Advertentie

Schaliegas in Nederland vooral in waterwingebieden..!


Gas uit de kraan.. Het resultaat van het ongebreidelde kapitalistische systeem?
Gas uit de kraan.. Het resultaat van het ongebreidelde kapitalistische roof-systeem in de VS? Waarschuwing van ongekende orde voor de Nederlandse bevolking..! (klik voor artikel en lead naar de onthutsende film/documentaire ‘Gasland’..)

x

Schaliegas in Nederland vooral in waterwingebieden..!

2013 © Duurzaamnieuws.nl

x

De schalie houdende lagen worden overlapt door een kwart van alle wingebieden van Vitens. Dit blijkt uit een kaart met alle waterwingebieden en schaliegas houdende lagen die is ontwikkeld door Waterbedrijf Vitens in samenwerking met onderzoeksinsituut TNO. Ruim twee miljoen Nederlanders in het Vitens voorzieningsgebied zijn afhankelijk van deze waterbronnen. Dus wanneer de Nederlandse regering zou besluiten om schaliegas(proef)boringen toe te staan, heeft het meteen een groot probleem erbij. De overheid zal moeten garanderen dat het drinkwater van deze 2 miljoen Nederlanders schoon en zuiver blijft..

Bij de schaliegaswinning is water een bedreiging voor de winning van het gas. Er wordt als een 'vijand' mee omgesprongen.. Het water dat een essentieel onderdeel is van de bewoners in de omgeving van het wingebied.
Bij de schaliegaswinning is water een bedreiging voor de winning van het gas. Er wordt als een ‘vijand’ mee omgesprongen.. Het water dat een essentieel onderdeel is van de bewoners in de omgeving van het wingebied.

Drinkwater grote steden
Schaliegas houdende lagen en grondwaterwinningen overlappen elkaar relatief veel. Zo zijn de zandgronden in Twente en de Achterhoek kwetsbaar voor lekkages aan het maaiveld. Juist hier is de overlap groot. De verspreidingskaart van de twee Nederlandse schaliegashoudende pakketten, met de Posodonia Schalie Formatie en het Geverik Laagpakket laat zien dat in een groot deel van Nederland naar schaliegas geboord zou kunnen worden. Van de 110 winlocaties bevindt zich naar nu bekend is zeker een kwart in de ‘schaliegaszone’ van Nederland. Sommige winlocaties vormen een belangrijke bron voor aanvoer van drinkwater aan grote steden in de Provincie. Ruim twee miljoen Nederlanders zijn voor hun drinkwater afhankelijk van deze grondwaterwinningen.

Dichtbevolkte gebieden en kwetsbare landschappen
Mochten ook kleine voorkomens worden geëxploiteerd of er op grotere diepte dan 5 km schaliegas worden gewonnen, dan neemt het aantal winningen dat zich in deze ‘schaliegaszone’ bevindt, flink toe. Vitens gaf recentelijk al aan zich zorgen te maken over de plannen om schaliegas te gaan winnen in Nederland. De schaliegasvoorraden bevinden zich in Nederland in dichtbevolkte gebieden en in kwetsbare landschappen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Wettelijke beschermig strategische grondwatervoorraden
Tussen de grondwaterbeschermingsgebieden liggen op een diepte van enkele tientallen tot 200 meter watervoerende pakketten. Veel van dit water stroomt richting de grondwaterwinning, dit zijn de zogenaamde intrekgebieden. De strategische grondwatervoorraden worden middels zogenaamde boringsvrije zones en reserveringsgbieden wettelijk beschermd. Daartussen liggen de watervoerende pakketten waar op dit moment geen gebruik van wordt gemaakt. Vitens wijst erop dat ook deze gebieden in de toekomst nodig kunnen zijn. Dus alle grondwatervoorraden, ook als die relatief ver van de grondwaterbeschermingsgebieden liggen, kunnen mogelijk voor het land van strategisch belang zijn. Hier geldt voor Vitens het voorzorgsprincipe, dat wil zeggen eerst de risico’s goed kennen en kunnen beheersen voordat je met nieuwe activiteiten start.

Onderzoek
Het lopende onderzoek dat in opdracht van Economische Zaken wordt uitgevoerd zal als theoretisch kader mede de kleur bepalen hoe waterbedrijf Vitens tegen de risico’s van schaliegaswinning voor de drinkwaterwinning aan zal kijken. Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek vindt het waterbedrijf dat het debat in alle openheid gevoerd moet worden en dat de drinkwaterbelangen een belangrijke plek moeten krijgen in het debat.

Uit het onderzoek blijkt dat de volgende winlocaties zich in de ‘schaliezone’ bevinden:

Utrecht: Leidsche Rijn, Linschoten, Lopik, Montfoort en Nieuwegein.

Gelderland: Kolff, Velddriel, De Muntberg, Van Heek, Dinxperloo, Aalten, De Pol, Corle, Vorden, Noordijkerveld, Elburg, De Haere, Epe

Overijssel: Weerseloseweg, Weerselo, Hasselo, Goor, Herikerberg, Espelo, Holten, Wierden, Nijverdal, Diepenveen, Archemerberg, Manderveen, Hoge Hexel, St Jansklooster

Drenthe: Havelterberg

Friesland: Oldeholtpade, Noordburgum, Garyp

3 gedachten over “Schaliegas in Nederland vooral in waterwingebieden..!

  1. Voor zover mij bekend komt het drinkwater in de omtrek van Raalte en Deventer voor een groot deel ondergronds via natuurlijke doorstroming van Havelterberg e.o..
    hoe willen ze de veiligheid van op die afstanden gelegen waterwingebieden garanderen? want dat zullen wel niet de enige lange afstand waterwin bronnen zijn.
    wanneer houden wij eens op alles maar te slikken en beginnen we voor onszelf en onze kinderen op te komen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.