Advertentie

Nederland, bakermat van oude beschaving..?


Zijn wij de eerste grote technische beschaving of waren er anderen voor ons? Voor iedereen die met een open visie de wereldgeschiedenis wil bekijken! In zijn boek ‘Verborgen geschiedenis’ onderzocht Eelco de Boer de Griekse sagen en de relatie met de geheime ordes. In dit boek neemt hij je mee op dezelfde speurtocht. Nu zijn het echter niet alleen de Griekse mythen die hij beschrijft;  dit keer komen de verhalen uit de Bijbel en de Koran voorbij. En ook nu vond hij weer afspiegelingen van sterrenbeelden op de grond in Noordwest-Europa.

Zijn de Griekse mythen en Bijbelse verhalen wel afkomstig uit landen rond de Middellandse zee? Na het lezen van dit boek sla je aan het twijfelen! Vreemd genoeg zijn oude verhalen uit de Bijbel en daarvoor terug te voeren op de religie en de symbolen van het oude Babylon. Deze zijn zelfs vandaag de dag terug te vinden op gebouwen of voorwerpen van de wereldlijke macht. Ook de nazi´s hadden het geloof dat de mensen uit Noordwest-Europa afstamden van een meestervolk, de Ariërs genaamd. Zij zaten wellicht tóch dichter bij de waarheid, dan dat wij geloven willen.

Beatrix op haar ‘Groene Draeck’, achterna gezeten door een bruine draak..

In het andere boek ‘Verdwenen Beschaving’ besteed Eelco de Boer uitgebreid aandacht voor het gedachtengoed van de nazi’s. Zij dachten dat de Germanen afstamden van een goddelijk volk, Ariërs geheten. Het Oera Linda Boek beschrijft dat de historie is begonnen bij een Oer-fries volk. Onderzoekende schrijvers als Charles de Grave, Theophile Cailleux en Iman Wilkens menen dat de Ilias juist onze streken beschreef…! Ze zaten dicht bij de waarheid, aldus Eelco de Boer’s bevindingen. Noord-West Europa is een gebied met een zeer oude historie.

Prehistorische bouwwerken in dit deel van Europa, zoals Stonehenge en Carnac, zijn met geometrische lijnen met elkaar verbonden tot in Egypte, Israël en India aan toe. Al deze lijnen komen samen in Nederland. De top van de vrijmetselarij wist en weet dit. Hier in Nederland, waar op de grond sterrenbeelden zijn gevormd door volken uit het verre verleden, is bij deze adel en met name bij het koningshuis van Oranje, de herinnering bewaard gebleven.

Zoals altijd verborgen de vrijmetselaars hun kennis en geheimen in het volle licht, ook bij de Oranjes. Waarom heet het huis van onze koningin Drakensteyn? Hun boot De Groene Draeck? Het huis in Italië Rocco dei Draconi en waarom liet prins Bernhard een draak op zijn lichaam tatoeëren? Op de grond in het hartje van Nederland ligt het sterrenbeeld Draak. Op de exacte knooppunten staan kerken… Zo staan er vele bijzonderheden in het boek. Eelco licht zijn 2 boeken toe..

x

* * *

x

x

x

Nederland, de bakermat van de oude beschaving..?

2017 © Eelco de Boer / deze versie WantToKnow.nl/be

x

Eelco de Boer

Je kent ze wellicht wel, de boeken die beweren dat Troje helemaal niet in Griekenland (huidige Turkije) lag maar in Engeland. Wat zijn de schrijvers uitgelachen en belachelijk gemaakt. Maar als ze nu eens gelijk hebben..?? En de gehele Griekse Mythologie uit Noordwest-Europa komt. Sterker nog, wat als de totale mythologie van het Midden-Oosten, inclusief die van de Bijbelse verhalen, hier vandaan komt? Ben jij een gezonde criticus, dan geeft dit artikel je wellicht stof tot nadenken. Hoe dachten de historici of de oude Grieken er eigenlijk zelf over? Getuigen zeggen meer dan onduidelijke opgravingen! Om je enkele voorbeelden te geven:

Vele oude historici, zoals Strabo, Thucydides, Seneca hadden hun twijfels over de ligging van de stad Troje.

 • Vergilius schrijft dat de weerklank van de Trojaanse oorlog te beluisteren is in de daar in het noorden levende legenden.
 • Volgens Lucianus zagen de Belgen zichzelf als de afstammelingen van de Trojanen.
 • De Romeinse schrijver Tacitus vermeld over de Zeeuwse stad Asburg dat de stad gesticht zou zijn door Odysseus.
 • De Grieken zelf zeggen dat de inwoners van Delphi  ‘nazaten’ van de Hyperboreeërs zijn, een volk uit het noorden
Homerus, de schrijver van de Odyseus. Een verhaal vol symboliek. Was het ook niet Homerus die sprak over Atlantis, vlak buiten de poort van Gibraltar..? Wat wist deze man, wat hij niet ‘direct’ benoemde…??

Er zijn aanwijzingen dat de teksten uit de Bijbel weleens hun oorsprong hier in West-Europa kunnen hebben. Veel moslimsites en discussiepagina, s over de Bijbelse namen, Gog en Magog, tussen moslims onderling, op internet laten zien dat zij Gog en Magog zien als identiek aan de Christelijke en westerse wereld, en deze beschouwen als de huidige en toekomstige vijand die de wereld in het verderf stort. In het boek Ezechiël wordt over Gog en Magog gezegd dat ze uit het verre noorden komen en de kustlanden bewonen. Wie de wereldkaart voor zich heeft liggen, kan alleen maar concluderen dat vanuit Israël gezien, met het verre Noorden, alleen de kustlanden in Noordwest-Europa bedoeld wordt.

Dit zijn niet de enige aanwijzingen dat de oorsprong van de Bijbelse geschiedenis uit deze streken komt. Soms zijn de aanwijzingen verbazend simpel. Neem nu Abraham deze kwam uit de stad Ur der Chaldeeën. Een godsonmogelijkheid als we deze gebeurtenis in het Midden-Oosten situeren. En waarom dan, vraagt u zich natuurlijk af. Ten eerste leefde Abraham ongeveer 2000 jaar voor Christus. Dat is merkwaardig, want de Chaldeeën vestigden zich pas een kleine 1000 jaar later in het Midden-Oosten. Als Abraham uit het land van de Chaldeeën afkomstig is, moet dat volgens mij Nederland zijn geweest. Ik hoor je lachen, maar ga je uitleggen waarom ik dat beweer..

Volgens de Zend-Avesta, godsdienstige literatuur van de Meden en Perzen dat een godsdienstige verwantschap met de Veda`s heeft, kwamen de Chaldeeën uit een land waar de langste winternachten, twee keer zo lang zijn als de kortste nachten in de zomer. Een land dus, dat rond de 52ste breedtegraad moet liggen. En, ja op die breedtegraad ligt Nederland. Er zijn steeds meer archeologische opgravingen die bewijzen dat het land Israël niet het land van de Bijbel kan zijn. Daar zijn gewoonweg te weinig bewijzen voor.

Mensen, ook wetenschappers, die wel vinden dat er genoeg aanwijzingen zijn en Israël wel degelijk het land van de Bijbel is, hebben vaak een zogenoemd groot geloof in de Bijbel. De onafhankelijke wetenschapper kijkt er toch anders naar. Daar komt bij dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat indringers in het Middellandse zeegebied, bekend onder de naam zeevolken, weleens uit Noordwest-Europa konden komen. (1200 jaar voor Chr.)

Nadat de rust was wedergekeerd en deze indringers zich rond het Middellandse zeegebied hadden gevestigd, zag de wereld er daar ineens heel anders uit. De grote rijken bestonden niet meer, rond Israël vestigde zich een nieuwe monotheïstische godsdienst en namen van plaatsen leken te zijn veranderd. Dit doet denken aan de Nederlanders die tijdens hun koloniale tijd plaatsen in het buitenland Nederlandse namen gaven. (New York, Harlem, Brooklyn (Breukelen) e.d.)

Gog een Nederlandse naam..!
Om even bij het hierboven genoemde Gog te blijven. Gog is een Nederlandse naam. We hebben bijvoorbeeld Vincent van Gogh. Net over de grens met Duitsland ligt het plaatsje Gogh. Overigens moet u het Nederland van vroeger niet verwarren met het Nederland van nu. Ik spreek liever van groot Friesland omdat dat de lading meer dekt.

Groot Friesland bestond vroeger uit Nederland, België, Luxemburg een stuk van Duitsland en Denemarken. Om het een en ander nog meer bewijskracht te geven, staan er in mijn boeken voorbeelden van kopieën van sterrenbeelden op de grond. Die vond ik door het volgen, hoe vreemd dat ook klinkt, van Bijbelse verhalen en de Griekse mythologie. De Griekse en Bijbelse verhalen bevatten geheimen, verborgen in de gewone tekst. Dit is trouwens niet iets onbekend Jezus spraak er al over in de Bijbel

En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Mt13:10-11

Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. 1Ko4:1)

Dan rijst de vraag; wie zijn de mensen aan wie de geheimen zijn toevertrouwd? Niet de gewone Christenen, zij zijn onwetend. En, nu wordt het weer leuk. Volgens veel moderne schrijvers zijn de erfgenamen van de oude adel afstammelingen van de oude Joodse priesterklasse. Vaak de erfgenamen van Jezus genoemd. Jezus was op zijn beurt ook afkomstig uit oude Priester/koning families. Deze priester-koningen zijn volgens mij, de oude priesters van de Chaldeeën. Die volgens mij dus uit Nederland komen.

Het verhaal van de Draken..
We nemen ons huidige Koningshuis als voorbeeld. Hoe heet de boot van het koningshuis. Juist, de Groene Draeck. Hoe heet het paleis waar Beatrix woont? Juist, Drakensteyn! Hun landgoed in Italië heet Rocco dei Draconi, dat betekent in het Neerland ‘rots van de draak’ en prins Bernard schijnt een tatoeage van een draak op zijn arm te hebben gehad.

Wat hebben ze nu eigenlijk met een Draak? Waarschijnlijk heeft geen mens er ooit bij stil gestaan. Tenzij je de code kent, dan zie je dat ze de oude gebruiken zoals beschreven in de Griekse en Bijbelse mythologie nog steeds gebruiken. Bij Drakensteyn (Lage Vuursche) ligt het kopie van het sterrenbeeld de Draak. Op de punten van de sterren waren vroeger oude heilige plaatsen, staan nu kerken of oude landhuizen. Later zijn hier de dorpen en steden omheen gebouwd waardoor het sterrenbeeld nog steeds te zien is. Wie het zelf wil zien,  plaatst markeringen op de kerken van genoemde plaatsen in Google Earth en het sterrenbeeld komt één op één tevoorschijn, zoals de afbeelding hieronder laat zien. Het plaatsje Mossel is door zandverstuivingen verdwenen en, is dus afwijkend.

Dan de connectie met de Bijbel.
Een draak niet erg een Bijbels figuur zult u misschien denken. Maar de draak staat wel degelijk vermeld in de Bijbel in Openbaringen staat:

En de Grote Draak werd (op aarde ) geworpen…..

Het wapen van Wolphaartsdijk

Daarna gaat de tekst verder over de Draak,

 hij vervolgde  de vrouw die het mannelijke kind gebaard had. De Draak (sommige Bijbels ook wel slang genoemd) wirp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom en ze werd meegesleurd door die stroom waar zij uiteindelijk bleef staan op het zand der zee.

Verderop in de tekst staat:

En ik zag uit de zee een beest opkomen. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als een leeuw.

En nu de geheimenissen die de Bijbel verhuld maar nog steeds terug te vinden zijn in het Nederlandse landschap. Wat hebben we nodig om de geheimenissen te zien. Allereerst een Draak die hebben we gevonden het is een gekopieerd sterrenbeeld op de grond. Is op aarde geworpen voldoet hieraan. Daarna een stroom die de vrouw die het mannelijke kind gebaard had meesleurde tot daar waar het zand der zee begint.

Onder het sterrenbeeld de Draak loopt de rivier de Rijn deze loopt tot aan de Zeeuwse Delta. Daar waar Zeeland begint. Bleef staan op het zand der zee is hier van toepassing. Maar een beest die uit zee opkomt is hier niet. O nee! Die is er wel degelijk de Zeeuwse vlag is een beest wat uit zee opkomt. Ja maar hoor ik u zeggen dat is een leeuw geen samengesteld beest. Maar ook dat is niet waar vroeger was het wel een samengesteld beest. (Griffioen) Het Wapen van het plaatsje Wolphaartsdijk toont deze nog.

De vrouw die het mannelijke kind baarde is in de Bijbel gelijk aan de maagd Maria. En ook de Maagd vinden we terug in de in de Zeeuwse Delta. De Plaats Bergen op Zoom. Bergen op zoom staat vermeld op de Arc de Triomphe in Parijs, als een van de overwonnen steden. Een hele eer zou je zeggen voor zo,n relatief onbelangrijke stad.

Ook lezen we dat, tot de franse overwinning van 1747 Bergen op Zoom bekend stond als La pucelle wat de maagd betekend. En dan zijn alle aanwijzingen gevonden. Maar we zijn nog niet klaar. Dit volk legde alles vast in astrologische tekens zoals een sterrenbeeld. En laat nu net waar Bergen op Zoom begint een kopie van het sterrenbeeld de Maagd te vinden zijn. Niet een beetje gelijkend nee het klopt honderd procent. Nogmaals probeer het maar op google earth of met een oude kaart.

* * *

x

Meer informatie vind je in de boeken van Eelco ‘Verdwenen beschaving’ & ‘Verborgen Geschiedenis’

Eind 2017 of 2018 verschijnt een bijzonder thriller met de echte feiten geschreven door Henriëtte Hemmink. Zij schreef meer dan 120 boeken..!! Waaronder de bestseller ‘HET GEHEIM DER EERSTEN’, waarin mijn theorieën en ontdekkingen verwerkt zijn in thrillervorm! Een wetenschapper vond aan de hand van mijn boek ‘Verdwenen Beschaving’ bewijzen!

De covers van de boeken van Eelco de Boer. (klik voor leads naar WantToKnow-bookshop)

25 gedachten over “Nederland, bakermat van oude beschaving..?

  1. laat ze maar bewijzen dat ze van willem 1 afstammen zoniet zijn ze grondwettelijk gezien geen staatshoofd.

  2. oplossing; zomaar wat draken doden vind ik persoonlijk nix, geen aantrekkelijke handige manier, daar zit hum de kneep nouh net, leer ze minstens net zo goed kennen zoals zij de draken ons door en door in kaart hebben gebracht al die duizenden jaren en langer, zolang zij veel meer weten over hoe Wij zelf in elkaar zitten dan wij Zelf zal er weinig anders kunnen veranderen dan dat wij meer en meer en meer zoals hUnnie moeten worden, naar gods evenbeeld geschapen gevormd geshaped en bij geschaafd en vooral geknecht gekneed geknepen afgeklemd en opgeklopt tot een wassen beeldje. die jaren 80 baardmans en de denker KrishnaMoetMoertie (vernietig met een heilig vooraf gezegend denkmes het ingebeelde zelf van de mind die ons tegen onszelf heeft gekeerd? vrije vertaling naamsduiding interpretatie met zonder zelf ingebeelde pretenties)) omdat zij ons te goed kennen kunnen wij ons opzettelijk vergeten identiteit terug halen door hun te vatten in een meer plaatsbaar te herkennen kader voor aan de muur opdat wij niet meer vergeten wie we zelf zijn en daarmee andere beslissingen nemen hopelijk meer in ons eigen voordeel op langere termijn. kasabian – secret alphabets https://www.youtube.com/watch?v=tvbLVTlvsOQ Henry Ford en de Nassieballen https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/wall_street/chapter_06.htm in welke fase is een spirrie een nassie figuur aan het verworden zonder dat ie dat zelf in de gaten heeft en andersom in welke fase die vaak voortijdig door interventie is afgekapt moest een nassie klup door natuurwetten dwang bijna noodzakelijk in een haakse bocht uitgroeien tot ontontkoombare wellevende genadigheid respijt repent gelijk een christus figuur, het vuurtje laten uitbranden geeft de beste vruchtbare as, in de kiem smoren en je weet nooit meer hoe het werkelijk uiteindelijk gegaan zou zijn, ook in dat opzicht meer moeten mogen durven. in Jenne termen het is waarschijnlijk niet voor niets dat wij onze eigen geschiedenis in het westen niet meer mogen kennen, zelfs als je dat zegt mag het al niet voel ik aan mijn beeldscherm water al wel aan, hoe scheef en significant markant opmerkelijk en oneerlijk unfair onrealistisch krom, zelfs hier in het oosten hoor ik op straat wandelend op moment voornamelijk AfrikaansArabisch voorbij komen, als het kan groet ik ze vriendelijk, afhankelijk van mijn eigen bui, maar dat ik mij over voortplanting geen enkele illusies en of ‘zorgen’ meer hoef te maken is mij wel duidelijk zo langzamerhand, in hordes van 10 achter de plaatselijke boerenmeiden uit de omliggende dorpen aan, vaak mooiere fietsen dan ik zelf heb, hoe kan dat, dat dat vaak nog zo goed gaat zo denk ik dan, dat meissieh is nog nauwelijks onder de rokken van moeder vandaan en vrijdag avond om 7 uur is het al raak, achteloos onbevangen en die immigranten tsjaah wat kunnen die er eigenlijk aan doen want het opvangcentrum ligt om de hoek, maar het is er zogenaamd niet en niet willen weten is niet zien. Toch opmerkelijk dat draken zelf niet zo van genetische variatie houden, zacht uitgedrukt, worden wij uitgedrukt, wie wij ook nog mogen zijn, tuurlijk een mixje al van vroeger uit, maar toch over langere tijd, dit is effe vies geregeld over 8 jaar tijd, te geforceerd te snel te uitgekookt te toevallig en niet langer weg te redeneren en neeh ik ga niet op wildeman stemmen.

  3. Jong en onbevangen kijken de meisjes nog de wereld in en vinden het maar raar al die praatjes, so in love, wat denken ze wel die volwassenen.
   Hun hartjes verscheurd, niemand die ze begrijpt. Aardige knullen toch?
   Of…?
   Gene Pitney “Town Without Pity”
   https://youtu.be/CkcvQQTe9Mw

  4. Hyper Alert, wat jij daar voor je oogen ziet gebeuren, is het programma van de Sorossen op deze wereld, de Joodse vaginaas blijven gesloten als oesters voor andere vreemde piemels, maar ons DNA moet worden nietig verklaart.
   Jenne

 1. Waarom die knullige moffen hier in moeten worden gemoeit ontgaat me.
  Dat er in Europa oude verhalen gepeelt hebben is zeker, heb een oud boekje, van ééne le Coq Vlaams France onderzoeker, die heeft enig aardige dingen over de eerste Friese zeevaarders opgepespeurd, ook ridders van Arthurs ronde tafel kwamen uit midden Frankrijk Percival die stak de Rhone over staande op een zwaan.
  Het gekke is dat bijna ieder één zwijmelt over Afrika, midden oosten Azië, maar over onze Eigen historie die zeker net zo oud is, en interessant is, hoor je niemand.
  Er bestaan hele strakke wetenschappelijke boeken over de Europse mythische geschiedenis, met zeker weten niets over draken erin, jeetje wat goedkoop, Jenne

  1. Richard Wagner, gebruikte de Europese mythique, om zijn muziek te inspireren en ook illustreren, ook Grieg heeft dit veelvuldig gedaan,
   De zionistische Joden, hebben dit in de Nazi hoek geduwd, en misbruikten de muziek in hun zieke oorlogs films, wat ten onrechte is, de hele Aryan flosofie is misbruikt en ontkracht, terwijl deze een prachtige menselijke historie weer geeft.
   Jenne

  1. Sub Rosa,

   De BAtaven worden onder de ruitervolkeren geschaard, die kwamen van verre, en snelle veplaatsing, hun horizon was groter, nee niet echt knullig.
   Jenne

  2. Sub Rosa, het Pantheon in Rome, het occulus, het duivelsgat zou kunnen verwijzen naar het verhaal, dat de duivel een gat boorde in het dak van het Pantheon, toen dit gebouw door Bonifacius IV werd ingezegend en de duivel probeerde te ontsnappen. De naam Pantheon is afgeleid van de oorspronkelijke godsdienst die er werd beoefend, het Pantheïsme, de aanbidding van alle goden, met name de heidense goden van moeder aarde.

   Maar ook de verwijzing van Dan Brown zijn boek het Bernini Mysterie.
   http://www.vazadventure.com/wp-content/uploads/angelsanddemons.jpg
   Met de “Illuminati” als aanknoping. Op zoek naar het hoofdkwartier van de verloren gewaande groepering de “Illuminati”, een groepering van vooraanstaande wetenschappers, schrijvers en kunstenaars die de vernietiging van de katholieke kerk hoog in het vaandel had staan. Vanwege de almacht van de katholieke kerk was hun hoofdkwartier slechts te vinden via het oplossen van velerlei raadselen en verborgen aanwijzingen. Ja, dus ook verborgen geschiedenis…

  3. Odette 4.2 :
   Odette bedankt voor de inleiding.
   Ik ken het Pantheon goed, ben er reeds 5 maal geweest. Het blijft een “mysterieus” gebouw.
   Over de Illuminati in Rome :
   http://www.illuminati-news.com/2006/1215a.htm
   met citaat :
   “Professor Giuliano Di Bernardo
   -Founder of the Academy of the illuminati in Piazza di Spagna 20 and Past Grand master of the Regular Grand Lodge of Italian freemasonry now in the hands of his close family relative and ex Secretary Brother Fabio Venzi…..” Niet ver van de Piazza di Spagna bevindt zich het hoofdkwartier van de Ridders van de Orde van Malta (in de via dei Condotti).
   Nog iets :
   de Hollandse Kerk in Rome heet de Friezenkerk.. en bevindt zich nabij het Vaticaan.
   Er zijn ook nog de Zwaanridders :
   https://universonline.nl/2017/01/17/wie-wat-zijn-de-zwaanridders

 2. En wat de verdwenen beschavingen betreft, wat dacht je wat? Zo blijkt dat zeventig procent van de Spaanse mannen en zestig procent van de Franse mannen in dezelfde genetische groep horen als farao (Toetankhamon), terwijl maar één procent van de Egyptische mannen binnen die groep viel. Het DNA van Toetankhamon komt bovendien 99,6 procent overeen met dat van West-Europese Y-chromosomen.
  http://archeologieonline.nl/nieuws/west-europeanen-vermoedelijk-verwant-aan-toetankhamon
  Annunaki…?

  1. woow zie je wel, de zonen en dochters van de farao’s zijn velen van ons zelf.. en nu een ‘moppie’ muziek gewoon omdat ik er vanmiddag toevallig tegen aan liep, zowel de video als het nummer zelf doet me veel vandaag;
   Kasabian – Club Foot https://www.youtube.com/watch?v=lk5iMgG-WJI

  2. Te meer een reden om ons te verdunnen met dommere DNA dragers, de oude cultuur volkeren rond om de Middenlandse zee tot ver in Azië, waren Aryan type mensen blond en ogen als die van de Goden (Aliens) die van Sirius, maar wij schijnen er geen prijs op te stellen, op ons voorouders dan.

 3. Over de Kelten in Nederland :
  https://mainzerbeobachter.com/2016/10/30/nederlandse-kelten/
  http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/110054-de-keltische-volkeren.html
  Het is dan ook niet eenvoudig om het verleden in beeld te brengen. Als er geen schriftelijke bronnen bestaan zoals bij de Kelten, is men grotendeels afhankelijk van archeologische vondsten.
  Over de betekenis van de draak :
  http://www.cultuurwijs.nl/nwc.rijksmuseumamsterdam/cultuurwijs.nl/i000678.html
  met citaat over Sint Joris en de draak :
  “De draak als het kwaad
  De draak was in de Middeleeuwen een erg geliefd motief om het duivelse kwaad uit te beelden. Een angstaanjagend, weerzinwekkend, geniepig en listig wezen. Op het schilderij Sint Joris en de draak is dus meer dan een romantisch verhaal afgebeeld. De draak staat hierin symbool voor het heidendom….”
  Zie ook de schilderij in het Rijksmuseum.

 4. Het oude mythologische verhaal van de draak. Het oude verhaal over de Draak gaat over de Gouden Appels van de Hesperiden en de elfde opdracht van Heracles.

  De elfde opdracht van Heracles was het stelen van de gouden appels van de appelboom die Gaia (moeder Aarde) aan Hera, de koningin van de Hemel, had gegeven bij haar huwelijk met Zeus.
  Hera had Ladon, een monsterachtige draak met honderd koppen, gekozen om de kostbare boom te beschermen. Als Ladon met zijn lijf gekronkeld rond de boom in de tuin lag hoefde Hera niet voor haar appels te vrezen.

  Heracles verzamelde informatie over de draak om zo een manier te vinden het beest te misleiden en de appels te stelen. Het leek hem een goed idee om Atlas als handlanger te vragen. Atlas was in opstand gekomen tegen Zeus en als straf moest hij de wereldbol op zijn schouders torsen. Als tegenprestatie zou Heracles voor een uurtje of zo de zware wereldbol van Atlas overnemen. Atlas stemde er mee in Heracles te helpen, maar hij zag nog één groot probleem: de Draak. Heracles vond de draak niet zo’n probleem: hij nam pijl en boog en schoot de draak met één welgemikt schot dood.

  Terwijl Heracles de globe overnam, sprintte Atlas de tuin in om de appels te stelen. Toen hij terugkwam vond Atlas het eigenlijk niet nodig om meteen weer de globe van Heracles over te nemen: hij was immers van een hele last verlost en stelde Heracles voor nog een uurtje zonder globe te mogen rondlopen. Heracles stemde in maar vroeg of hij eerst nog even een doek of zo op zijn schouders mocht leggen om de last draaglijker te maken. Atlas legde de appels neer en nam de globe even over van Heracles. Die bedankte hem vervolgens hartelijk, pakte de appels en liep weg !!

  Wat Ladon betreft, Hera treurde om het verlies van haar draak. Ze plaatste hem daarom aan de hemel, zijn lijf geslingerd rond de noordpool.

  Het geschenk van moeder aarde, Gaia, werd dus beschermd door de draak. Door de hebzucht van de andere (half)goden is de draak onschadelijk gemaakt.

  Alle Draco sterren;
  https://www.kuuke.nl/alle-sterrenbeelden/draco-draak/

 5. Richard Wagner, schreef zijn opera ” De VLiegende Hollander ” gebaseerd op een echt gebeurde Mythe, welke Nederlander kent dit verhaal, laat staan de naam van deze gezagsvoerder en schipper naast God, het voorbeeld van een verslagen volk, is het beeld van een blonde blauw oogige vrouw, omringt door haar zwarte kinderen, de Walkiri gaan dit wreken, maar goed een volk ontdaan van zijn waarden en historische erfenis, is geen volk meer te noemen, maar een slaven volk, gelukkig staan de mensen hier niet bij stil, blijven zich verbeiden op het internet, over de vele nutteloze voorzetjes.

 6. Wat ik persoonlijk altijd zo jammer vindt, dat de Nederlanders gewild of ongewild zich van de zee, het wijde water heeft afgewend, van ouds her waren we een zee cq water volk, we bevochten de zee en moesten soms grote offers brengen aan de Godin van de zee, lees het mooi epise verhaal van de Friezen, hun oer moeder Freya, over Atlantis in de Noord zee gelegen, wat verloren ging bij het eindigen van de laatste grote ijstijd.
  Mijn moeders Familie naam stamd van, Wralda het ééne en almachtige wezen, ik ben de Alfa en de Omega, veel om over te denken, groet Jenne

 7. Wat ook een grote groep vergeten landgenoten is, de schippers families, een heel heel oud Nederlands beroep, een groep mensen erg gesteld op hun vrijheid, en daar heel veel ongerief voor oven hadden,
  ze Voeren niet alleen op de kanalen en rivieren maar ook langs de kust,
  heb er velen gekend, want een groot stuk van mijn familie bestond uit varende lieden, ze maken een heus stuk van onze Nederlandse geschiedenis uit, en er valt veel over te vertellen.
  Jenne

 8. Zij de Canadesche archeologen hebben een bijzondere ontdekking gedaan een leefplek van +/- 9000 jaar voor Christus, long house met materiaal plus skeletten, van Europiede lang schedeligge mensen, naar het schijnt wil de Canadesche overheid hier niets van weten, vreemd allemaal, de blonde blauw oogigen worden uit de menselijke geschiedenis gewist, terwijl zij de bakermat van het menselijke IQ verhaal uit maken.
  Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.