Advertentie

Verantwoording


Verantwoording

Lieve mens, veel is u gegeven
en veel staat u bij.

Wil echter beseffen dat u zélf
de verantwoordelijkheid in u draagt
om voorbij al het gegevene
uzélf gewaar te zijn.

Welke meningen houdt ú er op na.
Welke waarlijke standpunten, waarden
en normen draagt ú met zich mee.

Bezie uzelf vanuit uw geestelijk perspectief,
opdat u zicht krijgt op wat er werkelijk gaande is
en wat er toe doet.

Want zie, de tijd en de omstandigheden
zowel buiten u als binnen in uzelf,
is aan het veranderen.

Want de wereld is aan het veranderen
en uw eigen frequentie van lichttoevoeging
vraagt u anders dan voorheen
in verantwoording te staan
wat ú waarlijk toe kunt voegen.

Zo, wees meer stil en verdiep zo wat gaande is,
boven het rumoer wat tot u komt,
opdat u meer verantwoord
uw weg doet vervolgen.

x

verantwoordelijk