Advertentie

Het drama in Apeldoorn, opnieuw een schijnbare 11-dualiteit..


Het drama van Koninginnedag 30 April, zette het land op zijn kop. In één ongelooflijke klap werd deze prachtige zonnige dag door een ‘zwarte tovernaar’ omgetoverd in één zwarte dag waarin alleen plaats leek voor weemoed. Maar -heel bijzonder- onder deze dag lagen echter weer de cijfer-combinaties die zich ook bij de aanslagen van 9/11 zo duidelijk lieten gelden.

Frank Hoogerbeets schreef hier op WantToKnow al enkele stukken over getallen en de -eronder liggende- krachtvelden. Toen ikzelf de bus van de Koninklijke familie de laatste bocht om zag draaien, vlak vóór de aanslag, vond ik de ’11’, achter op de linkerhoek van deze cabriobus heel opvallend. Om enige seconden later volkomen verbijsterd dit volledig te vergeten. Tot nu toe.

Lees het stuk van Frank. Het is met alle respect geschreven en absoluut niet populistisch bedoeld. Kijk wat het bij je doet, laat het resoneren en laat het je helpen bewuster te worden van Eenheid, boven Dualiteit. Aan jou de keuze. Want door de kennelijke dualiteit zijn wij in staat te kiezen en het onderschied te zien en dus te kiezen voor een richting. Wat willen we wel en wat niet.

Maar om in de Eenheid te komen of te blijven zullen we datgene wat we niet willen, toch mee moeten nemen. Want het is toch een stuk van onszelf, ons gevoel zit erin, we hebben de situatie meegemaakt. Het is een onlosmakelijk deel van onszelf geworden.

Vergeving is dan de ultieme les die ons geleerd wordt; of andersom gezegd: wraakgevoelens brengen niets constructiefs. Zo word je van slachtoffer via een wraakgedachte alleen al, de volgende dader door een wraaklustige actie of eventueel een virtuele dader, door zelfs een wraakzuchtig idee!! Dus wees Twee!

Met dank aan Frank Hoogerbeets!

* * *

x

2009: Het Overstijgen van Dualiteit

door Frank Hoogerbeets

30 april 2009

Frank Hoogerbeets

Er komen op dit moment veel zaken aan de oppervlakte die al onze aandacht vereisen. Deze zaken stammen uit ons verleden, en er wordt nu van ons gevraagd om ze bewust onder ogen te zien, ze te helpen transformeren en terug te brengen naar harmonie en vrede. Denk hier niet te licht over; er is werk aan de winkel, en er wordt van ons gevraagd om onze mouwen op te stropen! Het is het contract dat wij tekenden voordat we in dit leven kwamen op de planeet Aarde. Als je je in voorgaande jaren hebt afgevraagd waarom je hier bent, dan is die tijd nu zeker voorbij.

Het antwoord ligt in ons allen!

Kiezen wij angst als de basis van onze realiteit, of gaan we liefde omarmen en transcenderen naar een hogere staat van zijn, een hogere waarheid en hogere kennis?

2009 Biedt ons een unieke gelegenheid om de dualiteit te overstijgen op een collectief niveau in plaats van op individueel niveau zoals vroeger, een gelegenheid die we niet meer hebben gehad sinds de val van Atlantis ongeveer 12.000 jaar geleden. Vanaf die tijd hebben we allerlei drama’s ervaren, en vanwege de lagere dichtheid en het sterke gevoel van dualiteit geloofden we dat deze drama’s heel werkelijk waren. Maar dat waren ze niet; ze waren als een toneelstuk waarin wij onze rollen aannamen, en we speelden alsof onze levens ervan afhingen. Nu beginnen we de ware aard van de lagere derde en vierde dimensie te begrijpen. Zo werkelijk als deze werelden voor ons waren in het verleden, kunnen we nu ernaar kijken en glimlachen, en zeggen: “Het was allemaal een illusie!”

Jij of ik, Jij én Ik. Eénheid in de Holy Grail van Eenheid in Verscheidenheid..?
De illusie van afgescheidenheid: Jij of ik. Maar jij én ik geeft éénheid. Eenheid in de ‘Holy Grail van Eenheid in Verscheidenheid’..?

Diegenen van ons die bereid en gereed zijn om nu de lagere frequentiebanden van dualiteit te overstijgen – en velen van ons zijn dat – zullen een druk ervaren van diegenen die niet willen dat je dit doet, aangezien zij nog steeds vastzitten in angst voor verandering en niet mee willen op deze reis naar de hogere rijken van het bestaan. Deze druk wordt duidelijker, vooral in dit jaar 2009.

Haar getalstrilling – 11 – is een grote kans voor diegenen die de intentie hebben om verfijnder te worden, die ervoor kiezen om liefde te omarmen en proberen zelf-meesterschap te bereiken.

Echter, er zullen dus ook pogingen zijn van diegenen die op de lagere trillingsniveaus van het bestaan leven, om de mensheid te gronde te richten, en we hebben deze krachten aan het werk gezien om angst en paniek te zaaien onder de bevolking. Zullen zij slagen? Het antwoord ligt in ons allen! Kiezen wij angst als de basis van onze realiteit, of gaan we liefde omarmen en transcenderen naar een hogere staat van zijn, een hogere waarheid en hogere kennis?

De Schepper van dit universum biedt ons een unieke kans om meer lief te hebben en meer te vergeven dan ooit. Ja, we worden op de proef gesteld, zeker dit jaar dat een 11-trilling heeft en dat als springplank fungeert. Maar we moeten er dan wel voor kiezen die springplank te gebruiken! Zijn we bereid om hiervoor open te staan, dan ontvangen we ook de inzichten om gebeurtenissen in het juiste perspectief te plaatsen.

Graag wil ik in dit kader een ervaring delen die ik kortgeleden had. Een paar dagen geleden begon ik vreemde emoties te ervaren. Een tijdje voelde ik mij niet erg prettig; het was een drukkende energie en ik vroeg me af wat de oorzaak was. Op 29 april werd die energie alleen maar sterker, en ik vond het niet fijn wat ik voelde. Maar toen gebeurde er iets waardoor ik het inzicht kreeg. Ik werkte aan een numerologie-project dat ik een paar weken geleden opstartte voor een nieuw computerprogramma. ’s Avonds bereikte ik de testfase van een bepaalde module die datumeigenschappen berekent. Ik gebruikte de actuele datum – 29 april – om de test uit te voeren.

Toen ik het resultaat zag was ik verbaasd het getal 119 te zien, namelijk de 119e dag gerekend vanaf 1 januari.

Ik voelde dat het universum probeerde mij een inzicht aan te reiken dat te maken heeft met het transformatieproces dat nu op Aarde plaats vindt. Het was een onvoorstelbare reeks van opeenvolgende gebeurtenissen die me brachten naar dat moment van helder inzicht. En het universum leek de boodschap ook drievoudig te willen bevestigen: de buitentemperatuur was precies 11.9 graden Celcius en op de klok stond 9 minuten over 8, dus 20:09! Op het moment dat ik dit inzicht ontving verdween het nare gevoel.

Op de achterkant van de koninklijke bus stond link en rechts het getal 11.

Hoe Koninginnedag in een klap een dram kan worden, staat op de gezichten van deze mensen af te lezen.
Dat Koninginnedag in een klap tot een drama kan worden, staat op de gezichten van deze mensen af te lezen.

Maar daar bleef het niet bij, want terwijl ik dit artikel aan het schrijven was op Koninginnedag, zette ik de TV aan en zag op het nieuws dat tijdens de Koninklijke optocht in Apeldoorn iemand in een zwarte auto op de dranghekken en de mensenmenigte was ingereden, naar werd beweerd om een aanslag te plegen op de Koninklijke familie. Maar dat gebeurde niet en de auto kwam tot stilstand tegen een monument.

Een paar dingen vielen mij daarbij meteen op: op de achterkant van de koninklijke bus stond link en rechts het getal 11. Volgens het programma Netwerk reed de auto op de menigte in om precies 11:50:31. Daar was weer dat 11-9 patroon want 50:31 is opgeteld 9, en het tijdstip als geheel is dus weer 11 (1+1+5+3+1). Ook werd verteld dat de bestuurder een 38-jarige man was; 38 is eveneens een 11-trilling. Slachtofferhulp was tot 22:00 in de avond bereikbaar via 0900-0101. Ik adviseer een ieder die dit leest, en ervoor openstaat, te mediteren op deze getallen.

Het laatste wat wij moeten doen is onszelf afstemmen op de lagere frequenties van angst en paniek.

Ondanks alles wat er aan het gebeuren is in onze fysieke wereld zijn wij scheppers, geschapen naar het evenbeeld van onze Schepper.

Wij zijn perfect en er is geen enkele reden om onszelf als minder te zien.

(UPDATE 7 mei: De combinatie “koninginnedag suzuki swift” heeft eveneens 119 als getalstrilling: koninginnedag suzuki swift -> 2659579555417  138329 15962 opgeteld: 119/11)

De Goddelijke Geest probeert altijd ons te helpen inzicht te krijgen in de zaken die zich in onze wereld manifesteren. Uitgedrukt in de taal der getallen: het getal 2 en zijn hogere octaaf 11 vertegenwoordigen zowel dualiteit als meesterschap over het leven. Het getal 9 vertegenwoordigt transformatie en het transcenderen naar een hoger niveau van bewustzijn. We leven in een tijd waarin we een unieke kans krijgen om los te breken van beperkende omstandigheden en om de deuren te openen naar de meer verfijnde energieën van onze volgende, hogere realiteit.

Tegelijkertijd zullen lagere krachten proberen wat zij kunnen om te voorkomen dat wij naar dit volgende bewustzijnsniveau springen. Dat is nu eenmaal de aard van deze wereld. Zij willen niet dat wij ons bevrijden. Zij willen macht uitoefenen op de massa zodat zij zich zelf veilig en zelfbewust voelen. Op dit moment werken zij koortsachtig om hun doel te bereiken: totale heerschappij over de Aarde en de mensheid. Hun voornaamste frequentie is mentale overmoed, maar zij missen enig spiritueel inzicht; in de kern van hun wezen voelen zij enorm veel angst en pijn omdat zij hebben vergeten wie zij zijn en waar zij vandaan komen.

Dus wederom is de boodschap: Heb lief en vergeef onvoorwaardelijk.

Heb lief en vergeef degenen die proberen je kwaad te doen en geef niemand en niets de schuld. Als je niet tevreden bent met je leven, richt je dan naar binnen voor antwoorden, niet naar buiten. Er zal meer chaos zijn in de fysieke wereld, maar dat betekent niet dat wij chaos moeten ervaren in onszelf.

Wij kunnen rustig blijven door meditatie, heldere gedachten van kalmte. Wij kunnen kristallen en visualisaties gebruiken van prachtige transparante geometrische vormen. Het zal ons werkelijk helpen om orde te scheppen in de chaos.

Maar het laatste wat wij moeten doen is onszelf afstemmen op de lagere frequenties van angst en paniek. Ondanks alles wat er aan het gebeuren is in onze fysieke wereld zijn wij scheppers, geschapen naar het evenbeeld van onze Schepper. Wij zijn perfect en er is geen enkele reden om onszelf als minder te zien. Wij hebben het vermogen om onze realiteit en onze toekomst vorm te geven. Zoek niet buiten jezelf naar antwoorden. Wees niet langer nieuwsgierig naar toekomstige gebeurtenissen, maar creëer zelf wat je wilt worden en hoe jij wilt dat de wereld wordt. De toekomst ligt in onze handen!

Frank Hoogerbeets

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright © 2009 Frank Hoogerbeets www.ditrianum.org.

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid inclusief deze copyright-vermelding.

Advertentie

61 gedachten over “Het drama in Apeldoorn, opnieuw een schijnbare 11-dualiteit..

 1. Hebben jullie gezien hoe de foto van PWA is geretoucheerd? Op de originele oorspronkelijke opname staat hij “gewoon” verbaasd te kijken, op deze zéér geschokt… Ook dit heet manipuleren!

 2. @Ellen: Dit is alweer bewezen onzin. De ene foto was genomen na de andere foto.
  Bovendien keek de koningin zelf nog niet op of om, is dat ook een bewijs dat het dr niks kon schelen?
  Uit de toespraak aan het volk bleek achteraf wel anders.

 3. Nee, nee, deze foto van pwa is duidelijk fake, als je goed naar de houding en expressie van Maxima kijkt op deze beide foto’s is er geen milimeter verschil, duidelijk wel bij de prins.. Er zijn géén twee foto’s achter elkaar gemaakt! Ik wil hier helemaal niet uit concluderen dat het hem niets kon schelen, iedereen reageert op zijn manier, maar de wijze waarop de media meent de bevolking te moeten voorlichten en de werkelijkheid naar hun goeddunken te moeten veranderen om het imago van de koninklijke familie in stand te houden, stuit me mateloos tegen de borst!

 4. Nu vraag je een beetje veel, More… Ik stel voor deze discussie over dit onderwerp te sluiten, er zijn tenslotte belangrijker dingen gaande om ons heen…

 5. @More en ellen

  Hoezo onbelangrijk gemierenn..k?

  “De wijze waarop de media meent de bevolking te moeten voorlichten en de werkelijkheid naar hun goeddunken te moeten veranderen om het imago van de koninklijke familie in stand te houden…”

  Lijkt mij uiterst belangrijk. Los van het feit dat, en de vraag waarom.

  En More, nog more en more, pfff een eigen zoektocht zou wel eens veel meer info kunnen opleveren als alles op een presenteerblaadje aangeleverd krijgen.

 6. Wat apart zeg sinds het Koninginnedag drama begon ik precies wat in de laatste zin van dit verhaal staat aan te nemen.

  “Wees niet langer “nieuwsgierig” naar toekomstige gebeurtenissen, maar creëer zelf wat je wilt worden en hoe jij wilt dat de wereld wordt. De toekomst ligt in onze handen!”

  Zo frappant toen ik 30 april het drama zag en het nieuws op de voet volgde dacht ik plots aan ons scheppend vermogen van onze realiteit. Toen besefte ik dat ik nogal Nieuws “gierig” was/ben!

  Nu ik dit realiseer ben ik er op gaan letten en Nieuws “gierig” zijn is als een drug het is zo moeilijk de “nieuws” brengende media’s te negeren.

  Ook heb ik sterk het vermoeden dat WTC drama 9:11 een anker moment is voor velen net als ik waarbij we iedere dag bewust/onbewust het nieuws volgen om te zien of er niets is gebeurt.

  Daarvoor realiseer ik me was ik lang niet zo nieuws “gierig” en sinds 9:11 wel, en ik denk omdat het bij veel mensen zo is gaan werken en we allen bewust/onbewust veel nieuws “gieriger” geworden zijn omdat we iedere dag willen weten of er vergelijkbaar nieuws is als 9:11. Zijn hierdoor meer mensen in afwachting van het volgende drama waardoor de gebeurtenissen zich ook sneller en vaker gaan manifesteren.

  Ik heb me voorgenomen niet langer Nieuws “gierig” te zijn op de manier die ik was. Ik kijk veel minder nieuws bronnen en als ik dit doe neem ik negatief nieuws met een korreltje zout de media overdrijft immers 99% van de tijd!

  En het werkt al want ben veel positiever naar de toekomst en de wereld gaan kijken.

 7. @ Droppie (ben dol op deze naam) en 888
  Ik besef heel goed dat het manipuleren door de media niet genegeerd mag worden, mijn oog viel hier toevallig op, maar vind het niet juist ons in oeverloze discussies te verliezen.. We kunnen het ook als zodanig min of meer “accepteren”, weten dat dit gebeurd en het naast ons neer leggen.. Dit is een bewuste keuze, een beetje afstand scheppen en ons verder bezighouden met, in mijn ogen, dringender zaken, zoals ik momenteel doe met de komende nieuwe HPV-vaccinatierondes, waarvan vast staat dat “lawaai” maken wel degelijk zin heeft..

 8. Het is een prachtig gezicht hoe iedereen, incl. ondergetekende!, bezig is, om dualiteit te laten oplossen; naar wegen te zoeken die heelheid zonder oordeel opleveren. Centreren in het hart en alles van de buitenwereld blijven toetsen. Je niet verliezen in ‘wat daar buiten gebeurd’, maar het ABSOLUUT ook niet negeren. We zijn tenslotte onsterfelijke zielen in een sterfelijk AARDS lichaam, die dus verkozen om hier rond te wandelen en hun dingetje te doen. Dát we vergeten zijn, over het algemeen wat dát is, betekent naar mijn idee, en dat van velen, dat je kunt luisteren naar de stilte in je hart om je diepste passie en plezier te voelen. DIE wijzen je de weg naar jou kern. Amen!

 9. Wow! Mooi gezegd Guido, we doen niet anders dan relativeren en een evenwicht zoeken in deze niet aflatende stroom van informatie, negatief of niet! Ik leg “even” het bijltje erbij neer nu en ga genieten van het zuidelijk zonnetje hier en MIJN kern overdenken! Over en sluiten…

 10. “@More en ellen

  Hoezo onbelangrijk gemierenn..k?

  “De wijze waarop de media meent de bevolking te moeten voorlichten en de werkelijkheid naar hun goeddunken te moeten veranderen om het imago van de koninklijke familie in stand te houden…”

  Lijkt mij uiterst belangrijk. Los van het feit dat, en de vraag waarom.

  En More, nog more en more, pfff een eigen zoektocht zou wel eens veel meer info kunnen opleveren als alles op een presenteerblaadje aangeleverd krijgen.”

  Daar gaat het mij niet om, natuurlijk wordt er veel wel en niet verteld door de media, wat mij echter ook heel belangrijk lijkt is dat de waarheid serieus genomen wordt. De waarheid wordt NIET serieus genomen als mensen ZELF met foute informatie komen. Als ik die twee foto’s (ja ik heb ze nu zelf gezien.) bekijk zie ik duidelijk dat de foto’s niet van hetzelfde moment zijn. Bij PWA dringt het wrs iets langzamer door dan bij Maxima.

  Mijn punt is dus niet de oeverloze discussie, maar het feit dat ook de alternatieve media vol zit met aannames en onbewezen, of zelfs zeer onaannemelijke informatie.

 11. Oké, More, je hebt helemaal gelijk volgens jouw waarheid, mijn intuïtie zegt wat anders, de morfologie van Alex’ uitdrukking op die foto klopt van geen kanten, dit ook niet gezien op de tv-beelden van die momenten in Apeldoorn..

 12. Ik was me van geen verhaal bewust, toen ik dit verhaal van fotoshoppen van PWA kwam te lezen. Ik vind die kleur van zijn arm gek én de anatomie. Dus da’s vreemd in mijn ogen.
  Daarnaast is het gek om zoiets te gaan zitten fotoshoppen, want dat valt niet mee, het is een heel moeilijke pose. Met anatomie en met lichtval e.d. (Vandaar dat het wellicht ook mislukt is..)
  Maar nogmaals, het maakt de foto er iets sterker door, maar nou ook weer niet revolutionair. In mijn ogen is hij origineel..
  But who cares, is het iets essentieels..?

 13. juist who cares wat voor wezenlijk voordeel komt eruit rollen die vraag zouden meer mensen zich eens af moeten vragen voordat ze zich ergens insta(o)rten

  @888 dat is ook de houding die ik aangenomen heb op deze manier verhoog je je eigen en zo ook het collectief

 14. @Ellen: Gelijk hebben is het laatste wat ik wil, ik wil juist voor mijzelf een weg vinden in deze wirwar van informatie en desinformatie en voor mij is het belangrijk desinformatie van informatie te onderscheiden.
  Om wat meer tot mijn waarheid te komen idd.

 15. @More
  Het vinden van je eigen waarheid is idd een enorme klus.
  Soms helpt het als je bijvoorbeeld weet welke belangen en angsten er spelen en welke brillen iemand op heeft (buitenwereld). Maar dan nog kan er van alles gebeuren waardoor je (in het ergste geval) het gevoel hebt weer helemaal opnieuw te moeten beginnen.

  Hoe langer je bezig bent hoe meer je het idee krijgt dat je intuïtie beter wordt, je ook meer je eigen balangen, angsten, brillen ontdekt (binnenwereld)… maar…. idd

  Ik vind het vaak heel plezierig te merken dat ik niet de enige ben die wel eens gefrustreerd raakt door al die lagen waar je doorheen moet. Hè Guido…

  Overigens “men” zegt dat de binnenwereld gespiegeld wordt naar de buitenwereld, maar naar mijn smaak is dat een beetje te snel en gemakkelijk geroepen.

  En
  bedenk bijvoorbeeld tijdens het drinken van een heerlijk kopje thee/koffie eens, dat dit ook een stukje eigen waarheid is :)))

 16. @peter

  Jammer dat WTK geen chat heeft volgens mij liggen wij aardig op een lijn. Zou graag eens willen brainstormen wat alles impliceert hoe wij denken dat het een en ander werkt 😉

  @guido Let op Marilene hoe zij staat en kijkt dan zie je dat PWA uit zijn nek zwetst dat is een site die je beter kan negeren zij gaan blind in op aannames zonder goed gedegen onderzoek. de photo in kwestie is dus geen photoshop maar echt. De foto met hand was van rechts naast de naald en die met hand naar beneden achter de naald als de bus de bocht richting paleis neemt. zie bijbehorende youtube filmpjes. en let dan op positie van Marilene in zogenaamde photoshop foto, dan ontdek je dat het verschillende momenten waren!

 17. Ook ik werd geconfronteerd met de beelden van PWA op de voorpagina van een groot dagblad. Dat zag er voor mij zo gekunsteld uit. Ik kon mij het beeld van PWA met een hand niet voor de geest halen van televisiebeelden, zodat ik op verder onderzoek ben gegaan.

  Toen ik bezig was bewegend beeldmateriaal te zoeken op you tube en uitzending gemist kwam mijn zoon van viertien er bij ziiten en vroeg wat ik aan het doen was.
  Mijn zoon vond de foto er ook onnnatuurlijk uitzien. Voor mij was het bijzonder om met mijn zoon te delen dat hij nu zelf met eigen ogen kon zien dat er gecensureerd word in de media. Ik het vind als moeder belangrijk dat hij zijn eigen verantwoordelijk en innerlijk (ge)weten ontwikkelt. En dit was zo’n momentum.

 18. @888
  Hebben jullie gezien hoe de foto van PWA is geretoucheerd? (reactie mei 5, 2009, 10:36)

  Jouw reactie:
  Let op Marilene hoe zij staat en kijkt dan zie je dat PWA uit zijn nek zwetst dat is een site die je beter kan negeren

  eh….
  hahahahahahahahahaha

 19. @Sandra

  Lees mijn bericht even de foto is echt! PWA is te snel conclusies gaan trekken en heeft iedereen op een dwaalspoor gezet!

  Eerlijk is eerlijk de foto is gewoon echt!

 20. @888
  PWA staat voor Prins Willem Alexander. Trekt die te snel conclusies. Ik kan je niet volgen. Wie zet nu wie op een dwaalspoor?

  Voor mij is het dat ik mijn ervaring deel met mijn zoon. Die ervaring staat niet ter discussie. En of een foto echt is of niet echt is doet niets af aan de ervaring. De ervaring is echt!

  Uit de bewegende beelden kan ik nergens PWA aantreffen met zijn hand voor zijn mond. Als je een link hebt wil ik er graag naar kijken.

 21. @Droppie: Je doet nu net of ik helemaal niks van “waarheid” of “eigen waarheid” weet, snap of ervaren heb. Een conclusie die je trekt uit een aanname gebaseerd op een paar regels tekst van mij. Ellen gaf aan dat de foto nep is.. ik denk op grond van de foto’s die ik vergeleken heb, dat dat nergens bewezen wordt. Wat overigens niet betekent dat er niks gaande is, want daar ben ik van overtuigd. (Mijn mogelijke waarheid.)

 22. @More
  Je hebt helemaal gelijk, en als je geen gelijk hebt heb je toch nog gelijk. Regel More nr 1

  Ik probeerde aan te geven dat waarheid niet zo een twee drie te vatten is, ook niet voor mij. En, dat ff pas op de plaats soms erg aangenaam kan zijn.

  En dan ga ik nu een kopje thee maken en naar bed. Welterusten.

 23. Mensen… ik zeg toch duidelijk:”Ik denk..”
  De waarheid is overigens idd. niet zomaar te vatten, maar met verkeerde informatie komen we nergens. Dan is het toch alleen maar goed om uit te zoeken wat nou wel en niet waar(schijnlijk)is? Ik wil en hoef geen gelijk.

  Zow.. nu een lekker wijntje 😀

 24. Mag ik vragen waar dit nu allemaal over gaat. Áls het gedaan is, is het door die papparazi gedaan, die nergens voor terugschrikken om afschuwelijke foto’s te maken. Dát is hun vak en daarna de foto’s verkopen. Een beetje fotoshoppen maakt de foto alleen maar commercieel aantrekkelijker. Zit er een complot achter..? Dacht het niet. Ik vind dat vergezocht.

  Kijk eens bij Joop van Tellingen op de site HIER. meesterpaparazzi, Capo di tuti Capi. Goed, tijd voor een essprezootje..

 25. @sandar excuus met PWA in al mijn reacties bedoel ik http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1726/breaking-afschuw-pwa-gefaked.html waar het volgens mij begonnen is dat het een photoshop foto is.

  De foto met hand voor de mond is genomen op het moment dat de auto nog in beweging was richting naald. De foto met de norse prins is van na dat de auto tegen de naald stond geparkeerd.

  Dit zegt wel iets over van tellingen hij wendt zich af van hetgeen iedere ander staat te filmen en te fotograferen en pakt een allereerste reactie moment van de bus.

  Vandaar dat een foto of film van de bus op dat moment misschien ontbreekt.

  Om mijn mening extra gewicht te geven, ik ben zelf zeer gedreven Photoshop gebruiker (professioneel) een fotograaf past vaak verzadiging van de kleuren toe op hun foto’s.(afbeelding/aanpassingen/kleurtoon-verzadiging <- voor de kenners) Hierdoor worden foto’s levendiger ,kleurrijker en dieper. Ik ben erg gedreven in manipuleren van foto’s en deze is 100% zeker weten echt!

  Ik waardeer je inzet om je zoon openminded op te voeden. Kunnen een hoop ouders van leren.

  Echter moeten we met zijn allen opletten dat juist door ons te veel te laten leiden door de geschapen “verwachting” (media en desinfo) ons “openminded” beoordelend vermogen verliezen.

  Met openminded zijn (wakker worden) koment ook met verantwoordelijkheid om niet alles in een complot te trekken, blijf altijd open staan voor meerdere mogelijke antwoorden dan zijn we “echt” openminded!. Want met onze uitspraken op fora’s of blogs kunnen ook wij het scheppende vermogen van andere (minder wakkere personen) in een verkeerde richting sturen juist een richting die we niet willen.

  Dan worden juist wij degene die dualiteit scheppen door één zijde (stelling) te kiezen en alles aan te nemen dat bij deze eenzijdige verwachting past en dus het gevaar dat we alles in het negatieve trekken (veelal onbewust).
  Waardoor wij en anderen die ons aanhoren dit als realiteit kunnen gaan zien, wat zich dan kan gaan manifesteren en dat is juist “niet” de bedoeling.

 26. Gut gut, en ook nog 11.11
  Dus “wij” gaan de “anderen” opvoeden.
  En wie zijn dan die anderen en die wij dan. Over optimale dualiteit en voor mij optimale verwarring gesproken.
  En “wij” gaan in alle betogen ook gelijk het tegendeel belichten???

 27. Dat de koninklijke familie zich bedient van tekens en cijfers, wat vrij normaal is in vrijmetselaarskringen, lijkt mij al jaren bekend, verbaasd het me wel enorm dat er zoveel aandacht gaat naar dit gebeuren, we hebben allemaal kunnen horen hoe de NOS dit trieste voorval tot grote hoogtte heeft opgezweept om er na 15 minuten een aanslag op de oranjes van te maken…wat na mijn idee veel te veel eer is voor de oranjes…Die bewustte man die die “aanslag” zou hebben gepleegd is mijns inziens niet van plan geweest om alleen naar het hiernamaals af te reizen. Hij heeft besloten op die 30ste april om wraak te nemen…, Hij had besloten om zoveel mogelijk schade te maken omdat hij wist dat hij zijn oorlog niet winnen kon. Of zou hij toch een “aanslag” hebben willen plegen, want het is toch wel knap om precies op het moment op die plek te zijn waar op dat moment met, 20 minuten vertraging de bus met koninklijkefamilie de hoek om komt draaien…

 28. @Monique: Heb je ook gezien wat PWA een paar seconden vóór dat betreffende tv beeld met zijn hand deed? Nee, want alle kamera’s draaiden tegelijk naar de klap en de slachtoffers.

  888 schrijft precies wat ik al de hele tijd probeer te zeggen. Het is zo makkelijk om conclusies te trekken en lekker mee te gaan in al het conspiracy gebeuren. De moeilijkheid is om juist openminded te blijven en gedegen onderzoek te doen.

  @Droppie: De pot verwijt de ketel..?? Ik krijg de indruk dat jij zo van je eigen waarheid overtuigd bent dat er totaal geen ruimte meer is voor een objectieve discussie. Ergens wel vermakelijk dat je dan met een zin als:”Je hebt helemaal gelijk, en als je geen gelijk hebt heb je toch nog gelijk. Regel More nr 1.” komt.

 29. Lieve allen,

  Wij mensen focussen ons zeeer beperkt en dat steunt het westerse systeem enorm. Daar is dit gebeuren ook een voorbeeld van. Al eeuwen neemt de mens nagenoeg geen macht meer en slaapt het grootste deel en ook al eeuwen zijn de rijksten (in geld) der aarde daar bewust van en hebben een prachtig systeem opgezet, en ja deze mensen zijn zeer spiritueel want ze wisten heel goed dat ze van alles moesten bedenken en neerzetten om de mens los te maken van zijn geweldige natuurkracht. ( want tja anders zou iedereen wel eens kunnen weten dat er geen leiders nodig zijn en macht niet uit handen gegeven hoeft te worden) Hierbij worden giga veel symbolen gebruikt in (de naald is er 1 van, kijk naar de giga krachtige mooie zon beeld vlak voor de auto in beeld komt.) Er wordt wel degelijk samengewerkt met alle invloed en trillingen en sterke energiepunten. Ofwel dank voor het mooie artikel, fijn te lezen dat de groep bewusten enorm toeneemt. Als je interesse hebt in een andere viewpunt,kijk dan eens op you tube naar David Icke, zeitgeist Micheal Tsarion (over symbolen) of over spiegelogie v Willem de Ridder. In liefde voor al, zonnig

 30. ik volg veel, maar kan in het verhaal 1 ding niet volgen, namelijk: “koninginnedag suzuki swift” heeft eveneens 119 als getalstrilling: koninginnedag suzuki swift -> 2659579555417 138329 15962 opgeteld: 119/11)

  Waar komen deze cijfers vandaan. als ik de letters ga omzetten in cijfers met A=1 B=2 enz, kom ik hier niet aan….

 31. Simpel Edwin: zet de getallen 1 t/m 9 op een rijtje. Vervolgens ga je de alfabetletters eronder zetten. Dus A bij de 1, B bij de 2 enz. De I komt dan bij de 9 uit.
  En vervolgens ga je weer beginnen bij de 1, waar dus dan de J onder komt te staan. Je krijgt dan het onderstaande lijstje. En hiermee kun je elke naam of woord terugbrengen tot een getal. En de getallen hebben in numerologie allemaal een waarde en dienovereenkomstige betekenis. Succes!
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  A B C D E F G H I
  J K L M N O P Q R
  S T U V W X Y Z

 32. @Droppie wat bedoel je met die “gut gut en nog 11.11 ook” ?

  Wij voeden niemand op! Wij hebben een bepaalt inzicht die we kunnen delen als anderen zich hier in kunnen vinden is het hun “keus” of ze hier in mee gaan. Het is immers niet negatief of slecht wat we proberen te zeggen. Het is de wens voor een beter toekomst voor alles en iedereen toch of niet?

  Maar waarvoor ik hier nu nogmaals wil posten is het volgende!

  Op TV voor de herdenking werd in mijn ogen een voorbeeld voor velen geïnterviewd iemand die zeer emotionele (voor sommige onvoorstelbare) liefdevolle woorden sprak “de” (sleutel) waarheid, die ik ken van heel lang geleden.

  Ik citeer:

  “wij (fam. zoon etc), ik “vergeef” hem (karst t) ”

  Zij verloor haar man door Karst t maar “vergeeft” hem!……

  In onderstaande woorden steek ik mijn nek nu uit en ga voor sommige misschien te ver maar goed het is “goed” bedoelt.

  Dit is een vergeten kracht die wij hebben om een wereld te kunnen realiseren waarvan ik denk dat wij die allen wensen!

  Maar dat kan niet als wij niet anderen kunnen vergeven en “angstig”, nors geslachtofferd en met wraak door het leven blijven gaan. Als wij allen kunnen vergeven blijft het positieve toekomstbeeld dat we willen realiseren gehandhaafd raakt niet verstoort door, angst, oorlog, haat, ongenoegen, jaloezie etc..

  Onze zonde zijn reeds vergeven vele jaren na het eten van die “spreekwoordelijke” appel niets staat de hemel op aarde in de weg enkel als wij dat met zijn allen niet willen!

  Vertrouw nooit iemand die alleen jouw goude bergen belooft maar vertrouw alleen in die gene die goude bergen voor iedereen wil!

  En als je mij begrijpt… niet bang zijn 😉

 33. @888, mooie woorden vind ik. Vergeven is de hoogste graad van Liefde. Het gevaar van wraak, waarbij het slachtoffer de dader wordt van een nieuwe reeks geweld, zien we inderdaad over de hele wereld. Staat ook aan de basis van de 9/11 manipulatie!! Vergeef, laat een boer en ga verder met een schoon hart, dat niet wordt beklemd door haat, wraak, jaloezie en andere zuur-beklemmende gedachten.. Andermans lijden KAN nooit een compensatie zijn voor -o.a. door jou- geleden leed.
  ZON!

 34. @888

  Heb lief en vergeef degenen die proberen je kwaad te doen en geef niemand en niets de schuld…

  Posted by Arthur | mei 8, 2009, 23:57

  Deze was uit mijn hart gegrepen en heb dat ook laten blijken.
  Ik was er klaar mee.
  Blijkbaar moest jij nog iets kwijt.
  So be it.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.