Advertentie

Voorbij goed en kwaad, dualiteit en polarisatie.


De schijnbare lijn tussen goed en kwaad snijdt dwars door het hart van ieder mens. Dat was de krachtige stelling van Alexander Solzhenitsyn, een Russische schrijver en historicus. De man die de wereld bekend maakte met de voormalige goelagkampen die de Russen in Siberië en elders hadden ingericht om de tegenstanders van hun ‘communistische regime’ eens mores te leren. Daar werden de staats-ON-vriendelijke lieden naar toe verbannen.En Solzhenitsyn was een van hen uiteindelijk. Maar hij kwam vrij en werd de spreekbeurt van al die anonieme gevangenen.

Alexander Solzhenitsyn ontving in 1970 de Nobelprijs voor literatuur en hij stierf in 2008 op 90-jarige leeftijd. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid en het oordeel dat allemaal in onsZELF besloten ligt, komt prachtig tot uitdrukking in het artikel dat onze collega’s van WantToKnow.info van hem plaatsten. Wij vertaalden het artikel en zo kun je op onnavolgbare manier kennismaken met de spanningsvelden, waarmee wij als mens te maken krijgen in ons leven. Spanningsvelden die vooral bestaan in ‘oordelen’ en ‘dualiteit’.. Het is aan ons om onszelf boven de dualiteit van polarisatie uit te tillen. Onszelf uit te tillen boven de SCHIJNBARE dualiteit!

X

* * *

De schijnbare lijn tussen goed en kwaad,

snijdt dwars door het hart van ieder mens.

x

Voorbij dualiteit en polarisatie!

Alexander Solzhenitsyn (1918-2008)

(vertaling Guido Jonkers © WantToKnow.nl 2009)

x

In termen van seksualiteit verdelen we ons in man en vrouw en financieel gezien maken we het een onderscheid tussen arm en rijk. Amerikanen verdelen zichzelf in Democraten en Republikeinen, en praten over rode en blauwe Staten. Onze levens lijken zich te vullen met dit soort en nog veel andere dualiteiten. Helaas kunnen deze dualiteiten echter heel makkelijk leiden tot polarisatie van geloof en levensopvattingen.

Alexander Solzhenitsyn laat zijn licht schijnen over dualiteit.
Alexander Solzhenitsyn laat zijn licht schijnen over dualiteit.

En als eenmaal grote groepen mensen sterk gepolariseerd tegenover elkaar komen te staan, lijkt het voor hen die aan één kant van beide polen staan, gerechtvaardigd om ‘de anderen’, die andere pool dus, te haten, doodslag goed te keuren en zelfs een oorlog tegen ‘die anderen’ te beginnen… Maar is dat nou wat we werkelijk willen..?

Al duizenden jaren is de wereld gefocust op dualiteit en polarisatie en hebben mensen de neiging om alles te beoordelen in termen van licht en donker, goed en slecht en zij en wij…  We zijn op veel manieren geïndoctrineerd om het licht te omarmen als het goede, terwijl we onszelf aan de andere kant dienen af te scheiden van het ‘Donker’, omdat -zo hebben we geleerd- dat juist ‘het Kwaad’ vertegenwoordigd..

Als we betrokken raken in conflictsituaties, en zélfs in het kader van politieke verkiezingen, hebben we neiging onszelf als ‘goed’ te zien en ‘die anderen’ als de ‘slechteriken’.. We doen dit zonder dat we eigenlijk weet hebben van de dieperliggende achtergronden van de schijnbare verschillen. Het gevolg van deze diep ingeëtste dualiteiten, is dat we zijn beland in talloze conflictsituaties en oorlogen in de wereld. En daarmee zelfs met de regelrechte conflictsituaties (en soms ook oorlogen!) in onszelf..

De realiteit is echter dat wij allemaal, iedereen dus aan beide zijden van polariteit of conflict, enorm inspirerende creatieve mogelijkheden in ons dragen, of deze nu worden gerealiseerd of sluimerend zijn. En het is evenzo belangrijik te beseffen dat we allemaal de mogeljikheid hebben tot vernietiging. Er zijn door de historie heen, voorbeelden genoeg van ‘doorsnee-mensen’ die betrokken raakten bij verschrikkelijke en vernietigende daden.

Al duizenden jaren is de wereld gefocust op dualiteit en polarisatie en hebben mensen de neiging om alles te beoordelen in termen van licht en donker, goed en slecht en zij en wij...

Het meest bizarre voorbeeld is de reactie van het Duitse volk op de officiële Nazi-propaganda tijdens de 2e Wereldoorlog dat Joden slecht zouden zijn. Natuurlijk zijn er voorbeelden te over van helden die in deze tijd honderden, zo niet duizenden levens van Joden hebben gered, maar de meerderheid van de Duitsers hield zich stil. Slechts enkelen waren bereid om hun stem te verheffen tegen de wreedheden, die niet alleen tegen Joden werden begaan, maar ook tegen homosexuelen, zigeuners en tegen mensen met lichamelijke gebreken.

Met propaganda een beeld uitdragen en versterken!
Met propaganda een beeld uitdragen en versterken!

De Duitse pastoor Martin Niemöller heeft een krachtig gedicht geschreven over zijn keuze om niet in actie te komen tijdens deze zuiveringen van de Nazi’s. Het gaat als volgt:

In Duitsland werden eerst de Communisten opgepakt.

Ik deed mijn mond niet open, omdat ik geen Communist was.

Toen werden de Joden opgepakt,

En opnieuw hield ik mijn mond, omdat ik geen Jood was.

Toen was het de beurt aan de vakbondsmensen,

En opnieuw hield ik mijn mond, want ik was toch geen vakbondsman..

Toen ze kwamen om de Katholieken op te pakken,

Hield ik weer mijn mond, want ik was toch Protestant?

Uiteindelijk kwamen ze om ook mij op te pakken,
En toen was er niemand meer die zijn mond open kon doen!

Deze krachtige boodschap is niet alleen van toepassing voor de Nazi-tijd. Toen in Amerika, bewust campagne werd gevoerd om de oorspronkelijke bewoners van dit grote land, zoals Indianen, uit te roeien, draaiden veel ‘goede’ Amerikanen hun hoofden om en ondernamen zij geen actie om deze massale vernietiging te stoppen.

Tijdens veel andere genocide gebeurtenissen die over de hele wereld plaatsvonden en vinden, vermijden veel ‘goede burgers’ een gesprek over deze materie en denken zelfs niet aan dit onderwerp. Op deze manier geven zij echter meer ruimte aan het massale geweld en de moordenaars om door te gaan, zonder dat deze beschuldigd of aangepakt worden. Het gevolg is vaak een escalatie van de situatie!.

Twee belangrijke experimenten uit het verleden tonen aan hoe polariteiten aan de ene kant en blinde gehoorzaamheid aan autoriteit aan de andere kant, in ons allen aanwezig zijn.

De mensheid staat op de drempel van een wezenlijke paradigma verschuiving.

Langzaam maar zeker verschuiven we van de oude dualistische manier van denken naar een nieuw paradigma, waarin de verschillen tussen licht en donker, tussen goed en slecht en tussen ‘zij’ en ‘wij’ zullen worden getild boven de grenzen van onze ervaring.

Het beroemde Stanford Gevangenis Experiment laat op een dramatische manier zien dat ‘normale’ jonge mensen uit de middenklasse, die op een willekeurige manier geplaatst werden in een rol als gevangenbewaarder, agressief kunnen worden en zelfs gewelddadig tegen mensen die de rol van gevangenen spelen. En het Milgram Experiment toonde aan dat de meerderheid van gewone burgers pijn kan toebrengen, en soms zelfs heftige pijn, aan een ander persoon, simpelweg omdat hen dit wordt opgedragen door een autoritair figuur. Wanneer je meer wilt weten over deze 2 experimenten, kijk dan op deze 2 links. De eerste link bevat ook een krachtige diapresentatie.

The Stanford Prison Experiment

The Milgram Experiment

Beide experimenten laten overduidelijk zien dat wij allemáál destructieve kanten in onszelf hebben. Hetgeen betekent, dat wanneer wij ons leven niet leiden volgens eigen, duidelijke intenties, dan kunnen wij op vrij simpele wijze een destructief pad worden opgetrokken, door de druk van ‘autoriteiten’ en zelfs door propaganda van overheden.

judgementWanneer wij deze heldere doelen en intenties ontwikkelen in ons leven en onszelf ertoe zetten om deze doelen en intenties te leven naar ons beste kunnen, dan worden we onvatbaar voor druk van buiten en oude gewoonten die ons onze kracht ontnemen. Zo kunnen we gezondere, meer plezierige manieren ontwikkelen om met elkaar te leven. Wanneer wij in actie gaan komen tegen autoriteiten die ons in volkomen zinloze oorlogen meesleuren of ons op een andere manier in polarisatie brengen, dán kunnen we allemaal een sleutelrol gaan spelen in een nieuw paradigma, bóven de polarisatie uit. En dit geeft een stuk meer plezier en inhoud aan ons leven, dan de oude manier van leven.

De mensheid staat op de drempel van een wezenlijke paradigma verschuiving. Langzaam maar zeker verschuiven we van de oude dualistische manier van denken naar een nieuw paradigma, waarin de verschillen tussen licht en donker, tussen goed en slecht en tussen ‘zij’ en ‘wij’ zullen worden getild boven de grenzen van onze ervaring. Dit nieuwe paradigma zorgt ervoor dat er gaten in het gordijn-van-oordeel komen, zodat we de dieperliggende menselijkheid kunnen waarnemen, die diep in ons allen schuilgaat.

Het gaat er niet om hoe ‘slecht’ sommige mensen lijken te zijn -of sommige delen van onsZelf-, diep van binnen zijn wij allen mensen. Wij hebben allemaal een hart met daarin een speciale plek die alleen wil liefhebben en geliefd worden. We kunnen van elkaar leren en groeien naar een diepere acceptatie en intenser begrip van elkaar. Door onze verschillen te benoemen en tegelijkertijd iedereen als lid van de grote mensenfamilie te erkennen, zelfs hen die we al zo lang hebben veroordeeld, beschuldigd en vermeden, zullen we wegen openen om te helen. Tevens zullen we hierdoor het nieuwe paradigma de kans geven zich sneller te laten ontplooien, wanneer we krachtig onze liefde verder over deze prachtige blauwe planeet verspreiden!

Eenheid in afzonderlijkheid..
Is het Joods-Palestijnse vraagstuk nou zó ingewikkeld..?

Door alle mensen te accepteren zoals ze zijn, laten we ze in feite los en zijn daardoor in staat onze eigen basisverlangens over hoe we willen leven in de ogen te kijken en we kunnen deze eenvoudiger delen met de mensen met wie we dat graag zouden willen doen. We dienen echt actie te ondernemen om ons vernietigende gedrag stop te zetten wanneer dit maar mogelijk is.

En door alleen al de intentie om ons destructieve gedrag te ondermijnen, leren we van de krachten die dit gedrag hebben veroorzaakt. Hierdoor zullen een beter begrip krijgen van deze krachten en daardoor ook van de manieren om deze krachten te transformeren op zowel het persoonlijk vlak, als op wereldniveau..

We kunnen écht allemaal naar de situatie toewerken, waarin het oude paradigma van dualiteit en polarisatie achter ons komt te liggen. Door te streven naar vooral die ene plek die we herkennen als DE plek in ieder mens die lief wil hebben en geliefd wil zijn; dit streven zal de deuren openen naar een vreedzamere wereld, een diepere heling en een betekenisvolle onderlinge verbinding voor ons allemaal.

Laten we onszelf daarom verenigen met als doel om voor iedereen op deze planeet een dit nieuwe paradigma te laten groeien, een nieuw paradigma van liefde, heling en bekrachtiging.

Samen kunnen we onze levens en onze wereld transformeren door ervoor te kiezen om voorbij dualiteit en polarisatie te reiken, naar de herkenning van de gemeenschappelijke menselijke factor die we allemaal delen.

x

* * *

x

Note: dit essay is een beknopte versie van een inspirerende les uit een transformatiecursus. Deze vind u hier. in een het volledige 2 pag. essay.

Zie ook op de website WantToKnow het artikel: Building a Brighter Future op http://www.WantToKnow.info/brighterfuture.

En natuurlijk voor meer inspiratie kijk je op http://www.WantToKnow.info/inspirational

x

loesje oordelen

59 gedachten over “Voorbij goed en kwaad, dualiteit en polarisatie.

 1. @Guido het is heel herkenbaar wat je schrijft, de volgende fragmenten wil ik graag delen.

  Fragment 1
  [Jung] told me that he once met a distinguished man, a Quaker, who could not imagine that he had ever done anything wrong in his life. “And do you know what happened to his children?” Jung asked. “The son became a thief, and the daughter a prostitute. Because the father would not take on his shadow, his share in the imperfection of human nature, his children were compelled to live out the dark side which he had ignored.”
  (A. I. Allenby describing a conversation with C. G. Jung.)
  http://www.reconnections.net/shadow2.htm

  Gaat over hoe iemand vol goede bedoelingen, vastberadenheid en een groot hart toch v-o-l-l-e-d-i-g de mist in gaat. The Shadow wordt vaak vertaald als de negatieve kant, die voornamelijk in ons onderbewustzijn huist. Maar dat is wat kort door de bocht.

  Naast gevoelens is ‘THE SHADOW’ volgens mij een nog veel groter taboe.

  Fragment 2
  One thing is sure, a great change of our psychological attitude is imminent, that is certain… because we need more… we need more psychology, we need more understanding of human nature because the only real danger that exists is man himself, he is the great danger, and we are pitifully unaware of it, we know nothing of man, far to little. His psyche should be studied because we are the origin of all coming evil.
  Carl Gustav Jung

  Hierin zegt Jung ongeveer:
  De mens denkt dat die zichzelf kent maar dat is een grove misvatting. Zolang de mens zichzelf niet door en door kent, zal de mens een groot gevaar voor zichzelf zijn en de ene na de andere ramp veroorzaken.

  Het fragment komt uit Michael Tsarion – Architects of Control Program 1 part 7 of 16
  http://www.youtube.com/watch?v=ANliNj35v5I
  Een aanrader vind ik. Gaat over hoe simpel iedereen alom gemanipuleerd wordt door overal aanwezige MINDCONTROL (oorlog, koopverslaving, etc). De film wil mensen zich van de achterliggende mechanismen bewust laten worden, zodat ze minder vatbaar zijn.

  Misschien iets voor wanttoknow om wanttoknow.nl/overige/mind-control/ verder uit te breiden?

 2. Prachtig commentaar Droppie, DANK! Je verhaal is een schitterende aanvulling op het artikel. Want als er een schijnbare tegenstelling is tussen het een en het ander, dan is er dus maar 1 wereld. Daar precies gaat het stuk over inderdaad. Prachtig om dan, zoals jij en Jung dat doen, deze wereld van de kant te bekijken die veel mensen willen vermijden, juist laat ik hem maar noemen, eh.., de donkere kant. 😉
  Leven zonder dualiteit is een volstrekt universele ‘wijze’ van leven, je vraagt je af, wie onze lichamen/DNA in deze staat heeft gebracht. Nogmaals, niet dat het ‘erg’ is o.i.d., maar daar ligt de oorzaak van onze ‘knokpartij’ op Aarde. En uit channelingen en uit de woorden van veel ‘wijzen’ kunnen we leren dat dát nou juist ook weer het ‘prachtige’ is voor onze Spirits/zielen, om hier op Aarde dualiteit te ervaren en dus al je zinnen op scherp te kunnen zetten. Toch? Eeeeeen grooooot spel, dus. Mijn ogen zijn opengegaan, na het zien van de presentatie van Bram Vermeulen: ‘In den beginne’. Gebaseerd op de levensstudie van de eminente professor Sitchin. http://www.sitchin.com/ Toen viel bij mij een kwartje!

  Wij zijn fysiek beperkt ‘gemaakt’, in ons DNA waarschijnlijk, in onze lichamelijke uitvoering vervolgens en daarmee weer in onze Spirituele verbinding met ons lichaam. Maakt het spel mogelijk, mooier, maar het is af en toe wel knokken hoor.. ;-)) Dit is mijn visie. En tevens op Aarde om het e.e.a. weer in balans te brengen. Eerst mezelf, natuuuuurlijk. YES!

  Mindcontrol staat hoog op ons lijstje, dankjewel! Je hebt het helemaal goed. Hebben het plan om het boek van Judith Moore, ‘Song of Freedom’ hier op WantToKnow in delen te gaan plaatsen. http://www.amazon.com/Song-Freedom-Judith-Moore/dp/1891824384. Van dit soort verhalen gaan mensen hun ogen open, zien hoe je onderdrukt wordt in feite. Het tijdsgewricht is er de voedingsbodem voor! 2009 = 11… Aan ons: of verstijven, blijven zitten waar je zit en verroer je niet, of actief aan de slag en de wereld veranderen, die natuurlijk bij jezelf begint..!

 3. “One evening an old Cherokee told his grandson about a battle that goes on inside people. He said, `My son, the battle is between two wolves inside us all. One is Evil. It is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego.

  The other is Good. It is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion and faith.`

  The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather: `Which wolf wins?`

  The old Cherokee simply replied, `The one you feed.`”

 4. Naar mijn idee zijn wij FYSIEK in elkaar geknutselde aap-mutaties. Wel heel schitterende, maar toch. The Missing Link is nog steeds niet verklaard; hoe in zo’n korte tijd de menselijke ontwikkeling zo’n boost kon doormaken. Maar kijk het verhaal van Bram Vermeulen, zie hierboven. Gratis op Google-video, 50 minuten die je wereld veranderen.. Nou, en als dan die knutselaars niet willen dat hun knutselarijtje net zo slim wordt als zijzelf, tja dan is er de weg van de ‘permanente slaaptoestand’. De wereld is dus op veel plekken een kolerezooitje omdat veel mensen nog lopen te slaapwandelen. Om in trolleybustermen te spreken: ze zijn hun bovenleiding kwijt..

  Maar ik heb het hier dus over de fysieke, stoffelijke mens. De Eeuwige Spirit die erin komt, is onderhevig aan dit fysieke voertuig en beland dus ook vrolijk in deze ‘slaaptoestand’. (Zie mijn verhaal van hierboven.)
  Een wake-up call zou bijv. 11:11 kunnen zijn, zie elders op de site. Ikzelf heb bij en na het zien van een graancirkelpresentatie van Janet Ossebaard leren lopen, praten en met mes en vork eten.. 😉 Daar kon zij niets aan doen, maar naar mijn idee hebben die schattige geometrische prikkels van de graancirkels de wekker ‘aan’ gezet..! Zoiets?

 5. Goed geschreven over de eeuwige Jood.
  Doe zelf ook erg mijn best om er bij te mogen horen en dan krijg je de missing link. Iedereen kent je zelfs bij naam en zelf niet eens voorgesteld. Vele praten over mij en zelf kan ik niets terug zeggen want ze praten niet eens met mij. Zeker iets met andere demeties te maken. Praat lekker verder over mij misschien ben ik morgen wel je vriend. Dat kan toch niet anders dan fout gaan.

 6. Over dualiteit gesproken, vond het volgend bericht net op een andere site. Freaky stuff! Lees voor jezelf!

  Bericht;…

  The desperate, evil, Bush Nazis attack Haiti with a Tesla Earthquake machine

  http://benjaminfulf ord.typepad. com/benjaminfulf ord/

  The recent earthquake in Haiti was caused by an earthquake machine using technology developed by Nicola Tesla, according to MI6. The earthquake machine is not HAARP as I have previously suggested but rather some sort of nuclear device, according to this source and a CIA source. The CIA source says an expedition sent to the epicenter of the Indonesian earthquake that triggered the tsunami found it to be totally lifeless one year later, something that could only be explained by radiation. “The oil companies won a war and got rights to the oil in that region and nobody even heard about it,” the CIA source said.

  In confirmation of these comments, recently declassified documents show the US government planned to attack Japan with a tsunami towards the end of World War 2 by setting of a large explosion along an underwater fault zone.

  The attack on Haiti was a Bush/Nazi faction response to the ongoing cut off of their financial assets, according to the sources. The attack cut undersea cables and prevented the transfer of large sums of money to South American central banks. In addition, the attack was a warning by the Nazi faction saying: “If you squeeze us too hard we will start killing lots of people.” These criminals need to be punished for these evil acts.

  Multiple sources are also saying a new 911 type incident is becoming increasingly probable as financial deadlines for the Federal Reserve Board approach. One important deadline is expected at the end of this month.

  The sources also say the Federal Reserve Board crime syndicate sold China the anti-missile defense technology recently announced by China. These traitors to the US are almost certainly selling other types of secret technology to China in a desperate bid to keep themselves from going bankrupt.

  Meanwhile, two sources who claim connections to the Pentagon Space Command say there will be major disclosure coming soon. Since there is plenty of evidence the Nazis planned a fake alien invasion, these “announcements” (if they really come) need to be examined very carefully and skeptically.

  In Japan meanwhile, a decision has been made by the secret government to put power broker Ichiro Ozawa in jail in order to prevent him from forming a dictatorship.

  Events are escalating and much turmoil is predicted as the ancient secret government goes through its death throes.

 7. Persoonlijk geloof ik niet zo in dualiteit, wat ik wel toe moet geven is dat sommige wezens,mensen niet kiezen voor licht of liefde, maar kiezen voor macht. Er is verder geen oordeel over, maar crimineel en absuurd gedrag dat de duistere zielen vertonen mag gezien worden en daar waar het nodig is, veranderd voor het hoogste goed van al dat is!

 8. http://www.argusoog.org/?p=5523#more-5523

  Aanstaande zondag, met veel overlap met de kosmische wetten van het universum, een wereld van liefde en verbinding (voorbij dualiteit?), lichtwezens, leven na de dood, voorbestaan en essentie van bewustzijn, spirituele inzichten en veel positief en fascinerend nieuws.

  Vol oprecht ontzag en nederigheid ontvang ik dan niemand minder dan Dr. Raymond Moody en Dr. William Tiller in deze unieke uitzending!

  Een bijzondere kans om voor iedereen te vernemen hoe fundamenteel intentie, bewustzijn en liefde zijn bij creatie in deze wereld en voorbij deze wereld. Vanwege deze bijzondere gasten met meer dan 40 jaar kennis op hun vakgebied. Mijn ‘excuses’ voor de extra post hier, maar ik vermoed dat de informatie die deze gasten met ons delen van belang kan zijn voor een ieder hier en het collectief bewustzijn.

 9. Iedereen die liefde, geluk en gezondheid voor zichzelf en anderen niet het belangerijkste vinden, kicken op macht.

  Als ik dit of dat voor elkaar krijg, dan koop ik een Bentley, hoorde ik iemand vandaag nog zeggen.

  Waarom zou je? Om indruk te maken? Ook een vorm van macht, beter zijn of meer hebben dan de ander.

  Zielig hoor.

 10. Uiteindelijk gaat dualiteit over 1 van de 13 kosmische wetten namelijk de , wet van de polariteit.
  Toen in het heelal de materie werd geschapen, werd tegelijkertijd de polariteit geschapen. De polariteit was denk ik nodig voor de vrije wil. Polariteiten zijn twee uitersten van één soort energie met hoge en lage trillingen. Binnen zo’n polariteit is van het ene uiterste naar het andere gaan niet altijd de juiste weg vermoed ik omdat dit strijdig kan zijn met de andere kosmische wetten. Vaak is denk ik de middenweg waar Boeddha het over had de juiste weg. Aan ons ZELF de juiste keuze!

  John bedankt voor het posten, ik ga zeker luisteren morgenavond.

 11. Zonder duisternis is licht niet te herkennen.
  Zonder stilte geen geluid.

  Deze tegenpolen kunnen zonder elkaar niet bestaan.

  Net als goed en kwaad, geen van beide omarmen als ‘beter’ is de middenweg van de Boeddha.

  Sluit niets uit.

 12. @ Droppie

  Naar mijn beste weten is de schaduw dat wat de mens in zichzelf niet kan zien, of herkennen maar dat kunnen net zo goed
  “goede” kwaliteiten zijn.
  Zo zal een mens die er voor kiest om de duistere kant te leven, in zijn schaduw juist de “goede” kwaliteiten hebben.
  Die drukt hij dan uit in de buitenwereld maar wil er niets van weten, of ze irriteren hem/haar.
  B.v. liefde, genegenheid, zachtheid wordt dan als zwakte ervaren en genegeerd.

  @ Martijn

  Ik ben het met je eens. Wij ervaren hier op aarde dualiteit en die zal altijd blijven bestaan.
  Sluit niets uit! Als je naar de polariteit kijkt in jezelf zit je in de eenheid. Om daar te blijven is de kunst.
  Ik zelf ervaar het als telkens meegesleept worden en steeds weer in het midden te komen. Heel veel goedheid is net zo frustrerend als heel veel slechtheid.

 13. @Martijn,
  Klopt zeker, je moet beide uitersten wel kennen om te weten waar het midden ligt.

  @Riet,
  Ik mag graag in de eenheid blijven zitten maar in je eentje is dit soms best saai dus voorzichtig bewegen naar links of rechts houdt het af en toe best spannend voor de 3D mens.

 14. Het ‘goed te hebben’ maakt mensen spiritueel lui. Solzhenitsyn heeft enorm geleden en is zich daardoor vragen gaan stellen over het hoe en waarom. Zijn lijden heeft zijn geest verruimd en de mechanismen van onderdrukking blootgelegd. Maar hij zit historisch wel fout met de bewering dat de Duitsers niet tegen het fascisme protesteerden. Zij kwamen massaal op straat tégen… en werden al even massaal in de voor hen opgerichte concentratiekampen gestopt. De angst voor de wrede repressie deed de rest.
  Zelf heb ik geleerd dat tégen iets zijn averechts werkt (dualiteit). “The Secret” bevestigt dit fenomeen. In de tachtiger jaren van vorige eeuw werd er massaal – écht massaal – geprotesteerd tégen kernwapens. En kijk, we stikken erin. Door tégen iets te zijn wordt telkens de dualiteit bevestigd en worden de kanalen voor een ruimer inzicht lettelijk verstopt. Dus, vrees ik een beetje voor de Occupy- en Indignados-bewegingen. Ook zij protesteren tégen…
  Wij, verwende westerlingen, moeten gaan leren om VOOR iets te ijveren, te schrijven, op straat te komen. Dan pas kan het ideaalbeeld van een betere wereld zich realiseren, omdat een positief gerichte aanpak automatisch de hulp van Hogere krachten aantrekt.

  1. Het universele scheppingsprincipe laat creëren toe. Hoe moet je namelijk niet-creëren..? Je kunt niet iets niet-scheppen, of ‘ont-scheppen’. De wet op behoud van energie, laat al niet toe dat iets ‘ver-niet-igd wordt! Het kan wel worden ‘her-vromd’, hetgeen feitelijk een nieuwe creatie is.

   Moeder Theresa sprak dan ook de historische woorden, dat ze WEL wilde meelopen in demonstratie VOOR de vrede, i.p.v. meelopen in een betoging TEGEN de oorlog..! Think about it! Creatie is scheppen. Iets niet-scheppen kan dus niet. Het Universum IS creatie.

  2. Toch Guido, vind ik die van Theresa niet zo sterk hoor.
   Of je nu voor vrede of tegen oorlog bent, wat is het verschil?
   Alleen het idee dat het één positief is en het ander negatief?
   Zo werkt het volgens mij niet. Je kan heel goed voor heel veel mensen en dieren en de hele wereld zijn maar doe je dat omdat écht in je zit, of omdat je denkt dat dat mooi is, dat iedereen dan ziet hoe geweldig positief je bent, niks om jezelf geeft.
   Ik heb het niet zo hoog op met deze gedachtengang. Positief trekt immers negatief aan. De gulden middenweg is goed, niet positief niet negatief. Meestal liefdevol, in een schaars moment met agressie, ff van je afbijten. Niks mis mee.

   Ach, ik lul ook maar wat uit mijn nek denk ineens, vindt het alleen zonde om de vorige bevindingen dan maar weg te wissen. Ineens denk ik, hij heeft ergens toch gelijk want zo werkt het op ons lichaam ook. Als je zegt, ik ben fit, ik ben sterk, dan ben je dat. Als je zegt, ik ben niet moe, ik met niet slap, dan ben je het toch!

   Ja, dan zal het toch wel kloppen. Al werkt het alleen als je het doet zonder eigen belang, ook niet om aardig, lief of goed gevonden te worden…

  3. Daar zit wat in, je focus op ’tegen oorlog’ ademt een andere sfeer uit dan ‘voor vrede’, mensen die voor vrede zijn kunnen altijd nog zeggen ‘ik ben voor vrede, vandaar deze oorlog!’ 🙂

  4. Ja Anel, deze gedachte ging ook door mijn hoofd toen ik op weg was naar het Amsterdamse Beursplein op de 15e. Zo besloot ik om voor rechtvaardigheid te zijn, en me zo te voelen, en hier en daar uit te spreken. Maar er waren ook uitstekende toespraken die dag, waardoor ik reuze genoten heb.
   Afgelopen zondag ging ik er weer heen. Ik wilde voeling houden met de ontwikkelingen daar, en helpen bijdragen aan het doorzettingsvermogen van de mensen die het plein bezet houden, en daar overnachten. Tot mijn teleurstelling zag ik dat verhoudingsgewijs veel verslaafde mensen zich hadden weten te infiltreren. Wat een smerigheid brengt dat met zich mee.
   Ik weet nog niet hoe ik hier innerlijk het beste mee om kan gaan, behalve van:”laat ze naar hun eigen stekkie opdonderen…”. Maar blij voel ik me daar niet van worden.
   Liefs van mij, Myriam.

 15. Ik ben zo iemand die wel zijn bek open trekt bij onrecht,zit nu lekker werkloos thuis
  Je bent te eerlijk zeggen de collega”s dan of je had wel gelijk,but man I wouldn’t have it any other way

  1. Blijf bij jezelf, hou van jezelf; is iemand anders soms beter geschikt? Veel plezier op jouw eigen weg.

  2. Met ons (ja ik ook) zijn er de afgelopen 3 maanden nog 45.000 mensen thuis komen te zitten.

   Om eerlijk te zijn vind ik het heerlijk en visualiseer een toekomst zonder geld en dualiteit. Geen schulden meer. Geen verplichting om je ergens in een kantoor op te sluiten omdat je anders je financiële verplichtingen niet kunt voldoen.

   Van de Occupy-beweging zei een Amerikaanse deelnemer dat hij zich gewoonweg niet langer kon veroorloven om te bestaan. Geen werk, geen dak boven zijn hoofd, geen kleding, geen eten. In wat voor wereld leven we eigenlijk?

   Vandaag vroeg ik een vriend wat hij voor werk zou doen als hij er niet voor betaald zou worden. Stel je dat eens voor… gewoon iets gaan doen omdat je het leuk vindt!

   Met vrije energie en kwijtschelding van alle schulden, zou alleen de hebzicht van menszen nog moeten verdwijnen om een ideale wereld te krijgen waarin we voor onszelf en voor elkaar willen zorgen. Gewoon uit vrije wil, omdat het mag en KAN :).

  3. Geld maakt meer kapot dan je lief is. Er komt een druk te staan op datgene wat je graag doet, omdat er een (financiële) waardering tegenover moet staan.

   Ik doe al divers vrijwilligerswerk wat ik erg leuk vind, maar daar blijft de kachel niet van branden.

  4. Het is als een aanwakkerend vuur scherp intens leven van het werk wat je maakt als kunstenaar. Doen wat je graag doet en daar ook je inkomsten mee verdienen. Een diep zoeken in jezelf een geven in verbinding wie is het die het doet die alles maakt .Zolang ik daar nog niet uit ben blijf ik schilderen.

  5. Ik zit er altijd mee dat als ik echt iets moois heb en leuk vindt om te houden, het altijd teveel waard blijkt te zijn om te houden. Dus verkoop ik het weer.
   Kun je weer lekker eten, cadeautjes kopen voor je kind. Wat moet je er ook mee?

  6. Janee, ik weet het niet maar besef het wel. De Bron is onuitputtelijk.
   Of het nu om creatie of handel in kunst gaat, het gaat om dezelfde Bron.

   Het gevoel voor schoonheid, ik zou toch graag eens jou werken willen zien.
   Zondag naar het keramiek museum geweest in Leeuwarden. 10.000x geluk hadden ze nu als extraatje. De symboliek op porselein en hun bedoelingen. Geweldig!

   Zowiezo hebben ze daar de grootste collectie van Nederland.
   Van vazen 5000 voor Christus, tot modern keramiek. Chinees, art nouveau, art deco, Meissen, Sevres, Japans, ga zo maar door. Zie je wat de mensheid vroeger al kon.

   Ik ben soms echt verliefd op dit soort objecten, spijt me dat ik het zeg.

  7. Ja, en vergeet vooral niet dat geld “alleen maar” energie is maar dat het misbruikt wordt i.v.m. de hebzucht van bepaalde mensen. (Hierbij bedoel ik niet de verliefdheid op keramiek van Martijn. 23.7 🙂 )
   Aan dit gedicht moest ik denken bij de reactie van @Lilian 23.2

   Mij “toegezonden” op 07-10-10

   Als we van ons Leven een Droom maken
   dan gaan we onze Droom beleven

   Dromen zijn immers geen bedrog
   zoals ons vroeger werd verteld
   Dromen geven onze innerlijke waarheid prijs

   Een Waarheid die weet
   Een Waarheid die tot werkelijkheid
   wil worden gebracht
   De Eigen Waarheid die in ons hart zetelt
   die smacht naar verlangen van Openheid.

   Waaraan we zullen moeten toegeven
   als we echt willen Leven.

   Echt Leven kan niet met innerlijke leugens
   Dan leef je half in de duisternis
   en de duisternis kent geen kleuren
   Zodat je verstoken blijft van het
   Schitterende Wonderlijke Universum

   Dat jezelf kan scheppen als jij jouw
   Dromen tot uiting brengt.

   Hartegroet Alice

  8. Heel mooi Alice, soms is het echter als een vakantie.
   Je boekt wat moois, het valt niet tegen, jammer genoeg wel alle dagen regen.
   Op zich kan ik daar nog wel tegen, blij weer thuis te zijn, wat een zegen!

   Of net als: Altijd blij met bezoek. Soms bij het komen, soms bij het gaan…

  9. @Martijn,

   Jouw eigen Waarheid, verbonden aan de Bron, ons aller oorsprong waar we weer naar op weg zijn kan toch nooit tegenvallen? Het kan wel eens zo zijn dat het lijkt dat het contact er niet is maar dat ligt aan ons, want dat is er altijd, er is immers geen afgescheidenheid? Als we contact maken met onze levensdroom, onze levensmissie hebben we ook contact met de Bron. Zo beleef ik het en omdat dit zo Levend is wil ik het graag delen omdat ik het iedereen gun.

   Hartegroet Alice

  10. Alice, honderd procent mee eens maar soms schiet ik weer terug in m’n koppie.
   Kan dagen duren voor ik de rommel kwijt ben terwijl de uitweg direct is.
   Stepping out. Al zo’n tien jaar ken ik het verschijnsel waarin alles oplost en alles goed is. Als je eruit bent is het soms moeilijk erin terug te komen daar je er met moeite doen en forceren er niet komt. Het is het nemen zoals het is, mededogen, compassie. Het Ik Ben, die oplost in dat wat is.
   Als het echt mis gaat dan laat je ook alles los en komt het meestal wonderlijk genoeg helemaal goed. Zo ook met een auto ongeluk 10 jaar terug. Over de kop met 80, langs een boom, de schors eraf gereden, twee palen en een lantaarnpaal.
   Kon net zo goed gebeurd zijn voor mijn gevoel. Alleen een schrammetje op mijn pols.
   Ik wist dat ik er nog was en dat ik er niet meer voor mijzelf zou zijn.
   Binnen een half jaar kreeg ik een nieuwe vriendin en die werd heel snel zwanger van me. Op 20 jarige leeftijd. Toen wist ik wat mijn roeping was…

  11. @Martijn,

   IK vind het geweldig dat je zoveel van jezelf laat zien. Openheid creëert openheid. Ik bedoel hierbij ook je eerdere reactie bij de colum’n van Tessa, waarbij ik ook op jou gereageerd heb. Liefs Alice

  12. Martijn is heel goed altijd in Deja-Vu’s, niet iets nieuws onder de WTK horizon. Geeft niet want we weten niet beter dan steeds dezelfde ervaring percentage’s.
   Hopelijk komt er meer in zijn leven dan enkel de oude herinneringen, want gun hem zo’n liefde volle nieuwe toekomst te gemoet!

  13. Dat gevoel is wederzijds Alice, altijd mooie reacties van jou kant.
   Ergens merk ik dat er steeds meer openheid komt hier bij mensen. Steeds meer mensen die hun werkelijke zelf zoeken. In deze tijd helemaal. Allemaal angst scenario’s, de veilige wereld wordt ook steeds onveiliger. Op straat, op de beurzen, pensioenen.

   Uiteindelijk is er nog maar één zekerheid, dat is wat je werkelijk bent, achter de waarnemer.

   Steppin’ out, Cream (met Eric Clapton): http://www.youtube.com/watch?v=dOWVg0AoHWE&feature=related

   Ik ben geen heilige, ik hou van zacht als fluweel tot ruig, als het maar echt is.
   Deze drie waren helemaal top destijds. Zo goed dat ze natuurlijk helemaal fout gingen. Drugsgebruik, ego’s, zin doordrammen, ruzies.
   Na 25 jaar elkaar niet gezien te hebben, vonden ze elkaar weer. 2 dagen gerepeteerd en hier het resultaat. Heerlijk om te zien dat ieder zijn eigen weg is gegaan en elkaar weer teruggevonden hebben, ruzies opgelost en ieder gaat zijn weg weer. Al zijn ze wat ouder, ook ervarener, ze klinken alleen maar beter op de reunie.

   Spoonfull: http://www.youtube.com/watch?v=oUxYzfLZkpc&feature=related

   Ach, je moet er maar van houden, haha.

   Zo is Santana helemaal een held van me, samen met Clapton: http://www.youtube.com/watch?v=pAf3gqdCrDs

  14. @Paul, jij weet dat misschien wel maar er zijn ook vele nieuwkomers. Eerlijk gezegd onthoud ik ook niet wat ik wel en niet vertel. De toekomst ziet er veelbelovend uit, ik hoop ook dat het met jou goed gaat, ook qua lichamelijke gesteldheid, de rest zit wel aardig goed dacht ik. Je blijft een vriend van me, je zit in mijn hart en elke dag in mijn hoofd maar zoals het ging ging het niet goed.

   Ligt natuurlijk ook veel aan mij maar die tijd en energie die ik erin stak, kan ik er nu niet meer insteken. Ons bedrijf had een flinke up-lift nodig. Veel reclame e.d. gemaakt en het loopt storm. Erg druk.

   Koppig als we soms allen wel eens waren, is het contact wat vertroebeld maar ik weet dat het goed is. Ieder zijn eigen weg en we houden gewoon contact.
   Wie weet wat de toekomst doet…

  15. Martijn ik zit gewoon op een zij spoortje paralel aan die van jou, maakt niet uit morgen een nieuwe wisselwachter met een ander sein en dan zitten we weer op het zelfde spoor. We doen intussen wel het zelfde stationnetje steeds aan en nemen steeds dezelfde oude post en wat nieuwe passagiers mee. Maar kan zijn dat we straks elkaar ook uit het oog verliezen op een heel groot rangeer terrein, je weet maar nooit.

  16. Zo is het leven. In de openheid merk je dat je mensen soms steeds weer ontmoet en soms nooit meer ziet. In essentie is alles één, ook ik wil de weg nog wel eens kwijtraken in mijn hoofd, mijn hart laat me echter nooit in de steek. Vanuit het hart kun je boven het hoofd komen. Dat is het mooiste. Als een adelaar neem je dan alles waar, in jezelf, buiten jezelf. Dan ga je automatisch handelen en help je hier en daar het leven om verder te gaan. Soms een mens, soms een dier. Die hoge trilling voorbij het denken, waarbij je contact maakt met alles wat is. Waar je gaat lachen, spontaan, om een vogeltje die gek doet, de bloemen die zo mooi glinsteren in de zon. Er is genoeg vreugde in de wereld, als we het maar willen zien.

   Net als de kinderen in de derde wereld die soms meer plezier hebben dan die zeikerige kinderen die na 3 uur achter de computer gehaald worden en vervolgens om tv en chips gaan zeuren. Straatvoetbal heb ik in mijn tijd nog in ere kunnen houden. Bracht meer plezier dan het voetballen bij een club, eerlijk waar. Zelfs bij regen.
   Als vreemdelingen mee wilden doen, altijd goed, laat zien wat je kunt.

   In de volwassenheid gaat het om geld verdienen en is de lol er vaak vanaf.
   Ik heb nog wel lol in mijn werk al kan ik die hebberigheid van velen niet velen.

  17. Ik leef niet enkel van uit mijn hart, gewoon van uit mijn hele zijn…

   @ Cozmic, vergeet die Pindakaas met Appelstroop niet….

  18. Ben ik nou gek aan het worden of stond er 5 minuten lang een artikel over de NWO met een video die er niet was ? scratch scratch !!

  19. Ja, tis meer dat ik het hart graag gebruik om de rest mee open te gooien.
   Vanuit mijn hoofd werkt het vaak niet. Te veel gedachtes en info.
   In het hart rust alles, vanuit het hart gaat de energie alle kanten uit.
   De stilte van het lichaam geeft de kosmische werking aan. Alleen het hoofd is druk.

  20. Het hoofd kan wijsheid vinden, echte wijsheid is niet uit te leggen.
   Het hart kan liefde vinden, ook liefde is niet uit te leggen.
   Ergens zijn totale wijsheid en totale liefde één. Voorbij ying yang.

  21. Cozmic 23.22 ‘Ende Gedult is ene schonen Saeck’.
   Woon jij op deze site ofzo..?

  22. Haha , nee ik zat het te lezen en wilde ff melden dat die video niet was wat het moest zijn en floep … daar stond Mr Wilcock weer . nah ja ….

  23. Goed zo! Of om met Steve Jobs te spreken: ‘Stay foolish, stay hungry!’
   Komt eraan, ff probleempie met de joetjoep-pleër.

  24. @Guido,

   “woon jij op deze site of zo?” ik zit hier momenteel alleen, maar moest erg lachen.
   Moest denken aan een virtueel kraakpand, genaamd WTK: alleen voor kleurrijke en veranderlijke geesten, lichamen niet toegestaan.♡ 🙂

  25. *timewarp*… ik lees de commentaren en dacht, he wat fijn, oude bekenden weer terug en zonder gehakketak. Deed me goed. Zie ik ineens dat het 3 jaar geleden was….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.