Advertentie

Onze dijken én Nederland zijn niet voorbereid op het water..


“Mensen moeten zich instellen op een ramp”, zo kopt het NoordHollands Dagblad vorige week zaterdag. Ondanks het feit dat Nederlanders de dijkenbouwers van de wereld zijn en dé experts van waterbouwkundige werken, experts die overal worden gevraagd voor advies en aannemingswerken, komen er scheuren in dit beeld.. Letterlijk bijna, want het blijkt dat gewoon hier in Nederland, de Nederlandse dijken, en dan vooral de oudere dijken, niet bestand zijn tegen een zware stormvloed! En zelfs uiterst zwakke plekken vertonen, zoals uit diverse bronnen op te maken valt.

De Hondsbossche-zeewering: 'Dringend onderhoud absoluut noodzakelijk'
De Hondsbossche-zeewering: 'Dringend onderzoek en renovatie absoluut noodzakelijk'

WantToKnow.nl heeft zeer gedetailleerde informatie die aantoont, dat achter de schermen van de Nederlandse politiek, er op zijn zachtst gezegd, zwak en zwalkend beleid wordt gevoerd m.b.t. onderzoek naar de gesteldheid van onze dijken. Met andere woorden: EEN GEDEGEN EN VOLLEDIG ONDERZOEK NAAR DE  KWALITEIT VAN DE DIJKEN WORDT NIET EENS UITGEVOERD…

Is dat dan nodig? hoor ik je afvragen.. Nou lees verder en trek zelf je conclusies.

Als je bijvoorbeeld weet dat Noordzee-vissers die voor Petten altijd hun ankers uitgooiden, dit niet meer kunnen doen, omdat het daar gewoon te diep is geworden voor een ankerplaats.., daar vlak buiten de Pettemer en Hondsbossche Zeewering voor de kust van Noord Holland dus, dan zou je je als overheid toch achter de oren dienen te krabben en deze berichten VOORAL SERIEUS NEMEN. We praten hier in feite dus over bodemdaling voor de Nederlandse kust.

bodemdaling-langs-de-nederlandse-kustHierover -over die bodemdaling dus- heeft Prof. Dr. Ir. Barends in 2005 een wetenschappelijk boek geschreven: ‘Bodemdaling langs de Nederlandse kust’. Hiernaast zie je de cover van het boek en de conclusie van deze hoogleraar is onmiskenbaar:

“Voor het probleem van bodembeweging voor de Nederlandse kust is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk; het aspect bodemdaling is van toenemend nationaal belang; HET ONTBREEKT IN NEDERLAND AAN EEN INSTANTIE DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE KENNIS EN/OF DE AANPAK VAN DE PROBLEMATIEK VAN BODEMBEWEGING IN BREDE ZIN.”

Op sommig plekken in nieuwbouwwijken in Petten heeft grondwater dat in slootjes en in tuinen te vinden is, al een zilt (zout) karakter.. Dat is dus een stevig teken dat het zeewater dus in staat is om het grondwater te infiltreren. Dit kan natuurlijk alleen maar, als het zeewater ONDER DE DIJK DOOR KAN SIJPELEN..!

En wanneer zowel de dijkgraaf van Noord Holland, de heer Luc Kosiek, EN DE COMMISARIS VAN DE KONINGIN in Noord Holland, de heer Harry Borghouts waarschuwen voor een ramp, dan praten we inderdaad niet over ‘communicatieve onhandigheid’, zoals het NoordHollands Dagblad het zo netjes uitdrukt, maar wel degelijk over EEN WAARSCHUWING…!

Een kaart van Noord Holland uit 1520 die duidelijk de hoogte van het land t.o.v. het zeeniveau laat zien. De inpoldering van NoordHolland toont het beeld van 2009.
Een kaart van Noord Holland uit 1520 die duidelijk de hoogte van het land t.o.v. het zeeniveau laat zien. De kaart hieronder toont het NoordHolland van 2009; een stuk minder water op de kaart..

En als dan – tot slot – vanuit de kant van mensen die over bepaalde intuitieve vermogens beschikken, die de meeste van ons niet hebben of niet hebben ontwikkeld, ook wordt gezegd dat er EMINENT, ACUUT GEVAAR DREIGT, dan passen al deze puzzelstukjes wel heel perfect in elkaar. Meerdere bronnen die dus dezelfde strekking hebben. Dat zou in de rechtszaal genoeg zijn voor een veroordeling van een verdachte…

Achter de schermen van Rijkswaterstaat is het weliswaar bekend dat veel van onze dijken, maar met name de genoemde dijk, de grootste aandacht verdienen.

Maar pogingen om tot een uniforme conclusie te komen en om fondsen los te krijgen OM IN IEDER GEVAL DIT VERHAAL NAUWKEURIG TE ONDER-ZOEKEN, strandden letterlijk op de klippen van de politieke besluitvorming. Hoe is het mogelijk zou je zeggen, maar het is kennelijk niet anders.

Weliswaar is er geld beschikbaar om achterstallig onderhoud, ‘de komende jaren aan te pakken, zowel aan de Noordzee-kant als aan de kant van het IJsselmeer’, maar als je dan hoort dat deze werkzaamheden pas in 2016 klaar zullen zijn, kun je als gewone burger’ op de vingers natellen, dat dat toch veel te lang duurt, gezien ook de voorgaande feiten.. Het we hebben het hier dus wel degelijk over ACHTERSTALLIG onderhoud..!

kaart-noord-holland-anno-2009Volgens Borghouts en Kosiek, toch 2 vooraanstaande politici/bestuurders, “zullen de wegen in NoordHolland vollopen, omdat de infrastructuur er niet op gebouwd is, om een massale vlucht te fascilliteren. Bovendien zullen reddingsdiensten dagen nodig hebben om de  getroffenen te bereiken.” Dit zijn toch werkelijk uitspraken die er niet om liegen zou je zeggen.

Als beide heren dan vervolgens in dit interview verder gaan met het toelichten van de kansen van een noodsituatie, lijken ze hun woorden af te zwakken. Maar de genoemde kans van 1 : 10.000 dat een dijkdoorbraak plaats zal vinden, wil niet zeggen dat dit morgen niet al kan gebeuren! ZEKER NIET ALS WE KIJKEN NAAR O.A. DE BERICHTEN VAN DE VISSERS..!!

En de vraag bij kansberekening is altijd wie deze optelsom maakt, of eigenlijk deze vermenigvuldiging van allerlei factoren.. Zoals de mogelijke waterhoogte, de kans op zware storm en de kans op extreme springvloed. En wat voor schattingen neem je mee inzake de bodemdaling door de gaswinning in de Noordzee.. Maar ook de stijgende zeespiegel en vooral de kwaliteit van de dijken dient in deze berekening een waarde te krijgen. En daar gaat het nu om… Dus wie het weet mag het zeggen.. 1 : 10.000 is in feite simpelweg een ‘geschatte slag in de lucht’..

Het is overigens al de 2e keer in korte tijd dat het het waterschap de noodklok luidt, want in oktober 2007 gebeurde dit ook al. Daar werd toen concreet melding gemaakt van het feit, dat het Hoogheemraadschap van NoordHolland ZANDSUPPLETIE (dus zeg maar het storten van zand vóór de dijk aan de kust) VAN 7 MILJOEN KUUB ZAND NODIG VOND. Zie dit bericht uit het archief van de TU DELFT. HIER.

Zojuist maakten we melding van zorgwekkende berichten van  ‘mensen die intuitieve vermogens hebben die andere niet hebben’. Wellicht is het goed hier verder op in te gaan. Een van deze mensen is Marieke de Vrij, een spiritueel raadsvrouwe, die door veel organisaties wordt ingehuurd om haar gave te gebruiken voor specifieke problemen die in de maatschappij spelen, en waar deze betreffende organisatie mee te maken heeft.

De stevige onderwerpen waarmee Marieke de Vrij zich bezighoudt, zijn o.a. orgaandonatie, schizofrenie, syndroom van Down, dementie, om er maar een paar te noemen van de 10-tallen, waar ze de afgelopen jaren haar aandacht op heeft gevestigd.

Marieke de Vrij tijdens een van haar presentaties.
Marieke de Vrij in de RAI in Amsterdam, tijdens een presentatie.

Sinds 4 jaar wordt Marieke de Vrij, en sinds kort ook medium Ellen van Pelt, ‘gewaarschuwd’ vanuit ‘de onstoffelijke wereld’, laten we het zo noemen, voor een specifieke catastrofe in verband met een watersnood. Het werk dat met name Marieke de afgelopen jaren heeft verricht, ook in samenwerking met Rijkswaterstaat, toont overduidelijk aan dat er alle reden is tot bezorgdheid.

De uiterst bijzondere en gedetailleerde verslaggeving die Marieke de ingenieurs van Rijkswaterstaat doorgaf, liet deze wetenschappelijk geschoolde mensen versteld staan.

Maar helaas bleek ook, dat sommige van de ambtenaren niet in staat waren om dit verhaal een plekje te geven, juist doordat zij niet konden ‘achterhalen’, wáár Marieke dan haar informatie vandaan haalt, ook toen deze correct en bijzonder waarheidsgetrouw bleek…

IN PLAATS VAN HET BEOORDELEN VAN DE INHOUD VAN HET BERICHT WERD DE BOODSCHAPPER BEOORDEELD…!! Marieke de Vrij heeft 2 jaar geleden besloten dat zij als klokkenluider naar buiten wilde komen. Dit deed zij door 2 bijzonder gedetailleerde vlugschriften te verspreiden, die wij hier vanzelfsprekend toevoegen als .pdf, Hier de nieuwsbrief_waterkering en hier de nieuwsbrief_waterkering.

Zaterdagmiddag 28 mei 1932: de dijk werd gesloten, de 'Afsluitdijk' was geboren.
Op zaterdagmiddag 28 mei 1932 werd de dijk gesloten en was de 'Afsluitdijk' geboren. Volgens Prof. Vellinga is het 'een wankele ouwe grijsaard'..

Kortom: reden genoeg om elkaar in Nederland eens goed bij de kladden te pakken en onszelf af te vragen waar we mee bezig zijn. We vieren de 75-ste verjaardag van de Afsluitdijk, maar realiseren ons niet, dat we in feite met deze verjaardag onszelf zouden moeten waarschuwen. Deze lange grijze dijk.., kan echter een gezondheidsonderzoek door een deskundige ‘arts’ best eens gebruiken.

Pier Vellinga is hoogleraar Milieukunde en dit citaat is van hem, opgetekend rondom de viering van de 75ste verjaardag van die, zo stoer en stevig lijkende, Afsluitdijk. In het interview dat Pier Vellinga had met Netwerk, deed hij deze uitspraak: “De Afsluitdijk is niet hoog genoeg, ook de sluizen in de afsluitdijk voldoen niet aan de norm, omdat de hoogte en stabiliteit onvoldoende zijn.”

Daar is dus geen woord Spaans bij, zoals we dat zo treffend zeggen..!

Hier de .pdf van het interview met Prof. Pier Vellinga.

16 gedachten over “Onze dijken én Nederland zijn niet voorbereid op het water..

 1. een aantal jaren geleden hield ik me ook bezig met al deze informatie. toen was het net zo urgent, dus laat staan hoe urgent het nu is. ik heb destijds serieus gedacht om een sloep in mijn achtertuin te parkeren uit angst voor een watersnoodramp. ik ben hier maar mee gestopt. ik vertrouw er maar op dat ik op het juiste moment op de juiste plaats ben…

 2. Ik ben zo vrij geweest twee citaten weer te geven uit bovenstaande nieuwsbrief

  Citaat 1
  …Friesland, Groningen en Drenthe als opslag gaan dienen voor CO2 gas voor heel Europa.
  …de gassen zich uiteindelijk door de inconsistente bodemlagen heen naar boven werken en de wortelgestellen van de levende vegetatie aan gaan tasten. Mijn vermoeden is binnen slechts 10 tot 15 jaar. Er ontstaat dan een levenloze bodem met alle risico’s van dien.

  Citaat 2:
  Echter het idee wat uitgesproken werd op het einde van de bijeenkomst door enkele reguliere topdeskundigen was dat wellicht eerst een calamiteit nodig zou zijn om het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wakker te schudden. Dit heeft mij tot op het bot verbijsterd.

  Helaas, helaas, moet ik toegeven dat veel ambtenaren het (misschien zelfs tegen hun zin) te druk hebben met politieke spelletjes zodat de ‘gewone burger’, u en ik maar ook die ambtenaar zelf, uiteindelijk het onderspit delven.

  Alle lof voor het werk van Marieke de Vrij.

 3. Als je ergens woont waar je de zaak niet vertrouwd dan zou ik een vlot in de tuin bouwen dat is goedkoper dan een sloep in de tuin plaatsen.
  Dus gewoon een aantal lege pvc tonnen met een constructie die het geheel bijeen houd.
  Ik persoonlijk zou ook niet in een laaggelegen gebied willen wonen.
  Wij zeilen al 30 jaar en ik ben vaak door het gebied gekomen met onze boot

 4. Erg eng dit…de laatste tijd begin ik ook terugkerende dromen te krijgen over watersnoodrampen/dijkdoorbraak etc, wat natuurlijk in principe niets wil zeggen, ik ben geen helderziende voor zover ik weer 😛 maar toch…

  Wat te doen als het moment daar is? Hoeveel tijd is er om te vluchten, hoe te vluchten, wat mee te nemen? Kortom hoe je voor te bereiden? Welke gebieden in Nederland zijn “safe”?

 5. Bv een vlot bouwen, is de stroom daar niet te sterk voor? wordt niet al het puin meegesleept? Sorry maar ik heb er heel weinig verstand van…Ik woon aan de noordzeekust, hoeveel tijd zou er zijn om te vluchten? Als het genoeg is zou ik mn fiets pakken en gaaaaan 😛

 6. lieve Annie, waar je ook heen ‘vlucht’.. Je neemt jezelf altijd mee! Ook op een vlot, ook waar je blijft zitten!
  Blijf in je gevoel, dat baken is nergens anders..!

 7. Bedenk je eens een klein stadje, aan het einde van Nederland, waar er nog een klein weggetje verder gaat naar de stad zelf,die na een behoorlijke bui al onder ligt en afgesloten word! waar het spoor eindigd, een boot naar texel het laatste is, de marineboten er waarschijnlijk niet zullen liggen omdat ze het elders druk hebben met mensen redden in andere werelddelen. Waar voorheen een dijkbewaking werd ingezet vanaf windkracht 11/12, wat nu verlaagd is naar naar windkracht 8/9,,,,,
  En dan breken de dijken door….
  Nare dromen en een angstig gevoel na een bezoekje in het stadshuis waar werd gesproken over een rampenplan wat ik toevallig half moest horen, deed mij beseffen dat wij daar zo snel mogelijk vandaan moesten.

 8. Hoe doe je dat dan, in je gevoel blijven, lieve Guido?
  Een beetje voorbereiding kan geen kwaad toch? Dat is toch ook (deels) het doel van dit artikel, mensen informeren, zodat ze stappen kunnen ondernemen?

 9. Bovendien gaat het niet om mij zo zeer, ik woon tijdelijk in het buitenland…mijn grootste angst is echter dat het gebeurt als ik nog hier ben, dat lijkt me echt vreselijk :S niks kunnen doen ….

 10. ‘Mijn grootste angst’ is precies waar het om gaat. Wát is die kracht die daar achter zit..? Jouw donkere kant. Mag die er zijn of is het een kant die er niet mag zijn? Weet je al wat er morgen gebeurt..?? Dat heb je nog NOOIT geweten, waarom ga je je daar nu ineens zorgen om maken. Er IS NIET ANDERS DAN JE GEVOEL!! SNAP DAT AJB NOU EENS!
  ‘ANDEREN’ZIJN EROP UIT JOUW UIT PRECIES DÁT GEVOEL TE HOUDEN..!! kun je nagaan hoe ongelooooooflijk krachtig je bent..!

 11. Interessante vragen, dat meen ik serieus. Ik zal er beter over moeten nadenken, om aan mezelf antwoord te kunnen geven…
  Maar rest mij nog 1 vraag: waar zijn jùllie dan precies op uit? Wat is jullie doel? Begrijp me niet verkeerd, maar angst is nou eenmaal een menselijke reactie, en hoe meer je weet van de misstanden op deze wereld, hoe moeilijker het wordt om NIET angstig te worden af en toe…ook al weet je dat je met angst ook niks gaat opschieten. ( al hoewel, het heeft natuurlijk een evolutionaire functie, het kan je bv waarschuwen voor gevaar). De truc is denk ik om niet te blijven hangen in angst, deze waar te nemen en vervolgend verder te gaan. Wat me weer bij mijn post brengt: HOE ONS ZO GOED MOGELIJK VOOR TE BEREIDEN 😀

 12. Misschien ben ik gewoon te rationeel/praktisch ingesteld 😀
  Hoe dan ook, ik waarder wat jullie doen. Het zou helemaal gaaf zijn als jullie een forum op de site hadden.

 13. Ons doel is niets anders dan met plezier en passie deze website te maken. Response te krijgen van mensen zoals jij Annie. Tessa en ik zijn in de gelegenheid om hier tijd en energie in te steken, die weer terugkomt door o.a. jouw response. Zo simpel is het dus. Binnen en buiten, zo binnen zo buiten. Zo buiten zo binnen.
  Enne.. je bent zoals je bent. Knap dat je over jezelf kunt oordelen dat je TE praktisch bent… Je bent zoals je bent. Voor ons ben je dik voldoende. Alle goeds.

 14. Voor mij kan angst ook een vriend zijn die je wakker maakt, en zegt kijk daar eens wat beter naar. En vervolgens net zo lang blijft doorzeuren totdat je echt, maar dan ook echt gekeken hebt.

 15. Ik heb hier heel lang geleden al lang over wakker gelegen en me op een gegeven moment maar bij neergelegd. Ik ben het met Tessa eens, als je echt positief durft te denken dan ga je er vanuit dat je op het juiste moment op de goede plaats bent. Hoeveel mensen zijn er bang een fataal auto-ongeluk te krijgen, weinig denk ik, in verhouding tot het aantal mensen dat elke dag in de auto stapt…

  Als je echt bang bent voor allerlei dingen zul je je nergens veilig voelen. Dan vind je op elke plek waar je woont wel een ander risico.

  En het grappige is dat ik me elke x dat ik nieuws zie over een vulkaanuitbarsting weer verbaas over het feit dat mensen met zijn alleen aan de voet van zo’n ding gaan wonen. Wij doen met zijn allen hier hetzelfde…

  Als het je tijd nog niet is zal het heus niet fout gaan.

  Waar ik me dan eerlijk gezegd wel weer zorgen om maak zijn mijn kleine meisjes…

 16. in je kracht blijven staan
  dat is wel degelijk heel belangrijk,
  er mag van alles gebeuren
  zonder angst;
  zonder zekerheid te zoeken:
  gewoon je kracht opbouwen en houden

  daar moet je wel wat voor doen:
  gewoon geloven in wat je graag wilt

  komen er dan geen problemen:
  natuurlijk wel,
  en dan…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.