Advertentie

Open brief aan Balkenende, o.a. inzake HPV-vaccinaties.


Teuni Kuiper baarde op deze site opzien door het verslag dat zij maakte van haar volhardende en oprechte wijze van onderzoek naar de achtergronden van de HPV-vaccinaties, die zo plotseling uit de lucht kwamen zetten en met grote haast moesten worden uitgevoerd onder de Nederlandse meisjes van tussen de 12 en 14 jaar. Vooral haar conclusies zijn zeer onrustbarend en schreeuwen om vervolg, in ieder geval om een officiële reactie van de overheid.

De vele vragen die telkens maar naar voren kwamen tijdens haar onderzoek, bleken zulke fundamentele zaken te raken, dat het voor Teuni absolute noodzaak was om verder te graven. Maar vooral de bizarre geslotenheid van gezondheids-overheidsdiensten, die er toch zijn om u en mij te dienen zou je zeggen, deden haar argwaan alleen maar verder groeien.

Toen zij dan tenslotte tot de conclusie kwam dat hier sprake moest zijn van een moedwillige misleiding óf een gigantisch dwalen van overheid en medische diensten, besloot ze deze onderstaande brief aan onze minister-president te schrijven.

Een open brief waarvoor wij hier met alle liefde ruimte maken om hem te laten lezen. Mocht je hem willen afdrukken of doorsturen, HIER is de pdf.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

T.C. Kuiper – van den Bos  tckuiper@wxs.nl

Brielseweg 17     3233 AA  Oostvoorne

Oostvoorne, 18 mei 2009.

Open brief aan de Minister-President van Nederland,

 

Het Ministerie van Algemene Zaken

De heer Mr. Dr. J.P. Balkenende – Ministerpresident

Postbus 20001

2500 EA  DEN HAAG

Onderwerp:         Verwarring en inconsistent beleid betreffende de HPV-vaccinaties via het Rijksvaccinatieprogramma.

 

Zeer geachte heer Balkenende,

Omdat ik zeer in verwarring ben gebracht betreffende de veronderstelde bevoegdheden en plichten van enkele overheidsinstanties die betrokken zijn bij het behartigen van de volksgezondheid, richt ik me via deze brief tot U om opheldering.

Zou het niet fantastisch zijn als onze premier de discussie wil aanzwengelen van dit bijzonder pijnlijke onderwerp. Stilte is dodelijk..
Zou het niet fantastisch zijn als onze premier de discussie wil aanzwengelen van dit bijzonder pijnlijke onderwerp. Stilte is hierbij letterlijk dodelijk..

Begin maart werd er in Nederland gestart met een zeer gehaast ingevoerd Rijksvaccinatieprogramma tegen twee van de vele varianten van het HPV-virus (Humaan Papilloma Virus) dat bij vrouwen met een verlaagde weerstand, dus een slechte immuunstatus, na verloop van 10-20 jaar – na het doorlopen van enkele goed controleerbare voorstadia – kan leiden tot baarmoederhals- en eierstokkanker.

Als deze vrouwen zouden hebben meegedaan aan de daartoe al jaren geleden opgezette effectieve screeningprogramma’s, dan zou de kans daarop vele malen kleiner zijn geworden. Bovendien is het een type kanker dat op zich al relatief zeer zeldzaam is. De urgentie achter de geforceerde invoering van deze zeer kostbare HPV-prikken in het Rijksvaccinatieprogramma is alleen daarom al onbegrijpelijk, zeker in deze tijd van crisis die noopt tot forse bezuinigingen waar dat mogelijk is.

Daarom wekt het des te meer verbazing dat juist voor dit type – eigenlijk meestal vermijdbare – kanker zo’n groot en kostbaar vaccinatieoffensief is ontketend, temeer daar er nog helemaal geen evidenties bestaan dat deze reeks van 3 vaccinaties werkelijk veilig en effectief zijn.

Voor een verantwoorde opname in het Rijksvaccinatieprogramma moet voor een vaccin worden voldaan aan 7 criteria – opgesteld door de Gezondheidsraad – die positief moeten kunnen beantwoord. Hoewel dat in dit geval niet mogelijk was, heeft de Gezondheidsraad toch geadviseerd om de HPV-vaccinaties met dit vaccin, Cervarix, met onmiddellijke ingang op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Over de effectiviteit van deze vaccinaties kan pas over 20 jaar, na evaluatie, worden bekeken óf – en zo ja in welke mate – er sprake is van effectiviteit. Dan is al een hele generatie toekomstige moeders gevaccineerd en is eventuele schade niet meer terug te draaien. Ook de veiligheid staat nog ernstig ter discussie.

Om voor de bevolking ondoorgrondelijke redenen is – in deze tot zuinigheid nopende crisis – toch met de grootste spoed besloten tot een overhaaste invoering van dit kostbare programma waarvan veiligheid en effectiviteit op medisch-wetenschappelijke gronden eigenlijk zelfs uit te sluiten zijn. Ik spreek hier niet als leek.

Omdat U echter niet medisch geschoold bent, zal ik U in deze brief de meeste technische details besparen. Die kan U bovendien lezen op de website verontrustemoeders.nl (hier), waarop de beheersters niet alleen mijn werk hebben geplaatst, maar ook dat van andere auteurs van medische verhandelingen, artikelen en boeken uit binnen- en buitenland. U treft daar onder meer publicaties aan van mevrouw D.L. Röver en de Australische dr. Viera Scheibner, die wereldwijd vaak optreedt als getuige-deskundige in rechtszaken over vaccinatieschade.

Op verzoek van de beheersters van deze website bracht ik – naast mijn eigen algemene studie naar de gevaren van vaccinaties – ook nog even de specifieke gevaren van het Cervarix-vaccin in kaart. En dan met name de gevaren die horen bij het in dit vaccin gebruikte aluminium- hydroxide. En dat was toch nog even schrikken.

Zonder al te technisch te worden laat ik hieronder de vier verschillende gevaren volgen die kleven aan het gebruik van het aluminiumhoudende Cervarix.

 • Verstoorde genexpressie. Aluminium hydroxide leidt tot de vorming van – van de normale natuurlijke ruimtelijke structuur – afwijkende moleculen van aminozuren, eiwitten en enzymen. Deze eigenschap van aluminium(verbindingen) wordt zelfs opzettelijk gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins door AVI BioPharma. Uit een wetenschappelijke beschrijving van de werkwijzen van het ‘Biodefense Program’ van dit instituut blijkt dat aluminium via ‘steric blocking’ de door DNA en RNA gedicteerde eiwitsynthese kan ontregelen. Dat betekent dus dat het aluminium in vaccins de natuurlijke genexpressie kan ontregelen, waardoor letterlijk alle mogelijke genetisch aangestuurde lichaamsfuncties kunnen worden ontregeld als aluminiumverbindingen zonder meer in een lichaam worden gespoten. Deze techniek om de genexpressie te beïnvloeden werd goedgekeurd door de FDA en MOET dus ook bekend zijn bij Nederlandse medische wetenschappers.
 • Disfunctioneren door het onbedoeld juist wel of niet binden van onnatuurlijk vervormde eiwitten en enzymen aan bepaalde lichaamsreceptoren en/of andere moleculen. Ook dit kan leiden tot alle mogelijke vormen van disfunctioneren van een (menselijk) organisme. Ook zijn combinaties van deze twee verstoringen en de eerder genoemde verstoorde genexpressie mogelijk. Deze mechanismen kunnen leiden tot bijwerkingen in alle gradaties van ernst. In het vervolg van die wetenschappelijke beschrijving blijkt dat dit mechanisme berust op de ‘addition of positively-charged components aan de oligomeren van de te ontwikkelen vaccins’. Dit is precies het mechanisme dat ik al eerder in mijn eigen studie beschreef en waarvoor ik het RIVM al waarschuwde. Dit mechanisme is afgeleid van de al in mijn oude HBS-B natuurkundeboek uit 1958 door de Nobelprijswinnaar Van der Waals beschreven ‘Van der Waalskracht’. Omdat medische en farmaceutische studies minstens een vooropleiding op VWO-niveau vereisen, mag men dus veronderstellen dat de huidige medisch geschoolde gezondheidsautoriteiten van dit mechanisme op de hoogte moeten zijn.
 • Depleties van vitamine D, calcium en fosfor. Aluminium wordt opgeslagen in het vetweefsel van lichaam en hersenen, van waaruit dan levenslang de schadelijke invloeden blijven doorwerken. Hoe meer aluminiumhoudende vaccins een mens krijgt ingespoten, hoe ernstiger dat individu door bijwerkingen kan worden getroffen. De kinderarts dr. Robert Sears heeft in zijn boek Is Aluminum the New Thimerosal?, 2008, een berekening gemaakt van de hoeveelheid aluminium(-verbindingen) die kinderen vandaag vanaf hun geboorte tot op hoge leeftijd krijgen ingespoten. Deze enorme hoeveelheid aluminiumverbindingen leidt tot een relatief zeer ernstige depletie van vitamine D, calcium en fosfor. Deze depletie door aluminium hydroxide en de zeer ernstige gevolgen die dit kan hebben voor de gezondheid wordt beschreven op bladzijde 28 e.v. van het reguliere medische handboek Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook uit 2001. Merkwaardig is alleen dat dit ene boek uit een hele serie niet in ons land te bestellen of anderszins te verkrijgen is. Na enkele maanden van moeite doen vanwege een andere reden om dit boek in mijn bezit te krijgen, heb ik het uiteindelijk in Duitsland kunnen bemachtigen. Dit boek blijft op deze manier onbekend in de (lagere niveaus van de) medische sector. Ik neem aan dat de Gezondheidsraad ook op de hoogte is van het belang van vitamine D, terwijl van dat eminente gezelschap ook mag worden verwacht dat zij van het genoemde handboek op de hoogte zijn. Dat diezelfde Gezondheidsraad onlangs adviseerde om risicogroepen te voorzien van een extra suppletie met vitamine D wijst daar eigenlijk al op. Internationaal bestaat momenteel grote ongerustheid over de snel in spreiding en ernst toenemende deficiënties van vitamine D onder de jeugd. Gebrek aan vitamine D doet grote afbreuk aan de kwaliteit van het immuunsysteem, waardoor allerlei aandoeningen steeds meer vrij spel krijgen. Dus ook het virulent worden van een HPV-infectie, waardoor dan weer vruchtbaarheidsproblemen en kanker kunnen ontstaan. In het vervolg van deze brief volgt nog een stukje citaat uit een verslag van een publicatie betreffende de gevolgen van vitamine D-gebrek op 30 april 2009 in het gerenommeerde medische vakblad the New England Journal of Medicine (NEJM), dat door alle beleidsmakende medici behoort te worden gelezen.
 • Het a-specifieke stress-syndroom. Vaccinaties kunnen allemaal – ongeacht de samenstelling van de vaccins – leiden tot het door de wetenschapper Hans Seyle (1937) in kaart gebrachte a-specifieke stress-syndroom, waarbij er een plotselinge dip in de kwaliteit van het immuunsysteem optreedt, waardoor allerlei – in principe onschuldige – infecties ineens een dodelijke virulentie kunnen ontwikkelen. Aan dit mechanisme is tamelijk recent nog een bijna 9-jarig jongetje uit Barendrecht overleden, Freek Hagoort geheten. De wetenschappelijk hoofdonderzoeker  dr. Viera Scheibner heeft in talloze artikelen uit de wereldwijde medische literatuur en in haar vertaalde boek Vaccinaties, het eind van een mythe, dit a-specifieke stress-syndroom – en andere bezwaren voor de huidige vaccinatiegekte – uitputtend uitgewerkt en er nog meer uit nieuwer wetenschappelijk onderzoek verkregen bewijzen aan toegevoegd.

Vitamin D Deficiency Increasingly Linked to Serious Illnesses

Onder deze titel ontving ik op 15-5-2009 een verslag van een verontrustend artikel over gebrek aan vitamine D van NaturalNews.com. Vanwege het belang hiervan in het licht van aluminiumhoudende vaccins, zal ik de eerste twee alinea’s hiervan even citeren:

[…] A letter published in the April 30 issue of the New England Journal of Medicine states that almost half of critically ill patients in intensive care units (ICU’s) are deficient in vitamin D, a common thread increasingly being linked to all sorts of adverse health conditions. Dr. Paul Lee, an endocrinologist and research fellow at the Garvan Institue of Medical Research in Sydney, Australia and author of the recent study, admits a direct correlation between vitamin D deficiency and serious illness; this is a hypothesis long acknowledged by many in the natural health community who understand the critical role vitamin D plays in maintaining health and preventing disease.

A necessary component in perpetuating wellness, vitamin D facilitates proper blood sugar and calcium levels in the body as well as maintains proper heart function and gastrointestinal health. It is also said to protect the body from various infections, osteoporosis, diabetes, and even cancers. Since vitamin D is naturally present in very few foods, it is best obtained through skin exposure to sunlight whose UBV rays cause the body to produce the vitamin naturally and to proper levels […]

Hoewel ik zelf geen te prikken dochter heb, vond ik het nodig om vanuit medeverantwoordelijkheid jegens mijn landgenoten – na de eerste berichtgevingen betreffende de HPV-prik – dr. M. Conijn van het RIVM schriftelijk te contacteren met diverse bijlagen betreffende de gevaren die aan Cervarix kleven. Ik stelde daarbij ook een nieuw uit te voeren onderzoek naar de veiligheid voor met behulp van petrieschaaltjes met diverse eiwitten, waaraan al of niet het vaccin Cervarix moest worden toegevoegd. Bij de vakgroep van dr. Nabuurs aan de universiteit van Nijmegen zou vervolgens kunnen worden bekeken of er ten opzichte van de controleschaaltjes veranderingen waren opgetreden in de ruimtelijke structuur van de eiwitten in de actief behandelde schaaltjes. Ik mocht hieromtrent geen enkele reactie ontvangen.

Achteraf bezien moet mevrouw Conijn allang op de hoogte zijn geweest van dit mechanisme. Want in haar functie dient zij immers op de hoogte te zijn van alle medische kennis betreffende de werking en veiligheid van vaccins. In het andere geval worden de vaccinaties onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerd vanuit een ernstige incompetentie. En dat staat gelijk aan het laten uitvoeren van een Rijksvaccinatieprogramma door een incompetente persoon, hetgeen dan weer gelijk staat aan het bewust toebrengen van lichamelijk letsel op basis van elders in de wereld allang bekende mechanismen

Op de tv verklaarde dr. Conijn echter zelfverzekerd dat de Cervarix-vaccins 100 procent veilig zijn. En dat werd nog aangevuld met de opmerking: ‘Baat het niet, het schaadt ook niet!’

De onontkoombare conclusie is dus dat de Rijksvaccinatieprogramma-manager ofwel incompetent is ofwel om de een of andere reden gewoon publiekelijk liegt.

Nog immer uit een gevoel van verantwoordelijkheid voor mijn op medisch gebied minder geschoolde medeburgers heb ik daarna per brief of per e-mail nog enkele ‘open’ brieven geschreven naar de volgende personen/instanties:

 • 3 open brieven naar mevr. dr. M. Conijn (totaal dus 4 brieven met de nodige bijlagen)
 • 2 open brieven naar de minister van VWS, de heer A. Klink (met de nodige bijlagen)
 • 3 open brieven naar alle vestigingen van de GGD in ons land (met de nodige bijlagen)
 • 2 open brieven (met bijlagen) naar prof. dr. G. van der Wal – Inspectie voor de Volksgezondheid.

Al deze brieven en de meeste bijlagen zijn voor u beschikbaar op de eerder genoemde website van verontrustemoeders.nl.

Ad 1.: Mijn laatste open brief naar dr. M.A.E. Conijn (arts-epidemiologe) bevatte als bijlage ook een serie hypothetische behandelingen om op een veilige, effectieve energetische manier virale en bacteriële aandoeningen te bestrijden, zodat voor het staken van vaccinatieprogramma’s een effectief alternatief kan worden geboden. Ik stelde dr. Conijn voor dat het RIVM deze hypothetische aanpak in de praktijk zou toetsen, teneinde door het staken van vaccinaties niet de – door indoctrinatie heilig in het heil van vaccinaties gelovende – bevolking te verontrusten of in gevaar te brengen.

Bovendien is de door mij voorgestelde aanpak – en zelfs preventie – van infecties vele malen goedkoper dan de kosten van de Rijksvaccinatieprogramma’s, waarvan de HPV-actie wel heel kostbaar is.

Op deze brief kwam voor het eerst een antwoord in de zin dat het RIVM niet gemachtigd is om zo’n onderzoek zomaar uit te voeren. Daartoe moet het immers eerst een opdracht van hogerhand ontvangen.

Maar over de rest van de inhoud van mijn 4 brieven werd niet gerept en al zeker werd de strekking daarvan niet weerlegd. Alleen werd gesteld dat met betrekking tot de veiligheid van vaccins Nederland beschikt over een zelfstandig bestuursorgaan, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat verantwoordelijk is voor de toelating en bewaking van werkzame geneesmiddelen (waaronder vaccins) op de markt. Het zwaartepunt van deze opdracht ligt bij de bescherming van de volksgezondheid. Ik werd dan ook door verwezen naar het CBG. Omdat ik al eens eerder mijn neus had gestoten bij dit CBG en ik weet dat dit ‘zelfstandige bestuursorgaan’ voor 27 miljoen euro wordt gesponsord door de farmacie, tegenover slechts 3 miljoen vanuit de staatskas, heb ik dit advies maar niet meer opgevolgd.

Ad2.: Minister Klink deed er het zwijgen toe. Hem schreef ik vorig jaar tot driemaal toe een uitvoerige brief met bijlagen, waarin ik hem waarschuwde voor het wetenschappelijke feit dat de – als richtlijn voor primaire en secundaire preventie in steeds grotere doses voorgeschreven – cholesterolverlagende statines kunnen leiden tot de ontwikkeling van diabetes type 2, een van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid. Uiteindelijk kreeg ik toch nog een briefje terug met de mededeling dat de minister van VWS zich bij het bepalen van zijn beleid alleen zou laten sturen door de aanbevelingen vanuit de farmaceutische industrie, omdat daar immers de beste wetenschappers zaten. Derhalve zou mijn bijlagenmateriaal niet verder worden bekeken.

Eind november 2008 bleek uit de evaluatie van de Jupiter-studie dat 1 op de 176 slikkers van statines daadwerkelijk diabetes type 2 had ontwikkeld. Over het aantal mensen dat reeds een voorstadium (prediabetes ofwel het metabool syndroom) had ontwikkeld werd angstvallig gezwegen. Inmiddels werd zelfs nog de behandelnorm met statines aangescherpt!!!

En natuurlijk hoorde ik – hoewel ik gelijk had gehad – verder niets meer. Statines zijn big business en dat heeft in een land met een V.O.C.-mentaliteit natuurlijk voorrang boven de volksgezondheid. Ook al roept dezelfde minister van VWS publiekelijk dat er alles aan moet worden gedaan om de aanstormende diabetes tsunami in te dammen…

Ad. 3: Van de vestiging GGD-Haaglanden ontving ik namens alle artsen een e-mail waarin werd gesteld dat de artsen niets zouden doen met mijn onderbouwde waarschuwingen omdat zij slechts uitvoeren wat door het RIVM wordt opgedragen. Zij zouden derhalve dus ook niet de moeite nemen om het meegeleverde wetenschappelijke materiaal te lezen. Dit is dan de reactie van als arts werkende domme loonslaven die ooit de eed van Hippocrates hebben afgelegd. Zij schuiven hun eigen – door eed of gelofte bezegelde – verantwoordelijk voor het niet bewust toebrengen van lichamelijk letsel op aan hun kennis toevertrouwde personen dus af op het RIVM. En het RIVM speelt de verantwoordelijkheid weer door naar het CBG dat de farmacie als hoofdsponsor heeft.

Ad. 4: Vervolgens richtte ik me tweemaal tot de Inspectie voor de Volksgezondheid – prof. dr. G. van der Wal) – ook weer met diverse onderbouwende wetenschappelijke bijlagen betreffende de onveiligheid van dit vaccin. Ik verzocht hem op basis van de onweerlegbaarheid van de gevaren met onmiddellijke ingang deze vaccinaties stop te zetten ten behoeve van een herbezinning. Na enkele weken ontving ik schriftelijk de ultieme dooddoener.

[…] Wij hebben kennis genomen van de inhoud van uw e-mail. De inspectie heeft geen invloed op de beleidsvorming aangaande dit onderwerp en beschouwt uw e-mail hiermee als afgehandeld […]

Ik leef dus in een land waar – bij wetenschappelijk aangetoonde gevaren van vaccinaties voor alle meisjes boven de 12 jaar – de Inspectie voor de Volksgezondheid niet bevoegd is om in te grijpen teneinde verdere schade aan de gezondheid en voortplantingsmogelijkheden van deze meisjes te verhinderen.

De situatie zoals ik die tot nu toe mocht ervaren is dus als volgt:

 • De Gezondheidsraad (GR) – waarvan diverse leden banden hebben met de farmaceutische industrie – adviseert in snel tempo de opname van een HPV-vaccin, Cervarix, in het Rijksvacinatieprogramma, terwijl er nog vele vragen open staan met betrekking tot onder meer de veiligheid en effectiviteit, waardoor het opnameprofiel nog niet voldoet aan de door GR zelf opgestelde 7 criteria. De enige reden voor opname in het Rijksvaccinatieprogramma is volgens de GR het feit dat de GR-commissie de desbetreffende producenten van de HPV-vaccins ‘kritisch heeft bevraagd’. Over de twijfels aan het vaccin zal in de toekomst pas helderheid worden verkregen omdat er nauwkeurig zal worden gemonitord. Met ander woorden: er is sprake van een experiment een onzekere uitkomst.
 • Het RIVM stelt dat het vaccin volkomen veilig is en roept bovendien dat de op wetenschappelijke bevindingen gestoelde ongerustheid berust op ‘indianenverhalen’.
 • De artsen van de GGD’s laten zich voor de volle 100% leiden door het RIVM, aan wie ze alle verantwoordelijkheid voor hun medisch handelen afschuiven.
 • Minster Klink van VWS wenst – na mijn eerdere gelijk van vorig jaar (statines, DM2) – niet te reageren.
 • De Inspectie voor de Volksgezondheid laat weten machteloos te staan omdat ze geen invloed kan uitoefenen op basis van – op gezondheidsgevaren wijzende – reguliere wetenschappelijke kennis.
Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij 'dient te dienen'..
Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij 'dient te dienen'.. Zo blijkt uit de brief en ervaringen van Teuni Kuiper.

Dan rijst nu de vraag wie dan wel de eindverantwoordelijke is in deze kwestie. En dan kom ik uit bij de minister president van ons land, die tenslotte aan het hoofd staat van het kabinet, waaronder ook het minsterie van VWS valt, dat weer de regie voert in gezondheidsland. Daarom ligt dus bij u de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Rijksvacinatieprogramma en -beleid. En met name ook voor het onderhavige HPV-vaccinatieprogramma.

Aan U dus ook de taak om nu orde op zaken te stellen  in deze verwarrende en zorgwekkende situatie. Hierbij staat natuurlijk al mijn studiemateriaal en overig werk – zoals het recent ontstane HPV-dossier – tot Uw beschikking om het te laten beoordelen door onafhankelijke en medisch geschoolde wetenschappers, voor zover die nog te vinden zijn in dit land waar ongeveer een decennium geleden de universiteiten hun ziel verkochten aan het bedrijfsleven.

Jan Peter Balkenende als een gewoon mens, met zijn dochter. Moet hij voor ons iemand anders zijn..? Zeker niet! Zeker niet waar het volksgezondheid betreft!
Jan Peter Balkenende als een gewoon mens, met zijn dochter. Moet hij voor ons iemand anders zijn..? Zeker niet! Zeker niet waar het volksgezondheid betreft!

Tekenend is ook dat prof. dr. Van der Wal geen afbreuk deed aan mijn wetenschappelijke bevindingen, maar slechts de nadruk legde op de onmacht van de Inspectie inzake het vaccinatiebeleid.

Als U het nog nodig acht – en dat raad ik U van harte aan – om zelf kennis te nemen van allerlei details van deze kwestie, dan kunt U deze aantreffen op de genoemde website. Hier kunt U ook alle (open) brieven aantreffen die ik zojuist vermeldde.

Ik heb begrepen dat U ook vader bent van een jonge dochter die momenteel nog niet in aanmerking komt voor de HPV-prik.

Als U – net als de rest van de autoriteiten – niet van plan bent om constructief op deze open brief te reageren, dan raad ik U dringend aan om – alleen al in het belang van Uw dochters gezondheid en Uw eventueel toekomstig grootvaderschap – een kijkje te gaan nemen op de genoemde website.

Maar natuurlijk zal het dan te zijner tijd wel van karakter getuigen als U Uw 12 jaar geworden dochter voor het oog van de hele bevolking laat vaccineren met Cervarix.

Als U niets met deze brief doet, dan hebt U kennelijk een blindelings vertrouwen in de zelf niet medisch geschoolde minister Klink die zich blijkens zijn brief van vorig jaar volledig laat souffleren door de farmaceutische industrie en tijdens het vragenuurtje met de Tweede Kamer ook alle andere dan farmaceutische suggesties pertinent afwees.

Net zoals U een rotsvast vertrouwen moet hebben in een incompetente dr. Conijn die natuurlijk niet zou mogen liegen over de veiligheid van een vaccin dat van overheidswege wordt ingespoten in een hele generatie toekomstige moeders.

Dus in de lijn van twee, medisch-wetenschappelijk gezien niet-competente mensen, laat u dan uw dochter ‘voor haar eigen bestwil’ driemaal publiekelijk inspuiten met Cervarix, in het bijzijn van de twee ‘verontruste moeders’ achter de genoemde website, mevrouw Anneke Bleeker en mevrouw Irene Schoots, die dan zelf tijdens een massavaccinatie – op goed geluk – een spuit zullen aanreiken uit een volle bak met injectiespuiten die bedoeld zijn voor al de te prikken meisjes van de vaccinatieronde waaraan Uw dochter deelneemt.

Een betere promotie voor deze zo dringend noodzakelijk geachte vaccinatieactie lijkt me niet mogelijk. Hiermee trekt u meteen de andere helft van de meisjes – die nu nog niet durft door de waarschuwingen van de verontruste moeders – meteen ook over de streep. Iedereen blij. Uw dochter met een door de betreffende GGD-vestiging in het vooruitzicht gesteld cadeautje of de kans daarop, U met een gezonde toekomst voor uw dochter en minister Klink en mevrouw Conijn met het behalen van het gestelde doel: alle meisjes gevaccineerd.

Was het niet minister Veerman die ook op deze manier – door het laten inspuiten van zijn pluimvee – de ultieme promotie deed voor het vaccineren tegen vogelgriep? Maar dit vergelijk gaat op een belangrijk punt mank: een kip is maar een kip en eigenlijk handelswaar. Maar een dochter is een mens en dat is toch een ander verhaal.

Mocht U na het lezen van deze brief toch bedenkingen krijgen tegen de hele HPV-prikactie, maar durft U de al jarenlang door vaccinatiepromotie geïndoctrineerde bevolking niet te verontrusten door het schrappen van dit programma, dan kunt U natuurlijk altijd een onderzoeksinstituut opdracht geven om de door mij in de loop der jaren opgestelde hypothese voor een alternatieve aanpak van virale en bacteriële aandoeningen te laten toetsen.

Als deze in de praktijk ook hout lijken te snijden, dan zal ons land het eerste in de wereld zijn dat op innovatieve en veilige wijze infecties te lijf kan gaan, waardoor routinematige vaccinaties in de bewoonde wereld overbodig worden. Ik wil U deze hypothese met alle plezier toezenden, maar U kunt deze ook al aantreffen op de website van de genoemde dames.

Deze open brief zal een dag na verzending per post naar U ook worden geplaatst op de website van de verontruste moeders en op diverse andere websites in ons eigen land en daarbuiten.

Met de meeste hoogachting,

T.C. Kuiper – van den Bos

18 gedachten over “Open brief aan Balkenende, o.a. inzake HPV-vaccinaties.

 1. Jammer dat ze het niet aangetekend verstuurt heeft.

  En als je nog wat slimme verzoeken WOB’s opmaakt kun je heel veel stof doen opwaaien in Den Haag.

  Verder goed dat iemand met verstand van zaken voor anderen durft op te komen!

 2. Aangetekend met bericht van ontvangst bedoel ik.

  En per ommegaand een schriftelijke reactie eisen in je slot zin.

  Dan moeten ze wel nu kan niemand controleren of het aangekomen is 😉

 3. Goed Thema,

  Alleen denk ik dat de Regering hier niets tegen zal ondernemen, zolang de Farmaceutische Industrien het als een lucratieve inkomstenbron neerzet, denk ik dat Politiek Nederland, waaronder Balkenende en zijn bende zich hier op de een of andere manier aan verrijkt.
  Als je alleen al kijkt naar de Irak-kwestie die nu in onderzoek is, zie je eigenlijk al dat het hem niets kan schelen…
  Meer bewijs is niet nodig.

 4. Top stuk.
  Toen er vele brieven zijn gestuurd over CHEMTRAILS aan diverse politieke partijen met de vraag naar verklaring, welke naar bijna alle politieke partijen is gestuurd, kwam daar standaard een heel generiek antwoord terug in een prachtige one-liner:
  “chemtrails bestaan niet, het is allemaal een broodje aap. Veel plezier met buitenspelen en bedankt voor uw brief.”
  Dus eh, je bent allemaal gewaarschuwd, ze gaan in Den Haag tegenwoordig tot het gaatje, tot the bloody limit and past…

 5. De open brief is inderdaad ‘aangetekend en met bericht van ontvangst’ (dus op de duurste manier) verzonden.
  In de laatste zin een snel antwoord of een bepaalde snelle actie eisen heb ik reeds vele malen gedaan (ook aangetekend), maar dat helpt absoluut niet. Het belangrijkste is dat heel Nederland deze open brief leest en – liefst georganiseerd – zelf in actie komt. Ik heb reeds inzake drie kwesties een dossier opgebouwd betreffende ‘merkwaardig gedrag’ van gezondheidsautoriteiten’ dat beslist niet dienstbaar was aan de gezondheid van de bevolking, maar slechts gericht was op ‘andere belangen’. Als er iemand komt met een goed idee om deze dossiers te gebruiken om de gevestigde gezondheidsorde uit het zadel te wippen ten gunste van mensen met een ander besef van medische ethiek, dan zal ik deze dossiers en bijbehorende studies graag beschikbaar stellen.
  Eigenlijk schreef ik deze brief niet eens primair naar de minister-president, maar voor de bevolking die hoognodig moet wakker worden en voor zichzelf opkomen.

 6. HET VACCIN DAT LEVENS VAN JONGE VROUWEN ZOU MOETEN REDDEN!

  Het HPV vaccin Gardasil wordt gelinkt aan 32 overleden jonge meisjes en 11.916 gezondheid incidenten.
  Terwijl het vaccin waarschijnlijk maar voor 5 jaar werkt voor 4 van de 18 verschillende strengen.

  Zie deze waarschuwing van Jenny Thompson, Directeur van het wetenschappelijk gezondheid instituut.

  Urgent Warning about Gardasil
  http://www.youtube.com/watch?v=msoyRYSoSJk&o=1672350&u=53342066&l=1608440&g=6810

  Gardasil Linked To Deaths Of 32 Young Girls
  http://www.rense.com/general85/gard.htm

 7. @ Guido

  Quote: Een glad politiek dier is daarom nog niet meteen ’schuldig’..!
  ————————————
  Naar verluidt van dit Topic mag men constateren dat het eenzijdig denken wat betreft het vaccinatieprogramma, welk schijnbaar niet aan alle criteria voldoet – opgesteld door de Gezondheidsraad nota bene – negatieve en vingerwijzende reakties oproept bij de bevolking en zelfs in Regeringskringen.
  Als men zo ondoordacht met Medische programmas omgaat en er hierdoor slachtoffers vallen volgens de berichten van HJ Henk, vraag ik mij af wie hier dan verantwoordelijk voor is….
  Niet schuldig vind ik wat dit betreft dan erg naïef uitgedrukt.

 8. @John, het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om ernstige onwetendheid. Maar je kunt inderdaad schuldig zijn aan ernstige onwetendheid en ook aan onachtzaamheid als je iets op bepaalde posities niet weet en geen moeite doet je te informeren. Zoiets? Jezelf onvoldoende op de hoogte brengen van alle pro’s en contra’s

 9. @Guido

  Eigenlijk heb je wel gelijk, het volk heeft uiteindelijk zelf voor deze onwetende uitvoerende instanties gekozen, die onder de beschermende koepel van evenzo onwetende leidinggevenden huist…

 10. Sorry hoor, maar hoe stom zijn jullie nu eigenlijk echt. “Het volk heeft uiteindelijk zelf voor de onwetende uitvoerende instanties gekozen”… oh ja? A. ik heb hier nooit voor gekozen. B. Leg mij eens even uit welk alternatief ik als burger heb gehad dan op eens in de 4 jaar stemmen in dit K-*-T systeem.
  Guido… ernstige ontwetendheid????? come on… Ik kan niet geloven dat mensen echt zo ontzetten dom zijn hier dan.

 11. @Nikolai

  De meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft toch hierop gestemd, anders was er nu geen Balkenende en zijn gang, dat jij hier niet voor gekozen hebt is toch ok? Ik heb hier ook niet voor gekozen, ik stem nooit op een politieke partij, omdat de politiek van vandaag alleen het eigenbelang nastreeft en het Volk daarbij vergeet.
  Waar het op neerkomt is, dat er Instanties zijn die blijkbaar Medische experimenten op ons loslaten zonder eerst te checken of het absoluut veilig is, en dat valt blijkbaar ook nog een keer onder de beschermende koepel van onze fijne Regering, want als je deze gasten erop aanspreekt/schrijft krijg je meestal nul reakties..
  Dus eigenlijk ben ik het volkomen met jou eens

 12. Heb laatst van een belgische professor in de psychiatrie gehoord dat we moeten uitgaan van een percentage van minstens 80% van de mensen die op het niveau blijven steken van een 11-jarige..

 13. Wat eigenlijk zou moeten gebeuren is dat deze brief op voorkant van een grote krant staat. Bv dat van de Metro
  er zijn in het verleden wel reclame covers geweest.

  Laat de farma en overheid maar bloeden dat deze corruptie ontoelaatbaar is.

  Spreek TROS radar aan, zij hebben tenslotte ook de ghostwritings en arts bedonderij aangekaart.

 14. Ik vind het een heel goede brief. Het is zeer verontrustend hoe men hierop reageert, of helemaal niet. Deze brief moet inderdaad veel meer in de media in alle dag- en weekbladen komen, ook alle politieke partijen zouden deze brief moeten ontvangen, zodat er kamervragen gesteld kunnen worden.
  Ik ben erg benieuwd of Balkenende ook zo’n niets zeggend antwoord stuurt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.