Advertentie

Bewust zijn


Bewust zijn

Daar waar u bewust bent geworden
van wat u bezield, is het van orde
om uzelf vrij te geven.

Want zie, uw ziel bevraagt u
en stuurt u in vrijheid van gezag aan
om dát te doen waar u in bewustheid
over beschikt.

Draal niet meer om uzelf toe te voegen.
Houd uzelf niet meer onnodig in onbalans,
want uw bewustzijn kent geen vertwijfeling.

Zij is neutraal en onomwonden.
Zij is de maat van uw zeggingskracht en bereidheid.

Omarm daarmee ook de kracht
en bereidheid van de ander,
opdat zo samenhang en samenbereidheid ontstaat.

Wees alzo erkentelijk naar uw eigen bewustzijn
en dat van de ander,
opdat nieuwe wegen en ingangen worden gevonden
in het samengaan en oplossen
van nieuw ontstane ‘problemen’, welke geen problemen zijn,
maar kansen van ontwikkeling.

x

Kosmisch bewustzijn; de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.