Advertentie

Vredigheid


Vredigheid

Vrede is u gegeven
en uit de ware liefde bent u opgestaan.

Weet dat u uw eigen vredigheid immer kunt ontmoeten
en inzetten daar waar u de stilte van het moment verkiest
boven de onvrede en hectiek
die u daar ogenschijnlijk van af wenst te houden.

Bezie uzelf als vredesbemiddelaar
tussen uw eigen hartsuitdrukking van liefde
en de tegenkracht die u regelmatig parten speelt.
Bezie dit zowel innerlijk als in de buitenwereld.

Besef dat in alles bespiegeling van de ziel werkzaam is
om zo dichter bij uw eigen kern van zijn,
van waarde en waarheidsgetrouwheid te geraken.

Want zie, dáár vindt de heling plaats van dat
wat u innerlijk in uzelf in neutraliteit wenst te brengen.
Dit om zo ook het veld om u heen van dienst te zijn
welk evenzo nog verblijft in het licht of in het donkerte.

Ontmoet zo in uzelf beide polen van gerechtigheid,
opdat zij in elkaar kunnen vloeien in het licht van uw aangezicht,
en zo in de alom vredigheid kunnen worden opgenomen.

* * *