Advertentie

De FDA is de rotte appel in de mand.. En Nederland dan?


Nederland zit middenin de HPV-vaccinatie-mallemolen en velen gaan ervan uit dat de overheid en de overheidsinstanties die medicijnen keuren, hun werk goed doen. Maar helaas bestaat hiervoor nauwelijks voldoende zekerheid. Dit betekent dat jij en ik gewoon erg moeten (blijven) opletten wat er feitelijk gebeurt.

Hoewel goedgelovigheid een aardige, zachte menselijke eigenschap is, kan deze in de vele gevallen van bedrog, leiden tot (ernstige) schade, die onbedoeld of zelfs bedoeld de goedgelovige wordt aangedaan!! Zo simpel is het. Ook al is het misschien geen leuke bezigheid, om steeds maar te controleren wat je eet, drinkt en wat voor medicijnen je toegediend krijgt, tóch lijkt dit een basisuitgangspunt. Wakker blijven dus. Willen weten!

Het onderstaande stuk van Susan Thixton gaat over de schandalige wijze waarop de officiële medicijnen-, cosmetica-, en voedselkeuringsdienst in de VS, de FDA, te werk gaat. Het bedrijf is zo rot als een mispel, zo blijkt telkens weer. Zo bleek ook al uit DIT STUK dat we hier op WantToKnow plaatsten.

fda7_bewerkt-1
Horen, zien en zwijgen bij de FDA. In wiens belang?

Op zich is corruptie natuurlijk geen nieuw verschijnsel, maar als het moraal van de medewerkers van de FDA al zodanig is, dat zij hun eigenbelang voorop stellen, in plaats van het belang van DE GEZONDHEID VAN MILJOENEN LANDGENOTEN EN DIEREN, dan zegt dat heel veel over onze positie als mensen in deze officiële wereld.

En natuurlijk is de VS een ander land; het is Nederland noch Europa niet, maar de bizarre manier waarop de Europese Commissie de resultaten van FDA respecteert, zegt heel veel over de invloed van de Amerikaanse machtshebbers en de machtsverhoudingen in de wereld. Bijvoorbeeld de zeer omstreden goedkeuring van Genetisch Gemanipuleerd zaad en voedsel van Amerikaanse bron, onlangs door de Europese Commissie, toont dit weer eens aan.

Het mandaat voor het afgeven van vergunningen voor het op de markt brengen van voedsel-, medicijnen- en cosmeticaproducten is de FDA wettelijk toegekend. De FDA heeft dus de mogelijkheid medicijnen zowel goed als áf te keuren. De financiële belangen die gebaat zijn bij een goedkeuring van bijv. een nieuw medicijn, zijn echter zo gigantisch, dat het de vraag is of de FDA sterk genoeg is, om financiële en andere invloeden op een positief resultaat voor bijv. farmaceuten, te weerstaan? Die vraag dienen we met een volmondig ‘NEE!’ te beantwoorden.

Het blijkt dat de farmaceutische industrie, zoals we in ons hoofdartikel van de week ook al laten zien, alles in het werk stelt, om producten goedgekeurd te krijgen. En of dat alleen vanuit een toekomstig financieel gewin wordt gedaan, blijkt steeds meer en meer de vraag. Opzettelijke vervalsing en het bewust op de markt brengen van schadelijke producten voor mens en dier, blijken steeds meer een teken aan de wand te zijn van een club mensen en organisaties, die het welzijn van de wereld en haar bevolking niet hoog op hun verlanglijstje hebben. Wat er dan wel op hun lijstjes staat..?

hhslogoOm de rol van de FDA te onderzoeken, kent de Amerikaanse wet ook een toezichthouder, het U.S. Department of Health & Human Services. En gelukkig, zo lijkt het, is deze instantie wel correct bezig. Het bureau van de Inspecteur Generaal van de Dienst heeft onlangs een rapport uitgebracht over de misstanden van de FDA in 2007, waaruit blijkt hoe ongelooflijk labiel de keuringsprocedures zijn bij de FDA.

Het rapport laat feitelijk en officieel zien hoe en op welke wijze HET MOGELIJK IS ONDERZOEKSRESULTATEN TE BEINVLOEDEN EN SCHADELIJKE PRODUCTEN OP DE MARKT TE BRENGEN.

Dat dit nu ook feitelijk en officieel is gerapporteerd, laat zien hoe en op welke wijze HET MOGELIJK IS ONDERZOEKSRESULTATEN TE BEINVLOEDEN EN SCHADELIJKE PRODUCTEN OP DE MARKT TE BRENGEN. Het wordt tijd dat we ons lot in eigen hand nemen, voedsel en medicijnen gebruiken die van onberispelijke bronnen komen en getuigen van respect voor mens, dier en onze Aarde..!!

susan-thixtonDe auteur van het stuk hieronder is Susan Thixton, zij is een voorvechter van met name dierenrechten en wordt door velen gezien als het boegbeeld voor de belangen van het welzijn in samen leven van mens én dier. Ze schreef vele boeken en artikelen over dit ‘wel-zijn’ en is de laatste jaren enorm actief in het onderzoek naar de kwaliteit van dierenvoedsel, waarmee ook té vaak wordt gemanipuleerd.

De FDA, die ook verantwoordelijk is voor de goedkeuring van dierenvoedsel, is keer op keer een bijzonder labiele instantie gebleken, wanneer het ging om het verschaffen van duidelijke informatie  omtrent de veiligheid van door haar gekeurd voedsel. Susan heeft een website en die vind je HIER.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

De FDA keurt medicijnen illegaal goed!

Susan Thixton

(vertaling Guido Jonkers © 2009 WantToKnow.nl)

Het Bureau van de Inspecteur-Generaal (BIG), is een afdeling van het US Department of Health & Human Services en dient de gezondheidszorg in de VS. Het heeft zojuist een ziekmakend rapport vrijgegeven, waarin bewijs wordt gegeven, dat de FDA medicijnen goedkeurt, zónder dat daarvoor de wettelijk voorgeschreven procedures zijn gevolgd. Wanneer wordt deze krankzinnige situatie nou eens tot een einde gebracht?

fda-under-checkHet BIG is door de wet bekrachtigt, als hét overheidsbureau, dat verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de FDA zich houdt aan de wetten houdt en zich netjes houdt aan de te volgen procedures en protocols inzake garantie voor veiligheid van voedsel voor mens en dier en van medicijnen voor mens en dier. Maar het zojuist presenteerde rapport, over de misdragingen van de FDA in 2007, toont glashard aan, dat de FDA haar werk niet doet en niet het vereiste protocol volgt, dat wordt vereist door de wet..!

Het bureau van de inspecteur-generaal, onderzocht het goedkeuringsproces voor medicijnen dat de FDA gebruikt en ze ontdekte dat er in 2007 verschillende medicijnen zijn goedgekeurd door de FDA zonder de vereiste, volledige informatie; met name bleek dat er een financiële belangenverstrengeling was, bij medische testonderzoekers. Het goedkeuringsproces van medicijnen is een lange en kostbare procedure. Miljoenen dollars worden besteed om een nieuw medicijn op de markt te krijgen en natuurlijk worden vele medicijnen afgewezen in de medische onderzoeken, wat dan resulteert in een miljoenenverlies voor de farmaceutische producent. En er worden natuurlijk geen terugbetalingen gegeven aan die farmaceuten, wiens product de medische tests niet doorstaan. Met andere woorden succes van een medische test kan voor een farmaceutisch bedrijf het verschil uitmaken tussen vele miljoenen dollars verlies of vele miljoenen, zo niet miljarden dollars winst.

Het succes van een medische test, zeg maar het verlenen van toegang tot de markt, kan voor een farmaceutisch bedrijf het verschil uitmaken tussen vele miljoenen dollars verlies of vele miljoenen, zo niet miljarden dollars winst.

Het delicate evenwicht is snel verstoord.
Het delicate evenwicht is snel verstoord.

De federale overheid onderkent het belang van een medisch onderzoek voor een nieuw medicijn; de veiligheid en de gezondheid van toekomstige patiënten staan immers centraal, en de overheid onderkent het gevaar van manipulatie door een bedrijf dat miljoenen dollars aan winsten kan gaan opstrijken, op de goedkeuringsinstantie, in dit geval de FDA. Daarom vereist de wet dat alle onderzoekers die betrokken zijn bij medische experimenten hun financiële belangen en mogelijke financiële betrokkenheid met farmaceutische bedrijven openbaar maken. De wet vereist dat de FDA al de financiële informatie van haar medische onderzoekers controleert, voordat een nieuwe medicijn gekeurd wordt voor verkoop. Zou een conflict van belang tussen de onderzoeker en de farmaceutische producent worden gevonden, dan dient de FDA het gehele goedkeuringsproces opnieuw tegen het licht houden.

Om het gewicht van de resultaten van dit onderzoek te verduidelijken, kunnen we dit voorbeeld geven. Stel je voor dat Farmaceutisch Bedrijf X bij de FDA een verzoek indient om medicijn Y goedgekeurd te krijgen. Er zijn tientallen miljoenen dollars besteed aan de ontwikkeling van dit medicijn, en er zijn zo’n 5 miljoen dollar nodig geweest om de goedkeuringsprocedure bij de FDA op te starten. Dan begint het feitelijke medische goedkeuringsonderzoek. Farmaceutisch bedrijf X acht het vanzelfsprekend bijzonder noodzakelijk, dat dit medicijn wordt goedgekeurd. Het bedrijf biedt vervolgens de onderzoekers van de FDA die dit medische onderzoek verrichten, een pakket aandelen aan in dit farmaceutisch bedrijf X, als een soort compensatie voor het harde werk dat deze onderzoekers verrichten voor hun producten. Een soort bedankje-van-te-voren.. Iedere slimme onderzoeker begrijpt natuurlijk dat wanneer het medische onderzoek goed uit HUN test komt, zij daar zelf ook bij gebaat zijn. Deze onderzoeker overziet het medische onderzoek en zorgt ervoor dat alles goed gaat, het nieuwe medicijn gezien wordt als het nieuwe tovermedicijn en vervolgens goedgekeurd wordt. En zo wordt iedereen slapend gezond, eh.. rijk.

De conclusie van de FDA-rapportage. Dikke onvoldoendes!
De conclusie van de rapportage over de FDA: Dikke onvoldoendes!

Je begrijpt dus waarom de overheid vereist, dat alle medische onderzoekers die betrokken zijn bij het testproces van een nieuw medicijn, hun financiële belangen en banden moeten openbaren aan de FDA. Want je hoeft natuurlijk geen raketwetenschapper te zijn, om te begrijpen dat een financieel belang bij de uitkomst van een onderzoek, het resultaat van dit onderzoek zal beïnvloeden. Zo simpel is dat.

Maar veel belangrijker is natuurlijk dat je als onderzoeker talloze mensen en dieren in gevaar brengt! Afhankelijk natuurlijk van het soort medicijn of voedsel dat wordt getest, is het gevaar groter en staat los van het financiële belang dat je als onderzoeker daarbij laat meetellen, of sterker nog, van doorslaggevende betekenis laat zijn…

Het grote probleem dat nu uit het onderzoek naar het functioneren van deze wettelijke regel bij de FDA in 2007, naar voren is gekomen, is dat de FDA nou juist niet alle conflicterende financiële informatie heeft onderzocht. Het kwam er zelfs op neer dat ze in het geheel geen informatie hebben verzameld rondom nieuwe, goedgekeurde medicijnen; dit is werkelijk schandalig!

Dit zijn de resultaten van het onderzoek van  het BIG:

 

  • 23 % van de in 2007 goedgekeurde medicijnen en goedgekeurde medische apparaten, hadden niet de benodigde bijlagen.
  • Bij 31 % van de in 2007 goedgekeurde medicijnen en goedgekeurde medische apparatuur bleek dat de FDA de benodigde financiële informatie niet had gedocumenteerd. Dus bij ca. 1/3 van de medicijnen is niet duidelijk óf en wát de banden zijn tussen de test-officials van de FDA en de farmaceutische industrie..!
  • Bij 20 % van de in 2007 goedgekeurde medicijnen en goedgekeurde medische apparatuur bleek dat de FDA geen enkele poging had gedaan, om de invloed te minimaliseren, die uitgeoefend werd, of had kunnen worden, om de medische onderzoekers te beïnvloeden.

De FDA wast haar handen in onschuld, inzake de uitkomsten van dit onderzoek door de inspecteur-generaal. Het volgende, als volstrekt onnozel te kwalificeren, commentaar werd door de FDA gegeven:

“Het was niet onze schuld; de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van financiële informatie omtrent de mogelijke invloed op medische onderzoekers, was de verantwoordelijkheid van de farmaceutische bedrijven, niet van ons…!”.

Het rapport van het BIG verklaart: “De FDA leefde in de veronderstelling dat de inspanningen om financiële verbanden aan te tonen niet waardevol zouden zijn, omdat financiële belangen van medische onderzoekers slechts één van de vormen van mogelijke beïnvloeding is”.

Het is werkelijk schandalig, hoe de FDA zich in allerlei kronkels draait, om deze misstanden goed te praten en wie weet wat de consequenties zijn op het gebruik van de ‘goedgekeurde’ medicijnen op de gezondheid van de bevolking van de VS en de wereldbevolking. Deze bevindingen van de inspecteur-generaal tonen duidelijk aan dat de FDA zich niet aan de wetten kán of wil houden.

Maar het toont vooral aan dat de FDA een overheidsapparaat blijkt te zijn, dat NIET de beste belangen van de bevolking van de Verenigde Staten dient. Onderzoek naar dierenvoedsel bijvoorbeeld staat absoluut onderaan op het lijstje van nog te verrichten activiteiten van de FDA. En stel je gewoon eens voor wat het betekent voor de veiligheid en onveiligheid van dierenvoedsel dat in feite ongekeurd is en kan worden verkocht.

Het lijkt wel alsof er op dit moment in Washington over niets anders wordt gesproken dan over financiële steun aan de banken. Maar misschien zouden de wetgevers in Washington eens goed moeten kijken naar wat de FDA hier presteert. Het lijkt erop dat deze rotte appel in de mand een veel grotere invloed zal hebben op onze toekomst dan het hele financieel-economische proces. Geef elke bestuurder binnen de FDA nou eens een stevige schop onder de kont, donder ze eruit en zorg ervoor dat ze nooit meer terugkomen. Want wat hier is gebeurd is schandalig en we kunnen slechts raden naar de gevolgen van dit corrupte systeem van medicijn-, cosmetica- en voedselkeuring.

Om het volledige rapport van de inspecteur-generaal te lezen, klik je HIER en kijk je onderaan het Engelse stuk van Susan. Daar staat een .pdf met het officiële rapport.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.