Advertentie

Bezwering van angst: hoe maakbaar zijn emoties?


Op 28 november 2005 vond er in de Rode Hoed in Amsterdam een bijeenkomst plaats waarin o.a. de rol van angst in politieke besluitvorming werd besproken. Interessant daarbij was de aanwezigheid van viroloog Ab Osterhaus, die op dit moment natuurlijk volop in de belangstelling staat vanuit zijn rol in de aanschaf door de Nederlandse overheid van 34 miljoen varkensgriepvaccinaties. Kun je, even plat gezegd, ervan uitgaan, dat angst een grote rol heeft gespeeld, wanneer een bedrag van  maar liefst zo’n € 700 miljoen wordt uitgegeven om ELKE Nederlander 2 griepvaccins te geven.

Inmiddels is volkomen  duidelijk geworden dat het griepvirus ernstig is verzwakt, de griepdreiging teruggebracht is -ook volgens Coutinho- tot een milde seizoensgriep. Wat doen we dan met die bestelling van 34 miljoen virussen, temeer nu is komen vast te staan dat nota bene 1 (!) vaccinatie officieel al voldoende zou zijn..? Wie het weet mag het zeggen. De minister van Gezondheid (Mysterie?) hult zich in stilzwijgen. Terwijl Osterhaus toch duidelijk hieronder meldt, dat het absoluut onnodig is om voor iedere persoon in Nederland vaccins in te kopen..!!

Is dit de heilige griepangst-3-eenheid?
Is dit de heilige griepangst-3-eenheid? Hoeveel van hun geloofwaardigheid hebben zij inmiddels verspeeld door blind de WHO te volgen en niet voldoende kritisch te blijven..? Bedrijfsblind..? Of zijn ze zelf heel bang?

‘Het is aangetoond dat er dan totale chaos uitbreekt, dat heeft helemaal geen zin. We kunnen namelijk maar voor maximaal twee procent van de wereldbevolking zulke middelen produceren.

Ook doet er veel misinformatie de ronde waardoor mensen aandringen op de verkeerde maatregelen. Er is nu besloten voor dertig procent van de Nederlandse bevolking voorraden aan te leggen; dat is ook genoeg, want niet iedereen wordt ziek of tegelijk ziek. We moeten erop vertrouwen dat dit de enige manier is die werkt.’

 En uit ervaring is immers ook nog eens gebleken, zéker na het laatste HPV-vaccinatie-debacle voor het RIVM, dat minder dan 50% van de bevolking zich een vaccinatie laat opdringen! Opdringen is hier wellicht niet het goede woord, ‘aanpraten’ is hier een beter woord.

Om dit aanpraten kracht bij te zetten, maakt het Ministerie van Gezondheid gebruik van onvolledige informatie, dat is inmiddels onomstotelijk aangetoond bij de HPV-vaccinaties. Dat dát een kwalijke zaak is, staat voor velen buiten kijf.

Maar welke rol speelt angst bij het individu zélf en hoe sluw wordt er door de pharmaceutische INDUSTRIE ingespeeld op deze angst voor… De viroloog Ab Osterhaus vindt het belangrijk gebruik te maken van angst bij dreiging van reële gevaren.. Dat komt uit zijn betoog in de Rode Hoed in 2005 maar weer eens naar voren..!

Laat je door al deze informatie sterken in de overtuiging, dat slechts jouw immuunsysteem ertoe doet. Dat het bekrachtigen van JOUW immuunsysteem het belangrijkste is. Er zijn geen vaccinaties nodig, zéker niet wanneer uit vele, vele bronnen blijkt dat deze niet deugen.

Er op zijn zachtst gezegd zovéél vragen kleven aan de pandemiefase 6 waarin we nu zitten, dat we opnieuw kunnen spreken van het kwalijk achterhouden en verdraaien van informatie door o.a. een officiële instantie als de WHO

x
* * *
x

Bezwering van angst; Hoe maakbaar zijn emoties?

Maandag 28 november 2005 / Organisatie: Rathenau Instituut en De Rode Hoed

tekst verslag: Irene Geerts

Onder leiding van Harmke Pijpers gingen zo’n 4 jaar geleden 3 deskundigen met elkaar en de zaal in debat: psychiater en filosoof Gerrit Glas, viroloog Ab Osterhaus en journalist Ralf Bodelier. Het werd een levendige avond, vooral dankzij de inbreng van het betrokken publiek dat voortdurend vragen stelde.Angst is van alle tijden en alle mensen, bleek tijdens de discussie keer op keer; en deze emotie zal dus in de toekomst ook wel deel van het leven blijven.

Hoewel er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de bewering dat er momenteel meer angst is in Nederland, was de teneur wel dat er in ieder geval een gevoel is van meer angst. Daar wordt misbruik van gemaakt, onder andere politiek. Mensen hebben verschillende strategieën om te reageren op angst: door zich te isoleren, of zich extremistisch of nihilistisch op te stellen.

Toch is er ook een alternatief: door op een gezonde manier vertrouwen te hebben. Met die idealistische boodschap kwam de avond ten einde. Hieronder een paar citaten van Ab Osterhaus, om met name zijn visie omtrent angst duidelijk te maken

Angst voor pandemieën als voorbeeld
Van alle zaken waar je bang voor kunt zijn, kwam de angst voor pandemieën – door de aanwezigheid van Osterhaus – tijdens deze avond het meest aan bod. De discussie rond dit onderwerp gaf een aardig inzicht in hoe beleidsmakers met dreigingen omgaan.

Osterhaus in 2005: "Er is nu besloten voor dertig procent van de Nederlandse bevolking voorraden aan te leggen; dat is ook genoeg, want niet iedereen wordt ziek of tegelijk ziek."
Osterhaus in 2005: "Er is nu besloten voor dertig procent van de Nederlandse bevolking voorraden aan te leggen; dat is ook genoeg, want niet iedereen wordt ziek of tegelijk ziek."

De viroloog vindt het belangrijk gebruik te maken van angst bij dreiging van reële gevaren en waarschuwt daarom in een vroeg stadium, ook al wordt hij er vaak van beticht een professionele bangmaker te zijn

. ‘In Nederland bestaat de neiging heel lang niks te doen aan risico’s, tot er iets gebeurt en de paniek uitbreekt. Dat doet de zaak geen goed. Ik zie het als mijn wetenschappelijke plicht op tijd de risico’s naar buiten te brengen.’

Een betrokken aanwezige maakte zich er erg bezorgd over of Osterhaus daar bij de beleidsmakers wel voldoende gehoor voor kreeg: ‘U heeft wel de kennis, maar zij hebben niet de organisatie in huis. Daardoor hebben wij geen grip op zulke dingen en kweek je angst.’

Dat wierp bij de zaal meteen de vraag op hoe we dan geacht worden om te gaan met waarschuwingen als die van Osterhaus. Die gaf weliswaar toe dat hij zelf in zijn medicijnkastje wel een middel tegen vogelgriep heeft staan, maar vond het tegelijkertijd onzin als iedereen zoiets voor zichzelf zou willen inslaan. Osterhaus “Er is nu besloten voor dertig procent van de Nederlandse bevolking voorraden aan te leggen; dat is ook genoeg, want niet iedereen wordt ziek of tegelijk ziek.”

Maar de zaal kon niets met deze rationele geruststellingen:De rationele afweging voor het geheel van het land is anders dan die van het individu. Die twee kunnen dus haaks op elkaar staan.’ Osterhaus vond dat verschil irrelevant, want je spreekt bij beleidsbeslissingen niet over een individuele situatie. Maar Glas begreep de bezwaren uit het publiek wel: ‘Dit illustreert dat wetenschappelijke taal tekort schiet als het gaat om je eigen hachje. Dan redeneer je anders.’

Angst is handel..!
Een aanwezige vroeg aandacht voor het feit dat angst ook handel is: je kunt er mensen zodanig mee sturen dat er geld mee te verdienen is, zoals de media dat bijvoorbeeld doen om de kijkcijfers. In hoeverre gebruikt Osterhaus angst om te bereiken wat hij wil? De viroloog zei te kunnen aantonen dat hij alleen ethische afwegingen maakt op basis van zijn wetenschappelijke verantwoordelijkheid, en niet met doelen voor ogen als fondsen werven voor onderzoek of ander persoonlijk gewin. Hij geloofde ook dat misbruik maken van angst als een boemerang naar je terugslaat. Bovendien wees hij op de verantwoordelijkheid van de beleidsmakers: ‘Ik geef de risico’s aan, de afweging hoe gelden worden besteed om ze te beperken, ligt bij hen.’

Osterhaus: "Maar de meeste van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, dus daar kan ik beleidsmakers direct mee aanspreken."
Osterhaus: "Maar de meeste van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, dus daar kan ik beleidsmakers direct mee aanspreken."

Dat dat met moeilijke discussies gepaard gaat, liet Osterhaus ook een beetje zien. Op de vraag hoeveel invloed hij heeft op de beslissing om voor dertig procent van de Nederlanders vaccins in voorraad te nemen, vertelde hij dat hij daarover discussieert met de Gezondheidsraad. ‘Dat is een kwestie van afwegen, onderhandelen en marchanderen.’ Als hij het geheel oneens is met een bepaalde conclusie, laat hij dat wel eens in een voetnoot opnemen. Maar de uiteindelijke beslissing ligt niet bij hem.

Kan hij wel altijd zeggen wat hij wil, vroeg Pijpers, of wordt hij wel eens afgeremd, bijvoorbeeld om geen paniek te veroorzaken.

Osterhaus gaf toe dat dat wel eens gebeurt, maar zette ook hier weer zijn verantwoordelijkheid als wetenschapper voorop. ‘Over reële dreigingen heb ik altijd gezegd wat ik wilde, en daar heb ik me ook wel eens onpopulair mee gemaakt. Maar de meeste van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, dus daar kan ik beleidsmakers direct mee aanspreken.’

Angst is politiek
Angst kan ook misbruikt worden door de politiek, stelde een aanwezige. Bodelier illustreerde dat met de campagnes van Geert Wilders en de Socialistische Partij tegen de EU-grondwet. ‘Zij speelden met angst en vierden de afwijzing als een overwinning. Zo zie je maar dat je heel wat kunt bereiken als je angst politiek goed aanpakt.’ Zelf zou hij liever een andere emotie willen aanwakkeren: vertrouwen.

Ook al hebben we veel bereikt, onze toekomst wordt nu gekleurd door bedreigingen en de samenleving keert zich steeds meer naar binnen. Ik zou dat willen omdraaien: we staan voor een toekomst met allerlei mogelijkheden waarin alles honderd keer beter kan worden. Maar als je zoiets zegt, word je voor gek versleten. Toch vind ik dat er te weinig wordt gestuurd op vertrouwen.’

Vertrouwen veeg ik zo van tafel,’ reageerde Osterhaus cynisch. ‘Angst is de drijvende kracht, dat zie je ook in de dierenwereld.’

Bodelier was dat niet met hem eens: ondanks alle dreigingen stapt hij straks tenslotte toch met een goed humeur in de trein naar huis in het volle vertrouwen dat hij zijn gezin daar gezond en wel zal aantreffen. Osterhaus zag dat meer als een gebrek aan angst. ‘Nee, dat is juist een oervertrouwen!’ stelde Bodelier.

* * *

69 gedachten over “Bezwering van angst: hoe maakbaar zijn emoties?

 1. Waarschijnlijk staat het morgen online. In ieder geval kijk ik het artikel net even in. Osterhaus zegt dat hij niets heeft met aandelen… Wel dus, en ook met certificaten. Opvallend is verder dat hij vermeldt dat toen hij nog voor het RIVM werkte (vandaar vrienden met huidige directeur Roel Coutinho, die eveneens onbetrouwbaar is zoals toen bij de Aids-affaire waar hij ongevraagd en illegaal bloed van homosexuelen misbruikte voor ander onderzoek!)kennis vanuit het RIVM zonde rgeld hiervoor te geven…werd gebruikt voor commerciele exploitatie…’Gelukkig’, zo vervolgt hij, is dat nu anders en kan kennis nu ‘verhandeld’ worden voor de gezondheid en de mensheid. zoiets..

  Lees: wij baalden dat een ander veel geld verdiende aan onze studies, gelukkig kunnen wij dat nu zelf na wat veranderingen en vandaar dat onze belangenverstrengeling optimaal is en onze betrouwbaarheid minimaal!!!

  Verder zegt hij: “als het om het geld zou gaan was ik allang vertrokken naar het buitenland”. Nu is het toeval dat hij zelf grappig meldde dat hij ook een huisje heeft in Griekenland vanwege zijn stcihting steun voor zeehondjes. Goeie dierenarts Ab toch. Hij zegt dat dat de Kamer van Koophandel inzage duidelijk zal maken dat hij er niets aan verdiend…Zal dit ook zo het geval zijn bij de koopakte van dit tweede huis?! Of loopt het via Erasmus die hem ‘onvoorwaardelijk steunt’? Of misschien via een aparte stichting, zoals veel artsen tegenwoordig doen om toch nog het gunstbetoon en gelden vanuit de farmaceutische industrie te blijven ontvangen (zoals Joop Bouma zelfs in zijn eigen boek aantoont..)? Vanavond komt er een spoeddebat vanuit de overheid. Maar ja, als Klink, de Gezondheidsraad (al 2 eveneens onbetrouwbaar gebleken ‘instanties’) hem steunen hou ik mijn adem niet in. Gelukkig gaat alle aandacht naar het volk dat collectief door heeft dat adviseurs onafhankelijk dienen te zijn…

 2. ps die ‘huisje in Griekenland voor de stichting zeehondjes aldaar’ info heb ik opgenomen, was in een eerdere uitzending van de EO (hetzelfde radio programma waar vanavond Joop Bouma hem steunt, hoe ironisch…).Misschien heeft die zeehondjes stichting wel geld gekregen? Op die manier valt er weinig bij Viroclinics Kvk te vinden, logisch toch? Rest is te lezen in de Telegraaf van vandaag…

 3. van iemand binnen de politie zuid-oost brabant (functie financieel econoom), komen er 12-14 oktober politiecontroles op alle vlakken in heel Eindhoven. wellicht dat dat er wat mee te maken kan hebben, maar denk het niet…

  overigens krijgt hij zijn salaris en eventueel bonus (gedeelte van een corps kan dat krijgen) doordat mensen door rood rijden of te hard of en en en…
  dus de burger levert het budget.

  vraag: wat kunnen we doen tegen verplichte vaccinatie? aangifte genocide/ongrondwettigheid?

 4. Ik ben nog wat vragen aan het voorbereiden voor op andere sites, meer de reguliere kranten e.d. Nog tips, links op onderstaand concept?

  Overheidsinstanties raden met klem aan de doelgroepen aan zich te laten vaccineren. Er is veel wantrouwen, wellicht volkomen ten onrechte, maar er is ook weinig goede informatie.

  Stel nu eens dat de overheid echt graag wil dat we ons vrijwillig laten vaccineren. Wat zou dan de vaccinatiegraad geweldig doen stijgen? Volgens mij is dat vertrouwen in het vaccin en de procedures rondom vaccinatie.
  Vertrouwen kun je bijvoorbeeld krijgen door:
  1) absoluut helder te zijn over wat erin de vaccins zit en hoeveel.
  2) aantonen dat onafhankelijke deskundigen het er grondig over eens zijn dat de ingrediënten/doses absoluut geen kwaad kunnen *) http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=849%3Awho-cdc-and-fda-knew-all-about-mercury-dangers-in-2000-minutes-of-meeting-reveal&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl
  2a.Helderheid te scheppen over waarom squaleen in de VS en UK verboden is en hier niet.
  2b. geruchten weg te nemen over Irakveteranen met mogelijke klachten door (veel lagere doses)squaleen.
  3) glashelder aan te tonen dat alle vaccinproducenten in Nederland, maar liefst alle vaccinproducenten in de wereld, zóveel vertrouwen hebben in hun producten, dat ze geen enkele moeite hebben 100% aansprakelijk te zijn voor alle eventuele gevolgschade.
  4) Als dat niet het geval is, dat dan als een paal boven water staat dat dan ten minste de overheid aansprakelijk is.
  5) dat bij twijfel over de oorzaak van gevolgschade, de overheid werkelijk alles in het werk zal stellen om mensen te helpen genezen en direct onafhankelijk medisch onderzoek in te stellen en de uitkomst direct openbaar te maken. Dit alles in volstrekt vlekkeloze supertransparante en eenvoudige procedures.
  6) alle vragen van alle verontruste burgers en groeperingen binnen een week te beantwoorden waar mogelijk.
  7) Eventueel per ongeluk zwijgen van de kant van de overheid per direct te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan het verzoek van Stralingsarm Nederland om informatie over het Vaccin in het kader van de WOB (2 maal te vergeefs) en een kort geding erachteraan vanwege in gebreke blijven van de regering. http://wehaveachoice.weebly.com/#persbericht. Maar denk ook aan de onderzoeker Teuni Kuiper (http://www.tab2000.nl/wehaveachoice/pdf/vaccinaties_tkuiper.pdf) die noch van het RIVM, noch van de overheid en de politiek enig inhoudelijk antwoord krijgt over o.a. de gevaren van aluminiumverbindingen in vaccins.
  Denk aan alle politici die door burgers zijn benaderd met vragen, die slechts een hartgrondig zwijgen als antwoord krijgen.
  8) Aan te tonen dat deze griep gevaarlijk is of kan worden. Dat deze griep de absolute prioriteit heeft boven andere verschijnselen, zoals bijvoorbeeld de Q-koorts met uitleg waarom. Leg in begrijpbaar Nederlands uit waarom mevrouw Chan van de WHO en anderen zoals Miquel Ekkelenkamp niet gelijk hebben wanneer ze beweren dat mutatie naar een gevaarlijke variant onwaarschijnlijk is.
  9) Een heldere verklaring geven voor eigenaardige zaken in het buitenland (als dat niet mogelijk is, werkt überhaupt reageren wellicht ook al in het voordeel van de overheid)
  Denk aan:
  – indianenverhalen rond gedwongen vaccinatie in VS en elders (worden verpleegkundigen in de staat New York nu wel of niet ontslagen bij vaccinweigering vanaf 30 november?)
  – indianenverhalen rond de inzet van militairen in VS, Frankrijk
  – indianenverhalen rond belangenverstrengelingen van de franse minister van gezondheid
  – indianenverhalen over plannen om tijdelijk de grondwet te onderdrukken in België
  (voor een virusje?!)
  – indianenverhalen rond de firma Baxter die in Oostenrijk ‘per ongeluk’ gevaarlijke virussen rondstuurt.
  – indianenverhalen rond de twijfels van de Duitse overheid over de geschiktheid van het vaccin voor kinderen en zwangere vrouwen
  – indianenverhalen rond de Canadese provincies die gevaren zien bij het gewone griepvaccin (het zou de weerstand tegen n1h1 virus verlagen)
  – indianenverhalen rond eerdere pandemieen helder te ontkrachten. denk aan 1918 (gevaccineerden werden ziek, anderen niet?), 1976 (GB syndroom) etc.

  Kortom, een hoge vaccinatiegraad lijkt een ABCtje indien de overheid en media zich VIT (Verantwoordelijk Integer Transparant) opstellen.

  Blijft mijn vraag: Waarom is het zo belangrijk (voor de overheid) dat we ons laten vaccineren?
  Is de overheid eigenlijk wel geïnteresseerd in een (vrijwillige) hoge vaccinatiegraad?
  Zijn de media wel geïnteresseerd in het informeren van hun lezers?

  RSVP!

 5. @Joris: ik geloof dat het vertrouwen in vaccinaties bijna eindeloos is. Er zijn daar veel redenen voor.
  – mensen kunnen zich niet voorstellen, dat het nu ineens fout zou zijn.
  – ze hebben ze zelf allemaal al jaren geleden ook gehad
  – nooit iets mis mee geweest, zo op het blote oog
  – vaccinatie als methode is op zich niet verkeerd en zit dicht tegen een homeopathische methode aan.
  – niemand weet meer wat er achter de deuren van de pharma INDUSTRIE gebeurd.
  – vertrouwen is zo maar niet weg. Zeker als je er zo ongelooflijk erin vertrouwd, gebaseerd op bovenstaande punten.
  – journalisten en overheid zijn ook gewone mensen, die bovenstaand rijtje ook aan den lijve hebben meegemaakt.

  Kortom, de vaccinaties zijn een diep-geaccepteerde methode van (schijn-)veiligheid.
  Misbruik, zoals dat nu lijkt te gebeuren, is dus heel moeilijk aan de kaak te stellen; het collectieve veld van velen verhinderd nog steeds acceptatie van het tegendeel op grote schaal.

  Maarrrr..
  Er komt meer verzet, er komen veel berichten naar buiten, mensen VOELEN dat er iets niet klopt.
  Het is dus Bubbling Down Under Joris, that’s my idea!
  Ennn:
  Maar als het dan doorbreekt, dan is het als vruchtwater.. Niet te stuiten! Met een geboorte er vlak achteraan. Een nieuw bewustzijn.

 6. @ Guido en Joris

  Idd juist het verhaal/ de verhalen RONDOM de vaccinaties doen mensen wakker worden en twijfelen want die zijn nieuw en niet oud en vertrouwd net als de vaccinaties op zich.
  Iets ouds re-programmeren is heel moeilijk, maar nieuwe zaken zitten nog niet zo vast in hun systemen en daarom zijn die gemakkelijker en bereikbaarder.
  Mensen houden van stabiliteit en het gevoel van veiligheid …. Hoe meer er aan het licht komt rondom betrokken personen en instanties (dingen die logisch gemakkelijker te plaatsen zijn zoals belangenverstrengeling etc) hoe meer mensen zich werkelijk bedrogen voelen en wakker worden.
  Mensen zullen ten alle tijden naar veiligheid zoeken en streven, das een natuurlijk instinkt en impuls. Bij dieren zie je hetzelfde: creeër een exacte copie van hun leefomgeving en zet ze erin, ze zullen in 1e instantie het bedrog niet door hebben, maar als dan de geluiden ineens anders zijn en sommige geuren ineens niet kloppen, en bepaalde insecten er niet zijn of juist wel … dan worden ze wakker en zullen ze hun “habitat” kritischer gaan bekijken. Dus pak de randvoorwaarden aan en niet het onderwerp zelf dat als een oude veiligheid ervaren word.

  “It’s a mind game. Participate in it and you will find the ways to make it your own, coz you understand the nature of the action.”

  Jullie en wij met zn allen zijn goed bezig, twijfel daar nooit aan.

 7. http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/436106/2009/10/09/Vaccins-Mexicogriep-in-prullenbak.dhtml

  Honderden vaccins tegen de Mexicaanse griep dreigen in de prullenbak te verdwijnen. Het Nederlands Vaccin Instituut levert alleen doosjes van honderd vaccins, ook als er minder nodig zijn. Voor dertien personeelsleden heeft het bedrijf 26 vaccins nodig. Eigenaresse Yvonne Koene kreeg echter te horen dat ze honderd vaccins krijgt toegestuurd. De vaccins die over blijven moet ze delen met andere instellingen of weggooien.
  Nou dan wordt het bij toch even stil. Wat een waanzin.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.