Advertentie

Ontmoeten


Ontmoeten

Ontmoet degene
die u innerlijk bent geworden.
Ontmoet van daaruit de ander
die evenzo in verandering is opgestaan.

Bezie de tijd van weleer
als opgang tot vernieuwing.

Ontmoet wat in het nu tot u komt
met open vizier en ontmoetingsbereidheid.

Want zie, al het oude, al het verworvene
vragen nieuw licht.
Ontdoe u daarom van al wat u nog vasthoudt.

Bevoel in u wat geen opgang meer biedt.
Bevrijd u van onverwerkte aangelegenheden
enkel nog door vergeving en bekenning
van uw eigen bijdrage
en vanuit lering die u nodig had.

Want zó zult u bevrijd en bereid zijn
om uw toekomst waarlijk anders te ontmoeten.