Advertentie

Flynn: “Massale, landelijke corruptie op punt van blootlegging!”


X
X
Generaal Michael Flynn onthult!

‘Massale, landelijke corruptie
staat op het punt te worden blootgelegd’..

2022 © WantToKnow.nl/be

x

‘Het zal in de komende 24 uur nationale aandacht krijgen,’ Dat was het statement van generaal Flynn op 21 januari jl. De voormalige Nationaal Veiligheidsadviseur Michael Flynn heeft deze verklaring uitgegeven, waarin hij onthult dat massale, landelijke corruptie op het punt staat te worden blootgelegd. En volgens Flynn zou de grote bom ‘heel snel’ vallen. Deze waarschuwing van generaal Flynn komt, na een vurige verklaring van zijn familie op donderdag, als reactie op een bericht, dat de nieuwe president van de Universiteit van Rhode Island (URI) een eredoctoraat intrekt, dat in 2014 werd verleend aan Flynn, toenmalig hoofd van de Defense Intelligence Agency. Dit eredoctoraat zou volgens Marc Parlange, de nieuwe directeur in kwestie, ‘corrupt’ zijn geweest.

Een ere-doctoraat werd eerder ook verleend in 2003, aan de voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani en ook deze titel wil de nieuwe directeur intrekken. En ondanks het feit dat deze URI baas, Marc Parlange, zijn functie pas sinds augustus bekleedt, is hij blijkbaar van mening, dat het intrekken van deze erediploma’s een topprioriteit zou moeten zijn voor de universiteit. Volgens een brief van zijn hand, gericht aan de raad van toezicht van de school, die werd geciteerd door ‘The Providence Journal’ (HIER), heeft het comité dat toezicht houdt op de eredoctoraten van de URI op 10 december gestemd over intrekking van beide graden. Een citaat uit die brief:

“Op basis van hun bevindingen dat generaal Flynn en burgemeester Giuliani niet langer het hoogste niveau vertegenwoordigen van onze waarden en normen, die duidelijk waren toen we de graad voor het eerst verleenden. Als een burgerlijke instelling heeft URI het voorrecht en de verantwoordelijkheid om de Amerikaanse democratie in stand te houden door goed burgerschap te verzekeren en te modelleren. Het intrekken van deze erediploma’s versterkt onze waarden en stelt ons in staat om te leiden met waarheid en integriteit.

Generaal Flynn reageerde op de verklaring met directe opmerkingen aan ‘The Western Journal’ (HIER) met een voorspelling:

“Dit is weer een voorbeeld van de opheffingscultuur en ‘wokeness’ in onze academische instellingen, en ik weet dat er een gezamenlijke poging is om mij aan te vallen van bepaalde elementen aan de linkerzijde, voornamelijk vanwege mijn zeer zichtbare houding in de strijd tegen de socialistische overname van ons land. Dit zal in de komende 24 uur nationale aandacht krijgen,”

En in een verklaring van de familie Flynn werd Parlange’s aanbeveling om de eredoctoraat in te trekken, omschreven als ‘een laffe en corrupte poging om onze broer, Lt. Generaal Michael T. Flynn, USA (Ret.) en zijn levensmissie en werk, zonder reden in diskrediet te brengen.’ De verklaring gaat verder met:

“Met deze gebrekkige en kromme actie onderschrijft URI de destructieve en tirannieke cancelcultuur, buigt het voor de wakkere maffia en repressieve krachten, terwijl het zichzelf onthult de intellectuele capaciteit, standvastigheid of integriteit te missen die wordt vereist van een Amerikaanse openbare universiteit in de 21e eeuw. Verbazingwekkend genoeg verdraait de nieuwe URI-president Parlange, de feiten en neemt hij leugens en roddels over die jarenlang zijn verspreid. Allemaal in verband met de, nu bevestigde, inlijving van generaal Flynn.
De aanbeveling van de heer Parlange om de eredoctoraat van generaal Flynn in te trekken mist morele moed, geeft voorrang aan kleinzieligheid boven principes, en schept een onsmakelijk, verontrustend precedent.”

“Deze saga ettert al een jaar,” vertelde Michael Flynn aan The Western Journal. “Mijn familie heeft er genoeg van.” URI verleende de eretitel ‘Doctor of Humane Letters Honoris Causa’in 2014 aan generaal Flynn, aldus ‘The Providence Journal’. Bijzonder feit is, dat de hele familie FLynn gestudeerd heeft op de Universiteit of Rhode Island en dus ook persoonlijk dicht betrokken is, bij deze beslissing van Marc Parlange. De familie Flynn kwam in deze zaak met deze verklaring:

Vandaag heeft onze familie vernomen dat de University of Rhode Island van plan is zich te vermommen onder een sluier van valse gerechtigheid en een Amerikaanse held de rug toe te keren in een laffe en corrupte poging onze broer, Lt. General Michael T. Flynn, USA (Ret.) en zijn levensmissie en -werk, zonder reden in diskrediet te brengen. Als de Board of Trustees van URI tijdens hun vergadering op vrijdag 21 januari 2022 lafhartig besluit om de eredoctoraat van generaal Flynn in te trekken, zal de universiteit niet staan voor eer, waarheid, rechtvaardigheid en moraliteit, maar in plaats daarvan haar eigen reputatie besmeuren en haar gemeenschap, de staat Rhode Island en de moeder van generaal Flynn en 10 van zijn broers en zussen, neven en nichten die allemaal aan de universiteit zijn afgestudeerd, onteren.

De schaamteloze hypocrisie die voortvloeit uit het verwachte besluit van de Raad van Bestuur om de eredoctoraatstitel van generaal Flynn in te trekken, druist in tegen de kernbeginselen van dit land en de verklaarde opdracht van de universiteit zelf. Met deze gebrekkige en kromme actie onderschrijft URI de destructieve en tirannieke cancelcultuur, buigt het voor de wakkere maffia en repressieve krachten, terwijl het zichzelf onthult dat het ontbreekt aan de intellectuele capaciteit, standvastigheid of integriteit die wordt vereist van een Amerikaanse openbare universiteit in de 21e eeuw.

Generaal Flynn heeft zijn leven gewijd aan de bescherming en het behoud van de Verenigde Staten van Amerika en de vrijheden en vrijheden van alle burgers van dit grote land, met inbegrip van degenen die verbonden zijn aan de Universiteit van Rhode Island. Zijn niet aflatende liefde voor God en Vaderland – boven alles – is de fakkel van het licht die hij gedurende tientallen jaren van openbare dienst aan Amerika heeft gedragen als soldaat in het Amerikaanse leger en militair leider van tienduizenden jonge mannen en vrouwen op slagvelden over de hele wereld.

Voor generaal Flynn zal dat felle licht van vrijheid, vrijheid en gelijke rechtvaardigheid voor allen nooit doven en hij zal zich nooit laten afschrikken. Nooit zal hij ophouden onbevreesd te vechten voor de Republiek en voor de rechten en de vrijheid van ieder individu, die de Amerikaanse burgers bij de gratie van de Almachtige God zijn verleend.
Wil onze natie de diepgewortelde opmerkelijke corruptie overleven die de afgelopen jaren aan het licht is gekomen, inclusief de vier jaar durende politieke vervolging van generaal Flynn als middel ‘om Trump te pakken’, dan zullen er nieuwe leiders en moedige Amerikanen nodig zijn om moedig op te staan tegen de controlerende krachten van het kwaad, die erop uit zijn deze grote natie te vernietigen. Wanneer in Amerika één persoon onrecht wordt aangedaan, overkomt dat alle burgers.

Is dit het grote schandaal waar generaal Michael Flynn op doelt. Zie verderop in het artikel!

Maar Amerika is wakker geworden. Zij zal niet langer verkiezingsfraude tolereren, noch propagandisten in de media die zich neerleggen bij hun poppenspelers, noch frauduleuze, verraderlijke retoriek die zich voordoet als wraak. Die dagen zijn voorbij. Dit moment in de tijd vraagt meer van ons allemaal. De familie Flynn en generaal Flynn zijn nog steeds in het veld en zullen uit alle macht voor Amerika blijven vechten om ervoor te zorgen dat alle burgers hun door God gegeven rechten op vrijheid, vrijheid en gelijke rechten onder de wet genieten zonder angst voor vergelding.

Het is verbazingwekkend dat de nieuwe voorzitter van URI, de heer Marc Parlange, de feiten verdraait en leugens en roddels overneemt die jarenlang zijn verspreid in verband met de, nu bevestigde, inlijving van generaal Flynn. De aanbeveling van de heer Parlange om de eredoctoraat van generaal Flynn in te trekken mist morele moed, geeft voorrang aan kleinzieligheid boven principes, en schept een onsmakelijk, verontrustend precedent.

In feite heeft de voormalige procureur-generaal van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, William Barr, in zijn interview van mei 2020 met CBS News-correspondent Catherine Herridge, geverifieerd dat het besluit van het Ministerie van Justitie om de valse aanklacht tegen generaal Flynn te seponeren was “om een onrechtvaardigheid ongedaan te maken.” Hij onthulde verder dat het zogenaamde 24 januari 2017 interview van generaal Flynn door nu in ongenade gevallen FBI-agenten ‘geen legitieme basis’ had en was georkestreerd als een ‘val om meineed aan te tonen’ door generaal Flynn. (Procureur-generaal Barr verdedigt beslissing Justice Dept. om strafzaak tegen Michael Flynn te laten vallen HIER)

Bovendien getuigde FBI Special Agent William J. Barnett in september 2020 – onder ede – in een interview dat voortkwam uit het onafhankelijke onderzoek van het DOJ, geleid door USAO-EDMO Jeffery Jensen, naar de waarheid achter en de feiten van de zaak van de generaal, dat hij geloofde dat de vervolging van Flynn werd gebruikt als een middel om ‘TRUMP te pakken te krijgen.’ (Interview-van-William-Barnett.pdfURI is zonder verlossing voor de familie Flynn en alle anderen die recht boven onrecht zoeken en waarheid boven leugens.

De verklaring van de familie werd donderdag naar de raad van beheer gestuurd, die de ontvangst ervan aan de familie bevestigde, aldus Flynn. Volgens The Providence Journal zouden de trustees van de universiteit, binnenkort over de zaak stemmen.

* * *

Haalt Generaal Michael Flynn hier

met deze ‘heftige aankondiging‘, Joe Biden onderuit..?

x

De bovenstaande waarschuwing van generaal Michael Flynn, is natuurlijk een voortzetting van de heftige clash tussen Democraten en Republikeinen, meer in het bijzonder, tussen Joe Biden en Donald Trump. Het is algemeen bekend dat de Democraten, zoals in het bijzonder ex-president Barack Obama en zijn vice-president  Joe Biden een bijzonder hechte relatie met China zijn aangegaan, toe Obama aan het bewind was. Waarom was dat überhaupt? En wat in dat hele verhaal bijzonder opviel, was de kruiwagen die Joe Biden was voor zijn zoon Hunter, die aan zijn vluchtje met papa naar China, in de Air Force One, een uiterst lucratieve miljoenendeal overhield..?

Vanzelfsprekend zijn van deze ontwikkelingen in de relatie met China allerlei gegevens beschikbaar, die tegen Joe Biden kunnen werken. Het is natuurlijk onmogelijk voor de Obama-club, dat ze álle info over deze ‘zaak’ hebben kunnen ‘deleten’ van computers en deze info uit de archieven hebben kunnen houden.

OP HETERDAAD… ‘Red Handed’…
Volgens onderzoeksjournalist Peter Schweizer heeft de familie Biden maar liefst US$ 31 miljoen ontvangen, ‘uit de hoogste kringen van de Chinese inlichtingendiensten’...! Peter Schweizer kwam deze week in het nieuws, bij het verschijnen van zijn boek: ‘Red Handed’ (vert. ‘heterdaad’) met de ondertitel: ‘How American Elites Get Rich, Helping China Win’..

Peter Schweizer is de voorzitter van het ‘Government Accountability Institute’ en succesvol auteur, die zijn boeken regelmatig hoog ziet scoren op de New York Times bestselling books’en die vertaald zijn in 11 talen. Hij zegt in zijn interviews over dit nieuwe boek, dat hij, sinds de 25 jaar die hij als onderzoeksjournalist werkzaam is, in dit kader het engste onderzoek heeft gedaan, dat hij ooit heeft gedaan. Zijn woorden zijn méér dan duidelijk:

“Dat de Chinese regering tracht te infiltreren in Amerikaanse instellingen is niet verwonderlijk. Wat wel geheel nieuw is, is het aantal Amerikaanse elites dat de Chinese dictatuur graag wil helpen, in haar streven naar wereldwijde hegemonie. Zelfs presidentiële families, hooggeplaatste Silicon Valley-goeroes, hoge baasjes van Wall Street, Ivy League-universiteiten, zelfs professionele atleten – allemaal bereid om Amerikaanse kracht en veiligheid op te offeren op het altaar van persoonlijke verrijking..!!

In Red-Handed, onthult journalistiek onderzoeker Peter Schweizer zijn bevindingen over de geheime deals die rijke Amerikanen hebben gesloten om China te helpen zijn militaire, technologische en economische macht op te bouwen. Net zo verbazingwekkend is dat veel van deze elites stilletjes geloven dat het Chinese dictatoriale regime superieur is aan de Amerikaanse democratie..!

Feitelijk wordt het landverraad wat deze lieden plegen, direct of indirect, hiermee ‘goedgepraat’ en/of ‘gemotiveerd’..!De gedachten gaan hierbij vanzelf uit, naar dátgene wat bekend is geworden over de corrupte Amerikanen, zoals BIDEN & SON, die zich verrijkten in Oekraïne, direct ná de Westerse machtsovername, waarbij Oekraïne ‘zelfstandig’ zou zijn geworden.. (zie artikel HIER op de site)

Schweizer en zijn team van forensische onderzoekers hebben meer dan een jaar besteed aan het doorspitten van een enorme hoeveelheid bedrijfsgegevens en juridische documenten om deze verborgen transacties bloot te leggen. Transacties waarvan China’s handlangers hoopten, dat ze nooit het daglicht zouden zien.

En zoals Schweizers eerdere boeken, zoals ‘Profiles in Corruption’, ‘Secret Empires’ en ‘Clinton Cash’ allemaal keihard duidelijk maakten, zijn het slechte acteurs aan beide uiteinden van het politieke spectrum. Uitputtend onderzocht, scherp verteld, en huiveringwekkend, zal Red-Handed de nexus van de macht tussen de Chinese regering en de Amerikaanse elites die haar bieden bloot te leggen.’, zo luidt één van de recensies.

 

De familie van Democraat Joe Biden volgens Peter Schweizer ‘zo’n US$ 31 miljoen’ van Chinese agenten, die volgens Schweiitzer ‘banden hebben met de hoogste niveaus van de Chinese inlichtingendienst’. Hiervoor heeft Schweizer naar eigen zeggen ‘explosief nieuw bewijsmateriaal’. Peter Schweizer onthulde deze ontdekking van deze ‘smoking gun’ tijdens een interview met Fox News presentator Mark Levin in diens programma ‘Life, Liberty & Levin’. Hier dit betreffende fragment uit die show:

Schweizer zegt hierin dat hij een spoor vond in documenten die de duistere deals blootleggen, tijdens onderzoeken voor het nieuwe boek ‘Red-Handed: How American Elites Get Rich Helping China Win’. Schweizer vertelt Mark Levin dat Joe Biden’s zoon Hunter, betrokken was bij deals met agenten van de Chinese Communistische Partij (CCP). Dit terwijl zijn vader zowel vice-president onder Obama was, en tot op heden, als president sinds januari 2021. Hij beschrijft de zakelijke transacties van de familie Biden als ‘ongekend’. Schweizer vertelt:

“Een van de meest opzienbarende dingen die we aan het licht hebben gebracht is het simpele feit dat de familie Biden, terwijl hij vicepresident van de Verenigde Staten was en doorging toen hij president werd, zo’n US$ 31 miljoen ontving van Chinese individuen die gelinkt zijn aan de hoogste niveaus van de Chinese inlichtingendienst.

En deze deals, die we in het boek op een rijtje zetten, werden uitgevoerd door een paar personen. Een is een man genaamd Che Feng. Hunter Biden, in de Hunter Biden e-mails, verwijst naar deze man als de Super Chairman. at is een soort bijnaam voor hem, en Hunter Biden zegt in een e-mail: ‘Ik geloof niet meer in de loterij, maar ik geloof in de Super Chairman’.  Zijn zakenpartner was de vice-minister op het ministerie van staatsveiligheid en onder andere verantwoordelijk voor het werven van buitenlanders om voor China te spioneren; het hoofd van iets dat het Bureau Nummer Acht heette.

Je komt niet hoger dan dat. Dit zijn het soort mensen die deals sloten met Hunter Biden. In dit specifieke geval, hielp Che Feng toevallig een deal van $20 miljoen veilig te stellen. Een andere persoon die hielp die deal te regelen is een man genaamd Mr. Zhao. Mr. Zhao hielp met die $20 miljoen deal. Deze Zhao stuurde ook US$ 5 miljoen naar Hunter Biden, en hij stuurde dat geld van een zeer interessant bedrijf genaamd Harvest Global.”

Peter Schweizer zegt dit over Jiao, Hunter Biden’s vrouwelijke zakenpartner:

“Ze is de dochter van het voormalige hoofd van het ministerie van staatsveiligheid, de man die het hele spionage-apparaat voor China leidt; nogmaals, het wordt niet hoger dan dat. En dit is mijn leven als onderzoeksjournalist, Mark, werkelijk ongekend. Ik ken geen enkel moment in de Amerikaanse geschiedenis dat de Amerikaanse eerste familie zo’n financiële band had met een buitenlandse inlichtingendienst, vooral een buitenlandse inlichtingendienst die de Verenigde Staten wil verslaan in de wereldwijde concurrentiestrijd.”

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.