Advertentie

Het systeem zit in jezelf


x

Het systeem zit in jezelf..

februari 2012  © Stef van Beek / www.globalsoul.nl
X
x

Stef van Beek: de auteur van dit artikel

Terwijl er nog steeds wereldwijd in duizenden steden Occupy-protestacties plaatsvinden, waarbij de afgelopen maanden heel verschillende soorten mensen geprotesteerd hebben tegen het systeem en tegen de graaicultuur van de bankiers, vraag ik me af of mensen wel door hebben dat het systeem in henzelf zit. Zouden drugsverslaafden, als zij hun volgende shot niet meer kunnen betalen, ook tegen hun verslaving (het systeem), of tegen de dealers (de bankiers) protesteren omdat die veel te veel geld vragen?

Op precies dezelfde manier als een drugsverslaafde, ontkennen wij zelf enige verantwoordelijkheid voor de creatie van onze consumptieverslaving: het systeem anno nu. Er komen bij mij een paar vragen op. Hoe zit het systeem nu werkelijk in elkaar? Welke rol spelen wij erin? Hoe zijn we in deze uiterst afhankelijke positie beland? En wat kunnen we doen om weer vrij te worden?

Consumptieverslaving: de motor van dit systeem.
De verborgen behoeften van de mens in het systeem zijn oneindig gebleken, want wat er ook geproduceerd wordt, er ontstaat vanzelf een markt voor. Of iets nu handig, mooi, gemakkelijk, nieuw, in de mode of sociaal verplicht is, er is altijd wel een reden te bedenken waarom je iets zou willen kopen. Die onverzadigbare consumptiebehoefte, ofwel consumptieverslaving, is verantwoordelijk voor het voortbestaan van het systeem waarin we nu leven.
Het is de motor van de economie die ons daardoor genoeg inkomen verschaft, zodat wij onze verslaving kunnen blijven voeden. Daarom is het van groot belang en wordt van ons verlangd, dat wij onze consumptierol goed blijven vervullen.

Zolang we het kunnen betalen, klagen wij niet over die consumptiedruk en de mindere kanten van onze verslaving, want hebzucht is ons niet vreemd. In de afgelopen decennia, waarin we het financieel steeds beter hebben gekregen, hebben we wel een eigenaardige verschuiving in ons materialisme kunnen ontdekken. We willen producten kopen of krijgen, dat is de kick, maar het hebben en onderhouden van de producten is steeds minder populair geworden.

Het duurt steeds korter voordat de egotrip is uitgewerkt en men weer iets nieuws koopt. De markt is het daar helemaal mee eens en heeft onderdelen en reparaties extra duur gemaakt, zodat er weer zo snel mogelijk een nieuw product aan je gesleten kan worden. Dus dat komt mooi uit. Maar of die overeenkomst van belangen toevallig is…

Hoe hebben grote economische krachten het systeem in hun greep gekregen?
Het basisprincipes van het kapitalistische systeem waar we in leven is: producten worden gemaakt als er behoefte aan is. Als het er zo staat, lijkt het erop dat de consument een bepalende rol speelt, maar in de praktijk is niets minder waar. De producenten die eerst met behulp van reclame de consument nog probeerden te verleiden, zijn om meer winst te maken, steeds verder gegaan in het gebruik van massamedia om de consument te manipuleren tot consumens, dat wil zeggen een aan consumptie verslaafd mens (altijd nog een leuker woord dan consumptieslaaf). Dat ze daar glansrijk in geslaagd zijn, daar is geen twijfel over mogelijk. De vraag is: hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen?

Volgens mij is het begonnen met een terugtredende overheid, die steeds minder regels is gaan opleggen aan bedrijven en steeds meer overheidsbedrijven heeft geprivatiseerd.. Bedrijven zijn sindsdien steeds invloedrijker geworden. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat ook de overheid zelf geprivatiseerd is, ook al noemen we het geld waarmee de politieke partijen door bedrijven worden “gesteund”, nog niet “politieke investeringen”.

De politici zelf bepalen nog maar heel weinig. Zo herinner ik me nog een interview waarin oud-partijleider van de PvdA, Wouter Bos, toegaf dat er steeds minder ruimte is om politiek te bedrijven, omdat er al zoveel vaststaat als je mee wilt draaien in de wereldeconomie. De politici zijn steeds meer vertegenwoordigers van het bedrijfsleven geworden, in plaats van volksvertegenwoordigers. Zo ook de Koningin, die voornamelijk staatsbezoeken aflegt om de Nederlandse zakenwereld te dienen.

Een van de meest controversiële wetenschappelijke verhalen van het laatste decenium: Al Gore met zijn 'Inconvenient Truth'.. Waar of Waan..? Al wakkert wellicht de verhitte discussie zelf aan, als hij zijn mond opent?

Soms zijn het individuele bedrijven die de politieke besluitvorming richting geven, zoals Philips bij de afschaffing van de gloeilamp[1] in Nederland. Toch werd de basis voor dit idee al gelegd door het wereldwijde, propagandistische mediaoffensief van Al Gore tegen CO2-uitstoot.

Welke bedrijven zouden dat mediaoffensief trouwens betaald hebben en waarom? Meestal is het dus een hele sector die op internationaal niveau invloed koopt. Het wordt daarom steeds moeilijker om precies de ware beleidsbepalers aan te wijzen.

Een beruchte economische sector die heel veel politieke invloed heeft is farmaceutische industrie[2]. Een voorbeeld dat laat zien hoe groot de invloed van de farmaceutische industrie is, is de rechtszaak die vaccinatieadviseur van de overheid, Roel Coutinho[3] eind 2011 met het RIVM is gestart tegen huisarts, Hans van der Linde. Die laatste heeft namelijk kritiek geuit op Coutinho’s wetenschappelijk-farmaceutische belangenverstrengeling. Coutinho bedient de bevolking met eenzijdige en beangstigende vaccinatiepropaganda, terwijl de noodzaak en effectiviteit van de vaccinatieprogramma’s vaak omstreden zijn. Daarbij wordt zijn onderzoek structureel betaald door de farmaceutische bedrijven die de vaccinaties leveren. Ja, een huisarts die tegen zijn eigenbelang in dergelijke misstanden benoemt en daarmee farmaceutische belangen schaadt, valt uit de toon en loopt het risico om met overheidsgeld failliet geprocedeerd te worden. En wat doet de minister? En wat doen wij? Niets.

Over het algemeen kunnen we wel stellen dat economische krachten bepalen welke politieke besluiten er genomen worden. Maar als je als economische elite het systeem wilt beheersen, dan moet je niet ophouden bij het “aansturen” van de politiek met cadeautjes van allerlei soorten. Dat kan namelijk nooit lang goed gaan en is ook nog officieel verboden binnen een kritische en wakkere democratie.

Dus moet je ook zorgen dat de bevolking minder kritisch en wakker wordt, of nog beter: dat het commerciële belang van bedrijven ook het eigenbelang van de bevolking wordt, en dat ze andere, principiële of morele beweegredenen vergeet. Hoe doe je dat? Met behulp van een commercialisering van de media en dan met name de televisie: de brainwashmachine bij uitstek.

De rol van de televisie bij de omscholing van de mens tot consumens
De televisie is steeds sneller en commerciëler geworden. Dat is niet alleen het geval bij de commerciële zenders, maar ook bij het publieke bestel. Hoe dat zo gekomen is? Als je als bedrijvenwereld de politiek in je broekzak hebt, dan kun je via overheidsmaatregelen de omroepen gemakkelijk dwingen om minder kritisch en commerciëler te worden. Sinds ook de publieke omroepen om kijkcijfers met elkaar moeten concurreren en op basis van populariteit hun bestaansrecht moeten proberen te behouden, is de televisie één marktplaats geworden. Kwaliteit en veelzijdigheid is daarbij de grote verliezer.

Zo is de TV in zijn geheel steeds meer een consumptiegoed geworden dat de tijd vult met leegte, en steeds minder een inspirerend medium dat mensen laat nadenken over zichzelf en het leven, de maatschappij en de wereld. Steeds minder wordt je diep geraakt door iets wat er vertoond wordt. Je wordt eerder vermaakt, bezig gehouden met niet-essentiële zaken die belangrijk gemaakt worden.

En zelfs als er wel iets wezenlijks wordt vertoond: door het steeds hogere tempo waarin de prikkels langs komen merken we ze niet eens meer op tussen alle pulp.

Door die steeds hogere snelheid van de TV word je geestelijk gevuld met een onverwerkbare hoeveelheid informatie, die een soort geestelijke mist veroorzaakt. Door die mist wordt het steeds moeilijker om je ziel, je eigen essentie, te zien.

Zodoende wordt je waarheid, je wijsheid en je passie, die leven in je ziel, niet meer geprikkeld. Tenminste, niet door de TV. In plaats daarvan krijg je een cocktail van romantiek, glamour, hypes, haat, agressie, slecht nieuws en reclame geserveerd. En zo wordt je ziel door geen enkel programma meer aangesproken, terwijl je ego wordt overprikkeld.

Waarom kiezen we zo massaal voor deze invloed?
Gelukkig is het leven veelzijdiger dan televisiekijken en natuurlijk is het aan de mens om het kastje, wat dingen uitzendt die we lang niet altijd echt interessant vinden, uit te zetten. In ons echte leven kunnen we onze persoonlijke werkelijkheid beleven en alle inspiratie, persoonlijke spiegels en lessen ervaren die we nodig hebben. Waarom is de zelfbeheersing ten aanzien van dat medium zo moeilijk voor zovele?

Kiezen we bewust voor de rotzooi die we kijken? Als we daar niet vanuit gaan, wordt de televisie misschien ergens onbewust, tijdens ons televisieslaapje, toch nog gezien als een venster op de maatschappij of wereld. Het gebrek aan bewustzijn van zo veel kijkers ten aanzien van de invloed van de TV, is schokkend. De meeste mensen hebben niet door dat ze tijdens ‘het bijkomen voor de buis van een drukke werkdag’, sterk worden beïnvloedt, door wat ze toegediend krijgen.

Begrijpelijk is het wel, dat we die invloed onderschatten. Iedere scholier krijgt tekst- en verhaalanalyse, maar de meeste van ons hebben nooit leren televisiekijken. En dat terwijl de invloed van de televisie vele malen groter is dan die van boeken en verhalen. Juist door onze ongeschooldheid, zijn we ons nauwelijks bewust hoe we beïnvloed worden door deze erg realistisch ogende schijnwerkelijkheid. We absorberen boodschappen en kopiëren gedrag, zonder zelf een keuze erover te maken, of er een eigen mening over te vormen.

Zou de verandering van onze cultuur daarmee samen kunnen hangen? Ik bedoel het aangepaste gedrag van tieners en twintigers onder invloed van soapseries, de verminderde behoefte aan privacy, als gevolg van programma’s als Big Brother en het agressieve gedrag van kinderen, na het zien van bepaalde tekenfilms. Dat we naast dat kopieergedrag, doen wat de TV ons opdraagt, staat als een paal boven water: bang worden, ontevreden zijn over ons eigen leven en bovenal, consumeren.

En als je je nu afvraagt waarom televisie- en filmanalyse niet wordt onderwezen aan elk kind vanaf 10 of 12 jaar, dan komen we terug bij de sponsoren van de politiek, het bedrijfsleven. Die wil in ieder geval niet dat de jeugd ineens opgeleid gaat worden tot kritische TV-kijkers. Het is in het belang van het systeem dat het volk onbewust blijft van de werking van het controlemechanisme. Zo blijft de consumens doen wat hij moet doen voor een ‘gezonde’ economische groei: zijn verslavingen voeden.

De psychologische programmering van de mens door het systeem
Dan wordt het nu tijd om het over de verdere impact van die beïnvloeding te hebben. Hoe komt de consumptieverslaving bij ons binnen en waarom accepteren wij die programmering? Ik maak daarvoor een stapje dieper naar hoe de invloeden die we toegediend krijgen, inwerken op onze geest, ons persoonlijke systeem. Er is vanuit de maatschappij interesse voor wat je wilt, wat je hebt, wat je kunt, hoe slim je bent, hoe goed jij gewaardeerd wordt en misschien voor wat je wilt worden, maar niet voor wie je bent.

Je conclusie: jij bent niet speciaal, daar moet je je best voor doen, iets speciaals hebben of kunnen. Je gaat dus bouwen aan een succesvol leven aan de buitenkant, je wordt heel erg prestatiegericht en ambitieus, of je koopt een mooie façade om waardering te krijgen.

Maar de waardering die je daarvoor krijgt, leidt nooit tot tevredenheid. Tevredenheid is namelijk het terrein van de ziel. Aandacht voor je ziel en leven vanuit je ziel maakt je tevreden. Dus is het vanuit commercieel perspectief van belang om geen soulfood op de TV te brengen, zodat de innerlijke leegte en ontevredenheid van de kijkers intact blijft. En kunstmatig zelfvertrouwen, dat gebaseerd is op die ‘buiten-kantdingen’, is ook nooit duurzaam.

Vanuit je structurele ontevredenheid en je zoektocht naar waardering blijf je onverzadigbaar kooplustig. Producten die je even blij, interessant of populair maken zijn er nooit genoeg en blijven nooit lang in de mode. De producenten varen er wel bij. Maar ze kunnen nooit maken wat jij echt nodig hebt: liefde. En dus blijf je liefdesvervangers en troostproducten consumeren, eindeloos. Dat is de consumptieverslaving.

De teloorgang van een kritische cultuur
Als we erkennen dat we opgeleid worden om als consumptieverslaafde door het leven te gaan en dat het leeuwendeel van de input die we krijgen, erop gericht is om ons afhankelijk en behoeftig te houden, dan vraag ik mij af: waarom is er geen fundamenteel verzet tegen dit systeem? Vanaf de jaren ’70 was er in onze cultuur toch sprake van een sterk kritisch en zelfdenkend vermogen bij een groot deel van de bevolking. Men streed voor gelijke rechten en persoonlijke vrijheid voor iedereen. Er waren ideologische discussies tussen progressieve idealisten en conservatieve pragmatici.

Eerst was er een overwinning voor de idealisten. Er kwam meer vrijheid, gelijkheid en een socialere samenleving. Vervolgens bleek in de jaren ’80 dat wij die vrijheid graag aan de vervulling van ons eigenbelang wijdden: een overwinning voor de pragmatici. En sindsdien lijken de meeste ideologische en systeemkritische geluiden langzamerhand verdwenen te zijn uit de mainstream media.

Wat voor kritische geluiden komen we nog wel tegen in de pers? De berichtgeving over de  Occupy-beweging schetst een beeld van een onsamenhangende groep demonstranten met onduidelijke doelen, vergelijkbaar met hoe de anti-globalisten en anders-globalisten altijd zijn neergezet. Ze schijnen te kamperen voor meer sociale en economische rechtvaardigheid, een waarachtige volksvertegenwoordiging en vooral tegen het huidige systeem.

Maar aan wie precies doen ze een oproep? Moeten bankdirecteuren zich door de protesten ineens schuldig gaan voelen over hun buitensporige zelfverrijking? Moeten politici hun jaarlijkse vangstquota aan steekpenningen aan het goede doel schenken en massaal klokkenluiders worden? Dan verwacht je toch echt te veel moed van de verkeerde mensen.

We hebben het al zo vaak gezien: klokkenluiders worden door de overheid als de paria’s van de maatschappij behandeld. Daardoor is de schade die zij de corruptie toebrengen veel kleiner, dan de ellende die ze over zichzelf afroepen.

Ik weet dat er toch nog steeds zulke moedige, heldere en kritische mensen zijn, maar ik vind niet dat zij genoeg aandacht krijgen in de media. En zeker niet als ze door het gezag monddood worden gemaakt. Dan trekken de media ook hun handen ervan af. Maar zelfs bij een inhoudelijke censuur door de media, is er nog steeds wel een mogelijkheid om je punt te maken via het internet.

Deze moderne verworvenheid is één van de zeldzame ontwikkelingen van de laatste tijd die wèl heeft bijgedragen aan de empowerment van de mensen. Een groot deel van onze bevolking heeft de mogelijkheid om via dit medium de eigen visie te ventileren. En ze zijn er wel, de kritische websites zoals wanttoknow.nl, niburu.nl, wijwordenwakker.org en ik doe zelf ook graag een duit in dat zakje van bewustwording.

Er zijn dus genoeg kritische en wakkere mensen, die ons onder andere via websites, boeken en lezingen proberen wakker te maken en om door de façades van het systeem heen te kijken. Waarom worden die websites dan door zo’n select gezelschap bezocht? En waarom wordt er zo weinig gekeken naar de zeldzame TV-programma’s die ook kritisch naar het systeem kijken, die doofpotten openen, of die laten zien wat voor rotzooi wij eten.

Of andere programma’s die misstanden bij de overheid, in de medische wereld, of in de rechtspraak aan de kaak stellen, waarom worden die niet massaal bekeken en door gerichte protestacties gevolgd? Waarom eisen wij bijvoorbeeld niet de directe beëindiging van het proces tegen de eerdergenoemde kritische huisarts, Hans van der Linde? Omdat onze persoonlijke belangen nog niet direct geraakt worden? Zijn we alleen daarin nog maar geïnteresseerd?

Is er nog hoop?
Ik denk uiteindelijk niet dat de onrechtvaardigheid van het systeem aan de televisie ligt en aan het beperkte aanbod van kritische geluiden en heldere spiegels in dit land. Anders zouden bewustmakende media allang populairder, ofwel mainstream zijn geworden. Ik denk dat de aan consumptie verslaafde mens gewoon niet wil zien wat hem niet uitkomt, zolang hij zich dat kan permitteren.

– Als je lekker slaapt wil je toch niet gewekt worden?

– Ja maar, als het land overstroomt toch wel?

– Hoezo, het land is groot. Voordat het water bij mij is, bedenken ze maar een oplossing.

– Als het water je huis bereikt dan?

– Ja, dan moet ik toch wel even alle ramen en deuren sluiten en mijn verzekeringspolissen checken, voordat ik me weer omdraai in mijn bed.

Moet iedereen echt zelf een persoonlijke ramp ervaren, om te beseffen dat wakker worden, zelf waarnemen, zelf denken en voelen, kortom, dat bewustwording noodzakelijk is? In 1987 beschreef Herman van Veen in zijn lied Zingende doden (luistertip) al hoe ons hele volkje om zou komen, door een slaapdrank die via de beeldbuis en het avondblad verspreid zou worden. Alleen de situatie die hij schetst, lijkt nu al werkelijkheid geworden.

Of kunnen we nog wel wakker worden en is 2012 daarvoor bedoeld? Maar hebben we dan echt de Maya’s en hun voorspelde wereldwijde, drastische veranderingen daarvoor nodig, om een einde te maken aan onze zombieperiode?

Wakker zijn en bewustwording geeft zin aan je leven. Het is nodig om te ontdekken wie jij nu echt bent, waarom je hier bent en wat je wilt en kunt doen om je leven zinvol te maken. Dat is ieders verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid is het mooiste woord wat je kunt leren kennen nadat je hebt kennisgemaakt met het woord vrijheid. Vrijheid is waardeloos en schadelijk zonder verantwoordelijkheid.

Dat hebben we gemerkt. Je verantwoordelijkheid nemen is de volgende stap, voor degenen die verder willen. Het is de poort naar volwassenheid, naar een wijze en respectvolle manier van omgaan met de vrijheid, zodra je die gekregen hebt. Het is de grootste uitdaging die er is, vanaf het moment dat je je ouderlijke huis verlaat en ontdekt dat je voor jezelf kunt zorgen.

Het ontwortelde maatschappelijke systeem zoals het nu is voedt zich op ons eigenbelang en egoïsme, maar wij zijn veel meer dan alleen het ego. Als wij als mensheid volwassen willen worden, onze verantwoordelijkheid willen nemen en ons evolutionaire ontwikkelingspad willen vervolgen, dan moeten wij onze egogerichte obsessies verlaten, ons herverbinden met onze natuur en ons richten op het contact met onze ziel. Daar zit alles wat wij nodig hebben en wat ons kan vervullen. Tegelijkertijd zullen wij dan merken dat het huidige, corrupte systeem geen macht meer over ons heeft en ons niet meer verdeelt.

 Een heel gelukkig leven![1] lees o.a. hierover verder in mijn artikel: Wakker geworden in 2009? op globalsoul.nl.

[2] lees hierover het artikel van Dr. Lanctôt: Een evolutionaire crisis: de grootste uitdaging ooit op globalsoul.nl. En HIER op WantToKnow.nl

[3] directeur van het Centrum Infectiebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

18 gedachten over “Het systeem zit in jezelf

 1. Ben een vrouw van 50 en leef al 30 jaar op deze manier! Heb zelfs mijn dochter al opgevoed met het idee dat haar eigenwaarde niet moet afhangen van haar uiterlijk of haar kleding. Uitgelegd waar reclame op o.a.tv toedient!!! Heeft overigens prima geholpen, enige wat ik een tijdje geleden te horen kreeg dat ze zichzelf zo anders voelde dan haar mede HBO-studenten. Waar ze overigens geen last van had, genoeg zelfvertrouwen dus…
  Hopende dat er meer mensen op tijd wakker worden….

  1. Had ik dat maar van mijn eigen moeder mee gekregen.. maar je bent nooit te oud om te leren he 😉

 2. mensen beseffen niet dat we zelf die wereld gecreeerd hebben. Wij zijn allemaal deelnemers van die zelfde matrix. Het is al 2000 jaar zo geweest als onze westerse cultuur in Oud-Griekenland is ontstaan gaat het ook daar ten onder. Wij zijn gewoon met de paplepel ingegoten hoe wij moeten denken en hoe wij ons moeten gedragen in die maatschappij. Het begin al bij ons onderwijs. Wij worden niet geleerd zelf te denken. Je moet de juiste antwoorden geven om je diploma te halen. De volgzame schapen zullen altijd hun diploma halen. Wie luistert is kneedbaar en profileert zichzelf als goede voorbeeld voldoen als deelnemer aan onze maatschappij. Ben je ‘ongehoorzaam’ dan val je buiten de boot, En krijg je een stempel waarop staat paria. Juist mensen met een onafhankelijke geest niet gekneed door ons geindoctrineerd opgelegde onderwijs makenhet juist binnen onze maatschappij. Onze matrix blokkeert juist om tot bewustzijn groei te komen en maakt ons ook dom. De basis verdeel en heers corrumpeert. Het gevecht om te winnen vanaf geboorte tot ons dood is een voorgelogen leven die we ook niet nooit meer te boven komen. Alleen met een gouden lepeltje ook al ben je minkukel maak je kans maar dat is voor de meerderheid van ons niet de weg die we afleggen. Wij hebben alleen een dienende functie in de volksmond heet dat gewoon slaaf. Gelukkig komt er aan die heerschappij die matrix een einde want eindelijk beseffen wij wij zijn elkaars gelijken deze mooie Aarde is voor ons allemaal. En alleen wijzelf met Liefde dat hoeft heus niet altijd groots te zijn zijn daartoe Nu in staat. Dus wees moedig en ga altijd uit vanuit eigen Kracht.

 3. Om een diploma te halen, hoef je alleen maar op het goede moment een goed geheugen te bezitten, daarna, mag je alles weer vergeten, wat meestal dan ook gebeurd. Ik weet niets meer van school.
  Kreeg een poosje geleden mijn boeken van de middelbare school van mijn vader.
  Ik kom me er niets van herinneren!
  Temeer, als alles in boeken staat opgeschreven, waarom zou je het dan uit je hoofd moeten leren?
  We kunnen ons inderdaad beter inzetten om tot zelfstandig denken te komen, vanuit jeZelf, alleen dan kunnen we uit de matrix blijven en meebouwen aan het paradijs op Aarde.
  The time is now!
  Be the change you want to see!

  1. hoi,
   Zojuist heb ik de ’the story..” bekeken en bedankt, echt wel prachtig gebracht…
   alvast nog een leuke avond
   Karin

 4. Zjoz. Ik was nooit zo ‘goed’ op school. Altijd met hakken over de sloot. Maar ik sta perplex dat Nu nog veel naar boven kan halen. Al weet ik dat ik er weinig aan heb. Komt dat door bewustzijnsgroei? Ik weet het niet. Het mooie je ziet alles in grote gehelen. Details vallen automatisch op hun plaats. Denken doen en voelen. Alle drie betrekken in je leven en boem wat een energie krijg je daarvoor terug. Soms kun je het niet verklaren maar blij zijn geeft een lekker gevoel. Dat heb ik zelf gedaan onbeschrijfelijk wat gaat alles van zelf. Succes.

 5. …beste allemaal, ik geloof in de wereld veranderen en meer passend maken. als we weten hoeveel mensen ziek gemaakt worden en zich ziek laten maken voor geld… dat kan en is niet de bedoeling. ook om allerlei zaken langzaam maar zeker te veranderen, niemand te vergeten, liefdevol, warm en echt, wil ik met anderen SEVENTH bouwen. hebben we hier geld voor over? gewoon om het gezamenlijk te doen? geen afhankelijkheid en geen paar mensen meer die er veel aan verdienen… dat zou ik graag weten.

  dank voor je prachtige verhaal, de inhoud hiervan is grotendeels ongelooflijk en waar… maar laten we het niet alleen maar hiervoor doen, om boos zijn / worden, want zoals gezegd DEZE WERELD ZIT IN ONS EN HEBBEN WE ZELF GECREEERD !!!

  kijk ff als je tijd hebt op http://www.seventh.nu
  ik hoor graag van je ! we zijn hier samen, zo gek als het klinkt, zo tegek is het !!…
  Hendrik van der Ham
  hendrik@seventh.nu

 6. Een hele goedemorgen Stef,

  Weet je, dat Dr. Hans Moolenburgh Sr. in zijn boek U kunt meer dan U denkt, hier ook over spreekt ? Met name over de farmaceutische industrie m.b.t. de griepprik.
  Een echte aanrader om dit boek te lezen. Het gaat o.a. over aaanvullende maatregelen om kanker te helpen voorkomen en genezen. Vandaar de titel, U kunt meer dan U denkt.

  Ik weet niet hoeveel mensen het soort sites lezen, die je noemt. Wat ik wel weet, is dat het aantal toeneemt, zeker als ik in mijn vrienden/kennissenkring kijk. Met name heeft dat te maken met de komst van internet. Je kunt in vrij korte tijd meerdere pesonen bereiken. De sites die daarop anticiperen zijn legio, neem bijv. Avaaz. Wereldwijd zet men een handtekening om misstanden uit de wereld te helpen. Hetzelfde geldt voor het Christoffel Appel voor beter onderwijs etc.
  Gelukkig worden de mensen wakker geschud op velerlei manieren en daar ben ik hartstikke blij mee.

  Een inspirerende dag toegewenst !

  Hartelijke groet van Jo-Anne

 7. Kloeke taal. Goed geschreven. De CONSUMENS staat voortaan in mijn woordenboek!
  http://www.anarchiel.com/index.php/stortplaats/toon/oersoepgoeroe/P100/
  “politieke investerINGen”: inderdaad, die betitelING kan ook wel wat vaker toegepast worden.

  Hoe we in deze positie beland zijn heeft ook te maken met het periodiek uitmoorden van zelfstandige mensen/stammen (van Romeinse Rijk tot bvb inquisitie).

  De creatie van consumensen. Misschien ken je deze al: “The Century of the Self”: http://www.youtube.com/watch?v=5TyLnwNQfTQ
  Goeie film. Ik zie ook dat er op TV en ook in films vaak versneden wordt gepresenteerd. Ook “The 11th hour” en “Loose Change” zijn daarvan voorbeelden voor mij. Irritant snel gemonteerd zonder reflectieruimte zodat verwarring inderdaad vooral het gevoel is wat opgewekt wordt.

  VERSLAVingEN voeden. Dat is een regelrechte punchlijn. Goed voor de economie… Ik denk dat verslaving uiteindelijk lijden veroorzaakt, niet zozeer verlangen zelf zoals Boeddha stelt. Als je dat namelijk op natuurlijke wijze voedt dan creeer je ervaring die je meeneemt op je reis van voortschrijdend inzicht, ontwikkeling in WORDING. Het niet goed voeden van de verlangens, het niet zuiver nastreven/leven van wat je liefst wil doen, leidt dan tot allerlei (poging tot) compensatiegedrag wat dus niet de oorspronkelijke behoefte voedt en in verslaving ontaardt (almaar meer willen om het immer gapende gat te vullen).

  K.O. nu even naar de nadere analyse. Ik denk ook dat de consumens zaken niet WIL zien omdat ie er geen wilskracht voor heeft. Als je je nameluk bewust wordt (stoppen met ontkennen: to ignore = ignorance) dan zie je je eigen bijdrage in het geheel waar je aan meedoet. Die verdomde verantwoordelijkheid. Voor mezelf voelde het als in een zure appel bijten (9-11 heeft mij op het pad van wakkerder worden gezet).

  De wil wordt evenals het denken en voelen al vanaf jonge leeftijd geprogrammeerd: gewoontes (zo hoort het) worden doorgegeven. De gehoorzaamheidsmoraal ziet diep in de mensheid geprogrammeerd. Vanaf jaar 0 tot nu door religie en politiek. Dat is dus een gewoonte die vaak onderschat wordt. Je bent een beste burgert als je de regels na-leeft.

  En omdat (geinstitutionaliseerde) dwang tot gehoorzaamheid niet genoeg is, zijn er betere methoden.
  VERLEIDING dus, daarover gaat ook de genoemde film, jij geeft het ook aan. Identificatie met merken en producten. Plus, als toegift: “Shows en Spelen”. Een enorme entertainment-industrie en valt het jou ook op hoe spannend dat voetbal de hele tijd blijft?!

  Alsof het nog niet genoeg is, is ook religie ge-update in ‘new-age’. Met dezelfde soort programmeringen. Dat spreekt consumensen ook aan omdat het makkelijk is en simpelweg aansluit bij hoe ze al gewend zijn te leven (denken, voelen, willen). Dus in ‘new-age’ gaat het navolgen gewoon door en wordt in bvb The Secret schaamteloos een extra materiele leefstijl als spiritueel neergezet. Of wordt negativiteit buitengesloten waardoor deze mensen extreem vatbaar blijven voor misleiding.

  Misschien ga ik nu te ver maar hoe ik het zie is dat de ziel zich uitdrukt door MIDDEL van de aardse persoonlijkheid, het ego. Het gaat dus om de manier waarop deze persoonlijkheid geprogrammeerd is. Deze te ontdoen van de overgenomen gedachtes en geblokkeerde gevoelens. De zuivere wil, wat je het liefst wil, uit te voeren. Maar daar is daadkracht voor nodig. Een gezond ego. In verbinding met anderen.

 8. Erg mooi en goed geschreven. Ik ben onder de indruk van de verwoording, alles op de juiste toon. Ik realiseer me meer en meer dat ik nergens op hoef te wachten noch op hoef te hopen. IK ben het die in mijn leven het verschil kan maken. NU is het moment.

 9. In het artikel hierboven staat: Het gebrek aan bewustzijn van zoveel kijkers ten aanzien van de invloed van de TV is schokkend.De meeste mensen hebben niet door dat ze tijdens het bijkomen voor de buis van een drukke werkdag sterk worden beïnvloedt door wat ze toegediend krijgen.
  Vaak krijgen we mensen als Rob Trip,Xander van der Wulp,Ron Frese of Dominique van der Heyde te zien die hun commentaar geven over politiek maar ook ogenschijnlijk “betrouwbaar nieuws” brengen,maar is dat betrouwbaar? Nee zij brengen geen betrouwbaar nieuws maar zetten wel de toon voor veel mensen die nog in hun betrouwbaarheid geloven.Leest u aub hoe zij te werk gaan.
  https://www.groene.nl/artikel/propaganda-2018-03-28 en besef dat zij bij een omroep werken die door overheidssubsidie “gesteund” wordt.Wiens brood men eet diens woord men spreekt is dan misschien wel van toepassing.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.