Advertentie

Stevige energieën van de Leeuwenpoort…!


Stevige energieën van de Leeuwenpoort…!

2023 WantToKnow.nl/be
xx

* * *

Astrologe Manuela van der Knaap

16 augustus hoogtepunt activatie..

Manuela van der Knaap

“Er wordt veel geschreven over de 8-8 poort en ik wil je mijn perspectief daarop geven. Astrologie is mijn ingang naar informatie en inzichten en mijn ervaring is dat astrologie op een meer verfijnde manier de informatie geeft met planetaire uitlijning; dus tot in de fysieke (stoffelijke) aan toe. Meestal als er numerologisch iets ‘aan de hand’ is, dan zie ik in de astrologie óók grotere activaties. En ook bij de elektromagnetische verstoringen van de Zon, want de Zon is het doorgeefluik van frequenties, die ons zonnestelsel instromen. Dus bij alle energetisch activaties is de Zon ook altijd extra actief.

Astrologisch zie ik al een paar maanden bijzondere activaties van het hart, die nu in augustus tot een hoogtepunt komt rond de nieuwe Maan van 16 augustus. Deze maan is een bijzondere uitlijning van het hart. Dit proces wordt afgerond met de volle SUPERMaan van 31 augustus..! Dit zal in het najaar verder doorwerken in ons en in de wereld. Het innerlijke proces gaat over uitbreiding van het hart op alle levels van uitdrukking van ons bestaan.
x
Dus overal waar wij met onze expressie en creativiteit aanwezig zijn komen nieuwe verbindingen met en naar het kosmische Hart tot stand. Maar ook zal alles waar wij aanwezig zijn een autonome hartkamer krijgen. Concreet houdt dit in dat ieder orgaan, iedere vezel en alles wat we aandacht geven liefde kan activeren, aanraken, genereren. De hersenen hebben hier de meeste moeite mee, was de ervaring.
Dus daar kun je strubbelingen en ongemakken ervaren; maar ook de hersenen leren dus vanuit de oorspronkelijke liefdesstrilling van het universum en het Al-bewustzijn te functioneren.
x
Net zoals alle andere expressies van ons bestaan.  want dat is wat onze oorsprong is: LIEFDE. Dat is wat al maanden aan het opbouwen is en nu tot een hoogtepunt komt! Dit hebben we in mijn meditatie-webinars ervaren en kom ik in de consulten tegen. Ik werk samen met het grotere omvattende veld van natuurwezens van de mineralenwereld en die dragen mij mineralen aan die de processen ondersteunen, die in samenwerking op nieuwe frequenties open gaan.

De nieuwe Maan op 16 augustus én de volle SUPERMaan van 31 augustus (HIER) zijn daarin een belangrijke factor. Je bent van harte welkom om mee te doen met de meditatie. Lees meer over de ontwikkelingen van het hart in de artikelen over de nieuwe en volle Maan op mijn website. Daarin staan verschillende processen rondom het hart de beschreven van de afgelopen maanden.

Lichtsporen in het Lichtnetwerk om uw Aarde heen…

– Berry Vincenta –

‘Ik ga u nog iets meer toelichten over de lijnen die op dit moment op Uw Aarde zo zichtbaar zijn: Al die lichtsporen die zo hun weg vinden in het Lichtnetwerk om deze Aarde heen zullen ook heel duidelijk gevoeld worden door mensen die gevoelig daarvoor zijn. En die weten dat er zich nieuwe Poorten aan het openen zijn waardoor er niet alleen vanuit Kosmos Licht instroomt, maar waardoor er ook via andere ingangen Licht de wereld in kan stromen.
x
Het is belangrijk om daardoor Uzelf ook opnieuw te verbinden met de energieën. Zo u dat nog niet duidelijk heeft kunnen doen; want deze hogere frequenties helpen u ook, naar die andere energielaag in uzelf te komen en niet meer vast te blijven houden, aan dat wat misschien zo veilig lijkt. Alle veiligheid die op dit moment in het leven is, zijn allemaal veiligheden die uiteindelijk achterhaald blijken te zijn. Deze situatie zal u uiteindelijk dwingen, door datgene wat nu zo gaande is, naar uw eigen kracht te kijken en deze te léven, manifesteren en vorm te gaan geven. De bekrachtiging te zijn van dat Licht in dit dagelijkse Leven en te staan voor dát waar u voor kwám..
x
Velen op uw wereld die wel bewust zijn, velen op uw wereld die zich bewust zijn van zichzelf en hun verbinding, weten ook dat juist deze incarnatie in dit leven, in deze tijd, een hele belangrijke bedoeling heeft gekend. En dat de bekrachtiging van hartenergie en de persoonlijke lichtbekrachtiging van deze incarnatie zó belangrijk is in deze evolutieperiode van vernieuwing en verschuiving van deze schepping. Geeft u aandacht aan de waarheid achter dit goddelijke plan en voel uw eigen, heilige plaats hierin.. Om te staan en nooit meer ‘om te vallen’..
x
Bij de voorbereiding van dit artikel, wees Berry ons op de door haar ontvangen informatie van januari jl. Deze hebben we hieronder geplaatst, omdat deze bij ons ook resoneert in de energie van de Leeuwenpoort. Tot je dienst!

14 januari 2023 Dit is Berry Vincenta en dit is de tekst; ik voelde dat er iets doorgeven wilde worden. Toen ik me afstemde, begreep ik: ontvang deze boodschap:

‘Het Beeld..’

Explosieve kosmische krachten. Energieën die op planeet Aarde worden gericht en daar turbulentie in bewustzijn op vele lagen veroorzaken. Een onnoemelijke grote kracht die is binnen gestroomd. En dat er binnen de planeet implosie en explosie zal zijn, het trilt door tot in het allerdiepste bewustzijnsveld van Gaia en zij wordt opgetild. Alle oude ontwikkelingslijnen, tijdslijnen, lijken op te lossen en buiten deze andere realiteit geplaatst op basis van ordening; frequenties sluiten op elkaar aan. Herkenning/ontkenning. Door menselijk bewustzijn, zó diep, breekt het oude paradigma van de huidige beeldvorming in Aards bestaan. En deze enorme veranderingen zijn ook kosmisch actief als in een parallel van lichtlijnen..  

Want ik zie het beeld van planetaire pulserende energie-trillingen.. Samenstromend binnen eenheidskracht om dit deel schepping, in het NU te willen vervolmaken. En mee te kunnen stromen op het goddelijk plan binnen de wetten van eenheidsstructuren. Deze fase op de tijdslijn van evolutie en ook planetaire splitsingen, ook deze energie-frequenties die dit proces innerlijk aansturen, zijn nu op de Aarde gericht.. Omdat haar hemellichaam deel uitmaakt van deze planetaire verschuivingen in dít zonnestelsel. Binnen deze eenheid, binnen het oneindige veld van eenheid.

Wanneer deze enorme wijziging van planetaire invloeden omvat gaat worden, in het licht gesteld van het hoogste bewustzijn der mensheid, dán zal begrepen kunnen gaan worden dat deze wellicht haast onbegrijpbaar grote ommekeer/processen, verband houden met de huidige transitie die plaatsvindt in al die lichtvelden. Alles in het heden van dit punt in de tijdslijn van evolutionaire groeidrang óm te gaan vormen, aan zullen doen sluiten, door deze krachtige, hervormende lichtimpulsen, deze nieuwe realiteiten.. In het menselijk zijn, in het menselijk bewustzijn, dat hierdoor soms met schokken opengebroken zal dienen te worden. Want.. Niets stopt Evolutie !

Want álles zal stromen… Meestromen of wegstromen naar de nieuwe bestemming en er zal een andere kosmische  ordening ontstaan. En dan zal dit helende, doorklievende en confronterende licht der waarheid van de werkelijkheden, dé Heilige Graal zijn om tót deze realisatie te komen. Voor de nieuwe vorming in het Zelf en de Zelven in zijn totaliteit. En deze diepte zonder angst om te vallen; dit heel diep te beseffen. Omdat de schaduwwereld tot het uiterste geleefd is en in zijn eigen bron van creatiekeuzes  terug zal vloeien… Diezelfde ordening volgend.. Dat het méns-zijn als vorm in bewústZijn, hierin een zéér belangrijke functie heeft!

Niet  als mens van buitenaf kijkend en ‘wachtend-op’, maar diep van binnenuit, dáár steeds in een constante afstemming mee te willen zijn in het Hart van overgave  en aanvaarding! Om dit alles te willen gaan gronden ‘niet als menselijk ‘offer’ los te durven laten, maar te bidden in het Hart voor het ontsluieren van de oude kijk op het zo dierbare ‘oude leven’…. Om als daad van Hoogste Liefde daadkrachtig te gaan handelen binnenin de tijd van Nu..

Zichzelf te zíén als medewerker van het goddelijke plan, dat alleen maar Liefde is en geen misvorming hierin kent in de uitdrukking van diens scheppingen.. En welke de lijn van evolutie volgt; dit heilige plan, dat de grootste schoonheid binnen uw werelden van weten en essentiële zijnskracht zal gaan verheffen. En deze werelden zichzelf, in opnieuw geschapen ontwikkelingsbases in het licht van nu zullen gaan waarnemen en erkennen..  Dit alles lijkt veraf maar is NU gaande.. !

 In Liefde deze boodschappen ntvangen en gedeeld.

Berry Vincenta
x
x

* * *

8/8 Leeuwenpoort 2023 en het holografische lichtlichaam

Celia Fenn

Celia Fenn

Intens is niet het juiste woord. De volle maan naderend en met het 8/8-portaal geopend, was de X-klasse zonnevlam van enkele dagen terug net over de top. De Melkweg maakt zich op voor de enorme verschuiving. En wij maken er deel van uit, nu de eerste wavers in hun holografische lichtlichamen stappen en zich voorbereiden om de scheppers en manifestators van de Nieuwe Aarde te worden, in 2023/4 en bij de Leeuwenpoort. Ik hou van het holografisch lichtlichaam, het is onze laatste stap in het multi-dimensioneel lichtlichaam verbonden met de Bron.

Het is het geschenk van de Ziel aan hen die de Ziel fysiek hebben belichaamd als onderdeel van hun reis op Aarde. Vanuit haar zetel in het Hart zendt de Ziel holografische plasma-energie (aquafire/sterrenvuur) uit, dat rond draait in een bol, die alle dimensies en het thuis naar de Bron omvat. Het menselijk lichaam bevindt zich in deze bol en het 13 chakrasysteem houdt het in harmonieuze balans; maar de stabiliteit van de bol hangt af van ons vermogen om in Liefde, Vrede en Harmonie te blijven.

Hoe snel de bol ook draait, hij is altijd verankerd in Vrede, Liefde en Vreugde. Het is ons voertuig voor Engelencreativiteit en Manifestatie. Het omvat onze verbinding met de Bron/de Eerste Schepper en is dus een krachtige energie. Wanneer we ons afstemmen op ons actieve Holografische Lichtlichaam, zijn we in staat om te gaan met lichtoverdracht op hoge frequenties en zijn we veerkrachtig in lagere frequenties. Omdat we altijd verankerd zijn in het Hart en de Ziel en altijd gericht zijn op onze Ziel en haar missie voor de Nieuwe Aarde. Blijf in Vrede en Liefde. We hebben dit!

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.