Advertentie

Bezwering van angst: hoe maakbaar zijn emoties?


Op 28 november 2005 vond er in de Rode Hoed in Amsterdam een bijeenkomst plaats waarin o.a. de rol van angst in politieke besluitvorming werd besproken. Interessant daarbij was de aanwezigheid van viroloog Ab Osterhaus, die op dit moment natuurlijk volop in de belangstelling staat vanuit zijn rol in de aanschaf door de Nederlandse overheid van 34 miljoen varkensgriepvaccinaties. Kun je, even plat gezegd, ervan uitgaan, dat angst een grote rol heeft gespeeld, wanneer een bedrag van  maar liefst zo’n € 700 miljoen wordt uitgegeven om ELKE Nederlander 2 griepvaccins te geven.

Inmiddels is volkomen  duidelijk geworden dat het griepvirus ernstig is verzwakt, de griepdreiging teruggebracht is -ook volgens Coutinho- tot een milde seizoensgriep. Wat doen we dan met die bestelling van 34 miljoen virussen, temeer nu is komen vast te staan dat nota bene 1 (!) vaccinatie officieel al voldoende zou zijn..? Wie het weet mag het zeggen. De minister van Gezondheid (Mysterie?) hult zich in stilzwijgen. Terwijl Osterhaus toch duidelijk hieronder meldt, dat het absoluut onnodig is om voor iedere persoon in Nederland vaccins in te kopen..!!

Is dit de heilige griepangst-3-eenheid?
Is dit de heilige griepangst-3-eenheid? Hoeveel van hun geloofwaardigheid hebben zij inmiddels verspeeld door blind de WHO te volgen en niet voldoende kritisch te blijven..? Bedrijfsblind..? Of zijn ze zelf heel bang?

‘Het is aangetoond dat er dan totale chaos uitbreekt, dat heeft helemaal geen zin. We kunnen namelijk maar voor maximaal twee procent van de wereldbevolking zulke middelen produceren.

Ook doet er veel misinformatie de ronde waardoor mensen aandringen op de verkeerde maatregelen. Er is nu besloten voor dertig procent van de Nederlandse bevolking voorraden aan te leggen; dat is ook genoeg, want niet iedereen wordt ziek of tegelijk ziek. We moeten erop vertrouwen dat dit de enige manier is die werkt.’

 En uit ervaring is immers ook nog eens gebleken, zéker na het laatste HPV-vaccinatie-debacle voor het RIVM, dat minder dan 50% van de bevolking zich een vaccinatie laat opdringen! Opdringen is hier wellicht niet het goede woord, ‘aanpraten’ is hier een beter woord.

Om dit aanpraten kracht bij te zetten, maakt het Ministerie van Gezondheid gebruik van onvolledige informatie, dat is inmiddels onomstotelijk aangetoond bij de HPV-vaccinaties. Dat dát een kwalijke zaak is, staat voor velen buiten kijf.

Maar welke rol speelt angst bij het individu zélf en hoe sluw wordt er door de pharmaceutische INDUSTRIE ingespeeld op deze angst voor… De viroloog Ab Osterhaus vindt het belangrijk gebruik te maken van angst bij dreiging van reële gevaren.. Dat komt uit zijn betoog in de Rode Hoed in 2005 maar weer eens naar voren..!

Laat je door al deze informatie sterken in de overtuiging, dat slechts jouw immuunsysteem ertoe doet. Dat het bekrachtigen van JOUW immuunsysteem het belangrijkste is. Er zijn geen vaccinaties nodig, zéker niet wanneer uit vele, vele bronnen blijkt dat deze niet deugen.

Er op zijn zachtst gezegd zovéél vragen kleven aan de pandemiefase 6 waarin we nu zitten, dat we opnieuw kunnen spreken van het kwalijk achterhouden en verdraaien van informatie door o.a. een officiële instantie als de WHO

x
* * *
x

Bezwering van angst; Hoe maakbaar zijn emoties?

Maandag 28 november 2005 / Organisatie: Rathenau Instituut en De Rode Hoed

tekst verslag: Irene Geerts

Onder leiding van Harmke Pijpers gingen zo’n 4 jaar geleden 3 deskundigen met elkaar en de zaal in debat: psychiater en filosoof Gerrit Glas, viroloog Ab Osterhaus en journalist Ralf Bodelier. Het werd een levendige avond, vooral dankzij de inbreng van het betrokken publiek dat voortdurend vragen stelde.Angst is van alle tijden en alle mensen, bleek tijdens de discussie keer op keer; en deze emotie zal dus in de toekomst ook wel deel van het leven blijven.

Hoewel er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de bewering dat er momenteel meer angst is in Nederland, was de teneur wel dat er in ieder geval een gevoel is van meer angst. Daar wordt misbruik van gemaakt, onder andere politiek. Mensen hebben verschillende strategieën om te reageren op angst: door zich te isoleren, of zich extremistisch of nihilistisch op te stellen.

Toch is er ook een alternatief: door op een gezonde manier vertrouwen te hebben. Met die idealistische boodschap kwam de avond ten einde. Hieronder een paar citaten van Ab Osterhaus, om met name zijn visie omtrent angst duidelijk te maken

Angst voor pandemieën als voorbeeld
Van alle zaken waar je bang voor kunt zijn, kwam de angst voor pandemieën – door de aanwezigheid van Osterhaus – tijdens deze avond het meest aan bod. De discussie rond dit onderwerp gaf een aardig inzicht in hoe beleidsmakers met dreigingen omgaan.

Osterhaus in 2005: "Er is nu besloten voor dertig procent van de Nederlandse bevolking voorraden aan te leggen; dat is ook genoeg, want niet iedereen wordt ziek of tegelijk ziek."
Osterhaus in 2005: "Er is nu besloten voor dertig procent van de Nederlandse bevolking voorraden aan te leggen; dat is ook genoeg, want niet iedereen wordt ziek of tegelijk ziek."

De viroloog vindt het belangrijk gebruik te maken van angst bij dreiging van reële gevaren en waarschuwt daarom in een vroeg stadium, ook al wordt hij er vaak van beticht een professionele bangmaker te zijn

. ‘In Nederland bestaat de neiging heel lang niks te doen aan risico’s, tot er iets gebeurt en de paniek uitbreekt. Dat doet de zaak geen goed. Ik zie het als mijn wetenschappelijke plicht op tijd de risico’s naar buiten te brengen.’

Een betrokken aanwezige maakte zich er erg bezorgd over of Osterhaus daar bij de beleidsmakers wel voldoende gehoor voor kreeg: ‘U heeft wel de kennis, maar zij hebben niet de organisatie in huis. Daardoor hebben wij geen grip op zulke dingen en kweek je angst.’

Dat wierp bij de zaal meteen de vraag op hoe we dan geacht worden om te gaan met waarschuwingen als die van Osterhaus. Die gaf weliswaar toe dat hij zelf in zijn medicijnkastje wel een middel tegen vogelgriep heeft staan, maar vond het tegelijkertijd onzin als iedereen zoiets voor zichzelf zou willen inslaan. Osterhaus “Er is nu besloten voor dertig procent van de Nederlandse bevolking voorraden aan te leggen; dat is ook genoeg, want niet iedereen wordt ziek of tegelijk ziek.”

Maar de zaal kon niets met deze rationele geruststellingen:De rationele afweging voor het geheel van het land is anders dan die van het individu. Die twee kunnen dus haaks op elkaar staan.’ Osterhaus vond dat verschil irrelevant, want je spreekt bij beleidsbeslissingen niet over een individuele situatie. Maar Glas begreep de bezwaren uit het publiek wel: ‘Dit illustreert dat wetenschappelijke taal tekort schiet als het gaat om je eigen hachje. Dan redeneer je anders.’

Angst is handel..!
Een aanwezige vroeg aandacht voor het feit dat angst ook handel is: je kunt er mensen zodanig mee sturen dat er geld mee te verdienen is, zoals de media dat bijvoorbeeld doen om de kijkcijfers. In hoeverre gebruikt Osterhaus angst om te bereiken wat hij wil? De viroloog zei te kunnen aantonen dat hij alleen ethische afwegingen maakt op basis van zijn wetenschappelijke verantwoordelijkheid, en niet met doelen voor ogen als fondsen werven voor onderzoek of ander persoonlijk gewin. Hij geloofde ook dat misbruik maken van angst als een boemerang naar je terugslaat. Bovendien wees hij op de verantwoordelijkheid van de beleidsmakers: ‘Ik geef de risico’s aan, de afweging hoe gelden worden besteed om ze te beperken, ligt bij hen.’

Osterhaus: "Maar de meeste van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, dus daar kan ik beleidsmakers direct mee aanspreken."
Osterhaus: "Maar de meeste van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, dus daar kan ik beleidsmakers direct mee aanspreken."

Dat dat met moeilijke discussies gepaard gaat, liet Osterhaus ook een beetje zien. Op de vraag hoeveel invloed hij heeft op de beslissing om voor dertig procent van de Nederlanders vaccins in voorraad te nemen, vertelde hij dat hij daarover discussieert met de Gezondheidsraad. ‘Dat is een kwestie van afwegen, onderhandelen en marchanderen.’ Als hij het geheel oneens is met een bepaalde conclusie, laat hij dat wel eens in een voetnoot opnemen. Maar de uiteindelijke beslissing ligt niet bij hem.

Kan hij wel altijd zeggen wat hij wil, vroeg Pijpers, of wordt hij wel eens afgeremd, bijvoorbeeld om geen paniek te veroorzaken.

Osterhaus gaf toe dat dat wel eens gebeurt, maar zette ook hier weer zijn verantwoordelijkheid als wetenschapper voorop. ‘Over reële dreigingen heb ik altijd gezegd wat ik wilde, en daar heb ik me ook wel eens onpopulair mee gemaakt. Maar de meeste van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, dus daar kan ik beleidsmakers direct mee aanspreken.’

Angst is politiek
Angst kan ook misbruikt worden door de politiek, stelde een aanwezige. Bodelier illustreerde dat met de campagnes van Geert Wilders en de Socialistische Partij tegen de EU-grondwet. ‘Zij speelden met angst en vierden de afwijzing als een overwinning. Zo zie je maar dat je heel wat kunt bereiken als je angst politiek goed aanpakt.’ Zelf zou hij liever een andere emotie willen aanwakkeren: vertrouwen.

Ook al hebben we veel bereikt, onze toekomst wordt nu gekleurd door bedreigingen en de samenleving keert zich steeds meer naar binnen. Ik zou dat willen omdraaien: we staan voor een toekomst met allerlei mogelijkheden waarin alles honderd keer beter kan worden. Maar als je zoiets zegt, word je voor gek versleten. Toch vind ik dat er te weinig wordt gestuurd op vertrouwen.’

Vertrouwen veeg ik zo van tafel,’ reageerde Osterhaus cynisch. ‘Angst is de drijvende kracht, dat zie je ook in de dierenwereld.’

Bodelier was dat niet met hem eens: ondanks alle dreigingen stapt hij straks tenslotte toch met een goed humeur in de trein naar huis in het volle vertrouwen dat hij zijn gezin daar gezond en wel zal aantreffen. Osterhaus zag dat meer als een gebrek aan angst. ‘Nee, dat is juist een oervertrouwen!’ stelde Bodelier.

* * *

69 gedachten over “Bezwering van angst: hoe maakbaar zijn emoties?

 1. Drammer Appie zat er al eerder goed naast en was ook de ‘expert’ bij Sars (waarvan de moleculaire samenstelling trouwens verdacht veel lijkt of de samenstelling van Tamiflu). En ook Coutinho heeft bloed van homosexuelen bij een eerdere job met infectieziekten ONGEVRAAGD gebruikt voor HIV onderzoek (zonder de namen daarbij anoniem te gebruiken). Beide heren zullen de ‘maakbaarheid’ van emoties nu wel kunnen gebruiken, vooral de komende periode vermoed ik. En wij zelf? Wij weten nu dat onze emoties niet meer gemaakt hoeven te worden door manipulatie! Wij kunnen nu collectief overgaan tot nee zeggen en doen en rustig gade slaan wat voor emoties dat oproept bij de manipulerende partij (en onafhankelijk van deze reactie te blijven doen wat ons dient).

 2. NU MET -HIERONDER- ALLE BELANGENVERSTRENGELINGEN VAN PANIEKVIROLOOG AB OSTERHAUS * KOMENDE WEKEN BESLISSEND VOOR DE TOEKOMST NEDERLAND: GELOVEN WE KLINK, COUTINHO, OSTERHAUS EN PAUW & WITTEMAN OF KUNNEN WE NOG ZELFSTANDIG NADENKEN?
  De belangenverstrengelingen van Ab Osterhaus, de man die ons de mouwen moet doen oprollen!

  1. Voorzitter van de ESWI, een lobbyclub van Big Farma. Via deze functie staat Osterhaus in direct contact met GSK en Novartis, de producenten van het Nederlandse vaccin (NIET DISCLOSED)
  2. Bekleden van vijf functies binnen de WHO die na te lezen zijn op zijn offciele lijst van nevenfuncties. Deze functies zijn echter extreem alarmerend omdat de WHO leading is in het aanwakkeren van de hysterie en het verplicht voorschrijven van het vaccin. Ook is vast komen te staan dat de WHO een misdadige rol heeft gespeeld bij het opzettelijk besmetten van vaccins. (DISCLOSED)

  3. Lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Octoplus NV, een beursgenoteerde farmaceutische onderneming (NIET DISCLOSED)

  4. Lid van het Managment Team van Virgo-NGI, een samenwerkingsverband tussen universiteiten en big farma (NIET DISCLOSED). Zijn banden met het NGI (Netherlands Genomics Institue) zijn zeer alarmerend daar met ‘genomics’ een directe link wordt blootgelegd met de depopulatie-agenda van de NWO [backgrounds]. Ook de professor in de Vaccinatie Communicatie-kunde Frans Meijman zat tot over zijn oren in de genomics en de eugenetica.

  5. Onderzoeker bij TI Pharma dat synergie wil creeeren tussen universiteiten en big farma (NIET DISCLOSED). TI Pharma heeft weer nauwe banden met de WHO. Een van de directeuren is D. Crommelin, tevens een van de oprichters van Octoplus waar Osterhaus ook weer een functie heeft.

  6. Winnaar van de Organon-award 2004 (NIET DISCLOSED)

  7. Aandeelhouder IscoNova, een Zweeds bedrijf dat vaccins maakt (DISCLOSED, al probeerde Osterhaus zelfs dit nog te verzwijgen bij Pauw & Witteman).

  8. Aandeelhouder in ViroClinics BV dat onderzoek doet voor big farma (DISCLOSED)

  9. Wetenschappelijk adviseur van het Jenner Institute (GB) dat zich toelegt op het ontwikkelen van vaccins voor dieren en wordt ondersteund door big farma. (DISCLOSED)

 3. @Guido beide artikelen bij Misha Kat van klokkenluideronline.nl

  DE OORLOG ROND OSTERHAUS !!!

  Gezondheidsraad was ook al corrupt bij advies over Gardasil * Osterhaus is ook adviseur van de WHO die de ‘griep-hysterie’ regisseert * Bekijk hier ons eerdere stuk The Case Against Coutinho & Osterhaus * Opruimen deze criminelen!

  In een bloedstollende en adembenemende finale gaat de strijd tussen big farma/de vaccinatie-mafia en het Nederlandse volk naar een climax. Hierbij schuwt big farma geen middel en kan rekenen op de loyale medewerking van de fascistoide MSM. Wat zijn de recente feiten en ontwikkelingen? Nadat jarenlang de druk was opgebouwd -ondermeer via deze website- op big farma door continue exposure van belangenverstrengelingen, manipulatie van testresultaten, intimidatie, welbewuste massamoord en zelfs van speciale hit teams om kritische artsen te vermoorden, stroomden de dijken deze week over en werd viroloog Ab Osterhaus exposed. Direct echter kwam de MSM-damage control machine in werking -natuurlijk onder leiding van NRC Handelsblad- met absurde excuses en evidente leugens. Kijk hier eens naar: rol Osterhaus in gezondheidsraad werd teruggedrongen. Wat maakt het nou uit of Osterhaus ‘lid’ is van de Raad of ‘adviseur’? Zijn belangenverstrengelingen worden er niet minder om en bovendien: de Raad heeft zijn ‘onafhankelijke’ adviezen voor de massale aanschaf van de griepvaccins een op een opgevolgd! Maar NRC maakt het allemaal nog erger met de volgende leugen:
  de Raad zou in 2007 de regels rond belangenverstrengeling hebben aangepast! Laten we eens kijken hoe de raad in 2008 opereerde toen het de minister moest adviseren over de opname van Gardasil in de Rijks Vaccinatie Programma. Experts Gezondheidsraad kregen geld vaccinmakers kopte Trouw toen. Hoezo ‘aanscherping van de regels?’ Hier is sprake van het grootste en meest misdadige bedrog uit de Nederlandse medische geschiedenis! Waarom zwijgen alle MSM over de belangenverstrengelingen binnen de Raad over Gardasil?

  Irritant is voorts dat de ‘onthulling’ van de belangenverstrengelingen van Osterhaus -die via zijn bedrijf ViroClincs directe banden onderhoudt met vaccin-producent GSK- nu op naam komt van het VPRO-programma Argos terwijl het nieuws al maandenlang uitgebreid op internet te lezen was, met name in dit uitstekende overzichtsstuk op ArgusOog.org waarin nog veel meer belangenverstrengelingen van Ab worden onthuld. Buitengewoon alarmerend zijn de banden tussen Osterhaus en de WHO waarvan immers vaststaat dat het een hysterie-agenda voert en willens en wetens vaccins heeft besmet met dodelijke virussen, wellicht om mee te werken aan het willens en wetens uitroeien van een deel van de wereldbevolking via gedwongen vaccinaties. Daarover zwijgt de politiek echter in alle toonaarden.

  Wie gaat deze strijd winnen? Het Nederlandse volk dat dankzij internet de misdadige spins en de levensbedreigende leugens van overheid en big farma steeds beter kan doorzien en begrijpen (waar is bijvoorbeeld de professor in de Vaccinatie-Communicatiekunde Frans Meijman [hier de verbijsterende backgrounds] gebleven?) of de vaccinatie-mafia met steun van de MSM? To be continued!

 4. OK Harry. Hopelijk heeft hij het in eerste instantie door jou geciteerde lijstje goed voor elkaar..! Het is écht heftige shit. Ik hoop dat de kranten en andere reguliere media het oppakken. Zo zweverig is het toch allemaal niet.. 😉

 5. Ik heb die info van alle belangenverstrengelingen van onze vriend Ab naar diverse kamerleden gestuurd waaronder ook aan Fleur Agema van de PVV die het zelf al aan roerde in de kamer en ook bij Paaw en Witteman afgelopen week.
  De dag later was Ab te gast bij Paaw en Witteman.Alles is terug te zien op de site van Paaw en Witteman.Ook zie je hoe die smeerpijp van een Osterhaus negatief antwoorde op de vraag van Jeroen Paaw of hij nog meer aandelen had in andere bedrijven en toen Jeroen Paaw hem confronteerde met die aandelen van die Zweedse firma zei hij O JA MAAR DAT IS MAAR 3% !!!
  Diegene die dat gezien hebben moeten nu toch echt wakker zijn want anders worden ze het nooit !!

 6. Het zou slim zijn van het FD of een andere nieuwsbron om die 3% aandelen van het Zweedse bedrijf in geld uit te drukken EN aan te geven dat het om een bedrijf gaat dat vaccins MAAKT. Direct belangenverstrengelend.

 7. zojuist Appie op Consument programma van Vara. Patient komt bij Ab voor antistoffen detectie om te herkennen of het de Mexicaanse griep betreft. Test met bloed afnamen, kost tijd (levert geld op). Kan dus gedaan worden om preventief te werk te gaan (maar ondertussen 34 miljoen vaccins al aangekocht en door de belastingbetaler reeds betaald en door de staat verzekerd tegen aansprakelijkheid). Waarop Appie zegt” de test kost veel tijd, je kunt je beter laten vaccineren”. Hij vergat zijn aandelen te vermelden en al zijn overige banden, vast een opname van een aantal dagen geleden voor hij door de mand viel. En inderdaad: de gezondheidsraad was ook bij Cervarix )HPV) al corrupt, zie ergens link in artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ (meer dan de helft betaald adviseurs of banden met farmaceutische industrie en directeur Gezondheidsraad die zegt dat hij zijn collega’s vertrouwt omdat hij ze al jaren kent…zie Radar uitzendingen voor bewijs).

 8. Nu op NOS teletekst dat 54,4% van de verpleegkundigen en verzorgenden zich niet willen laten vaccineren.Dat is dus al een meerderheid.Bravo de mensen ontwaken !!
  Daarin tegen is 72,4% van de artsen wel bereid een vaccinatie te accepteren.
  Is het personeel slimmer dan de baas ??

 9. @ Harry

  misschien hebben de artsen meer verstand van zaken, en accepteren ze daarom die vaccinatie !!
  tis maar een idee hoor, je kun er ook wat bio akoestische prutjes tegen aan gooien, maar dat moet je zelf weten natuurlijk.

 10. http://www.mednet.nl/actueel/klink-

  bepaalt-volgorde-vaccinaties-voor-medisch-personeel-38463.html
  Selectiecriterium
  Binnenkort krijgen de geselecteerde beroepsgroepen een uitnodiging om vaccins te bestellen bij het Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Het RIVM werkt aan een selectiecriterium voor zorginstellingen om te bepalen welk personeel in aanmerking komt voor een vaccin. Klink wijst erop dat een vaccinatie niet verplicht is, maar wel verstandig. De overheid stelt het vaccin gratis beschikbaar, maar het vaccineren wordt niet vergoed.

  Geplaatst op 24/09/2009 – 13:15 door: Eva Cornet.

  m zeg het maar

 11. Ab Oosterhuis weet je wat je Kunt doen steek al die aandelen maar in je reed ( sorry) Je bent een vieze aasgier en veel mensen letten ook helemaal niet op jou en nemen homeopatishe middelen in die zoals wij al 3000 jaar weten beter werken als jou middelen ik hoop van harte dat je failliet gaat want dat is wat je verdient !! Jij was alleen uit op geld en wij gaan voor de mensheid en gaan voor de gezondheid van alle mensen en niet voor jou bedrijf met al je aandelen stumperd je moest je schamen !!!!! Van ons geen geld meer misschien wel van de overheid die je voldoende steekgeld hebt gegeven maar wij ( het volk) hebben je door ! Dus wat wil je ) ??? Je bent door de mand gevallen zielepiet !

 12. Paniekviroloog Ab Osterhaus blijkt te zijn gelieerd aan een rechtspersoon -Cirion- waarin ook het farmaceutisch bedrijf Gilead participeert, de patenthouder van Tamiflu. Ex-minister van Defensie van de VS -en massamoordenaar- Donald Rumsfeld was vier jaar lang de hoogste man van Gilead en is tot op de dag van vandaag grootaandeelhouder. Uiteraard heeft Osterhaus deze belangenverstrengeling niet gemeld. Kijk hier voor de complete en geupdate lijst van belangenverstrengelingen van de paniekviroloog die inmiddels wel een giga-vermogen moet hebben opgebouwd. Alarmerend is dat Louise Fresco (NRC Handelsblad) ook aan Cirion is verbonden. Fresco is lid van de NWO-organisatie Trilateral Commission.

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2689/breaking-link-osterhaus-rumsfeld.html

 13. @Gait
  Artsen hebben meer kennis van zaken ??
  Zou het ook kunnen dat ze bang zijn voor hun baantje zoals nu al in de USA aan de gang is.Geen vaccinatie dan ontslag !!
  Om met jouw woorden te spreken het is maar een ideetje !!

 14. @ellen

  Ik ben er weer hoor 🙂 Moest even afstand nemen.

  Ik ga rustig verder met informatie ‘naar boven’ brengen. Dat wil zeggen, op sites met breder of ander publiek. Voorbeeld:
  http://weblogs.nrc.nl/opklaringen/2009/10/04/mexicaansegriep/#comment-2519

  Hierin verbaas ik me over het feit dat de EU met de vaccinproducenten heeft geregeld dat ze niet aansprakelijk zijn voor vaccinschade. Nu gaat het dus echt rechtstreeks over mij. En over jou, en alle andere Europeanen.

  PS: Die link met 13 bijbaantjes van Ab O. bij de klokkenluider doet het niet. Toen het er nog 12 waren wel. Is de grens bereikt ofzo?

  Ze zijn in ieder geval al gecopieerd door ene F. de Blok op bovenstaande NRC trail. Zijn ze eigenlijk bevestigd door anderen?

 15. @Joris, fijn je weer te horen! Denk écht dat we deze stilte voor de storm moeten gebruiken om zoveel mogelijk naar boven te halen. AO’s belangen her en der zwerven het net over, zal niet voor niets beweerd worden, al zouden bronvermeldingen welkom zijn…
  Hier nog een link dat gsk de kassa spekt (gevestigd verdorie in dezelfde plaats waar ik 30 jaar gewoond heb!):
  http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_chemie_farma/GlaxoSmithKline_maakt_extra_griepvaccins.8241205-429.art

 16. Goed nieuws: In Duitsland gaat zelfs de regering zich afvragen of het wel verstandig is om kinderen en zwangere vrouwen met kwik in te spuiten.
  Minder goed nieuws: In Nederland vraagt de regering zich niets af (in die richting).

  http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=835%3Agerman-government-tells-pharma-to-make-new-jab-without-mercury-and-squalene-major-revolt-against-swine-flu-jab-spreads&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=nl

 17. Kreeg net het “draaiboek politie influenzapandemie” in mijn mailbox. Heb er even een item uitgelicht:

  Onderwerp: Voorlopig Draaiboek
  1.1.2 Feitelijk situatie
  Door de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken is op
  ? te ? uur besloten dat er in (gedeelte van het land of het gehele land) overgegaan dient te
  worden tot vaccinatie van de gehele bevolking. De vaccinatie zal op ? te 08.00 uur een
  aanvang nemen.
  Gelet op de nu beschikbare informatie zal het R.C.C. vanaf ?? uur operationeel zijn

  Zo te zien heeft Klink gelogen.

 18. @Remco, heb het op pdf, ben niet bij machte om hier een link van te maken en deze door te geven. Denk dat we het voorlopig niet al té serieus moeten nemen, het gaat hier tenslotte om een (weliswaar zéér uitgebreid) concept draaiboek in geval er een pandemie uitbreekt, dat alle politiecommissarissen schijnen te hebben ontvangen. Interessant blijft het om te lezen in welke mate ze eventueel klaar zullen staan om met man en macht het hoofd te bieden aan een economisch ontwricht land (consequent komt dan die 30% ziekteuitval weer terug), aan eventuele opstanden/manifestaties een eind te maken enz.enz. Beetje sf-achtig.

 19. Je wordt op je wenken bediend, Remco! En nogmaals, neem dit met een korreltje zout, het is en blijft een voorlopig concept dat al misschien jàren op de plank ligt.

 20. De volgende onthutsende volledig uitgewerkte politie plannen voor de uitvoering van een gedwongen massa vaccinatie maken mij Nu sprakeloos:

  Quote:

  “Aviaire influenza, Bestrijding Influenzapandemie en een uitbraak van een Nieuw Humaan Influenzavirus.
  bedreiging van de infrastructuur en openbare orde en veiligheid
  30% van de mensen door de ziekte uit zal vallen.
  voedselschaarste in het gehele land
  op grotere of kleinere schaal plunderingen
  massavaccinatie
  Door de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken is op ? te ? uur besloten dat er in (gedeelte van het land of het gehele land) overgegaan dient te
  worden tot vaccinatie van de gehele bevolking.
  openbare orde rond de vaccinatielocaties
  justitieel optreden
  overheidsoptreden
  Primair is het optreden van de politie gericht op het voorkomen of beëindigen van niet te tolereren acties.
  Niet toegestaan zijn demonstratieve acties die direct of indirect leiden of dreigen te leiden tot een verstoring van het vaccinatieproces,
  M.E. Peloton; eenheden die ingezet worden voor begeleiding.
  De openbare orde maatregelen zijn er op gericht het vaccinatieproces optimaal te laten verlopen en eventuele verstoringen van de openbare orde van welke aard ook te voorkomen dan wel te beperken.
  Niet getolereerd wordt: enige verstoring van de openbare orde en het vaccinatieproces verzet tegen het overheidsoptreden belemmering van het overheidsoptreden
  Indien de verdachte weigert zijn/haar naam op te geven:- volgt inverzekeringstelling
  Bij deze anonieme verdachte worden een polaroid- foto en het dactyloscopisch signalement gehecht aan het proces-verbaal en eventueel aan het afschrift van de dagvaarding die aan verdachte wordt uitgereikt, voor heenzending
  IEDERE AANHOUDING MOET EEN “RONDE” ZAAK OPLEVEREN !!!!!!
  Door justitie zal in principe altijd vervolging worden ingesteld.”

  http://www.rijv.nl/data/styleit/28%20-%20Politie%20draaiboek%20influenzapandemie%282%29.pdf

 21. nogmaals meneer hyperfobie je trekt het uit het verband, een komma meer of minder maakt jou niet uit zie ik.voor de volledig leesbare tekst gewoon even het pdfje lezen .
  niks aan de hand dus voorzorg maatregelen voor als en of andere groep mafkezen mij willen beletten mij te laten vaccineren. en niet anders.

  onder lezen versta ik begrijpend lezen.

 22. @ Iedereen,

  Gaat er nog wat leuks gebeuren de komende tijd?, voel me net een stuk kaas of een stuk haring vol met Hollandse prikvlaggetjes, zonder uitjes.

  Vraag me dus af of er nog iets valt te bespeuren wat de meeste nog niet weten, het grote lol virus, het scheurbuik van het lachen virus vaccin, het neverwanttoknow.nl nieuws, Guido misschien weet jij nog iets om de lach zenuwen te activeren?

  Misschien weer eens tijd voor wat nodige lachsalvo’s die heel goed medicijn zijn tegen al de spier verkrampte informatie.

  En niet te lang wachten anders is het zo oliebollen jaar 2012 !

 23. interessant http://www.eo.nl/ditisdedag . Joop Bouma (Trouw) was eerst zelf betrouwbaar met zijn boek ‘Slikken, hoe ziek is de farmaceutische industrie’ , maar steunt nu Osterhaus die wel degelijk banden heeft…was vanochtend op radio. Vandaar dat Bouma niet reageerde op inhoudelijke argumenten en artikelen van ondergetekende? Hij was niet bereikbaar voor commentaar in ieder geval (hij en de redactie van Telegraaf ontving mijn artikelen en verzoeken).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.