Advertentie

Medicijnen: meer doden dan heroïne en cocaïne samen!


Overheden en machthebbers lijken het allemaal zo goed met ons voor te hebben; verslavende zaken zijn absoluut slecht voor u. Ze dienen uw gezondheid niet en niet het welzijn van de maatschappij. Al met al een vrij normale gedachtengang. Maar zoals bij zoveel regels, is een regel een steen in de stroom; in plaats van het afdammen, ontstaan 2 kleine stroompjes aan weerszijden van de steen..

De onderstaande 2 artikelen komen van totaal verschillende kanten. Beiden waarschuwen ze echter voor verslavende artikelen, die nog door geen wet worden tegengehouden.. Medicijnen!
Zowel Mike Adams, die we hier al vaker aan het woord lieten, als de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck waarschuwen ernstig in deze artikelen voor ‘bewust-verslavende’ medicijnen. Want ook dát is er volop aan de hand.

Big Pharma is gebaat bij verslaving, zo simpel is het verhaal! Gepresenteerd als een ‘minder prettige bijwerking’, verschuilt de farmaceutische INDUSTRIE zich achter de bijwerking van het hoofdbestanddeel. Maar het lijkt er toch bijzonder op, dat er een nieuwe generatie medicijnen aankomt, waarvan de ‘bijwerking’ de hoofdzaak is geworden.. Het is dus voortaan aan de arts en vooral aan de patient, de verslaving tegen te gaan.. De wereld op zijn kop?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Medicijnen veroorzaken meer doden dan heroïne en cocaïne samen

Door Mike Adams, NaturalNews Editor
23 december 2009

2009© Nederlandse vertaling Jan Smith/WantToKnow.nl-.be

(NaturalNews) Onmiddellijk na de plotselinge dood van actrice Brittany Murphy zie hier lead, beginnen steeds meer mensen vragen te stellen over hoe gevaarlijk voorgeschreven medicijnen eigenlijk wel niet kunnen zijn. Sommigen beweren echter dat straatdrugs veel gevaarlijker zijn en niet de voorgeschreven medicijnen. Maar het volgende onderzoek laat toch duidelijk zien waarom voorgeschreven medicijnen veruit veel gevaarlijker zijn dan de illegale verdovende middelen.

Volgens een nieuw onderzoek dat werd uitgevoerd door artsen van het  ‘St. Michael’s Hospita’l en het ‘Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES)’ in Toronto is het aantal sterfgevallen als gevolg van het gebruik van voorgeschreven opiaten in de VS, tussen 1991 en 2004 verdubbeld. Na de introductie van oxycodone 1 in 2000 is het aantal sterfgevallen door deze drug met 500% toegenomen.

Bijwerkingen van Oxycodone.. Het lijkt alsof de hoofdwerking tot bijwerking is gedegradeerd..

Onderzoekers bestudeerden 7.000 rapporten van het kantoor van de Hoofdlijkschouwer in Ontario en vonden dat tussen 1991 en 2004 het aantal uitgeschreven recepten voor oxycodone met meer dan 850% was toegenomen; dat is ongeveer een derde van de opiaatrecepten die in 2006 werden uitgeschreven. (Dit is de omvangrijkste toename van recepten voor alle opiaten tezamen.)

Nadat deze drug zijn intrede had gedaan in het provinciale medicijnplan in 2000, steeg het aantal sterfgevallen als gevolg van het gebruik van opiaten met 41%. Het is schokkend te moeten vaststellen dat het aantal sterfgevallen na het voorschrijven van opiaten zoals oxycodone stukken groter is dan het aantal doden door het gebruik van heroïne. De meeste mensen die stierven door het gebruik van opiaten hadden daarvoor hun arts bezocht en kregen een recept voor de drug in dezelfde maand waarin ze overleden.

Het totaal aantal opiaatgerelateerde sterfgevallen in Toronto wordt geschat op 27,2 per miljoen gebruikers. De onderzoekers zeiden te hopen dat meer inzicht te krijgen op de enorme gevaren die met de voorgeschreven opiaten samenhangen.

Lekker stoned op voorgeschreven heroïne

Het is het smerige geheim van de farmaceutische industrie: Er sterven meer mensen aan de voorgeschreven opiaten, dan alle doden als gevolg van het gebruik van cocaïne en heroïne samen. En daarbij zijn waarschijnlijk ook alle slachtoffers van gerelateerde schietpartijen en overvallen opgeteld die in het noorden van Mexico aan de orde van de dag zijn.

Drugsmisbruik van voorgeschreven medicijnen komt nu veel vaker voor dan het misbruik van verdovende middelen die op straat te koop zijn! En Big Pharma strijkt weer gigantisch hoge winsten in de zak door de opiaatverslaving van alle patiënten. En met opiaten bedoel ik gewoon narcotica. Het is precies dezelfde troep..

Zodoende kunnen alle drugsverslaafden in de VS vandaag de dag worden onderverdeeld in twee kampen:

1) Mensen die verslaafd zijn aan straatdrugs.
2) Mensen die verslaafd zijn aan, door medici voorgeschreven drugs.

De mensen in groep  #1 (straatdrugs) krijgen gevangenisstraf. Mensen uit groep #2 worden naar hun arts gebracht waarvan ze een herhalingsrecept meekrijgen. Het zijn werkelijk precies dezelfde narcotica. De ene groep is echter legaal en de andere illegaal. En wat bepaalt nu of een narcoticum legaal of illegaal is?

Eigenlijk is het antwoord op die vraag vrij simpel te beantwoorden, want hoe je het ook wendt of keert, het komt op het volgende antwoord neer: ‘De mate waarin Big Pharma er winst op maakt, bepaalt of het legaal of illegaal is’..

Wanneer Big Pharma winst maakt op narcotica wordt het legaal genoemd. Want weet je, Big Pharma maakt per jaar tientallen miljoenen dollars winst over de ruggen van drugsverslaafden. En heel toevallig blijken hun voorgeschreven medicijnen ook nog eens heel erg verslavend te zijn – herhaling verzekerd, dus. Het businessplan van Big Pharma is zo godvergeten lucratief, dat men zou denken dat het een stelletje ordinaire drugsdealers zijn….

Voetnoten:

1. Oxycodone is een vrij sterk synthetisch opiaat. Het wordt in de VS veel gebruikt als krachtige pijnstiller onder de merknaam ‘Perocet’.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wat zal de voorspelbare reactie van die huisarts zijn?

Overschakelen van een amfetaminetoxicomanie naar
een cocaïnetoxicomanie met Rilatine of Concerta.

© 2010 Fernand Haesbrouck

 

Ook huisartsen zijn immers opgeleid in de kennis dat een toxicomanie goed is voor de gezondheid van de kinderen. Als die goed is voorgeschreven, dixit CBG. Wat dan weer betekent, dat bij ADHD de dosis groot genoeg moet zijn.

Waarom is Strattera nog steeds in de handel?

– Omdat de Stratterageheimen nog steeds niet vrijgegeven werden. En waarom worden de Stratterageheimen niet vrijgegeven, zelfs na het arrest van de Bestuursrechtbank in 2008?

– Omdat Strattera veilig voor kinderen moet blijven en legale amfetaminedoping voor sporters.

– Het bedrijf (Eli Lilly) het zo wil en dit bedrijf kan zelfs regeringen, FDA, EMEA en de Europese Commissie laten draven om de eigen financiële belangen te vrijwaren.

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck, een luis in de pels van de farmacie.

Toen Prozac in 1987 met een nieuw amfetaminepatroon op de markt verscheen, gebeurde dit met een van de machtigste commerciële trucs ooit in de geschiedenis. Eli Lilly slaagde erin om medische en andere slimme koppen te misleiden, door een verhaaltje de wereld in te sturen, dat niemand kon aantonen, maar dat erin ging als zoete koek.

De nieuwe stof bleek namelijk van meet af niet eens amfetamine te zijn, maar wel de serotonineprovider voor nieuwe zieken, die zouden lijden aan vermeende serotoninetekorten. Niemand kreeg bovendien de kans om ook maar te vermoeden dat hier amfetaminestoffen zouden verdeeld worden zonder zelfs een opiumwetgeving.

Omdat de middeleeuwen toen nog niet zover achter ons lagen, kwam niemand op het idee dat serotoninetekorten ook moesten aangetoond worden om echt wetenschappelijk tekort te kunnen zijn. Het clubje dat toen bevoegd was om te oordelen over het verschil tussen medische wetenschap en kwakzalverij koos voor de wetenschap zelfs al werd de kwakzalverij wetenschappelijk ingepakt met verblindend veel omkoopgeld.

Niemand die dit ooit merkte, want – zoals dat heet – “zelfs al maken we fouten, we zijn gedekt door de wet”. Prozac en de analogen (SSRI’s) kregen de kans om meer dan twintig jaar lang vermeende zieken, te drogeren met psychotica, waarvan de wereld vermoedde dat daarmee serotonine werd gecorrigeerd. Immers met de jaren bleek dat steeds meer moderne aandoeningen positief reageerden op het drogeren met amfetaminedoping.

Bij deze zieken volstond het daarbij een serotoninetekort te vermoeden om een toxicomanie ermee in te stellen en zogezegd te genezen of minstens toch … tot ieders tevredenheid, te behandelen. Onder de vermomming van het masker van de fabeltjes diende voortaan een toxicomanie bij een overvloed van het off-label voorschrijven voor de meest gekke aandoening die intussen kon opduiken.

Zelfs wie klachten had over koude tenen werd een amfetaminedoping aangesmeerd. Al was het maar omdat het zagen over die koude tenen zou ophouden. Veiligheidshalve mocht niemand een behandeling ermee stoppen, omdat dan zou komen vast te staan, dat men er eigenlijk verslaafd is aan geworden.

Beter nog.

Als psychotica garandeerden die snoepjes een bijna zekere comorbiditeit van alle vormen van psychotisch gedrag, waarmee een nog grotere lucratieve markt van neuroleptica kon aangeboord worden. Het commerciële succes van healthcare, die voortaan ook de politieke besluitvorming beheerst. Maar het psychotisch maken is nu net de truc in de behandeling van ADHD. Want ADHD-ers maakt men dwangmatig psychotisch (dus kalmer, meer robotmatig geconcentreerd) met hoge doseringen amfetamine- en cocaïnestoffen.

En vermits Prozac als amfetamine depressieven en zelfs honden en katten kan drogeren, was de commerciële stap naar een bijproduct in de ontwikkeling ervan, snel gezet.

Strattera, met precies dezelfde actieve metaboliet als Prozac, kwam, zag en overwon als een totaal nieuwe stof in de behandeling van ADHD, terwijl de molecule al sinds rond 1985 ongebruikt (want levertoxisch) bij Lilly in de rekken bleef liggen. En precies dat wil Lilly verborgen houden met de Stratterageheimen..!!

Voordeel van de Prozac-stal bleek de vermomde amfetamine te zijn, waardoor geen opiumwetgeving, en om bij ADHD te gebruiken, stelde men de dosering bij kinderen op vier keer zo hoog.

Prozac-ddd = 20 mg /70 kg lichaamsgewicht en voor Strattera-ddd geldt: 80 mg /70 kg lichaamsgewicht.

Noteer daarbij dat Strattera op gewichtsbasis nog 18% actiever is dan Prozac. En hoe vreemd, ook dit wil Eli Lilly verborgen houden met de Stratterageheimen.

Op de tekening is van beide stoffen het zwarte deel met een chemisch instabiele zuurstofbrug verbonden aan een en hetzelfde  phenylpropylamine (in het rood). In vloeibaar of enzymatisch milieu worden beide componenten op die plaats gesplitst en verdwijnt het zwarte deel naar de lever, terwijl het rode als een nieuw amfetaminepatroon incognito kan drogeren.

In 2004 gaf de Europese Commissie aan de ministers van Volksgezondheid van de Europese lidstaten de opdracht om de artsen te waarschuwen geen SSRI’s voor te schrijven bij jongeren en adolescenten omwille van het risico van zelfmoorden ermee. Ook Prozac werd daarbij geviseerd.

Begin 2007 evenwel corrigeerde Europa deze waarschuwing, waarbij werd gesteld dat van alle SSRI’s er maar eentje veilig mocht gebruikt worden bij de jeugd en dat is de fluoxetine (Prozac) van Lilly. De fluoxetines van de generische bedrijven bleven taboe, omdat zij wel gevaarlijk bleven voor het zelfmoorden ermee.

Ruikt zoiets niet heel sterk naar een grandioze corruptie?

Wie hoorde of zag toen mevrouw Nelly Kroes optreden? En waarom is de fluoxetine van Lilly veiliger dan al de rest?

Stel je eens voor dat Europa dezelfde phenylpropylamine zoveel hoger gedoseerd in Strattera voor kinderen, daarmee uit de handel had moeten nemen. Europa waarbij zowel de Commissie, EMEA als CBG voor Lilly bij de bestuursrechtbank in de bres springen om die Stratterageheimen te blijven geheim houden. Welk belang zou Europa, EMEA of CBG erbij hebben, als door massaal Strattera en Prozac te gebruiken veel van de nieuwe jeugd aan het zelfmoorden zou gaan?

Of psychotisch gedrag zou gaan vertonen, in de psychiatrie zou terechtkomen of zou gaan moorden?

De macht van Lilly, het bedrijf dat erin slaagt om niettegenstaande een arrest, de Stratterageheimen toch geheim te houden. Het bedrijf dat erin slaagt om zelfs de Europese Commissie commercieel voor de eigen kar te spannen. Strattera bij kinderen vier keer zo hoog gedoseerd als Prozac, als amfetaminedoping bij ADHD, zou helemaal geen zelfmoordneigingen doen ontstaan.

En waarom niet?

Omdat Lilly de FDA-officials, EMEA-officials, CBG-officials op welke manier dan ook gebrainstormd heeft dat dit niet zo is. Die geleerden en vetbetaalde hoeders van de Volksgezondheid zijn overtuigd dat Strattera veilig is voor kinderen.

En waarom?

Omdat Lilly hen heeft kunnen overtuigen dat niemand weet hoe Strattera werkt.

Omdat Lilly in 2006 op een hoorzitting bij FDA heeft verklaard dat de stof veilig is bevonden… na een test van … amper 14 dagen.

Omdat Lilly hen heeft wijsgemaakt dat ze op straffe van carrièresabotage, het bekendmaken van de Stratterageheimen moeten blijven verhinderen.

Intussen schrijven artsen amfetamine- en cocaïnedoping voor aan kinderen en adolescenten. Doodgewoon omdat hogere medische en politieke overheden hen daarbij onwetend houden.

Omdat hogere medische en politieke overheden er schijnbaar baat bij hebben dat

– artsen bij de minste aanleiding doping voorschrijven, die psychotisch maakt,

– artsen bij de minste aanleiding doping voorschrijven, die agressie en zelfmoorden veroorzaakt,

– artsen bij de minste aanleiding doping voorschrijven, om pulmonaire hypertensie te veroorzaken, waardoor men aan ‘aangeboren hartziekten’ kan doodvallen,

– artsen bij de minste aanleiding doping voorschrijven, die in de toekomst bijna zeker voor een lucratieve Alzheimer-epidemie zal zorgen.

Die medisch en politieke overheden zijn helemaal niet onwetend over de gevaren, die men met de Stratterageheimen wil blijven achterhouden. Waarom werd immers op de bestuursrechtbank in 2008 ermee gedreigd, dat het bekendmaken van die geheimen een diplomatieke rel zou veroorzaken met een bevriende mogendheid?

Hoe soeverein is een politieke overheid?

Hoe corrupt of hoe dom blijft een medische overheid?

Hoe zou Hypocrates reageren als bekend wordt dat zij die de eed zweren, de jeugd met een amfetamine-en cocaïnetoxicomanie chronisch vergiftigen, terwijl Socrates in 399 voor Christus de gifbeker moest drinken, precies omwille van hetzelfde. In die tijd vergiftigde men de jeugd, door ze rebelse ideeën te willen aansmeren. Vandaag krijgen rebelse ideeën geen kans meer: vandaag heerst de chemische ‘mindcontrol’. Iedereen denkt hetzelfde. Ofwel medisch of ofwel politiek. Hoe laag valt een maatschappij, als men daarmee naar de jeugdtelefoon om hulp moet bellen?

Europa, FDA, EMEA,CBG en ministeries van Volksgezondheid gaan helemaal niet voor de gezondheid van mensen, maar voor de financiële belangen van Lilly.

In België is een ex-medisch directeur van Lilly voorzitter van het college der directeuren op Volksgezondheid en weerhoudt de minister om de echte cijfers, sinds 2004, te publiceren van het verbruik van methylphenidaat.

Doodgewoon omdat de publicatie daarvan meteen het einde zou betekenen van de zeer winstgevende ADHD-handel en mindcontrol.

Wat zal de voorspelbare reactie van die huisarts zijn?

Overschakelen van een amfetaminetoxicomanie naar een cocaïnetoxicomanie met Rilatine of Concerta. Ook huisartsen zijn immers opgeleid in de kennis dat een toxicomanie goed is voor de gezondheid van de kinderen. Als die goed is voorgeschreven, dixit CBG. Wat betekent, dat bij ADHD de dosis groot genoeg moet zijn.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 3 januari 2010

120 gedachten over “Medicijnen: meer doden dan heroïne en cocaïne samen!

  1. wat ge beurt met dat geld en bezittng en wit wassen van gel waar ga het naar toe[die vr wil dat er duidelijk heid
   wordt in het licht werpen . b.v waar om krijgen de jongen geen deel van de vangst van het vinden van kilos cocaine
   iedereen kan gelukig zijn hun die net weten wat cocaine een
   last = of eenlust voor hun die belust en ondankbaar en los bandig,heb geenrecht op hebben en ook luiaards geenrecht op dwarsheid zullenzichzelf dood roken al die bladewn over drugs is alleen om geld uit haar zakkente kloppen
   eric_hoek@live.nl

 1. @Gait

  Geeft niks, ik vind het ook leuk om over na te denken. Probeer deze eens, alles heeft een blauwdruk, het mosterdzaadje waar Jezus het over had, de hele bouwtekening/blauwdruk van de volwassen plant zit er al in.
  Als je de natuur zijn gang laat gaan komt alles goed, en als je gaat lopen klooien met chemicaliën dan krijg je kneusjes. En er zijn wetenschappers die deze optie serieus bestuderen, misschien is het wat.

  groetjes

 2. Hoi,
  Aan @gait wil ik het volgende zeggen:of ik een andere baan zou moeten zoeken is denk ik niet aan jou om je dat af te vragen, je kent me niet en ik jou niet, dat zou ik ook graag zo houden,juist mensen zoals ik die kritisch blijven, zijn denk ik nodig, die de werkelijkheid zien, mensen die hun kop in het zand steken zijn er al genoeg.

  Wie zegt dat ik geen melding maak van wat ik zie? dat is dan jouw aanname.Ik ben gelukkig niet de enige die het zie en hoor.

  Ik spreek niet over tegenstander zijn van medicatie, mits met zorg voorgeschreven en gedoseerd.Ik zei dat het mij verbaasd heeft dat mensen niet weten wat elk pilletje doet.

  Ik heb het niet over demente bejaarden gehad, de mensen die ik bedoel zijn nog goed bij hun verstand, al kunnen sommigen niet spreken vanwege afasie door hersenbloeding of andere aandoeningen.`Trouwens er was een tijd dat demente mensen werden vastgebonden in zweedse banden, totdat dit fout ging omdat personeel de banden niet deskundig omlegde en er mensen zich verhingen`

  Met name de wat ouderen die van een andere generatie zijn hebben niet geleerd om assertief te zijn en arts of verzorgende tegen te spreken.Ook worden mensen gehospitaliseerd en gaan op de automatische piloot.

  Familie hebben vaak niet genoeg kennis in huis om een arts tegen te spreken, gelukkig zie ik ook enkele uitzonderingen die veel vragen stellen maar die fam. wordt dan snel als lastig gezien.

  Mensen mogen van mij allemaal 110 worden, maar ik doel op de kwaliteit van leven, ook familie signaleerd dat Ma,Pa, zus, broer, achteruit gaan, maar staan met de rug tegen de muur.

  Mijn Oma is bijna honderd geworden en heeft tot bijna negentig zelfstandig gewoond en was gelukkig, zonder veel pillen, tuurlijk had ze ook ouderdomsklachten, die nam ze op de koop toe, ze ging pas achteruit toen ze in een verzorgingshuis kwam.

  Ik heb al aardig wat mensen verzorgd die aangaven depressief te zijn en niet meer verder te willen omdat ze zich niet gelukkig voelen,(en dat ondanks alle medicatie of misschien juist daardoor?) in een verpleeghuis zitten ook niet alleen bejaarden, ook mensen van middelbare leeftijd en soms jonger dan dat,die kunnen vaak ook niet meer thuis blijven omdat de verzorging te zwaar is.

  Ik heb vijf jaar in een kinderziekenhuis gewerkt en heb veel oncologie patientjes meegemaakt.Ik ken de zware medicatie en pijnstillers,soms sucsesvol soms helaas ook niet.

  Emphatie zegt dat iets?je proberen voor te stellen hoe de ander zich moet voelen? Ik denk dat dat een van de basis uitgangspunten is die iemand geschikt maakt voor de verpleging/verzorging, dat inlevend vermogen. Ik denk dat het allemaal beter kan in de verzorging, kleinschaliger, meer op de persoon gericht en vriendelijker met oog voor de mens die uniek is in zijn wezen.Het is tenslotte mensenwerk,gelukkig komt men daarachter en komen er voorzichtig steeds meer kleinere huizen waar mensen een eigen kamer hebben, maar het heeft natuurlijk ook een kostenplaatje.Tenslotte als je kan kiezen uit een goed gesprek en een pil kies ik voor het eerste.

 3. Uit de Nieuwsbrief van het NRCM Nederland :

  19 juni 2010
  Rapportage ADHD-medicatie in België
  Een vertegenwoordiging van stichting NCRM en van de overkoepelende Europese organisatie CCHR heeft begin juni in Geneve een zitting van de Kinderrechten Commissie van de Verenigde Naties (UN CRC) bijgewoond en een rapport over ADHD-medicatie in België toegelicht. De experts van de UN CRC namen na het lezen van ons rapport onze bezorgdheid over en hebben daarna de aanwezige Belgische regeringsvertegenwoordigers gewezen op het hoge aantal Belgische kinderen dat Ritalin gebruikt en voorgesteld aan de regering om te gaan kijken naar alternatieven en pas in allerlaatste instantie tot medicatie over te gaan.

  CCHR Rapport: http://www.ncrm.nl/CCHR-Report-Children-at-Risk-by-Misdiagnosis-Drugging-Belgium-ADHD.pdf

 4. http://www.youtube.com/results?search_query=aurobindo&aq=f
  Heh Bah! Zie ik woorden als cocaïne en heroïne dan denk ik aan vele doden die ik heb gekend en gezien.
  Nou zie ik hier ook Paroxetine is dit hetzelfde als Paroxetine-AuroBindo?
  Een vriendin van me zit eraan nou ken ik Aurobindo wel maar mij lijkt die Paroxetine niet wel.
  Hoe ze het ook maar bij die psychiatry kunnen verzinnen is iets wat ik niet kan beminnen.
  http://www.google.nl/search?hl=nl&client=firefox-a&hs=cXh&rls=org.mozilla:nl:official&&sa=X&ei=8PqUTJDfE8XqOMfc_IgJ&ved=0CEEQBSgA&q=paroxetine+aurobindo&spell=1

  1. Of Wacht ik heb voor elke Psychiater een LeL verstopt in dit WoordenSpel.

   Wad moedt Cost jij Shrinky shrinky foor dit gecke bruine Binky
   Ick ben zo Geck, ik behn zo gek, Hep 7 gaten in mijn Bek
   In mijn kop ben ik zo loom ‘t-is ‘s-Winters kouwer alz agter 1 Boom
   Psychiater of psyche hater je blijft toch wel een Nazi-Kater
   Sentjus ferdienun foor dieh Oranje Poes kruib je foor die Nazi-Snoes
   Strooiend met jouw gore pillen zit jij zielen te verspillen
   Met “wijsheid” uit allerlei boeken verpest je mensen in alle Hoeken
   Flik mij eens die rare nukken en ik zal die ogen uit je kassen plukken
   Smerig Arrogant Gedrocht Je hept juh ijchen ziel aan’t Kwaat Verknocht
   Toe ? Kom ? Maak mij eens Beter en ik verhang je aan mijn Veter
   Slijmbal met de Arm der Wet durf jij te vissen achter het Net
   Post-Nazistisch & Para-Abnormaal Geef je Rapport maar een Verhaal
   Ach wat kan het mij ook Schelen Ze moesten je in vieren Delen
   Zeer Geestdood & Zielloos Dom Waan jij je Recht maar bent zo Krom
   Verziekte in-be~Zielde Im-be-Cile Wordt eens wakker Seniel Fossiel
   http://www.youtube.com/watch?v=_aHnQoOxOv0

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.