Advertentie

Het drama in Apeldoorn, opnieuw een schijnbare 11-dualiteit..


Het drama van Koninginnedag 30 April, zette het land op zijn kop. In één ongelooflijke klap werd deze prachtige zonnige dag door een ‘zwarte tovernaar’ omgetoverd in één zwarte dag waarin alleen plaats leek voor weemoed. Maar -heel bijzonder- onder deze dag lagen echter weer de cijfer-combinaties die zich ook bij de aanslagen van 9/11 zo duidelijk lieten gelden.

Frank Hoogerbeets schreef hier op WantToKnow al enkele stukken over getallen en de -eronder liggende- krachtvelden. Toen ikzelf de bus van de Koninklijke familie de laatste bocht om zag draaien, vlak vóór de aanslag, vond ik de ’11’, achter op de linkerhoek van deze cabriobus heel opvallend. Om enige seconden later volkomen verbijsterd dit volledig te vergeten. Tot nu toe.

Lees het stuk van Frank. Het is met alle respect geschreven en absoluut niet populistisch bedoeld. Kijk wat het bij je doet, laat het resoneren en laat het je helpen bewuster te worden van Eenheid, boven Dualiteit. Aan jou de keuze. Want door de kennelijke dualiteit zijn wij in staat te kiezen en het onderschied te zien en dus te kiezen voor een richting. Wat willen we wel en wat niet.

Maar om in de Eenheid te komen of te blijven zullen we datgene wat we niet willen, toch mee moeten nemen. Want het is toch een stuk van onszelf, ons gevoel zit erin, we hebben de situatie meegemaakt. Het is een onlosmakelijk deel van onszelf geworden.

Vergeving is dan de ultieme les die ons geleerd wordt; of andersom gezegd: wraakgevoelens brengen niets constructiefs. Zo word je van slachtoffer via een wraakgedachte alleen al, de volgende dader door een wraaklustige actie of eventueel een virtuele dader, door zelfs een wraakzuchtig idee!! Dus wees Twee!

Met dank aan Frank Hoogerbeets!

* * *

x

2009: Het Overstijgen van Dualiteit

door Frank Hoogerbeets

30 april 2009

Frank Hoogerbeets

Er komen op dit moment veel zaken aan de oppervlakte die al onze aandacht vereisen. Deze zaken stammen uit ons verleden, en er wordt nu van ons gevraagd om ze bewust onder ogen te zien, ze te helpen transformeren en terug te brengen naar harmonie en vrede. Denk hier niet te licht over; er is werk aan de winkel, en er wordt van ons gevraagd om onze mouwen op te stropen! Het is het contract dat wij tekenden voordat we in dit leven kwamen op de planeet Aarde. Als je je in voorgaande jaren hebt afgevraagd waarom je hier bent, dan is die tijd nu zeker voorbij.

Het antwoord ligt in ons allen!

Kiezen wij angst als de basis van onze realiteit, of gaan we liefde omarmen en transcenderen naar een hogere staat van zijn, een hogere waarheid en hogere kennis?

2009 Biedt ons een unieke gelegenheid om de dualiteit te overstijgen op een collectief niveau in plaats van op individueel niveau zoals vroeger, een gelegenheid die we niet meer hebben gehad sinds de val van Atlantis ongeveer 12.000 jaar geleden. Vanaf die tijd hebben we allerlei drama’s ervaren, en vanwege de lagere dichtheid en het sterke gevoel van dualiteit geloofden we dat deze drama’s heel werkelijk waren. Maar dat waren ze niet; ze waren als een toneelstuk waarin wij onze rollen aannamen, en we speelden alsof onze levens ervan afhingen. Nu beginnen we de ware aard van de lagere derde en vierde dimensie te begrijpen. Zo werkelijk als deze werelden voor ons waren in het verleden, kunnen we nu ernaar kijken en glimlachen, en zeggen: “Het was allemaal een illusie!”

Jij of ik, Jij én Ik. Eénheid in de Holy Grail van Eenheid in Verscheidenheid..?
De illusie van afgescheidenheid: Jij of ik. Maar jij én ik geeft éénheid. Eenheid in de ‘Holy Grail van Eenheid in Verscheidenheid’..?

Diegenen van ons die bereid en gereed zijn om nu de lagere frequentiebanden van dualiteit te overstijgen – en velen van ons zijn dat – zullen een druk ervaren van diegenen die niet willen dat je dit doet, aangezien zij nog steeds vastzitten in angst voor verandering en niet mee willen op deze reis naar de hogere rijken van het bestaan. Deze druk wordt duidelijker, vooral in dit jaar 2009.

Haar getalstrilling – 11 – is een grote kans voor diegenen die de intentie hebben om verfijnder te worden, die ervoor kiezen om liefde te omarmen en proberen zelf-meesterschap te bereiken.

Echter, er zullen dus ook pogingen zijn van diegenen die op de lagere trillingsniveaus van het bestaan leven, om de mensheid te gronde te richten, en we hebben deze krachten aan het werk gezien om angst en paniek te zaaien onder de bevolking. Zullen zij slagen? Het antwoord ligt in ons allen! Kiezen wij angst als de basis van onze realiteit, of gaan we liefde omarmen en transcenderen naar een hogere staat van zijn, een hogere waarheid en hogere kennis?

De Schepper van dit universum biedt ons een unieke kans om meer lief te hebben en meer te vergeven dan ooit. Ja, we worden op de proef gesteld, zeker dit jaar dat een 11-trilling heeft en dat als springplank fungeert. Maar we moeten er dan wel voor kiezen die springplank te gebruiken! Zijn we bereid om hiervoor open te staan, dan ontvangen we ook de inzichten om gebeurtenissen in het juiste perspectief te plaatsen.

Graag wil ik in dit kader een ervaring delen die ik kortgeleden had. Een paar dagen geleden begon ik vreemde emoties te ervaren. Een tijdje voelde ik mij niet erg prettig; het was een drukkende energie en ik vroeg me af wat de oorzaak was. Op 29 april werd die energie alleen maar sterker, en ik vond het niet fijn wat ik voelde. Maar toen gebeurde er iets waardoor ik het inzicht kreeg. Ik werkte aan een numerologie-project dat ik een paar weken geleden opstartte voor een nieuw computerprogramma. ’s Avonds bereikte ik de testfase van een bepaalde module die datumeigenschappen berekent. Ik gebruikte de actuele datum – 29 april – om de test uit te voeren.

Toen ik het resultaat zag was ik verbaasd het getal 119 te zien, namelijk de 119e dag gerekend vanaf 1 januari.

Ik voelde dat het universum probeerde mij een inzicht aan te reiken dat te maken heeft met het transformatieproces dat nu op Aarde plaats vindt. Het was een onvoorstelbare reeks van opeenvolgende gebeurtenissen die me brachten naar dat moment van helder inzicht. En het universum leek de boodschap ook drievoudig te willen bevestigen: de buitentemperatuur was precies 11.9 graden Celcius en op de klok stond 9 minuten over 8, dus 20:09! Op het moment dat ik dit inzicht ontving verdween het nare gevoel.

Op de achterkant van de koninklijke bus stond link en rechts het getal 11.

Hoe Koninginnedag in een klap een dram kan worden, staat op de gezichten van deze mensen af te lezen.
Dat Koninginnedag in een klap tot een drama kan worden, staat op de gezichten van deze mensen af te lezen.

Maar daar bleef het niet bij, want terwijl ik dit artikel aan het schrijven was op Koninginnedag, zette ik de TV aan en zag op het nieuws dat tijdens de Koninklijke optocht in Apeldoorn iemand in een zwarte auto op de dranghekken en de mensenmenigte was ingereden, naar werd beweerd om een aanslag te plegen op de Koninklijke familie. Maar dat gebeurde niet en de auto kwam tot stilstand tegen een monument.

Een paar dingen vielen mij daarbij meteen op: op de achterkant van de koninklijke bus stond link en rechts het getal 11. Volgens het programma Netwerk reed de auto op de menigte in om precies 11:50:31. Daar was weer dat 11-9 patroon want 50:31 is opgeteld 9, en het tijdstip als geheel is dus weer 11 (1+1+5+3+1). Ook werd verteld dat de bestuurder een 38-jarige man was; 38 is eveneens een 11-trilling. Slachtofferhulp was tot 22:00 in de avond bereikbaar via 0900-0101. Ik adviseer een ieder die dit leest, en ervoor openstaat, te mediteren op deze getallen.

Het laatste wat wij moeten doen is onszelf afstemmen op de lagere frequenties van angst en paniek.

Ondanks alles wat er aan het gebeuren is in onze fysieke wereld zijn wij scheppers, geschapen naar het evenbeeld van onze Schepper.

Wij zijn perfect en er is geen enkele reden om onszelf als minder te zien.

(UPDATE 7 mei: De combinatie “koninginnedag suzuki swift” heeft eveneens 119 als getalstrilling: koninginnedag suzuki swift -> 2659579555417  138329 15962 opgeteld: 119/11)

De Goddelijke Geest probeert altijd ons te helpen inzicht te krijgen in de zaken die zich in onze wereld manifesteren. Uitgedrukt in de taal der getallen: het getal 2 en zijn hogere octaaf 11 vertegenwoordigen zowel dualiteit als meesterschap over het leven. Het getal 9 vertegenwoordigt transformatie en het transcenderen naar een hoger niveau van bewustzijn. We leven in een tijd waarin we een unieke kans krijgen om los te breken van beperkende omstandigheden en om de deuren te openen naar de meer verfijnde energieën van onze volgende, hogere realiteit.

Tegelijkertijd zullen lagere krachten proberen wat zij kunnen om te voorkomen dat wij naar dit volgende bewustzijnsniveau springen. Dat is nu eenmaal de aard van deze wereld. Zij willen niet dat wij ons bevrijden. Zij willen macht uitoefenen op de massa zodat zij zich zelf veilig en zelfbewust voelen. Op dit moment werken zij koortsachtig om hun doel te bereiken: totale heerschappij over de Aarde en de mensheid. Hun voornaamste frequentie is mentale overmoed, maar zij missen enig spiritueel inzicht; in de kern van hun wezen voelen zij enorm veel angst en pijn omdat zij hebben vergeten wie zij zijn en waar zij vandaan komen.

Dus wederom is de boodschap: Heb lief en vergeef onvoorwaardelijk.

Heb lief en vergeef degenen die proberen je kwaad te doen en geef niemand en niets de schuld. Als je niet tevreden bent met je leven, richt je dan naar binnen voor antwoorden, niet naar buiten. Er zal meer chaos zijn in de fysieke wereld, maar dat betekent niet dat wij chaos moeten ervaren in onszelf.

Wij kunnen rustig blijven door meditatie, heldere gedachten van kalmte. Wij kunnen kristallen en visualisaties gebruiken van prachtige transparante geometrische vormen. Het zal ons werkelijk helpen om orde te scheppen in de chaos.

Maar het laatste wat wij moeten doen is onszelf afstemmen op de lagere frequenties van angst en paniek. Ondanks alles wat er aan het gebeuren is in onze fysieke wereld zijn wij scheppers, geschapen naar het evenbeeld van onze Schepper. Wij zijn perfect en er is geen enkele reden om onszelf als minder te zien. Wij hebben het vermogen om onze realiteit en onze toekomst vorm te geven. Zoek niet buiten jezelf naar antwoorden. Wees niet langer nieuwsgierig naar toekomstige gebeurtenissen, maar creëer zelf wat je wilt worden en hoe jij wilt dat de wereld wordt. De toekomst ligt in onze handen!

Frank Hoogerbeets

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright © 2009 Frank Hoogerbeets www.ditrianum.org.

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid inclusief deze copyright-vermelding.

Advertentie

61 gedachten over “Het drama in Apeldoorn, opnieuw een schijnbare 11-dualiteit..

 1. @Droppie

  Had ik nog niet gezien de post van Arthur. wel leuk dat er zoveel mensen zijn die er min of meer hetzelfde over denken.

  De rest wat je schrijft begrijp ik niet zo goed?

  Wat ik heb geschreven kwam in me op na de vrouw die karst zijn daad vergeeft. Ik moest en wilde dit delen.

 2. ,,APPELTJES VAN ORANJE,,

  Drugshandel

  Een gedeelte van het immense miljardenkapitaal van het koningshuis is gebaseerd op drugsinkomsten, aldus Ton Biesemaat. De basis van dat vermogen werd verdiend vanaf de 19e eeuw met de Nederlandsche Handels Maatschappij die werd opgericht door koning Willem I. Die Nederlandsche Handels Maatschappij handelde er lustig op los met opium dat vooral vanuit Nederlands-Indie werd geexporteerd naar de Chinese opiumkitten. Die handel met opium ging vrolijk door in de 20e eeuw. En op opium schuivende Chinezen werd deels de basis van het Oranjekapitaal gevestigd.

  D. Fender over het Oranje drugskartel: In 1824 werd door de ‘koopman-koning’ Willem I de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) opgericht met als doel de financiering van de handel met Java e.o. Winst bleef echter uit, totdat in 1827 Willem I, als grootste aandeelhouder, besloot om zijn eigen NHM het monopolie op de invoer van opium te geven: meteen werd winst gemaakt. Een eeuw later, dus in 1924, werden in het herdenkingsboek keurig de winsten op de opium handel vermeld. De lucratieve handel in opium werd door de Nederlandse Handels Maatschappij en later door de Opiumregie, een staatsbedrijf die de opium zelfs via de postkantoren distribueerde, opgevolgd.

  Halverwege de jaren zestig ging de NHM op in de ABN, die later weer op ging in de ABN Amro. Zeker door het cultuurstelsel en de opiumhandel onder controle van de Oranjes had menig historicus een wat vieze smaak in de mond bij het horen van de naam NHM.

  Zelfs Europese vorstenhuizen in Europa spraken schande van de opiumhandel door de Oranjes. Dankzij het feit dat Willem I grootaandeelhouder was van de NHM moet niet alleen hij, maar ook zijn nakomelingen flink verdiend hebben aan de opium handel. Volgens Forbes heeft Beatrix nog steeds 10% van de aandelen van ABN Amro, die afkomstig zijn uit het dealen van drugs. Over witwassen gesproken….

  Op Wat u zegt: Koning Willem I … de eerste drugsbaron uit de Nederlandse geschiedenis … dat deze baron ook nog koning is en dehalve de wet naar zijn eigen winsten plooit..ach is er wel zoveel veranderd of doet men gewoon meer zijn best om dingen te verhullen achter regeltjes en procedures?

  Nederland is dus al lang een narcostaat, met de Oranjes als godfathers. Zij verrijkten zichzelf exhibitionistisch ten koste van duizenden, misschien zelfs miljoenen Chinezen. Logisch dat de weduwe van Klaas Bruinsma in de koninklijke familie terechtkwam.

 3. @888

  Posted by Droppie | mei 11, 2009, 11:00
  Blijkbaar moest jij nog iets kwijt.
  So be it.

  Lees hieronder 888:

  @Droppie wat bedoel je met die “gut gut en nog 11.11 ook” ?

  Wij voeden niemand op! Wij hebben een bepaalt inzicht die we kunnen delen als anderen zich hier in kunnen vinden is het hun “keus” of ze hier in mee gaan. Het is immers niet negatief of slecht wat we proberen te zeggen. Het is de wens voor een beter toekomst voor alles en iedereen toch of niet?

  Posted by 888 | mei 11, 2009, 10:16

  Dat heeft naar mijn mening niets met Karst te maken.

  Dus
  Quote:
  Wat ik heb geschreven kwam in me op na de vrouw die karst zijn daad vergeeft. Ik moest en wilde dit delen, dat klopt bijna:

  Quote zelfde posting (mei 11, 2009, 10:16): Maar waarvoor ik hier nu nogmaals wil posten is het volgende! …etc

  Burb, ZON!

 4. Wat Karst heeft gedaan, heeft zeker een direkte gigantische impact op het leven van een aantal mensen.

  Is daarmee het verhaal afgelopen? Nee, daar geloof ik niets van.
  Was Karst ‘alleen maar’ gek, zielig, een crimineel etc. etc. zoals de MSM mogelijk wil doen geloven? Lijkt mij een beetje kort door de bocht.

  Wat dan wel? Tja, in ieder geval een prikkel tot verder zoeken.
  Ik hoop heel erg dat deze daad van Karst meer mensen wakker schudt en ze aanzet tot een zoektocht naar eh, de waarheid achter de waarheid.

  Hoe meer mensen uit hun comfort zone durven te komen, en wakker worden, hoe veiliger het voor ons allemaal wordt.

 5. Het is vandaag 11 Mei, precies 11 dagen na de fatale gebeurtenissen op Koninginnedag.
  Vandaag wordt via teletekst bekend gemaakt dat alle knuffels en brieven ter nagedachtenis worden weggehaald.

  http://www.rtl.nl/videotext/rtl7/pag104/01

  Is het iemand anders nog opgevallen dat Koningin Beatrix tijdens de herdenking in Apeldoorn binnen 10 minuten zat in te dutten?
  Nog wel tot aan het eind toe!
  Gaf mij het gevoel, dat ze heel druk bezig is geweest om het draaiboek zo goed mogelijk te laten verlopen.
  Het was voor mij allemaal teveel een reclamespot voor het oranjehuis.
  Zelfs het journaal moest haar verontschuldigingen aanbieden.
  Ze hadden het applaus tijdens de 4 mei herdenking bijna een keer verlengt.
  http://www.dag.nl/binnenland/nos-spijt-verlengen-applaus-beatrix-260851

  Verder is het wel bijzonder dat de dader uitgerekend tegen een iluminati symbool tot stilstand komt met nog wel de naam “De Naald”.

 6. Het is vandaag 11 Mei, precies 11 dagen na de fatale gebeurtenissen op Koninginnedag.
  Vandaag wordt via teletekst bekend gemaakt dat alle knuffels en brieven ter nagedachtenis worden weggehaald.

  Is het iemand anders nog opgevallen dat Koningin Beatrix tijdens de herdenking in Apeldoorn binnen 10 minuten zat in te dutten?
  Nog wel tot aan het eind toe!
  Gaf mij het gevoel, dat ze heel druk bezig is geweest om het draaiboek zo goed mogelijk te laten verlopen.
  Het was voor mij allemaal teveel een reclamespot voor het oranjehuis.
  Zelfs het journaal moest haar verontschuldigingen aanbieden.
  Ze hadden het applaus tijdens de 4 mei herdenking bijna een keer verlengt.
  http://www.dag.nl/binnenland/nos-spijt-verlengen-applaus-beatrix-260851

  Verder is het wel bijzonder dat de dader uitgerekend tegen een iluminati symbool tot stilstand komt met nog wel de naam “De Naald”.

 7. @HJ Henk

  Ja mij viel het ook op dat ze zat in te kakken. Ook anderen in mijn omgeving zagen dit gebeuren. Maar de media heb ik hier niet over gehoord.

 8. nederland is een grote inside job en hangt van leugens en bedrog aan elkaar,het volk is een noodzakelijk kwaad,anders kunnen ze niets met hun gestolen macht ,maar nog te veel mensen geloven niet in zichzelf,en hun eigen intuitieve kracht,let op 21-5- 2009 =3– 5 –en -11 3 krachtig 5 natuurkunde en 11 is priemgetal magies positief of negatief

 9. Update 2 mei 2009: inmiddels is de gewraakte foto overal van het Internet
  verwijderd. De fotograaf toont hem nog wel op zijn eigen site. Maar, er is
  een , betere foto opgedoken. Zie deze link.*

  Mijn eerste gedachte bij het zien van de filmbeelden: waarom heeft de politie die auto niet tijdig tot staan gebracht door de banden lek te schieten? Getuigen verklaarden schoten te hebben gehoord. AD-fotograaf Pim Ras maakte de eerste foto van de dader. We zien Karst met zijn hoofd buiten het raam van de auto hangen. Pim verklaarde bij Pauw en Witteman dat Karst levenloos in de auto zat. Voor Pim was Karst overleden. Groot was zijn verbazing toen bleek dat dit niet zo was. Maar heeft Pim Karst dan nog horen praten tegen die politieagent?

  Een ding staat onherroepelijk vast: Tates reed opzettelijk door de afzettingen heen. Maar wat gebeurde er daarna? Hoe kon hij zoveel mensen raken? Was dat opzet of verloor hij de macht over het stuur doordat een oplettende beveiliger een kogel op zijn auto afvuurde die zijn hoofd trof? Gaf Tates extra gas om zijn doel te kunnen raken of kwam dit doordat hij al overleden was en zijn voet op het gaspedaal bleef hangen? De grote vraag die dan rijst is: was die auto wel onbestuurbaar? We zien dat de banden nog intact zijn. Aan de andere kant was de voorruit stuk. Daar kon hij niet meer doorheen kijken.

  Het AD verzocht Geenstijl de foto van Pim van hun website te halen wegens schending van de copyrights. Geenstijl voldeed netjes aan dit verzoek maar plaatste een link naar een buitenlandse site die inmiddels niet meer bereikbaar is. Het lijkt er op of er inderdaad een kogelgat in het hoofd van Karst is te zien. Op Geenstijl werd daar druk over gespeculeerd. Was de reden om de foto van de websites te halen misschien een bevel van hogerhand? Het lijkt er op want op de site van het AD is de foto alleen verkleind terug te vinden. Vreemd voor een foto die wereldnieuws was.

  Bekijk je deze foto goed dan zie je een bloedspoor lopen vanuit de linkerkant van zijn gezicht naar de rechterkant. Een rode vlek zit bij zijn slaap aan de rechterzijde van zijn gezicht (de kant waar de bus reed). De raampjes aan beide kanten zijn stuk. Dat kan er op duiden dat de kogel zowel de ramen als het hoofd van Karst heeft geraakt.

  Indien de theorie van de kogel juist is komt er een ander licht op dit drama te staan. Dan heeft de schutter ongewild een deel van de slachtoffers op zijn geweten. Blijft onverlet staat dat Karst Tates zo goed als zeker een aanslag had willen plegen. Zijn dood is gerechtvaardigd. Maar had het drama een ander wending genomen als er niet door een politiekogel was ingegrepen? Ja, want dan had Karst met zijn auto de bus van de Koninklijke familie geraakt. En wat is erger? Daar zullen de meningen flink over verdeeld zijn.

  Laten we Justitie het voordeel van de twijfel gunnen. Karst leefde nog toen hij met zijn auto tegen de naald knalde. Hij verklaarde onmiddellijk het op onze Koningin en haar familie te hebben gemunt. Hoe waarschijnlijk is het dat iemand, die meer dood dan levend is, onmiddellijk een verklaring geeft? Nogmaals: dit is tot nu een speculatie maar in dit land is de overheid heel erg goed met feiten verdraaien of verzwijgen.

  LET OP: dit is een hypothese. Maar denk je eens in wat jij zou doen als je verantwoordelijk voor de beveiliging ben?

  Update 2 mei: Reaal, de verzekeraar van Tates, heeft verklaard alle slachtoffers schadeloos te stellen en het drama te behandelen als een ongeluk.

  Update 4 mei: inmiddels is bekend dat Karst op de Jachtlaan, de directe toegangsweg tot paleis ‘t Loo, na de eerste versperring nog minstens 500 meter heeft afgelegd om bij de tweede versperring te komen. Kansen voor een sluipschutter genoeg om hem te raken in de hoop dat Karst met zijn auto tegen een boom tot stilstand zou komen.

  *Foto’s: beide foto’s zijn hetzelfde maar één is gedraaid en uitvergroot.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.