Advertentie

Kun je met ’n eetpatroon jezelf doden..?


We schijnen het nog steeds heel gewoon te vinden, dat we destructieve eetpatronen aan de dag leggen, tientallen jaren van een of ons mensenleven. Mensen die hun slechte gevoel wegvreten, in plaats van bijvoorbeeld dat gevoel te delen.

En de voedselindustrie speelt hier reuzehandig op in, door ons snacks en fast-food aan te bieden, die deze trend alleen maar versterkt. Van de 4 uur ‘cup-a-soup’ tot de kaassouflé bij de benzinepomp, we kopen het en laten het ons aanleunen in dit verband.

De vraatzuchtige mens: een mond op voeten?
De vraatzuchtige mens: een mond op voeten?

En vooral jonge kinderen zijn vaak weer het letterlijke kind-van-de-rekening. En wanneer dit eetgedrag en de houding ten opzichte van voedsel eenmaal is ingeslepen, dan blijkt het heel moeilijk om hier weer vanaf te komen. Jong geleerd, oud gedaan, zo is het toch immers? En zo lijkt het een eindeloze spiraal van niet-weten-hoe-en-dan-dus-maar-eten.

Maar er is wel degelijk een sleutel. De sleutel ligt niet bij de industrie, is niet in het bezit van de benzinepomphouder, die de warme-snackvitrine zou moeten weghalen.En deze sleutel ligt natuurlijk in de associatie die we zélf maken tussen welbevinden en een volle maag, want een volle maag geeft een oergevoel van tevredenheid. Wat kan je gebeuren als je primaire behoefte, die voedsel natuurlijk is, is bevredigd?

Dit gevoel is wel degelijk aan te pakken, door bewust te worden hoe dit proces werkt en vervolgens te kijken naar de inhoudelijke component: het voedsel zelf. Maar eerst dus onze patronen, onze overtuigingen, keuzes en actie in kaart brengen. Het aanleren van nieuwe patronen zal een gunstig effect hebben op het omgaan met oude neigingen; ze zullen door vasthoudendheid en de tijd vervagen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voedsel heeft invloed op onze emoties.

Sheryl Walters en Angela Stokes, burgerjournalisten

 

 

vertaling Guido Jonkers © WantToKnow.nl/.be

 

Sommige mensen die depressief zijn, verliezen hun trek in voedsel en verliezen gewicht. Maar andere mensen die depressief zijn gaan juist méér eten en komen aan. Waarom gebeurt dit en hoe passen je stemming en je voedsel bij elkaar?

Voedsel is niet alleen nodig om je in leven te houden; het wordt eigenlijk altijd ook in verband gebracht met de beschrijving van een mens als een sociaal wezen. De meeste mensen vinden eten een prettige bezigheid. Een werkelijk opmerkelijk wetenschappelijk onderzoeksresultaat laat zien, dat vrijkomen van het natuurlijke genots/gemaksstofje in onze hersenen, B-Endorphin, vrijkomt wanneer we ons favouriete voedsel eten. Voor sommige betekent dat het eten van gebak en voor anderen is het eten van gebraden vlees de klik in dit proces. Klaarblijkelijk is het zo, dat WAT we eten minder belangrijk voor ons is dan het FAVORIETE voedsel te eten, dat waar we van houden.

Een gevoel van welbehagen gaat vóór het eten uit.
Een gevoel van welbehagen gaat vóór het eten uit.

In het algemeen kun je dus stellen, dat onze gevoel van welbehagen wordt sterk beïnvloed door onze sociale omstandigheden, onze vorige ervaring met het voedsel dat voor onze neus staat en hoeveel trek we hebben. Het is bewezen, dat het eten van het best bij ons passende voedsel, in samenzijn met de juiste mensen die bij ons passen, in de juiste situatie, ons gevoel voor welzijn enorm positief beïnvloed.

De meesten van ons krijgen natuurlijk al emotionele associaties aangereikt op heel jonge leeftijd. Kinderen krijgen routinematig al voedsel aangereikt om hen tevreden te stellen, ze blij te maken en om hen te belonen. Ook dit zorgt natuurlijk voor een sterke psychologische band tussen onze gevoelens en hetgeen we eten. Kinderen krijgen ook vaak de opdracht om ‘hun bord leeg te eten’, ook al hebben ze geen honger, om ‘papa of mama blij te maken’ enzovoort.

Hierdoor wordt eten een manier om goedkeuring te krijgen en gemoedsrust en zelfs geluk te ervaren. Natuurlijk is dit een vals geluksgevoel, zeker wanneer je het goed bekijkt. In plaats van oprechte blijdschap, krijgt het kind een soort verslaving aangeleerd, die levenslang kunnen duren en die er ook voorzorgt, dat het voedsel blijft gebruiken dat potentieel bedreigend is. Denk daarbij vooral aan suiker. Suiker is een verslavend en verwoestend product, dat in beperkte mate van dienst kan zijn voor het functioneren van ons lichaam, maar dat in geraffineerde vorm, zonder overdrijven, levensbedreigend is. Want is er een ‘oprechter’ genot nog groter, nog ‘zoeter’ dan een reep chocolade..?

We hebben te allen tijde toegang tot dit genot, door contact te maken met onze werkelijke gevoelens en deze in lijn te brengen met wat ‘natuurlijk aangeleerd’ is en wat ‘aangeleerd natuurlijk’ is. Het gaat er dus met name om WAT we eten, meer nog dan HOE VAAK we eten..!

Vraatzucht is bekend bij maar liefts 60% van de bevolking (Amerikaans onderzoek). Maar er is daarbij een verschil tussen mannen en vrouwen. Terwijl mannen deze eetneigingen vereenzelvigen met honger hebben, hebben vrouwen meer het geloof dat hun buien te maken hebben met hun emotionele buien, en dan speciaal de negatieve buien. Het is dan ook geen verrassing als uit cijfers blijkt dat mannen zich veel en veel minder schuldig voelen als zij toegeven aan een vreetbui. De schuldgevoelens hebben een direct, evenredig verband met het beeld van het ‘voedseltaboe’.

Wanneer mensen zouden leren om de labels te lezen van de voedselverpakkingen, vóórdat ze toegeven aan een vreetbui, dan zouden ze zich ongetwijfeld veel minder schuldig voelen wanneer ze een appel zouden eten, dan wanneer ze een zak chips leeg wegwerken.. Maar wanneer er sprake is van een vreetbui, schijnt het verstandelijk denken en een nuchtere analyse van wát we eten, niet meer mogelijk te zijn..

Mensen die als ‘schrokkers’ worden gezien, hebben vaker een lijst met voedsel dat voor henzelf ‘verboden voedsel’ is.. Ze vermijden met opzet voedsel zoals snoep, ijs, chips and alcoholische versnaperingen. Dit vermijd-gedrag triggert echter een vreetdrang, die steeds maar sterker wordt, totdat de persoon in kwestie geen keus meer denkt te hebben, dan het toegeven aan dat voedsel dat voor hem ‘verboden’ is. Om vervolgens met nog meer schuldgevoel en spijt te blijven zitten, ná deze vreterij, die weer leidt tot nog grotere vraatzcuht..

Studies hebben ook aangetoond dat mensen die in een chronische staat van depressie zitten, of in een andere emotionele mallemolen, vaker grotere hoeveelheden eten van het voedsel dat voor hen favoriet is. Maar het is juist het omgekeerde dat hen helpt om hun gemoedstoestand te stabiliseren en het gevecht met de depressie aan te gaan, door 4 tot 6 maaltijden te eten, bij voorkeur met ongekookte groenten en fruit-in-de-schil.

Daarbij is het ontbijt een heel belangrijke factor voor een goed gevoel van welzijn. Een voedzaam ontbijt, veroorzaakt een betere mindsetting, we zijn beter en langer in staat om ons goed te concentreren en vermoeidheid blijft langer uit.

Kijk naar eten en observeer je gevoel. 'Die tomaat zou dan net de gezonde doorslag kunnen geven voor een kaassouflé'..
Kijk naar eten en observeer je gevoel. 'Die tomaat zou dan net de gezonde doorslag kunnen geven voor een kaassouflé'..

Zelfs een ontbijt met fruit, pap en een kop groene thee kan al een wereld van verschil maken. Een kleine snack midden op de ochtend, een appel of wat noten, zorgen ervoor dat ons lichaam genoeg ‘brandstof’ aangeleverd blijft krijgen. Voor extra voeding zou je daarbij sappen en/of smoothies kun gebruiken.

Een simple lunch in de vorm van een salade, bijv. met gerookte zalm, zal ervoor zorgen dat onze hersenactiviteit scherp blijft, tot ver in de middag. Middagsnacks zou je dan kunnen laten bestaan uit knapperige bospeentjes of bleekselderie. Ook het diner dient vol te staan met groente en volle granen. Maar echt -bijna dodelijk!- is het voedsel dat witte, geraffineerde suiker en/of bewerkte, witte granen bevat. Gezonde maaltijden zijn bovendien makkelijk te maken en je hoeft daarvoor ook geen tijden in de keuken door te brengen.

En de tijd die je overhoudt, geeft je bovendien de kans om deze te spenderen met de dingen waar je van houdt, zonder dat je verstrikt raakt in de eindeloos lijkende cirkel van vraatzucht en schuld.

De volgende 5 tips kunnen je wellicht helpen om je leven en het leven van je naasten te veranderen, door bewuster met voedsel om te gaan, en niet alles maar voor vanzelfsprekend aan te nemen.

 • Werkelijke trek ontwarren met valse trek. Wanneer je een eetimpuls krijgt, gaan we er vaak vanuit dat het onze maag is die dit signaal geeft. Maar probeer jezelf duidelijk de vraag te stellen of je werkelijk het voedsel nodig hebt of dat het gaat om een slimmigheidje van onze mind, om een tevreden gevoel op te roepen.. De specifieke trek naar bijv. ‘lekkere dingen’ helpt je hierbij ook om onderscheid te maken tussen deze 2 zaken. Je kunt best met jezelf in debat gaan, over het tijdstip dat je het laatst gegeten hebt, hoe het komt dat je een ‘lekkere trek’ hebt enz. Alles is goed om je bewuster te worden van je eetgedrag.

 

 • Drink veel water en thee. In feite, zo blijkt uit onderzoek, is datgene dat we als ’trek’ ervaren, door ons verward te worden met DORST! We kunnen rustig stellen dat de meeste mensen chronisch uitgedroogd zijn, zonder hiervan een woord te overdrijven! Drink nou eens een vol glas vers kraanwater, wanneer je de volgende keer trek krijgt. Maar ook het verteringsproces zelf kan hongergevoelens veroorzaken, doordat vet of erg zout voedsel niet goed verteerd. Ook daar dus even wachten, wanneer je niet lang daarvoor al gegeten hebt, de gevoelens zullen vanzelf verdwijnen. Maar opnieuw moet je dan wel bewust te werk gaan. En ook warme thee helpt om hongerbuien te verdrijven en vraatzucht te verdrijven.

 

 • Maak contact met anderen. Probeer eens naar de telefoon te grijpen, in plaats van naar de koelkastdeur..! Gedeelde smart is halve smart, zeker wanneer je merkt dat je vraatzucht voortkomt uit een negatief gevoel. Deel dat dan met iemand die je nabij staat, in plaats van het weg te vreten. Het lijkt eenvoudig om in negatieve spiralen te denken, wanneer we introvert alles zelf proberen op te lossen. Het probleem kan soms ineens doorzichtig worden, wanneer je het met anderen bespreekt, terwijl het in je zelf tot ongekende proporties lijkt te kunnen groeien..

 

 • Aprés Diner activiteiten. Zonder dat je nou meteen iets fysieks hoeft te ondernemen, kan een activiteit ná het eten, bijv. een spel of een gesprek, je aandacht wegtoveren van het voedsel en zo voorkomen dat je meer eet dan je werkelijk nodig hebt. Probeer ook jezelf in een wat andere setting te plaatsen in conversaties. Dus i.p.v. de suffe opmerking “Nou, dat was het dan..” zou je het eens kunnen proberen met een sprankelend “Nou dat was effe een klein feestje zeg..” of iets dergelijks. Een goed gevoel in de conversatie die dan ontstaat, blijft zijn positieve effecten afgeven, lang ná de maaltijd. En zorgt dan weer voor een minder snelle terugkeer van het negatieve gevoel, wat weer vraatzucht kan veroorzaken. En zorg ook dat je vingers en/of mond wat te doen heeft, door bijvoorbeeld met een tandenstokertje te spelen en dit (omzichtig) te gebruiken.

 

 • Hou een schrift bij van je gedrag en gevoel. Het geschreven woord kan je helpen in het spoor te blijven. Probeer je gevoel te omschrijven, door je focus op dat gevoel te richten en het in een schrift of boekje op te schrijven. Dit geldt niet alleen voor mensen die een dieet volgen of willen volgen. Ook positieve gevoelens zijn heel waardevol om met jezelf te delen. Maar ook de details zijn daarbij van belang. Wat heb je gegeten, hoeveel heb je gedronken, wat viel je op tijdens het eten. Deze notities kunnen, wanneer je ze eens terugleest, als je het bijv. moeilijk hebt, een duidelijk overall beeld geven van je zelfbeeld en je (eet)gedrag. Je komt door het maken van notities ook meer in de rol van de helicopterpiloot terecht, die zijn eigen gedrag kan overzien, waardoor je ook méér afstand krijgt tot je dagelijkse gedrag en de vraatzucht die daarvan onderdeel kan uitmaken. Ook visuele zaken kun je natuurlijk in dit schrift of boekje opnemen, zoals foto’s van jezelf, een ideaalplaatje dat je kunt bekijken als je het niet meer helemaal ziet zitten, recepten van lekker-gezonde snacks of maaltijden en al die andere dingen die ervoor kunnen zorgen dat je in het spoor blijft.

Hopelijk kun je met dit verhaal iets, zeker wanneer jezelf het onderwerp bent van de essentie van wat hierboven staat. Juist omdat we voedsel als een soort vangnet zijn gaan zien van onze emoties, zouden we intens ons best moeten doen om van deze koppeling af te komen. We zijn natuurlijk altijd vrij om onze relaties te beoordelen, dus ook die met voedsel..! Maar alle andere antwoorden, dan die op de fysieke honger, dus de antwoorden op jouw levensvragen, liggen niet in de koelkast..!

 

 

15 gedachten over “Kun je met ’n eetpatroon jezelf doden..?

 1. Een lange termijn dieet:
  Om de dag warme maaltijd en verder brood naar behoefte.
  Geen rare dingen op brood gewoon vlees kaas enz.
  Veel fruit.
  Geen koekjes bij de koffie.
  Op den duur geen behoefte meer om meer dan noodzakelijk te eten.

 2. Ik doe niet supergezond of zo, ik rook en ik drink. Wel vind ik mijn dagelijkse portie lichaamsbeweging zeer belangrijk

  Voor wat betreft eten:
  Alles met mate en niet supergezond. Weinig suiker, zuivel en vlees. Onlangs een aspartaaminventarisatie van mijn levensmiddelen gedaan, alleen de SMINT ademverfrisser eruit gedaan, voor de rest was ik al aspartaamvrij. Geen koekjes, toetjes en gebak, gewoon drie maaltijden per dag en een af en toe een boterham tussendoor als snack.

  Wél struikel ik over de kwaliteit en voedingswaarde van mijn dagelijkse groentes, en ik noem ook maar even landbouwgif en kunstmest.

  Om die reden ben ik dit voorjaar met een eigen ecologische moestuin begonnen op een lap grond die al tientallen jaren niet gecultiveerd is, dus vrij is van de middelen gebruikt in de bio-industrie.

 3. Romeins gezegde:
  “de mens eet te veel, hij leeft maar van een kwart van wat hij verteert. Van de overige driekwart leven de artsen.”

  Wat sluit dit artikel goed aan bij mijn belevenissen van afgelopen weken!!
  Ik ben van origine levensmiddelentechnologe en weet dus hoe “geraffineerd” de levensmiddelenfabrikanten (giganten)te werk gaan om hun produkten (het liefst blijvend) aan de man te krijgen. Als het voor een kenner al opletten geblazen is wat betreft verantwoord en gezond eten, hoe kan het voor de leek dan nog overzichtelijk zijn in “voedsel”land?.
  Maar één klein voorbeeldje het welbekende E-nummer 621; mononatriumglutamaat, deze stof wordt werkelijk in haast alle kant en klaar- en snackprodukten verwerkt. De stof heeft een remmende invloed op het verzadigingscentrum (amygdala)gelegen in de hersenen! Dus blijven eten maar. Natuurlijk ook een slimme zet als je dan als gigant ook nog eens vermageringspillen op de markt gaat brengen, zo houdt je jezelf in stand.
  Na enkele jaren gewerkt te hebben in de levensmiddelenbranche heb ik deze sector dan ook voor goed de rug toegekeerd. Het had niet met voeding te maken!
  Ik ben daarna een opleiding tot gezondheidstherapeut gaan volgen en heb toen veel waardevolle dingen geleerd over èchte voeding.
  Mijn advies is koop zoveel mogelijk vers en ongeconserveerd en ongeraffineerd. Geen witmeelproducten, maar volkorenproducten. Als het betaalbaar is, koop dan biologische produkten, deze zijn vele malen beter voor behoud van een gezond lichaam. Liefst geen bio-produkten van levensmiddelengiganten zoals b.v. UNILEVER, want die hebben geen affiniteit met het èchte biologische produkt, zij zien alleen dat er een opmars is in biologisch voedsel en zien weer GELD. Koop liever eerlijke biologische produkten van een kleiner bedrijf dat alleen bio-spul maakt. Dan proef je ook de aandacht en liefde voor het produkt! Ik zeg dit niet voor niets, lees straks waarom. Pas ook op voor SUIKER, het wordt niet voor niets het witte gif genoemd. Bijna overal zitten (verborgen) suikers in, kinderen beschikken helemaal niet meer over een pure smaak tegenwoordig. Alles is versuikerd. Hoezo drukke kinderen? Er staan genoeg kinderen gewoon stijf van de suiker! Genoeg te lezen hierover op het net. Voor light-producten kun je beter ook gillend wegrennen. Eigenlijk is het heel simpel; het menselijk lichaam is een natuurlijk systeem, dan moet je je dus ook voeden met NATUURLIJKE produkten en niet met chemicaliën! Dan nog drank, wat is er mis met water? Welk kind drinkt tegenwoordig nog water? Alles sapjes wat de klok slaat. Slecht in alle opzichten! Voor gebit, alvleesklier, darmflora, immuniteit en ga zo maar door.. Krijg je er energie van?? Ja heel even en daarna wordt je suf. Je alvleesklier draait overuren, geen wonder dat er steeds meer mensen suikerziekte krijgen. Gewoon overbelasting en uitputting. Om nog even terug te komen op het commerciële bio-produkt:
  Waarom geen bio-produkten, geproduceerd in een bedrijf waar geen affiniteit heerst met bio-produkten: Ik heb eens in mijn “levensmiddelentijd” bij de kwaliteitsdienst van een fabriek gewerkt waar misschien 5% van de produkten biologisch was. Ik weet niet of het overal zo gaat (heb wel het vermoeden) maar wat uiteindelijk in de zogenaamd biologische verpakking zat was dus ècht géén biologisch produkt, de grondstof werd wel ingekocht, maar werd met en met tussen de andere produkten door verwerkt!!
  Daar heb ik het dus ook niet lang volgehouden.

  Even persoonlijk;
  De laatste tijd kreeg ik steeds meer de behoefte om mijn lichaam te ongiften en te reinigen.
  Na twee zwangerschappen en altijd slank geweest te zijn, kon ik maar niet wennen aan de beginnende zwembandjes. Tijdens eerdergenoemde opleiding kregen we ook het vak Gastro-Intestinale therapië waarin het “vasten” ook werd behandeld. Zeer interessant, enkele klasgenoten waren ook geïnspireerd en gingen op “vastenavontuur”, ik was toen zwanger en dit is natuurlijk een contra-indicatie. Jammer, anders had ik zeker mijn eerste poging gewaagd. Echter het was zo interessant dat deze lesstof altijd is blijven hangen. Dus een aantal weken geleden ben ik tijdens de mei-vakantie van mijn kindjes (geen gehaast ’s morgens om naar school te gaan) begonnen met een afbouwweek. Nadat ik na het afbouwen aansluitend twee dagen slechts groente- en fruitsappen heb gedronken, ben ik negen dagen slechts water en kruidenthee(reform) gaan drinken. Geweldig wat een ervaring! Wat een avontuur! Nooit gedacht dat ik me zo goed kon voelen ZONDER VOEDSEL!! Wel natuurlijk minder energie dan normaal, maar wat ging ik efficiënt om met die energie die ik tot mijn beschikking had!
  Ik heb gewoon door kunnen werken, (werk wel maar twee dagen) mijn collega’s hebben niets in de gaten gehad. Ze dachten dat ik op mijn werkplek at, toen ik niet mee ging pauzeren. Ik had geen zin om het te vertellen omdat men het toch niet zou begrijpen en ik had geen zin om het uit gunstige effect uit te leggen. Effin, het was een bijzondere ervaring.
  Veel beter in mijn vel, letterlijk en figuurlijk! Ik voelde me compleet in balans en stabiel en het gevoel waarvan ik dacht dat het HONGER was???? Het bleek BEHOEFTE AAN VOCHT TE ZIJN. In die negen dagen heb ik totaal geen honger gehad.
  Eigenlijk kennen we hier helemaal geen èchte honger. Ik kwam er dus ook achter dat ik doorgaans veel te veel eet. Als de kindjes lastig waren, was ik zelfs veel beter in staat om mijn geduld te bewaren.
  Vasten is een diepe rust voor lichaam en ziel. Mijn nieren en lever hebben hard gewerkt en veel moeten ontgiften. Je organen krijgen tijdens een vastenkuur na eerst te hebben ontgift, de kans om te regenereren. Ik voel me als herboren en heb me voorgenomen nog beter op mijn eten te gaan letten. Misschien wel eens per jaar zo’n vastenkuurtje.
  Let op: Als je van plan bent te gaan vasten, laat je goed informeren en ga niet op eigen houtje beginnen, laat je goed begeleiden door een kundige therapeut.
  Je kunt nl. best heftige zuiveringsreacties krijgen = ontgiftingsreacties en als je niet weet waar je mee bezig bent kan dat mogelijk je lichaam schaden.
  Er bestaan verschillende contra-indicaties, laat je eerst goed informeren.
  VASTEN:
  1.Het lichaam is dankzij intracellulaire enzymen in staat zijn eigen eiwitten, vetten en suikers te verteren
  2.Het lichaam is in staat dit “zelfverteringsproces perfect te controleren en beperkt zich hierbij strikt tot niet en minder essentiële organen en weefsels; weefsels gaan afgebroken worden in omgekeerde volgorde van hun belangrijkheid voor het organisme.
  3.Het lichaam kan de bouwstenen (aminozuren, vetzuren, suikers) die door dit proces van “autolyse” beschikbaar worden, gebruiken om elders in het lichaam beschadigde weefsels te herstellen of om vitale organen in stand te houden.

  Voor wie niet wil vasten, maar toch een soort reinigingskuur wil doen er bestaan ook milde voorjaarskuurtjes en sapkuurtjes.
  Voor ieder wat wils. Zoek maar op het net.
  Succes !

  1. Deze tekst staat letterlijk ook ergens anders op internet?
   (ja, niet dat het geen interessante tekst is hoor …)

 4. Die bio-toestanden in de grote ketens. Altijd al mijn bedenkingen over gehad. En ook over kant en klare bioprodukten. Echte bio is voor mij groentjes zelf gekweekt, fruit uit “eigen” (kan ook van de familie of buurttuin) tuin, en eieren van je eigen kippen, en het vlees (als je tenminste vlees wil een), van nen echte bio boer. En liefst rechtstreeks. Ook al altijd bedenkingen gehad als men het heeft over de ziekteverzekering. Dat die toch oh zo duur is. Zorg er voor dat de mensen fatsoenlijk eten krijgen (dit is trouwens een recht) en de ziektekosten zullen dalen, dalen, dalen.
  @ Judith: Blij met je mail. Zo horen we het ook es van iemand die dit kan vertellen vanuit rechtstreekse ervaring.

 5. Is het uit dit oogpunt en reacties zoals die van Judith interessant om een artikel te wijden aan wat nou WEL en NIET onder de giffen e.d. binnen ons voedselketen vallen maar wat nou eigenlijk een NORMAAAL voedsel en drank patroon is en wat de DO’s en DONT’s zijn???? Gecombineerd met feiten! Ik weet bijvoorbeeld niet eens wat het percentage aan lichaamgewicht is wat een mens werkelijk weg eet en drinkt ten opzicht van wat zou moeten?

 6. Vraag me eigenlijk af of je je onderbroek ook laten zakken om er een gedwongen spuit in te laten zetten. Tegen je wil in. Of kom je slechts een verhaal afsteken omdat je een computer gekocht hebt en met eten bezig bent. Kijk eens om je heen. o wat zie ik. gedwongen eten en verder is er weinig te doen op de planeet. Zou je drie keer per dag gedwongen eten als het gedwongen voor je neus gezet word en elke dag opnieuw. Met de deur op slot.

 7. @GalliLéon: er is heel veel te vinden op het net en in de boekwinkels; we zullen zeker interessante zaken melden. Maar essentieel is dat je toch weer zelf de teugels in handen dient te nemen om je informeren.
  You can lead a horse to water, but you can’t make it drink!

 8. Het handzame boekje ‘Wat zit er in uw eten’van de uitgeverij Bouillon in Bilthoven, is onmisbaar bij het bewuster omgaan met voeding. Aan de hand van de lijst met E-nummers kun je nagaan welke chemische stoffen de fabrikant aan onze voedingsmiddelen heeft toegevoegd. Alleen al E951 (Aspartaam en zwaar vergif), E621 (Glutamaat) en E640 (Glycine) zijn stoffen die je beslist moet vermijden. Er wordt door de fabrikanten vaak bewust een stof door ons voedsel gemengd die bijvoorbeeld de eetlust bevorderen. Je eet dan niet een paar chipjes maar met gemak een halve zak op… Om eerlijk te zijn ben ik nogal geschrokken toen ik mijn koel- en keukenkast aan een E-nummeronderzoek onderwierp. Conclusie: zo veel mogelijk vers klaar maken en het liefst bij de bioboer halen!

 9. Aspartaam beslist vermijden. Is er nog kauwgom wat mag?
  Profielensite zijn ook al verboden.
  Foto is verboden. E-nummers zitten zelfs in medicijnen die nergens voor nodig zijn. Een boek over E-nummers. De `E = eetbaar`
  Word het eens tijd om dingen te verkopen wat wel mag.

 10. Kijk eens de film “Food Matters” uit 2008. Sluit hier mooi op aan.

  Voor mij is overigens de site van Ron Fonteine de “heilige graal” omtrent voeding, een schat aan info waarbinnen je gemakkelijk je eigen weg kan uitstippelen. Het enige dieet wat je kunt volhouden is je eigen dieet

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.