft de politie de opdracht om bijeenkomsten voortijdig te beëindigen? Wie geeft de politie opdracht tot overmatig machtsvertoon en vooral buitenproportioneel geweld? Wie heeft bedacht dat Romeo’s burgers moeten aanvallen? Wie is strafbaar?

De Romeo’s (politiemensen in burger) die elke keer maar weer uit politiebusjes tevoorschijn komen en burgers aanvallen (HIER) en nu zelfs iemand voor een politie busje duwen (HIER) de paarden die op mensen inrijden, de knuppels en de waterkanonnen waardoor mensen ernstige verwondingen opliepen. Het agressieve gedrag van de politie is zo geëscaleerd dat er levensgevaar is voor burgers die gebruik maken van hun recht om te demonstreren.

Oom agent heeft heel wat te uit te leggen…

Bronnen:

1. https://www.blckbx.tv/videos/mark-rutte-aanvaardt-vernietigende-rapport
2. https://www.amnesty.nl/actueel/politie-demonstraties
3. https://www.nu.nl/binnenland/6122021/amnesty-trekt-gepastheid-politiegeweld-op-malieveld-in-twijfel.html

4 gedachten over “Schofterig en fascistoïde politie-optreden..!

 1. Tsja……weerloze mensen verrot slaan omdat het zo lekker is om ‘wappies te beuken’…..dat soort van hoerentuig laat zich graag in een uniform hijsen. Dat heeft de geschiedenis ons wel geleerd met de Stasi en de Nazi’s……wat?
  We waren zelf geen spat beter………wat we zelf Godbetert hebben uitgevreten in Indonesië en waar geen enkele rechtvaardiging voor bestond, behalve die van de grote smoelen van Spoor en van Heutz, die als de lompe houwdegens die ze waren gemakshalve óók maar hele dorpen uit voorzorg lieten platbranden. Dat grove geweld is dit land niet vreemd.
  En ja……het is ‘zum kotzen’!
  En iedere keer kom je op hetzelfde terug…….je kunt besturen niet overlaten aan dit grove rottuig. Punt. Dit is wat je dan krijgt.

  Lekker gestemd met zij allen ……..? Hou dit soort maar goed in het zadel………ben er overigens volledig van overtuigd dat hier net zo gerotzooid is met die stemmen als in Amerika. Zoveel stemmen naar de beulen-leugenaars-machtsgeile hoeren-pedo’s., omdat er zo veel mensen blij zijn met die avondklok, die muilkorven en gesloten kroegen, restaurants en winkels, lockdowns.

  Ja meneer Rutte……wij zijn zó blij met jullie soort….!!!!

  Alles wat ik nog heb voor die politici a la Rutte en Kaag= ……Rot toch op…..kwal…., idiote gestoorde drolbaars!!

  En we laten het toe als burger.. We zijn kennelijk als burger zó vredelievend dat we ons nog liever laten doodslaan, dan dat we stevig terug gaan knokken.

  Er is maar 1 methode……..platgooien……..staken. Vooral niet meer meewerken. Als alles dan toch kapot moet, dan op onze eigen voorwaarden. Niet op dat uit het riool van Minerva omhoog gekropen zootje pedofele viesnesten met het niveau van een gehangen gans.

  Godgloeiende……..die Opstelten is nog niet opgesodemieterd uit bestuurlijk Nederland, of de volgende opgeblazen VVD-kwal is alweer aan het opstomen naar boven. Weer zo’n lompe grove hannekemaaier die brallend, kwakend en schreeuwend uit een misvormd strottenhoofd het ons wel weer eens even zal komen vertellen.

  en qua die smerissenwebsite…..worden we nu geacht respect te gaan hebben voor iets wat net zo goed het zoveelste opzetje kan zijn van dat schorum om ons protesterende burgers fijn te lokaliseren op dat internet?
  Een béétje vent wordt géén agent…..!!!

  Ik moet mij hier helemaal niet mee bezig houden……het vreet energie en het helpt geen bliksem. Zolang we niet massaal overeind komen blijft deze barokke waanzin steil overeind staan, en dat overeind komen zie ik voorlopig niet gebeuren.

 2. Dit soort waanzinnige toestanden ontstaan dus wanneer de staat haar geweldsmonopolie op de mensen loslaat, die ze eigenlijk zou moeten dienen. Waakzaam en dienstbaar staat als mooie kreet op de gewone politieauto’s. Ik weet inmiddels al langere tijd voor wie zij waakzaam en aan wie zij dienstbaar zijn. Gisteren heb ik een tijd gekeken naar een live verslag van Revrouwlutie, die een cameravrouw op het Museumplein had. Zij liep vervolgens mee in een mars, die eindigde op de Leidsekade. Alle aanwezigen op die kade werden van twee kanten ingesloten door de ME en na uren blauwbekken in de kou met bussen afgevoerd en aan de rand van de stad in IJburg gedropt. Het verslag is via de volgende link te zien:

  https://www.facebook.com/revrouwlutie/videos/438133510596839/

  Toen ik die beelden zag moest ik echt denken aan mensen die zo’n nog niet zo heel lang geleden in veewagens werden afgevoerd naar de kampen. Ik besef heel goed dat dit een manke vergelijking is. Want ze werden in comfortabele bussen vervoerd. Maar dan toch, riep het heel nare gevoelens op. Het is nu dan nu nog wel niet zo erg, maar hoe lang moet het duren voor het wel zo ver is. En hoe gaan we gezamenlijk voorkomen dat het zover komt.

  Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
  ik was immers geen communist.

  Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
  ik was immers geen sociaaldemocraat.

  Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
  ik was immers geen syndicalist.

  Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
  ik was immers geen Jood.

  Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
  ik was immers geen katholiek.

  Toen ze mij kwamen halen
  …was er niemand meer die nog kon protesteren.

  Pastor Martin Niemöller (1892–1984)

 3. Bedankt voor je reactie, Arend en wat schrijf jij toch mooi! Mij grijpt het ook erg aan en het gaat zo ontzettend hard. Dat alleen al, zou veel meer mensen aan het denken moeten zetten, maar ik vrees dat een heleboel niet op de hoogte zijn, want in de staatspropaganda zal alles gespind en geframed worden. ‘De burger’ moet steeds beter te volgen zijn, steeds ’transparanter’ worden (ik wen niet aan dat woord in deze nieuwe, in de politiek uitgevonden, betekenis – ‘k zou een transparante Mark of Hugo in ’t geheel niet aangenaam vinden, al is openheid van zaken geven hard nodig), terwijl de overheid zich steeds minder gelegen laat liggen aan haar informatieplicht en steeds troebeler wordt.

 4. De huidige toestand in Nederland maar ook in andere landen van de EUSSR m.b.t. de ordehandhaving kan m.i. het best samengevat worden met een uitspraak van een ervaringsdeskundige :
  “Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert”
  Alexander Solschenizyn. (=einde citaat).
  Het brutale optreden van de politie in NL en in andere landen tegen de vreedzame tegenstanders van de “COVID 19(84) terreur”, staat immers in schril contract tot het niet optreden tegen het linkse en allochtone schuim van de straat dat al een jarenlange straatterreur voert. Jarenlang heeft de politie moeten incasseren en met zich de vloer moeten laten aanvegen, en dat schept natuurlijk frustraties. En nu krijgt men het “groen licht” van de politieke verantwoordelijken om er in te vliegen en zich af te reageren, op de “vijanden van het regime”. “Vijanden “ die zich echter niet schuldig maken aan terreur, maar enkel in elkaar geklopt worden omwille van hun politieke overtuigingen. De ordehandhaving heeft dan ook imo niets te zien met de imperatieven van de openbare orde en veiligheid, maar enkel met het bevechten van “politieke vijanden”. En passant worden dan de frustraties afgereageerd. Opvallend hierbij is ook dat de MSM nu geen problemen heeft met “politiegeweld” (sic).
  Het overgrote deel van de politiek zwijgt ook, daar waar men anders moord en brand schreeuwt als één of ander stuk uitschot een stamp in zijn kont heeft gekregen. Als ik dan zie dat in Nederland , zoals ook in het merendeel van de andere landen van de EUSSR, praktisch alle politieke partijen in het “linkse kamp” zitten, dan bevestigt dit m.i. de analyse van Alexander Solschenizyn.
  Onder het voorwendsel van Covid 19(84) moet dan ook elk verzet tegen de communistische NWO in de kiem gesmoord worden. Covid 19(84) is dan de verpakking van The Great Reset van Claus Schwab, die ons moet leiden naar deze communistische NWO. (cfr. 1984 van George Orwell).
  Het komt er dan ook op aan niet alleen het politiegeweld als dusdanig aan te klagen, maar ook en vooral de selectiviteit ervan, in opdracht van “politieke machthebbers” die de belangen van het volk en het land verraden en verkopen aan buitenlandse vijanden, en de verborgen agenda’s hierbij te onthullen.
  Ik zou evenmin rekenen op een verzet van de bevolking. NL, is zoals de andere landen van de EUSSR een multicultureel land, dit wil imo zeggen een zeer verdeeld land, met tal van conflictueuze belangen, die de overhand hebben op het algemeen belang. Dit laat dan ook de klassieke “verdeel en heers” strategie toe. Bovendien worden stemmen en dan ook macht gekocht, en zolang er geld daarvoor is, is er dan ook geen probleem. Men mag evenmin onderschatten dat een aanzienlijk deel van de bevolking geen problemen heeft met de Covid 19 terreur. Bekijk de recente verkiezingsuitslag, afgezien van de kiesfraude, die er m.i. zeker geweest is. Voor velen, die verblind zijn door afgunst, nijd, haat en wraak is deze Covid 19 terreur dan ook een ideaal middel om zich af te reageren., hierbij dan aangemoedigd door een corrupte overheid, die dan de facto het systeem van de Stasi toepast met de I.M. En meer moet er niet zijn, omdat een deel van de bevolking het vuile werk opknapt voor de corrupte overheid. Het probleem is dan ook de top van het land, en zoals Karl Marx het ook al schreef : “Een vis begint te rotten aan de kop….” En ik voeg er aan : “nu zit de rottigheid al tot in de staart”. De oplossing : ik weet het niet !!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.