Advertentie

Rustig aan; er zijn genoeg chips voor iedereen..


Het is ruim 9 jaar geleden dat Aaron Russo een interview had met Nicolas Rockefeller, een telg uit de Rockefeller-dynastie. De beide mannen konden goed opschieten met elkaar en uiteindelijk ontstond er een soort vriendschap tussen hen. Deze relatie werd uiteindelijk zódanig open, dat Rockefeller heftige onthullingen deed, die later in een grim daglicht kwamen te staan. Daarnaast bood hij Russo ook nog een baan aan bij de ‘Council for Foreign Relations’; een dubieuze club die al lang in een verdacht daglicht staat als een bolwerk van krachten-achter-de-schermen.

Aaron Russo en Nick Rockefeller in 1999.
Aaron Russo en Nick Rockefeller, op 1 December 1999.

De uitlatingen die Rockefeller deed, en die uiteindelijk leidden tot het beeindigen van de vriendschap tussen deze mannen, werden gedaan –let wel!!- ruim 11 maanden vóór de gebeurtenissen van 11 September 2001. Waarom is dit van belang? Lees verder:

Rockefeller vertelde Russo dat er een heftige gebeurtenis zou gaan plaatsvinden, die de VS in staat zouden stellen om Irak en Afghanistan binnen te vallen, en mogelijk ook Venezuela. De eerste 2 gebeurtenissen vonden inmiddels plaats, zoals ook wij Nederlanders weten.

Maar toen Russo aan Rockefeller vroeg waarom deze gebeurtenissen gingen plaatsvinden, dus wat de uiteindelijke uitkomst erdan diende te zijn, antwoordde Rockefeller dat het ultieme doel was dat de hele bevolking ‘gechipped’ zou gaan worden om hen te controleren.

Rockefeller lachte hartelijk om de a.s. ‘War on Terror’, aldus Russo. Een ‘War on Terror’ die ervoor zou gaan zorgen dat de Amerikanen angst zouden krijgen, de angst die nodig zou zijn om hen hun vrijheid op te laten geven in ruil voor ‘de veiligheid tegen een denkbeeldige dreiging’. (En inderdaad, de aanslagen waren nog niet achter de rug, of de ‘Patriot Act’ werd letterlijk en figuurlijk uit de kast gehaald, waar die al lag te wachten. Wetsgeleerden hebben vaak aangevoerd dat het onmogelijk is om in zo’n korte tijd, een wetsvoorstel te schrijven.)

Toen werd Russo dus door Rockefeller uitgenodigd om lid te worden van de ‘Council for Foreign Realations’, een exclusieve club die de VS achter de schermen leidt. Toen Russo protesteerde tegen het verlies van vrijheid voor de ‘gewone man in de straat’, kwam het antwoord van Rockefeller. “Wat kan jou die mensen schelen? Ze betekenen helemaal niets voor je. Zorg voor jezelf en je familie.”  Toen Aaron Russo het hiermee niet eens bleef, eindigde hun vriendschap abrupt. Maar de essentie van het relaas van Rockefeller was duidelijk:

Via het chippen van het individu zou deze daarmee door de overheid kunnen worden gecontroleerd. Hun locatie zou door GPS kunnen worden vastgesteld en alle financiële data zouden aan de persoon gekoppeld kunnen worden. Informatie zal beschikbaar komen over het individu als nooit tevoren. En als mensen dit allemaal niet zouden toestaan, zou hen eenvoudig de toegang ontzegd worden tot hun bankrekeningen, zodat ze financieel geheel ‘droog’ zouden komen te staan.

Een half jaar na het opnemen op film van de bekentenissen van zijn ontmoetingen met Rockefeller, stierf Aaron Russo aan kanker, op 24 Augustus 2007.  Mocht je de uitlatingen van Russo willen zien, er zijn veel YouTubes van deze filmopnamen te bekijken, opnames die door Alex Jones zijn gemaakt. Kijk voor een 15 minuten durende uitsnede van dit interview met Russo HIER

Inmiddels zijn we ruim 9 jaar na de bewuste ontmoetingen tussen Russo en Rockefeller. Barack Obama heeft het presidentiële heft in handen en één van de belangrijke pilaren uit zijn verkiezingsstrijd was de belofte om hervorming van het gezondheidszorgstelsel te bewerkstelligen. Inmiddels maakt Obama werk van deze belofte en staat half Amerika op zijn achterste benen. Want de discussies gaan de kosten, over het verlies van macht van grote industriële bedrijven, over het ‘socialisme’ dat Obama predikt, en dat –naar de mening van velen- volledig tegen de Amerikaanse waarden is, enz. enz.

En bij deze nieuwe gezondheidswetgeving horen natuurlijk de wetten, dat is evident. Wetten die bij uitstek ook geschikt zijn om ook andere zaken door de wetgevingssystematiek te schuiven, die in feite niet of heel weinig te maken hebben met de essentie van de feitelijke wetgeving. Met het verhaal hierboven, het verhaal van Russo en Rockefeller, maken we een stap naar het nieuwe wetsvoorstel inzake de gezondheidszorghervormingen. Het wetsvoorstel wordt als volgt benoemd:

H.R. 3200 – America’s Affordable Health Choices Act of 2009.

“To provide affordable, quality health care for all Americans and reduce the growth in health care spending, and for other purposes.”

In dit voorstel is een behoorlijk opzienbarende passage opgenomen, een passage die 95% van de Amerikanen niet prettig zullen vinden..

De ‘Obama Health Care Bill’ vermeldt in hoofdstuk Class II (Paragraaf 1, Sectie B) specifiek:
‘a Class II apparaat, dat implanteerbaar is.’

Vervolgens is op pagina 1004 beschreven wat verstaan wordt onder de gebruikte term ‘data’ in die paragraaf 1, sectie B:

Implantatie-chip op ware grootte. Veel kleinere chips, gebaseerd op nano-technologie, zijn inmiddels al ontwikkeld.
Implantatie-chip op ware grootte. Maar er zijn ook al veel kleinere chips, gebaseerd op nano-technologie, die op sub-atomair niveau werken en absoluut onzichtbaar zijn voor het blote oog. (klik op het plaatje voor een lead)

‘(B) In deze paragraaf, wordt met de term ‘data’ gerefereerd aan de informatie over een apparaat zoals beschreven in paragraaf (1), inclusief het vergaren van informatie, informatie over patiëntenonderzoek, gestandaardiseerde analytische informatie die het mogelijk maakt om analyses te maken van data uit ongelijksoortige informatiebronnen, elektronische gezondheidsgegevens en alle andere informatie die door de minister van belang geacht wordt te zijn’.

Maar wat is precies een ‘Class II-apparaat, dat te implanteren is’. Laten we eens kijken…

Goedgekeurd door de FDA, the Food & Drug Administration in de VS, wordt onder een Class II apparaat verstaan:
Een apparaat dat geïmplanteerd, in staat is om radiofrequenties uit te zenden met betrekking tot patiënten identificatie en gezondheidsinformatie.’

En welke informatie/data dan door dit apparaatje wordt verzameld, en met welk doel, staat dus hierboven.

Het ligt dus in de bedoeling, dat dit soort apparaatjes dus geïmplanteerd zal gaan worden bij de meerderheid van de bevolking, dat deel dat ervoor kiest om in het nieuwe publieke gezondheidsprogramma te worden opgenomen. Laten we wel zijn, het gaat nog maar om een wetsvoorstel, en de vraag is ook of de wet überhaupt wel wordt aangenomen, maar het voorstel ligt er toch maar…

Met de hervormingsvoorstellen van de private ondernemingen, die nu gezondheidsverzekeringen verkopen tegen krankzinnige prijzen en tegen onbillijke voorwaarden, zal waarschijnlijk een heel groot deel van de bevolking overstappen op het nieuw te vormen gezondheidssysteem in de VS. En natuurlijk betekent dit, volgens de bovenstaande formuleringen, dat een groot aantal mensen ‘gechipped’ zullen worden.

De volwassenen die zich ‘onderwerpen’ aan dit programma zijn eigenlijk nog ‘fortuinlijk’ in dit geval. Want kinderen ‘die geboren zijn in de United States, en die op het moment van geboorte niet vallen onder een dekkende verzekering’, zullen als zodanig vallen onder het CHIP (!!), het Children’s Health Insurance Program. Wat een ‘geschikte’ naam nietwaar? Met deze naam voor het verzekeringsprogramma lijkt een ‘chip’ in elk kind, dat in deze categorie valt, een ‘logische’ stap, toch? (Meer info over CHIP, HIER)

Kinderen die geboren zijn uit ouders die beiden al onder het overheids-gezondheidszorg-verzekeringsprogramma vallen, zullen zeer waarschijnlijk sowieso een ‘Class II-apparaatje’ ingeplant krijgen. Uiteindelijk is het zeer waarschijnlijk de bedoeling, in het belang van efficiency en het verzamelen van informatie…,  dat ‘iedereen’ van deze handige chip wordt voorzien.

Want het  overheidsprogramma zal natuurlijk véél goedkoper zijn dan het private systeem. Deze zullen hun prijzen nog verder verhogen, omdat het aantal verzekerden afneemt en de vraag is, of zij überhaupt zullen overleven. Dán zal iedereen dus onder het overheidsprogramma ‘vallen’.

Kortom een bijzonder controversieel wetsvoorstel ligt op tafel. Natuurlijk hoeven we geen betoog te houden over de voordelen van een chip in je lijf..! Want het gaat vanzelfsprekend over het misbruik ervan en zeker als we de woorden van Russo mogen geloven, is het grote-spel-achter-de-schermen in volle gang. Vaccinaties zijn mogelijk een alternatief middel om mensen te chippen.  One way or the other.. is het kennelijk.

Het misbruik van de geïmplanteerde chips voor controle en mind control is mogelijk, daarover hoeven we ons geen illusies te maken. Het is ook maar zeer de vraag of überhaupt een dergelijke ‘move’ mogelijk is in Europa. Zonder in de angst te schieten, lijkt een allerte houding inzake deze informatie, die je wederom niet snel via de reguliere kananlen, via de kranten of op TV, zult zien.

58 gedachten over “Rustig aan; er zijn genoeg chips voor iedereen..

 1. Nee vanzelfsprekend kom je deze info niet snel via reguliere kanalen, krant en tv tegen. Robin de Ruiter heeft hier echter jaren geleden al uitvoerig in zijn boeken over geschreven en in het boek van Marcel Messing wordt het ook duidelijk vermeld. Laten we ons geen illusie maken dat het de bedoeling is alleen in Amerika te chippen. De bedoeling is immers de hele wereldbevolking tot slaaf te maken. Of dat lukt hangt echter van ONS af, niet van hen. Dit alles speelt zich niet buiten ons bewustzijn af maar daar binnen. Gescheiden bewustzijn bestaat niet. Verandering moet vanuit ons bewustzijn komen en dat is minder moeilijk dan het ogenschijnlijk lijkt. Het hebben van informatie gaat hieraan vooraf. Goed dat deze info hier openlijk op de website wordt vermeld. De ‘dames’en ‘heren’ die denken de leiding te hebben zullen hier niet blij mee zijn. Het lijkt mij beslist geen toeval dat juist nu ook dergelijke info op grotere schaal naar buiten komt.

 2. Hi Guido, ik weet niet of dit hetzelfde filmpje is als ik al een tijdje op mijn harde schijf heb staan, maar zo ja: let op de opmerking van Rockefeller over de ‘Womans Liberation”. Zwaar gesteund door Rockefellers (die de belasting hebben opgelegd-onconstitutioneel zelfs- om de Federal Reserve leningen op ons te verhalen): hij meldt dat de vrouwen beweging is gesteund omdat de Rockefellers beseften dat het niet erg verstandig was om maar de helft van de wereldbevolking te ’taxen’. Kortom, vrouwen rechten en dus belasting heffen!!!

 3. ok, zelfde film dus, er is een lange versie beschikbaar…Iran invasie is na Irak en Afghanistan (daar zat hij al goed!) volgens Rockefeller de volgende ‘false flag event’ (zo worden die dingen genoemd die geënsceneerd zijn met een bewust doel voor ogen..)

 4. ps in de film the Obama Deception (youtube!)vinden we dezelfde achter de schermen mensen hun invloed uitoefenen met behulp van veel politici waar Bush ook al mee werkte (niet alleen Bush en Rumsfeld -en Al Gore en McCain- hebben banden met farmaceutische industrie, maar ook Obama met aandelen in Avi BioPharma, maar dat terzijde): Bilderberger, CFR en Trilaterale Commissie..

 5. nog even voor alle duidelijkheid: het probleem met de chip (naast controle, privacy, etc) is vooral de radiofrequenties techniek…als alle cellulaire communicatie en regulatie tussen en binnen cellen (en alle biochemie en dus alles fysiologische functies van het lichaam!) een blauwdruk hebben die bio-energetische en met frequentie informatie overdracht werkt…kun je je voorstellen wat een verstoring van deze subtiele, organische balans doet de chip teweeg kan brengen (wat we ook al bij dieren zien, vanwege verschuiven van de chip nu al kankerverwekkende toestanden). Nog erger, op deze manier ben je via satellieten ‘radiografisch bestuurbaar’ als een biochemisch en beïnvloedbaar bootje op een nulpuntenergie plas…

 6. ja maar dan moet je ook even uitleggen dat de techniek achter de schermen 1500 jaar verder is dan dat wij schaapjes mensen mogen weten
  er is nu zelfs geen chip meer nodig om mensen volledig op afstand te manipuleren in hun emoties en gedachten patronen

 7. 1) als er nu ergens een rfid chipje ingebracht wordt in een huidplooi dan is de kans groot dat het een dier betreft.
  2) als het nu de bedoeling is dat er ook een chipje ingebracht gaat worden bij mensen dan kun je je afvragen waarom?
  3) misschien omdat mensen ook als dieren beschouwd worden!?
  4) wat is er nou zo erg aan een chipje in je arm? dat kan toch geen kwaad zou je kunnen denken?
  5) als de chipjes techniek heel wat verder is dan wij nu officiëel mogen weten dan begint het wel eng te worden als je denkt aan (besturings) mogelijkheden die we niet mogen weten
  6) er zijn (camelot) getuigen verklaringen die op mij overtuigend over komen (maar jah wat zegt dat?) die zeggen dat wij niet mogen weten hoe ontstellend ver technologisch gevorderd bepaalde groepen ‘mensen’ hier op aarde zijn; wat mij dan extra prikkelt is dat je je kan voorstellen dat de verdwenen triljarden waar de FED niets over wil zeggen ook gebruikt worden voor dit soort vaak griezelige technologie projecten die dan uiteindelijk tegen de menselijkheid gebruikt dreigen te worden
  7) In de grondwet staat dat de FED er helemaal niet mag zijn, sinds 1913 durft niemand hier meer wat van te zeggen, behalve JFK en die is het niet goed vergaan, met andere woorden door angst en geïnjecteerde stupiditeit financieren mensen hun eigen ondergang
  P.S. Ik ben er van overtuigd dat met bijvoorbeeld adhd grapjas Bert Visser aan het roer het met ons land direct beter zal gaan!

 8. @Hyperalert: ik heb inderdaad vaak afgevraagd waar al het ‘geheime budget’ blijft. Er stond eens in VOGUE een artikel, waarin een sub-governementele instantie werd besproken, let wel, die dus GEEN staatsonderdeel was, maar particulier, die een budget van US$ 6 miljard krijgt, ELK JAAR! Zonder hier iets van een begroting oid voor te hoeven af te leggen.. Top Secret!
  Top-secreet zullen ze bedoelen?

 9. die ‘black projects’ gaan nog wat verder in het geval van ‘free energy’ en ‘antigravity’ projecten trouwens.

  @ hyperalert: de scalair elektromagnetische technieken alleen al gaan inderdaad wat verder dan een chipje of nanotje in je arm, klopt. alleen met chip is de tweewegsverkeer optimaal, ook voor communicatie en dataopslag. soort no0n-lokaal medisch experiment, behoort allemaal tot de mogelijkheden.

 10. Al (lang) voordat Obama aan de macht kwam was het al gepland en mogelijk al voorbereid…

  Dat Obama aandelen heeft in de pharma…is dat op die manier de indruk wekken op de “Bush-aanhangers” dat-ie een beetje meespeeld zodat-ie zichzelf niet TE verdacht maakt?
  Ik denk nog steeds dat Obama werkelijk de wereld beter wilt maken maar heb het niet duidelijk gepolst bij mijn intuitie…

 11. @ DingieM: “Al (lang) voordat Obama aan de macht kwam was het al gepland en mogelijk al voorbereid…” dat geloof ik ook en Obama is hopelijk op zijn minst ook bezig om een positieve bijdrage te leveren. Dat lukt hem echter nog niet echt, maar de vraag is of dat aan hem ligt of aan alle tegenwerkingen en de ‘scripts’ die al klaar lagen voor hem, en door wie geschreven…Een positieve ‘infiltrant’ in het wespennest, wie zal het zeggen? Ik denk een beetje aan een uitspraak in de bijbel (die ik toevallig ken, verder geen religieuze link..): ‘” They will know them by their deeds”! MAW: gebruiken we de techniek voor ‘zwarte magie’ of ‘witte magie’ (lees politie/wetenschap/maatschappelijke concepten). De ware motieven zullen hopelijk wel aan het licht komen, het is niet eens nodig om vooropgezette ideeën te hebben, ze worden getoetst aan de werkelijkheid.

 12. @More. Ik kan ook aan alles twijfelen, bijv. aan jouw woorden. Hoe weet je dat dit niet te verifieren is. Wie zegt je dat wij vrolijk zijn? Maar goed, ik zie dat je het in de vragende vorm stelt. Het antwoord is ‘JA’.

 13. @John

  Ik had begrepen dat “zwarte magie” wordt uitgeoefend in de “rimboe” door shamanen enz., en witte magie door onze kerkvorsten en wat daarmee door één deur kan…

 14. Wat er nu bij mij opkomt is dat er twee jaar geleden al een paar Hyves waren waar “Chip – Mike” ons al heel erg aan het waarschuwen was voor VERICHIP enzo. Toen werd hij door kamp NL compleet belachelijk gemaakt en uitgespuugd, tot hij het bijltje er maar bij neer moest leggen. Nu zitten diezelfde galspugers angstvallig om zich heen te kijken, nu ze merken dat het verdraaid nog aan toe nog wel eens waarheidsgehalte zou kunnen hebben. Maar dat betekent dat IK “het leventje” niet meer kan leiden straks!! whooha! …. Nou, laat ik het houden bij: Ben blij dat je eindelijk eens in je slaperige oogjes wrijft joh, misschien dat je wel wakker wordt. Join the club !!!
  😉

 15. @Guido: Ik twijfel idd. aan heel veel zaken wat deze onderwerpen betreft.
  Ik kijk ook de filmpjes op youtube bijv. en lees websites als deze en dat doe ik niet voor niks. Ik heb ook duidelijk het gevoel dat er iets heel erg mis is met de wereld, maar om dat goed te begrijpen heb ik harde feiten nodig.
  Dat een gesprek niet te verifiëren is lijkt me duidelijk.. of hij moet ergens opgenomen zijn en op internet staan.
  In bovenstaand artikel is verder geborduurd op het verhaal dat Aaron Russo verteld heeft en vormt dus de basis van dit artikel. Blijkt die basis weg te vallen dan lijkt het mij dat dat het vervolg van het artikel ook aantast.

  Misschien kijk ik wel te kritisch naar deze en andere artikelen maar ik zie feitelijk hetzelfde gebeuren met de wereld als jullie. Ik doel er ook totaal niet op om, zoals Nikolai het noemt, “gal te spugen” of om even vanalles te gaan debunken. Ik neem alleen niet alles zomaar klakkeloos aan omdat blijkt dat heel veel “feiten” geen feiten blijken te zijn.
  Juist dit verkleurt de informatie en maakt dat “we” afgedaan worden als conspiracy mafkezen.

 16. [i]
  Een half jaar na het opnemen op film van de bekentenissen van zijn ontmoetingen met Rockefeller, stierf Aaron Russo aan kanker, op 24 Augustus 2007. [/i]

  waaruit blijkt dat het ook maar gewoon mensen zijn…

 17. @More: respect hoor!
  Het is natuurlijk een interview waarbij je Russo UIT EERSTE HAND hoort vertellen; heb je de interviews gezien met Alex Jones..? Waarom zou deze man dan liegen, what’s the point? Ik zie dat het een goeje vent is, da’s een belangrijk punt voor me.

  Maar belangrijker is het dat het gaat om het in elkaar passen van puzzlestukjes. En dit verhaal past daarin weer perfect. Als ik dan de channeling tegenkom van Tom Kenyon en de Hathors, en die verklaren hetzelfde, vanuit hun perspectief, plaats ik dat op de site.

  Vervolgens kijk ik bijv. naar het officiële rapport van de 9/11-commissie, een officieel stuk. Moeten we daar dan naar kijken? Dát rapport is een grote propagandastory voor de Amerikaanse regering. Is dit dan ‘WAAR’? Is dat dan een feit?
  Maar inderdaad, wat ‘waar’ is, is voor eenieder om door haar/zijn ‘zeef’ te halen. Tenx!

 18. Dat is nu zo mooi aan het leven. Het leven is namelijk ook geen vaststaand feit…Anders zou het leven er voor iedereen hetzelfde uit zien. Maar de realiteit van het leven ondersteunt soms wel/soms niet andere feiten, die later ook weer bevestigd worden/ontkracht worden. De tijd (ook al relatief) zal het leren!

 19. De ironie van dit verhaal is dat mensen nu al te controleren zijn waar ze uithangen door hun mobiele telefoons.
  Maak technologie leuk en mensen kopen hun eigen controle, dat is toch geweldig? Het kost de elite ook nog bijna niks.
  Stel je eens voor met een chip in je arm hoef je nooit meer je beurs te trekken.
  Dan loop je je lokale supermarkt binnen en gooit van alles in je karretje en loopt zonder te pinnen of te betalen de winkel gewoon uit.
  Als je voorbij de sensoren loopt die bij de uitgang opgesteld staan worden alle goederen electronisch gescand en meteen je chip en wordt het bedrag af geschreven.
  Of nooit meer in de rij staan bij het vliegtuig. Gewoon je bagage afgeven en door een poortje lopen en ze weten wie je bent en je wordt als een vip behandeld zodat anderen die wel in de rij moeten staan overtuigd worden om er een te nemen.
  Nooit meer een paspoort bij de douane in vreemde landen te laten zien, je loopt gewoon langs scanners en de rijen bij de douanes zijn er niet meer.
  Nooit meer nakijken of je je beurs bij je hebt of je paspoort, je draagt het altijd bij je.
  Nee die chip zullen ze ons echt niet opdringen, daar is veel teveel tegenstand tegen en mensen accepteren dit niet.

  GSM toestellen waren de testcase over hoe de chip op te dringen en als ik zo rond om mij heen kijk moet ik wel stiekem een beetje lachen hoe mensen erin getuind zijn want ze kunnen niet meer zonder hun toestelletje.
  O en wat dacht je van je chipgedrag in winkels?
  De statistici en mensen die willen weten wat voor geldspoor je achterlaat smullen bij je gebruik van pin en andere electronische betaalmiddelen.
  Ze weten al heel veel over je zonder dat je het zelf in de gaten hebt.

  Je neemt de chip niet? Stel je dan maar eens voor dat je bij Albert Heijn nog bij de enige kassa staat om je boodschappen af te rekenen omdat je de chip niet hebt.
  De kassa juffrouw zegt tegen je dat vanaf morgen niet meer op de oude manier betaald kan worden omdat iedereen zo makkelijk en prachtig die chip geaccpteerd heeft en jij de buitenstaander bent geworden. Wat ga je doen? Geef je alles op om in de wildernis te gaan leven? Veel mensen zijn nou eenmaal luxe gewend in hun leven.

  Mensen zeggen wel keihard dat ze de chip niet nemen maar staan eigenlijk niet erbij stil wat dat voor een ingrijpende gevolgen voor hun leven zal betekenen en ik denk dat 90% van de nee-zeggers zich straks toch wel laat chippen als het erop aan komt om te kiezen.

  Het ligt inderdaad aan ONS of het project lukt. Zijn er te weinig bewust van wat zich afspeelt dan denk ik dat ze een makkie hebben en probleemloos de chip uit kunnen rollen.

 20. Gaat ze nooit lukken en komt er niet!

  hoogmoed komt altijd voor de val!

  Kijk om je heen alle “angstzaaiers” worden continue te kakken gezet.

  KNMI met weer alarm
  Ab klink met HPV en Varkensgriep prik
  Rechtzaak die voor de FED niet zo goed uitpakte (lees fed up van de FED op wtk)
  Al gore met zijn global warming

  ETC etc het is aan de gang zij die we altijd zo vertrouwden vallen door de mand en keer op keer en steeds vakker totdat niemand ze meer vertrouwt of geloofd!

  Kijk het filmpje were the hell is Mat dat is wat de wereld burger wil dansen en lol hebben met elkaar. En wie maken er nu ruzie en oorlog? zij die ons zeggen te beschermen.

 21. @Guido: Het is gewoon erg moeilijk een duidelijk beeld te vormen. Denk je te weten hoe de vork een beetje in de steel zit, blijkt het aan de andere kant weer gedebunked te zijn.
  Ik geloof niet in die officiële stukken van de Amerikaanse regering simpelweg omdat er teveel tegenstrijdigheden in staan.
  Ik probeer hier ook niet om jouw (jullie) verha(a)l(en) als onzin te bestempelen. Ik zie alleen (net als jullie) dat er heel wat mis is met de wereld en dat dat alleen veranderd kan worden door mensen bewust te maken. (Het stukje van Stoner vind ik in dit opzicht meer verhelderend voor mensen die nog denken dat deze wereld zo mooi is.) Mij lijkt het dan dat als iemand komt met channelings en illuminati 90% van de bevolking afhaakt en het zonder verder te denken afdoet als zweverig conspiracy gedoe.

 22. @More: ok, prima. Wat ik lees is je zinsnede: “Mij lijkt het dan..”. Da’s nou helemaal perfect, maar tevens de essentie van je gevoel.

  Ik geloof het omgekeerde. Niet cijfermatig, maar ik geloof dat steeds meer mensen in staat zijn om onderscheid te maken, dat mensen in staat zijn zich te voeden om aan hun behoefte aan bewustzijn, hoe ‘klein’ ook, te voldoen.
  M.a.w. ik geloof ook geen spat van die 90%. Als dat wél zo is, heb je niet alleen gelijk, maar zit ik er ver naast…
  Maar het gaat volgens mij niet over het absolute begrip ‘channelingen’ of ‘Illuminati’. Grenzen vallen weg, ook die tussen woorden.. Mensen gaan nuances voelen, gaan zich verdiepen in zaken waar ze vroeger alleen maar dronken over spraken. Bij wijze van spreken. Een channeling is al lang geen channeling meer als iemand dat zegt. Mensen kijken naar de inhoud ipv naar de verpakking of het etiket.

  Kijk eens naar een blad als Happinez. Gegroeid naar 160.000. Ik vind het wel een soort leren-jackies-salon-spiritualteit, maar dat is mijn mening. Het is behoorlijk aanmatigend als ik al die mensen op een hoop zou vegen! Dat doe ik dus ook niet.
  Ook als ik die 10% channeling-lezers hoger zou ‘achten’ o.i.d. dan de andere 90%. Als het dus waar is wat je zegt van die 10/90%.
  Maar nogmaals: ik geloof dat veel meer mensen snoepen, zich voeden/laven aan steeds meer en verschillende ‘bronnen’. Het kan hen niet schelen, als het maar met hen resoneert. Zulks allemaal ter eer en meerdere glorie van Bewust-Zijn.

  En of er dan partijen zijn die dit trachten te voorkomen, een stokje in het levenswiel willen steken, so what? Het ‘spel’ wordt er alleen maar intenser door, het Bewust-Zijn wordt er alleen maar intenser door geprikkeld.

  Zoiets?

 23. [i]En of er dan partijen zijn die dit trachten te voorkomen, een stokje in het levenswiel willen steken, so what? Het ’spel’ wordt er alleen maar intenser door, het Bewust-Zijn wordt er alleen maar intenser door geprikkeld.

  Zoiets?[/i]

  Zoiets idd. 😉

 24. @Guido:
  Ik merk om mij heen, dat er wel steeds meer mensen geinteresseerd zijn in alle info op i’net, die ik hen aanreik. Maar tegelijkertijd zie ik om mij heen nog zoveel mensen, voor wie het allemaal een “ver-van-mijn-bed-show” is. Die leiden hun leventje en leven echt alleen maar in hun eigen wereldje.
  En als ik dan erover nadenk, hoeveel mensen in “ontwikkeld Nederland” nog onwetend zijn, wil ik eigenlijk niet weten hoe onwetend men op de meeste plekken op aarde nog is. Gewoon door gebrek aan (toegang tot) informatie.
  Dan vraag ik mij wel eens af hoe lang het nog duurt, voordat we met genoeg mensen bewust zijn van de huidige wereld en de mogelijkheden van onze geest.
  Want het kan mij eigenlijk niet snel genoeg gaan.
  Tegelijkertijd weet ik, dat het mijn tekortkoming is, dat ik zo ongeduldig ben. We kunnen het niet dwingen.
  Oftewel: There’s a time and place for everything.

 25. En over het wel of niet laten chippen:
  Mij maakt het niet uit, hoe ze het brengen. Ik laat dit leven liever achter me, dan dat ik me laat chippen.
  Het enige waar ik bang voor ben, is dat ze mij onder controle krijgen met middelen, die ik zelf niet kan voorkomen. Zoals bv. mindcontrol zonder chip, oid.

 26. @Danny: als je alles omdraait, ontstaat er vaak een mooiere wereld. Weet je waarom? Omdat je dan niet meer de wereld BUITEN je ziet, maar die BINNEN je.
  Moet je voorstellen hoe verlichte geesten als Buddha, Jezus, Ghandi etc. zich gevoeld hebben, op die momenten, toen er nog veel minder bewust-zijn op de planeet was…
  Zij wisten ook dat het enige belang de weg naar binnen is. Daar zit het kacheltje, de Ziel, die je focus aanstuurt.
  Je focus bepaald, als je niet oplet, je wereld. Maar je vergeet dat jij het bent die die bundel hebt gericht!
  Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Allemaal vanuit die Ziel die focussed. Zo binnen, zo buiten.

  En die chips.. Tja, zeg het maar. Kan me niet voorstellen, net als bij de vaccinaties tegen de griep, dat dit verplicht kan worden gesteld..!

  Take it easy.

 27. @Guido: ik worstel met je 1e zin: Als je alles omdraait, ontstaat er vaak een mooiere wereld. Ik begrijp even niet in welke context ik deze zin moet lezen in relatie tot mijn verhaal. Excuseer mijn lompheid, maar ik vat hem gewoon niet. De rest is wel duidelijk. Dank daarvoor.

 28. @Danny,

  Misschien snap ik Guido een beetje.

  Ik krijg steeds meer het idee, als ik de wereld moet geloven volgens de massa media, en dat vergelijk met de waarheden die nu steeds meer naar boven komen, dat veel zaken omgedraaid zijn, de andere kant van de medaille laat zien…

  Dit is bijvoorbeeld met betrekking op piraterij: “wij” de massa media beschuldigen de piraterij van aggressieve/terroristische acties in Afrika, maar de waarheid blijkt nu dat “wij” de overheden van Europa zelf de aggressors zijn, omdat “wij” daar nucleair afval van ziekenhuizen lozen.
  Net zoals eeuwen geleden wordt eentonig verteld dat de piraten de slechte jongens zijn, terwijl het omgekeerde het geval is: de overheden/monetaire stelsels waren degene die onderdrukten en dat nu nog doen.

  Hetzelfde met de “reguliere” in hokjes denkende natuurkundige wetenschappers: die “prediken” op school dat een atoom voor 99.xx% bestaat uit “niets”, uit “ruimte”.
  Welnu, vrijer denkende nieuwe wetenschappers die komen erachter dat het het omgekeerde is. Er is *alles*.

  Evenals dat de massa media roept dat de Taliban papavervelden oogst voor hun financieringen. Dit blijkt ook tegenovergestelde te zijn, want de troepen die onder de VN vallen zijn daar juist om de papavervelden intakt te houden voor de drugsindustrie. De Taliban was in 2000 juist de papavervelden aan het vernietigen.
  En dan kun je misschien ook raden wie de grootste partijen zijn in het intakt houden van de totale drugsindustrie…juist de overheden en niet de drugskartels zelf…

  Zo ook met het Vaticaan. Die houden de wereld voor de gek door voor te doen dat ze God aanbidden, maar ze doen het tegenovergestelde, ze aanbidden de Illuminati/lucifer (het oog op de piramide op het dollarbiljet).
  Vind je het niet gek dat er steeds meer verhalen de ronde doen dat katholieke priester seks bedrijven met kleine jongetjes? En die werken voor het Vaticaan?

  De waarheden zullen bovenkomen, en vele mensen zullen kotsmisselijk worden van de enorme decepties.

  Maar zoals Guido zegt, de waarheid zit binnenin iedereen, daarom moet men eerst zijn eigen waarheid zoeken. En de werkelijke waarheid kan men alleen maar zien door beide kanten van de medaille in ogenschouw te nemen, want alles is gepolariseerd.

 29. @DingieM/Danny. Ik ben inmiddels 53 en mijn aandacht wordt steeds meer getrokken tot het spiegelen. Het lijkt wel of ik in één grote spiegelzaal loop. Maar als ik in stilte de zaken dieper dóórvoel, dan krijgt (bijna) ales wat ik meemaak, een ‘zuiverder’ beleving in een soort ‘omgekeerde’ wereld, dan zoals die in eerste in instantie bij me binnenkomt. (vandaar ‘omgekeerd’)

  Ik ben er absoluut van overtuigd dat er daarom in onze fysiek een paar bottleneck’s zitten, die ons achter ‘het gordijn’ houden. We kunnen niet zien wat er kosmisch gebeurt, we zijn niet ‘aangesloten’.
  En dan kom je op het verhaal, dat de mensheid IN DE FYSIEK een experiment is. De bezieling van het lichaam, maakt dat het bewustzijn ontstaat, in de tegenstellingen, in de onevenwichtigheid van de fysieke werkelijkheid..

  Daartussenin, heeeeel dun, dat zilveren draadje, dat je de weg wijst. Dat draadje dat DOOR het gordijn heen loopt. De broodkruimeltjes van Klein Duimpje.. 😉

  Ik ga binnenkort een ‘bewijs’ op de site plaatsen over deze verstoring, op heftige wijze, van het menselijke lichaam. (Let wel: dus NIET DE ZIEL!) Dat verhaal zal gaan over de atlasprofilax.
  Daarmee direct het verhaal van Bram Vermeulen inzake Sitchin bevestigend. De Annunaki, die het menselijke ras hebben geschapen, in de slaafse zin. Niets om boos op te worden, want hierdoor is een prachtige speeltuin voor de Ziel geschapen, om zich te ontwikkelen, zich Bewuster te worden.

  Maar dat spiegelen, dát is voor mij een basis voor ‘het grote onbegrip’, de basis voor oorlogen en onrecht in de wereld. Zoiets?

  DingieM, je hebt daarin ook de prima voorbeelden, in mijn ogen, waarbij die spiegeling mensen ‘absoluut’ doet geloven in de gepresenteerde ‘waarheid’. Zinsbegoocheling in veel gevallen. En vooral 9/11 is hier natuurlijk hét bizarre voorbeeld van. We zijn de Spiegel aan het geloven, zó sterk, dat velen niet eens ruimte houden voor alternatieven. Ze zitten zichzelf in de weg, met hun aannames. En in dat opzicht is het ook weer een fantastische oefening om ook die aannames ‘los te laten’ en te kijken met je hart.

  Dank voor je reactie!

 30. I get it. Beiden bedankt.
  Dit spiegelen doe ik ook al heel lang, maar dat is ook meteen hetgeen mij stoort. Dat er nog zoveel mensen mensen zijn, die voor de gek worden gehouden.

  Ondanks de “ergernis” ben ik zelf heel blij, dat ik nu mijn eigen waarheid kan ontwikkelen. Één die gebaseerd is op respect, acceptatie en liefde.

  Ik ben er namelijk, net als jullie waarschijnlijk, nog steeds van overtuigd, dat het ware geluk van de mens niet in geld of materiele zaken verborgen ligt, maar juist in delen en genieten van de kleine dingen.
  Een zonnestraal op je huid, de eerste regen als het heel warm is, de geur van het bos, etc.

  Nogmaals bedankt voor de uitleg.

 31. Wezens die collectief vibreren in dezelfde fysieke bandbreedte komen elkaars creatie daarbinnen tegen. Ik persoonlijk denk dat het daarom belangrijk is dat “wij” het perspectief veranderen/vasthouden in iets vriendelijks omdat ik vermoed dat “hun” dat niet van plan zijn.

 32. Wat ik denk dat heel belangrijk is dat je geluk eerlijkheid en liefde deelt met je medemensen , een aantal jaren geleden had ik ontzettend veel last van woedeaanvallen mn adhd etc .

  sinds een paar jaar ben ik me eigen gaan focusen op de positieve dingen in het leven en wat bleek dat ik mij zelf heel anders opstelde tegenover mensen en problemen , waar ik voorheen meer angst creerde was ik nu juist die positieve factor die altijd zij , yo maak je niet druk alles komt goed , en ik bood ook hulp aan mensen die dat nodig hadden bv : maten die met problemen zaten etc.

  Ik heb absoluut geen topbaan of wat dan ook , maar ik lach me eigen wel kapot op mn werk met collega’s.
  het gaat er om dat wat je uitstraalt heel belangrijk is , naar mijn mening heeft positivitet een directe invloed op al je handelingen waar dan ook .

  maar om nu even op deze topic terug te komen .

  ik heb dit bewuste deel van Aaron Russo in Zeitgeist ( docu ) gezien , mijn reactie was mischien wat vreemd voor mensen : ik brak in een shaterlacha uit en zei bring it on! , ik denk zelf als ze iedereen willen chippen dat dat heel veel moeite gaat kosten want ook al is er maar 5 % op de wereld die dat niet willen , dat zijn er toch wel wat .

  zoizo ben ik van mening dat De illuminati/bilderberg en al die mongolen ratten eerste klas zijn , ik lees alle responses van de mensen hier waaruit blijkt dat deze eerlijk , aardig en duidelijk zijn , en eigenlijk zou heel dit zaakje omgedraaid moeten zijn de illuminati is degene die moet veranderen ook al kost dat al hun macht.

  want zeg nu zelf Zonder hun hadden wij zelf al onze gouden tijd gecreerd.

  ik snap zoizo niet het hele concept hoe die mensen hun macht toe passen.
  als ik wat macht had dan was dat allang gebruikt voor positieve ontwikkelingen , we hebben het af en toe al zo moeilijk ( volgens sommige 😛 ) why make it harder.

  Anyway op dit moment heeft het geen zin om met geweld of aanslagen er tegen in te gaan , dat geeft ze alleen maar meer rede om een nog hardere politie staat te creeeren.

  maar do note , als er in de toekomst een duidelijke keuze moet gemaakt worden voor of tegen de illuminati dan sterf ik liever in vrijheid dan dat ik leef in gevangenschap.

  nogmaals , ik ben zeker niet agressief of depressief , integendeel de laatse jaren is mijn leven superpositief geworden , ook al heb ik geen relatie of wat dan ook geniet ik steeds meer van het leven , onze mooie planeet en de unieke wezens die zich er bevinden

  ik dank u alle , en wens iedereen al het geluk van de wereld.

  bart

 33. @Bart: Nice said…

  N.a.v. je opmerking over macht gebruiken op een positieve of negatieve manier:
  In de huidige wereld zouden zij nooit zoveel geld en macht hebben gehad als ze eerlijk waren geweest. Op een eerlijke manier zouden ze ook nooit hun doel bereiken, nl. complete macht over de mensheid.
  Zonder angstzaaien zou ze dat nooit gelukt zijn.
  Het mooie hieraan is, dat wij straks veel meer genieten van ons vergroot bewustzijn en van de overwinning op de angst- en haatzaaiers.

 34. Vandaag zapte ik heel even langs CNN en kwam toen viruspropaganda tegen door de directeur van het CDC. Wat Jacq en mij gelijk opvielen was dat deze man geen normale pupillen had. Hij had echt verticale streepjes midden door zijn ogen. Vaag…

 35. willen jullie nu beweren dat deze man een reptielachtige buitenaardse is???

  heb even wat foto’s van deze man bekeken…en zijn pupillen zijn rond..net zoals die van ieder ander..
  hij was waarschijnlijk gewoon even vergeten zijn ogen mee te shape-shiften voor hij aan het desbetreffende viruspropaganda begon…yeah right!!

  als je mensen wil aantrekken op dit forum lijkt het me beter dat je niet lukraak van dit soort onzin neer gaat zetten…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.