Advertentie

Hoe kun je de hemel kopen of verkopen?


Onlangs was ik bij een meeting waarbij zakenmensen hun passie voor duurzaamheid in  een debat met elkaar deelden. Daarbij waren er inleidingen van diverse sprekers en het onderwerp had te maken met de taak van de ondernemer om ‘inclusief’ te handelen. ‘Inclusief ondernemer’ worden heet dat dus. Je houdt daarbij rekening met de wereld om je heen, je bent daar een onderdeel van.  ‘Holistisch’ heette dat vroeger, maar dat was kennelijk te zweverig.. En sommigen noemen dat New Age..

Desalniettemin kwam het verhaal uiteindelijk toch weer bij de essentie: ‘Door je als mens af te scheiden van de wereld om je heen, jezelf op een eiland te zetten, zoals dat bij bedrijven vaak gebeurd, zet je jezelf ook in een hokje en niet de wereld buiten je. Jouw functioneren als mens is in feite hetzelfde zoals je als ondernemer zou moeten functioneren.

Zorg dat je bedrijf onderdeel uitmaakt van de hele wereld, neem het rentmeesterschap van onze Aarde mee in je handelwijze en vooral in je relaties met je medemens. Of dat nou een klant, een leverancier of bijv. iemand van de overheid is. Het zijn allemaal mensen, dát vooral!’

fallpondGisteren las ik de onderstaande tekst van de toespraak van Chief Seattle weer eens, ergens op mijn computer in het Engels. Ik besloot direct om hem te vertalen en hier op de site te zetten; veel mooier had het afgelopen woensdag niet gezegd kunnen worden. Een prachtig staaltje van ‘Inclusief ALLES handelen’..

We zijn weer op weg naar huis, dát is mijn conclusie. Het verlangen is té groot hier niet meer aan toe te geven. Afgelopen met de egoïstische hebzucht, op naar een holistische kijk én vooral de praktische invulling ervan en overeenkomstige handelwijze. Ze zullen ons naar een Nieuwe Aarde brengen. Er is geen andere manier, het is de beste ‘wijze’..

x

* * *

x

Toespraak Chief Seattle uit 1855 aan het adres van
x

het Amerikaanse Congres, de Amerikaanse president.
X
x

“Hoe kun je de hemel kopen of verkopen of
x

de warme omarming van de Aarde?”

x
2009 © vertaling Guido Jonkers

x

“Dat is een vreemde gedachte voor ons; als we de frisse lucht en de sprankeling van het water niet bezitten, hoe kun je ze dan kopen? Elk deel van de Aarde is heilig voor mijn volk. Elke glinsterende dennenaald en elk strand, elke mistwolk in het donkere woud, elk zoemend insect is heilig in de gedachte en de ervaring van het rode volk. De witte man vergeet zijn geboortegrond als hij sterft en tussen de sterren gaat verblijven. Onze doden vergeten deze prachtige aarde nooit, want het is de moeder van de rode man. Wij zijn een deel van de Aarde en zij is een deel van ons.

De enige -bekende- foto van Chief Seattle, uit 1865. 1 Jaar voor zijn dood, hij was toen 79 jaar oud.
De enige -bekende- foto van Chief Seattle, uit 1865. 1 Jaar voor zijn dood, hij was toen 79 jaar oud.

De zoetgeurende bloemen zijn onze zusters en het hert, het paard, de machtige adelaar zijn allen mijn broeders. De bergkammen, de sappen uit de grasland, de lichaamswarmte van een pony en die van een man, behoren allemaal tot dezelfde familie.

Dus wanneer de Grote Chef uit Washington ons zijn woorden stuurt, waarin hij zegt dat hij ons land wil kopen, vraagt hij veel van ons. De Grote Chef zegt daarbij ook dat hij een plek voor ons zal reserveren, zodat we onderling comfortabel kunnen leven. Hij zal dan onze vader zijn en wij zijn kinderen.

We zullen daarom uw aanbod om ons land te kopen overwegen. Maar het zal niet makkelijk zijn. Want dit land is heilig voor ons. Het glinsterende water dat door de machtige rivieren stroomt is niet alleen water, maar het bloed van onze voorvaderen.

Wanneer we land aan u verkopen, dan moet u onthouden dat het heilig is; u moet uw kinderen leren dat het heilig is. Dat de geestachtige reflecties van het heldere water van de meren ons over gebeurtenissen en herinneringen vertellen uit het leven van mijn volk.

Het gerommel van de rivier is de stem van mijn vaders vader. De rivieren zijn onze broeders als ze onze dorst lessen, zij dragen onze kano’s en voeden onze kinderen.

Als we aan u land verkopen, dan moet u aan uw kinderen leren en onderwijzen, dat deze rivieren onze broeders zijn, én die van u, en dat u vanaf nu de rivieren de liefde schenkt die u aan ieder van uw broeders zou schenken. Wij weten dat de witte man onze manieren niet begrijpt. Voor hem is ieder  stuk grond net als een ander stuk grond, want hij is een vreemdeling in de nacht die van het land neemt wat hij nodig heeft. De Aarde is zijn broeder niet, maar zijn vijand, dat hij weer verlaat, als hij het heeft veroverd.

Wij weten dat de witte man onze manieren niet begrijpt.

Voor hem is ieder  stuk grond net als een ander stuk grond, want hij is een vreemdeling in de nacht die van het land neemt wat hij nodig heeft.

De Aarde is zijn broeder niet, maar zijn vijand, dat hij weer verlaat, als hij het heeft veroverd.

Dan laat hij de graven van zijn vaders achter en geeft daar helemaal niet om. Hij ontvreemd de Aarde van zijn kinderen en dat kan hem niets schelen. Zijn vaders graf en het geboorterecht van zijn kinderen zijn vergeten.. Hij behandelt zijn moeder, de Aarde, en zijn broeder, de hemel, als dingen die je kunt kopen, kunt plunderen en kunt verkopen, zoals schapen of glimmende kralen. Zijn honger zal de Aarde verslinden en hij zal niets dan woestijn achterlaten. Ik weet het niet. Onze manieren zijn anders dan die van jullie.

Het aangezicht van jullie steden doet pijn aan de ogen van de rode man. Misschien komt dat doordat de rode man een wilde is, die het niet begrijpt. Er is geen rustige plek in de stad van de witte man. Er is geen plek om de ontluikende bladeren in de lente te beluisteren, of het knisperen van de vleugels van een insect. Misschien komt dat doordat ik een wilde ben, die het niet begrijpt.

Het klateren lijkt alleen een belediging voor de oren. Wat is er eigenlijk leuk aan het leven als je de roep van de nachtzwaluw niet kunt horen of het gekeuvel van de kikkers rondom het meer ’s nachts? Ik ben een rode man en begrijp het niet.

Het standbeeld ter ere van Seattle, met achter hem de woorden van zijn beroemde toespraak.
Het standbeeld ter ere van Seattle, met achter hem deze woorden van zijn beroemde toespraak.

De Indianen houden van het zachte geluid van de wind die over het water van het meer snelt en de geur van de wind, die door een malse regenbui geschoond is, of de geur van de dennenbossen met zich meedraagt. De hemel is waardevol voor de rode man, omdat alle dingen om hem heen dezelfde adem delen, het beest, de boom, de mens. Allen delen ze dezelfde adem. De witte man lijkt geen acht te slaan op de lucht die hij inademt.

We zullen uw aanbod overwegen om ons land te kopen. Als we besluiten om uw aanbod aan te  nemen, dan zal ik dat doen onder één voorwaarde, en dat is dat de witte man de dieren van dit land als zijn broers zal behandelen. Ik ben een wilde en kan geen andere manier begrijpen.

Maar als wij ons land aan u verkopen, moet u onthouden dat de lucht waardevol voor ons is, dat de lucht haar spirit deelt met het leven dat zij ondersteunt.

De wind die onze grootvaderen hun eerste adem gaf, en ook hun laatste ademtocht in ontvangst nam. En wanneer we ons land aan jullie verkopen, hou het dan apart en beschouw het als heilig; als een plek waar zelfs de witte man naar toe kan gaan om de wind te proeven die is gezoet door de geur van de bloemen in de weiden.

Ik heb duizenden rottende bizons gezien, door de witte man achtergelaten, nadat hij ze had doodgeschoten vanuit een rijdende trein. Ik ben een wilde en kan niet begrijpen hoe een rokend, ijzeren paard belangrijker kan zijn dan de bison, die wij alleen doodden om in leven te blijven.

Wat is een mens zonder dieren? Wanneer alle dieren weg zouden zijn, zou de mens sterven door een grote geestelijke eenzaamheid. Want alles wat gebeurt met de beesten, zal spoedig met de mensen gebeuren; alle dingen zijn verbonden.

Jullie moet de kinderen leren dat de grond waar zij op lopen, de as is van hun grootvaders. Daarom zullen ze het land respecteren, vertel jullie kinderen dat de Aarde rijk is door het leven van onze stammen. Leer jullie kinderen, wat wij ónze kinderen hebben geleerd, dat de Aarde onze moeder is en dat wat de Aarde overkomt, ook ten deel zal vallen aan de zonen van de Aarde. Als de mens op de Aarde spuugt, dan spuugt hij op zichzelf.

Wij weten, dat de Aarde niet van de mens is, maar dat de mens van de Aarde is. Dit weten wij, alle zaken zijn verbonden, zoals het bloed dat onze families verenigd.

nature lake treesDe mens heeft het web van het leven niet geweven, hij is er alleen in gevangen. Wat hij met het web uithaalt, doet hij zichzelf aan. Zelfs de witte man, wiens God met hem wandelt en praat als vrienden onder elkaar, kan zich niet onttrekken van ons gemeenschappelijk lot.

Uiteindelijk kunnen we broeders zijn, we zullen het zien.

Een ding weten wij, en dat zal de witte man op een dag ook ontdekken, onze God is dezelfde God als jullie God. Je kunt denken dat je hem bezit, zoals je je land wilt bezitten, maar dat is onmogelijk. Hij is de mensengod, en zijn compassie voor de witte man is net zo groot als zijn compassie voor de rode man.

De Aarde is waardevol voor hem, en de Aarde beschadigen is als het opstapelen van minachting tegen haar Schepper. De witten zullen ook verdwijnen, misschien zelfs eerder dan alle andere stammen. Wanneer je je bed bevuild, zul je op een nacht stikken in je eigen vuil.

Maar tijdens je ondergang zul je fel schijnen, opgestookt door de kracht van de God die je dit land bracht met een bepaald doel en je de zeggenschap gaf over dit land en over de rode man. Dit lot is een mysterie voor ons, omdat we het niet begrijpen wanneer de buffels worden afgeslacht, de wilde paarden getemd, de heilige plekken in de bossen worden vergeven van de intense geur van veel mensen en de aanblik van oude bergen wordt aangetast door de ‘pratende draden’. (telefoondraden)

Waar is het kreupelhout? Verdwenen. Waar is de machtige Arend? Verdwenen. Het einde van het ‘leven’ en het begin van ‘over’-leven.”

Chief Sealth (Seattle)

* * *

x

Klik voor dit prachtige boek vol 'native wisdom'
Klik voor dit prachtige boek vol ‘native wisdom’

12 gedachten over “Hoe kun je de hemel kopen of verkopen?

 1. Ik geloof dat deze man alles gezegd heeft wat er te zeggen valt !

  Ik ben het met hem eens en ben heel erg ontroerd hierdoor.

  Misschien omdat ik denk of voel dat dit de waarheid is.

  groetjes
  Pietje

 2. Want de Aarde is onze Moeder

  Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten,
  zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden,
  legers mieren verdwaasd rondtrekken,
  trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek,
  bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen,
  als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven,
  weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de aarde zijn aangebroken.

  Besef dat de boodschap die uw rode broeders u brengen om de aarde en alle levende wezens lief te hebben de enige mogelijkheid is tot overleving.

  De aarde is onze moeder en als u haar blijft verkrachten en leegroven,
  zal ze binnen honderd jaar haar kracht tonen.
  Dan zullen de aarde en de zee gaan beven,
  de rivieren als ratelslangen woest met hun staart slaan,
  zal de droogte uw oogst doen mislukken
  en zullen oorlogen over heel de wereld razen.
  Water zal uw land binnenstromen
  en hete, roodgloeiende modderstromen uit vuurspuwende bergen zullen over uw huizen komen.

  Als u deze verschijnselen ziet, weet dan blanke broeder, dat een terugweg niet meer mogelijk is.

  Big Eagle,
  opperhoofd van de Eagle-clan der indianen,
  in een toespraak tot het blanke opperhoofd van Washington op 4 juli 1912.

 3. Heel hartelijk dank voor de vertaling. Schitterend om iets te lezen uit 1855 wat ook in deze tijd kan worden geplaatst. Dit volk was zijn tijd ver vooruit… 1 met de natuur zijn.

 4. Hoi Guido,

  Van ‘De rede van Seattle’ of ‘Hoe kun je lucht bezitten?’zijn drie versies bekend. Deze teksten zijn alle in het nederlands vertaald en in boekvorm uitgegeven bij aktie strohalm.
  Er zijn ook kaarten en een affiche van gemaakt.Dit ter info.
  Indianen vertellen verhalen, anderen schrijven dit op en ieder met zijn eigen achtergrond. Alle woorden blijven even indrukwekkend als toen

 5. wat een fantastich mooi verhaal van deze rode man.
  ik lig nu op de grond mijn pijn uit te huilen omdat dit zo’n mooi verhaal is.
  ik hoop dat deze man een heel mooi leven heeft gehad
  gr. mitchel

 6. De wereld kent het als een verhaal. De Aarde Weet dat het Waarheid Is.
  Dank voor de vertaling van deze bijzondere tekst.
  Ik zou het graag op mijn website willen plaatsen, dus vraag ik daar toestemming voor.
  Mijn grote dank.
  Johannes

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.