Advertentie

Het genot van geld.. (lezersbrief)


Het onderstaande artikel gaat over het ‘slijk der Aarde’, zoals we het vaak noemen: ‘Geld’.  Is geld de grote boze wolf uit ons Aardse sprookje of zijn wij het zélf die in de eerste plaats zélf het geld als MIDDEL hebben gecreëerd en het vervolgens zijn gaan gebruiken, maar ook ‘misbruiken’.

Wat is het belangrijkste ‘misbruik’ van geld..? Probeer dáár nou eens een antwoord op te geven. Uiteindelijk kom je dan altijd bij degene uit die het geld heeft en heeft aangewend, of niet natuurlijk. Erbovenop blijft zitten, omdat hij/zij het echt als een reddingsboot ziet, voor slechte-tijden-die-er-misschien-eens-aankomen…

Dave Guthman schreef dit artikel en het is een oprechte gedachtewisseling, om jou ook te laten zien dat het geld slechts een afspiegeling is van ons mensen. Geld is neutraal, maar dáár waar we het geld niet meer als middel gebruiken, maar als DOEL zijn gaan zien, dáár gaat het ook fout. Het is de mens die het geld als ruilmiddel heeft misbruikt. Of het nou de mens in een bedrijf is, in een overheid of gewoon als privé-persoon, het is de mens die wil genieten van geld, maar daar té vaak zijn angst doorheen laat sijpelen. Het woord is aan Dave.

x

* * * * * * *

Het genot van geld..

X
© Dave Guthman/Februari 2010

X

Geld  hebben is een heerlijk gevoel. Het geeft vrijheid en plezier als je er zeker van bent dat het onuitputtelijk is. Bedenk maar eens wat je allemaal met geld kunt doen als je er genoeg van hebt. Geen zorgen over materiële zaken, hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen. Altijd een degelijk dak boven je hoofd en de keus om voeding te kopen wat gezond is. Een comfortabele auto om je te kunnen verplaatsen. Genoeg geld om anderen te verwennen en te ondersteunen die niet genoeg hebben van dat spul.

"WAT ZEG JE ME NOU...?! Hoe bedoel je: 'Geld is alléén wat waard als je het uit-gééft'...?"

En als je de behoefte voelt om mooie en interessante reizen te maken dan doe je dat gewoon. Wil je werken dan doe je dat voor je plezier en niet om dat het verplicht moet. En natuurlijk familie, vrienden en anderen het allerbeste geven wat hun welzijn en welbevinden verhoogd. Ik kan een heel boek vol schrijven met wensen die wij als wereldbevolking hebben maar die onvervuld blijven omdat wij, de grote meerderheid, niet genoeg van dat spul hebben en daardoor gefrustreerd raken.

En dan bedoel ik niet dat wij gigantische en onmogelijke wensen hebben. Maar gewoon de wens van bijvoorbeeld een ouder die haar kinderen het beste gunt in onderdak, gezond eten en drinken, sport en spel en een opleiding die de talenten van een kind tot bloei brengen waardoor die kan ontdekken hoe die is en wat hij kan. En om vervolgens deze talenten dienstbaar te maken voor de samenleving.

En natuurlijk hebben wij het op het moment hier minder slecht dan in een arm land, hoewel ook Nederland kampt met een verborgen en stijgende armoede en gebrek voor velen. Vooral nu de crisis wreed om zich heen grijpt. Daarnaast is Nederland een klein landje in vergelijking met al die andere arme landen die het heel erg moeilijk hebben. Die zijn wel in de grootste meerderheid. Kijk daar eens goed naar en ga buiten kaders of jouw comfort zone.

Wat gaan we met geld doen? Middel of Doel?

RAAR!
Raar eigenlijk dat wij, de meeste wereldburgers, niet genoeg geld hebben terwijl geld uit niets gecreëerd wordt en uitgeleend wordt tegen absurde rentes, waarbij ook discriminatie plaats vind aan wie en welk land het geleend wordt. Raar dat wij nog steeds geloven in de oude ingestampte leugen dat geld schaars is en dat je in bloed zweet en tranen ervoor moet werken terwijl het spul uit het niets geschapen wordt door banken die privaat bezit zijn.

Raar dat er in de Bijbel geschreven staat dat wij in het zweet des aanschijn ons brood zullen verdienen, terwijl er ergens anders staat dat God Liefde is. Raar dat het meeste geld op de wereld besteedt wordt voor het maken en aanschaffen van oorlogstuig en oorlogvoering.

Ik plaats meer en meer vraagtekens bij het geldverhaal en het systeem waarop het is gebaseerd. Economen zullen wel glimlachen als zij dit lezen want zij geloven nog steeds in hun oude theorieën die zij op school en op de universiteit hebben geleerd. Terwijl deze theorieën allang overboord zijn gegooid door de private banken die geld creëren vanuit het niets en de macht hebben landen en bevolkingen te maken en te breken.

Geld als behang, of als illustratie bij een artikel.. Over geld ofzo..

Ooit eens werd door bepaalde mensen bedacht dat geld een schaars goed is. Ooit eens werd bedacht dat de een meer dan de ander moet hebben van dat spul. Ooit eens werd bedacht dat ik als vuilnisman minder van dat spul krijg in vergelijking met een wetenschapper.

Allemaal bedacht door bepaalde mensen om zodoende concurrentie te creëren, ambitie, prestatiedrang, onderscheid, discriminatie en verdeel en heers. Het werd ons met de paplepel ingegoten en wij geloofden het. En nu nog gebeurt het ingieten door ouders van nu. Is dit herkenbaar voor jou?

“Ik wil vuilnisman worden..”
Later als je groot bent moet je gaan studeren zodat je een goede baan krijgt waarmee je veel geld kunt verdienen in plaats van terwijl je opgroeit, gaan wij kijken naar jouw talenten zodat je deze kunt laten open bloeien om een gelukkig en voldaan leven te leiden samen met anderen waarbij geld niet belangrijk is. Als klein kind werd mij al gevraagd wat ik later wilde worden in plaats van wie en hoe ik wenste te zijn.

En als ik zei vuilnisman, omdat het gezwaai met die zakken mij heerlijk leek, dan keek iedereen verschrikt op en schaamde men zich voor mijn antwoord. Vuilnisman? Dat was toch het minste wat er was. Een ieder zou mij met de nek aankijken en ik kon een luxe leventje wel vergeten. Wat dat betreft was ik reeds afgeschreven en werd er stevig op mij ingepraat. Ik vraag mij af hoe het er buiten uit zou zien als er geen vuilnismannen/ vrouwen waren. Mijn complimenten voor hen. Laat dat ook eens een keer gezegd zijn!

Wij geloven echter nog steeds in de waanzin van het verrotte geldsysteem. Ik vraag mij niet meer af welke gekken of idioten dit systeem waar geld op gebaseerd is bedacht hebben. Dat weet ik onderhand wel en ik ben nog steeds verbolgen hierover.

Maar wat ik mij nu veel meer afvraag is wat maakt dat wij in deze krankzinnige waanzin blijven geloven. Het is gewoon te gek voor woorden waarom wij dit systeem nog steeds ondersteunen terwijl het zoveel stuk maakt en zo vele levens vernietigd.

Geld is maar een middel en heeft geen macht, tenzij wij mensen haar die macht geven en dus ons zelf krachteloos en machteloos maken. Dat hebben wij al decennia lang gedaan, onze kracht en macht weggeven omdat wij niet beter wisten dan dat het zo hoorde. Werken in het zweet des aanschijn zit  a.h.w. ingebakken in ons onderbewustzijn. Evenals het idee dat geld schaars is.

Geld is niet schaars..
Veel en hard werken want dan pas hoor je erbij is ons geloof. Wat je doet maakt niet uit. Ook al ben je er niet gelukkig mee om in een baan te zitten die niet bij je past en je depressief en ongelukkig maakt. Zweten zodat anderen kunnen zien dat je iets doet om geld te verdienen, daar gaat het om in deze tijd.

Geld, het machtige lekkere spul waar wij op jagen en over lijken gaan ook als het niet nodig is. Dat doen wij onszelf aan omdat wij onze macht aan politici, de belastingdienst, multinationals  en banken hebben weggegeven, die ook over lijken gaan. Niet jouw schulden meer kunnen betalen betekent een krankzinnige afbetalingsregeling, uit huis gezet worden, er niet meer bij horen, terwijl de schuld jou, je leven lang blijft achtervolgen. En nog meer van dit soort rare onderdrukkende machtwellustige regelingen als je niet voldoet aan de normen van deze instellingen die er met toestemming van ons zijn!!  Al zijn wij dat vergeten.

Als je niet werkt omdat je om wat voor reden dan ook niet kunt, kun je het wel vergeten, dan moet je tevreden zijn met het kleine beetje wat je krijgt toegeworpen. In Holland hebben wij nog recht op een magere AOW en bijstanduitkering die alleen maar meer wordt uitgekleed. In andere landen creperen mensen omdat zij dat geldspul niet hebben en helemaal niets toegeworpen krijgen. Deze mensen zijn bij voorbaat kansloos.

Is geld schaars...? Welnee, hoe kom je erbij? "Kom maar eens bij ons thuis langs, dan zal ik je eens wat laten zien..!"

En dat komt omdat wij mensen nog steeds geloven in een waanzinnig systeem waarbij geld schaars is en macht heeft. En daarnaast dat wij mensen nog steeds zo gericht zijn op ons eigen belang en hebzucht, dat wij weigeren na te denken over het ongelijkwaardige, respectloze, onverantwoordelijke systeem waar geld op gebaseerd is. Zoals een aantal van ons weigeren te kijken naar ons eigen onverantwoordelijk, respectloos gedrag en onze ware aard verstoppen onder een lelijk en gierig masker wat niet wil delen.

De oorzaak van de financiële crisis..
Er vinden thans onderzoeken plaats over de financiële crisis. Likkebaardend zitten wij voor de buis om te genieten van het spel van schuldigen aanwijzen en de straf die zij verdienen. Wederom vallen wij in de valkuil van daders en slachtoffers in plaats van te onderzoeken of dit achterlijke systeem waar geld op gebaseerd is nog wel past in deze tijd. Of voelen wij ons nog steeds dader en/ of slachtoffer?

Hoe lang gaat het nog duren voordat het tot ons doordringt dat wij ook kunnen kiezen voor een heel ander systeem dat gericht is op gelijkwaardigheid en respect? Gelijkwaardigheid en respect wat wij verdienen. Hoe lang gaat het nog duren voordat het tot ons doordringt dat wij een keus hebben, al wordt er door idioten beweerd dat het niet zo is?

Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God. Als God geld zo belangrijk vond dan had Hij ons wel geboren laten worden met een tas vol met dat spul. Maar dat deed Hij niet. Hij heeft ons namelijk alles gegeven om een menswaardig en liefdevol bestaan te kunnen leiden.
Genoeg aarde, zonder grenzen, om te verbouwen voor ons allemaal.

‘There is enough for everybodies need. But there is not enough for everybodies greed!’
Ghandi

Genoeg talenten om onszelf helemaal tot ontwikkeling te brengen. Meer dan genoeg water en sappige vruchten om onze dorst te lessen.
Meer dan genoeg ruimte om voor een ieder van ons een huis te bouwen.
Er is genoeg, meer dan genoeg voor ons allemaal.
Maar wij zijn rare wezens en in plaats van alles natuurlijk te laten, hebben wij grenzen gecreëerd en een mondiaal verrot systeem aangenomen wat ons in een wurggreep houdt. En wat het nog triester maakt is dat wij er nog steeds in geloven. Zo diep zit het geworteld in ons denken.

Wij geloven zelfs dat er sprake is van een bevolkingsoverschot. Ook een praatje om ons onder de duim te houden. Evenals het klimaatschandaal wat nergens anders op gebaseerd is dan op leugens om ons een schuldgevoel aan te praten waardoor wij meer kunnen gaan betalen.

Hoeveel oorlogen zijn er al niet uitgevochten in de naam van geld, macht en hebzucht. Hoeveel mensen zijn er al overleden in de naam van oorlog, macht, geld en hebzucht. Hoeveel mensen en mensen kinderen zijn er al gestorven omdat zij geen geld hadden voor behuizing, voeding en of water te kopen. Miljarden in de afgelopen decennia. Dat is een getal met heel veel nullen. En toch blijven wij vasthouden aan een achterlijk en achterhaald systeem.

Wat bezielt ons toch? De duivel? Alles voor een en God voor ons allen? Ongelijkheid, egoïsme, hebzucht, onverantwoordelijkheid, eigenbelang, gierigheid, arrogantie, doorgeslagen macht? En of vermoeidheid, moedeloosheid, verdoofdheid, ver van mijn bed show? Tot het ons overkomt, hier in Nederland?

En toch, wij, alle Nederlanders verdienen veel beter. Een uitzondering daargelaten zijn wij ook vredelievende mensen die anderen graag helpen. Die keihard werken en ondanks onze betweterigheid een warm hart hebben en een liefdevolle inborst. Dat, die liefdevolle inborst, zouden wij wat meer mogen tonen in plaats van bang te zijn voor anderen.

Het systeem is oud en achterhaald en het is de hoogste tijd om na te gaan denken over een ander systeem. En laat u geen zand in de ogen strooien met dooddoenertjes als maar ik leef nu en de realiteit is nou eenmaal zo. Of dit systeem is onveranderlijk. Dat is laf en struisvogelpolitiek van de hoogste orde.

Hoe gaan we veranderen?

Indien wij nu niet met zijn allen aangeven dat wij iets anders willen dan dit moordende systeem, zal het allemaal zo blijven en zeker nog krankzinniger worden. Als wij niet zorgen voor totale afbraak van dit systeem zullen wij allemaal, op een handje vol rijken na, terugvallen in grote armoede, verdriet en angst.

Het gaat er nu om dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor het doen ontstaan van iets geheel nieuw. Dat kunnen wij als wij de handen ineen slaan en stoppen met denken in termen van jij en ik, mijn en dijn, maar gaan denken in termen van wij en dat wij allen dezelfde soort wezens zijn, ongeacht opleiding, afkomst, ras, geloof, kleur en ga zo maar door.

Ons niet te laten afleiden door polarisatie wat sommige politici nu doen en bevolkingsgroepen demoniseren. Nu gaat het er om elkaar alles te gunnen wat wijzelf zo graag wensen. Met name: Kennis, Overvloed, Vrede en Liefde. Nu is de tijd om er te zijn voor elkaar in een ander systeem wat ons doet groeien in plaats van te onderdrukken en te verdelen. Een systeem wat ons bevestigd in gelijkwaardigheid en respect voor elkaar omdat wij mens zijn.

'A Christmas Carol' van Charles Dickens, vertelt het verhaal over de invloed van geld op de mens, in dit geval 'Ebenezer Scrooge'. Hij wordt bezocht door zijn eigen, geketende 'Ghost of the future'.

Het veranderen ligt niet in handen van onze politici, multinationals of bankdirecteuren. Die genieten bewust of onbewust van dit verderfelijke systeem waarin zij zichzelf verrijken en misbruik maken van macht en hun politiek van verdeel en heers. Een uitzondering daar gelaten.

Het veranderen ligt bij ons, het volk, de wereldbevolking en begint bij onszelf door na te gaan denken in wat voor systeem wij leven en werken. Om ons vervolgens serieus af te vragen of dit het systeem is waarin wij gelukkig zijn en onze nazaten gunnen en toewensen.

Er zal grote tegenstand zijn om dit systeem omver te werpen en tot de bodem te vernietigen. Geen mens wil graag veranderen en toch is verandering het enige wat kan maken dat wij zullen overleven en tot elkaar kunnen komen als gelijk(w)aardige wezens. Denk niet dat de ellende jou niet kan overkomen. Kijk naar de vele (rijke) Amerikanen die nu tot de bedelstaf zijn veroordeeld. Dat kan ook hier gebeuren, als het al niet gebeurd. Europese landen zoals Griekenland, Portugal, Letland en Spanje hakken al met dit bijltje. Het is echt heel dichtbij ons. Uiteindelijk zullen wij als Europees volk de boel weer moeten opknappen en niet de politici of banken, maar wij met ons zuur verdiende belastinggeld!

Het is nog steeds een grote waarheid om de wereld te veranderen door eerst bij jezelf te beginnen. Luister dus heel goed naar jezelf als je dooddoenertjes gebruikt of smoesjes om niet te willen veranderen. Wees heel eerlijk naar jezelf, stel vragen en ga op zoek naar antwoorden. Onderzoek hoe het huidige geldsysteem in elkaar zit en wie er aan de touwtjes trekken. Het internet staat er vol mee.

Maak het bespreekbaar bij en met anderen. Help hen de ogen te openen. Maak een bewuste keus en ga voor gelijkheid en samen delen en gun!

Stap uit de verstikkende cocon van egoïsme en eigenbelang en stel je open voor anderen en het algemeen belang. Wacht niet tot een ander die stap maakt maar begin zelf uit te reiken naar ieder ander levend wezen. Ik kan je nu al vertellen dat het je hart alleen maar verblijd en gelukkig stemt. elkaar overvloed in geld, materie en liefde.

Laat je niet in de maling nemen door politici maar wijs hun op hun verantwoordelijkheid dat zij in het pluche zitten voor ons en behoren uit te voeren wat wij willen wat goed is voor ons algemeen welzijn en welbevinden.

 • Dat is zeker niet langer en harder werken voor minder geld, waarbij ons belastinggeld uitgegeven wordt aan zaken waar wij niets vanaf weten, of aan zaken die wij niet willen.
 • Dat is zeker niet anderen nog meer verrijken en private banken helpen om te overleven.
 • Dat is niet ongeloofwaardige verhalen vertellen over het klimaat.
 • Dat is niet verkondigen dat wij alleen zijn in dit universum terwijl er al contacten zijn met buitenaardse wezens.
 • Dat is niet ons angst aanjagen over pandemieën die niet bestaan en vaccinaties geven die ons ziek maken en niet voldoende waren uitgetest.
 • Dat is niet liegen over de Q-koorts en er zo maar mee wegkomen en vervolgens duizenden onschuldige dieren vermoorden.
 • Dat is niet Irak binnenvallen en zeggen dat je echt geloofde dat het goed was en het nu anders zou doen.
 • Dat is niet zieke en oude mensen wegstoppen en als machine behandelen.
 • Dat is niet onze zieke en gehandicapten afschepen met zo weinig.
 • Dat is niet op Walvissen jagen en zeggen dat je onderzoek verricht.
 • Dat is niet bepaalde bevolkingsgroepen demoniseren en lelijk maken.
 • Dat is niet Nederland leegverkopen aan buitenlandse multinationals. Dat zijn grote leugens. Nog een laatste en dan stop ik ermee en
 • dat is ons niet de waarheid vertellen over 911. Dat deze gebeurtenis onze ogen nog niet geopend heeft is voor mij een wonder en een raadsel.

Wat een leugens en bedriegerij. Het is zeer triest gesteld met onze politici over de hele wereld. Het handjevol wat in de massa verloren gaat die het beste voor ons welzijn over hebben daar gelaten. Daarom is het van belang dat wij het heft in eigen handen nemen en geen concessies meer doen aan wat wij als volk van Nederland en de wereld belangrijk vinden en wat in ons aller belang en allerhoogste welzijn is.

De kracht van geld is óók aan te wenden om onze wereld te verbeteren..! Als we maar willen, vanuit onze intenties!

Als je dit leest en veel van dat spul hebt wat geld heet geef dan aan degene die weinig hebben of gebrek leiden. Alle kleine beetjes helpen en let op, hou het gewoon heel dichtbij huis. Er is altijd een familielid, vriend, voedselbank, collega, buur, vreemdeling of kennis die de centjes moet omkeren. Gewoon hier in Holland.

Stap uit dat kromme denken dat een ieder moet werken voor zijn geld. Er zijn situaties die wij niet kennen waar anderen mee kampen en daardoor geen werk hebben. Geef en vraag of verwacht niets terug, maar geef omdat het geven alleen al jouw hart vervult met blijheid. Doe het anoniem en met bescheidenheid zodat je ego niet gestreeld hoeft te worden.

En als je geen geld hebt om te geven, geef dan van je vriendelijkheid en liefde en wees dankbaar dat je de gelegenheid hebt om te kunnen delen. Dat is de nieuwe levenshouding en het is deze nieuwe levenshouding die kan maken dat alles recht getrokken kan worden wat nu ziekelijk misvormt en lelijk is. Het is deze levenshouding die kan maken dat wij een samenleving worden die gelijkheid in en uitademt in saamhorigheid, vrede, liefde en overvloed.

Alsjeblieft gelijk(w)aardig wezen, geef en begin vandaag met nadenken en onderzoek. Onderzoek hoe zaken in de wereld in elkaar steken. Zet vooroordelen opzij, stel je open en durf buiten kaders te gaan. Luister naar jouw intuïtie ook al is het soms eng.

Heel veel succes, wijsheid en liefde wens ik je toe in deze nieuwe dimensie van zijn.

Ik zal het op prijs stellen als je dit schrijven wilt delen met anderen. (GJ: om dit eenvoudig te doen, druk je op de knop email, bovenaan het artikel!)

David

32 gedachten over “Het genot van geld.. (lezersbrief)

 1. Systeem: opvoeding en school. hoge cijfers en/of beter dan het buur kindje enz. Op deze manier wordt het systeem geld opgebouwd. Dus een mentaliteitsverandering aan de basis is nodig. begin bij de baby.

  Groet

  1. Helemaal mee eens Joyce.Belangrijk hierin is zelf het goede voorbeeld te geven, niet alleen ouders, maar ook leraren,en andere begeleiders.
   succes allen!

 2. Als jij nou als eerste al je geld weggeeft.

  Verder: als geen geldsysteem wilt, dan zul je iets anders ervoor in de plaats moeten hebben. Kom dan ook met oplossingen. Niet met dit gewouwel.

  1. @onzin-David

   Voel jij je aangevallen door dit stuk? Misschien goed om te kijken waar die woede vandaan komt.

  2. @Dave: Grappig dat jij in mijn woorden woede leest. Zegt meer over jou dan over mij.

 3. Mooi verhaal David, ik wou dat het al zo ver was, dat alles al veranderd is. Deze ziekmakende wereld moet echt een ommezwaai maken. Niet alleen op dit gebied, maar op vele andere ook, waar geld de hoofdzaak is.
  Wat mij wel opvalt is dat er bij veel mensen nog ontzettend veel naviteit heerst, waardoor mensen met dit soort verhalen, met de bedoeling ze wakker te schudden, vaak in de problemen komen doordat ze voor gek worden versleten of beschuldigd worden een veel te negatieve houding hebben. Het gevolg hiervan is dat je je mond maar houdt, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Ik leg het inmiddels naast mij neer, wat anderen denken en zeggen, als ik voor mijzelf maar weet dat ik goed bezig ben.

  1. Jacqueline, volgens mij ontstaat deze situatie snel als je mensen tracht te overtuigen. Je bent dan uit je kracht. Je hoeft naar mijn idee alleen maar te vragen hoe zij het zien, de waarheid dáár laten waar hij hoort.. IN het midden, tussen jezelf en ‘die ander’ in…

   Dus vraag eens aan een ander of ie dit of dat al weet! Vraag hoe die erover denkt. Nogmaals: mensen overtuigen kost je -zeker in deze nieuwe tijd- téveel van jezelf. Die tijd is over dat dat kon, zonder kleurscheren, eh kleerscheuren. 🙄

 4. Ik heb havo gedaan en niet verder gestudeerd, kreeg een dochter dus moest er brood op de plank komen.

  Heb een eigen bedrijf opgezet 7 jaar geleden.

  Ik ben vuilnisman, inboedel opruimer, opkoper, taxateur, verkoper en zakenman tegelijk.

  Elke week draait om de omzet, geld.
  Ik vind het volslagen belachelijk maar ik kan niet anders, anders kan ik mijn huis, bus en winkel huur niet betalen.

  Mijn dochter wil van alles, buiten primaire levensbehoeften om. We zitten vast in het systeem.

  Heb ik nog het geluk dat ik m’n eigen baas ben, want ik kan niet tegen bazen boven mij.

  Soms hebben we spullen die heel leuk zijn, bijna niks waard, soms ook komen we dingen tegen die belachelijk veel opbrengen.

  Ik sta er heel raar van te kijken altijd hoe het geldsysteem werkt. Soms hebben we een bankstel met een nieuwwaarde van € 3000 euro, tweedehands mag je blij zijn als je er 750 euro voor krijgt. M.a.w. nieuwkoop is duurkoop en je wordt genaaid waar je bij staat.

  Op de weg gunt niemand je een meter, je wordt klemgereden en mensen zijn agressief. Vuilnis flikkeren ze uit het raam ipv thuis in de container te deponeren.

  Er moet nog veel gebeuren voor de mensheid veranderd, elkaar vriendelijk ruimte geven op de weg, elkander willen helpen zonder er wat aan over te houden.

  Wij maken alvast het begin, rommel netjes in de afvalbak, mensen de ruimte geven op de weg, mensen een handje helpen daar waar het nodig is en een vriendelijke omgangsvorm, ook buiten het werk om.

  Gewoon, omdat het zo goed voelt, voor de ander en voor jezelf.

  WE MAKE THE DIFFERENCE, BEGIN WITH YOURSELF!

  1. @Martijn Ik begrijp precies wat je bedoeld, we zitten vast in het systeem, en natuurlijk wil je dochter van alles, dat is dus het punt waarom we het maar blijven accepteren dat dit systeem bestaat.
   Volgens mij zijn de voorspellingen zodanig dat, nu er een nieuwe tijd aankomt en we midden in de overgang zitten naar 2012, dat het hele geldsysteem op de schop gaat, Het begin is er al, kijk naar de banken, zoals Dave ook verteld in zijn verhaal. Ik ben benieuwd, jullie ook?

  2. Ha die Martijn. Mooi verhaal; ondanks alle shit gewoon bij jezelf beginnen. Doen wat je kunt, praat er zoveel mogelijk over. Voor mij geen negatieve verhalen van mensen, zodat je mee moet gaan resoneren in de nare verhalen.. “Tja, in wat voor wereld leven we nou?” of “Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, tegenwoordig”.. Kom op jongens, weg met die Telegraaf en kop in de wind!
   This day is the first day of the rest of your life.

 5. Goed artikel, maar de oplossing is verre van eenvoudig.

  In het artikel staat “Nu gaat het er om elkaar alles te gunnen wat wijzelf zo graag wensen.”

  O wat zou ik dat graag willen. Toch moet de discussie op dat vlak zeer breed gevoerd worden. Wat bedoel ik daarmee?

  Ghandi zei terecht ‘er is genoeg voor ieders behoefte maar te weinig voor ieders hebzucht.’ Goed gesteld van deze wijze man, maar waar ligt de grens tussen hebzucht en behoefte? Iedereen heeft bijvoorbeeld behoefte aan elektriciteit. Ik zie dat niet als hebzucht. Voor electriciteit is koper nodig om het geleiden en fossiele brandstoffen om het op te wekken. Dat laatste kunnen we komende periode oplossen door bijv nulpunt energie, biomassa etc., maar die energie moet wel door dat koper heen en momenteel runnen we keihard richting ‘Peak Koper’ in 2015. Het koper raakt domweg op omdat we met teveel zijn. (of kunnen we als rasechte alchemist ijzer in koper veranderen in de toekomst?)

  http://europe.theoildrum.com/node/6307

  Zo maar een gedachte over de problematiek, zo zijn er zoveel aan te dragen, ik ga daarom niet zonder meer mee in de gedachte dat er genoeg is voor ieders behoefte, maar goed als we beginnen met delen omdat we dat ZELF willen, dan lijkt me dat een prima start. Het is dus juist niet mijn intentie ‘beren op de weg’ te plaatsen maar wel alles in een breed kader te zien, en niet op te houden bij dat ‘duurzaam’ denken zonder ‘hebzucht’ onze wereld tot een eerlijke en leefbare wereld zal maken en dan een punt. Ik zou er graag nog een komma bij plaatsen.

  Voor diegene die overigens ook inhoudelijk wil weten hoe dit verotte geldsysteem eigenlijk werkt adviseer ik ‘money as debt’ eens te bekijken, wel al jaar of 2 oud maar schets het prima.

  http://www.youtube.com/watch?v=Xw8OkHZxARA&feature=PlayList&p=2CE559DF0CE01E5A&playnext_from=PL&index=0&playnext=1

  Vanuit een spirituele blik ken ik niemand die het beter kan uitleggen dan simon…

  http://www.spiritueledialoog.nl/index.php/economie.html#content

 6. Ik vind het belangrijk om te genieten ván je werk. Dan zet je jezelf in voor meer dan alleen maar geld verdienen.

  Het systeem is te complex om daar als individu verandering in te brengen. Het systeem zal zichzelf de das omdoen, iets wat we nu al beginnen waar te nemen. We zagen de financiële afhankelijkheid van eenverdiener naar tweeverdieners. Overal springt er een nieuwe markt open waar geld wordt verdient en de burger gaat onbewust met dit soort processen mee, totdat het te laat is. We zien dat de verandering naar een systeem van tweeverdieners nu tegen ons keert door hoge huur-en huizenprijzen, dure kinderopvang en onderwijs en een veel te dure gezondheidszorg. Dus groei in mogelijkheden maar uiteindelijk uitgeputte middelen om ze financieel nog in stand te houden. En dan zie je het onvermijdelijke verval optreden. Dat proces houdt niemand tegen.

  Waarschijnlijk zal de wereld in opmaat van duurzame energie overgaan tot kernenergie en zal de strijd om de laatste druppels olie middels conflicten en het grote graaien nog wel eventjes doorgaan. Maar eens is de taart opgegeten en zullen we naar andere bronnen en leefwijzen moeten zoeken. Maar de mens is inventief en vindt hier wel een oplossing voor. Maar het zullen lange termijnoplossingen worden waarmee we nu van start dienen te gaan.

  Ik hoop op een toekomst waar geld niets meer waard is maar waar nog louter een eigen inbreng binnen het grote geheel van belang lijkt. Een dokter die de timmerman behandelt voor een kwaal en de timmerman die het huis van de dokter opknapt. Dat we elkaar van die levensbehoeften voorzien die we daadwerkelijk nodig hebben en dit als volkomen normaal beschouwen. Dit kan alleen plaatsvinden binnen een systeem waarin geen concurentie van finaciële middelen meer bestaat. Het is nog utopie, maar we houden hoop.

 7. Aan het eind van het artikel noemt Dave o.a. “begin vandaag met nadenken …” en “Luister naar jouw intuïtie”, maar daarvor is het nodig dat de endocriene klieren goed werken.
  Lees het waarom op http://www.avoratio.nl/Allerlei/Gelijkenis/

  en verder dat mensen o.a. ophouden met het consumeren van geraffineerde suikers en alcohol, lees het waarom op
  http://www.avoratio.nl/Voeding/Klieren/

  Ik had al een hele poos (ongeveer 5 maart 2009) een artikel over geld op
  http://www.avoratio.nl/Opvoeding/12_Geld/
  inclusief een voorstel voor een nieuw systeem maar heb daar nog helemaal geen reaktie op gehad.

  Want ik zie het geld-systeeem als 1 van de vele dingen die misdadigheid in de hand werken, zie voor nog meer dingen
  http://www.avoratio.nl/Research/Misdaad/

  En psychopaten zijn mensen die zo graag macht over anderen willen (naast de wil om mensen pijn te doen en sensatiezucht en ziekelijk liegen), stel je op de hoogte via
  http://www.avoratio.nl/Research/Ziekte/Psychopatie/

  maar die lui zijn niet voor rede vatbaar. Dus ik zie ook als enige vlotte oplossing dat ons zonnestelsel in de Photon Belt komt, zie
  http://www.avoratio.nl/Allerlei/Aquarius/

  Hoewel ik nou ook weer niet propageer om maar een afwachtende passieve houding aan te nemen, dus ben ik blij met dit artikel op wanttoknow. Thanks !

 8. Met geld kun je hele mooie dingen doen en met geld kun je hele lelijke dingen doen.

  In mijn ogen is het de mens die door en door rot is en niet het geld.

  Wat als…. geld niet zou bestaan.

  Ik denk dat de mens daar nog lang niet aan toe is. Op de evolutie schaal zijn we net uit ons ei gekropen en mag je van heel veel geluk spreken als je net het licht kan zien.

  Ik blijf mijn ogen openhouden, doe wat mijn hart mij ingeeft en geniet ondertussen van het licht.

  1. Ik ben het helemaal met je eens Anthony. We zijn net het ei uit en nu maar eens mens gaan worden, volgroeid mens.
   Weet je wat ik me tegenwoordig afvraag. Wat als de mens niet zou bestaan, zou het universum er zijn, zouden er geesten zijn? Niets is buiten ons, alles bestaat slechts in ons en buiten ons is een projectie. Dat zou betekenen dat het hele universum verdwijnt als wij verdwijnen. Dat zou betekenen dat wij de creators zijn van het universum, van alles waar we ons bewust van zijn. Onze ogen zijn ingesteld om iets te zien wat niet bestaat. Vreemd hoor.

 9. Diegenen die zouden moeten delen zijn degenen die het geld bezitten. Wij en ik schaar mijzelf daaronder zijn blij dat we rond kunnen komen van ons maandloontje. Waar zou ik mee moeten delen, met mensen die het nog slechter hebben?
  zolang we dit blijven doen houden we het systeem juist in stand. Daar wordt op gebouwd. Net zoals op vrijwilligers die vreselijk veel en goed werk doen, onbetaald.
  Als je buiten de maatschappij iets op zou willen zetten, iets nieuws, heb je mensen nodig die samen met je willen delen. Dan heb je solidariteit nodig. Kijk eens naar de realiteit, we zijn geprogrammeerd door de jaren heem om elkaar naar het leven te staan, vooral als het om geld gaat. Diegenen die bewust zijn en het goede voorhebben hoeven dit niet te lezen en degenen die het wel zouden moeten lezen lezen het niet omdat verandering hun niet uitkomt. Ik vind het verhaal goed, maar zo makkelijk is het niet. Dit hele systeem zoals het nu is moet vernietigd worden wil er iets van verandering komen, maar dan nog is het de vraag of we daarvan leren en een nieuw systeem bedenken die beter voor ons werkt. Als ik om heen kijk en luister wat er zoal gezegd wordt heb ik niet veel hoop. Als ik praat met diegenen die op hetzelfde level zitten dan
  heeft dat ook weinig zin want we denken hetzelfde.
  Is dit aardse leven niet bedoelt om juist dit soort zaken te beleven en is het helemaal niet de bedoeling om hier verandering in te brengen? Is dit aardse oord niet waar we
  ons juist aan moeten ontwikkelen? Komen hier die zielen die in zichzelf gespleten zijn om zichzelf te zien en te groeien aan de wetten die hier heersen?
  Wij hebben onszelf als mens nog maar voor wat zal het zijn 5% ontwikkelt. Volledig mens worden en hoe ziet dat er dan uit? Er gaan van allerlei verhalen op internet rond, van rampen tot ascentie. Wie weet nou echt wat er gaat gebeuren en waarom we hier zijn? Ik zou zeggen durf te twijfelen aan alles wat je hoort en leest. Misschien kom je dan dichter bij de waarheid en inzicht in dit aardse leven.
  Want onze geest is slim en heeft overal wel een verhaal of een verklaring voor. Wij ervaren misschien net zolang dualiteit totdat we volledig mens zijn. Hoe kunnen we onvoorwaardelijke liefde leren als er geen mensen zijn die tekort schieten,hoe kunnen we vergevingsgezind zijn wanneer er geen fouten door mensen gemaakt worden. Hoe kunnen we verdraagzaamheid leren als er geen mensen zijn die je irriteren? Hoe kun je delen als je niets hebt om te delen?
  Het zijn allerlei vragen die zo in me op komen naar aanleiding van dit stuk.

  1. Inderdaad, hier herken ik veel in. Indien we nog dualistisch denken zijn we nog niet volledig geevolueert tot die volledige mens van de toekomst. Dualisme hoort simpelweg bij dit evolutionaire pad, waarbij we ervaringen opdoen die behoren bij dit dualistische tijdperk. Het feit dat de mens van nú al nadenkt en inzicht verwerft over een wereld waarin het dualisme weinig tot geen rol meer zal spelen (in zowel het denken als handelen) belooft veel goeds voor de toekomst.

 10. Mooi stuk David. Ik zou graag van het geldsysteem af willen zoals het nu is. Maar beginnen met mijn geld en spullen weg te geven? Mooi niet. De oplichters en de rijken blijven toch wel rijk (en daar hoor ik niet bij).

  Er zijn wel initiatieven geweest om een eigen regionaal geldsysteem te starten, een eigen munteenheid. Dit lijkt me een goed idee om bijvoorbeeld een ruilhandel te starten buiten het bestaande geld systeem om. Voorbeeld ramen lappen is 3 munten en bij de buurvrouw kan ik een appeltaart kopen voor 2 munten. Misschien een goede start. Maar of er daadwerkelijk iets mee veranderd??

  1. Vul voor ‘munten’ het woord ‘geld’ in en je bent terug bij af. Er is niets mis met ‘rijk’..
   Alles weggevend als rijke, kun je gewoon RIJK blijven, sterker nog, veel RIJKER worden.. hahahahaha.. 🙄

  2. Daarbij toevoegende, rothschilds en rockefellers kartel uitspraken zoals; als wij in de landen de geldstromen mogen beheren interesseert het ons niet wie de wetten maakt…. Getuigt niet echt van een zuiver economisch ideaal!
   Het nare is alleen dat de geldstromen van de burgerij, dwz onder en midden segment van de piramide niet samenwerken maar meedragen aan de verdeel en heers politiek van de elite. Als wij als maatschappij ons simpelweg afkeren en zelf de beheersystemen omvormen naar transparant en zuiver en daar de juiste sleutelfiguren neerzetten vervagen de machtsposities van de huidige elite en dragen wij niet meer bij aan hun winstmaximalisatie beginsel!
   Zodoende kunnen we de brug bouwen naar gelijkheid want de elitaire macht en vermogen nemen drastisch af, die van de burgerij neemt toe en ons systeem is zuiver, transparant en maatschappelijk verantwoord, dat van hun niet en zo kunnen steeds meer naasten gebruik maken van de mogelijkheden in de nieuwe tijd.

   Bovendien zal de elite al haar machtsposities misbruiken om hun krachten niet af te laten nemen en meestal resulteerd dat in grove reacties die met hun eigen bedachte wetten en regels de nek omdraaien! de doofpot gaat langzaamaan verder open tot er voldoende bewijs zal zijn wat door de moedige individuelen binnen de burgerij tot processen etc. zal leiden. “de grote schoonmaak” rest ons niets meer dan de naaste doch nog vele slapende en onwetende schapen wakker te schoppen tot er voldoende bokken zijn die de koppigheid afbetaald zullen krijgen met nieuwe, zuivere transparante en gelijke voorwaarden zodat de verwerken van de vrije wil der mensen word bezegeld!
   Op naar het laatste veertje dat de boel doet omkiepen!

   mvdg

 11. Een goede oplossing om de huidige economische systeem minder te “supporten” is door, wat bijvoorbeeld Ghandi zegt zo primitief mogelijk te leven. Ik probeer zo min mogelijk mijn hebzucht te voeden door bepaalde goederen niet te “consumeren”.

  Soms kijk ik rond en dan denk ik: hey ik wil graag een nieuwere auto en dan speur ik op het internet naar wat ik zou kunnen kopen. 90% van alle auto’s in nederland is gekocht op krediet.
  Maar dan denk ik Waarom?Mijn astra uit ’95 rijdt prima!!Door een 2de of 3de handse auto te kopen en ermee te rijden totdat het helemaal “dood” is hoeft het systeem om op lease je auto om de 3 jaar te vervangen niet te bestaan!

  Minder auto productie, minder krediet en dus minder geld wat je nodig heb om voor te werken (om het af te betalen).

  Het zelfde geld voor een huis…Men ziet dat als een “investering”(hebzucht).Eenmaal een huis gekocht betekent harder werken voor je onderkomen, harder werken om het mooi in te richten waardoor jejezelf “vastketend” in het systeem, want het gebeurt grotendeels m.b.v. krediet.

  En dit geld voor alle goederen die te koop zijn: televisies, computers, telefoons,

  De productie ervan is gebaseerd op de extraherende principe van de economie en dus wordt er geacht om op een kwantitatieve
  manier de consumeren.

  Een goed begin om bij jezelf te beginnen is om er niet aan mee te doen!!

  1. @vanessa,

   je zou er eigenlijk een soort van draaiboek van kunnen maken!

   “geld, het begint uit een 0 punt en hoe dient men het te gebruiken” en dan voor alle onderdelen die binnen het geldsysteem aanwezig zijn aangeven wat de donkere zijdes zijn en hoe we dit kunnen transformeren naar zuivere wijze van omgaan met het geld(systeem)! Kijk een huis word in zijn gemiddelde 100jarige bestaan tot 3 x aan toe volledig afbetaald, dus drie gezinnen betalen om beurten dezelfde bakstenen helemaal af, de verstrekkers die lachen zich helemaal kapot, daarbij komt dat je recht op de grond komt te vervallen na max75 jaar, behalve de koningin en haar bloedlijn die hebben tot in de eeuwigheid grondrecht!

   Ach er zijn zo nog wel 10001 zaken in kaart te brengen die door de wetten en regels zo zijn ingekleurd dat enkel de top van de piramide er baat bij heeft, onthechting van materialisme, gezonde dosis omgang met vermogen en de tering naar de nering zetten brengt het individue al een heel eind! overconsumptie door de burgerij draagt enkel bij aan de machts- en vermogensstijging van de regerende elite en zolang zij de touwtjes in handen hebben omdat nog te weinig zich hebben ontkoppeld zullen zij blijven regeren, ons de taak om de barsten te forceren en een nieuwe weg in te slaan!

   mvdg

  2. Heel goed Vanessa, de essentie van je betoog is dat WIJ de motor zijn van de economie. We zitten vaak met open mond naar de ‘machthebbers’ te kijken, maar WIJ zijn degene die beslissen. Niet meer met dat rode potlood, maar gewoon MET ELKE EURO.. Kies met je Euro, dan kies je elke dag..!

   Door rustiger aan te doen, moeten we allemaal UITEINDELIJK rustiger aan doen. Lagere productie, lager tempo, meer genieten.

  3. Ik denk dat primitief leven niet de oplossing biedt. Er is niets mis met de uitvindingen die de mens ten toon spreidt. Zo heeft het internet de wereld verandert. Zou de wereld gelukkiger worden zonder het internet? (ik denk dat dit niet zoveel uitmaakt) Dus je verandert de wereld niet door je televisie en computer de deur uit te doen. Nieuwe media opent juist deuren. Daar is dit forum mede een voorbeeld van.

   Wat is er mis met eigen kapitaal op te bouwen dmv. een koopwoning? Het is juist een vorm van sparen te noemen wat ik niet vergelijk met hebzucht. Hebzucht is iets uitgeven voordat je daadwerkelijk betaald hebt.

  4. F001: je geeft idd precies aan wát er mis kán zijn met geld. Dat de beheerder het niet beheert als een opziener zijn gebied. Dát de beheerder het geld ziet als DOEL ipv middel. Enz. Hebzucht is dan idd geld hebben, OM het geld te hebben. Pure sublimatie van ANGST!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.