Advertentie

De Amerikaanse Ramp met GMO; een les voor iedereen!


William Engdahl kunnen we betitelen als een erudiet strijder voor waarheid en democratie. Hij maakt zijn reputatie van luis in de pels van de powers-that-be weer helemaal waar met het onderstaande heftige artikel over genetische manipulatie. Hoe is en blijft het mogelijk dat overheidsfunctionarissen dit soort bedrijven, zoals de Monsanto’s van deze wereld, niet heftiger tegen het licht houden, bij hun aanvragen om tot de Europese en andere markten te worden toegelaten.

William Engdahl: uiterst erudiet wetenschappelijk journalist.

De reputatie van vooral Monsanto is werkelijk huiveringwekkend, daar hoeven we niet veel woorden aan vuil te maken. Via manipulatie, onderdrukking, juridische foefjes, lobby-werk bij overheden en allerlei manipulatieve onderzoeken, die allemaal tot doel hebben hun zaden te promoten, is dit bedrijf gekomen waar het nu is: een van de grootste ‘spelers’ op de markt voor voedselzaden! ONS VOEDSEL.

Dat Monsanto gewoon keihard over lijken gaat, arme boeren het figuurlijke mes zodanig op de keel zet, dat 200.000 van hen besloten om zelfmoord te plegen (HIER), dat dit bedrijf hele zaden-infrastructuren vernietigd, die vele tientallen generaties lang zijn opgebouwd, is kennelijk nog steeds geen waarschuwing genoeg voor overheden om Monsanto te bannen.

Keer  op keer wordt bewezen dat GMO-zaden de claim niet waarmaken van succesvolle hogere-opbrengst gewassen, INTEGENDEEL zelfs, het blijft maar rondspoken in de hoofden van overheidsdienaren, dat genetisch gemanipuleerde zaden, dé oplossing zouden kunnen brengen voor de voedselbehoefte van almaar stijgende wereldbevolking. Dit is niet waar! (Kijk bijv. maar eens even naar dit artikel op WantToKnow)

Maar de kant keert het schip; als we niet willen luisteren naar de vele, vele voortekenen, komen we natuurlijk vanzelf in de shit. En dát is er nou precies aan de hand. De combinatie van GMO-zaden én de eigen pesticide ‘RoundUp’, een combinatie die Monsanto al vele miljarden dollars heeft opgeleverd, gaat zich nu tegen hen keren. Hun verhaal is niet perfect, verre van dat. Hun verhaal rammelt werkelijk aan alle kanten. Huiveringwekkende gevolgen van GMO, die zich nu tonen. Een nieuw hoofdstuk in het horrorboek dat Monsanto heet.

* * *

X

Genetisch Gemanipuleerd Voedsel:

De Amerikaanse Ramp met Genetisch Gemanipuleerde Organismen.

Een Les voor de hele Wereld.

F. William Engdahl © augustus 2010, Global Research

vertaling Jan Smith voor WantToKnow.nl/.be

X

Kortgeleden hebben de ongekozen machthebbers van de Europese Commissie (EC) in Brussel geprobeerd de overweldigende oppositie die binnen de Europese gemeenschap bestaat tegen de verspreiding van Genetisch Gemanipuleerde Organismen in de landbouwsector (GMO) terzijde te schuiven. De voorzitter van de EC heeft nu de beschikking over een marionet in de persoon van een Maltezer accountant die de portefeuille voor gezondheid en milieu beheert en die gedachteloos instemt met het gebruik van GMO.

De vorige Europees Commissaris voor Milieuzaken uit Griekenland was een fel tegenstander van GMO. Hoe dan ook, de Chinese regering heeft aangekondigd dat ook zij mogelijk zullen instemmen met het gebruik van een grote hoeveelheid gemanipuleerde rijst. Voordat de zaken nou echt uit de hand dreigen te lopen, doet men er goed aan eens te kijken naar het grote proefterrein voor die spullen, de USA namelijk. Daar is men erachter gekomen dat de opbrengsten allesbehalve voordelig uitvallen – integendeel zelfs.

Wat zorgvuldig buiten de propagandamachine van Monsanto en andere agrarische bedrijven die zich hebben toegelegd op het promoten van genetisch gemanipuleerd voedsel als alternatief voor de conventionele manier van het telen van voedsel wordt gehouden, is het feit dat tot nu toe in de hele wereld alle GMO-gewassen gemanipuleerd en gepatenteerd zijn om slechts twee redenen – om resistent te zijn tegen, of ’tolerant’ voor het gepatenteerde zeer giftige onkruidverdelgingsmiddel ‘glyfosaat’ dat Monsanto en andere multinationals voorschrijven aan de agrarische sector als voorwaarde voor het mogen kopen van hun gepatenteerde GMO-zaden.

In tegenstelling tot de leugenachtige pr-kletsverhalen die door de agrarische reuzen ten behoeve van zichzelf worden verspreid, bestaat er niet één genetisch gemanipuleerde zaadsoort die een grotere opbrengst geeft dan die van conventionele teeltmethodes!

De tweede valkuil betreft GMO-zaden die genetisch gemanipuleerd zijn om weerstand te kunnen bieden tegen bepaalde soorten insecten. In tegenstelling tot de leugenachtige pr-kletsverhalen die door de agrarische reuzen ten behoeve van zichzelf worden verspreid, bestaat er niet één genetisch gemanipuleerde zaadsoort die een grotere opbrengst geeft dan die van conventionele teeltmethodes, en er is er ook niet één die minder giftige chemische herbiciden nodig heeft dan in de gewone landbouw het geval is. Dat heeft alles te maken met het eenvoudige gegeven dat er in de conventionele agrarische sector geen grove winsten kunnen worden gemaakt.

Plaag van Reusachtig Superonkruid
Vooraanstaand opponent van genetisch gemanipuleerde gewassen, bioloog, Dr. Mae-Wan Ho van het Wetenschappelijk Instituut in Londen, heeft opgemerkt dat bedrijven zoals Monsanto herbicidentolerantie (HT)  in hun zaden ‘inbouwen’ vanwege de ongevoeligheid voor glyfosaat van de gencodering van het enzym dat door de herbicide wordt bestreden. Het enzym wordt verkregen uit de bodembacterie ‘Agrobacterium tumefaciens’.

Insectresistentie wordt toegeschreven aan een of meer giftige genen die worden verkregen uit de bodembacterie Bt (‘Bacillus thuringiensis’). De Verenigde Staten begonnen in 1997 op grote schaal met de commerciële teelt van gemanipuleerde gewassen, voornamelijk sojabonen, maïs en katoen. Tegenwoordig maken deze gewassen voor 85 tot 91% deel uit van de gebieden in de VS waar deze drie hoofdgewassen worden geteeld, bijna 171 miljoen hectare.

Superonkruid, een cartoon met een bittere nasmaak..

De ecologische tijdbom van de gemanipuleerde gewassen staat volgens Dr. Ho op exploderen. Gedurende de jaren dat er voortdurend gepatenteerde glyfosaat herbiciden zijn toegepast, zoals het beruchte middel ‘Roundup’ van Monsanto, zijn allerlei soorten super onkruid ontstaan die resistent geworden zijn voor de nieuwe herbiciden; het antwoord van Moeder Natuur op de menselijke pogingen haar te vergiftigen. De super onkruidsoorten vergen significant veel meer onkruidverdelgers om ze te bestrijden.

ABC Television, het grote Amerikaanse nationale tv-netwerk, maakte kortgeleden een documentaire over deze super onkruidsoorten met als titel: “Superonkruid dat zich niet laat  verdelgen.”[1]

Ze ondervroegen boeren en wetenschappers uit de staat Arkansas die spraken over velden die overwoekerd waren door reusachtige ganzenvoetplanten die bestand blijken te zijn tegen net zoveel gif als de boeren maar kunnen sproeien. Ze interviewden een agrariër die in drie maanden tijd bijna € 400.000 had uitgegeven aan mislukte pogingen de nieuwe super onkruidsoorten te verdelgen.

De nieuwe soorten superonkruid zijn zo sterk dat oogstmachines erop stuklopen en handwerktuigen breken als men ze daarmee probeert te wieden. In de staat Arkansas alleen al werd tenminste 400.000 hectare sojabonen en katoen geplaagd door deze nieuwe biologische mutanten. Gedetailleerde gegevens over andere agrarische gebieden zijn vooralsnog niet voorhanden, maar men gelooft dat het om soortgelijke gevallen gaat.
Het pro-GMO Ministerie van Landbouw heeft volgens berichten gelogen over de werkelijke toestand met betrekking tot de Amerikaanse oogsten, gedeeltelijk om de gruwelijke realiteit te verhullen en om een explosieve revolte in ’s werelds grootste markt voor genetisch gemanipuleerde producten te voorkomen.

Een variëteit van het super onkruid, het meelganzenvoet, kan tot wel 2,5 meter hoog worden,  is bestand tegen ernstige hitte en langdurige droogte en produceert duizenden zaden met een wortelsysteem dat alle voedingsstoffen uit de grond wegzuigt.

Als er niet tegen wordt opgetreden, neemt het onkruid binnen een jaar de gehele akker over. Inmiddels zijn sommige boeren om die reden gedwongen geweest hun landerijen te verlaten. Meelganzenvoet komt al enige tijd in grote hoeveelheden voor in de staten Arkansas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Kentucky, New Mexico, Mississippi en is nu ook al gesignaleerd in Alabama en Missouri.

Onkruidwetenschappers van de Universiteit van Georgia schatten dat twee ganzenvoetplanten per zes strekkende meter katoenplanten genoeg is om de opbrengst met tenminste 23% te laten afnemen. Een enkele plant kan meer dan 450.000 zaden produceren. [2]

Een heel gemeen goedje, deze 'onkruidbestrijder' van Monsanto (sinds kort in alle tuincentra in Nederland te koop...!!)

De toxische gevaren van ‘Roundup’ worden verzwegen
Glyfosaat is de meest toegepaste onkruidverdelger in de VS, zo niet in de hele wereld. Het middel is sinds 1970 gepatenteerd en wordt verkocht door Monsanto onder de merknaam ‘Roundup’ en is een bindende voorwaarde voor de aanschaf van hun genetisch gemanipuleerde zaden. (“Als je zaad van Monsanto wil kopen, moet je ook ‘Roundup’ van Monsanto afnemen”). Stap eens bij je naburige tuincentrum binnen en lees zorgvuldig de tekst op de verpakking.

Zoals ik in mijn boek ‘Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation’, heb beschreven, werden genetisch gemanipuleerde gewassen en gepatenteerde zaden in de jaren zeventig ontwikkeld met behulp van belangrijke financiële steun van de ‘Rockefeller Foundation’, fervente voorstanders van rasveredeling, door wat in eerste instantie chemiebedrijven waren – Monsanto Chemicals, DuPont en Dow Chemicals. Alledrie waren ze betrokken bij het schandaal van het zwaar giftige ‘Agent Orange’, het ontbladeringsmiddel dat in de Vietnam-oorlog werd gebruikt, maar ook bij het Dioxineverhaal uit die jaren.

Ze logen keihard over de ware omvang van de schade die erdoor was berokkend aan hun eigen medewerkers alsmede aan de vele burgers en betrokken militairen.

Hun gepatenteerde genetisch gemanipuleerde zaden werden gezien als een sluwe manier om de omzetcijfers van hun eigen chemische landbouwproducten, zoals ‘Roundup’, omhoog te krikken. Boeren moeten een wettelijk contract met Monsanto ondertekenen waarin staat dat uitsluitend Monsanto ‘Roundup’ pesticide mag worden gebruikt. De agrarische sector wordt op die manier in de tang genomen omdat ze wordt gedwongen voor elke nieuwe zaaitijd nieuwe zaden en het giftige glyfosaat aan te schaffen.

De cover van het Engels-talige boek van William Engdahl laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 'De VERBORGEN agenda van genetische manipulatie'.

Aan de Franse universiteit in Caen werd door een team dat geleid werd door moleculair bioloog Gilles-Eric Seralini, onderzoek verricht waaruit bleek dat ‘Roundup’ een bepaalde inerte chemische ingrediënt bevatte – polyethoxylated tallowamine of POEA. Seralini’s team toonde aan dat POEA in ‘Roundup’ dodelijker was voor menselijke embryo’s, de placenta en de navelstreng dan het glyfosaat zelf. Monsanto weigert echter details vrij te geven over de bestanddelen van haar ‘Roundup’ anders dan glyfosaat, door zich te beroepen op het “eigendomsrecht”. [3]

In het onderzoek van Seralini kwam aan het licht dat de inerte ingrediënten van ‘Roundup’ het toxisch effect op menselijke cellen vergroot – zelfs in concentraties die meer verdund zijn dan de doses die op akkers en grasvelden worden toegepast! Het Franse team bestudeerde meerdere concentraties van ‘Roundup’ variërend van de gebruikelijke agrarische dosis tot oplossingen die tot wel 100.000 keer meer verdund waren dan de producten die in de winkelschappen liggen. De onderzoekers constateerden celschade bij alle concentraties.

Glyfosaat en ‘Roundup’ worden in een folder van het Biotechnologisch Instituut aanbevolen als zijnde “minder schadelijk dan tafelzout” en als “Onkruid Krijger”. Dertien jaar van genetisch gemanipuleerde gewassen in de VS heeft geleid tot een toename van het gebruik van pesticiden met meer dan 150 miljoen kilo en juist niet tot een afname, zoals zo plechtig belooft door de vier koplopers in de GMO-apocalyps. De bijkomende druk op de volksgezondheid van het land alleen al is een ernstige overweging waard.

Niettemin is het gebruik van glyfosaat sinds de commerciële introductie van door Monsanto gemanipuleerde zaden tussen 1994 en 2005 met 1.500% toegenomen. In de Verenigde Staten wordt ieder jaar zo’n slordige 50 miljoen kilo glyfosaat gebruikt op akkers en grasvelden en gemeten over de laatste dertien jaar werd inmiddels al meer dan 1 miljard hectare akkergrond met het spul behandeld.

Desgevraagd verklaart de baas van de ontwikkelingsafdeling van Monsanto, Rick Cole, echter bij herhaling doodleuk dat de problemen “goed te managen” zijn Hij adviseert boeren om hun gewassen op de akkers af te wisselen en verschillende herbiciden – natuurlijk alleen die van Monsanto – toe te passen. Monsanto moedigt agrariërs aan glyfosaat te mengen met het wat oudere onkruidverdelgingsmiddel ‘2,4-D’, dat in landen als Zweden, Denemarken en Noorwegen verboden is als gevolg van mogelijk verbanden met kanker, schade met betrekking tot voortplanting en neurologische problemen. ‘2,4-D’ is een bestanddeel van ‘Agent Orange’, geproduceerd door Monsanto voor grootschalige ontbladering van de oerwouden in Vietnam in de jaren zestig.

Boeren in de VS gaan over op organische middelen
Agrariërs in heel Amerika stappen volgens de laatste berichten echter steeds vaker over op het telen van conventionele, niet genetisch gemanipuleerde gewassen. Volgens een nieuw rapport van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw, is de omzet van organisch voedsel van $3,6 miljard in 1997 gestegen naar zo’n $21,1 miljard in 2008.[4] De markt is zo actief dat organische boerderijen zich soms in allerlei bochten moeten wringen om voldoende voedsel te produceren om in de pas te kunnen blijven met de nog steeds groeiende consumentenvraag, waarbij al enige male sprake is geweest van ernstige tekort aan organische producten.

De nieuwe Britse conservatief-liberale regeringscoalitie maakt zich enorm sterk voor het aan banden leggen van het gebruik van genetisch gemanipuleerde producten in het Verenigd Koninkrijk.

Overigens schreef de Engelse wetenschappelijk regeringsadviseur, Prof. John Beddington, recent een artikel met de misleidende tekst: “De volgende tien jaar zullen de ontwikkeling te zien geven van combinaties van gewenste eigenschappen en de introductie van nieuwe eigenschappen zoals resistentie tegen droogte. Tegen het midden van deze eeuw zullen nog veel meer radicale mogelijkheden te zien zijn op het gebied van meervoudige genetische eigenschappen.”
Hij ging verder met de belofte van “gekloonde dieren met gemanipuleerde aangeboren immuniteit voor allerlei ziekten” en meer van zulk fraais. Ik denk dat we daar maar beter voor kunnen passen, dank u vriendelijk.

Het resultaat van3 jaar lange beraadslagingen door 400 deelnemende wetenschappers en non-gouvernementele vertegenwoordigers uit 110 landen, leverde de conclusie op, dat kleinschalige organische agricultuur de enige weg is om het hoofd te kunnen bieden aan honger, sociale ongelijkheid en milieurampen.

Recent onderzoek door de Universiteit van Iowa en het Ministerie van Landbouw naar de prestaties van boerderijen gedurende de driejaarlijkse overgangsperiode – die nodig is om van de conventionele manier gewasteelt over te stappen naar organisch geteelde gewassen -, laat aanzienlijke voordelen zien van die organische werkwijze ten opzichte van de GMO-methode of zelfs de conventionele manier van werken. In een experiment dat vier jaar duurde – drie jaar om over te stappen en het eerste jaar van de organische opbrengst – werd aangetoond dat, hoewel de opbrengsten eerst een dalende lijn te zien hadden gegeven, ze in het derde jaar stabiliseerden om tegen het eind van het vierde jaar ver voor te liggen op de resultaten van de conventionele teelt van sojabonen en maïs.

Bovendien is het ‘International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development’ (IAASTD) kortgeleden gepubliceerd, het resultaat van drie jaar lange beraadslagingen door 400 deelnemende wetenschappers en non-gouvernementele vertegenwoordigers uit 110 landen. Men is tot de conclusie gekomen dat kleinschalige organische agricultuur de enige weg is om het hoofd te kunnen bieden aan honger, sociale ongelijkheid en milieurampen. [5]

Of zoals Dr. Mae-Wan Ho argumenteert [6]:

“Een fundamentele ommezwaai in de praktijk van de landbouw is dringend gewenst, voordat deze agrarische ramp zich verder kan uitbreiden over Duitsland, de Europese Unie en de rest van de wereld.”

F. William Engdahl,

tevens auteur van ‘Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation’.

x

Voetnoten:

[1] “Super onkruid laat zich niet verdelgen”, ABC News, 6 oktober 2009. Zie ook Jeff Hampton,  “Boeren in North Carolina strijden tegen resistent onkruid“, The Virginian-Pilot, 19 juli 2009, HIER

[2] Clea Caulcutt, ‘Explosie van Superonkruid bedreigt het hart van Monsanto’, Clea Caulcutt, 19 april 2009, HIER

[3] N. Benachour en G-E. Seralini, Glyfosaatverbindingen wekken ‘Apoptosis’ en ‘Necrosis’ op in menselijke navelstreng, in embryonale en in placentacellen,  Chem. Res. Toxicol., Article DOI: 10.1021/tx800218n

Publicatiedatum (Web): 23 december 2008.

[4] Carolyn Dimitri en Lydia Oberholtzer, ‘Marketing van Amerikaans organisch voedsel: recente trends in de route van boerderij naar consument’, USDA ‘Economic Research Service’, september 2009, HIER

[5] ‘International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development’, IAASTD, 2008, HIER

[6] Ho’s Onderzoek door het ‘Food Standards Agency’ bewijst dat organisch gekweekt voedsel beter is.’ Science in Society 44, 32-33, 2009. HIER


7 gedachten over “De Amerikaanse Ramp met GMO; een les voor iedereen!

 1. Het is angstaanjagend om te zien hoe Monsanto oa met Roundup zijn ijzeren grip op de wereld blijft versterken .
  Deze rommel is in vrijwel ieder keukenkastje en tuinhuisje te vinden . Vrijwel alle alternatieven zijn of uit de markt gedrukt of om vage redenen niet toegestaan . Zelf opgegroeid in de agrarische sector heb ik wel gezien hoe nonchalant er met herbiciden en pesticiden werd / wordt omgegaan , liever een beetje meer zodat je zeker weet dat het werkt , op het etiket staat slechts een andreaskruis , hetgeen ook op de fles ammoniak staat . Dan word er al snel gedacht dat je het bijna door de pap kan roeren .
  In mijn hoveniersvak ben ik vaak zat in tuinen gekomen waar het bodemleven letterlijk dood was door jarenlange chemische onkruidbestrijding . Uitendelijk bleef er slchts een ziek zooitje bomen en struiken over en ( tot mijn prettige verbazing ) een paar hardnekkige onkruidsoorten die zich niet lieten kisten . Grappige daarvan was dat de meeste daarvan in de lijst met geneeskrachtige planten staan .
  Dat langdurig gebruik van herbiciden de een verkrachting is van moeder aarde staat voor mij als een paal boven water , ze wordt enkele malen gedwongen te baren maar zal daarna slechts miskramen geven . Helaas dat juist de boeren in arme landen hun familietraditie om zeep helpen nadat ze in de Monsanta-val zijn gestapt .
  Wel ben ik moedertje natuur zeer dankbaar voor haar superonkruiden , op de lange duur zullen zij de wereld behoeden voor onverteerbare superallergene Frankensteinprodukten voortkomend uit massaproducerende monoculturen in bezit van multinationals .
  Naast superonkruiden gaan zich ook superbugs ontwikkelen , helaas lopen de machines daar niet op vast , en hopelijk zullen de conventionele teelten een dusdanig immunsysteem hebben dat ze niet verwoest worden .
  Biodiversiteit en respect voor moeder aarde is voor mij de weg voorwaarts , hopend dat Monsanto ons in de tussentijd niet in een hongersnood heeft gesmeten !!

 2. alleen spijtig dat er duurzaam in de titel staat,
  duurzaam heeft in principe niets te maken met
  organisch, ekologisch of natuurlijk,
  maar is een woord dat enkel betekent: wat lang meegaat,
  volgens die betekenis is roundup ook duurzaam,
  maar daarom niet minder walgelijk

  let nu eindelijk eens op met dat woord duurzaam,
  er zijn alternatieven

  laat je niet leiden door wat de overheid graag voorschrijft
  voor de rest: duidelijk artikel,
  we zouden moeten beginnen denken om onze eigen politiekers monddood te maken

  1. Waar staat ‘Duurzaam’ in de titel Riek? Kijk ik er nou zo overheen..?? Maar goed:
   Duurzaam, als tegenhanger voor de flikker-maar-weg-cultuur? Duurzaam als tegenhanger tot de hoe-sneller-het-versleten-is-des-te-sneller-moeten-ze-weer-een-nieuwe-kopen-cultuur?

   Nix mis mee, met ‘duurzaam’.. Luxe is in feit ook ‘duurzaam’. Een Mercedes kan wel eens duurzamer zijn dan een Fiat 500… Het zijn wel waardevollen gedachtenwisselingen.

   Snap dus niet zo goed Riek, wat er fout is aan het woord..!?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.