Advertentie

Belangenverstrengeling ‘vaccin-adviseurs’


Afgelopen week gaf Roel Coutinho in een interview in kwaliteitskrant ‘Trouw’ openheid van zaken. Waarover? Over zijn persoonlijke visie omtrent vooral de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar ontrolden op het gebied van vaccinaties. Het is bijzonder om te lezen hoe een arts zich volledig in een hoek van de zaal heeft genesteld en absoluut geen oog meer lijkt te hebben voor de bezorgdheid van gewone burgers.

Toch straalt af en toe zijn realiteitszin door het gesprek, als een hoofdhuid door een dunner wordende haardos.. Vooral waar het gaat om de verwevenheid van deskundigen/wetenschappers met de farmaceutische INDUSTRIE, is het even laveren voor onze grote gezondheidsvoorganger. Ik citeer uit dit artikel, dat je overigens HIER kunt vinden:

Roel Coutinho lijkt in beweging te komen. De wijsheid in pacht hebben, is kennelijk wel heel erg veel gevraagd van deze RIVM-er.

Het overkoepelende thema was toch wel de ’gezagscrisis’. En in zekere zin heeft ’het gezag’ het daar zelf naar gemaakt, erkent Coutinho. „Er is een verwevenheid ontstaan tussen de wetenschap en de farmaceutische industrie. Wetenschappers die onderzoek doen naar vaccins of geneesmiddelen, werken vaak samen met de industrie. Dat kan je mening beïnvloeden. Voor het publiek is zoiets verwarrend. Want wie heeft nou het gezag in handen?”

Kritische vragen over aandelen van experts vindt hij dan ook volkomen terecht. Tegelijk wijst hij erop dat er allerlei controlerende mechanismen zijn ontworpen om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Zo moeten leden van de Gezondheidsraad, die de overheid adviseert over de invoering van vaccinaties, hun nevenfuncties kenbaar maken. Als een lid een belangenverstrengeling meldt, zoals in het geval van viroloog Ab Osterhaus, dan mag hij of zij alleen nog adviseur zijn en niet meestemmen. Verder zorgt de raad altijd voor voldoende tegenwicht van mensen die niet aan de industrie zijn verbonden.

“Toch blijft de belangenverstrengeling met de industrie fnuikend voor de beeldvorming”, constateert Coutinho. “En met haar agressieve marketingmethodes maakt de industrie het er niet beter op. Zo heeft ze uitgebreid gelobbyd voor het vaccin tegen baarmoederhalskanker; dat komt de geloofwaardigheid niet ten goede.” (Einde citaat)

De zin die mij bijzonder vreemd trof in het bovenstaande citaat is de volgende: “Verder zorgt de raad altijd voor voldoende tegenwicht van mensen die niet aan de industrie zijn verbonden.” Het komt me bijzonder cryptisch over, als een soort bekentenis en tevens een soort van geruststelling. Zoiets van: ‘Het lijkt veel erger dan het is hoor’… of ‘Er is wel brand, maar we houden het goed in de gaten’…

Wellicht is het in dat verband goed, dat wij van WantToKnow de heer Coutinho en jou hier nog even wijzen op het onderzoek dat de Amerikaanse CDC zojuist heeft afgerond onder haar ‘adviseurs’.. We zijn maar weer eens gewaarschuwd…

Want Coutinho kan dan wel roepen: “dat hij erop wijst dat er allerlei controlerende mechanismen zijn ontworpen om belangenverstrengeling tegen te gaan”, maar de realiteit is vaak weerbarstiger dan de regels.
Zeker als iedereen ervan uitgaat dat personen, die in de gezondheidsraad zitten, hun (of ‘een’) eigen moraal hoog houden, die vervolgens algemeen bekend zou zijn en aan de ‘regels’ voldoet…

X

~~~~~~~~~~~~

Belangenverstrengeling Vaccinadviseurs

Door Gardiner Harris 17 december 2009

© Nederlandse vertaling Jan Smith/WantToKnow.nl/.be

WASHINGTON —Oficiële bronnen binnen de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) bevestigen volgens een nieuw onderzoek dat donderdag werd afgesloten, dat slecht werk werd geleverd bij het onderzoek naar de financiële handel en wandel van hun medische adviseurs op het gebied van vaccins.

Het CDC, waarvan nu opnieuw bewezen is dat het een twijfelachtige overheids-club is. Corruptie, in de vorm van onethisch handelen, zit tot in het bot uitgezaaid. Waar blijft de Nederlandse openheid van zaken?

De meeste van de adviseurs, die in 2007 zitting hadden in allerlei adviserende organen welke zich bezighielden met de beoordeling van griepvaccins en vaccins tegen baarmoederhalskanker, hadden te maken met belangenverstrengelingen. En deze belangenverstrengelingen zijn tot op heden nog niet zijn opgehelderd, aldus het rapport. Sommigen adviseurs die zelfs officieel werden uitgesloten van deelname aan de discussies, namen hieraan toch deel!

In het rapport, verklaart Daniel R. Levinson, inspecteur-generaal van het Departement voor Volksgezondheid, dat de CDC in bijna alle gevallen heeft nagelaten te controleren of de deskundigen formulieren hadden ingevuld waarin ze verklaarden dat ze niet op de loonlijst stonden bij bedrijven die belang hebben bij hun beslissingen.

Het onderzoek wijst verder uit dat 64% van de adviseurs mogelijk nooit  opgehelderde belangenverstrengelingen hadden of daarop niet zijn onderzocht door de CDC.
En in 13% van de gevallen was er zelfs in het geheel geen eenduidig ingevuld formulier voorhanden en dat had volgens Levinson onverwijld  moeten leiden tot uitsluiting van deelname aan de vergaderingen.
3% Van de adviseurs stemde zelfs mee over zaken waarvoor toezichthoudende ambtenaren ze al hadden uitgesloten van deelname.

De inspecteur-generaal adviseerde de CDC om in het vervolg hierop beter te letten. In antwoord hierop verklaarde de nieuwe directeur van de CDC, Dr. Thomas R. Frieden, het hiermee eens te zijn.

“Sinds de periode waarin het onderzoek plaatsvond, heeft de CDC het onderzoek naar financiële openheid en mogelijke belangenverstrengelingen aangescherpt door het invoeren van verbeterde bedrijfsprocedures en het herstructureren van verantwoordelijkheden en toezicht”, aldus deze Dr. Frieden.

Omdat in het recente verleden talloze medicijnen uit de markt werden teruggetrokken, is er onrust ontstaan over het feit dat deskundigen mogelijk medicijnen hebben aangeprezen – zelfs medicijnen waarvan bekend was dat ze onveilig waren – doordat ze werden betaald door grote medicijnproducenten.

Dientengevolge dringen regeringsorganen, medische kringen en medische tijdschriften er nu in toenemende mate op aan dat deskundigen openheid van zaken geven over mogelijke conflictsituaties. En hoewel de deskundigen onveranderlijk zeggen dat te hebben gedaan, werden bij routineonderzoeken door de regering grote lacunes aangetroffen tussen die verklaringen en het feitelijk inkomen uit adviseurschap van sommigen.

Het Amerikaanse Congres scherpte de regelgeving aangaande externe adviseurs aan, nadat vergelijkbare tegenstrijdigheden werden vastgesteld onder leden van adviesraden van de Voedsel en Warenautoriteit..!
Er werd echter weinig aandacht besteed aan de mogelijke conflicten van adviseurs voor de CDC, hoewel was gebleken dat comitéleden niet alleen belangrijke invloed hebben en hadden op de keuze van de vaccins die in de VS worden verkocht, maar dat zij ook invloed hebben op bijvoorbeeld de keuze van welke onderzoeken dienen te worden uitgevoerd om kanker vast te stellen of op welke wijze mijnwerkers zouden moeten worden beschermd.

“Ik maak  mij zorgen over dit rapport van de inspecteur-generaal, waarin ernstige ethische overtredingen binnen de CDC worden onthuld.”

Volgens het rapport waren de meeste adviseurs die door Mr. Levinson werden onderworpen aan een onderzoek, ofwel in dienst van een bedrijf, ofwel ontvingen zij een toelage van een bedrijf dat belang had bij de besluiten van de commissieleden en een aanzienlijk aantal van hen bezat zelfs aandelen in dergelijke bedrijven.

Democratisch afgevaardigde voor Connecticut, Rosa DeLauro, die verklaarde sinds lange tijd voorvechter te zijn van de CDC, zei: “Ik maak  mij zorgen over dit rapport van de inspecteur-generaal, waarin ernstige ethische overtredingen binnen de CDC worden onthuld. Alle leden van federale adviesorganen waarvan de aanbevelingen raken aan het federale beleid, zouden zonder enige twijfel vrij moeten zijn van  belangenverstrengeling”.

34 gedachten over “Belangenverstrengeling ‘vaccin-adviseurs’

 1. In april vond Couthino het op TV vreemd dat het griepvirus uit 3 (4?) stammen bestond. Citaat door Guido ergens op TV. Nooit meer iets van gehoord, na een half jaar, een flutvirus en 700 miljoen euro verder. Iemand iets gehoord?

 2. Nu gaan ze het komende jaar weer helemaal vol op in de weer met de prikken die die meisjes van 15 jaar moeten krijgen (baarmoederhals kanker ) omdat de opkomst niet zo goed was let maar op !
  Want de pharmaceutische industie heeft nog een injectie nodig !!! Die griepprikken waren niet genoeg voor de heren !
  Maar een betere vraag waar is die griep ????
  Ik zie hem maar niet ! Ken ook niemand die het heeft gehad maar ja dat is niet zo belangrijk.
  Ken één persoon die na de normale griep injectie doodziek is geweest en die dacht de mexicaanse griep gehad te hebben maar dat is niet bewezen en na die griep nam hij ook nog 2 prikken voor de mexicaanse griep.
  Ben je dan gek of niet ???? Ik neem niets alleen oscillococcinum (homeopatisch) iedere week een buisje en ben nog niet eens verkouden geweest !
  Rara hoe komt dat ??

 3. Roel Coutinho, hoofd volksgezondheid van de Amsterdamse GG&GD, heeft tegen die tijdgeest in de infectieziektekundige aanpak bepleit. Geen gezeur, we moeten een ernstige epidemie afwenden, was zijn idee. Dat leidde tot hevige conflicten, beschrijft Mooij. Bloed van 800 homoseksuelen, begin jaren tachtig (voordat aids bekend was als homoziekte) verzameld voor een onderzoek naar hepatitis B-besmetting, testte hij op hiv toen er in 1985 een test op het aids-virus beschikbaar kwam. Zonder de bloedmonsters te anonimiseren, zonder toestemming te vragen aan de proefpersonen, terwijl beloofd was dat het bloed na de hepatitistest vernietigd zou worden. Dat was begin 1985. Coutinho was lid van het Landelijke Aids-coördinatieteam dat in die beginjaren van de epidemie eigenlijk het beleid uitstippelde. Een paar mensen van de 800 waren met hiv besmet. Coutinho kwam er zo op illegale manier achter dat het aids-veroorzakende virus eind jaren zeventig in Nederland moest zijn geïntroduceerd. Toen het testwerk bekend werd, ontstond een rel die Coutinho bijna de kop kostte als lid van het coödinatieteam.

  Later, in 1989, toen de institutionele Nationale Commissie Aidsbestrijding (NCAB, dat bestond van 1987 tot 1995) het werk van het coördinatieteam had overgenomen, werd Coutinho alsnog aan de dijk gezet.

  http://www.nrcboeken.nl/recensie/noem-het-geen-geslachtsziekte

  Gelukkig is Coutinho dus wel betrouwbaar…

 4. En mevrouw Chan dan, hoofd van de marketing afdeling van BigPharma: “nee, inderdaad, ik ben nog niet ingeent tegen de griep” Een prachtige uitsmijter van het WHO-jaar. Het laatste…

  Ik wens iedereen een gezond, transparant en liefdevol nieuw jaar.

 5. Juist door dit succesvolle vaccinatieprogramma hebben we het aantal (kinder)doden weten te beperken tot ‘slechts’ 53 personen in Nederland.

  Nogmaals, het blijft een misplaatste luxe-discussie. We zullen in de directe toekomst juist meer worden geconfronteerd met nieuwe bacteriële aandoeningen en gemuteerde virusstammen. Vaccinatie zal meer en meer een onderdeel worden van ons dagelijkse bestaan om als soort nog te kunnen overleven. De wereldpopulatie groeit enorm en de monden die hiervoor moeten worden gevoed behelst enorme aantallen veeteelt. De kans op onderlinge verspreiding door nieuwe ziektekiemen wordt dus steeds groter. Dit gegeven ontkennen noem ik naïef denken.

 6. Wat echt naïef is zo net voor het eind van het jaar, is dat massale vaccinatie effectief zou zijn om ziekten te bestrijden, terwijl het omgekeerde het geval blijkt te zijn.

  In een gesprek met een huisarts kwam deze ‘herd immunity’ (kudde immuniteit inderdaad…) aan bod. deze man wist doodleuk te melden dat massale vaccinatie nodig was om de vaccinatiegraad te halen voor effectiviteit (vaccinaties zijn toch persoonlijk ook effectief hoop ik?) Daarnaast was dat dan ook zijn enige verklaring waarom mijn (niet gevaccineerde maar kerngezonde) kinderen toch geen enkele ziekte hadden gekregen…Als vaccinaties effectief zijn en hardnodig om allerlei ernstige ziekten te bestrijden, zou je dan andersom niet de ziekten dienen te krijgen bij niet vaccineren? De proef op de som!

  Volgens deze arts kwam het door de groepsimmuniteit en juist als dit afnam zou het gevaar toenemen. Wat een leugen…Waarom? Kijk nu even simpel naar de Mexicaanse griep pandemie leugen. Als ware immuniteit pas verkregen kan worden dor gevaccineerd te zijn tegen deze griep en er miljoenen doden werden verwacht (zoals ook al in 1978, toen de enige doden vielen door de vaccinatie zelf), dan kunnen we er dus van uit gaan dat deze miljoenen slachtoffers ook daadwerkelijk vallen zonder te gaan vaccineren. Logisch toch?

  En wat wil nu het geval? De ‘pandemie’ en de Mexicaanse griep waren al een half jaartje ‘populair’, zonder dat er nog gevaccineerd werd in de wereld…En geen miljoenen doden…Maar wel al veel meldingen van ernstige gezondheidsklachten na de vaccinatie, net zoals altijd (en de langetermijn effecten zijn wederom onbekend, maar wederom zeer voorspelbaar: meer ziekte op de lange termijn vanwege de bekende een aangetoonde schadelijke ingredienten en ‘ hulpstoffen’ (adjuvants) in vaccins….

  Dus laat die groeiende wereldpopulatie en de luxe-virussen maar komen, zelfs Darwin had het over natuurlijke selectie toch (ook al klopt zijn theorie niet en werd deze grondig misbruikt, want blijkbaar hebben we de vaccinaties niet nodig. Ik ga er verder ook niet meer op in, er staat voldoende op de site die de naïeve virale doemdenkers in het ongelijk stelt. Maar iedereen zijn mening, oliebol of vuurpijl natuurlijk (heeft u de vaccinatie tegen vuurwerk al wel gehaald naast de baarmoederhalskankerprik voor jongens?).

  Ik vermoed voor 2010 dat de toon gezet is en we eindelijk kunnen gaan beginnen hoe we de wereld wel zouden willen neerzetten. En elke vaccinatie weigeren op basis van goed verstand nu we allen geïnformeerd zijn, hoort mogelijk ook bij deze keuze. Niet meer geïnteresseerd zijn in wat we niet wensen, maar neerzetten wat we wel wensen.

 7. Ergens in november zag je de daling van het aantal grieperigen (H1N1?) inzetten, vlak voor de hele inentingscampagne. Toen schreef ik : dit moeten we heel goed onthouden, want je zal nog zien dat straks mensen gaan zeggen dat alles meeviel door de inentingen zelf.

  Voila, zie F001.

  Nog een paar vragen dan maar:
  – hoe lang na de eerste inenting ben je enigszins beschermd tegen griep volgens de autoriteiten?
  – Hoe lang na de 2de inenting ben je helemaal beschermd volgens de autoriteiten?
  -uit welke dubbelblind onafhankelijke onderzoeken blijkt dat allemaal?

  Tel dat dus op bij de tijd dat er iets van effect van het vaccin zou zijn.

 8. @ Joris

  Je hebt het helemaal bij het juiste eind.
  Ik heb het voor mezelf ook neergezet en ben tot dezelfde conclusie gekomen en dan kan het goed kloppen wat men over
  de onnodige vaccinaties uit het verleden verteld. Het is telkens weer hetzelfde verhaaltje. Eerst verminderd de griep en dan pas wordt er gevaccineerd. Ik ben benieuwd wanneer de volgende pandemie uitbreekt.

 9. We kunnen een stormvloed aan pandemieën verwachten de komende jaren. Het recente decennia toonde dit ook aan. Doordat er juist massaal werd gevaccineerd beperkte Nederland zijn griepdoden. Het vaccinatiebeleid heeft hiermee onomstotelijk zijn werkzaamheid aangetoond. Mijn complimenten hiervoor! Gevaccineerden zijn niet bij de bosjes dood neergevallen, waarmee het ongelijk van deze anti-vaccinlobby wederom werd aangetoond. Dus zo’n pandemie achteraf ontkennen vind ik wel een érg slap excuus. Zo moeilijk is het toch niet om een eigen ongelijk hierover te erkennen?

 10. Ter aanvulling, ik wens ieder van jullie een voorspoedig en gelukzalig 2010. Laten we van het volgende decennium er met zijn allen iets beters maken! Liefs F001.

 11. Maar wat zijn nu de gevolgen voor de gevaccineerden ? waar onder ik zelf ? we zijn niet massaal dood gevallen we zijn niet gechipt , ik heb geen ander wereld beeld gekregen. (was dat maar zo volgens sommigen hier)

  het enige voordeel dat ik heb is dat ik niet ziek ben geworden en de bewoners ook niet tja en wat is nu het probleem ?

 12. mijn groot struikelblok is dat na de vaccinatie ronde je de media nergens meer over hoort , net ofdat het opeens van de aardbodem is verdwenen.

  waar voorheen dag in dag uit masaal werd geinformeerd over een ziekte die bijzonder gevaarlijk zou blijken is er nu totale media stilte.

  ook het handelen van onze overheid baart mij ontzettend veel zorgen : zijn ze wel objectief , ze hebben zich wel heel snel op de vaccinaties gestort terwijl er bijna nergens in de wereld al sprake was van vaccinatie rondes , zelf in mexico niet.

  we hebben het ook al gezien met het hele irak gebeuren , meteen moeten we er aan mee doen zonder enige sluitend bewijs.

  het ergste is nog dat mensen die zich bewust niet laten vacceren door overheid media en fora’s helemaal de grond in geboord worden.

  want ook al is het volgens vele mensen een slechte keuze we komen uit eindelijk toch bij het feit dat ik daar als staatsburger van Nederland 100 % recht op heb om daar mijn eigen keuze te over maken en ik mag daar een eigen mening over hebben , blijkt het dat ik een foute keuze heb gemaakt dan is dat eigen schuld dikke bult.

  anyway prettige jaarwisseling en hoe toepasselijk op een gezond nieuwjaar 🙂

 13. Het is oorverdovend stil in de media. In het ziekenhuis waar ik werk liet bijna iedereen zich vaccineren. Eerst de “gewone” griepprik, daarna de 2 mexicaanse. Er was een wild scenario opgesteld voor als iedereen de griep zou krijgen. Ik ken NIEMAND die deze griep heeft gehad, wel veel gekwakkel na de vaccinaties en lekker thuisblijven, maar geen mex.griep!
  Let op: komend jaar komen er ander zg “pandemieen” waarvoor weer iedereen ingeent moet worden.En..we zijn er nog niet vanaf..let maar eens op de lange termijninvloed van deze vaccinatie. De meesten zullen die niet eens linken aan de vaccinaties!

 14. @ mira

  Dat is ook mijn idee. Ik ben niet gevaccineerd, ken geen enkel mens in mijn omgeving, familie, kennissen die de mexicaanse griep heeft gehad. Ik ben niet ziek, doogevallen of wat dan ook en voordat er met vaccinatie begonnen werd was de griep al op zijn retour. Het is te gek voor woorden dat nu wordt beweert dat door het vaccin de griep onder controle is gehouden. Onvoorstelbaar.
  Ik heb ook het vermoeden dat we nog heel wat “mutaties” in het verschiet hebben wat betreft de griep.
  Maar eerst weer even de meisjes benaderen voor de hpv-vaccinatie. Er moet campagne gevoerd worden. Daarna komen de rokers aan de beurt, de mensen die ms hebben en voor oorinfecties zijn ook al betere vaccinaties in de maak.
  Daarna de volgende pandemie. De heren Pharmaceutici weten wel hoe het moet.
  En net als jij heb ik ook het gevoel dat straks mensen allerlei klachten hebben en deze niet meer terug te voeren zijn naar de griepprikken. Goed voor de pharmaceutische industrie, kunnen ze daar weer nieuwe geneesmiddelen voor uitvinden en mogen wij de onderzoeken en experimenten betalen daarvoor. Het zaakje is weer rond.
  Maar ik hou het goed in de gaten. Want mijn ogen zijn flink opengegaan de afgelopen tijd. Je kunt het gewoon uittekenen.

 15. “The players change, but the game remains the same.” En niet alleen de spelers veranderen, ook de soort vaccinaties en ‘dreigingen’ waar ze mee aan zullen blijven komen.

  Ik herinner me een mooie opmerking van Coutinho na het grote verlies van de HPV vaccinaties campagne. De essentie van zijn boodschap was dat hij de ‘Indianenverhalen en broodje aapverhalen’ zo vervelend vond, omdat de effecten hiervan ook konden overslaan naar de overige vaccinaties. In een artikel gaf ik aan dat ik het met hem eens was, maar met een klein verschil: ik zie dit als zeer positief…

  Het mooie is dat de gevaccineerde kat in het nauw zulke gekke sprongen maakt, dat nu iedereen op de hoogte is van deze kat en de ware plannen. Elke vaccinatieronde zul;len er dus meer mensen opstaan om voor ware immuniteit en gezondheid te kiezen, en dus niet voor vaccineren! welkom in 2010, het jaar waar we gaan neerzetten wat we WEL willen!

 16. franciscus001,

  Mag ik je erop wijzen, dat er om te beginnen geen pandemie was en dat de vaccinatie’s begonnen toen afname van de Mex. griep allang een feit was?
  Ik hoop toch echt, dat niemand nu gaat roepen, dat dank zij de vaccinatie’s er geen pandemie meer is, want dat zou de grootste misvatting van 2009 zijn.
  Heb je je wel eens afgevraagd, waarom huis-arts praktijken 10.000 euro toegekend krijgen als ze het Mex. griep-vaccin toedienden???

  Hoe komt het, dat het nodig is dat het RIVM (lees:Ab Klink) het commerciele buraeu ComBat in de arm neemt om HPV-vaccinatie’s te promoten???

  Als deze vaccinatie’s zo veilig zijn zoals onze regering, Ab Klink, het RIVM en consorten ons willen doen laten
  geloven, dan hoeven ze slechts de werkelijke info over deze vaccinatie’s bekend te maken.

  Joris,

  Dr. Wolfgang Wodarg is de initiatief-nemer in dit onderzoek. Daar zal Ab Osterhaus een grote rol in spelen en niet op een positieve manier.
  Ik werk samen met William Engdahl en wij verzamelen alle mogelijke informatie over Ab Osterhaus, die de wereldleider is in deze Mex. griep-leugen !!

  Om te beginnen heeft hij al dik geld verdiend door de verkoop van Tamiflu via zijn aandelen(David Rumsfeld).
  Daar komt nu bij, dat Ab Osterhaus zeer nauwe banden heeft met diverse farmaceutische industrieen , w.o Novartis, jawel Pandemrix.

  Dr. Bodarg heeft ons reeds in augustus 2009 laten weten, dat dit vaccin zeer kankerverwekkende stoffen bevat. Onlangs heeft hij zich uitgesproken over de enorme hoeveelheid miskramen na deze vaccinatie wereldwijd.
  Ik vermoed ook, dat er meer gaat gebeuren; mogelijk een zgn, mutatie van het H1N1-virus.

  De Franse Minister van Volksgezondheis, Rosalyn Bachelot zal zich op 04-01-2010 in de rechtbank in Parijs moeten verantwoorden voor de deze Mex. griep-scam.

  Nu vraag ik elke lezer hier, die ook maar enige info heeft over Ab Osterhaus mij dit te laten weten op stella_geen@hotmail.com.

 17. de vaccinaties waren niet eens nodig, en was de mex griep inderdaad weer op z’n retour toen met de vaccins begonnen werd. Zo ben ik er ook wél van overtuigd dat er meer pandemieën de komende jaren zullen uitbreken en het zou me dan ook niets verbazen dat men daar ook nog vaccins voor hebben. En zoals Riet zegt de komende tijd meer mensen klachten kunnen gaan krijgen dat dat nooit meer te verhalen is op de griepprik. De farmaceutische industrieën verdienen er meer dan genoeg aan en vind ik dat het verboden moet worden, hoever gaan ze met vaccinaties, prik ieder kind, mens maar lek. Zo ben ik van mening dat er de komende jaren ook zeker nog meer doden gaan vallen en is dat ook niet meer te achterhalen of dat door het mex griep vaccin komt en wordt dat in de doofpot affaire gestopt…. SCHANDE!!!

 18. Ik behoor al jaren tot de zogenaamde risico groep (hart)en krijg dan ook ieder jaar weer een uitnodiging voor het jaarlijkse kunstje om een griepspuit te komen halen.
  Al tien jaar bedank ik voor die eer temeer omdat ik sinds 1987 geen griep heb gehad, dat wil niet zeggen dat ik er niet vatbaar voor zou zijn!
  Maar heb in al die jaren best wel contact gehad met personen die de griep hadden!
  Daarom vertrouw ik op mijn eigen afweer systeem waarvan ik weet dat het niet ondermijnd wordt door chemicalien.
  Wat mij wel opviel was het gedram over de z.g.noodzaak de intimidatie wordt steeds groffer eigenlijk geweldig omdat bijv. in Breda de artsen en verplegend personeel van ’n ziekenhuis verstek lieten gaan zich te laten inenten!
  geweldig nieuws, en dat kan natuurlijk niet! Ha,ha.
  Het mooie er van is dat ze zo de verkeerde tegen de haren in strijken! In principe slaan ze zo d’r eigen personeel webeschouwd!! Want dat zijn ( hopelijk waren) de vazallen laten we hopen dat die ingaan zien waarvoor ze gebruikt worden!

 19. Franciscus waar kom jij vandaan (van de maan ) wat jij zegt is zo dom we hebben een paar kinderen kunnen redden van de dood ? Maar wat hebben we in die kinderen gespoten ???
  Ad ben het met jou eens we worden verdorie geboren met een prachtig immuumsysteem en als we dat platspuiten dan werkt het niet meer ! Dat is mijn mening en ik werk ook in een ziekenhuis waar heel veel mensen die prik niet hebben genomen ! Zeker artsen niet rarara waarom ??? Dat vertel ik door op allerlei sites en ook tegen collega’s doe mijn best meer kan ik niet doen toch ?

  groetjes
  Pietje

 20. @ Pietje

  Tis niet alleen die vaccins, maar zijn ook de andere dingen die een toegevoegde waarde hebben, zoals: eten en drinken, hygiene, stress, spanningen, te weinig bewegen, maar ook de situaties van andere opdringerige mensen om je heen. Van al dit soort dingen wort een mens nu eenmaal harstikke ziek en daarmee is dat men nog niet gelijk beter wordt als men dan gelijk nieuwe pulp tot zich toe neemt zonder eerst te kijken wat nu eigenlijk de kern van de hele oorzaak is.
  Symptomen bestrijding werkt in principe niet.

 21. @Ad

  eindelijk weer een vowassen reactie. Ik ben het helemaal met je eens.
  Vergeet ook niet dat de pandemie niet meer op het aantal doden per groep mensen hoeft worden uitgeroep, maar dat dit is veranderd op het bepaald aantal mensen dat griep heeft.
  Slimmerikken, tel daarbij op dat er geen claims kunnen worden ingedient.
  Net zoals de mensen die diabetes hebben. Mijn man heeft het, daar hebben ze de richtlijn van 7 naar 5 gezet. Dat betekent dat er veel meer mensen ineens diabetes hebben.
  Zo ook bij cholestorol en het krijgen van een griepprik ieder jaar van 65 jaar naar 60 jaar. Kassa!
  Je moet het gewoon bijhouden die veranderingen.
  Ik zwijg nog maar over de geneesmiddelen en de depressivia, want dat loopt helemaal de spuigaten uit.
  En ook de vaccinatie van kinderen. Binnen een jaar hebben ze al iets van 20 verschillende stoffen binnen en dan komen er nog heel wat bij. Nu de mexicaanse griep die weer opgenomen wordt en de vaccins die nog in de maak zijn.
  Mijn man is diabetes en heeft longemfyseem maar heeft geen prik gehaald. Hij is nooit ziek, heeft enorm veel weerstand.
  Wij gaan onze gezondheid niet in de waagschaal stellen omdat een aantal pharmaceuten denken dat we zo dom zijn dat we toch niets in de gaten hebben. Je moet wel erg in de war zijn als je niet ziet wat er aan de hand is. Helaas zijn er al veel mensen die zich voor alles en nog wat laten vaccineren, pillen slikken en je wil niet weten hoeveel mensen er depressief zijn. Dankzij al onze geweldige medicijnen. En als er nou zo’n vooruitgang met die chemische rotzooi te behalen zou vallen, waarom krijg ik dan nog steeds regelmatig brieven in de bus en mensen aan de deur die vragen om een bijdrag voor kankerbestrijding, hart en vaatziekten, epilepsie, diabetes en noem er nog maar een paar op. Ze zijn al eeuwig aan het zoeken, onderzoeken en experimenteren en de mensen worden steeds zieker, krijgen de meest rare klachten, gaan net niet dood maar het leven heeft geen kwaliteit meer door de pijnen, de
  depressies en het hopeleloze bezoeken van de doktoren en specialisten die het ook niet meer weten.
  Ik weet het niet meer hoor, het is toch zo duidelijk als wat.
  De kinderen zijn allergisch of hebben adhd en noem nog maar een paar ziektes op. Nee de mazelen krijgen ze niet meer, maar of je dat mazzel kunt noemen?
  Nou ja, zo kan ik natuurlijk nog wel even verder gaan.
  Ik ben echt blij te horen dat er toch weer steeds mensen zijn die helder kunnen kijken.

 22. @ Riet

  Ja die collectes aan de deur daar wordt je nooit vrolijker van, ze zitten immers vast in het denken dat ze daarmee mensen levens mee kunnen redden in de richting van allerlei zogenaamde onderzoeken.
  Veel van dit geld verdwijnt eerder in de zakken van mensen die daar hun bonus mee betaald krijgen dan dat je als chronisch zieke daarmee verblijdt wordt dat er een nieuwe uitvinding voorhanden is die je weer helemaal beter maakt !
  Ik ben zelf ook een diabeet die al jaren belazerd wordt met allerlei zogenaamde troep en eperimentjes die me niet beter maakte maar eerder mijn gezondheid dusdanig verslechterde, nu heb ik het recht een paar jaar geleden zelf in handen genomen en uit gezocht tot zover mijn eigen gezondheid tot hertoe luit, mij langer met dit lijf in leven te kunnen houden dan al die prietpraat van zogenaamde specialisten die het zelf niet hebben maar het wel beter kunnen vertellen dan de client zelve.
  Mocht jaren lang placebo pillen slikken, gek dat me suiker ook zo hoog bleef, jaren lang zeer erg op me donder gehad omdat ik volgens de heren het altijd verkeerd deed, mijn patientendossier is dus iets waar ik me echt voor verstop omdat die vol met onwaarheden staat die terplekke in het zieke hoofd van de arts heeft plaats gevonden.
  Voel me al een stuk beter op de alnge rit terug naar het balanspunt in mij zelf, je moet immers zelf eerst arts worden over het eigen lichaam om je hele hebben en houwen d’r weer zo goed als er boven op te komen.
  Alleen mijn eigen ziel kan dagelijks in mijn lichaam kijken en al die dokters dus weer niet, hoe ik me weer voel, je man is tenminste niet de enigste, het inmuun systeem is 1 van die allerbelangrijkste dingen, gezien ook je energie die om je heen zit en mensen die het wel het een en ander van je begrijpen.
  De strijd gaat gewoon door ! Hoezee !

 23. @ Paul

  Mijn man heeft jarenlang op een dieet zijn suiker onder controle kunnen houden. Hij heeft geen enkel symptoom die voor suiker staat. Heb je een alternatieve manier gevonden om er mee om te gaan?
  Mijn is ook zoekende naar nieuwe wegen. Heb jij misschien een tip?

 24. Heb alles wat medicijnen heet, los gelaten, stop me vol met kaneel de laatste tijd en hibiscus thee, om het meeste leed te voorkomen.

  Heb laatst wat behandelingen laten ondergaan bij een chiropracticor, om spieren, zenuw en bloedbanen te corrigeren, welke een flinke vooruitgang bracht, onder ga nu wat sessies met accupunctuur en wil het geheel later afsluiten met een paar chakra behandelingen.

  De huisarts heeft het volledige nakijken en snapt er geen klap van waarom ik weer een boost-up heb inplaats van een break down.

  M.a.w. er zitten genoeg stofjes in de natuur die hele volksstammen ter been houden al duizende jaren lang, het doorgeven aan elkaar via de genen zoals artsen het zo mooi kunnen verklaren komt er bij mij gewoon weg niet in, te makkelijk voor een eenduidig beeld van ziekte proces.

  Mijn probleem is meer het feit dat mijn alvleesklier te veel glucose produceert en genoeg aan insuline, waardoor het vreemd genoeg fout in het lichaam gaat, de Heren dokters draaien dit symptoom om en daar gaat het juist steeds fout.

  Gelukkig zit ik wel weer op de goede weg, tis wel even flink door bijten want het duurt even voor het hele lichaam zich weer herstelt, laten even de pijn af en toe vergeten die nog optreed door neuropathie, gelukkig wel nu een stuk minder dan voorheen.

 25. Belangenverstrengeling nog groter dan gedacht:

  USA – 64% van de vaccin “experts” verzweeg belangenverstrengeling
  Uit een nieuw Amerikaanse rapport blijkt dat de screening van adviseurs mbt veiligheid van vaccins niet voldoende is geweest. Nu blijkt dat meer dan 64% van de adviseurs financiële belangen hadden die niet gemeld waren. De angst is nu dat er de afgelopen jaren medische produkten op de markt zijn gekomen die, terwijl ze niet veilig waren, toch op de markt zijn gekomen omdat fabrikanten adviseurs betaalden voor diensten.
  Het ging in dit rapport oa over goedkeuring van baarmoederhalskanker- en griepvaccins….

  http://www.nytimes.com/2009/12/18/health/policy/18cdc.html?_r=1&partner=rss&emc=rss

 26. Ik werk in Brussel voor de Europese Commissie. Toen de Mexicaanse griep een hot item was, werd er onder de collega’s veelvuldig over gepraat. De vaccins werden ons gratis aangeboden en via interne mail werden we meermaals op de hoogte gebracht van deze ‘service’. En?
  Niemand van mijn afdeling heeft zich laten vangen.

  Meer zelfs, onder mijn directe collega’s werd het zelfs afgeraden en is de algemene houding dat de VN, de eigen locale overheden (nationaal) en de EC (onze directe werkgever) in deze materie niet te vertrouwen zijn.

  Oh yes: times they are a-changin’!!!

 27. Beide heren zijn “ratten”, laat je niets wijsmaken. Dat zijn nou de adviseurs van de overheid. Zegt ook genoeg over deze overheid trouwens. Stuk voor stuk onbetrouwbaar elitair afval.

  En jullie in “Brussel”, druk bezig met financieel zelfverrijking, zijn nog erger!

  In het geheim stug doorbouwen aan “Europa”, het 4de rijk…

  Ik heb ooit op school geleerd van een persoon die ook die droom had, die noemden ze “führer”.

  Laat de boel maar omdonderen, het is tijd. Een nieuw tijdperk staat voor de deur…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.