Advertentie

Dualiteit en de Kracht van Drie-Enigheid..!


De Hathor-tempel in Egypte. De Hathors vertegenwoordigen de Shekinah, de vrouwelijke kracht die dualiteit naar harmonieuze Eenheid voert, de fragmenten van het Zelf bijeen brengt.

 

Dualiteit en de Kracht van Drie-Enigheid

Hathor-planetaire boodschap via Tom Kenyon
(juli 2012 © vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl)

x

Jullie leven in een dualistisch universum; dit is zijn aard. Het manifesteert zich omdat de voornaamste tegengesteldheden in die krachten neigen om gelijke en tegengestelde reacties te hebben. Dit wordt aangewend bij de fysica van jullie universum en bij de aard van het dualistisch bewustzijn zélf. Deze dualistische aard van jullie universum wordt beïnvloed door de Tijd Versnelling waar jullie doorheen gaan. Het resultaat in het netwerk hiervan is een toename in dualiteit of een polarisatie van menselijk bewustzijn. Gepolariseerde conflicten tussen naties, gemeenschappen, godsdiensten en personen zijn aan het opkomen. Deze ongelukkige staat van zaken wordt verwacht als planetaire en galactische energetica toenemen.

Tom Kenyon (klik voor artikel)

Onze boodschap heeft te maken met een strategie om door die problemen van een toegenomen polarisatie heen te navigeren. Inderdaad kunnen jullie al hebben ontdekt dat er in sommige van jullie sociale kringen een soort vijandigheid is of gepolariseerde visies op situaties.

De strategie waar we over praten wordt de Triune Force genoemd, de Drie-Enige Kracht. Het is een attribuut van spiritueel meesterschap en zal jullie in staat stellen om door polarisatie heen te gaan met een grotere efficiëntie en een grotere waarschijnlijkheid van manifestatie dan wat jullie nu doen wat tegengesteld is, en ‘gevangen raken’ is in het drama van polarisatie en conflict. Het principe is eenvoudig. Als menselijk wezen neigen jullie te worden aangetrokken naar personen of situaties, of jullie worden er door afgestoten. Deze neiging om aangetrokken of afgestoten te worden is voor het meeste deel een onbewuste actie.

Jullie kunnen iemand ontmoeten en door hem of haar worden aangetrokken, en de diepte of intensiteit van die aantrekking kan veroorzaken dat je andere informatie over de persoon uitwist. Eveneens als situaties om je heen oprijzen, of ze nu sociaal, politiek of godsdienstig zijn, kun je ook jezelf aangetrokken voelen tot deze situaties zonder andere informatie die nuttig zou zijn om vast te stellen of een gegeven situatie “goed” voor je zou zijn of niet.
Het zelfde geldt voor afstoting. Je kunt jezelf door iemand of door een situatie afgestoten voelen en je ook met die afstoting identificeren, en daarbij jezelf afsnijden van andere informatie die nuttig zou zijn.

De Drie Enige Kracht
Als je je een driehoek voorstelt en in de linker onderhoek van die driehoek aantrekking voorstelt en aan de rechter onderkant van de driehoek afstoting, dan zou de punt bovenaan die twee extremen, de Drie-Enige-Kracht zijn.

Het is een mentaal perspectief die spirituele attributen heeft. Het laat je boven de situatie zweven en die bekijken vanuit een veelvoud aan perspectieven.  Als je, bijvoorbeeld wordt aangetrokken door een persoon en je overgeeft aan die aantrekking zonder jezelf toegang toe te staan naar tekenen en informatie over die persoon, dan heb je jezelf in een precaire positie gebracht. Maar door je niet te identificeren met die aantrekking ‘zweef je omhoog’ naar de Drie-Enige Kracht; en dan ben je vrij om gedrag te observeren dat de ongeschiktheid of een gevaarlijke natuur van een relatie met die persoon kan signaleren.

Eveneens, als je wordt afgestoten door een persoon of een situatie, dan laat de Drie-Enige Kracht je “erboven drijven” en ben je in staat om je niet identificeren met die afstoting, en als je in die niet-identificatie zit, ben je vrij om te zien hoe andere niveaus erbij betrokken zijn. Het kan zijn dat deze persoon of situatie te giftig voor je is, of het kan zijn dat deze persoon of situatie een spiegel is die iets terug kaatst naar wat je wat je niet graag in jezelf hebt. Door even je identificatie op te schorten met die aantrekking of die afstoting ben je in staat om duidelijker te zien en toegang te verkrijgen over die persoon of situatie vanuit een verbreed perspectief.

Kennis is macht, en de Drie-Enige Kracht geeft je toegang tot de ingeboren krachten van helderheid. Dus onze suggestie in deze tijd van de toegenomen menselijke polarisatie en de Tijd-Versnelling is, om op jezelf te letten (naar jezelf te kijken) Als je die aantrekking binnen gaat, stop dan even; ga weg van je identificatie met die aantrekking. Stijg op, ga er boven, als het ware en houd je bezig met de Drie-Enige Kracht. Je doet dat zodat je deze relatie met een persoon of met een situatie binnen gaat, met open ogen.

Als je wordt afgestoten door een persoon of door een situatie, houd dan even op, pauzeer even, en identificeer je niet meer met ‘dat je niet van die situatie houdt’. En zweef boven de situatie of de persoon als het ware en houd je bezig met die Drie-Enige kracht om dieper te kunnen zien – om met een grotere helderheid op te merken– of deze persoon of situatie giftig is, of is het een spiegel van iets in jezelf dat je moet transformeren. Als je dieper in de polarisatie fase binnengaat van de planetair instemming, kan de Drie-Enige kracht jullie enorm helpen terwijl je door deze moeilijke periode gaat van toegenomen persoonlijk, inter-persoonlijk en collectief conflict.

De Hathors 1 juli 2012

 

Tom’s Gedachten en Observaties

 

Perceptie (waarneming) is echt relatief voor de waarnemer. En deze relativiteit van waarneming is niet duidelijker, denk ik, dan tussen onze relaties met elkaar. En verder is het al enige tijd nu (zeg maar in de laatste paar maanden) mijn waarneming geweest dat de polarisatie van menselijke relaties omhoog aan het gaan is. Er zijn natuurlijk altijd verschillen van opinies geweest. En conflicten tussen mensen en naties zijn nauwelijks nieuw. De geschiedenis is bezaaid met gevallen van verderfelijke en rampzalige ontmoetingen tussen individuele mensen, maar ook tussen godsdiensten en culturen.

De godin Hathor uit het oude Egypte.

Maar waar de Hathors het hier over hebben is een toename van gepolariseerde waarnemingen en denken (en wat ze geloven) tussen mensen. Het is hun mening dat de verstorende toename in polarisatie het resultaat is van de energetica waar we allemaal doorheen gaan. (zoals de veranderingen van onze zon maar ook de pulseringen van de versnelde evolutie van de Centrale Zon van onze galaxy en uit de diepe ruimte) en het feit dat we de extreme effecten van de Tijd Versnelling ondergaan.

Aan het eind van de sessie vroeg Judi (vrouw van Tom) hen hoe lang ze dachten dat deze periode van toegenomen polarisatie zou doorgaan. Hun antwoord was dat het moeilijk was om exacte tijd coördinaten vast te leggen maar wat zij dachten was dat deze extreme polarisatie van menselijke perceptie minstens 18 maanden tot twee jaren zou doorgaan, als het niet langer was. En verder, verwachtten ze dat de intensiteit van die polarisatie in deze periode zou toenemen en niet afnemen.

Judi vroeg toen naar het vreemde van die polarisatie ervaring en vroeg of ze er nog meer over konden uitweiden. Ze zeiden dat deel van het probleem dat wij mensen beleven het feit is dat de intensiteit van die planetaire en galactische energetica zo extreem is, dat ze vaak kortsluiten met het cognitieve verloop. Als resultaat daarvan kunnen mensen nog grilliger en irrationeler worden dan gewoonlijk.

Als hun perceptie en voorspellingen accuraat zijn dan zou het verstandig zijn om een meesterlijke manier te vinden om door zo’n periode van toegenomen inter-persoonlijke, culturele en godsdienstige disharmonie te komen.

De Drie-Enige Kracht
In mijn opinie is het idee van de Drie-Enige Kracht een Hathor-achtige eenvoudigheid, op zijn best. Als je neigt om dingen visueel voor te stellen, denk dan aan een driehoek. Zet de kracht van aantrekking in de linker onderhoek en de kracht van afstoting in de verre rechter onderhoek. De punt van de driehoek boven aan de twee hoeken is het perspectief van de Drie Enige Kracht. Door dit perspectief kunnen we naar beneden kijken en zien of zaken opmerken die we misschien niet zien als we gevangen zitten in de projecties van aantrekking of afstoting.

Feitelijk is elk construct van ons denken een relatieve vormgeving. Door er afstand van te nemen, zien we het totaalplaatje en lossen we op in de ‘oplossing’. Alles blijkt één te zijn; we hadden het zélf bedacht..!

Die driehoek is natuurlijk maar een metafoor. Wat je eigenlijk doet is omhoog gaan in je bewustzijn zodat je niet langer door de kracht van aantrekking of afstoting wordt betoverd. Vanuit die staat van niet-identificatie van aantrekking of afstoting, kun je betere informatie opvangen die nuttig voor je kan zijn voor het maken van een besluit. Er is een verschuiving nodig in je denkproces om de Drie-Enige Kracht in te schakelen, en die verschuiving is om gewoon weg te gaan bij die zelf-identificatie.

In plaats van er binnen te racen en het normale menselijke te doen, en dat is het je identificeren met onze aantrekkingen of afstotingen, komen we tijdelijk tussenbeide bij ons automatisch antwoord met het doel om waardevolle informatie te verkrijgen. Het soort informatie waar we toegang tot kunnen krijgen als we in de staat zijn van niet-identificatie is kwalitatief anders dan de soorten van informatie waar we toegang toe krijgen als we gevangen zitten in de intensiteit van het moment.

Als bijvoeging om het proces van zelf-identificatie te stoppen, stellen de Hathors een verschuiving voor in ruimtelijk perspectief als een volgende stap om de Drie-Enige Kracht op gang te brengen.

“Als je in een aantrekking valt, pauzeer dan een moment. Stap weg van je identificatie met de aantrekking. Ga er boven zweven als het ware, en schakel de Drie-Enige Kracht in. Dat doe je zodat je de relatie binnengaat met open ogen, of die nu met een persoon of in een situatie is.
Als je wordt afgestoten door een persoon of een situatie, pauzeer je even en dis-identificeer je met een tegenzin voor de persoon of de situatie. Zweef boven de situatie of de persoon als het ware en schakel de Drie-Enige Kracht in om dieper te kunnen zien – om met grotere helderheid te merken – of deze persoon of de situatie giftig voor je is, of als deze een spiegel is voor iets in je dat je moet transformeren.”

Als je ruimtelijke vermogens hebt ontwikkeld zul je in staat zijn om jezelf voor te stellen om boven de situatie of uitwisseling te zweven en om jezelf waar te nemen dat je wordt aangetrokken of afgestoten. Deze ruimtelijke scheiding tussen “waarnemer” of het “beantwoorder” stuk kan behoorlijk nuttig zijn door de patronen van identificatie op te schorten met je antwoorden (welke aantrekking of afstoting betreffen). Maar als je dit soort ruimtelijk vermogen niet hebt, zal het moeilijk voor je zijn om dat te doen.

Als je niet in staat bent om “boven de situatie of de persoon te zweven” als je er op antwoordt, maak je dan geen zorgen. De voornaamste actie die nodig is om de Drie-Enige Kracht in te schakelen is om gewoon te stoppen met je eigen proces van zelf-identificatie zodat je nieuwe soorten informatie kunt krijgen over die situatie of persoon.

Mens zijn betekent aantrekkingen en afstotingen beleven. Het is gewoon deel van de mensen-zoogdieren vergelijking. Alle dieren hebben een ingeboren biologisch antwoord dat naar iets toegaat (aantrekking) of er vandaan gaat (afstoting). En de Hathors zeggen niet dat we dit soort biologisch antwoord moeten verwijderen. Ze zeggen alleen dat als we tijdelijk onze zelf-identificatie antwoorden opschorten, er zich deuren openen in ons bewustzijn (metaforisch gesproken). Nieuwe inzichten en begrippen worden dan voor ons toegankelijk, en met die kennis kunnen we scheppen en mede-scheppen met een groter meesterschap.

Maar, als we in de opwinding van de aantrekking of de angst van afstoting gevangen raken, dan falen we vaak om de ‘rode vlaggen’ te zien of op te merken, of andere cruciale informatie over de persoon of de situatie. Hoeveel ‘negatieve’ relaties en/of situaties zouden we al hebben kunnen vermijden als we in staat waren geweest om die zaken te ‘zien’ waar we blind voor waren op het moment van de intense aantrekking (of in sommige vallen afstoting)?

Ik denk dat er persoonlijke discipline nodig is om deze methode op gang te brengen. En het is nodig dat we de emotionele vergiftiging vermijden die er gebeurt als we werkelijk gevangen raken in een sterke aantrekking of afstoting. En zoals met veel aspecten van onze emotionele levens is dit iets dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar ik denk dat de emotionele discipline de moeite wel waard is. Als niets anders, zal het ons voeren naar een dieper psychologisch inzicht, en dit is een goede zaak.

Als toevoeging echter, het inschakelen van de Drie-Enige Kracht kan ons als scheppers en mede-scheppers helpen door ons toegang te verschaffen naar hogere niveaus van informatie betreffende wie of waar we over contempleren om een mede-schepping mee te willen hebben.

Ik beëindigde die laatste zin echter, met een voorzetsel (in het Engels), met opzet. Voorzetsels brengen relaties tussen woorden tot stand, net zoals de kracht van aantrekking of afstoting een relatie maakt tussen mensen. Terwijl sommige grammatica-mensen het niet eens zijn over de juistheid om een zin te beëindigen met een voorzetsel, zeggen anderen dat het soms noodzakelijk is. Dus lijkt het me, samen met veel andere taalliefhebbers dat de regel van het voorzetsel eigenlijk een mythe is. Sommige mythen zullen langzaam sterven. In dit opzicht, is de voorzetsel mythe een hardnekkige geweest, een bewaakte, zoals het door het dogma van de halsstarrige grammatica mensen geweest is.

Mijn commentaar hier gaat niet zozeer over grammatica als over de syntaxis (leer van de zinsbouw) van onze levens gaat. Met de ‘syntaxis van onze levens’ bedoel ik de orde en relaties van onze belevenissen – zoals we die hebben. Als syntaxis (orde) veranderd wordt in een zin of in ons leven, kan er een hiaat in perceptie ontstaan en door dat gat kunnen nieuwe betekenissen en nieuwe werelden van waarneming worden geboren.

Velen van ons werden gevangen gehouden door nog een mythe – de mythe dat we ons leven niet kunnen of zouden moeten creëren (of her-creëren) op wijzen zoals wij ze wensen te hebben. In deze context is de Drie-Enige Kracht fundamenteel een methode om de syntaxis (orde) van onze waarneming en onze mentale/emotionele levens te veranderen. Door het hiaat/gat (of portaal) dat ontstaat als de syntaxis is veranderd, zijn we meer in staat om nieuwe mogelijkheden vluchtig te zien.

Tom Kenyon

© 2012 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

(zoek op de Hathors)

8 gedachten over “Dualiteit en de Kracht van Drie-Enigheid..!

  1. Moon do not run away give him your love to save him, wel of geen duaal 2 plus triaal test trial 3 handen op 1 bitchy belly krokodillen tranen buikje

   Quote jmdodo1 in reply to distigwished 1 week ago :

   ” tool and rage go hand in hand. i dont know how you can seperate the two; liking one, yet not the other. tom morello and adam jones are long time friends from highschool and were in a band together. tom introduced danny carey to adam. maynard sang on rages 1st album, they toured and played songs together and share the same views. they are like cookies and milk. theyre friends and respect eachother, how can they be better brothers than you and your brother? you guys should be headbanging together ”

   RATM & TOOL You can(´t) kill the revolution
   http://www.youtube.com/watch?v=y25ICRT2-Dg

   Quote:

   ” Trial

   1. Law Examination of evidence and applicable law by a competent tribunal to determine the issue of specified charges or claims.
   2.
   a. The act or process of testing, trying, or putting to the proof: a trial of one’s faith.
   b. An instance of such testing, especially as part of a series of tests or experiments: a clinical trial of a drug.
   3. An effort or attempt: succeeded on the third trial.
   4. A state of pain or anguish that tests patience, endurance, or belief: “the fiery trial through which we pass” (Abraham Lincoln).
   5. A trying, troublesome, or annoying person or thing: The child was a trial to his parents.
   6. A preliminary competition or test to determine qualifications, as in a sport.
   adj.

   1. Of, relating to, or used in a trial.
   2. Attempted or advanced on a provisional or experimental basis: a trial separation.
   3. Made or done in the course of a trial or test.
   Idioms:
   on trial
   In the process of being tried, as in a court of law.
   trial by fire
   A test of one’s abilities, especially the ability to perform well under pressure.
   Middle English triall, a testing, from Anglo-Norman trial, from trier, to sort, try.
   Synonyms: trial, affliction, crucible, ordeal, tribulation
   These nouns denote distress or suffering that severely tests resiliency and character: no consolation in their hour of trial; the affliction of a bereaved family; the crucible of revolution; the ordeal of being an innocent murder suspect; a time of relentless tribulation. See Also Synonyms at burden ”

   http://www.thefreedictionary.com/trial

  2. Hypertje 😉 die cd heb ik. De film ook ooit gezien.
   In de ‘woonkamer’ hiernaast gaat het heftig aan toe…niets voor mij…

  3. best gezellig hier nu Monika, jah klopt op een gegeven moment gaat het mij ook over mijn hoofd heen, hiernaast is ‘het eind een beetje zoek’ zoals dat heet! We laten ons niet uit het veld slaan Moon. We snappen mekaar wel meer dan een beetje, dat is het enige dat nodig is, alles komt goed, bij sommigen heeft het wat extra tijd nodig denk ik.

 1. Over Hathor gesproken, wanneer je op jacht gaat in het oude Egypte en graag naar de lokaties toe wilt waar menig verhaal naar toe leidt die gemarkeerd wordt door velerlei onderzoekers die menen verstand van zaken te hebben. Wil je zelf ook het een en ander zien, niet via een lokaal reisgidsje op het laatste moment, maar na wat jaartjes al van voorbereidend werk en interesse in de oude Antieke Egyptische Wereld, kom je ter plekke zaken tegen die vaak niet kloppen met wat er verteld wordt.

  Hathor betekent Huis van Hor(us) en is een Moedergodin in de Egyptische Mythologie, “moeder van de moeders” en “moeder van de goden” genoemd. Zij werd in haar oudste vorm daterend van 2700 v.Chr. afgebeeld in de vorm van een koe, later soms ook met een leeuwenkop in associatie met haar verschrikkelijke aspect Sekhmet. Soms had zij twee gezichten, een dat vooruit keek en het andere dat terugkeek.
  Als je nu in Egypte opzoek gaat naar Hathor dan stuit je niet op mooie verfraaide gezichten van deze Moeder der Godinnen maar op afgehakte gezichten. Die grotendeels verwoest waren door Romeinen en andere jaloerse invallers. De laatste jaren wordt er hard gewerkt aan renovatie van het geheel: http://img99.imageshack.us/img99/9430/pic0124m.jpg (Nov 2009)

  De zwevende 3de vorm is jou gezichtspunt die naar deze 2 dubbel gezichten kijkt van het waarnemen van 2 personen in 1 mens. Het overzien. Ieder van ons is al sinds de oudheid onderhevig aan het dualisme principe en het in balans zijn is de moeilijkste opdracht wat niet altijd maar even makkelijk is om te ondergaan.

  1. ach jah het raadsel van de 2 gezichten van 1 persoon, ik kwam vandaag van de armoe weer eens op een dubieuze sjatt terecht, een knappe vrouw en moeder van 29 die zich beklaagde dat ze recent gescheiden was omdat haar ex konijnen hol onderzoek bleek te doen met de overbuuff. Ik dacht jah en nu gooi jij je 100% Isis Lilith te grabbel voor 150 uitgehongerde lebberaars en deep down wilde jij dusz hetzelfde waar je je ex nu de schuld van geeft want anders zat je hier nu niet te doen wat je aan het doen bent.. lieff leuk ding maar juist ook omdat haar donkere kant verschrikkelijk goed zichbaar was, voor mij althans wel, dat is wat men in de Volksmond ‘Aantrekkelijk’ noemt, en dat is het ook, als je compleet 100% deugt ben je niet Aantrekkelijk, dan heb je ‘het’ niet… is onmogelijk.. it all in the Mix, een beetje van euh dittem en een beetje van euh dattum

   Vulcano – Een beetje van dit
   http://www.youtube.com/watch?v=CcxCf9tqnN8

 2. Alles heeft meerdere kanten en de mens is geneigd om vanuit de eigen belevingswereld de situatie in te schatten waarna beoordeeld/veroordeeld wordt.Anderen zullen dat weten en daar (mis)bruik van kunnen maken om bepaalde doelen te bereiken.Wanneer mensen bv door teveel en te hoge (vaak onterechte) belastingen in de problemen komen of hun werk kwijt raken (wat vermindering van inkomsten betekend) waardoor men in de problemen komt,dan richten de meeste mensen zich op die problemen en mogelijk vergeten zij dan de oorzaak vast te stellen waarbij ook nog komt dat men bang kan zijn het huis of vaak de auto op afbetaling kwijt te raken (zeg maar het materiele).Door dit soort voorvallen kunnen mensen wanhopig worden en een “kort lontje” krijgen waardoor men al vlug geneigd is met de vinger naar anderen te wijzen die er vaak niets mee van doen hebben.Dat is juist het gevaar want dat roept dualiteit (woede) op waarbij de verkeerde mensen ten onrechte beschuldigd kunnen worden en het lijkt erop dat kwaadwillenden dit ook gebruiken.In mijn zienswijze is belasting betalen bedoeld om sociale voorzieningen te kunnen bekostigen waar iedereen gebruik van kan maken wanneer het tegen zit,helaas lijkt het erop dat de “leiders” daar te weinig oog voor hebben en het liever aan andere dingen uitgeven zoals dood en verderf zaaiende dingen (JSF) waardoor juist geweld in stand wordt gehouden en het geld meestal naar het buitenland gaat,anders vraagt de E.U het wel gewoon rechtstreeks (een paar miljard of zo).De Nederlander betaald belasting in Nederland om zich te verzekeren van hulp in tijden van nood in Nederland zelf en niet om onzinnige uitgaven in het buitenland te doen.Iedereen met inkomsten betaald inkomstenbelasting en dat zou toereikend moeten zijn,maar dat is het niet omdat er verkeerd beleid gevoerd kan worden waardoor de belastingen onnodig hoog worden of anders verzinnen ze wel weer nieuwe belastingen wanneer er tekorten zijn in de begroting en dat is landelijk maar ook gemeentelijk.
  BTW is in mijn zienswijze onterecht omdat boodschappen betaald worden met geld wat over is nadat er al belasting over betaald is,BTW is dan ook gewoon extra plundering en dubbele belasting waar alleen de schatkist beter van gevuld wordt terwijl het mensen onnodig in de problemen kan brengen.We zouden één E.U zijn maar waarom moet een Nederlander die een auto in het buitenland voor veel minder geld koopt dan in Nederland de auto eerst laten keuren in Nederland en ook nog BTW betalen wanneer hij of zij die auto invoert?
  Mensen zien vaak niet wat de oorzaak van hun ellende is en geven dan makkelijk de schuld aan anderen die er totaal niets mee van doen hebben zoals nieuwe Nederlanders.Wanneer het ons slecht gaat zullen we ook naar daar gaan waar we het beter kunnen hebben en dingen krijgen en dat doen die nieuwkomers ook en er zullen wellicht ook economische “vluchtelingen” tussen zitten maar dat is een kwestie van onderzoek eer iemand toestemming krijgt om Nederland binnen te komen.Het is het beleid dat gevoerd wordt dat niet deugd want eerst waren het de asielzoekers die nu ineens arbeidsmigranten lijken te worden genoemd.Nederlanders die een vast contract bij een werkgever hebben worden vaak ontslagen om de risico’s en kosten voor de werkgever te verlagen en voor rekening van de arbeidskracht zelf te laten zijn.Vaak kunnen diezelfde mensen de dag na ontslag weer gewoon op hun plek in het zelfde bedrijf aan de slag wanneer zij ZZP er zijn geworden of anders via een uitzendbureau (die er ook aan moeten verdienen) daar neer worden gezet voor meestal een stuk minder loon en wil of kan dat niet dan halen ze goedkope krachten uit het buitenland.Net als met die Co2 en PFAS maar ook de vaccinatie politiek wordt wel geroepen dat vaccinatie veilig is en Co2 een probleem is maar dat wordt niet onafhankelijk bewezen en voor PFAS hebben ze de acceptabele waarden dusdanig verlaagd dat het ondoenlijk is om mee te werken.Ook hier is het beleid verantwoordelijk voor de uitgave van veel geld wat niet nodig is (Co2) en complete bedrijven zijn stil komen te liggen wat werkelozen kan betekenen en faillisementen voor bedrijven wat betreft de vaccinaties dat is nog steeds niet wetenschappelijk aangetoond dat het veilig is.Iedereen in nood dient geholpen te worden maar nu worden smoezen aangevoerd om zelfs “nieuwe Nederlanders” naar Nederland te halen zonder dat aangetoond wordt dat vacatures niet door Nederlanders zouden kunnen worden ingevuld,het wordt dus alleen maar gezegd en niet meer dan dat.(anders zou er ook geen werkloosheid meer kunnen bestaan) want die zouden dan toch als eerste aan het werk gezet kunnen worden?Belastingen worden zomaar verzonnen wanneer er landelijke en gemeentelijke tekorten zijn en dat is onrecht.Vele gemeentes worden door Den Haag gekort en door nieuwe belastingen te verzinnen of voor allerlei onzin sneller boetes uit te delen halen ze geld binnen zodat het tekort wat door Den Haag wordt veroorzaakt wordt aangevuld terwijl Den Haag geld genoeg heeft.Dat zijn dingen die verantwoordelijk zijn voor problemen bij veel mensen.Belastingbetalen wordt dus gebruikt als oplossing voor tekorten door de overheid zelf veroorzaakt en dus totaal onnodig en daar is belasting betalen ook nooit voor bedoeld geweest.(Uiteraard heb je ook mensen die een gat in de hand hebben en kopen terwijl ze dat niet kunnen) maar wanneer meer dan een miljoen mensen in geldproblemen komt en zelfs werkenden niet meer kunnen rondkomen lijkt het mij sterk dat al die mensen een gat in de hand hebben en is het niets anders dan het beleid dat verantwoordelijk is voor deze ellende.
  Waar hebben ze in Den Haag wel geld voor? De JSF en Trump hoeft maar met de vingers te knippen en het percentage voor hulp van de VS in NATO verband wordt gelijk opgeschroeft en de E.U vraagt het gewoon rechtsreeks met één of andere smoes en dat zal ongetwijfeld ook betaald gaan worden.Het zijn niet de nieuwe Nederlanders,het is het beleid dat Nederland kapot maakt.Het meest goede voorbeeld dat er is is dat nieuwe Nederlanders voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning terwijl vele Nederlanders al jaren ingeschreven staan en nu nog langer mogen wachten,maar dat is niet de schuld van die nieuwkomers maar van het beleid dat gevoerd wordt.De overheid en gemeenten zelf maken er een zootje van terwijl ze gelijktijdig de mogelijkheid hebben en benutten om mensen nog verder de afgrond in te helpen en dat zou naar mijn mening moeten veranderen.Waarom moet Rutte €13.000 betalen aan de koning voor een lift per vliegtuig naar een Bilderbergbijeenkomst (dat mogelijk ook door de belastingbetalers is betaald) en is dat zijn eigen geld of van de belastingbetaler?
  Nu Ollengren thuis zit moesten gelijk de vervangers de eed afleggen bij de koning wat zit daar achter,waarom nu en niet eerder?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.