Advertentie

Aarde en haar universum: waarheid of insertie..?


spiral-galaxy-ngc1232-1600
x

x

Van lichtwezen naar mens
x

Deze aarde en haar universum: waarheid of insertie?
x

2015 © René/Mirjam – deze versie © wanttoknow.nl/be

x

De situatie waarin wij ons vandaag de dag bevinden kunnen we een insertie noemen. Een insertie is een toevoeging in de multidimensionale werkelijkheid. Een soort van cocon, die zich bevindt in de laag frequente kant van de multidimensionale werkelijkheid. Deze cocon is omgeven door een krachtige laag frequente energie (0-500 op de schaal van Stoof*).

lichtwezenHet verplaatsen van ons als lichtwezens vanuit de multidimensionale werkelijkheid naar de insertie kan ook worden gezien als de oerknal. We kwamen met een explosie van energie, Liefde en licht in de insertie terecht. Van deze explosie zijn de sporen in ons universum nog steeds zichtbaar. Sterrenkundigen kunnen door radiotelescopen de frequenties van deze explosie waarnemen.

Wetenschappers noemen de explosie ook wel de ‘Big Bang’ ofwel ‘de Grote Knal’.. Het begin van onze aanwezigheid in de insertie. Er kwam op dat moment in onze omgeving zoveel energie, licht, Liefde en kracht vrij, dat de donkere cocon in een keer fel verlicht was.

De insertie/cocon waarin wij als lichtwezens bij elkaar gebracht zijn, zien wij vanuit ons bewustzijn als een planeet. Deze planeet noemen wij ‘de aarde’. Via ons bewustzijn hebben wij allemaal een ander beeld van de aarde. Dit beeld wordt sterk bepaald door hoe wij met elkaar de fysieke aspecten van de aarde ervaren. Met de fysieke vaste aspecten bedoel ik alles wat we kunnen beetpakken; tafel, stoel, vork, ons fysieke lichaam. Maar wat is de aarde echt? Niet zoals wij hem ervaren, maar zoals de Annunaki en de Archonten** hem voor ons bedoeld hebben.

Eigenlijk is de aarde een van de meest donkere, onheilspellende en afgelegen plekken in de multidimensionale werkelijkheid. Het ligt aan de laagfrequente kant van de multidimensionale werkelijkheid. Het is te vergelijken met de leefomgeving waar de Archonten en Annunaki normaal leven; op donkere rotsachtige planeten waar zij leven in holen en spelonken. Zo is de aarde eigenlijk ook. In veel geschriften, zoals ook de Bijbel, wordt dit omschreven in het boek Genesis. Hierin wordt verteld over hoe de aarde door God is geschapen en dat de aarde in het begin woest, leeg, koud en donker was. Een plek waar licht en Liefde niet doordringt.

annunaki Marduk ancient godAnnunaki en Archonten…
Hier moet bij opgemerkt worden dat de laagfrequente kant en het donkere, koude, kille van de leefomgeving van de Archonten en de aarde die zij in eerste instantie gecreëerd hadden, een uiting is van hun bewustzijn. In essentie zijn zij ook lichtwezens, een deel van de bron. Zij moeten alleen de weg naar het Licht en de Bron terug vinden. Toen wij hier werden samen gebracht door de Annunaki ging dat gepaard met een enorme explosie van licht (fotonen) en Liefde. Deze enorme hoeveelheid Licht en Liefde die wij meebrachten zorgde ervoor dat de cocon begon uit te dijen. Hierdoor werd de laagfrequente energie waarmee de cocon was gevuld naar de buitenkant van de cocon gedrukt.

De sterrenstelsel die wij waarnemen in ons universum geven voor een klein deel een indruk hoe dat er uit moet hebben gezien. Het effect van de explosie was dusdanig groot dat de Annunaki en Archonten eerst geen overzicht meer hadden van de situatie in de insertie. De energie was zo krachtig dat zij er door werden overweldigd. Zij werden angstig van die enorme hoeveelheid Licht en Liefde, omdat zij dat niet kennen. Het was zeer chaotisch. Eigenlijk kun je stellen dat zij een half miljoen jaar geleden aan iets begonnen waar zij zelf de gevolgen niet van konden of wilden zien.

Door het uitdijen van de cocon ontstond er druk op de buitenkant van de cocon. Door deze druk dreigde de cocon te barsten en uit elkaar te vallen. Gezien het belang dat de Annunaki en Archonten erbij hadden om ons binnen de cocon van de insertie te houden besloten zij een enorme hoeveelheid laagfrequente energie tegendruk te laten geven op en in de cocon. De Annunaki bundelden de laagfrequente energie aan de buitenkant van de cocon om de wand te versterken. Daarna vulden ze de cocon weer met laagfrequente energie. Ook werd er druk gezet op de buitenkant van de cocon.

Annunaki-ancestors-TransfigurationDeze cocon is 150 keer groter geworden dan hij oorspronkelijk was. Door de druk van buitenaf en binnenuit op te voeren, begon de cocon weer kleiner te worden. De druk binnen de cocon nam hierdoor verder toe. Toen begon een deel van de hoogfrequente energie die wij als lichtwezens mee hadden genomen uit de cocon te lopen, als een emmer die overloopt. Het andere deel begon samen te klonteren en vormde daarbij de hemellichamen die wij nu nog dagelijks kunnen waarnemen; de zon, de planeten, de sterren.

Het universum waarin wij nu leven (insertie) is dus tot stand gekomen en vormgegeven door de 2 duale krachten (hoogfrequent en laagfrequent) die een rol spelen binnen de cocon. Tevens leidt dit er, door de druk en de dualiteit die er is, toe dat alles wat zich binnen de insertie bevindt daardoor ook steeds kleiner wordt en een vastere vorm krijgt.

De woeste, lege en koude Aarde..
Bij het begin van de insertie was de aarde inderdaad woest, leeg, koud en donker. Doordat we ons in het begin nog bewust waren van onze vermogens als lichtwezens gebruikten we onze scheppingskrachten om de insertie tot een voor ons fijne plek te maken. Door je omgeving met Liefde waar te nemen en er mee bezig te zijn, verhoog je de frequentie van die omgeving. Daardoor wordt de omgeving lichter en vriendelijker en begint het de Liefde die je het geeft uit te stralen. Dat is de essentie van onze scheppingskracht, de Liefde van de Bron die wij in ons dragen.

Een koekje naar Dan Winter's deeg.. De geometrische basisvormen, voortkomend uit de Gulden Snede/flower of life..
De geometrische basisvormen, voortkomend uit de Gulden Snede/flower of life..

Doordat wij onze scheppingskracht en Liefde gebruikten begon onze omgeving te veranderen. De levenskracht en Liefde die wij hadden meegenomen uit de multidimensionale werkelijkheid vormt de basis van alles wat wij kunnen zien, zoals de sterren en planeten die wij kunnen waarnemen in ons universum. Alles wat zich in dit driedimensionale universum bevindt heeft een betekenis en zegt iets over ons als lichtwezens. Dit heeft te maken met de heilige geometrie, het patroon of raamwerk waarmee alles wordt gecreëerd en aangestuurd door de Bron.

Heilige geometrie maakt de onderlinge verbinding tussen alles wat is. Het Akashaveld is de onderlinge uitwisseling van energie. Het uitwisselen van deze energie (ook wel informatie) gebeurt volgens de patronen van de heilige geometrie. Heilige geometrie is ook de taal van het energetisch hart (de ziel, ons ware Zijn).

Onze Goddelijke scheppingskracht..!
metatronscubecolorsVoordat ik verder ga met het verhaal over het begin van de insertie zal ik de scheppingskracht nader toelichten. Scheppingskracht houdt in dat je als Lichtwezen je gedachten en gevoelens kunt omzetten naar energie die voor jezelf en voor je omgeving waarneembaar is, als een op zichzelf staand wezen of object. Je kunt het vergelijken met een kunstenaar die zijn gedachten, gevoelens of het beeld dat hij heeft van zijn omgeving omzet in een kunstwerk. Een kok die met verschillende ingrediënten uit het niets een heerlijk gerecht bereid. Een architect die een gebouw ontwerpt. Een kind dat met houten blokken alles nabouwt wat hij hoort en ziet in zijn omgeving.

Het is een creatief proces, waarbij je gaat voor het beste. Geïnspireerd door ons energetisch hart. Ons energetisch hart, welke in ons lichaam de zetel is van ons ware Zijn. Welke in verbinding staat met het Akashaveld en daarmee met alles en iedereen. Ook met de Bron.

creatorAls Lichtwezens gebruikten wij in de multidimensionale werkelijkheid onze scheppingskracht om andere wezens te helpen hun omgeving lichter, liefdevoller en warmer te maken. Dit geïnspireerd door Licht en Liefde van de Bron. We creëerden voor anderen de mooiste dingen. Door onze scheppingskracht is alles wat wij voelen en denken ook mogelijk en bestaat het ergens in het universum.

Deze scheppingskracht hebben wij ook gebruikt om onze omgeving op de aarde en ons universum verder vorm te geven. We creëerden een prachtige planeet voor onszelf om op te wonen en sterren en planeten in het universum binnen de insertie. Ons universum is een driedimensionale kopie van de multidimensionale werkelijkheid. Onder invloed van de druk is alles wel kleiner en compacter geworden, zoals eerder geschreven in dit artikel.

Zo zijn wij van lichtwezens die multidimensionaal kunnen reizen verworden tot mensen die naar hun idee leven op een planeet die aarde heet. Kleine mensen op een kleine planeet in een heel groot melkwegstelsel. Deze is dan weer onderdeel van een nog groter universum met heel veel sterrenstelsels.

De insertie waarin wij ons in bevinden bestaat uit de aarde, het zonnestelsel, melkwegstelsel, eigenlijk het hele universum zoals wij dat met onze zintuigen kunnen waarnemen. Dit universum is echter niet gelijk aan het universum in de multidimensionale werkelijkheid. Dit omdat het universum binnen de insertie beperkt wordt. In de insertie is alleen een 3-dimensionaal universum. Binnen het multidimensionale universum is het aantal dimensies wat je kunt waarnemen oneindig.

De flower of life aan de basis van al de geometrische fundamenten van onze aardse, fysieke 'realiteit'..
De flower of life aan de basis van al de geometrische fundamenten van onze aardse, fysieke ‘realiteit’..

De suggestie wordt gewekt dat er binnen de insertie ook een 4, 5, of 6-d werkelijkheid bestaat, maar dit is niet waar. De insertie is echt alleen 3-d.*** Wat opvalt in het universum is dat wij het grootste deel van wat er is niet kunnen zien. Dat is de laagfrequente energie die ons onder druk houdt. Dat maakt 99,9 % uit van het universum. 0,1 % is slechts voor ons zichtbaar. Dat zijn de sterren en planeten waar wij het licht van kunnen zien. De sterren en planeten en alles wat er op leeft komen voort uit de explosie die veroorzaakt werd toen wij in de cocon van de insertie binnenkwamen.

Veel van de Levenskracht (licht, Liefde, energie) die wij meebrachten hebben de Annunaki via de buitenwand van de cocon laten weglopen naar het multidimensionale universum. Dit doen zij vandaag de dag nog steeds. Dit heeft tot gevolg dat wij steeds meer van onze oorspronkelijke kracht in de insertie lijken te verliezen. Door het laten weglopen van de hoogfrequente Levenskracht hoopten de Annunaki dat wij makkelijker te beïnvloeden zouden zijn. Zoals ook al in het vorige artikel naar voren kwam, kunnen zij ons op veel manieren beïnvloeden.

Onze ‘onkraakbare’ Godskern..!
Het enige waar zij geen invloed op kunnen hebben is ons ware Zijn. Dit bevindt zich in ons energetisch hart of gevoel. Hierdoor zijn wij verbonden met alles en iedereen in het multidimensionale universum. Door de invloed van de mind control, die de gedachten stroom in ons hoofd regelt, zijn velen van ons zich niet meer bewust van hun ware Zijn.

Doordat wij onze ware kracht hebben verloren en meer vanuit ons hoofd zijn gaan leven is onze scheppingskracht minder geworden. In het begin van de insertie, toen wij nog bewuster waren van ons ware Zijn, konden wij nog ongelimiteerd creëren. Het beeld dat we voor ons zagen creëerden we gewoon. De invloed van de mind control en de druk waaronder wij in de cocon van de insertie moeten leven zorgt ervoor dat we nu niet verder komen dan het maken van materiele dingen. Als het aan de Annunaki ligt zal onze scheppingskracht steeds verder afbrokkelen totdat er niets meer uit onze handen komt.

Het is de strijd om het bezit van de (jouw) geest van mensen.
Mind Control is de strijd om het bezit, de controle  van de geest, de mentale persoonlijkheid van mensen.

In het begin van de insertie was de invloed van de mind control op onze scheppingskracht nog niet zo groot, hierdoor creëerden wij een natuurlijke omgeving met flora en fauna. Echter in de loop der eeuwen en vooral de laatste 200 jaar is de invloed van de mind control toegenomen. Dit uit zich in het feit dat steeds meer mensen zijn gaan wonen in steden en dat hun leefomgeving hard wordt, zonder planten en dieren.

Als je om je heen kijkt, zie en voel je duidelijk dat we beperkt worden in ons ware Zijn. Het lijkt net of we vergeten zijn wat voor liefdevolle en geweldige wezens wij eigenlijk zijn. Je kunt dan ook stellen dat we door de mind control de verbinding die wij met elkaar hebben via het Akashaveld zijn vergeten. In een half miljoen jaar zijn wij door de mind control van een lichtwezen verworden tot een mens die klein gehouden wordt.

Als je goed om je heen kijkt zie je ook de effecten daarvan om je heen. We zijn onze leefomgeving aan het verstenen en koud en kil aan het maken. Daarnaast maken we onszelf afhankelijk van machines en elektronica. Een aantal van ons denkt zich daar beter door te gaan voelen. Maar omdat we los komen te staan van onze natuurlijke omgeving worden we ook meer ziek.

mind controlDoordat we steeds meer het contact met ons eigen Zijn uit het oog aan het verliezen zijn gaan we steeds meer lijken op degenen die ons in deze insertie houden. Laagfrequente zaken zoals jaloezie, hebzucht, zucht naar macht, wantrouwen, liegen, geweld, oorlog, disrespect etc. lijken steeds meer de overhand te krijgen. Het is echter schijn, omdat dit allemaal zaken zijn van het ego, Maya (illusie), gedachten.

Onze gedachten zijn niet van ons. Eckhart Tolle noemt dit heel mooi ‘het ego’, Janosh heeft het over ‘de saboteur’. Ik noem het graag bij naam: ‘Mind Control’. Deze mind control wil ons het idee geven dat we klein zijn en niets kunnen. De wezens die ons onderdrukken willen ons de indruk geven dat zij op alle gebieden superieur aan ons zijn. Ze vergeten hierbij waar onze ware kracht ligt: in het hoogfrequente bereik van ons energetisch hart. Onze onderdrukkers kunnen ons alleen bereiken in ons hoofd, maar niet in ons energetisch hart. Zij zullen nooit weten wat er in ons energetisch hart omgaat. Hier ligt dan ook onze ware kracht.

Onze onderdrukkers hebben de indruk dat zij ons de baas zijn. Maar iedere keer weer blijkt dat de Liefde en de kracht in ons energetisch hart vele malen sterker is. Dit is ook de kracht die ons laat voelen wie wij werkelijk zijn; Lichtwezens die er zijn om het multidimensionale universum te dienen. Om het Licht en de Liefde te verspreiden. Het is dan ook vreemd dat wij als lichtwezens ons laten beperken door wezens die zwakker zijn dan wij zelf.

In volgende artikelen zal ik uitleggen hoe we ons laten beperken en waarom.

* * *

*Het donker heeft een frequentie van 0-500. Het licht heeft een frequentie van 500-1000. Deze schaalverdeling is door ons bedacht voor de beeldvorming, puur ter verduidelijking. Dit is niet volgens de werkelijkheid.

**De Annunaki worden aangestuurd door de Archonten. De Archonten zijn de werkelijke leiders achter het geheel.

***Hoewel soms de indruk wordt gegeven dat ons universum multidimensionaal is of groeit naar 4- of 5D is dit, volgens ons bewustzijn, niet correct. Alles wat een beperking in zich heeft is bedoeld om ons als lichtwezens het gevoel te geven dat wij minderwaardig zijn en geen kracht hebben. Dus alles wat een beperking in zich heeft is insertie. Maar ook alles wat materie is, negatief van toon is, gewelddadig is, angst inboezemt enz. is allemaal insertie. Multidimensionaal is er alleen maar oneindig veel Liefde.

13 gedachten over “Aarde en haar universum: waarheid of insertie..?

 1. Uw brein is al vanaf de peuterspeelzaal ingedeeld in allerlei compartimenten. Één er van zegt bijvoorbeeld dat u aanzien moet hebben. Of dat u pas belangrijk bent en er dus toe doet als u mee kan praten. een ander gedeelte zegt bijvoorbeeld dat u vooral heel veel centjes moet hebben of een dure auto want anders heeft u geen aanzien of bent u niet gelukkig. Weer een ander gedeelte zegt dat werken het hoogste goed is en alles wat daar buiten valt is labbekak. Enz. enz. En als u heen gegaan bent pas dan realiseert u zich waar het echt om ging…

 2. Ik zou een bescheiden initiatief willen opstarten hier, aangezien we allemaal creërende lichtwezens zijn. In onze onkraakbare gods-kern, ons energetisch hart, worden wensen soms bewaarheid.
  Vandaar dat ik een wensboompje wil planten op moeder aarde waar ieder zijn mooie gedachten kan aan ophangen. Misschien een beetje cliché maar met een hart vol goede moed.
  Het mogen allerlei wensen zijn met een warme, positieve of misschien zelfs een probleem oplossend karakter zijn. Laat ik de eerste zijn om mijn wens hier te laten zien en hopelijk volgen er nog meer…

  Mijn wens; Vrije energie in wat voor vorm dan ook om ons in alles te kunnen voorzien. Het zou bijdragen aan minder oorlogen en landroof, dus vrede.

  1. Ik doe mee!
   Een wereld van; liefde, wijsheid, kracht, harmonie en overvloed.
   Liefde omdat dat de grootste kracht van de cozmos is die zonder wijsheid een blind paard dreigt te worden waardoor een gerichte kracht uitkomst bied om het geheel in harmonie te brengen waardoor een overvloed ontstaat waardoor weer een leefwaardige wereld waarheid wordt.

 3. Mijn wens is dat de hele wereldbevolking in staat is om met elkaar in Vrede en Harmonie kunnen leven, en dat er alleen de Religie van Liefde zal heersen tussen ons allemaal.Dat we allemaal weten dat we het GOED en het KWAAD in ons dragen, maar dat we met ons allen voor het GOED zullen kiezen, omdat DAT het beste voelt. En mijn wens is dus dat MIJN WENS een keer echt uitkomt.

  1. Dat is ook zo Monika, zet het even in een ander daglicht. Wat dromen, wensen, etcetera betreft, ik vermoed dat anderen en ook misschien jijzelf het niet hebben toegestaan om lekker te dromen en contact te maken met verlangens, wensen en behoeften.
   Dat zou je kunnen willen ontwikkelen! Probeer contact te maken met je gevoel en sta vaak stil bij jezelf. Geef jezelf aandacht en daarmee anderen te kunnen inspireren tot creëren.

  2. Dus krijgen die hartjes die je al jaren plaatst achter je reacties op posts, het hart denken, uiteindelijk de juiste plaats zonder er laughing out loud over te lachen 😉

  3. Odette, nou het valt volgens mij reuze mee met de hartjes, en als, dan altijd welgemeend. Het staat voor mij voor een liefdevolle groet, als ik het zo voel. Intenties die niet zuiver zijn, voel ik.

  4. Feel free to contribute, daar gaat het in eerste instantie en intentie om. Groet, Odette

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.